Nové normy ČSN za září 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 14046 (010946) - 1.9.2016
Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice.
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971) - 1.9.2016
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044: 2006.
202.40 Kč

ČSN ISO 16063-21:2004/Amd.1 (011417) - 1.9.2016
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.
56.10 Kč

TNI POKYN ISO 30 (015243) - 1.9.2016
Referenční materiály - Vybrané termíny a definice.
202.40 Kč

TNI POKYN ISO 33 (015244) - 1.9.2016
Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání.
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - 1.9.2016
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17668 (038570) - 1.9.2016
Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - 1.9.2016
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - 1.9.2016
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051310) - 1.9.2016
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8430-1 (052671) - 1.9.2016
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 1: Kuželové upnutí 1:10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8430-2 (052671) - 1.9.2016
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 2: Upnutí Morseho kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8430-3 (052671) - 1.9.2016
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 3: Válcové upnutí s dorazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 30-2-1:2016/Oprava1 (061410) - 1.9.2016
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně.
26.40 Kč

ČSN EN 16728 (078431) - 1.9.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1440 (078440) - 1.9.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16891 (125008) - 1.9.2016
Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - 1.9.2016
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60534-2-3-ed.2 (134510) - 1.9.2016
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.9.2016
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.9.2016
Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62264-4 (182002) - 1.9.2016
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62601 (184025) - 1.9.2016
Průmyslové sítě - Bezdrátová komunikační síť a komunikační profily - WIA-PA (Norma k přímému použití jako ČSN).
1322.40 Kč

ČSN EN 14973 (260368) - 1.9.2016
Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - 1.9.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.
394.90 Kč

ČSN EN 12895 (268890) - 1.9.2016
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita.
202.40 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.9.2016
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Zkoušení jízdních vlastností a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - 1.9.2016
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ISO 14469-1 (300220) - 1.9.2016
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu - Část 1: 20 MPa (200 bar) konektor. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 14469-2 (300220) - 1.9.2016
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu - Část 2: 20 MPa (200 bar) konektor, velikost 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 6123 (311565) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření - Závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6049-009 (311711) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-002:2016/Oprava1 (311812) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4165-003 (311812) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Moduly série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-133 (311825) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 133: Zásuvka do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-141 (311825) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 141: Zástrčka do panelu, velikost 4, třídy C a D - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4376 (312145) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Nb5Mo3 (2.4668) tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily, De <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4128 (313148) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4138 (313225) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4073 (313244) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4072 (313258) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4162 (313265) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4163 (313266) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4697 (319010) - 1.9.2016
Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11592-1 (324011) - 1.9.2016
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m.
202.40 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A1 (330050) - 1.9.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-557:2014/Z1 (332000) - 1.9.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody.
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320) - 1.9.2016
Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy.
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-16-ed.2 (333432) - 1.9.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz.
306.90 Kč

ČSN EN 50561-3 (334293) - 1.9.2016
Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz.
202.40 Kč

ČSN EN 60870-5-101-ed.2:2005/A1 (334650) - 1.9.2016
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání.
169.40 Kč

ČSN EN 62718 (341575) - 1.9.2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 342614-ed.3:2014/Z1 (342614) - 1.9.2016
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.
169.40 Kč

ČSN EN 62047-1-ed.2 (358775) - 1.9.2016
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice.
317.90 Kč

ČSN EN 60793-2-ed.4 (359213) - 1.9.2016
Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.12.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-3-70 (359223) - 1.9.2016
Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-1 (359278) - 1.9.2016
Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 62572-3-ed.3 (359279) - 1.9.2016
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - 1.9.2016
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62722-2-1 (360610) - 1.9.2016
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62868 (360701) - 1.9.2016
Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 50342-6 (364310) - 1.9.2016
Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50583-1 (364654) - 1.9.2016
Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50583-2 (364654) - 1.9.2016
Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62777 (367220) - 1.9.2016
Metoda hodnocení kvality zvukového pole systému směrových reproduktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62760 (367221) - 1.9.2016
Metoda reprodukce zvuku pro normalizovanou hladinu hlasitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - 1.9.2016
Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-2 (369082) - 1.9.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 80079-36 (389641) - 1.9.2016
Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 80079-37 (389641) - 1.9.2016
Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k".
493.90 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - 1.9.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4946 (420515) - 1.9.2016
Ocel a litina - Stanovení mědi - Spektrofotometrické stanovení 2,2-bichinolynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4938 (420516) - 1.9.2016
Ocel a železo - Stanovení obsahu niklu - Gravimetrická nebo titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - 1.9.2016
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - 1.9.2016
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - 1.9.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 12392 (421460) - 1.9.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení.
493.90 Kč

ČSN ISO 12900 (441316) - 1.9.2016
Černá uhlí - Stanovení abrazivity.
202.40 Kč

ČSN ISO 5074 (441338) - 1.9.2016
Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove.
108.90 Kč

