Nové normy ČSN za září 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 14046 (010946) - 1.9.2016
Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971) - 1.9.2016
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044: 2006.
223.00 Kč

ČSN ISO 16063-21:2004/Amd.1 (011417) - 1.9.2016
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.
62.00 Kč

TNI POKYN ISO 30 (015243) - 1.9.2016
Referenční materiály - Vybrané termíny a definice.
223.00 Kč

TNI POKYN ISO 33 (015244) - 1.9.2016
Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - 1.9.2016
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17668 (038570) - 1.9.2016
Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - 1.9.2016
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - 1.9.2016
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051310) - 1.9.2016
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8430-1 (052671) - 1.9.2016
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 1: Kuželové upnutí 1:10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8430-2 (052671) - 1.9.2016
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 2: Upnutí Morseho kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8430-3 (052671) - 1.9.2016
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 3: Válcové upnutí s dorazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 30-2-1:2016/Oprava1 (061410) - 1.9.2016
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně.
29.00 Kč

ČSN EN 16728 (078431) - 1.9.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1440 (078440) - 1.9.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16891 (125008) - 1.9.2016
Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - 1.9.2016
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60534-2-3-ed.2 (134510) - 1.9.2016
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.9.2016
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.9.2016
Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62264-4 (182002) - 1.9.2016
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62601 (184025) - 1.9.2016
Průmyslové sítě - Bezdrátová komunikační síť a komunikační profily - WIA-PA (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 14973 (260368) - 1.9.2016
Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - 1.9.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.
434.00 Kč

ČSN EN 12895 (268890) - 1.9.2016
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita.
223.00 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.9.2016
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Zkoušení jízdních vlastností a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - 1.9.2016
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 14469-1 (300220) - 1.9.2016
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu - Část 1: 20 MPa (200 bar) konektor. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 14469-2 (300220) - 1.9.2016
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu - Část 2: 20 MPa (200 bar) konektor, velikost 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 6123 (311565) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření - Závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6049-009 (311711) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-003 (311812) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Moduly série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-133 (311825) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 133: Zásuvka do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-141 (311825) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 141: Zástrčka do panelu, velikost 4, třídy C a D - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4376 (312145) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Nb5Mo3 (2.4668) tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily, De <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4128 (313148) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4138 (313225) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4073 (313244) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4072 (313258) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4162 (313265) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4163 (313266) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4697 (319010) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11592-1 (324011) - 1.9.2016
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m.
223.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A1 (330050) - 1.9.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
62.00 Kč

ČSN 332000-5-557:2014/Z1 (332000) - 1.9.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody.
29.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320) - 1.9.2016
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy.
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-16-ed.2 (333432) - 1.9.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz.
338.00 Kč

ČSN EN 50561-3 (334293) - 1.9.2016
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz.
223.00 Kč

ČSN EN 60870-5-101-ed.2:2005/A1 (334650) - 1.9.2016
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání.
186.00 Kč

ČSN EN 62718 (341575) - 1.9.2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN 342614-ed.3:2014/Z1 (342614) - 1.9.2016
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.
186.00 Kč

ČSN EN 62047-1-ed.2 (358775) - 1.9.2016
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice.
350.00 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.4 (359213) - 1.9.2016
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.12.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-3-70 (359223) - 1.9.2016
Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62343-1 (359278) - 1.9.2016
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 62572-3-ed.3 (359279) - 1.9.2016
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - 1.9.2016
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62722-2-1 (360610) - 1.9.2016
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.2.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 62868 (360701) - 1.9.2016
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 5.11.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 50342-6 (364310) - 1.9.2016
Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50583-1 (364654) - 1.9.2016
Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50583-2 (364654) - 1.9.2016
Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62777 (367220) - 1.9.2016
Metoda hodnocení kvality zvukového pole systému směrových reproduktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62760 (367221) - 1.9.2016
Metoda reprodukce zvuku pro normalizovanou hladinu hlasitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - 1.9.2016
Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-2 (369082) - 1.9.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 80079-36 (389641) - 1.9.2016
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 80079-37 (389641) - 1.9.2016
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k".
543.00 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4946 (420515) - 1.9.2016
Ocel a litina - Stanovení mědi - Spektrofotometrické stanovení 2,2-bichinolynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4938 (420516) - 1.9.2016
Ocel a železo - Stanovení obsahu niklu - Gravimetrická nebo titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - 1.9.2016
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - 1.9.2016
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - 1.9.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 12392 (421460) - 1.9.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení.
543.00 Kč

ČSN ISO 12900 (441316) - 1.9.2016
Černá uhlí - Stanovení abrazivity.
223.00 Kč

ČSN ISO 5074 (441338) - 1.9.2016
Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove.
120.00 Kč

