Nové normy ČSN za listopad 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2010 v 09:00


ČSN ISO 3951-3 (010258) - 1.11.2010
Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii.
945.00 Kč

ČSN ISO 4866 (011430) - 1.11.2010
Vibrace a rázy - Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí - Pokyny pro měření vibrací a hodnocení jejich účinků na konstrukce.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5457:2000/A1 (013110) - 1.11.2010
Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů.
120.00 Kč

ČSN EN 1247+A1 (040053) - 1.11.2010
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje.
434.00 Kč

ČSN EN 1106 (061811) - 1.11.2010
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 30.10.2025).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - 1.11.2010
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - 1.11.2010
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry.
223.00 Kč

ČSN EN 62439-1 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62439-2 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.11.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 62439-3 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.8.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 62439-4 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62439-5 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.2.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 62439-6 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12867 (195014) - 1.11.2010
Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - 1.11.2010
Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - 1.11.2010
Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3266 (271914) - 1.11.2010
Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely.
223.00 Kč

ČSN EN 15686 (280140) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel se systémem kompenzace nedostatku převýšení a/nebo vozidel, u kterých se očekává provoz na koleji s větším nedostatkem převýšení, než udává EN 14363: 2005, příloha G (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15687 (280141) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel se statickým zatížením nápravy převyšujícím 225 kN, maximálně však do 250 kN (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži.
543.00 Kč

ČSN EN 15746-1 (281007) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
593.00 Kč

ČSN EN 15746-2 (281007) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - 1.11.2010
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.11.2010
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - 1.11.2010
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory pro letectví, kosmonautiku a obranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50348-ed.2 (332039) - 1.11.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 50491-2 (332151) - 1.11.2010
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-20-1 (332320) - 1.11.2010
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data. (Platnost do 30.4.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - 1.11.2010
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou.
350.00 Kč

ČSN EN 50495 (332327) - 1.11.2010
Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu.
350.00 Kč

ČSN EN 60909-3-ed.2 (333022) - 1.11.2010
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí.
434.00 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.3 (334210) - 1.11.2010
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2022).
768.00 Kč

ČSN EN 50132-1 (334592) - 1.11.2010
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. (Platnost do 2.12.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 60695-1-10 (345615) - 1.11.2010
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice. (Platnost do 23.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-209-ed.2 (346553) - 1.11.2010
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62329-3-100 (346557) - 1.11.2010
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 100: Rozměry teplem smrštitelných tvarovaných dílů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60317-15:2005/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-43:1999/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 43: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240.
120.00 Kč

ČSN EN 60317-44:1999/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240.
120.00 Kč

ČSN 347405-ed.2 (347405) - 1.11.2010
Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2026).
3807.60 Kč

ČSN EN 60512-7-1 (354055) - 1.11.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-9-5 (354055) - 1.11.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.7.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 62047-6 (358775) - 1.11.2010
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 6: Metody zkoušení axiální únavy tenkovrstvých materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61191-6 (359041) - 1.11.2010
Osazené desky s plošnými spoji - Část 6: Kritéria hodnocení dutinek v zapájených spojích typu BGA a LGA a metoda měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61249-2-41 (359062) - 1.11.2010
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-42 (359062) - 1.11.2010
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-42: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61280-2-1-ed.2 (359270) - 1.11.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-2-3:2010/Oprava1 (359270) - 1.11.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60832-1 (359713) - 1.11.2010
Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 1: Izolační tyče.
434.00 Kč

