Nové normy ČSN za leden 2024

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2024 v 09:00


ČSN EN ISO 56007 (010130) - 1.1.2024
Management inovací - Nástroje a metody pro řízení příležitostí a nápadů - Návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 1087 (010501) - 1.1.2024
Terminologická práce a nauka o terminologii - Slovník.
434.00 Kč

ČSN ISO 5348 (011484) - 1.1.2024
Vibrace a rázy - Mechanické připevnění akcelerometrů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52920 (011810) - 1.1.2024
Aditivní výroba - Kvalifikační zásady - Požadavky na průmyslové procesy aditivní výroby a výrobní místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80004-1 (012003) - 1.1.2024
Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6412-2:2021/Oprava1 (013245) - 1.1.2024
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení.
29.00 Kč

TNI 014109-3.2 (014109) - 1.1.2024
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) - Doplněk 2: Rozšíření na libovolný počet výstupních veličin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 21219-10 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG2-CAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 21219-14 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 14: Informace o parkování (TPEG2-PKI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 21219-15 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 15: Ucelené informace o dopravních událostech (TPEG2-TEC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 21219-16 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 16: Informace o cenách pohonných hmot a dostupnosti (TPEG2-FPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 21219-17 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 17: Informace o omezení rychlosti (TPEG2-SPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 21219-19 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 19: Informace o počasí (TPEG2-WEA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 21219-9 (018259) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 9: Informace o službách a síti (TPEG2-SNI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17573-3 (018383) - 1.1.2024
Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 3: Datový slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů.
350.00 Kč

ČSN EN 16454 (018465) - 1.1.2024
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1538.00 Kč

ČSN EN ISO 5179 (050068) - 1.1.2024
Zkoumání pájitelnosti zkouškou smáčení a zkouškou vyplňování mezery.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62822-3-ed.2 (050694) - 1.1.2024
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62822-3:2018/Z1 (050694) - 1.1.2024
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení.
29.00 Kč

ČSN 050705:2002/Z2 (050705) - 1.1.2024
Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 1089 (052670) - 1.1.2024
Odporová svařovací zařízení - Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.1.2024
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.1.2024
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - 1.1.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - 1.1.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - 1.1.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - 1.1.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - 1.1.2024
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 5: Instalace.
223.00 Kč

ČSN EN 1860-2-ed.2 (061207) - 1.1.2024
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1860-2:2005/Z1 (061207) - 1.1.2024
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1860-3-ed.2 (061207) - 1.1.2024
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných k rožnění a grilování - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1860-3:2004/Z1 (061207) - 1.1.2024
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 1860-4-ed.2 (061207) - 1.1.2024
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1860-4:2005/Z1 (061207) - 1.1.2024
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11363-1:2018/A1 (078605) - 1.1.2024
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - 1.1.2024
Malé lahve na plyny pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - 1.1.2024
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.1.2024
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic.
223.00 Kč

TNI CWA 17967 (186515) - 1.1.2024
Směrnice pro návrh pokročilých výrobních buněk pro spolupráci člověka s robotem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24013 (192028) - 1.1.2024
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22721 (260359) - 1.1.2024
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268812) - 1.1.2024
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - 1.1.2024
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14363+A2 (280307) - 1.1.2024
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky.
1159.00 Kč

ČSN EN 16116-1 (280327) - 1.1.2024
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy.
223.00 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - 1.1.2024
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku.
434.00 Kč

ČSN EN 16235:2014/Oprava1 (280350) - 1.1.2024
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami.
29.00 Kč

ČSN EN 15085-5 (284401) - 1.1.2024
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace.
223.00 Kč

ČSN EN 15085-6 (284401) - 1.1.2024
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě.
223.00 Kč

ČSN EN 50436-1-ed.2:2014/Z1 (305120) - 1.1.2024
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu.
29.00 Kč

ČSN EN 50436-1-ed.3 (305120) - 1.1.2024
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50436-2-ed.2:2014/Z1 (305120) - 1.1.2024
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití.
29.00 Kč

ČSN EN 15194+A1 (309080) - 1.1.2024
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 4880 (310463) - 1.1.2024
Letectví a kosmonautika - Obecná technická specifikace pro normalizované díly (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16602-70-40 (310510) - 1.1.2024
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality pro tvrdé pájení kovových materiálů pro letový hardware (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 3637 (313352) - 1.1.2024
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1210 MPa / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13281 (320230) - 1.1.2024
Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů.
186.00 Kč

PNE 330000-2-ed.6 (330000) - 1.1.2024
Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
NA DOTAZ

PNE 330000-3-ed.5 (330000) - 1.1.2024
Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.
NA DOTAZ

PNE 330000-4-ed.5 (330000) - 1.1.2024
Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny.
NA DOTAZ

PNE 330000-6-ed.4 (330000) - 1.1.2024
Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie.
NA DOTAZ

ČSN EN IEC 60071-2-ed.2:2019/Z1 (330419) - 1.1.2024
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60071-2-ed.3 (330419) - 1.1.2024
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 50467:2012/Z1 (331567) - 1.1.2024
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62847 (331567) - 1.1.2024
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 50341-2-21 (333300) - 1.1.2024
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-21: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovinsko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

