Nové normy ČSN za červenec 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2006 v 09:00


ČSN EN 61175-ed.2 (013731) - 1.7.2006
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů. (Platnost do 25.6.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 14616 (038702) - 1.7.2006
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - 1.7.2006
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-1-ed.3 (052205) - 1.7.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu. (Platnost do 17.7.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 14337 (060813) - 1.7.2006
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1860-3:2004/A1 (061207) - 1.7.2006
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14394 (075307) - 1.7.2006
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 °C.
698.50 Kč

ČSN EN 1440 (078440) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize.
306.90 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) prováděné při pravidelné revizi lahví.
169.40 Kč

ČSN EN 14913 (078493) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce; zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
202.40 Kč

ČSN EN 14914 (078494) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce; pravidelná revize.
202.40 Kč

ČSN EN 1968:2002/A1 (078534) - 1.7.2006
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví.
56.10 Kč

ČSN EN 14343 (110037) - 1.7.2006
Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - 1.7.2006
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 3310-1 (259610) - 1.7.2006
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny.
202.40 Kč

ČSN ISO 3310-2 (259611) - 1.7.2006
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu.
169.40 Kč

ČSN EN 12674-3:2005/Oprava1 (269008) - 1.7.2006
Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - 1.7.2006
Identifikace a/nebo určení množství odpadu.
306.90 Kč

ČSN EN 14872 (309047) - 1.7.2006
Jízdní kola - Příslušenství jízdních kol - Zavazadlové nosiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2602 (311515) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Připojovací otvory pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2603 (311551) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Připojovací konce pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2604 (311552) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30’ - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2605 (311553) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 24° - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2607 (311554) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - O-kroužky pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2608 (311555) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Požadavky na montáž a demontáž závitových adaptérů s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30’ (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2645 (311556) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistný kroužek pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4498 (313185) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsná tolerance dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4497 (313219) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4496 (313263) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4591 (313589) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Matice, válcové, samojistné, kluzné, samostavitelné, ze žáruvzdorné slitiny niklu, mazané MoS2 - Třída: 1550 MPa (při obvyklé teplotě) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4590 (313590) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky, pružinové, z kovové lamely, pro samojistné válcové matice, z korozivzdorné oceli, pasivované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4303 (314220) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4304 (314221) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4306 (314222) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4307 (314223) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4176 (314370) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100° nebo nezapuštěnou hlavou, typ tah/střih, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, alkalicky oxidované nebo s povlakem hliníkového pigmentu - Nákružky z titanu TI-P99002 nebo slitiny hliníku 2024 - Metrická řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12312-15 (319321) - 1.7.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - 1.7.2006
Malá plavidla - Grafické značky.
317.90 Kč

ČSN EN 60664-4 (330420) - 1.7.2006
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem.
515.90 Kč

ČSN EN 61400-1-ed.2 (333160) - 1.7.2006
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky. (Platnost do 15.3.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 54-17 (342710) - 1.7.2006
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory.
317.90 Kč

ČSN EN 60695-9-1-ed.2 (345615) - 1.7.2006
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod. (Platnost do 3.6.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 61558-1-ed.2 (351330) - 1.7.2006
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 21.6.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 60255-22-1 (353522) - 1.7.2006
Elektrická relé - Část 22-1: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz. (Platnost do 1.2.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 60947-6-1-ed.2 (354101) - 1.7.2006
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 60384-16 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.10.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-16-1 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-17 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-17-1 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy - Úrovně hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-2 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.1.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-2-1 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62276 (358417) - 1.7.2006
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.11.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 62258-1 (358759) - 1.7.2006
Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2013).
493.90 Kč

ČSN EN 61988-3-1 (358788) - 1.7.2006
Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61744-ed.2 (359204) - 1.7.2006
Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60794-2-21 (359223) - 1.7.2006
Optické kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.6.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-2-31 (359223) - 1.7.2006
Optické kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z26 (360340) - 1.7.2006
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z25 (360340) - 1.7.2006
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
539.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z27 (360340) - 1.7.2006
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
859.10 Kč

