Nové normy ČSN za listopad 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 55002 (010377) - 1.11.2019
Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14064-2 (010964) - 1.11.2019
Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8560 (013420) - 1.11.2019
Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - 1.11.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - 1.11.2019
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12896-4 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 4: Monitorování a řízení provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 12896-5 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného (Norma k přímému použití jako ČSN).
2571.00 Kč

ČSN EN 12896-6 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 6: Informace o cestujícím (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 12896-7 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 7: Management řidičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12896-8 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21189 (018492) - 1.11.2019
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5:2019/A1 (052205) - 1.11.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-2-ed.4 (052205) - 1.11.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701) - 1.11.2019
Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - 1.11.2019
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.11.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3.
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16769 (078401) - 1.11.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10462:2014/Oprava1 (078542) - 1.11.2019
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba.
29.00 Kč

ČSN EN 14071+A1 (078635) - 1.11.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17038-1 (113152) - 1.11.2019
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17038-2 (113152) - 1.11.2019
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - 1.11.2019
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - 1.11.2019
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13480-1:2018/A1 (130020) - 1.11.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně.
120.00 Kč

ČSN EN 13480-6:2018/A1 (130020) - 1.11.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60534-3-1-ed.2 (134510) - 1.11.2019
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - 1.11.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4 (180304) - 1.11.2019
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.1.2027).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4:2019/A1 (180304) - 1.11.2019
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-3 (180304) - 1.11.2019
Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-4-2 (180304) - 1.11.2019
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61918-ed.3:2019/A11 (184021) - 1.11.2019
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13236 (224502) - 1.11.2019
Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-13 (239060) - 1.11.2019
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí.
543.00 Kč

ČSN EN 13757-4 (258513) - 1.11.2019
Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1459-1 (268804) - 1.11.2019
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením.
593.00 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - 1.11.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12927 (273015) - 1.11.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16186-4 (281551) - 1.11.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - 1.11.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - 1.11.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 3660-005+AC (311822) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2583 (313105) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny HI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3818 (313114) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2414 (313428) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3275 (313820) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení 8°30’ do 28000 kPa - Dynamické těsnění - Metrická série - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 6055 (314778) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6056 (314779) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4614 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6098 (314780) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6097 z korozivzdorné oceli, s širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6133 (314781) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6096 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6096 (314827) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6097 (314828) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s širším vnitřním kroužkem, kov na kov - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60092-101 (326611) - 1.11.2019
Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-112:2013/A1 (330050) - 1.11.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60027-2-ed.2 (330100) - 1.11.2019
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika.
945.00 Kč

ČSN EN 60529:1993/A2/Oprava1 (330330) - 1.11.2019
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).
62.00 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.3:2019/Oprava1 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
29.00 Kč

ČSN 332000-7-721-ed.2 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech.
338.00 Kč

ČSN 332000-8-1-ed.2 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160) - 1.11.2019
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160) - 1.11.2019
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50341-2-15 (333300) - 1.11.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50341-2-2 (333300) - 1.11.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - 1.11.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-2-2:2003/A2 (333432) - 1.11.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-4-ed.3 (333432) - 1.11.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61968-4-ed.2 (334900) - 1.11.2019
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Oprava3 (341520) - 1.11.2019
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
29.00 Kč

TNI 342300 (342300) - 1.11.2019
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2: 2014.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554) - 1.11.2019
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60287-3-1 (347420) - 1.11.2019
Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 50117-1-ed.2 (347740) - 1.11.2019
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-23 (350000) - 1.11.2019
Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001) - 1.11.2019
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001) - 1.11.2019
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61558-1-ed.3 (351330) - 1.11.2019
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 60633-ed.2 (351540) - 1.11.2019
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62909-2 (351547) - 1.11.2019
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60255-181 (353510) - 1.11.2019
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-7-4-ed.2 (354101) - 1.11.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - 1.11.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku.
338.00 Kč