PNE 333301-1-ed.2 (333301) - 1.1.2024
Uzemnění vedení vn a DTS vn/nn.
NA DOTAZ

PNE 333430-0-ed.6 (333430) - 1.1.2024
Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních soustav a přenosové soustavy.
NA DOTAZ

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4:2020/A2 (334210) - 1.1.2024
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením.
434.00 Kč

ČSN 347660-100 (347660) - 1.1.2024
Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely s nebo bez koncentrického jádra.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-7:2021/Oprava1 (351001) - 1.1.2024
Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-103-ed.2 (354211) - 1.1.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62271-103:2012/Z1 (354211) - 1.1.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
29.00 Kč

ČSN EN 62271-105-ed.2:2013/Z1 (354230) - 1.1.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-105-ed.3 (354230) - 1.1.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60269-6:2011/A1 (354701) - 1.1.2024
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů.
223.00 Kč

ČSN EN 60127-2-ed.3:2015/A1 (354730) - 1.1.2024
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-202-ed.3:2023/Oprava1 (357181) - 1.1.2024
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
62.00 Kč

ČSN EN 62561-1-ed.2:2017/Z1 (357605) - 1.1.2024
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-1-ed.3 (357605) - 1.1.2024
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62512:2021/A12 (361060) - 1.1.2024
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62885-4:2021/A1 (361060) - 1.1.2024
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63086-1:2020/A1 (361060) - 1.1.2024
Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63027 (364642) - 1.1.2024
Fotovoltaické systémy - Detekce a přerušení stejnosměrného oblouku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.3:2017/Z1 (367211) - 1.1.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-11-ed.4 (367211) - 1.1.2024
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50090-6-3 (368051) - 1.1.2024
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-3: API IoT HBES třetí strany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 50626-1 (370000) - 1.1.2024
Trubkové systémy uložené v zemi pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 61386-24:2011/Z1 (370000) - 1.1.2024
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi.
29.00 Kč

ČSN EN 12259-12 (389210) - 1.1.2024
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 12: Čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14972-7 (389260) - 1.1.2024
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 7: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro komerční prostory s nízkým nebezpečím požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23547 (404020) - 1.1.2024
Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Specifikace referenčních měřicích standardů pro kalibraci spektrometrů záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24459 (404042) - 1.1.2024
Stanovení obsahu uranu ve vzorcích pocházejících z jaderného palivového cyklu pomocí L-absorpční hranové spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16796 (404065) - 1.1.2024
Jaderná energie - Stanovení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových směsích a gadoliniových palivových peletách pomocí atomové emisní spektrometrie s využitím zdroje indukčně vázaného plazmatu (ICP-AES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8529-1 (404322) - 1.1.2024
Referenční pole neutronového záření - Část 1: Charakteristiky a metody produkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21909-1 (404323) - 1.1.2024
Systémy pasivní neutronové dozimetrie - Část 1: Požadavky na funkčnost a zkoušky pro použití v osobní dozimetrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21909-2 (404323) - 1.1.2024
Systémy pasivní neutronové dozimetrie - Část 2: Metodika a kritéria pro způsobilost systémů osobní dozimetrie na pracovištích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11929-4 (404400) - 1.1.2024
Stanovení mezních hodnot (rozhodovací práh, mez detekce a meze intervalu pokrytí) pro měření ionizujícího záření - Základy a použití - Část 4: Směrnice pro použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 5842 (420051) - 1.1.2024
Prášková metalurgie - Izostatické lisování zatepla - Detekce argonu technikami plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - 1.1.2024
Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 10261 (420501) - 1.1.2024
Železo a ocel - Evropské normy pro stanovení chemického složení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3995 (420761) - 1.1.2024
Kovové prášky - Stanovení pevnosti v neslinutém stavu u výlisků s pravoúhlým průřezem při namáhání v ohybu.
223.00 Kč

ČSN EN 10248-1 (421066) - 1.1.2024
Ocelové štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN ISO 24347 (472003) - 1.1.2024
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-12:2021/A11 (496070) - 1.1.2024
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18743:2016/A1 (560122) - 1.1.2024
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 6079 (580444) - 1.1.2024
Instantní čaj - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 7927-1 (580533) - 1.1.2024
Koření a kořenící látky - Fenykl plod, celý nebo mletý - Část 1: Specifikace plodu fenyklu hořkého (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 7927-2 (580533) - 1.1.2024
Koření a kořenící látky - Fenykl plod, celý nebo mletý - Část 2: Specifikace plodu fenyklu sladkého (Foeniculum vulgare var. Panmorium). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6186 (640109) - 1.1.2024
Plasty - Stanovení sypatelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - 1.1.2024
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - 1.1.2024
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6603-2 (640628) - 1.1.2024
Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10468 (643146) - 1.1.2024
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7231 (645423) - 1.1.2024
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17885 (650125) - 1.1.2024
Příslušenství svíček - Specifikace požární bezpečnosti a bezpečnostní štítky výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12946 (654846) - 1.1.2024
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 228+A1:2018/Z2 (656505) - 1.1.2024
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-14 (671300) - 1.1.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-18 (671300) - 1.1.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-7 (671300) - 1.1.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 7: Dolomit (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-9 (671300) - 1.1.2024
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18473-4 (671420) - 1.1.2024
Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 4: Nanooxid titaničitý pro fotokatalýzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - 1.1.2024
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23582-1 (691290) - 1.1.2024
Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 13445-2+A1 (695245) - 1.1.2024
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13445-4+A1 (695245) - 1.1.2024
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.1.2024
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.1.2024
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12758+A1 (701017) - 1.1.2024
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření.
223.00 Kč

