Nové normy ČSN za květen 2010

od NORMSERVISČSN EN ISO 9004 (010324) - 1.5.2010
Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality.
517.00 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - 1.5.2010
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 362-2 (011686) - 1.5.2010
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 1501 (014014) - 1.5.2010
ISO miniaturní závity.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17264 (018343) - 1.5.2010
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - 1.5.2010
Samojistné šestihranné matice z oceli - Mechanické a funkční požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14879-6 (039000) - 1.5.2010
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 6: Obklady kombinované s vrstvami tvárnic a cihel (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - 1.5.2010
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - 1.5.2010
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - 1.5.2010
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 1012-2+A1 (105012) - 1.5.2010
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy.
350.00 Kč

ČSN EN 809+A1 (110002) - 1.5.2010
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - 1.5.2010
Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD).
1204.00 Kč

ČSN EN 61003-2 (180105) - 1.5.2010
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.11.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 415-5+A1 (267600) - 1.5.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.5.2010
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
350.00 Kč

ČSN EN 1501-1+A2 (300350) - 1.5.2010
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu.
434.00 Kč

ČSN EN 1501-2+A1 (300350) - 1.5.2010
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku. (Platnost do 31.3.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2714-014 (311727) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Část 014: DR řada, 5 až 10 žil, ovázané, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4645-002 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4645-003 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 003: Čtvercová příruba elektrické zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4645-004 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 004: Pojistná matice elektrické zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4645-005 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A, pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-036 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 036: Vymezovací podložka pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3660-037 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 037: Stahovací průchodka, elastomer, pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-062 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-064 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-065 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-001 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-002 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 002: Základní vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-005 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 005: Žárovka, klasifikace 73 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2240-006 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 006: Žárovka, klasifikace 73E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2240-007 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 007: Žárovka, klasifikace 74 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2240-008 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 008: Žárovka, klasifikace 75 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2240-009 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 009: Žárovka, klasifikace 83 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3464 (312506) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Desky - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3456 (312507) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3229 (313320) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, s levotočivým závitem - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2862 (313573) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4113 (314112) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") z korozivzdorné oceli s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4114 (314113) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") ze slitiny hliníku a pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-141 (330050) - 1.5.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody.
434.00 Kč

ČSN 332000-7-729 (332000) - 1.5.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu.
223.00 Kč

ČSN EN 60079-31 (332320) - 1.5.2010
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t". (Platnost do 1.1.2017).
223.00 Kč

ČSN 341530-ed.2 (341530) - 1.5.2010
Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček.
350.00 Kč

ČSN EN 50345-ed.2 (341535) - 1.5.2010
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení.
338.00 Kč

ČSN EN 61020-1 (354110) - 1.5.2010
Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.2.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 60603-7-2 (354620) - 1.5.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
1159.00 Kč

ČSN EN 60603-7-3 (354620) - 1.5.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
768.00 Kč

ČSN EN 60603-7-5 (354620) - 1.5.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
1204.00 Kč

ČSN EN 60987 (356615) - 1.5.2010
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů. (Platnost do 16.2.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 140101-806:2008/Oprava1 (358199) - 1.5.2010
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62341-1-1 (358789) - 1.5.2010
Displeje s organickými svíticími diodami (OLED) - Část 1-1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-20-ed.2 (358799) - 1.5.2010
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.10.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62134-1-ed.2 (359248) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Krytí pro vláknovou optiku - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-1-ed.2 (359251) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.2.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-12-ed.3 (359251) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61280-4-1-ed.2 (359270) - 1.5.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2022).
593.00 Kč

ČSN EN 62148-11-ed.2 (359274) - 1.5.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Aktivní součástkové moduly se 14 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62148-16 (359274) - 1.5.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 16: Součásti vysílačů a přijímačů pro použití s rozhraním konektorů LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62074-1 (359285) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 1837+A1 (360457) - 1.5.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů.
223.00 Kč

ČSN EN 61029-2-11-ed.2 (361581) - 1.5.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily. (Platnost do 3.9.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 61029-2-9-ed.2 (361581) - 1.5.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily. (Platnost do 3.9.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60904-4 (364604) - 1.5.2010
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.12.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-54 (364801) - 1.5.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii.
543.00 Kč

ČSN EN 61606-1-ed.2 (368312) - 1.5.2010
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně.
350.00 Kč

