Nové normy ČSN za leden 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN ISO 11200 (011618) - 1.1.2015
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.
434.00 Kč

ČSN ISO 12913-1 (011692) - 1.1.2015
Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006) - 1.1.2015
Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty.
186.00 Kč

ČSN EN 62607-3-1 (012050) - 1.1.2015
Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 9085 (014693) - 1.1.2015
Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace pro průmyslová ozubená kola.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - 1.1.2015
Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem.
223.00 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - 1.1.2015
Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti.
338.00 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023) - 1.1.2015
Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237) - 1.1.2015
Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy (NeTEx) - Část 1: Formát pro výměnu informací o topologii sítě veřejné dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
5985.00 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 888 (021025) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu.
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6509-1 (038167) - 1.1.2015
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-13 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda).
186.00 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-5 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem).
186.00 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb).
223.00 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - 1.1.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - 1.1.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury.
434.00 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - 1.1.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - 1.1.2015
Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-1 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-2 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Nerotační příklepová nářadí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-5 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-3 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 3: Formát protokolu o zkoušce (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-4 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 4: Požadavky nemetrologického charakteru, které nepokrývá ISO 4064-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-1 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová kola, na kola pro mladé lidi, na horská a závodní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-3 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-4 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-5 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.3 (334210) - 1.1.2015
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
768.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Oprava1 (341520) - 1.1.2015
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
29.00 Kč

ČSN EN 50343-ed.2 (341570) - 1.1.2015
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalaci kabelů.
543.00 Kč

ČSN EN 61851-23 (341590) - 1.1.2015
Nabíjení elektromobilů vodivým propojením - Část 23: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - 1.1.2015
Nabíjení elektromobilů vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí elektromobilů a elektromobilem pro kontrolu stejnosměrného nabíjení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 342600-ed.2:2009/Oprava1 (342600) - 1.1.2015
Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 60695-2-11-ed.2 (345615) - 1.1.2015
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT). (Platnost do 2.12.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60754-1 (347104) - 1.1.2015
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku.
338.00 Kč

ČSN EN 60754-2 (347104) - 1.1.2015
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity.
338.00 Kč

ČSN EN 60317-53-ed.2 (347307) - 1.1.2015
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220.
223.00 Kč

ČSN EN 50407-3 (347824) - 1.1.2015
Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2:2014/Oprava2 (357181) - 1.1.2015
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn.
29.00 Kč

ČSN EN 60749-26-ed.2 (358799) - 1.1.2015
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.2.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 60794-1-24 (359223) - 1.1.2015
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 31.5.2024 dle V 12/21 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN IEC 60794-1-403 (35 9223) z 1.12.2021). (Platnost do 31.8.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61978-1-ed.3 (359232) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-041-2 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-071-2 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-081-2 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-1-3 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61290-10-5 (359271) - 1.1.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-5: Mnohokanálové parametry - Zisk a šumové číslo rozložených Ramanových zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-15-ed.2 (359274) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 62149-2-ed.2 (359276) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62149-3-ed.2 (359276) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.8.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 62149-9 (359276) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 360020 (360020) - 1.1.2015
Sdružené osvětlení.
186.00 Kč

ČSN EN 62442-2 (360515) - 1.1.2015
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.8.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62442-3 (360515) - 1.1.2015
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED moduly - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.6.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 50434 (361050) - 1.1.2015
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě.
543.00 Kč

ČSN EN 62841-2-2 (361510) - 1.1.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - 1.1.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku.
434.00 Kč

ČSN EN 60728-1-ed.2 (367211) - 1.1.2015
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN CLC/TS 50560 (367215) - 1.1.2015
Specifikace rámcových požadavků na interoperabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61966-12-2 (368610) - 1.1.2015
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-2: Formát jednoduchých metadat pro identifikaci barevného gamutu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 24761 (369886) - 1.1.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizační kontext pro biometriku.
543.00 Kč

ČSN EN 61534-1-ed.2:2012/A1 (371500) - 1.1.2015
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 16447 (389698) - 1.1.2015
Zpětné protiexplozní klapky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16808 (420412) - 1.1.2015
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - 1.1.2015
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr).
186.00 Kč

ČSN EN 16482 (420963) - 1.1.2015
Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče.
338.00 Kč

ČSN EN 12420 (421542) - 1.1.2015
Měď a slitiny mědi - Výkovky.
543.00 Kč

ČSN ISO 5072 (441325) - 1.1.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty.
186.00 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - 1.1.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek.
223.00 Kč

ČSN ISO 11722 (441360) - 1.1.2015
Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře.
186.00 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - 1.1.2015
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR).
223.00 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - 1.1.2015
Dřevěná schodiště - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14122 (560046) - 1.1.2015
Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN 12822 (560055) - 1.1.2015
Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu.
223.00 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - 1.1.2015
Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3218 (569701) - 1.1.2015
Éterické oleje - Principy nomenklatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16650 (635320) - 1.1.2015
Specifikace spojek hadic pro benzin, olej a maziva - Vysokotlaké spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - 1.1.2015
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Termoplastové hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - 1.1.2015
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - 1.1.2015
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - 1.1.2015
Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - 1.1.2015
Produkty z biomasy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16640 (659805) - 1.1.2015
Produkty z biomasy - Stanovení obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy pomocí radiouhlíkové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16492 (673069) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673117) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 730039 (730039) - 1.1.2015
Navrhování objektů na poddolovaném území.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 22975-3 (730306) - 1.1.2015
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - 1.1.2015
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace.
338.00 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - 1.1.2015
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1366-1 (730857) - 1.1.2015
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - 1.1.2015
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922) - 1.1.2015
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy.
543.00 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924) - 1.1.2015
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy.
434.00 Kč

ČSN 732824-1 (732824) - 1.1.2015
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo.
338.00 Kč

ČSN EN 16431 (736366) - 1.1.2015
Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové.
338.00 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - 1.1.2015
Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 15221-7 (762101) - 1.1.2015
Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 2588 (792018) - 1.1.2015
Usně - Odběr vzorků - Počet jednotek pro hrubý vzorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16422 (800082) - 1.1.2015
Klasifikace termoregulačních vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16373-2 (800847) - 1.1.2015
Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16373-3 (800847) - 1.1.2015
Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14389 (800861) - 1.1.2015
Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu.
338.00 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - 1.1.2015
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-1:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-2:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-3:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-4:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-5:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9902-7:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-1:2010/A1 (847150) - 1.1.2015
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - 1.1.2015
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7199 (856250) - 1.1.2015
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16443 (856304) - 1.1.2015
Stomatologie - Slovník pro dentální implantátové systémy a související procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - 1.1.2015
Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13451-3+A2 (940915) - 1.1.2015
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.1.2015
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.