Nové normy ČSN za listopad 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 11843-5:2014/Amd.1 (010240) - 1.11.2017
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace.
56.10 Kč

ČSN ISO 13528 (010248) - 1.11.2017
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
1053.80 Kč

ČSN EN 61709-ed.3 (010649) - 1.11.2017
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 60300-3-3-ed.2 (010690) - 1.11.2017
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - 1.11.2017
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - 1.11.2017
Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - 1.11.2017
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.11.2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.11.2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13100-1 (056830) - 1.11.2017
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15316-2 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15316-5 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15378-1 (060402) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15378-3 (060402) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 3: Měření energetické náročnosti - Modul M3-10, M8-10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 078304:2011/Oprava1 (078304) - 1.11.2017
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
26.40 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - 1.11.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - 1.11.2017
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16946-1 (120555) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16947-1 (120556) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5210 (133090) - 1.11.2017
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - 1.11.2017
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62714-3 (184006) - 1.11.2017
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - 1.11.2017
Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.11.2017
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.11.2017
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry.
515.90 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - 1.11.2017
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži.
698.50 Kč

ČSN EN 6075 (313893) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6076 (313894) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek pro hrdlo trubky s přímým závitem, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4801 (313960) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4802 (313961) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4803 (313962) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4808 (313967) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4810 (313969) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4811 (313970) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4812 (313971) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4813 (313972) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Víko ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4814 (313973) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubová spojka pro tlak do 21000 kPa - Technická specifikace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4816 (313975) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu - Technická specifikace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2285 (314860) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2286 (314861) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4727 (316840) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - 1.11.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - 1.11.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet.
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A2 (330050) - 1.11.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-718:2014/Z1 (332000) - 1.11.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště.
56.10 Kč

ČSN EN 62745 (332209) - 1.11.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - 1.11.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1: 2012).
539.00 Kč

ČSN EN 50121-1-ed.4 (333590) - 1.11.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.4 (333590) - 1.11.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.4 (333590) - 1.11.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.
306.90 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.3:2010/A2 (334210) - 1.11.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 55016-1-6:2015/A1 (334210) - 1.11.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 55014-2-ed.2 (334214) - 1.11.2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků. (Platnost do 5.10.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 55032-ed.2 (334232) - 1.11.2017
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
698.50 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/A2 (334591) - 1.11.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50134-7 (334594) - 1.11.2017
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace.
202.40 Kč

ČSN EN 62325-351-ed.2 (335000) - 1.11.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh.
515.90 Kč

ČSN EN 62361-100 (335001) - 1.11.2017
Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML.
493.90 Kč

ČSN EN 62282-4-102 (336000) - 1.11.2017
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61851-23:2016/Oprava1 (341590) - 1.11.2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice.
108.90 Kč

ČSN EN 61851-24:2015/Oprava1 (341590) - 1.11.2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení.
108.90 Kč

ČSN EN 61375-2-3:2016/A11 (342690) - 1.11.2017
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61375-3-4:2014/A11 (342690) - 1.11.2017
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60695-1-30-ed.3 (345615) - 1.11.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60695-11-5-ed.2 (345615) - 1.11.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod.
306.90 Kč

ČSN EN 50620 (347012) - 1.11.2017
Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla.
317.90 Kč

ČSN EN 60034-12-ed.2 (350000) - 1.11.2017
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
202.40 Kč

ČSN EN 62054-21:2005/A1 (356121) - 1.11.2017
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
108.90 Kč

ČSN EN 62056-8-6 (356131) - 1.11.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-6: Vysokorychlostní profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN IEC 62830-1 (358794) - 1.11.2017
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61188-7-ed.2 (359038) - 1.11.2017
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62090-ed.2 (359390) - 1.11.2017
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13032-4 (360456) - 1.11.2017
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla.
493.90 Kč

ČSN EN 50593 (361060) - 1.11.2017
Elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely - Metody měření funkce. (Platnost do 24.10.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60312-1-ed.2 (361060) - 1.11.2017
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce.
698.50 Kč

