Nové normy ČSN za květen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2010 v 09:00


ČSN EN ISO 9004 (010324) - 1.5.2010
Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality.
470.00 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - 1.5.2010
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 362-2 (011686) - 1.5.2010
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 1501 (014014) - 1.5.2010
ISO miniaturní závity.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17264 (018343) - 1.5.2010
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - 1.5.2010
Samojistné šestihranné matice z oceli - Mechanické a funkční požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14879-6 (039000) - 1.5.2010
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 6: Obklady kombinované s vrstvami tvárnic a cihel (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - 1.5.2010
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - 1.5.2010
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - 1.5.2010
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 1012-2+A1 (105012) - 1.5.2010
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy.
317.90 Kč

ČSN EN 809+A1 (110002) - 1.5.2010
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - 1.5.2010
Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD).
1140.00 Kč

ČSN EN 61003-2 (180105) - 1.5.2010
Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.11.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 415-5+A1 (267600) - 1.5.2010
Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.5.2010
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
317.90 Kč

ČSN EN 1501-1+A2 (300350) - 1.5.2010
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu.
394.90 Kč

ČSN EN 1501-2+A1 (300350) - 1.5.2010
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku.
493.90 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2714-014 (311727) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Část 014: DR řada, 5 až 10 žil, ovázané, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4645-002 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4645-003 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 003: Čtvercová příruba elektrické zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4645-004 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 004: Pojistná matice elektrické zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4645-005 (311777) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A, pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-036 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 036: Vymezovací podložka pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3660-037 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 037: Stahovací průchodka, elastomer, pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-062 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-064 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-065 (311822) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 2997 a EN 4067 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2240-001 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2240-002 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 002: Základní vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-005 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 005: Žárovka, klasifikace 73 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2240-006 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 006: Žárovka, klasifikace 73E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2240-007 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 007: Žárovka, klasifikace 74 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2240-008 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 008: Žárovka, klasifikace 75 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2240-009 (311845) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 009: Žárovka, klasifikace 83 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3464 (312506) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Desky - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3456 (312507) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3229 (313320) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, s levotočivým závitem - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2862 (313573) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4113 (314112) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") z korozivzdorné oceli s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4114 (314113) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") ze slitiny hliníku a pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.5.2010
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-141 (330050) - 1.5.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody.
394.90 Kč

ČSN 332000-7-729 (332000) - 1.5.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu.
202.40 Kč

ČSN EN 60079-31 (332320) - 1.5.2010
Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t". (Platnost do 1.1.2017).
202.40 Kč

ČSN 341530-ed.2 (341530) - 1.5.2010
Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček.
317.90 Kč

ČSN EN 50345-ed.2 (341535) - 1.5.2010
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení.
306.90 Kč

ČSN EN 60633:1999/A1 (351540) - 1.5.2010
Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
108.90 Kč

ČSN EN 61020-1 (354110) - 1.5.2010
Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.2.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 60603-7-2 (354620) - 1.5.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
1053.80 Kč

ČSN EN 60603-7-3 (354620) - 1.5.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
698.50 Kč

ČSN EN 60603-7-5 (354620) - 1.5.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
1185.60 Kč

ČSN EN 60987 (356615) - 1.5.2010
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů. (Platnost do 16.2.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 140101-806:2008/Oprava1 (358199) - 1.5.2010
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62341-1-1 (358789) - 1.5.2010
Displeje s organickými svíticími diodami (OLED) - Část 1-1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-20-ed.2 (358799) - 1.5.2010
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 20: Odolnost v plastu zapouzdřených SMD součástek proti kombinovanému působení vlhkosti a tepla při pájení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.10.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62134-1-ed.2 (359248) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Krytí pro vláknovou optiku - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-1-ed.2 (359251) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-12-ed.3 (359251) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61280-4-1-ed.2 (359270) - 1.5.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2022).
539.00 Kč

ČSN EN 62148-11-ed.2 (359274) - 1.5.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Aktivní součástkové moduly se 14 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62148-16 (359274) - 1.5.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 16: Součásti vysílačů a přijímačů pro použití s rozhraním konektorů LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62074-1 (359285) - 1.5.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 1837+A1 (360457) - 1.5.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů.
202.40 Kč

ČSN EN 61029-2-11-ed.2 (361581) - 1.5.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily. (Platnost do 3.9.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 61029-2-9-ed.2 (361581) - 1.5.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily. (Platnost do 3.9.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60904-4 (364604) - 1.5.2010
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.12.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-54 (364801) - 1.5.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii.
493.90 Kč

ČSN EN 61606-1-ed.2 (368312) - 1.5.2010
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně.
317.90 Kč

ČSN EN 61606-2-ed.2 (368312) - 1.5.2010
Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-12 (369205) - 1.5.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 12: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.5.2010
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-3 (369864) - 1.5.2010
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 3: Specifikace formátu patrona.
539.00 Kč

