Nové normy ČSN za červenec 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2006 v 09:00


ČSN EN 61175-ed.2 (013731) - 1.7.2006
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů. (Platnost do 25.6.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 14616 (038702) - 1.7.2006
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - 1.7.2006
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.7.2006
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-1-ed.3 (052205) - 1.7.2006
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu. (Platnost do 17.7.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 14337 (060813) - 1.7.2006
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1860-3:2004/A1 (061207) - 1.7.2006
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14394 (075307) - 1.7.2006
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 °C.
768.00 Kč

ČSN EN 1440 (078440) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Pravidelná revize.
338.00 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) prováděné při pravidelné revizi lahví.
186.00 Kč

ČSN EN 14913 (078493) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce; zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
223.00 Kč

ČSN EN 14914 (078494) - 1.7.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce; pravidelná revize.
223.00 Kč

ČSN EN 1968:2002/A1 (078534) - 1.7.2006
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví.
62.00 Kč

ČSN EN 14343 (110037) - 1.7.2006
Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - 1.7.2006
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 3310-1 (259610) - 1.7.2006
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny.
223.00 Kč

ČSN ISO 3310-2 (259611) - 1.7.2006
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu.
186.00 Kč

ČSN EN 12674-3:2005/Oprava1 (269008) - 1.7.2006
Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - 1.7.2006
Identifikace a/nebo určení množství odpadu.
338.00 Kč

ČSN EN 14872 (309047) - 1.7.2006
Jízdní kola - Příslušenství jízdních kol - Zavazadlové nosiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2602 (311515) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Připojovací otvory pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2603 (311551) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Připojovací konce pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2604 (311552) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30’ - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2605 (311553) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 24° - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2607 (311554) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - O-kroužky pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2608 (311555) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Požadavky na montáž a demontáž závitových adaptérů s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30’ (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2645 (311556) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistný kroužek pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4498 (313185) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsná tolerance dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4497 (313219) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4496 (313263) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4591 (313589) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Matice, válcové, samojistné, kluzné, samostavitelné, ze žáruvzdorné slitiny niklu, mazané MoS2 - Třída: 1550 MPa (při obvyklé teplotě) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4590 (313590) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky, pružinové, z kovové lamely, pro samojistné válcové matice, z korozivzdorné oceli, pasivované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4303 (314220) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4304 (314221) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4306 (314222) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4307 (314223) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4176 (314370) - 1.7.2006
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100° nebo nezapuštěnou hlavou, typ tah/střih, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, alkalicky oxidované nebo s povlakem hliníkového pigmentu - Nákružky z titanu TI-P99002 nebo slitiny hliníku 2024 - Metrická řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12312-15 (319321) - 1.7.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - 1.7.2006
Malá plavidla - Grafické značky.
350.00 Kč

ČSN EN 60664-4 (330420) - 1.7.2006
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem.
567.00 Kč

ČSN EN 61400-1-ed.2 (333160) - 1.7.2006
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky. (Platnost do 15.3.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 54-17 (342710) - 1.7.2006
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory.
350.00 Kč

ČSN EN 60695-9-1-ed.2 (345615) - 1.7.2006
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod. (Platnost do 3.6.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 61558-1-ed.2 (351330) - 1.7.2006
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 21.6.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 60255-22-1 (353522) - 1.7.2006
Elektrická relé - Část 22-1: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky odolnosti skupině impulsů o kmitočtu 1 MHz. (Platnost do 1.2.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 60947-6-1-ed.2 (354101) - 1.7.2006
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení. (Platnost do 19.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-16 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.10.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-16-1 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-17 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-17-1 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy - Úrovně hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-2 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.1.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-2-1 (358291) - 1.7.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62276 (358417) - 1.7.2006
Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.11.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 62258-1 (358759) - 1.7.2006
Polovodičové čipové výrobky - Část 1: Požadavky pro nakupování a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2013).
543.00 Kč

ČSN EN 61988-3-1 (358788) - 1.7.2006
Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61744-ed.2 (359204) - 1.7.2006
Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2026).
945.00 Kč

ČSN EN 60794-2-21 (359223) - 1.7.2006
Optické kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.6.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-2-31 (359223) - 1.7.2006
Optické kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2015).
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z26 (360340) - 1.7.2006
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z25 (360340) - 1.7.2006
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
593.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z27 (360340) - 1.7.2006
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
945.00 Kč