ČSN EN 60832-2 (359713) - 1.11.2010
Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 2: Připevňovací zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 60598-2-20-ed.2 (360600) - 1.11.2010
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy. (Platnost do 30.12.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 60704-1-ed.2 (361008) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-2-ed.2 (361008) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A14 (361045) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5 (361045) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu. (Platnost do 9.12.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-89-ed.2 (361045) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely. (Platnost do 4.5.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 60745-2-1-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky. (Platnost do 19.1.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-11-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem. (Platnost do 23.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-2-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky. (Platnost do 26.6.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-6-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. (Platnost do 10.8.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61029-2-10 (361581) - 1.11.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky. (Platnost do 19.10.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62563-1 (364815) - 1.11.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61391-2 (364889) - 1.11.2010
Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60728-1-1 (367211) - 1.11.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 61097-14 (367810) - 1.11.2010
Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (ASI-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62616 (367829) - 1.11.2010
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62489-1 (368883) - 1.11.2010
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - 1.11.2010
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu.
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 18286 (420031) - 1.11.2010
Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - 1.11.2010
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech.
186.00 Kč

ČSN ISO 3738-1:2006/Z1 (420360) - 1.11.2010
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11876 (420882) - 1.11.2010
Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6497 (467003) - 1.11.2010
Krmiva - Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - 1.11.2010
Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.11.2010
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 493160 (493160) - 1.11.2010
Rakve.
120.00 Kč

ČSN EN 12852+A1 (514040) - 1.11.2010
Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13621+A1 (514060) - 1.11.2010
Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13208+A1 (514080) - 1.11.2010
Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8586-2 (560037) - 1.11.2010
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů - Část 2: Odborní senzoričtí posuzovatelé.
186.00 Kč

ČSN ISO 29981 (560649) - 1.11.2010
Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-1 (569613) - 1.11.2010
Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1211 (570534) - 1.11.2010
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 27205 (571424) - 1.11.2010
Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14243 (631010) - 1.11.2010
Materiálové využití starých pneumatik - Specifikace kategorií podle jejich rozměru(ů) a nečistot a metody stanovení jejich rozměru(ů) a nečistot.
434.00 Kč

ČSN EN 13766 (635445) - 1.11.2010
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15836-1 (640035) - 1.11.2010
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15836-2 (640035) - 1.11.2010
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - 1.11.2010
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny.
186.00 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - 1.11.2010
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování PVC-U profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13245-3 (643212) - 1.11.2010
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 3: Označování PVC-UE profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16000 (646450) - 1.11.2010
Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů.
223.00 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů.
223.00 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku.
223.00 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16032 (654893) - 1.11.2010
Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv s minerálními fluxovadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.
186.00 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů.
120.00 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - 1.11.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
338.00 Kč

ČSN EN 15368+A1 (722487) - 1.11.2010
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - 1.11.2010
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-47 (736160) - 1.11.2010
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13036-1 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): Grip TesterR.
223.00 Kč

ČSN 752601 (752601) - 1.11.2010
Malé vodní elektrárny - Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 22743 (757478) - 1.11.2010
Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
223.00 Kč

ČSN ISO 16265 (757533) - 1.11.2010
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
223.00 Kč

ČSN EN 13113+A1 (798104) - 1.11.2010
Koželužské stroje - Válcové natírací stroje - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E01 (800143) - 1.11.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E07 (800145) - 1.11.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E03 (800163) - 1.11.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E03: Stálobarevnost v chlorované vodě (voda v plaveckých bazénech).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - 1.11.2010
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - 1.11.2010
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu.
186.00 Kč

ČSN EN 15825 (804446) - 1.11.2010
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů bez vlasu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - 1.11.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12958 (806142) - 1.11.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - 1.11.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů.
223.00 Kč

ČSN EN 421 (832386) - 1.11.2010
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20685 (833513) - 1.11.2010
Metody trojrozměrného snímání (3D) pro mezinárodně srovnatelné antropometrické databáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21258 (834724) - 1.11.2010
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - 1.11.2010
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-13 (855220) - 1.11.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.11.2010
Plastové vaky pro nitrožilní infuze.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11953 (856363) - 1.11.2010
Stomatologie - Implantáty - Klinická funkčnost ručních momentových nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10451 (856366) - 1.11.2010
Stomatologie - Dentální implantátové systémy - Obsah technické dokumentace.
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 301783-1-V1.2.1 (875102) - 1.11.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301783-2-V1.2.1 (875102) - 1.11.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.