Nové normy ČSN za únor 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN ISO 5725-2 (010251) - 1.2.2022
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - 1.2.2022
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6413 (013228) - 1.2.2022
Technická dokumentace produktu - Zobrazování drážkování a jemného drážkování.
338.00 Kč

ČSN ISO 7-2 (014034) - 1.2.2022
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními kalibry.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - 1.2.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - 1.2.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární a úhlové rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - 1.2.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry.
338.00 Kč

ČSN ISO 965-2:2000/Amd.1 (014314) - 1.2.2022
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance.
120.00 Kč

ČSN ISO 965-5:2000/Amd.1 (014314) - 1.2.2022
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 18388 (014960) - 1.2.2022
Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17642 (018508) - 1.2.2022
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Rozhraní eCall pro přístup center tísňového volání k databázím nákladu a nebezpečného zboží (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13411-7 (024470) - 1.2.2022
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - 1.2.2022
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8167 (052690) - 1.2.2022
Odporové svařování - Výstupkové svařování - Výstupky pro odporové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 17281 (117801) - 1.2.2022
Bezpečnostní požadavky - Zařízení na čištění vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17192 (120520) - 1.2.2022
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 10253-2 (132200) - 1.2.2022
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14917 (139030) - 1.2.2022
Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1527.60 Kč

ČSN EN 61784-3-13-ed.2:2018/Z1 (184001) - 1.2.2022
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-13-ed.3 (184001) - 1.2.2022
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 61784-3-8-ed.2:2018/Z1 (184001) - 1.2.2022
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-8-ed.3 (184001) - 1.2.2022
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 3089 (200355) - 1.2.2022
Obráběcí stroje - Zkušební podmínky pro samostředicí, ručně ovládaná sklíčidla s jednodílnými čelistmi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 17076 (270585) - 1.2.2022
Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 17443 (278335) - 1.2.2022
Zařízení pro zimní údržbu - Systémy vyrábějící solanku - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1756-1 (279611) - 1.2.2022
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16186-5 (281551) - 1.2.2022
Drážní aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1647+A1 (300048) - 1.2.2022
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - 1.2.2022
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Kladkové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-732+A1+A2:2018/A3 (330050) - 1.2.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-741 (330050) - 1.2.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN IEC 60050-845 (330050) - 1.2.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
6097.00 Kč

ČSN 331600-ed.2:2009/Z2/Oprava2 (331600) - 1.2.2022
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
29.00 Kč

ČSN EN 50546:2021/Oprava1 (333509) - 1.2.2022
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62290-3 (333530) - 1.2.2022
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků.
1555.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-600-1 (334910) - 1.2.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 600-1: Specifikace výměny modelu společné sítě (CGMES) - Struktura a pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-600-2 (334910) - 1.2.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 600-2: Specifikace pro výměnu modelu společné sítě (CGMES) - Specifikace pro výměny profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
5061.60 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - 1.2.2022
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-11-ed.2 (345862) - 1.2.2022
Magnetické materiály - Část 11: Metody měření povrchového izolačního odporu ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60404-11:2013/Z1 (345862) - 1.2.2022
Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN 347659-5AA (347659) - 1.2.2022
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 5: Kabely s XLPE izolací - nepancéřované -Oddíl 5AA: Kabely s (typ 5AA-1) nebo bez (typ 5AA-2) měděného koncentrického vodiče nebo stínění.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-13 (351350) - 1.2.2022
Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatně stojící spojovací jednotka (SAMU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62423-ed.2:2013/A11 (354183) - 1.2.2022
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B.
186.00 Kč

