Nové normy ČSN za listopad 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN ISO 55002 (010377) - 1.11.2019
Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14064-2 (010964) - 1.11.2019
Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8560 (013420) - 1.11.2019
Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - 1.11.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - 1.11.2019
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12896-4 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 4: Monitorování a řízení provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 12896-5 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného (Norma k přímému použití jako ČSN).
2337.00 Kč

ČSN EN 12896-6 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 6: Informace o cestujícím (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 12896-7 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 7: Management řidičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12896-8 (018232) - 1.11.2019
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21189 (018492) - 1.11.2019
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5:2019/A1 (052205) - 1.11.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
108.90 Kč

ČSN EN 60974-2-ed.3:2013/Z1 (052205) - 1.11.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60974-2-ed.4 (052205) - 1.11.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701) - 1.11.2019
Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - 1.11.2019
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15316-4-3 (060401) - 1.11.2019
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3.
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 16769 (078401) - 1.11.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10462:2014/Oprava1 (078542) - 1.11.2019
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba.
26.40 Kč

ČSN EN 14071+A1 (078635) - 1.11.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17038-1 (113152) - 1.11.2019
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17038-2 (113152) - 1.11.2019
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - 1.11.2019
Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1822-1 (125002) - 1.11.2019
Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13480-1:2018/A1 (130020) - 1.11.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně.
108.90 Kč

ČSN EN 13480-6:2018/A1 (130020) - 1.11.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60534-3-1-ed.2 (134510) - 1.11.2019
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60534-3-1:2001/Z1 (134510) - 1.11.2019
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - 1.11.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4 (180304) - 1.11.2019
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62443-2-4:2019/A1 (180304) - 1.11.2019
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-3 (180304) - 1.11.2019
Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62443-4-2 (180304) - 1.11.2019
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 61918-ed.3:2019/A11 (184021) - 1.11.2019
Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13236 (224502) - 1.11.2019
Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-13 (239060) - 1.11.2019
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí.
493.90 Kč

ČSN EN 13757-4 (258513) - 1.11.2019
Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1459-1 (268804) - 1.11.2019
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením.
539.00 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - 1.11.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12927 (273015) - 1.11.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16186-4 (281551) - 1.11.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - 1.11.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - 1.11.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 3660-005+AC (311822) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2583 (313105) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny HI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3818 (313114) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2414 (313428) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3275 (313820) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení 8°30’ do 28000 kPa - Dynamické těsnění - Metrická série - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 6055 (314778) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6056 (314779) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4614 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6098 (314780) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6097 z korozivzdorné oceli, s širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6133 (314781) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6096 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6096 (314827) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6097 (314828) - 1.11.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s širším vnitřním kroužkem, kov na kov - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60092-101 (326611) - 1.11.2019
Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN IEC 60050-112:2013/A1 (330050) - 1.11.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60027-2-ed.2 (330100) - 1.11.2019
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika.
859.10 Kč

ČSN EN 60027-2:2008/Z2 (330100) - 1.11.2019
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika.
26.40 Kč

ČSN EN 60529:1993/A2/Oprava1 (330330) - 1.11.2019
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).
56.10 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.3:2019/Oprava1 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
26.40 Kč

ČSN 332000-7-721-ed.2 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech.
306.90 Kč

ČSN 332000-7-721:2010/Z1 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech.
26.40 Kč

ČSN 332000-8-1-ed.2 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost.
515.90 Kč

ČSN 332000-8-1:2015/Z1 (332000) - 1.11.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Energetická účinnost.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160) - 1.11.2019
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160) - 1.11.2019
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 50341-2-15 (333300) - 1.11.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50341-2-2 (333300) - 1.11.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - 1.11.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61000-2-2:2003/A2 (333432) - 1.11.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí.
108.90 Kč

ČSN EN 61000-6-4-ed.2:2007/Z1 (333432) - 1.11.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-4-ed.3 (333432) - 1.11.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61968-4-ed.2 (334900) - 1.11.2019
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 61968-4:2008/Z1 (334900) - 1.11.2019
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv.
26.40 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/Oprava3 (341520) - 1.11.2019
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
26.40 Kč

TNI 342300 (342300) - 1.11.2019
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2: 2014.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554) - 1.11.2019
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60287-3-1 (347420) - 1.11.2019
Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 50117-1-ed.2 (347740) - 1.11.2019
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-1:2003/Z1 (347740) - 1.11.2019
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60034-23 (350000) - 1.11.2019
Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001) - 1.11.2019
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001) - 1.11.2019
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61558-1-ed.3 (351330) - 1.11.2019
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 60633-ed.2 (351540) - 1.11.2019
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60633:1999/Z1 (351540) - 1.11.2019
Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62909-2 (351547) - 1.11.2019
Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60255-181 (353510) - 1.11.2019
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-7-4-ed.2 (354101) - 1.11.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče.
317.90 Kč

ČSN EN 60947-7-4:2014/Z1 (354101) - 1.11.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - 1.11.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku.
306.90 Kč

ČSN EN 61439-3:2012/Oprava1 (357107) - 1.11.2019
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60384-17-ed.2 (358291) - 1.11.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60384-17:2006/Z1 (358291) - 1.11.2019
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62433-1 (358795) - 1.11.2019
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-3 (358798) - 1.11.2019
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-17-ed.2 (358799) - 1.11.2019
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-17:2003/Z1 (358799) - 1.11.2019
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-4 (359038) - 1.11.2019
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-4: Návrh obrazce plošek - Obecné požadavky na rozměrové výkresy povrchově montovaných součástek (SMD) z pohledu návrh obrazce plošek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61315-ed.2:2006/Z1 (359205) - 1.11.2019
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61315-ed.3 (359205) - 1.11.2019
Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-40-ed.2 (359213) - 1.11.2019
Optická vlákna - Část 1-40: Metody měření útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-1-40:2004/Z1 (359213) - 1.11.2019
Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum.
26.40 Kč