TNI 360451 (360451) - 1.7.2006
Údržba vnitřních osvětlovacích soustav.
317.90 Kč

ČSN EN 60779 (361113) - 1.7.2006
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.7.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62359 (364905) - 1.7.2006
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody pro stanovení tepelného a mechanického indexu medicínských diagnostických ultrazvukových polí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2014).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-2 (369795) - 1.7.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18453 (385566) - 1.7.2006
Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody.
306.90 Kč

ČSN 441309 (441309) - 1.7.2006
Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket.
169.40 Kč

ČSN EN 622-2:2005/Oprava1 (492612) - 1.7.2006
Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky.
26.40 Kč

ČSN EN 14755 (492617) - 1.7.2006
Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - 1.7.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 1: Metoda průkazu.
202.40 Kč

ČSN EN 14663 (560629) - 1.7.2006
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24276 (569905) - 1.7.2006
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14802 (646434) - 1.7.2006
Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - 1.7.2006
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656512 (656512) - 1.7.2006
Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 14675 (665222) - 1.7.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 827 (668541) - 1.7.2006
Lepidla - Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - 1.7.2006
Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo difúzně zinkované ocelové výrobky pro konstrukční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 286-1:1999/A2 (695286) - 1.7.2006
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.
108.90 Kč

ČSN EN 13923 (698923) - 1.7.2006
Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7390:2004/Oprava1 (722334) - 1.7.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů.
26.40 Kč

ČSN EN 14706 (727221) - 1.7.2006
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty.
306.90 Kč

ČSN EN 14707 (727222) - 1.7.2006
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 1071-4 (727570) - 1.7.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14909 (727614) - 1.7.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky. (Platnost do 1.8.2013).
317.90 Kč

ČSN ISO 6707-1 (730000) - 1.7.2006
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny.
1053.80 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - 1.7.2006
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska.
394.90 Kč

ČSN EN 40-4 (732094) - 1.7.2006
Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu.
306.90 Kč

ČSN EN 14081-1 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 1.1.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu.
306.90 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby.
202.40 Kč

ČSN EN 14081-4 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
202.40 Kč

ČSN 733713 (733713) - 1.7.2006
Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů.
202.40 Kč

ČSN 733714 (733714) - 1.7.2006
Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů.
202.40 Kč

ČSN 733715 (733715) - 1.7.2006
Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů.
317.90 Kč

ČSN EN 13232-6 (736371) - 1.7.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky.
306.90 Kč

ČSN EN 14782 (747720) - 1.7.2006
Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.
394.90 Kč

ČSN 756401 (756401) - 1.7.2006
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.
317.90 Kč

ČSN EN 14892 (762010) - 1.7.2006
Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného přístupu do městských center.
169.40 Kč

ČSN EN 14979 (771006) - 1.7.2006
Obaly - Flexibilní laminátové tuby (plast/kov) - Rozměry a tolerance hrdla S 13.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - 1.7.2006
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4098 (793849) - 1.7.2006
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14621 (800713) - 1.7.2006
Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken.
202.40 Kč

ČSN EN 14976 (804207) - 1.7.2006
Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 352-5:2003/A1 (832121) - 1.7.2006
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku.
108.90 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda.
394.90 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx) - Referenční chemiluminiscenční metoda.
394.90 Kč

ČSN EN 14789 (834730) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda - Paramagnetická metoda.
317.90 Kč

ČSN EN 14790 (834731) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí.
317.90 Kč

ČSN EN 14899 (838002) - 1.7.2006
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14778-1 (838211) - 1.7.2006
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-6-V1.3.1 (875042) - 1.7.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300394-1-V2.4.1 (875047) - 1.7.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.3.1 (875101) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.3.1 (875101) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-6-V1.1.1 (875107) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302291-1-V1.1.1 (875127) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14727 (910935) - 1.7.2006
Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 71-10 (943095) - 1.7.2006
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce.
306.90 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.7.2006
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
202.40 Kč

ČSN EN 14866 (945068) - 1.7.2006
Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14863 (945069) - 1.7.2006
Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - 1.7.2006
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)