Nové normy ČSN za květen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN EN 13306 (010660) - 1.5.2018
Údržba - Terminologie údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - 1.5.2018
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 20669 (015052) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16371-2 (015097) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25110 (018387) - 1.5.2018
Elektronický výběr poplatků - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - 1.5.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - 1.5.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - 1.5.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - 1.5.2018
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - 1.5.2018
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-15 (050063) - 1.5.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.5.2018
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-3 (051330) - 1.5.2018
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052005) - 1.5.2018
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1000 Hz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1591-1:2015/Oprava1 (131551) - 1.5.2018
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet.
29.00 Kč

ČSN EN 593 (133901) - 1.5.2018
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.5.2018
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám.
186.00 Kč

ČSN EN 61511-1-ed.2 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61511-1-ed.2:2018/A1 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61511-2-ed.2 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1329.00 Kč

ČSN EN 61511-3-ed.2 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61784-3-2-ed.3 (184001) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.6.2024).
1607.40 Kč

ČSN EN 61784-3-3-ed.3 (184001) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.6.2024).
945.00 Kč

ČSN EN 62439-1:2010/A2 (184022) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62439-2-ed.2 (184022) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.1.2025).
1159.00 Kč

ČSN EN 62453-302-ed.2 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 62453-303-2:2010/A1 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62453-309-ed.2 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.10.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 62453-315:2010/A1 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1359 (257861) - 1.5.2018
Plynoměry - Membránové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16973 (269399) - 1.5.2018
Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu - Návěs - Vertikální překládka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16922 (281515) - 1.5.2018
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla.
338.00 Kč

ČSN EN 6049-008 (311711) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6059-303 (311712) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-701 (311725) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-707 (311725) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2346-005 (311732) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4674-004 (311779) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-006 (311811) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4708-104 (311827) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 104: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Pracovní teplota od -55 °C do 175 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-221 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-222 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 222: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-320 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 320: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-321 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 321: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-322 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 322: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6018 (312022) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2306 (312687) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-Cr20Co3Fe3 - Žíhaná - Tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2037 (312815) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče šestihranné tažené - Rozměry - Tolerance h 11 a h 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3904 (313427) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60092-376 (326611) - 1.5.2018
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V).
338.00 Kč

ČSN IEC 50(221)+A1:1997/A3 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky.
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A3 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-903:2015/A1 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-903:2015/A2 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik.
62.00 Kč

ČSN EN 60445-ed.5 (330160) - 1.5.2018
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. (Platnost do 20.8.2024).
338.00 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/Oprava1 (332000) - 1.5.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
29.00 Kč

ČSN EN 60079-10-2-ed.2 (332320) - 1.5.2018
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem.
338.00 Kč

ČSN EN 50153-ed.3:2015/A1 (333503) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
120.00 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava4 (333565) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
120.00 Kč

ČSN EN 60077-1-ed.2 (341510) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla.
543.00 Kč

ČSN EN 60077-2-ed.2 (341510) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - 1.5.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - 1.5.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60674-2:2017/Oprava1 (346573) - 1.5.2018
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60137-ed.4 (348043) - 1.5.2018
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V.
543.00 Kč

ČSN EN 62501:2010/A2 (351543) - 1.5.2018
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60700-2:2017/Oprava1 (351610) - 1.5.2018
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61800-5-2-ed.2 (351720) - 1.5.2018
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční.
593.00 Kč

ČSN EN 62683-1 (354102) - 1.5.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-110-ed.4 (354224) - 1.5.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 20.4.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 60715-ed.2 (354400) - 1.5.2018
Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství.
350.00 Kč

ČSN EN 62056-6-1-ed.3 (356131) - 1.5.2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-2-ed.3 (356131) - 1.5.2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.11.2026).
2576.40 Kč

ČSN EN 62056-8-5 (356131) - 1.5.2018
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-5: Úzkopásmový komunikační profil OFDM G3-PLC pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60780-323 (356609) - 1.5.2018
Jaderná zařízení - Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost - Způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62765-1 (356680) - 1.5.2018
Jaderné elektrárny - Přístrojové vybavení a řízení důležité pro bezpečnost - Řízení stárnutí snímačů a vysílačů - Část 1: Vysílače tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62561-4-ed.2 (357605) - 1.5.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů.
338.00 Kč

ČSN EN 62561-5-ed.2 (357605) - 1.5.2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů.
223.00 Kč

ČSN EN 60143-1-ed.3:2016/Oprava1 (358201) - 1.5.2018
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně.
62.00 Kč

ČSN EN 60793-1-48-ed.3 (359213) - 1.5.2018
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60810-ed.4 (360181) - 1.5.2018
Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A6 (360275) - 1.5.2018
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62863 (361060) - 1.5.2018
Metody měření funkce elektrických strojků pro stříhání nebo zastřihování vlasů pro domácnost.
223.00 Kč

ČSN EN 62841-2-17 (361510) - 1.5.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na ruční horní frézky.
338.00 Kč

