Nové normy ČSN za červenec 2023

od NORMSERVISČSN ISO 37301 (010394) - 1.7.2023
Systémy managementu souladu - Požadavky s návodem pro použití.
543.00 Kč

ČSN ISO 22266-1 (011410) - 1.7.2023
Vibrace - Torzní vibrace točivých strojních zařízení - Část 1: Hodnocení soustrojí parní a plynové turbíny s generátorem v důsledku elektrického buzení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - 1.7.2023
Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, sytost odstínu, kryvost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17295 (011810) - 1.7.2023
Aditivní výroba - Základní principy - Umístění dílů, souřadnice a orientace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-700 (014451) - 1.7.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 700: Kalibrace, justování a ověření měřicích přístrojů pro plošnou topografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 14827-2 (018270) - 1.7.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními centry a řídicími systémy - Část 2: AP-DATEX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14581 (021027) - 1.7.2023
Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem (společný typ hlavy) se sníženou zatížitelností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - 1.7.2023
Spojovací součásti - Šrouby s plochou zaoblenou hlavou se sníženou zatížitelností - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - 1.7.2023
Spojovací součásti - Šrouby s plochou zaoblenou hlavou se sníženou zatížitelností - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - 1.7.2023
Spojovací součásti - Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické a fyzikální vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23062 (040050) - 1.7.2023
Slévárenské stroje - Bezpečnostní požadavky na formovací a jádrovací stroje a související vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - 1.7.2023
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25901-2 (050684) - 1.7.2023
Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 4761 (051172) - 1.7.2023
Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení phased array (UT-PA) tenkostěnných ocelových součástí - Úrovně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - 1.7.2023
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary.
338.00 Kč

ČSN EN 16905-5 (061530) - 1.7.2023
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1854-ed.2:2010/Z1 (061808) - 1.7.2023
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 1854-ed.3 (061808) - 1.7.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2025).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - 1.7.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury.
543.00 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.7.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.7.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
350.00 Kč

ČSN EN 17800 (130001) - 1.7.2023
Náklady životního cyklu (LCC) a hodnocení životního cyklu (LCA) pro emise CO2 v potrubních systémech z tvárné litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - 1.7.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61987-31 (180410) - 1.7.2023
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 31: Seznam vlastností (LOP) zařízení infrastruktury pro elektronickou výměnu dat - Generické struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.7.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Základní typy - Identifikace a slovník.
223.00 Kč

ČSN EN 13103-1+A1 (280513) - 1.7.2023
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15437-1+A1 (280542) - 1.7.2023
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15437-2+A1 (280542) - 1.7.2023
Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043) - 1.7.2023
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8098-ed.2 (309043) - 1.7.2023
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 9114 (310421) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Přímé dodávky - Návod pro letecké firmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4708-201 (311827) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 201: Polyolefinové identifikační trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-203 (311827) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 203: Polyvinyliden fluoridové (PVDF) identifikační trubičky - Provozní teplota -55 °C až 225 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4374 (312127) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH1301 (NiCr19Co18Mo4Ti3Al3) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4884 (312128) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNiMoAl (1.4534) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 200 mm - 1200 MPa <= Rm <= 1350 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4882 (312129) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a <= 6 mm - Rm <= 1070 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3762 (312138) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMnMoV26-15 (1.4944) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 15 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4883 (312139) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm <= a <= 100 mm - Rm >= 1070 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4904 (312199) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel 36NiCrMo16 (1.6773) - 1000 MPa <= Rm <= 1200 MPa - Tyče - 100 mm <= D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3479 (312220) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm < a <= 20 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1220 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3364 (312281) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNi Mo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4628 (312296) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3557 (312394) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm <= a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2003-002 (312503) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Oceli - Zkušební metody - Část 2: Izodova rázová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3434 (313372) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, samojistné, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6069 (314334) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Nýty s redukovanou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6080 (314364) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Nýty s normální zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6081 (314365) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Nýty s univerzální hlavou, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6101 (314366) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Nýty se střední zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3675 (317051) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Plán odběru vzorků pro přejímací zkoušky materiálů z aramidové, uhlíkové a skleněné textilní příze (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3656 (317664) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Polykarbonát, samozhášivý, nízká emise kouře - Vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4703 (318057) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky pro ověřování propustností elektrické izolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4856 (319210) - 1.7.2023
Letectví a kosmonautika - Nouzové dýchací systémy (EBS) rotorového letadla - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - 1.7.2023
Malá plavidla - Požární ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - 1.7.2023
Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Část 826: Elektrické instalace.
768.00 Kč