ČSN EN 62841-2-10 (361510) - 1.11.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na ruční míchadla.
306.90 Kč

ČSN EN 61960-3 (364360) - 1.11.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62619 (364362) - 1.11.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích.
317.90 Kč

ČSN EN 62670-3 (364606) - 1.11.2017
Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62925 (364634) - 1.11.2017
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62788-1-6 (364660) - 1.11.2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62368-1:2015/A11 (367000) - 1.11.2017
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 16723-1:2017/Oprava1 (385585) - 1.11.2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn.
26.40 Kč

ČSN EN 12421 (421483) - 1.11.2017
Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11681-2:2012/A1 (470195) - 1.11.2017
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5395-2:2014/A2 (470617) - 1.11.2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje.
169.40 Kč

ČSN EN 16857 (560080) - 1.11.2017
Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16852 (560081) - 1.11.2017
Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16943 (560082) - 1.11.2017
Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - 1.11.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16654:2002/A1 (560118) - 1.11.2017
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - 1.11.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterie rodu Cronobacter (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - 1.11.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3656:2011/A1 (588796) - 1.11.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - 1.11.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - 1.11.2017
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - 1.11.2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - 1.11.2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - 1.11.2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - 1.11.2017
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6246 (656198) - 1.11.2017
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou.
202.40 Kč

ČSN EN 13445-4:2015/A1 (695245) - 1.11.2017
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
108.90 Kč

ČSN EN 12150-1 (701570) - 1.11.2017
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
317.90 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - 1.11.2017
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - 1.11.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti.
317.90 Kč

ČSN EN 16908 (722190) - 1.11.2017
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804.
306.90 Kč

ČSN EN 16578 (724873) - 1.11.2017
Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - 1.11.2017
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 16809-2 (727248) - 1.11.2017
Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29481-2 (730122) - 1.11.2017
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce.
698.50 Kč

ČSN EN 13200-8 (735905) - 1.11.2017
Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13674-1+A1 (736361) - 1.11.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16730 (736367) - 1.11.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami.
515.90 Kč

ČSN EN 15500-1 (738536) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.11.2017
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - 1.11.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků.
306.90 Kč

ČSN 757221 (757221) - 1.11.2017
Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod.
202.40 Kč

ČSN 759010:2012/Z1/Oprava2 (759010) - 1.11.2017
Vsakovací zařízení srážkových vod.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - 1.11.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 27500 (833598) - 1.11.2017
Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14405 (838006) - 1.11.2017
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18135 (838211) - 1.11.2017
Tuhá biopaliva - Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14780 (838213) - 1.11.2017
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - 1.11.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.2:2013/Oprava1 (855101) - 1.11.2017
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.
56.10 Kč

ČSN ETSI EN 303146-4-V1.1.2 (870016) - 1.11.2017
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 4: Rádiové programovací rozhraní (RPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303423-V1.1.1 (872015) - 1.11.2017
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V12.5.2 (872781) - 1.11.2017
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 301511-V12.5.1 (872792) - 1.11.2017
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení pohyblivých stanic (MS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V2.1.1 (874605) - 1.11.2017
Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300422-4-V2.1.1 (875032) - 1.11.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300440-V2.1.1 (875034) - 1.11.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301178-V2.2.2 (875096) - 1.11.2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V11.1.2 (875111) - 1.11.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V11.1.2 (875111) - 1.11.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.3 (875111) - 1.11.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302018-V2.1.1 (875115) - 1.11.2017
Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302017-V2.1.1 (875129) - 1.11.2017
Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-V2.2.3 (875157) - 1.11.2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.1.1 (878595) - 1.11.2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.1.1 (878595) - 1.11.2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300472-V1.4.1 (879009) - 1.11.2017
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1272 (943420) - 1.11.2017
Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16853 (961528) - 1.11.2017
Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16883 (961529) - 1.11.2017
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)