ČSN EN 62817:2015/A1 (364629) - 1.5.2018
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62979 (364655) - 1.5.2018
Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62788-1-5:2017/Oprava1 (364660) - 1.5.2018
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 62805-1 (364661) - 1.5.2018
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62805-2 (364661) - 1.5.2018
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 82304-1 (364830) - 1.5.2018
Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů.
338.00 Kč

ČSN EN 62359-ed.2:2011/A1 (364905) - 1.5.2018
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50672 (368635) - 1.5.2018
Ekologické požadavky na počítače a počítačové servery.
338.00 Kč

ČSN EN 50625-1:2014/Oprava1 (369082) - 1.5.2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování.
29.00 Kč

ČSN EN 50625-2-4 (369082) - 1.5.2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - 1.5.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - 1.5.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty.
543.00 Kč

ČSN EN 1568-1-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1568-2-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1568-3-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1568-4-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - 1.5.2018
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - 1.5.2018
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15651 (404052) - 1.5.2018
Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16424 (404053) - 1.5.2018
Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21483 (404054) - 1.5.2018
Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21613 (404055) - 1.5.2018
(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19017 (404056) - 1.5.2018
Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - 1.5.2018
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - 1.5.2018
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty.
350.00 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané.
338.00 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné.
223.00 Kč

ČSN EN 10120 (421020) - 1.5.2018
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn.
186.00 Kč

ČSN EN 10263-4 (421082) - 1.5.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12438 (421485) - 1.5.2018
Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody.
223.00 Kč

ČSN ISO 13909-3 (441314) - 1.5.2018
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků.
223.00 Kč

ČSN ISO 1795 (621129) - 1.5.2018
Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků.
120.00 Kč

ČSN ISO 34-1 (621438) - 1.5.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent.
223.00 Kč

ČSN ISO 6133 (621459) - 1.5.2018
Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11173:2015/Z1 (646452) - 1.5.2018
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13254:2015/Z1 (646454) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13255:2015/Z1 (646455) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13263:2015/Z1 (646463) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13264:2015/Z1 (646464) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2507-1:2015/Z1 (646467) - 1.5.2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2507-2:2015/Z1 (646467) - 1.5.2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2507-3 (646467) - 1.5.2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3127:2015/Z1 (646472) - 1.5.2018
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9852:2015/Z1 (646475) - 1.5.2018
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 15534-6+A1 (649330) - 1.5.2018
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - 1.5.2018
Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda.
338.00 Kč

ČSN 657222-3 (657222) - 1.5.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 787-1 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-21 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-22 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-4 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - 1.5.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - 1.5.2018
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek.
338.00 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - 1.5.2018
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu.
223.00 Kč

ČSN EN 13639 (721221) - 1.5.2018
Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci.
338.00 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - 1.5.2018
Přírodní kámen - Pojmenování (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - 1.5.2018
Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 771-1+A1:2017/Oprava1 (722634) - 1.5.2018
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky.
29.00 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.5.2018
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - 1.5.2018
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 1991-4-ed.2 (730035) - 1.5.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
768.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Oprava3 (730035) - 1.5.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 29481-1 (730122) - 1.5.2018
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-1:2014/Oprava1 (730511) - 1.5.2018
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13501-6 (730860) - 1.5.2018
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů. (Platnost do 30.9.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 13823+A1 (730881) - 1.5.2018
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.
768.00 Kč

ČSN EN 13914-1:2016/Oprava1 (733710) - 1.5.2018
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 13: Měření teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě.
543.00 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi.
338.00 Kč

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - 1.5.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17100:2015/A1 (761501) - 1.5.2018
Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20536 (795643) - 1.5.2018
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - 1.5.2018
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - 1.5.2018
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - 1.5.2018
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2411 (800830) - 1.5.2018
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - 1.5.2018
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - 1.5.2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.5.2018
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303402-V2.1.2 (870020) - 1.5.2018
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303417-V1.1.1 (870022) - 1.5.2018
Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6765 kHz až 6795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303276-V1.1.1 (870024) - 1.5.2018
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5852 MHz až 5872 MHz a/nebo 5880 MHz až 5900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.5.1 (875035) - 1.5.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300698-V2.2.1 (875069) - 1.5.2018
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302054-V2.1.1 (875116) - 1.5.2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-V2.1.1 (875137) - 1.5.2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302536-V2.1.1 (875139) - 1.5.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz pro veterinární implantabilní prostředky velmi nízkého výkonu (ULP-AID) a periferní zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302617-V2.2.1 (875149) - 1.5.2018
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303447-V1.1.1 (875180) - 1.5.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301926-V1.3.1 (876044) - 1.5.2018
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) komunikačních družic (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1176-6-ed.2 (940515) - 1.5.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky.
338.00 Kč

ČSN EN 71-7+A1 (943095) - 1.5.2018
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN ISO 15489-1 (971500) - 1.5.2018
Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.