ČSN 332000-7-712-ed.2:2016/Oprava1 (332000) - 1.7.2023
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8528-10 (333140) - 1.7.2023
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Z1 (341520) - 1.7.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
29.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.3 (341520) - 1.7.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 63119-2 (341592) - 1.7.2023
Výměna informací roamingovou službou při nabíjení elektrického vozidla - Část 2: Případy použití.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60230-ed.2:2018/A1 (347004) - 1.7.2023
Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-7-ed.2:2022/Oprava1 (350000) - 1.7.2023
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód).
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61869-11:2018/Oprava1 (351350) - 1.7.2023
Přístrojové transformátory - Část 11: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60700-3 (351610) - 1.7.2023
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 3: Základní jmenovité údaje (mezní hodnoty) a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/Z2 (354513) - 1.7.2023
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-1-ed.4 (354513) - 1.7.2023
Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 60309-2-ed.3:2000/Z2 (354513) - 1.7.2023
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-2-ed.4 (354513) - 1.7.2023
Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a dutinkami.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-4-ed.2 (354513) - 1.7.2023
Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 4: Spínané zásuvky s blokováním nebo bez blokování.
338.00 Kč

ČSN EN 60309-4:2008/Z2 (354513) - 1.7.2023
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-116 (354621) - 1.7.2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-116: Předmětová specifikace pro kruhové konektory, velikost 15, s maximálně 3+PE napájecími kontakty a s pomocnými kontakty, s bajonetovou aretací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-7 (358797) - 1.7.2023
Polovodičové součástky - Část 16-7: Mikrovlnné integrované obvody - Atenuátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-8 (358797) - 1.7.2023
Polovodičové součástky - Část 16-8: Mikrovlnné integrované obvody - Limitery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63364-1 (358802) - 1.7.2023
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro systém IoT - Část 1: Zkušební metoda detekce změny zvukového pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62149-4-ed.2:2010/Z1 (359276) - 1.7.2023
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-4-ed.3 (359276) - 1.7.2023
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-202-ed.2 (360540) - 1.7.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62386-202:2010/Z1 (360540) - 1.7.2023
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-1-ed.7:2021/Oprava2 (360600) - 1.7.2023
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.7.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-9-ed.3 (361050) - 1.7.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-9-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.7.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
186.00 Kč

ČSN EN 50631-1-ed.2 (361060) - 1.7.2023
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50631-1:2018/Z1 (361060) - 1.7.2023
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 50631-2 (361060) - 1.7.2023
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 2: Mapování, podrobnosti, požadavky a odchylky specifické pro výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50631-3-1 (361060) - 1.7.2023
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 3-1: Specifické mapování datových modelů: SPINE a SPINE-IoT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 50631-4-1 (361060) - 1.7.2023
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 4-1: Specifické aspekty komunikačního protokolu: SPINE, SPINE-IoT a SHIP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-7:2021/A1 (361060) - 1.7.2023
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62446-1+A1 (364623) - 1.7.2023
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59-ed.2:2019/A1 (364801) - 1.7.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63245-2 (367213) - 1.7.2023
Bezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 2: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-1 (369788) - 1.7.2023
IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 1: Úvod, pojmy a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-2 (369788) - 1.7.2023
IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 2: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu testerů ISO/IEC 19790 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-3 (369788) - 1.7.2023
IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetenci testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 3: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu hodnotitelů ISO/IEC 15408 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15001-1 (386420) - 1.7.2023
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420) - 1.7.2023
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1474-2:2021/Oprava1 (386616) - 1.7.2023
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 21805 (389251) - 1.7.2023
Pokyny a doporučení pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9978:2021/Z1 (404302) - 1.7.2023
Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8769:2021/Z1 (404412) - 1.7.2023
Měření radioaktivity - Alfa-, beta- a gama-zářiče - Specifikace referenčních etalonů pro kalibraci monitorů povrchové kontaminace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN ISO 12135 (420348) - 1.7.2023
Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti.
593.00 Kč