ČSN EN 50085-2-4 (370010) - 1.5.2010
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky na montážní sloupky a montážní konzoly.
306.90 Kč

ČSN EN 61535 (370535) - 1.5.2010
Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích. (Platnost do 20.11.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 15632-2 (383376) - 1.5.2010
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15632-3 (383376) - 1.5.2010
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15182-1+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15182-2+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16.
169.40 Kč

ČSN EN 15182-3+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16.
169.40 Kč

ČSN EN 15182-4+A1 (389480) - 1.5.2010
Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40.
169.40 Kč

ČSN ISO 7404-2 (441345) - 1.5.2010
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí.
202.40 Kč

ČSN ISO 7404-3 (441345) - 1.5.2010
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin.
169.40 Kč

ČSN ISO 7404-5 (441345) - 1.5.2010
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-5 (450020) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 5: Podmořské sdělovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 19901-6 (450027) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 10423 (451220) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD).
2553.60 Kč

ČSN EN ISO 10426-1 (451394) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10416 (451405) - 1.5.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Laboratorní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14018+A1 (470634) - 1.5.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11545 (474021) - 1.5.2010
Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14861+A1 (476001) - 1.5.2010
Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13525+A2 (476003) - 1.5.2010
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13307-2 (492145) - 1.5.2010
Dřevěné lepené hranoly a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 2: Řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 848-1+A1 (496123) - 1.5.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky.
539.00 Kč

ČSN EN 848-2+A1 (496123) - 1.5.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem.
394.90 Kč

ČSN EN 859+A1 (496126) - 1.5.2010
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem.
493.90 Kč

ČSN 560577:2000/Oprava1 (560577) - 1.5.2010
Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté mléčné sušiny.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11701 (588729) - 1.5.2010
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.5.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588731) - 1.5.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - 1.5.2010
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8986-2 (640211) - 1.5.2010
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8986-1 (643080) - 1.5.2010
Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14636-1 (646426) - 1.5.2010
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (703360) - 1.5.2010
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.5.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
108.90 Kč

ČSN EN 14232 (727500) - 1.5.2010
Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky.
515.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava2 (730035) - 1.5.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
56.10 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - 1.5.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
202.40 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - 1.5.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav.
515.90 Kč

ČSN EN 1993-6:2008/Oprava1 (731460) - 1.5.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy.
26.40 Kč

ČSN EN 338 (731711) - 1.5.2010
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-1 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-10 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 10: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSK) - Zařízení Skiddometer BV-8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-2 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-3 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-5 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-8 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-9 (736177) - 1.5.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1993-2:2008/Oprava1 (736205) - 1.5.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty.
56.10 Kč

ČSN EN 13674-4+A1 (736361) - 1.5.2010
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14811+A1 (736363) - 1.5.2010
Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 737508:2002/Z1 (737508) - 1.5.2010
Železniční tunely.
26.40 Kč

ČSN 757477:2010/Oprava1 (757477) - 1.5.2010
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým.
26.40 Kč

ČSN EN 15708 (757719) - 1.5.2010
Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21427-2:2009/Oprava1 (757781) - 1.5.2010
Hodnocení genotoxicity měřením indukce mikrojader - Část 2: Metoda smíšené populace s použitím buněčné linie V79 (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.5.2010
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.
317.90 Kč

ČSN EN 15733 (761901) - 1.5.2010
Realitní služby - Požadavky na poskytování realitních služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13029 (771028) - 1.5.2010
Obaly - Jemné kovové obaly - Ústí pro plastové vtlačovací uzávěry.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10547 (808640) - 1.5.2010
Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10554 (808641) - 1.5.2010
Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10556 (808642) - 1.5.2010
Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10572 (808643) - 1.5.2010
Textilní lana ze směsi polyolefinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10325 (808645) - 1.5.2010
Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8-pramenná splétaná lana, 12-pramenná splétaná lana a opláštěná lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - 1.5.2010
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 15841 (835630) - 1.5.2010
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici.
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-1 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-2 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-3 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21268-4 (836230) - 1.5.2010
Kvalita půd - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 16387 (836450) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci a na přežití.
306.90 Kč

ČSN ISO 11267 (836451) - 1.5.2010
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu.
202.40 Kč

ČSN EN 12920+A1 (838011) - 1.5.2010
Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek.
202.40 Kč

ČSN EN 14775 (838210) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela.
169.40 Kč

ČSN EN 15103 (838215) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 15210-1 (838221) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety.
169.40 Kč

ČSN EN 15148 (838222) - 1.5.2010
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny.
169.40 Kč

ČSN EN 1060-2+A1 (852701) - 1.5.2010
Neinvazivní tonometry - Část 2: Specifické požadavky pro mechanické tonometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1639 (855205) - 1.5.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje.
202.40 Kč

ČSN EN 1640 (855206) - 1.5.2010
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebezkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - 1.5.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebezkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15826 (945000) - 1.5.2010
Smalty - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - 1.5.2010
Geografická informace - Pojmové slovníky a registry vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)