Nové normy ČSN za květen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN EN 13306 (010660) - 1.5.2018
Údržba - Terminologie údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO 10816-3:2010/Amd.1 (011412) - 1.5.2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ.
108.90 Kč

ČSN ISO 7919-3:2010/Amd.1 (011414) - 1.5.2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - 1.5.2018
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 20669 (015052) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16371-2 (015097) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25110 (018387) - 1.5.2018
Elektronický výběr poplatků - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - 1.5.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - 1.5.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - 1.5.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - 1.5.2018
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - 1.5.2018
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-15 (050063) - 1.5.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.5.2018
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.5.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18278-3 (051330) - 1.5.2018
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052005) - 1.5.2018
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1000 Hz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14246:2015/A1 (078611) - 1.5.2018
Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly.
108.90 Kč

ČSN EN 1591-1:2015/Oprava1 (131551) - 1.5.2018
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet.
26.40 Kč

ČSN EN 593 (133901) - 1.5.2018
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.5.2018
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám.
169.40 Kč

ČSN EN 61511-1-ed.2 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61511-1-ed.2:2018/A1 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61511-2-ed.2 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1208.40 Kč

ČSN EN 61511-3-ed.2 (180303) - 1.5.2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61784-3-2-ed.3 (184001) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1607.40 Kč

ČSN EN 61784-3-3-ed.3 (184001) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-3-ed.3:2017/A1 (184001) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62439-1:2010/A2 (184022) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 62439-2-ed.2 (184022) - 1.5.2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 62453-302-ed.2 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62453-303-2:2010/A1 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62453-309-ed.2 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62453-315:2010/A1 (184023) - 1.5.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1359 (257861) - 1.5.2018
Plynoměry - Membránové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16973 (269399) - 1.5.2018
Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu - Návěs - Vertikální překládka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15566:2017/Oprava1 (280119) - 1.5.2018
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
26.40 Kč

ČSN EN 16922 (281515) - 1.5.2018
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla.
306.90 Kč

ČSN EN 6049-008 (311711) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6059-303 (311712) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-701 (311725) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-707 (311725) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2346-005 (311732) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4674-004 (311779) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-006 (311811) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4708-104 (311827) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 104: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Pracovní teplota od -55 °C do 175 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-221 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-222 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 222: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-320 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 320: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-321 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 321: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-322 (311828) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 322: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6018 (312022) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2306 (312687) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-Cr20Co3Fe3 - Žíhaná - Tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2037 (312815) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče šestihranné tažené - Rozměry - Tolerance h 11 a h 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3904 (313427) - 1.5.2018
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60092-376 (326611) - 1.5.2018
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V).
306.90 Kč

ČSN IEC 50(221)+A1:1997/A3 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky.
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A3 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-903:2015/A1 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-903:2015/A2 (330050) - 1.5.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik.
56.10 Kč

ČSN EN 60445-ed.5 (330160) - 1.5.2018
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů.
306.90 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/Oprava1 (332000) - 1.5.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
26.40 Kč

ČSN EN 60079-10-2-ed.2 (332320) - 1.5.2018
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem.
306.90 Kč

ČSN EN 50153-ed.3:2015/A1 (333503) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
108.90 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava4 (333565) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
108.90 Kč

ČSN EN 60077-1-ed.2 (341510) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla.
493.90 Kč

ČSN EN 60077-2-ed.2 (341510) - 1.5.2018
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - 1.5.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - 1.5.2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60674-2:2017/Oprava1 (346573) - 1.5.2018
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60137-ed.4 (348043) - 1.5.2018
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V.
493.90 Kč

ČSN EN 62501:2010/A2 (351543) - 1.5.2018
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60700-2:2017/Oprava1 (351610) - 1.5.2018
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61800-5-2-ed.2 (351720) - 1.5.2018
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční.
539.00 Kč

ČSN EN 62683-1 (354102) - 1.5.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62271-110-ed.4 (354224) - 1.5.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže.
306.90 Kč

ČSN EN 60715-ed.2 (354400) - 1.5.2018
Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství.
317.90 Kč

ČSN EN 62056-6-1-ed.3 (356131) - 1.5.2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62056-6-2-ed.3 (356131) - 1.5.2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2576.40 Kč

ČSN EN 62056-8-5 (356131) - 1.5.2018
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-5: Úzkopásmový komunikační profil OFDM G3-PLC pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60780-323 (356609) - 1.5.2018
Jaderná zařízení - Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost - Způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62765-1 (356680) - 1.5.2018
Jaderné elektrárny - Přístrojové vybavení a řízení důležité pro bezpečnost - Řízení stárnutí snímačů a vysílačů - Část 1: Vysílače tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62561-4-ed.2 (357605) - 1.5.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů.
306.90 Kč

ČSN EN 62561-5-ed.2 (357605) - 1.5.2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů.
202.40 Kč

ČSN EN 60143-1-ed.3:2016/Oprava1 (358201) - 1.5.2018
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně.
56.10 Kč

ČSN EN 60793-1-48-ed.3 (359213) - 1.5.2018
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60810-ed.4 (360181) - 1.5.2018
Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60081:1999/A6 (360275) - 1.5.2018
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.6:2015/A1 (360600) - 1.5.2018
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 62863 (361060) - 1.5.2018
Metody měření funkce elektrických strojků pro stříhání nebo zastřihování vlasů pro domácnost.
202.40 Kč