ČSN EN 50550:2011/Z1 (354195) - 1.2.2022
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63052 (354195) - 1.2.2022
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-010 (354621) - 1.2.2022
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-010: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory se západkovým spojením s vnějším aretačním mechanismem, založené na spojovacím rozhraní podle IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 a IEC 61076-2-113 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-034 (356502) - 1.2.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-034: Zvláštní požadavky pro zařízení pro měření odporu izolace a zkušební zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-034:2022/A11 (356502) - 1.2.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-034: Zvláštní požadavky pro zařízení pro měření odporu izolace a zkušební zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-1-ed.3 (356511) - 1.2.2022
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-1-ed.3 (356511) - 1.2.2022
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-2-ed.3 (356511) - 1.2.2022
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-3-ed.3 (356511) - 1.2.2022
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31-ed.2 (359223) - 1.2.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31:2018/Z1 (359223) - 1.2.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-085-02 (359255) - 1.2.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 085-02: Nekonektorované jednovidové pigtailované součástky CWDM pro kategorii C - Vnitřní řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-1-3-ed.2:2010/Z1 (359270) - 1.2.2022
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-1-3-ed.3 (359270) - 1.2.2022
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky, spektrální šířky a dalších spektrálních charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-5-1 (359275) - 1.2.2022
Optické vláknové senzory - Část 5-1: Měření náklonu - Senzory náklonu založené na vláknových Braggových mřížkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.2.2022
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť- Část 1: Vnitřní pracoviště (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 60598-2-13:2007/A11 (360600) - 1.2.2022
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
120.00 Kč

ČSN EN 60704-1-ed.2:2010/Z1 (361008) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-1-ed.3 (361008) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-110 (361050) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-110: Zvláštní požadavky na mikrovlnné spotřebiče se zasouvacími nebo kontaktními aplikátory pro komerční použití.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.3:2016/A12 (361050) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.3:2016/A2 (361050) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-35-ed.3:2016/A2 (361050) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody.
120.00 Kč

ČSN EN 60350-1-ed.2:2017/A1 (361060) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce.
186.00 Kč

ČSN EN 60350-2-ed.2:2018/A1 (361060) - 1.2.2022
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce.
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-14:2016/A1 (361520) - 1.2.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-2-17:2016/A1 (361520) - 1.2.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-19:2016/A1 (361520) - 1.2.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-2-5:2016/A1 (361520) - 1.2.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-3-1:2016/A1 (361520) - 1.2.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-3-9:2016/A1 (361520) - 1.2.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50342-1-ed.2:2016/A2 (364310) - 1.2.2022
Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A2 (364801) - 1.2.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-63:2015/A2 (364801) - 1.2.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - 1.2.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovacích přístrojů pro dýchání (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62563-1:2010/A2 (364815) - 1.2.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63002-ed.2 (367222) - 1.2.2022
Specifikace vzájemné spolupráce a metody komunikace pro externí napáječe používané se zařízeními výpočetní techniky a elektroniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 63002:2017/Z1 (367222) - 1.2.2022
Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN CLC/TS 50600-2-10 (367260) - 1.2.2022
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-10: Analýza rizik a dopadů zemětřesení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50527-2-3 (367922) - 1.2.2022
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-3: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními neurostimulátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61534-21-ed.2:2015/A1 (371500) - 1.2.2022
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž.
120.00 Kč

ČSN EN 61534-21-ed.2:2015/A11 (371500) - 1.2.2022
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž.
120.00 Kč

ČSN EN 61534-22-ed.2:2015/A1 (371500) - 1.2.2022
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou.
120.00 Kč

ČSN EN 61534-22-ed.2:2015/A11 (371500) - 1.2.2022
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou.
120.00 Kč

ČSN EN 16750+A1 (389255) - 1.2.2022
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-1 (404015) - 1.2.2022
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 1: Obecné směrnice a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-4 (404015) - 1.2.2022
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 4: Plutonium 238 a plutonium 239 + 240 - Zkušební metoda pomocí alfa spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-5 (404015) - 1.2.2022
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 5: Stroncium 90 - Metoda proporcionálního počítání nebo kapalinová scintilační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-6 (404015) - 1.2.2022
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 6: Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta - Zkušební metoda pomocí proporcionálního průtokového detektoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20042 (404019) - 1.2.2022
Měření radioaktivity - Gama zářiče - Standardní zkušební metody pomocí gamaspektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10276 (404062) - 1.2.2022
Jaderná energie - Palivová technologie - Nosné čepy obalových souborů pro přepravu radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16647 (404063) - 1.2.2022
Jaderná energie - Projektová a provozní kritéria zádržných systémů vyřazovaných jaderných pracovišť a jaderných zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18229 (404064) - 1.2.2022
Základní technické požadavky na strojní komponenty a kovové konstrukce předpokládané pro jaderné reaktory IV. generace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-4 (404308) - 1.2.2022
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 4: Validace výpočetních kódů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10374 (420268) - 1.2.2022
Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl - T-kusy, kolínka a redukce pro svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - 1.2.2022
Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1706+A1 (421433) - 1.2.2022
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 703 (470611) - 1.2.2022
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže.
434.00 Kč