ČSN EN 61439-3:2012/Oprava1 (357107) - 1.11.2019
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-17-ed.2 (358291) - 1.11.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62433-1 (358795) - 1.11.2019
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-3 (358798) - 1.11.2019
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-17-ed.2 (358799) - 1.11.2019
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-4 (359038) - 1.11.2019
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-4: Návrh obrazce plošek - Obecné požadavky na rozměrové výkresy povrchově montovaných součástek (SMD) z pohledu návrh obrazce plošek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61315-ed.3 (359205) - 1.11.2019
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-40-ed.2 (359213) - 1.11.2019
Optická vlákna - Část 1-40: Metody měření útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11-ed.3 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21-ed.3 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31-ed.3 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-3 (359244) - 1.11.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-1-ed.2:2019/Oprava1 (359255) - 1.11.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61291-5-2-ed.2:2017/Oprava1 (359271) - 1.11.2019
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62148-21 (359274) - 1.11.2019
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.5.2024).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60810-ed.4:2018/A1 (360181) - 1.11.2019
Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60662:2012/A11 (360240) - 1.11.2019
Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60704-2-3-ed.3 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
223.00 Kč

ČSN EN 60704-3-ed.3 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/A1 (361020) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-70-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3:2015/A2 (361050) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
120.00 Kč

ČSN CLC/TS 50677 (361060) - 1.11.2019
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60879 (361060) - 1.11.2019
Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62841-4-2 (361510) - 1.11.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
593.00 Kč

ČSN EN 50318-ed.2 (362314) - 1.11.2019
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-3-ed.4 (364604) - 1.11.2019
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 80601-2-58-ed.2:2015/A1 (364801) - 1.11.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60825-12-ed.2 (367750) - 1.11.2019
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035) - 1.11.2019
Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001: 2015 na počítačový software.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27018 (369709) - 1.11.2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.
350.00 Kč

ČSN EN 1869 (389170) - 1.11.2019
Hasicí roušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13565-2+AC (389221) - 1.11.2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - 1.11.2019
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - 1.11.2019
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvarované duté profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvarované svařované duté profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - 1.11.2019
Odlitky z korozivzdorných ocelí.
223.00 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - 1.11.2019
Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - 1.11.2019
Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-9 (470601) - 1.11.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje.
338.00 Kč

ČSN ISO 789-6 (472050) - 1.11.2019
Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště.
338.00 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - 1.11.2019
Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22117 (560624) - 1.11.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
434.00 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - 1.11.2019
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu.
223.00 Kč

ČSN EN 14423+A2 (635352) - 1.11.2019
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - 1.11.2019
Plasty - Stanovení ohybových vlastností.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17338 (654818) - 1.11.2019
Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.11.2019
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.11.2019
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16709+A1 (656510) - 1.11.2019
Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 16734+A1 (656519) - 1.11.2019
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15940+A1+AC (656584) - 1.11.2019
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - 1.11.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním.
186.00 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - 1.11.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - 1.11.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - 1.11.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 4323 (681162) - 1.11.2019
Mýdla - Stanovení chloridů - Potenciometrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 764-1+A1 (690004) - 1.11.2019
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN 12150-1+A1 (701570) - 1.11.2019
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 33 (724844) - 1.11.2019
Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.11.2019
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15101-1+A1 (727246) - 1.11.2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 730038 (730038) - 1.11.2019
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení.
543.00 Kč

ČSN 730043 (730043) - 1.11.2019
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16757-1:2017/Z1 (730112) - 1.11.2019
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model.
62.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1-ed.2 (731201) - 1.11.2019
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1361.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z4 (731201) - 1.11.2019
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
62.00 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.11.2019
Komíny - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.11.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.11.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.11.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.11.2019
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - 1.11.2019
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15610 (736341) - 1.11.2019
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1295-1 (750210) - 1.11.2019
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12010 (757593) - 1.11.2019
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI).
434.00 Kč

ČSN EN 17218 (757787) - 1.11.2019
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - 1.11.2019
Netkané textilie - Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16711-3 (800301) - 1.11.2019
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - 1.11.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - 1.11.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra.
223.00 Kč

ČSN EN 13546+A1:2008/Oprava1 (832778) - 1.11.2019
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 16868 (835732) - 1.11.2019
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14175-3 (847500) - 1.11.2019
Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9873 (856080) - 1.11.2019
Stomatologie - Zubní zrcátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V2.2.1 (875166) - 1.11.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16511+A1 (917890) - 1.11.2019
Volně kladené panely - Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové panely (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-9:2017/A1 (940201) - 1.11.2019
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14960-1 (940530) - 1.11.2019
Nafukovací hrací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - 1.11.2019
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.
434.00 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - 1.11.2019
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13120 (982024) - 1.11.2019
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.