ČSN EN 15434-1 (701061) - 1.1.2024
Lepicí tmely - Část 1: Tmely pro lepená zasklení vystavená přímému světlu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-8 (721012) - 1.1.2024
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 8: Měření zatížení: Snímače tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 22197-1 (727401) - 1.1.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 1: Odstraňování oxidu dusnatého.
223.00 Kč

ČSN ISO 22197-2 (727402) - 1.1.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 2: Odstraňování acetaldehydu.
223.00 Kč

ČSN ISO 22197-3 (727403) - 1.1.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 3: Odstraňování toluenu.
223.00 Kč

ČSN ISO 22197-4 (727404) - 1.1.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro účinnost čištění vzduchu pomocí polovodičových fotokatalytických materiálů - Část 4: Odstraňování formaldehydu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23739 (727526) - 1.1.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy práškového oxidu zirkoničitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12975 (730301) - 1.1.2024
Solární kolektory - Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15026 (730322) - 1.1.2024
Teplotněvlhkostní chování stavebních součástí a prvků - Hodnocení šíření vlhkosti pomocí numerické simulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14366-1 (730537) - 1.1.2024
Laboratorní měření hluku šířeného vzduchem a konstrukcí z provozních zařízení - Část 1: Aplikační pravidla pro instalace odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6781-1 (730560) - 1.1.2024
Chování budov - Detekce nepravidelností tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách infračervenými metodami - Část 1: Obecné postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17680 (730925) - 1.1.2024
Udržitelost ve výstavbě - Hodnocení potenciálu pro udržitelnou rekonstrukci budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - 1.1.2024
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15287-2 (734241) - 1.1.2024
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17168 (736460) - 1.1.2024
Drážní aplikace - Systémy zábran u hrany nástupiště.
543.00 Kč

ČSN EN 74-1 (738109) - 1.1.2024
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy.
434.00 Kč

ČSN EN 16056 (755471) - 1.1.2024
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro hodnocení pasivního vlivu korozivzdorných ocelí a dalších slitin.
186.00 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - 1.1.2024
Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje.
223.00 Kč

ČSN 757300 (757300) - 1.1.2024
Kvalita vod - Chemický a fyzikální rozbor - Obecná ustanovení a pokyny.
223.00 Kč

ČSN EN 14944-1 (757334) - 1.1.2024
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 757346 (757346) - 1.1.2024
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných látek.
186.00 Kč

ČSN 757350 (757350) - 1.1.2024
Kvalita vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - 1.1.2024
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 757623 (757623) - 1.1.2024
Kvalita vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování.
186.00 Kč

ČSN EN 17827 (771062) - 1.1.2024
Skleněné obaly - Ústí láhví pro šumivá vína vyráběná tradiční metodou (26 mm, 29 mm, 36 mm) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17829 (771063) - 1.1.2024
Skleněné obaly - 28milimetrová šroubová ústí (řada MCA) - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11936 (793846) - 1.1.2024
Usně - Stanovení celkového obsahu určitých bisfenolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - 1.1.2024
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17134-2 (800297) - 1.1.2024
Textilie a textilní výrobky - Stanovení biocidních přísad - Část 2: Konzervační látky na bázi chlorofenolu, metoda za použití plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-1 (806134) - 1.1.2024
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 1: Stanovení plošné hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806134) - 1.1.2024
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny (simulované moči).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806134) - 1.1.2024
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti (simulované moči).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-3 (806134) - 1.1.2024
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13997 (832774) - 1.1.2024
Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7933 (833562) - 1.1.2024
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - 1.1.2024
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11267 (836451) - 1.1.2024
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - 1.1.2024
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei a dalších druhů žížal.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16023:2014/Oprava1 (838017) - 1.1.2024
Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 21654 (838304) - 1.1.2024
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-18:2021/A1 (855220) - 1.1.2024
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik.
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 303687-V1.1.1 (874610) - 1.1.2024
WAS/RLAN 6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-2-V3.1.1 (875534) - 1.1.2024
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: NR DECT-2020 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17229-2 (940400) - 1.1.2024
Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Část 2: Požadavky pro dohled a personál (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - 1.1.2024
Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19111:2020/A2 (979830) - 1.1.2024
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-3 (979834) - 1.1.2024
Geografická informace - Metadata - Část 3: Implementace schématu XML pro základní pojmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10419 (980014) - 1.1.2024
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.