Nové normy ČSN za únor 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2014 v 09:00


ČSN EN ISO 10579 (013136) - 1.2.2014
Rozměrové specifikace součásti (GPS) - Kótování a tolerování poddajných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 1122-1 (014604) - 1.2.2014
Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii.
515.90 Kč

ČSN ISO 1122-2 (014604) - 1.2.2014
Slovník termínů ozubení - Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení.
306.90 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2 (015257) - 1.2.2014
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - 1.2.2014
Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech.
306.90 Kč

ČSN EN 15316-4-6 (060401) - 1.2.2014
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - 1.2.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.2.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - 1.2.2014
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - 1.2.2014
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16314 (257703) - 1.2.2014
Plynoměry - Dodatečné funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - 1.2.2014
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13757-4 (258513) - 1.2.2014
Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 834 (258521) - 1.2.2014
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery.
317.90 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI).
394.90 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky.
317.90 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků.
317.90 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - 1.2.2014
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3449:2009/Oprava1 (277537) - 1.2.2014
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
26.40 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - 1.2.2014
Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 14766 (309044) - 1.2.2014
Horská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 16054 (309049) - 1.2.2014
Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN IEC 60050-617:2011/A1 (330050) - 1.2.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
202.40 Kč

ČSN EN 61400-12-2 (333160) - 1.2.2014
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly.
539.00 Kč

ČSN EN 61000-3-3-ed.3 (333432) - 1.2.2014
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
317.90 Kč

ČSN EN 60839-11-1 (334593) - 1.2.2014
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty.
493.90 Kč

ČSN EN 61970-456 (334910) - 1.2.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy. (Platnost do 23.4.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 62325-450 (335000) - 1.2.2014
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování.
317.90 Kč

ČSN EN 61643-311-ed.2 (341392) - 1.2.2014
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT).
317.90 Kč

ČSN EN 61643-312 (341392) - 1.2.2014
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek.
306.90 Kč

ČSN EN 60695-9-1-ed.3 (345615) - 1.2.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod.
202.40 Kč

ČSN EN 50382-1:2009/A1 (347665) - 1.2.2014
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 50382-2:2009/A1 (347665) - 1.2.2014
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C.
56.10 Kč

ČSN EN 61954-ed.2:2011/A1 (351611) - 1.2.2014
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60549 (354721) - 1.2.2014
Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů.
202.40 Kč

ČSN EN 61557-10-ed.2 (356230) - 1.2.2014
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany.
202.40 Kč

ČSN EN 61557-14 (356230) - 1.2.2014
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 60469 (356299) - 1.2.2014
Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy.
515.90 Kč

ČSN EN 61472-ed.2 (359732) - 1.2.2014
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda.
394.90 Kč

ČSN 360011-1 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení.
202.40 Kč

ČSN 360011-2 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
169.40 Kč

ČSN 360011-3 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.
169.40 Kč

ČSN 360011-4 (360011) - 1.2.2014
Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů.
169.40 Kč

ČSN EN 60598-2-11-ed.2 (360600) - 1.2.2014
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária.
202.40 Kč

ČSN EN 60598-2-12-ed.2 (360600) - 1.2.2014
Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky.
169.40 Kč

ČSN EN 60598-2-8-ed.2 (360600) - 1.2.2014
Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla.
202.40 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066) - 1.2.2014
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - 1.2.2014
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu.
539.00 Kč

ČSN EN 60670-24 (370100) - 1.2.2014
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon.
317.90 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - 1.2.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161) - 1.2.2014
Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1.
202.40 Kč

ČSN EN 1846-2+A1 (389301) - 1.2.2014
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.2.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy.
1094.50 Kč

ČSN EN 16378 (461001) - 1.2.2014
Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 217 (500041) - 1.2.2014
Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby.
108.90 Kč

ČSN PN-A 82109 (576024) - 1.2.2014
Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - 1.2.2014
Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - 1.2.2014
Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16375 (654829) - 1.2.2014
Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 16344 (681517) - 1.2.2014
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - 1.2.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti.
394.90 Kč

ČSN EN 13179-1 (721197) - 1.2.2014
Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička.
169.40 Kč

ČSN EN 15101-1 (727246) - 1.2.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15101-2 (727246) - 1.2.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 12006-2 (730101) - 1.2.2014
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci informací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 12006-3 (730101) - 1.2.2014
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 22263 (730102) - 1.2.2014
Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 16354 (730111) - 1.2.2014
Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12911 (730121) - 1.2.2014
Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 29481-1 (730122) - 1.2.2014
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 29481-2 (730122) - 1.2.2014
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN 730863:1991/Z1 (730863) - 1.2.2014
Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - 1.2.2014
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - 1.2.2014
Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy.
394.90 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - 1.2.2014
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16349 (732420) - 1.2.2014
Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN 734232 (734232) - 1.2.2014
Sporáky - Individuálně stavěné sporáky.
306.90 Kč

ČSN EN 12228 (735971) - 1.2.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12234 (735972) - 1.2.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - 1.2.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 736124-1 (736124) - 1.2.2014
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
202.40 Kč

TNI 736270 (736270) - 1.2.2014
Mostní ložiska.
317.90 Kč

ČSN 750145:1994/Z1 (750145) - 1.2.2014
Meliorace - Terminologie v pedologii.
108.90 Kč

ČSN 755455 (755455) - 1.2.2014
Výpočet vnitřních vodovodů.
515.90 Kč

ČSN EN 16370 (755848) - 1.2.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán.
306.90 Kč

ČSN EN 12566-3+A2 (756404) - 1.2.2014
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod. (Platnost do 31.5.2018).
394.90 Kč

ČSN ISO 27108:2013/Z1 (757579) - 1.2.2014
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16187 (795615) - 1.2.2014
Obuv a části obuvi - Metoda zkoušení pro hodnocení antibakteriální aktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16189 (795617) - 1.2.2014
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16190 (795618) - 1.2.2014
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13361 (806164) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 13491 (806165) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 13492 (806166) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží. (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 13362 (806185) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 13493 (806186) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů. (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 15382 (806194) - 1.2.2014
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - 1.2.2014
Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - 1.2.2014
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12311 (832445) - 1.2.2014
Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - 1.2.2014
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí.
539.00 Kč

ČSN EN 16081+A1 (855300) - 1.2.2014
Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21563 (856320) - 1.2.2014
Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1903.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2097.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.5.1 (875011) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300444-V2.4.1 (875035) - 1.2.2014
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301390-V1.3.1 (878584) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V2.1.1 (878595) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V2.1.1 (878595) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V2.1.1 (878595) - 1.2.2014
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 748 (940510) - 1.2.2014
Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16467 (940537) - 1.2.2014
Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - 1.2.2014
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky.
306.90 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - 1.2.2014
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - 1.2.2014
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy.
539.00 Kč

TNI CEN/TR 15449-1 (979813) - 1.2.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15449-2 (979813) - 1.2.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky.
394.90 Kč

TNI CEN/TR 15449-3 (979813) - 1.2.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)