Nové normy ČSN za listopad 2017

od NORMSERVISČSN ISO 11843-5:2014/Amd.1 (010240) - 1.11.2017
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace.
62.00 Kč

ČSN ISO 13528 (010248) - 1.11.2017
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
1159.00 Kč

ČSN EN 61709-ed.3 (010649) - 1.11.2017
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 60300-3-3-ed.2 (010690) - 1.11.2017
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - 1.11.2017
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - 1.11.2017
Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - 1.11.2017
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.11.2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.11.2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13100-1 (056830) - 1.11.2017
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15316-2 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15316-5 (060401) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15378-1 (060402) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15378-3 (060402) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 3: Měření energetické náročnosti - Modul M3-10, M8-10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - 1.11.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - 1.11.2017
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16946-1 (120555) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16947-1 (120556) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.11.2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5210 (133090) - 1.11.2017
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - 1.11.2017
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62714-3 (184006) - 1.11.2017
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10939 (195007) - 1.11.2017
Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - 1.11.2017
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.11.2017
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry.
567.00 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - 1.11.2017
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži.
768.00 Kč

ČSN EN 6075 (313893) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6076 (313894) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek pro hrdlo trubky s přímým závitem, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4801 (313960) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4802 (313961) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4803 (313962) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4808 (313967) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4810 (313969) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4811 (313970) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4812 (313971) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4813 (313972) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Víko ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4814 (313973) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubová spojka pro tlak do 21000 kPa - Technická specifikace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4816 (313975) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu - Technická specifikace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2285 (314860) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2286 (314861) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4727 (316840) - 1.11.2017
Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - 1.11.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - 1.11.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet.
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A2 (330050) - 1.11.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-718:2014/Z1 (332000) - 1.11.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště.
62.00 Kč

ČSN EN 62745 (332209) - 1.11.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - 1.11.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1: 2012).
593.00 Kč

ČSN EN 50121-1-ed.4 (333590) - 1.11.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.4 (333590) - 1.11.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.4 (333590) - 1.11.2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.
338.00 Kč

ČSN EN 55016-1-6:2015/A1 (334210) - 1.11.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 55014-2-ed.2 (334214) - 1.11.2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků. (Platnost do 5.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 55032-ed.2 (334232) - 1.11.2017
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi.
768.00 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/A2 (334591) - 1.11.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 50134-7 (334594) - 1.11.2017
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace.
223.00 Kč

ČSN EN 62325-351-ed.2 (335000) - 1.11.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh.
567.00 Kč

ČSN EN 62361-100 (335001) - 1.11.2017
Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML.
543.00 Kč

ČSN EN 62282-4-102 (336000) - 1.11.2017
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.1.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 61851-23:2016/Oprava1 (341590) - 1.11.2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice.
120.00 Kč

ČSN EN 61851-24:2015/Oprava1 (341590) - 1.11.2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení.
120.00 Kč

ČSN EN 61375-2-3:2016/A11 (342690) - 1.11.2017
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61375-3-4:2014/A11 (342690) - 1.11.2017
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60695-1-30-ed.3 (345615) - 1.11.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60695-11-5-ed.2 (345615) - 1.11.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod.
338.00 Kč

ČSN EN 50620 (347012) - 1.11.2017
Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla.
350.00 Kč

ČSN EN 60034-12-ed.2 (350000) - 1.11.2017
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
223.00 Kč

ČSN EN 62054-21:2005/A1 (356121) - 1.11.2017
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače.
120.00 Kč

ČSN EN 62056-8-6 (356131) - 1.11.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-6: Vysokorychlostní profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN IEC 62830-1 (358794) - 1.11.2017
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61188-7-ed.2 (359038) - 1.11.2017
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62090-ed.2 (359390) - 1.11.2017
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13032-4 (360456) - 1.11.2017
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla.
543.00 Kč

ČSN EN 50593 (361060) - 1.11.2017
Elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely - Metody měření funkce. (Platnost do 24.10.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60312-1-ed.2 (361060) - 1.11.2017
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce.
768.00 Kč

ČSN EN 62841-2-10 (361510) - 1.11.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na ruční míchadla.
338.00 Kč

ČSN EN 61960-3 (364360) - 1.11.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62619 (364362) - 1.11.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. (Platnost do 28.6.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 62670-3 (364606) - 1.11.2017
Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62925 (364634) - 1.11.2017
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62788-1-6 (364660) - 1.11.2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16723-1:2017/Oprava1 (385585) - 1.11.2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn.
29.00 Kč

ČSN EN 12421 (421483) - 1.11.2017
Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-2:2014/A2 (470617) - 1.11.2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje.
186.00 Kč

ČSN EN 16857 (560080) - 1.11.2017
Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16852 (560081) - 1.11.2017
Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16943 (560082) - 1.11.2017
Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - 1.11.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16654:2002/A1 (560118) - 1.11.2017
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - 1.11.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterie rodu Cronobacter (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - 1.11.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3656:2011/A1 (588796) - 1.11.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - 1.11.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - 1.11.2017
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - 1.11.2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - 1.11.2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - 1.11.2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - 1.11.2017
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6246 (656198) - 1.11.2017
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou.
223.00 Kč

ČSN EN 12150-1 (701570) - 1.11.2017
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
350.00 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - 1.11.2017
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - 1.11.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti.
350.00 Kč

ČSN EN 16908 (722190) - 1.11.2017
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804.
338.00 Kč

ČSN EN 16578 (724873) - 1.11.2017
Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - 1.11.2017
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 16809-2 (727248) - 1.11.2017
Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29481-2 (730122) - 1.11.2017
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce.
768.00 Kč

ČSN EN 13200-8 (735905) - 1.11.2017
Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13674-1+A1 (736361) - 1.11.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16730 (736367) - 1.11.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami.
567.00 Kč

ČSN EN 15500-1 (738536) - 1.11.2017
Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.11.2017
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - 1.11.2017
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků.
338.00 Kč

ČSN 757221 (757221) - 1.11.2017
Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod.
223.00 Kč

ČSN 759010:2012/Z1/Oprava2 (759010) - 1.11.2017
Vsakovací zařízení srážkových vod.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - 1.11.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 27500 (833598) - 1.11.2017
Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14405 (838006) - 1.11.2017
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18135 (838211) - 1.11.2017
Tuhá biopaliva - Vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14780 (838213) - 1.11.2017
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - 1.11.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.2:2013/Oprava1 (855101) - 1.11.2017
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.
62.00 Kč

ČSN ETSI EN 303146-4-V1.1.2 (870016) - 1.11.2017
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 4: Rádiové programovací rozhraní (RPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303423-V1.1.1 (872015) - 1.11.2017
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V12.5.2 (872781) - 1.11.2017
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 301511-V12.5.1 (872792) - 1.11.2017
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení pohyblivých stanic (MS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V2.1.1 (874605) - 1.11.2017
Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-4-V2.1.1 (875032) - 1.11.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-V2.1.1 (875034) - 1.11.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301178-V2.2.2 (875096) - 1.11.2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V11.1.2 (875111) - 1.11.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V11.1.2 (875111) - 1.11.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.3 (875111) - 1.11.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302018-V2.1.1 (875115) - 1.11.2017
Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302017-V2.1.1 (875129) - 1.11.2017
Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-V2.2.3 (875157) - 1.11.2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.1.1 (878595) - 1.11.2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.1.1 (878595) - 1.11.2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300472-V1.4.1 (879009) - 1.11.2017
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1272 (943420) - 1.11.2017
Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16853 (961528) - 1.11.2017
Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16883 (961529) - 1.11.2017
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.