ČSN CEN/TS 17630 (500391) - 1.2.2022
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení antrachinonu v extraktech z vlákniny, papíru a lepenky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1672-2 (512000) - 1.2.2022
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost.
543.00 Kč

ČSN ISO 8588 (560038) - 1.2.2022
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A". (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 17521 (560667) - 1.2.2022
Potraviny - Stanovení toxinů Alternaria v rajčatech, pšenici a slunečnicových semenech pomocí SPE předčištění a HPLC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23758 (570557) - 1.2.2022
Směrnice pro validaci kvalitativních screeningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v mléce a mléčných výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 3103 (580420) - 1.2.2022
Čaj - Příprava nálevu pro senzorické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - 1.2.2022
Plasty - Značky a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - 1.2.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - 1.2.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - 1.2.2022
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 12333 (654910) - 1.2.2022
Hnojiva - Stanovení pevnosti v tlaku zrn hnojiv.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 14061 (654911) - 1.2.2022
Hnojiva - Stanovení obsahu prachu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.2.2022
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - 1.2.2022
Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem.
338.00 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - 1.2.2022
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16942+A1 (656565) - 1.2.2022
Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele.
338.00 Kč

ČSN EN 17477 (659854) - 1.2.2022
Řasy a produkty z řas - Identifikace biomasy mikrořas, makrořas, sinic a Labyrinthulomycetes - Detekce a identifikace morfologickými a/nebo molekulárními metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17480 (659855) - 1.2.2022
Řasy a produkty z řas - Metody stanovení produktivity kultivačních jednotek určených pro pěstování řas (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - 1.2.2022
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidní (včetně legionelly), mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní a virucidní (včetně bakteriofágů) aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 787-2 (670520) - 1.2.2022
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - 1.2.2022
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, rozpuštění předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - 1.2.2022
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 3: Posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - 1.2.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem ve vrtu podle Ménarda (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-12:2018/A1 (721007) - 1.2.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1366-13 (730857) - 1.2.2022
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 19103 (731701) - 1.2.2022
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 736120:2021/Oprava1 (736120) - 1.2.2022
Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
29.00 Kč

ČSN EN 17168 (736460) - 1.2.2022
Drážní aplikace - Systémy zábran na hraně nástupiště (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - 1.2.2022
Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích.
223.00 Kč

ČSN 737018 (737018) - 1.2.2022
Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky.
223.00 Kč

ČSN EN 17490 (746092) - 1.2.2022
Stanovení vytahovací síly šroubů ze závitů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 755630 (755630) - 1.2.2022
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací.
186.00 Kč

ČSN 756230 (756230) - 1.2.2022
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací.
186.00 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - 1.2.2022
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21676:2019/Z1 (757599) - 1.2.2022
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10703 (757630) - 1.2.2022
Kvalita vod - Radionuklidy emitující záření gama - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - 1.2.2022
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10872 (757759) - 1.2.2022
Kvalita vod a půd - Stanovení toxického účinku vzorků sedimentů a půd na růst, plodnost a reprodukci Caenorhabditis elegans (Nematoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50710 (763305) - 1.2.2022
Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22517 (793894) - 1.2.2022
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu reziduí pesticidů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10195 (793895) - 1.2.2022
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních - Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17117-2 (804641) - 1.2.2022
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 2: Stanovení charakteristik kompenzace vzoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14387 (832220) - 1.2.2022
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení.
338.00 Kč

ČSN EN 143 (832222) - 1.2.2022
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - 1.2.2022
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - 1.2.2022
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-5 (852103) - 1.2.2022
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Část 5: Pohotovostní resuscitátory poháněné plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.2.2022
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - 1.2.2022
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - 1.2.2022
Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23162 (857041) - 1.2.2022
Základní vyšetření spermatu - Specifikace a metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.7.1 (879028) - 1.2.2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.3.1 (879045) - 1.2.2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 17191 (910610) - 1.2.2022
Dětský nábytek - Sedací nábytek pro děti - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 13150 (910924) - 1.2.2022
Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 17539 (917892) - 1.2.2022
Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) - Stanovení geometrických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21393 (980017) - 1.2.2022
Genomická informatika - Značkovací jazyk Omics (OML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.