ČSN EN 60794-2-11-ed.2:2012/Z1 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11-ed.3 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-2-21-ed.2:2013/Z1 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21-ed.3 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-2-31-ed.2:2013/Z1 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31-ed.3 (359223) - 1.11.2019
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-3 (359244) - 1.11.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61753-1-ed.2:2019/Oprava1 (359255) - 1.11.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61291-5-2-ed.2:2017/Oprava1 (359271) - 1.11.2019
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62148-21 (359274) - 1.11.2019
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60809-ed.2:2015/A3 (360180) - 1.11.2019
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60810-ed.4:2018/A1 (360181) - 1.11.2019
Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60662:2012/A11 (360240) - 1.11.2019
Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60704-2-3-ed.2:2002/Z1 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
26.40 Kč

ČSN EN 60704-2-3-ed.3 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí.
202.40 Kč

ČSN EN 60704-3-ed.2:2006/Z1 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku.
26.40 Kč

ČSN EN 60704-3-ed.3 (361008) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/A1 (361020) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-70-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-87-ed.2:2003/A2 (361045) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.3:2015/A2 (361050) - 1.11.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití.
108.90 Kč

ČSN CLC/TS 50677 (361060) - 1.11.2019
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60879 (361060) - 1.11.2019
Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62841-4-2 (361510) - 1.11.2019
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
539.00 Kč

ČSN EN 60745-2-15:2009/Z1 (361551) - 1.11.2019
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
26.40 Kč

ČSN EN 50318-ed.2 (362314) - 1.11.2019
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením.
539.00 Kč

ČSN EN 50318:2003/Z1 (362314) - 1.11.2019
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením.
26.40 Kč

ČSN EN 60904-3-ed.3:2017/Z1 (364604) - 1.11.2019
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60904-3-ed.4 (364604) - 1.11.2019
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 80601-2-58-ed.2:2015/A1 (364801) - 1.11.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60825-12-ed.2 (367750) - 1.11.2019
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací.
317.90 Kč

ČSN EN 60825-12:2005/Z1 (367750) - 1.11.2019
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací.
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (369035) - 1.11.2019
Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001: 2015 na počítačový software.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27018 (369709) - 1.11.2019
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.
317.90 Kč

ČSN EN 1869 (389170) - 1.11.2019
Hasicí roušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13565-2+AC (389221) - 1.11.2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - 1.11.2019
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - 1.11.2019
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvarované duté profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - 1.11.2019
Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvarované svařované duté profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - 1.11.2019
Odlitky z korozivzdorných ocelí.
202.40 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - 1.11.2019
Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - 1.11.2019
Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-9 (470601) - 1.11.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje.
306.90 Kč

ČSN ISO 789-6 (472050) - 1.11.2019
Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště.
306.90 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - 1.11.2019
Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání.
306.90 Kč

ČSN ISO 11056:2002/Amd.2 (560035) - 1.11.2019
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 22117 (560624) - 1.11.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
394.90 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - 1.11.2019
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu.
202.40 Kč

ČSN EN 14423+A2 (635352) - 1.11.2019
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - 1.11.2019
Plasty - Stanovení ohybových vlastností.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17338 (654818) - 1.11.2019
Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy - Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.11.2019
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.11.2019
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16709+A1 (656510) - 1.11.2019
Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 16734+A1 (656519) - 1.11.2019
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15940+A1+AC (656584) - 1.11.2019
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - 1.11.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním.
169.40 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - 1.11.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - 1.11.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) - 1.11.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - 1.11.2019
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 4323 (681162) - 1.11.2019
Mýdla - Stanovení chloridů - Potenciometrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 764-1+A1 (690004) - 1.11.2019
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN 12150-1+A1 (701570) - 1.11.2019
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 33 (724844) - 1.11.2019
Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.11.2019
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15101-1+A1 (727246) - 1.11.2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 730038 (730038) - 1.11.2019
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení.
493.90 Kč

ČSN 730043 (730043) - 1.11.2019
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16757-1:2017/Z1 (730112) - 1.11.2019
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model.
56.10 Kč

ČSN EN 1992-1-1-ed.2 (731201) - 1.11.2019
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1236.90 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z4 (731201) - 1.11.2019
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
56.10 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - 1.11.2019
Komíny - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.11.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.11.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - 1.11.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.11.2019
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - 1.11.2019
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15610 (736341) - 1.11.2019
Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1295-1 (750210) - 1.11.2019
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12010 (757593) - 1.11.2019
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI).
394.90 Kč

ČSN EN 17218 (757787) - 1.11.2019
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - 1.11.2019
Netkané textilie - Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-10 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dichlormethanu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-18 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-21 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - 1.11.2019
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16711-3 (800301) - 1.11.2019
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - 1.11.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - 1.11.2019
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra.
202.40 Kč

ČSN EN 13546+A1:2008/Oprava1 (832778) - 1.11.2019
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 16868 (835732) - 1.11.2019
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14175-3 (847500) - 1.11.2019
Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9873 (856080) - 1.11.2019
Stomatologie - Zubní zrcátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V2.2.1 (875166) - 1.11.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16511+A1 (917890) - 1.11.2019
Volně kladené panely - Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové panely (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20957-9:2017/A1 (940201) - 1.11.2019
Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14960-1 (940530) - 1.11.2019
Nafukovací hrací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - 1.11.2019
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.
394.90 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - 1.11.2019
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13120 (982024) - 1.11.2019
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)