Nové normy ČSN za listopad 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2010 v 09:00


ČSN ISO 3951-3 (010258) - 1.11.2010
Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii.
859.10 Kč

ČSN ISO 4866 (011430) - 1.11.2010
Vibrace a rázy - Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí - Pokyny pro měření vibrací a hodnocení jejich účinků na konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5457:2000/A1 (013110) - 1.11.2010
Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů.
108.90 Kč

ČSN EN 1247+A1 (040053) - 1.11.2010
Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje.
394.90 Kč

ČSN EN 1106 (061811) - 1.11.2010
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - 1.11.2010
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - 1.11.2010
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry.
202.40 Kč

ČSN EN 62439-1 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62439-2 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.11.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 62439-3 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.8.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 62439-4 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62439-5 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.2.2021).
493.90 Kč

ČSN EN 62439-6 (184022) - 1.11.2010
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12867 (195014) - 1.11.2010
Oftalmologické přístroje - Zkušební obruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10342 (195019) - 1.11.2010
Oftalmologické přístroje - Oční refraktometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - 1.11.2010
Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3266 (271914) - 1.11.2010
Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely.
202.40 Kč

ČSN EN 15686 (280140) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel se systémem kompenzace nedostatku převýšení a/nebo vozidel, u kterých se očekává provoz na koleji s větším nedostatkem převýšení, než udává EN 14363: 2005, příloha G (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15687 (280141) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel se statickým zatížením nápravy převyšujícím 225 kN, maximálně však do 250 kN (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15313 (280510) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži.
493.90 Kč

ČSN EN 15746-1 (281007) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
539.00 Kč

ČSN EN 15746-2 (281007) - 1.11.2010
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 9104-003 (310405) - 1.11.2010
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.11.2010
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - 1.11.2010
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory pro letectví, kosmonautiku a obranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50348-ed.2 (332039) - 1.11.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50491-2 (332151) - 1.11.2010
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-20-1 (332320) - 1.11.2010
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data. (Platnost do 30.4.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 60079-29-4 (332320) - 1.11.2010
Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou.
317.90 Kč

ČSN EN 50495 (332327) - 1.11.2010
Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu.
317.90 Kč

ČSN EN 60909-3-ed.2 (333022) - 1.11.2010
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí.
394.90 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.3 (334210) - 1.11.2010
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2022).
698.50 Kč

ČSN EN 50132-1 (334592) - 1.11.2010
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. (Platnost do 2.12.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 60695-1-10 (345615) - 1.11.2010
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice. (Platnost do 23.12.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-209-ed.2 (346553) - 1.11.2010
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62329-3-100 (346557) - 1.11.2010
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 100: Rozměry teplem smrštitelných tvarovaných dílů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60317-15:2005/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 15: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-42:1999/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 42: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyester-amid-imidem, třída 200.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-43:1999/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 43: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-44:1999/A1 (347307) - 1.11.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240.
108.90 Kč

ČSN 347405-ed.2 (347405) - 1.11.2010
Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3807.60 Kč

ČSN EN 60512-7-1 (354055) - 1.11.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-9-5 (354055) - 1.11.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.7.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 62047-6 (358775) - 1.11.2010
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 6: Metody zkoušení axiální únavy tenkovrstvých materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61191-6 (359041) - 1.11.2010
Osazené desky s plošnými spoji - Část 6: Kritéria hodnocení dutinek v zapájených spojích typu BGA a LGA a metoda měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61249-2-41 (359062) - 1.11.2010
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-42 (359062) - 1.11.2010
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-42: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61280-2-1-ed.2 (359270) - 1.11.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-1: Digitální systémy - Měření citlivosti a přetížení přijímače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-2-3:2010/Oprava1 (359270) - 1.11.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-3: Digitální systémy - Měření jitteru a wanderu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60832-1 (359713) - 1.11.2010
Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 1: Izolační tyče.
394.90 Kč

ČSN EN 60832-2 (359713) - 1.11.2010
Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 2: Připevňovací zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 60598-2-20-ed.2 (360600) - 1.11.2010
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy. (Platnost do 30.12.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60704-1-ed.2 (361008) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 60704-2-2-ed.2 (361008) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A14 (361045) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5 (361045) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-89-ed.2 (361045) - 1.11.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely.
394.90 Kč

ČSN EN 60745-2-1-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky. (Platnost do 19.1.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-11-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem. (Platnost do 23.12.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-15:2009/A1 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
108.90 Kč