ČSN ISO 1953 (441339) - 1.9.2016
Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním.
223.00 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - 1.9.2016
Uhlí - Úplná analýza.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Povlaky svarového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 17348 (451406) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17349 (451407) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.9.2016
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - 1.9.2016
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5495:2009/A1 (560032) - 1.9.2016
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - 1.9.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - 1.9.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29841:2014/A1 (588828) - 1.9.2016
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a’ (feofytiny a, a’ a pyrofeofytiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - 1.9.2016
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17855-2 (643010) - 1.9.2016
Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19069-1:2015/Oprava1 (643051) - 1.9.2016
Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19069-2 (643051) - 1.9.2016
Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - 1.9.2016
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN ISO 18488 (646481) - 1.9.2016
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 438-2 (647501) - 1.9.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností.
593.00 Kč

ČSN EN 16318+A1 (654832) - 1.9.2016
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B).
223.00 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.9.2016
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.9.2016
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - 1.9.2016
Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 12791 (665218) - 1.9.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Dezinfekce rukou v chirurgii - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - 1.9.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-5 (703360) - 1.9.2016
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 5: Lyofilizované uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4796-1 (704320) - 1.9.2016
Laboratorní sklo - Lahve - Část 1: Lahve se závitovým hrdlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16496 (704324) - 1.9.2016
Laboratorní sklo - Tepelněizolační nádoby s vakuovým pláštěm (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 772-5-ed.2 (722635) - 1.9.2016
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 846-9-ed.2 (722711) - 1.9.2016
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14528-ed.2 (724870) - 1.9.2016
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.7.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/NA-ed.A (730036) - 1.9.2016
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - 1.9.2016
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16737 (731720) - 1.9.2016
Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1052-2 (732320) - 1.9.2016
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13914-1 (733710) - 1.9.2016
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky.
543.00 Kč

ČSN EN 13914-2 (733710) - 1.9.2016
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky.
350.00 Kč

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.9.2016
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
593.00 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.9.2016
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
567.00 Kč

ČSN EN 16508 (738129) - 1.9.2016
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh.
338.00 Kč

ČSN EN 1628+A1 (746002) - 1.9.2016
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - 1.9.2016
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - 1.9.2016
Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - 1.9.2016
Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - 1.9.2016
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12608-1 (746707) - 1.9.2016
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchové neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 755050-3:2016/Oprava1 (755050) - 1.9.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením.
29.00 Kč

ČSN EN 878 (755801) - 1.9.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý.
223.00 Kč

ČSN EN 882 (755803) - 1.9.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 887 (755819) - 1.9.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2589 (793809) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2417 (793812) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17236 (793818) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17229 (793819) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3377-2 (793829) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16806-1 (800811) - 1.9.2016
Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 803014 (803014) - 1.9.2016
Plošné metrové textilie pro oděvní a bytové účely - Společná ustanovení.
120.00 Kč

ČSN EN 458 (832111) - 1.9.2016
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - 1.9.2016
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - 1.9.2016
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 45544-4 (833635) - 1.9.2016
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15225 (840000) - 1.9.2016
Zdravotnické prostředky - Management kvality - Struktura dat nomenklatury zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-6 (852112) - 1.9.2016
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2 (855001) - 1.9.2016
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18397 (856025) - 1.9.2016
Stomatologie - Poháněné škrabky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - 1.9.2016
Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18739 (856306) - 1.9.2016
Stomatologie - Slovník pro procesy spojené s CAD/CAM systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - 1.9.2016
Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V2.1.1 (874006) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.1.1 (874007) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.1.1 (874007) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.1.1 (874008) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.1.1 (874008) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.1.1 (874008) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319421-V1.1.1 (874011) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319422-V1.1.1 (874012) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-V2.1.1 (875025) - 1.9.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300390-V2.1.1 (875041) - 1.9.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301688-V1.2.1 (875099) - 1.9.2016
Technické vlastnosti a metody měření pevných a přenosných zařízení VHF pracujících na kmitočtech 121,5 MHz a 123,1 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14749-ed.2 (910240) - 1.9.2016
Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 581-2 (913010) - 1.9.2016
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek.
223.00 Kč

ČSN EN 14978 (917845) - 1.9.2016
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.9.2016
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15468 (917889) - 1.9.2016
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13451-2 (940915) - 1.9.2016
Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla.
223.00 Kč

ČSN EN 13451-3+A3 (940915) - 1.9.2016
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
338.00 Kč

ČSN EN 16713-1 (940928) - 1.9.2016
Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16713-2 (940928) - 1.9.2016
Domácí bazény - Vodní systémy - Část 2: Systémy pro cirkulaci - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16713-3 (940928) - 1.9.2016
Domácí bazény - Vodní systémy - Část 3: Úprava vody - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - 1.9.2016
Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - 1.9.2016
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11177 (945055) - 1.9.2016
Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-5 (945069) - 1.9.2016
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16278 (980018) - 1.9.2016
Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.