ČSN EN 62841-2-17 (361510) - 1.5.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na ruční horní frézky.
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-17-ed.2:2011/Z1 (361551) - 1.5.2018
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky.
26.40 Kč

ČSN EN 62817:2015/A1 (364629) - 1.5.2018
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 62979 (364655) - 1.5.2018
Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62788-1-5:2017/Oprava1 (364660) - 1.5.2018
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 62805-1 (364661) - 1.5.2018
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62805-2 (364661) - 1.5.2018
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 82304-1 (364830) - 1.5.2018
Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů.
306.90 Kč

ČSN EN 62359-ed.2:2011/A1 (364905) - 1.5.2018
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62368-1:2015/Oprava2 (367000) - 1.5.2018
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50672 (368635) - 1.5.2018
Ekologické požadavky na počítače a počítačové servery.
306.90 Kč

ČSN EN 50625-1:2014/Oprava1 (369082) - 1.5.2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování.
26.40 Kč

ČSN EN 50625-2-4 (369082) - 1.5.2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - 1.5.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - 1.5.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty.
493.90 Kč

ČSN EN 1568-1-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1568-2-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1568-3-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1568-4-ed.2 (389833) - 1.5.2018
Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - 1.5.2018
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - 1.5.2018
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15651 (404052) - 1.5.2018
Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16424 (404053) - 1.5.2018
Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21483 (404054) - 1.5.2018
Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21613 (404055) - 1.5.2018
(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19017 (404056) - 1.5.2018
Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - 1.5.2018
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - 1.5.2018
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty.
317.90 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané.
306.90 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - 1.5.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné.
202.40 Kč

ČSN EN 10120 (421020) - 1.5.2018
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn.
169.40 Kč

ČSN EN 10263-4 (421082) - 1.5.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12438 (421485) - 1.5.2018
Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody.
202.40 Kč

ČSN ISO 13909-3 (441314) - 1.5.2018
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků.
202.40 Kč

ČSN ISO 1795 (621129) - 1.5.2018
Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků.
108.90 Kč

ČSN ISO 34-1 (621438) - 1.5.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent.
202.40 Kč

ČSN ISO 6133 (621459) - 1.5.2018
Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11173:2015/Z1 (646452) - 1.5.2018
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13254:2015/Z1 (646454) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13255:2015/Z1 (646455) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13263:2015/Z1 (646463) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13264:2015/Z1 (646464) - 1.5.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2507-1:2015/Z1 (646467) - 1.5.2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2507-2:2015/Z1 (646467) - 1.5.2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2507-3 (646467) - 1.5.2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3127:2015/Z1 (646472) - 1.5.2018
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9852:2015/Z1 (646475) - 1.5.2018
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 15534-6+A1 (649330) - 1.5.2018
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2592 (656212) - 1.5.2018
Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda.
306.90 Kč

ČSN 657222-3 (657222) - 1.5.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 787-1 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-21 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-22 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-4 (670520) - 1.5.2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - 1.5.2018
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - 1.5.2018
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek.
306.90 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - 1.5.2018
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu.
202.40 Kč

ČSN EN 13639 (721221) - 1.5.2018
Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci.
306.90 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - 1.5.2018
Přírodní kámen - Pojmenování (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - 1.5.2018
Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 771-1+A1:2017/Oprava1 (722634) - 1.5.2018
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky.
26.40 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.5.2018
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - 1.5.2018
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 1991-4-ed.2 (730035) - 1.5.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
698.50 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Oprava3 (730035) - 1.5.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 29481-1 (730122) - 1.5.2018
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-1:2014/Oprava1 (730511) - 1.5.2018
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - 1.5.2018
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13501-6 (730860) - 1.5.2018
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů. (Platnost do 30.9.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 13823+A1 (730881) - 1.5.2018
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.
698.50 Kč

ČSN EN 13914-1:2016/Oprava1 (733710) - 1.5.2018
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-13 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 13: Měření teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě.
493.90 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.5.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi.
306.90 Kč

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - 1.5.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17100:2015/A1 (761501) - 1.5.2018
Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 20536 (795643) - 1.5.2018
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - 1.5.2018
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - 1.5.2018
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - 1.5.2018
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2411 (800830) - 1.5.2018
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - 1.5.2018
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - 1.5.2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.5.2018
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 303402-V2.1.2 (870020) - 1.5.2018
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303417-V1.1.1 (870022) - 1.5.2018
Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6765 kHz až 6795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303276-V1.1.1 (870024) - 1.5.2018
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5852 MHz až 5872 MHz a/nebo 5880 MHz až 5900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.5.1 (875035) - 1.5.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300698-V2.2.1 (875069) - 1.5.2018
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302054-V2.1.1 (875116) - 1.5.2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302454-V2.1.1 (875137) - 1.5.2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302536-V2.1.1 (875139) - 1.5.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz pro veterinární implantabilní prostředky velmi nízkého výkonu (ULP-AID) a periferní zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302617-V2.2.1 (875149) - 1.5.2018
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303447-V1.1.1 (875180) - 1.5.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301926-V1.3.1 (876044) - 1.5.2018
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) komunikačních družic (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1176-6-ed.2 (940515) - 1.5.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky.
306.90 Kč

ČSN EN 71-7+A1 (943095) - 1.5.2018
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN ISO 15489-1 (971500) - 1.5.2018
Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)