ČSN EN 1811 (421656) - 1.7.2023
Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17822 (476021) - 1.7.2023
Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a vychylovací kladky pro lesní vyvážecí činnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 113-3 (490664) - 1.7.2023
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Metoda zkoušení proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 3: Posouzení trvanlivosti desek na bázi dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15634-3 (560671) - 1.7.2023
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15634-4 (560671) - 1.7.2023
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15634-5 (560671) - 1.7.2023
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 21033 (580130) - 1.7.2023
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - 1.7.2023
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1046 (643199) - 1.7.2023
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Gravitační a tlakové systémy mimo stavební konstrukce - Instalace v rýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13266 (646434) - 1.7.2023
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení dopravou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13268 (646439) - 1.7.2023
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13267 (646441) - 1.7.2023
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti proti zborcení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 656517:2009/Z1 (656517) - 1.7.2023
Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.7.2023
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - 1.7.2023
Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16254 (668530) - 1.7.2023
Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - 1.7.2023
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - 1.7.2023
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - 1.7.2023
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17635 (700597) - 1.7.2023
Sklo ve stavebnictví - Vlastnosti při rozbití - Požadavky a metody posuzování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - 1.7.2023
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16907-4 (721017) - 1.7.2023
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy.
593.00 Kč

ČSN EN 16907-5 (721017) - 1.7.2023
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality.
223.00 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - 1.7.2023
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu a ve směsi kameniva.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - 1.7.2023
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - 1.7.2023
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - 1.7.2023
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - 1.7.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky.
350.00 Kč

ČSN EN 15882-5 (730856) - 1.7.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Těsnění kombinovaných prostupů.
350.00 Kč

ČSN EN 12390-19 (731302) - 1.7.2023
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 19: Stanovení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13200-4 (735905) - 1.7.2023
Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 736141:2020/Oprava1 (736141) - 1.7.2023
Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí.
62.00 Kč

ČSN EN 17682 (736373) - 1.7.2023
Železniční aplikace - Infrastruktura - Pružný prvek pro systém plovoucích desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 888 (755806) - 1.7.2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 889 (755807) - 1.7.2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - 1.7.2023
Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15987 (790015) - 1.7.2023
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - 1.7.2023
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19076 (793844) - 1.7.2023
Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15618 (804210) - 1.7.2023
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14884 (834762) - 1.7.2023
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti - Automatizované měřicí systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17883 (838047) - 1.7.2023
Environmentální charakterizace výluhů odpadů a půd s použitím reprodukční a toxikologické exprese genu v Daphnia magna (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12183-ed.3 (841021) - 1.7.2023
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.2:2013/Z1 (855101) - 1.7.2023
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.3 (855101) - 1.7.2023
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 22870-ed.2:2017/Z1 (855102) - 1.7.2023
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - 1.7.2023
Bezjehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303808-V1.1.1 (872019) - 1.7.2023
Environmentální inženýrství (EE) - Použitelnost metod EN 45552 až EN 45559 pro posuzování aspektů materiálové efektivnosti výrobků síťové infrastruktury ICT v kontextu oběhového hospodářství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 17461 (940351) - 1.7.2023
Gymnastické nářadí - Individuální a multifunkční švédské bedny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - 1.7.2023
Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky instalované v bazénech pro veřejné užívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.