ČSN EN 60745-2-2-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky. (Platnost do 26.6.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-6-ed.2 (361551) - 1.11.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. (Platnost do 10.8.2024).
317.90 Kč

ČSN EN 61029-2-10 (361581) - 1.11.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky. (Platnost do 19.10.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62563-1 (364815) - 1.11.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61391-2 (364889) - 1.11.2010
Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60728-1-1 (367211) - 1.11.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 61097-14 (367810) - 1.11.2010
Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (ASI-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62616 (367829) - 1.11.2010
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62489-1 (368883) - 1.11.2010
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - 1.11.2010
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu.
1208.40 Kč

ČSN EN ISO 18286 (420031) - 1.11.2010
Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - 1.11.2010
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech.
169.40 Kč

ČSN ISO 3738-1:2006/Z1 (420360) - 1.11.2010
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11876 (420882) - 1.11.2010
Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6497 (467003) - 1.11.2010
Krmiva - Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN 15781 (467041) - 1.11.2010
Krmiva - Stanovení maduramicinu amonného metodou HPLC na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.11.2010
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 493160 (493160) - 1.11.2010
Rakve.
108.90 Kč

ČSN EN 12852+A1 (514040) - 1.11.2010
Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13621+A1 (514060) - 1.11.2010
Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13208+A1 (514080) - 1.11.2010
Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8586-2 (560037) - 1.11.2010
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů - Část 2: Odborní senzoričtí posuzovatelé.
169.40 Kč

ČSN ISO 29981 (560649) - 1.11.2010
Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-1 (569613) - 1.11.2010
Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1211 (570534) - 1.11.2010
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 27205 (571424) - 1.11.2010
Fermentované mléčné výrobky - Bakteriální startovací kultury - Charakteristika.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14243 (631010) - 1.11.2010
Materiálové využití starých pneumatik - Specifikace kategorií podle jejich rozměru(ů) a nečistot a metody stanovení jejich rozměru(ů) a nečistot.
394.90 Kč

ČSN EN 13766 (635445) - 1.11.2010
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15836-1 (640035) - 1.11.2010
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15836-2 (640035) - 1.11.2010
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - 1.11.2010
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny.
169.40 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - 1.11.2010
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování PVC-U profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13245-3 (643212) - 1.11.2010
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 3: Označování PVC-UE profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16000 (646450) - 1.11.2010
Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů.
202.40 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů.
202.40 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku.
202.40 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - 1.11.2010
Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16032 (654893) - 1.11.2010
Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv s minerálními fluxovadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.
169.40 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů.
108.90 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - 1.11.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - 1.11.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
306.90 Kč

ČSN EN 15368+A1 (722487) - 1.11.2010
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - 1.11.2010
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-47 (736160) - 1.11.2010
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13036-1 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-4 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-6 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-7 (736177) - 1.11.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): Grip TesterR.
202.40 Kč

ČSN 752601 (752601) - 1.11.2010
Malé vodní elektrárny - Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN ISO 22743 (757478) - 1.11.2010
Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
202.40 Kč

ČSN ISO 16265 (757533) - 1.11.2010
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
202.40 Kč

ČSN EN 13113+A1 (798104) - 1.11.2010
Koželužské stroje - Válcové natírací stroje - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E01 (800143) - 1.11.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-E07 (800145) - 1.11.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 105-E03 (800163) - 1.11.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E03: Stálobarevnost v chlorované vodě (voda v plaveckých bazénech).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-1 (800809) - 1.11.2010
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - 1.11.2010
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu.
169.40 Kč

ČSN EN 15825 (804446) - 1.11.2010
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů bez vlasu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - 1.11.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12958 (806142) - 1.11.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - 1.11.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů.
202.40 Kč

ČSN EN 421 (832386) - 1.11.2010
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20685 (833513) - 1.11.2010
Metody trojrozměrného snímání (3D) pro mezinárodně srovnatelné antropometrické databáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21258 (834724) - 1.11.2010
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - 1.11.2010
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - 1.11.2010
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-13 (855220) - 1.11.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.11.2010
Plastové vaky pro nitrožilní infuze.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11953 (856363) - 1.11.2010
Stomatologie - Implantáty - Klinická funkčnost ručních momentových nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10451 (856366) - 1.11.2010
Stomatologie - Dentální implantátové systémy - Obsah technické dokumentace.
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 301783-1-V1.2.1 (875102) - 1.11.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301783-2-V1.2.1 (875102) - 1.11.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)