TNI 360451 (360451) - 1.7.2006
Údržba vnitřních osvětlovacích soustav.
350.00 Kč

ČSN EN 60779 (361113) - 1.7.2006
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.7.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62359 (364905) - 1.7.2006
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody pro stanovení tepelného a mechanického indexu medicínských diagnostických ultrazvukových polí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2014).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-2 (369795) - 1.7.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18453 (385566) - 1.7.2006
Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody.
338.00 Kč

ČSN 441309 (441309) - 1.7.2006
Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket.
186.00 Kč

ČSN EN 622-2:2005/Oprava1 (492612) - 1.7.2006
Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky.
29.00 Kč

ČSN EN 14755 (492617) - 1.7.2006
Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - 1.7.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 1: Metoda průkazu.
223.00 Kč

ČSN EN 14663 (560629) - 1.7.2006
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24276 (569905) - 1.7.2006
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14802 (646434) - 1.7.2006
Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - 1.7.2006
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656512 (656512) - 1.7.2006
Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 14675 (665222) - 1.7.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 827 (668541) - 1.7.2006
Lepidla - Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - 1.7.2006
Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo difúzně zinkované ocelové výrobky pro konstrukční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 286-1:1999/A2 (695286) - 1.7.2006
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.
120.00 Kč

ČSN EN 13923 (698923) - 1.7.2006
Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7390:2004/Oprava1 (722334) - 1.7.2006
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů.
29.00 Kč

ČSN EN 14706 (727221) - 1.7.2006
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty.
338.00 Kč

ČSN EN 14707 (727222) - 1.7.2006
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
223.00 Kč

ČSN EN 1071-4 (727570) - 1.7.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14909 (727614) - 1.7.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky. (Platnost do 1.8.2013).
350.00 Kč

ČSN ISO 6707-1 (730000) - 1.7.2006
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny.
1159.00 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - 1.7.2006
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska.
434.00 Kč

ČSN EN 40-4 (732094) - 1.7.2006
Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu.
338.00 Kč

ČSN EN 14081-1 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 1.1.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu.
338.00 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby.
223.00 Kč

ČSN EN 14081-4 (732823) - 1.7.2006
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
223.00 Kč

ČSN 733713 (733713) - 1.7.2006
Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů.
223.00 Kč

ČSN 733714 (733714) - 1.7.2006
Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů.
223.00 Kč

ČSN 733715 (733715) - 1.7.2006
Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů.
350.00 Kč

ČSN EN 13232-6 (736371) - 1.7.2006
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky.
338.00 Kč

ČSN EN 14782 (747720) - 1.7.2006
Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.
434.00 Kč

ČSN 756401 (756401) - 1.7.2006
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.
350.00 Kč

ČSN EN 14892 (762010) - 1.7.2006
Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného přístupu do městských center.
186.00 Kč

ČSN EN 14979 (771006) - 1.7.2006
Obaly - Flexibilní laminátové tuby (plast/kov) - Rozměry a tolerance hrdla S 13.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - 1.7.2006
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4098 (793849) - 1.7.2006
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14621 (800713) - 1.7.2006
Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken.
223.00 Kč

ČSN EN 14976 (804207) - 1.7.2006
Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda.
434.00 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku (NOx) - Referenční chemiluminiscenční metoda.
434.00 Kč

ČSN EN 14789 (834730) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku (O2) - Referenční metoda - Paramagnetická metoda.
350.00 Kč

ČSN EN 14790 (834731) - 1.7.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí.
350.00 Kč

ČSN EN 14899 (838002) - 1.7.2006
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14778-1 (838211) - 1.7.2006
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-6-V1.3.1 (875042) - 1.7.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300394-1-V2.4.1 (875047) - 1.7.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.3.1 (875101) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.3.1 (875101) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-6-V1.1.1 (875107) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302291-1-V1.1.1 (875127) - 1.7.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14727 (910935) - 1.7.2006
Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 71-10 (943095) - 1.7.2006
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce.
338.00 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.7.2006
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
223.00 Kč

ČSN EN 14866 (945068) - 1.7.2006
Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14863 (945069) - 1.7.2006
Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - 1.7.2006
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.