Nové normy ČSN za leden 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN ISO 11200 (011618) - 1.1.2015
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech.
394.90 Kč

ČSN ISO 12913-1 (011692) - 1.1.2015
Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec.
169.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006) - 1.1.2015
Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty.
169.40 Kč

ČSN EN 62607-3-1 (012050) - 1.1.2015
Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 9085 (014693) - 1.1.2015
Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace pro průmyslová ozubená kola.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - 1.1.2015
Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem.
202.40 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - 1.1.2015
Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti.
306.90 Kč

ČSN ISO 7001:2009/Amd.1 (018021) - 1.1.2015
Grafické značky - Veřejné informační značky.
394.90 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023) - 1.1.2015
Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237) - 1.1.2015
Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy (NeTEx) - Část 1: Formát pro výměnu informací o topologii sítě veřejné dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
5985.00 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 888 (021025) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu.
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - 1.1.2015
Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6509-1 (038167) - 1.1.2015
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-13 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda).
169.40 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-5 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem).
169.40 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb).
202.40 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - 1.1.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - 1.1.2015
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - 1.1.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury.
394.90 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - 1.1.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - 1.1.2015
Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11148-1 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-2 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Nerotační příklepová nářadí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-5 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - 1.1.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 4064-3 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 3: Formát protokolu o zkoušce (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-4 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 4: Požadavky nemetrologického charakteru, které nepokrývá ISO 4064-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.1.2015
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-1 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová kola, na kola pro mladé lidi, na horská a závodní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-3 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-4 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-5 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - 1.1.2015
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.3 (334210) - 1.1.2015
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
698.50 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Oprava1 (341520) - 1.1.2015
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
26.40 Kč

ČSN EN 50343-ed.2 (341570) - 1.1.2015
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalaci kabelů.
493.90 Kč

ČSN EN 61851-23 (341590) - 1.1.2015
Nabíjení elektromobilů vodivým propojením - Část 23: Stejnosměrná nabíjecí stanice elektromobilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61851-24 (341590) - 1.1.2015
Nabíjení elektromobilů vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí elektromobilů a elektromobilem pro kontrolu stejnosměrného nabíjení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 342600-ed.2:2009/Oprava1 (342600) - 1.1.2015
Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 60695-2-11-ed.2 (345615) - 1.1.2015
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT).
202.40 Kč

ČSN EN 60754-1 (347104) - 1.1.2015
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku.
306.90 Kč

ČSN EN 60754-2 (347104) - 1.1.2015
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity.
306.90 Kč

ČSN EN 60317-53-ed.2 (347307) - 1.1.2015
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 53: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220.
202.40 Kč

ČSN EN 50407-3 (347824) - 1.1.2015
Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60884-1:2003/A2/Oprava2 (354515) - 1.1.2015
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2:2014/Oprava2 (357181) - 1.1.2015
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn.
26.40 Kč

ČSN EN 60749-26-ed.2 (358799) - 1.1.2015
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.2.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 60794-1-24 (359223) - 1.1.2015
Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61978-1-ed.3 (359232) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61753-041-2 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-071-2 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.10.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-081-2 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-1-3 (359255) - 1.1.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61290-10-5 (359271) - 1.1.2015
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-5: Mnohokanálové parametry - Zisk a šumové číslo rozložených Ramanových zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-15-ed.2 (359274) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62149-2-ed.2 (359276) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62149-3-ed.2 (359276) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.8.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 62149-9 (359276) - 1.1.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN 360020 (360020) - 1.1.2015
Sdružené osvětlení.
169.40 Kč

ČSN EN 62442-2 (360515) - 1.1.2015
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.8.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 62442-3 (360515) - 1.1.2015
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED moduly - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.6.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 50434 (361050) - 1.1.2015
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě.
493.90 Kč

ČSN EN 62841-2-2 (361510) - 1.1.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - 1.1.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku.
394.90 Kč

ČSN EN 60728-1-ed.2 (367211) - 1.1.2015
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1: Vlastnosti systému pro dopřednou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN CLC/TS 50560 (367215) - 1.1.2015
Specifikace rámcových požadavků na interoperabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61966-12-2 (368610) - 1.1.2015
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-2: Formát jednoduchých metadat pro identifikaci barevného gamutu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 24761 (369886) - 1.1.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizační kontext pro biometriku.
493.90 Kč

ČSN EN 61534-1-ed.2:2012/A1 (371500) - 1.1.2015
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 16447 (389698) - 1.1.2015
Zpětné protiexplozní klapky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16808 (420412) - 1.1.2015
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - 1.1.2015
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr).
169.40 Kč

ČSN EN 16482 (420963) - 1.1.2015
Slévárenství - Plynule odlévané litinové tyče.
306.90 Kč

ČSN EN 12420 (421542) - 1.1.2015
Měď a slitiny mědi - Výkovky.
493.90 Kč

ČSN ISO 5072 (441325) - 1.1.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty.
169.40 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - 1.1.2015
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek.
202.40 Kč

ČSN ISO 11722 (441360) - 1.1.2015
Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře.
169.40 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - 1.1.2015
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR).
202.40 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - 1.1.2015
Dřevěná schodiště - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14122 (560046) - 1.1.2015
Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN 12822 (560055) - 1.1.2015
Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu.
202.40 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - 1.1.2015
Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3218 (569701) - 1.1.2015
Éterické oleje - Principy nomenklatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16650 (635320) - 1.1.2015
Specifikace spojek hadic pro benzin, olej a maziva - Vysokotlaké spojky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3949 (635412) - 1.1.2015
Plastové hadice a hadice s koncovkami - Termoplastové hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - 1.1.2015
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - 1.1.2015
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - 1.1.2015
Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - 1.1.2015
Produkty z biomasy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16640 (659805) - 1.1.2015
Produkty z biomasy - Stanovení obsahu uhlíku pocházejícího z biomasy pomocí radiouhlíkové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16492 (673069) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17463 (673117) - 1.1.2015
Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 730039 (730039) - 1.1.2015
Navrhování objektů na poddolovaném území.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 22975-3 (730306) - 1.1.2015
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - 1.1.2015
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace.
306.90 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - 1.1.2015
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1366-1 (730857) - 1.1.2015
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - 1.1.2015
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922) - 1.1.2015
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy.
493.90 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924) - 1.1.2015
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy.
394.90 Kč

ČSN 732824-1 (732824) - 1.1.2015
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo.
306.90 Kč

ČSN EN 16431 (736366) - 1.1.2015
Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové.
306.90 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - 1.1.2015
Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 15221-7 (762101) - 1.1.2015
Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 2588 (792018) - 1.1.2015
Usně - Odběr vzorků - Počet jednotek pro hrubý vzorek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16422 (800082) - 1.1.2015
Klasifikace termoregulačních vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16373-2 (800847) - 1.1.2015
Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16373-3 (800847) - 1.1.2015
Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14389 (800861) - 1.1.2015
Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu.
306.90 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - 1.1.2015
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-1:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-2:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-3:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-4:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-5:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9902-7:2002/A2 (810112) - 1.1.2015
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17225-3 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17225-5 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17225-7 (838202) - 1.1.2015
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15883-1:2010/A1 (847150) - 1.1.2015
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8871-5 (855226) - 1.1.2015
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7199 (856250) - 1.1.2015
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16443 (856304) - 1.1.2015
Stomatologie - Slovník pro dentální implantátové systémy a související procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - 1.1.2015
Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13451-3+A2 (940915) - 1.1.2015
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.1.2015
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)