ČSN EN 61606-2-ed.2 (368312) - 1.5.2010
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205) - 1.5.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.5.2010
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-3 (369864) - 1.5.2010
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 3: Specifikace formátu patrona.
593.00 Kč

ČSN EN 50085-2-4 (370010) - 1.5.2010
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly.
338.00 Kč

ČSN EN 61535 (370535) - 1.5.2010
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích. (Platnost do 20.11.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 15632-2 (383376) - 1.5.2010
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15632-3 (383376) - 1.5.2010
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15182-1+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15182-2+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16.
186.00 Kč

ČSN EN 15182-3+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16.
186.00 Kč

ČSN EN 15182-4+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40.
186.00 Kč

ČSN ISO 7404-2 (441345) - 1.5.2010
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí.
223.00 Kč

ČSN ISO 7404-3 (441345) - 1.5.2010
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin.
186.00 Kč

ČSN ISO 7404-5 (441345) - 1.5.2010
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-5 (450020) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-6 (450027) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD).
2553.60 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10416 (451405) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14018+A1 (470634) - 1.5.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11545 (474021) - 1.5.2010
Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14861+A1 (476001) - 1.5.2010
Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13525+A2 (476003) - 1.5.2010
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13307-2 (492145) - 1.5.2010
Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 2: Řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 848-1+A1 (496123) - 1.5.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky.
593.00 Kč

ČSN EN 848-2+A1 (496123) - 1.5.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem.
434.00 Kč

ČSN EN 859+A1 (496126) - 1.5.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem.
543.00 Kč

ČSN 560577:2000/Oprava1 (560577) - 1.5.2010
Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11701 (588729) - 1.5.2010
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.5.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588731) - 1.5.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - 1.5.2010
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8986-2 (640211) - 1.5.2010
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8986-1 (643080) - 1.5.2010
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14636-1 (646426) - 1.5.2010
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (703360) - 1.5.2010
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.5.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
120.00 Kč

ČSN EN 14232 (727500) - 1.5.2010
Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky.
567.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava2 (730035) - 1.5.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
62.00 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - 1.5.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
223.00 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - 1.5.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav.
567.00 Kč

ČSN EN 1993-6:2008/Oprava1 (731460) - 1.5.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy.
29.00 Kč

ČSN EN 338 (731711) - 1.5.2010
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1993-2:2008/Oprava1 (736205) - 1.5.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
62.00 Kč

ČSN EN 13674-4+A1 (736361) - 1.5.2010
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14811+A1 (736363) - 1.5.2010
Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 737508:2002/Z1 (737508) - 1.5.2010
Železniční tunely.
29.00 Kč

ČSN 757477:2010/Oprava1 (757477) - 1.5.2010
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým.
29.00 Kč

ČSN EN 15708 (757719) - 1.5.2010
Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21427-2:2009/Oprava1 (757781) - 1.5.2010
Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79 (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.5.2010
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.
350.00 Kč

ČSN EN 15733 (761901) - 1.5.2010
Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13029 (771028) - 1.5.2010
Obaly - Jemné kovové obaly - Ústí pro plastové vtlačovací uzávěry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10547 (808640) - 1.5.2010
Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10554 (808641) - 1.5.2010
Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10556 (808642) - 1.5.2010
Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10572 (808643) - 1.5.2010
Textilní lana ze směsi polyolefinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10325 (808645) - 1.5.2010
Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8-pramenná splétaná lana, 12-pramenná splétaná lana a opláštěná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - 1.5.2010
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 15841 (835630) - 1.5.2010
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-1 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-2 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-3 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-4 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půd - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 16387 (836450) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci a na přežití.
338.00 Kč

ČSN ISO 11267 (836451) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu.
223.00 Kč

ČSN EN 12920+A1 (838011) - 1.5.2010
Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek.
223.00 Kč

ČSN EN 14775 (838210) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela.
186.00 Kč

ČSN EN 15103 (838215) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 15210-1 (838221) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety.
186.00 Kč

ČSN EN 15148 (838222) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny.
186.00 Kč

ČSN EN 1060-2+A1 (852701) - 1.5.2010
Neinvazivní tonometry - Část 2: Specifické požadavky pro mechanické tonometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1639 (855205) - 1.5.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje.
223.00 Kč

ČSN EN 1640 (855206) - 1.5.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebezkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebezkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15826 (945000) - 1.5.2010
Smalty - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - 1.5.2010
Geografická informace - Pojmové slovníky a registry vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.