Nové normy ČSN za únor 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2014 v 09:00


ČSN EN ISO 10579 (013136) - 1.2.2014
Rozměrové specifikace součásti (GPS) - Kótování a tolerování poddajných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 1122-1 (014604) - 1.2.2014
Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii.
567.00 Kč

ČSN ISO 1122-2 (014604) - 1.2.2014
Slovník termínů ozubení - Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení.
338.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2 (015257) - 1.2.2014
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - 1.2.2014
Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech.
338.00 Kč

ČSN EN 15316-4-6 (060401) - 1.2.2014
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.2.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - 1.2.2014
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - 1.2.2014
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16314 (257703) - 1.2.2014
Plynoměry - Dodatečné funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - 1.2.2014
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13757-4 (258513) - 1.2.2014
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 834 (258521) - 1.2.2014
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery.
350.00 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI).
434.00 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky.
350.00 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků.
350.00 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3449:2009/Oprava1 (277537) - 1.2.2014
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
29.00 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - 1.2.2014
Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 14766 (309044) - 1.2.2014
Horská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 16054 (309049) - 1.2.2014
Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN IEC 60050-617:2011/A1 (330050) - 1.2.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
223.00 Kč

ČSN EN 61400-12-2 (333160) - 1.2.2014
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly. (Platnost do 21.12.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.3 (333432) - 1.2.2014
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
350.00 Kč

ČSN EN 60839-11-1 (334593) - 1.2.2014
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty.
543.00 Kč

ČSN EN 61970-456 (334910) - 1.2.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy. (Platnost do 23.4.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 62325-450 (335000) - 1.2.2014
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování.
350.00 Kč

ČSN EN 61643-311-ed.2 (341392) - 1.2.2014
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT).
350.00 Kč

ČSN EN 61643-312 (341392) - 1.2.2014
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-9-1-ed.3 (345615) - 1.2.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod.
223.00 Kč

ČSN EN 50382-1:2009/A1 (347665) - 1.2.2014
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 50382-2:2009/A1 (347665) - 1.2.2014
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C.
62.00 Kč

ČSN EN 61954-ed.2:2011/A1 (351611) - 1.2.2014
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60549 (354721) - 1.2.2014
Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů.
223.00 Kč

ČSN EN 61557-10-ed.2 (356230) - 1.2.2014
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany.
223.00 Kč

ČSN EN 61557-14 (356230) - 1.2.2014
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 60469 (356299) - 1.2.2014
Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy.
567.00 Kč

ČSN EN 61472-ed.2 (359732) - 1.2.2014
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda.
434.00 Kč

ČSN 360011-1 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení.
223.00 Kč

ČSN 360011-2 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
186.00 Kč

ČSN 360011-3 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.
186.00 Kč

ČSN 360011-4 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů.
186.00 Kč

ČSN EN 60598-2-11-ed.2 (360600) - 1.2.2014
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária.
223.00 Kč

ČSN EN 60598-2-12-ed.2 (360600) - 1.2.2014
Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky.
186.00 Kč

ČSN EN 60598-2-8-ed.2 (360600) - 1.2.2014
Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla.
223.00 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066) - 1.2.2014
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - 1.2.2014
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu.
593.00 Kč

ČSN EN 60670-24 (370100) - 1.2.2014
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon.
350.00 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - 1.2.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161) - 1.2.2014
Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1.
223.00 Kč

ČSN EN 1846-2+A1 (389301) - 1.2.2014
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.2.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy.
1204.00 Kč

ČSN EN 16378 (461001) - 1.2.2014
Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 217 (500041) - 1.2.2014
Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby.
120.00 Kč

ČSN PN-A 82109 (576024) - 1.2.2014
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.2.2014
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - 1.2.2014
Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16375 (654829) - 1.2.2014
Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 16344 (681517) - 1.2.2014
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - 1.2.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti.
434.00 Kč

ČSN EN 13179-1 (721197) - 1.2.2014
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička.
186.00 Kč

ČSN EN 15101-1 (727246) - 1.2.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15101-2 (727246) - 1.2.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 12006-2 (730101) - 1.2.2014
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci informací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 12006-3 (730101) - 1.2.2014
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 22263 (730102) - 1.2.2014
Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 16354 (730111) - 1.2.2014
Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12911 (730121) - 1.2.2014
Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 29481-1 (730122) - 1.2.2014
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 29481-2 (730122) - 1.2.2014
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN 730863:1991/Z1 (730863) - 1.2.2014
Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - 1.2.2014
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - 1.2.2014
Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy.
434.00 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - 1.2.2014
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16349 (732420) - 1.2.2014
Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN 734232 (734232) - 1.2.2014
Sporáky - Individuálně stavěné sporáky.
338.00 Kč

ČSN EN 12228 (735971) - 1.2.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12234 (735972) - 1.2.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - 1.2.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 736124-1 (736124) - 1.2.2014
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
223.00 Kč

TNI 736270 (736270) - 1.2.2014
Mostní ložiska.
350.00 Kč

ČSN 750145:1994/Z1 (750145) - 1.2.2014
Meliorace - Terminologie v pedologii.
120.00 Kč

ČSN 755455 (755455) - 1.2.2014
Výpočet vnitřních vodovodů.
567.00 Kč

ČSN EN 16370 (755848) - 1.2.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán.
338.00 Kč

ČSN EN 12566-3+A2 (756404) - 1.2.2014
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod. (Platnost do 31.5.2018).
434.00 Kč

ČSN ISO 27108:2013/Z1 (757579) - 1.2.2014
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16187 (795615) - 1.2.2014
Obuv a části obuvi - Metoda zkoušení pro hodnocení antibakteriální aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16189 (795617) - 1.2.2014
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16190 (795618) - 1.2.2014
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13361 (806164) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 13491 (806165) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 13492 (806166) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží. (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 13362 (806185) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 13493 (806186) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů. (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 15382 (806194) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - 1.2.2014
Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - 1.2.2014
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12311 (832445) - 1.2.2014
Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - 1.2.2014
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí.
593.00 Kč

ČSN EN 16081+A1 (855300) - 1.2.2014
Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21563 (856320) - 1.2.2014
Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1903.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2097.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.4.1 (875035) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301390-V1.3.1 (878584) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V2.1.1 (878595) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V2.1.1 (878595) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V2.1.1 (878595) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 748 (940510) - 1.2.2014
Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16467 (940537) - 1.2.2014
Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - 1.2.2014
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky.
338.00 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - 1.2.2014
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - 1.2.2014
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy.
593.00 Kč

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - 1.2.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - 1.2.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - 1.2.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.