ČSN ISO 1953 (441339) - 1.9.2016
Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním.
202.40 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - 1.9.2016
Uhlí - Úplná analýza.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 21809-3 (450060) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Povlaky svarového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 17348 (451406) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17349 (451407) - 1.9.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.9.2016
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - 1.9.2016
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5495:2009/A1 (560032) - 1.9.2016
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - 1.9.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - 1.9.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29841:2014/A1 (588828) - 1.9.2016
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a’ (feofytiny a, a’ a pyrofeofytiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - 1.9.2016
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17855-2 (643010) - 1.9.2016
Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19069-1:2015/Oprava1 (643051) - 1.9.2016
Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 19069-2 (643051) - 1.9.2016
Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - 1.9.2016
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN ISO 18488 (646481) - 1.9.2016
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 438-2 (647501) - 1.9.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností.
539.00 Kč

ČSN EN 16318+A1 (654832) - 1.9.2016
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B).
202.40 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.9.2016
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.9.2016
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - 1.9.2016
Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 12791 (665218) - 1.9.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Dezinfekce rukou v chirurgii - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - 1.9.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-5 (703360) - 1.9.2016
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 5: Lyofilizované uzávěry pro injekční lahvičky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4796-1 (704320) - 1.9.2016
Laboratorní sklo - Lahve - Část 1: Lahve se závitovým hrdlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16496 (704324) - 1.9.2016
Laboratorní sklo - Tepelněizolační nádoby s vakuovým pláštěm (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 772-5-ed.2 (722635) - 1.9.2016
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 846-9-ed.2 (722711) - 1.9.2016
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14528-ed.2 (724870) - 1.9.2016
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.7.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/NA-ed.A (730036) - 1.9.2016
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - 1.9.2016
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16737 (731720) - 1.9.2016
Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1052-2 (732320) - 1.9.2016
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13914-1 (733710) - 1.9.2016
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky.
493.90 Kč

ČSN EN 13914-2 (733710) - 1.9.2016
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky.
317.90 Kč

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.9.2016
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
539.00 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.9.2016
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
515.90 Kč

ČSN EN 16508 (738129) - 1.9.2016
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh.
306.90 Kč

ČSN EN 1628+A1 (746002) - 1.9.2016
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - 1.9.2016
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - 1.9.2016
Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - 1.9.2016
Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - 1.9.2016
Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12608-1 (746707) - 1.9.2016
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchové neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 755050-3:2016/Oprava1 (755050) - 1.9.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením.
26.40 Kč

ČSN EN 878 (755801) - 1.9.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý.
202.40 Kč

ČSN EN 882 (755803) - 1.9.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 887 (755819) - 1.9.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2589 (793809) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2417 (793812) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17236 (793818) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17229 (793819) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3377-2 (793829) - 1.9.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16806-1 (800811) - 1.9.2016
Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 803014 (803014) - 1.9.2016
Plošné metrové textilie pro oděvní a bytové účely - Společná ustanovení.
108.90 Kč

ČSN EN 458 (832111) - 1.9.2016
Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - 1.9.2016
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - 1.9.2016
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 45544-4 (833635) - 1.9.2016
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15225 (840000) - 1.9.2016
Zdravotnické prostředky - Management kvality - Struktura dat nomenklatury zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80369-6 (852112) - 1.9.2016
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2 (855001) - 1.9.2016
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18397 (856025) - 1.9.2016
Stomatologie - Poháněné škrabky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - 1.9.2016
Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18739 (856306) - 1.9.2016
Stomatologie - Slovník pro procesy spojené s CAD/CAM systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - 1.9.2016
Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 319401-V2.1.1 (874006) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.1.1 (874007) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.1.1 (874007) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.1.1 (874008) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.1.1 (874008) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.1.1 (874008) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319421-V1.1.1 (874011) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319422-V1.1.1 (874012) - 1.9.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300296-V2.1.1 (875025) - 1.9.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300390-V2.1.1 (875041) - 1.9.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301688-V1.2.1 (875099) - 1.9.2016
Technické vlastnosti a metody měření pevných a přenosných zařízení VHF pracujících na kmitočtech 121,5 MHz a 123,1 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14749-ed.2 (910240) - 1.9.2016
Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 581-2 (913010) - 1.9.2016
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek.
202.40 Kč

ČSN EN 14978 (917845) - 1.9.2016
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.9.2016
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15468 (917889) - 1.9.2016
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13451-2 (940915) - 1.9.2016
Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla.
202.40 Kč

ČSN EN 13451-3+A3 (940915) - 1.9.2016
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
306.90 Kč

ČSN EN 16713-1 (940928) - 1.9.2016
Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16713-2 (940928) - 1.9.2016
Domácí bazény - Vodní systémy - Část 2: Systémy pro cirkulaci - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16713-3 (940928) - 1.9.2016
Domácí bazény - Vodní systémy - Část 3: Úprava vody - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - 1.9.2016
Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - 1.9.2016
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11177 (945055) - 1.9.2016
Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28721-5 (945069) - 1.9.2016
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16278 (980018) - 1.9.2016
Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)