Nové normy ČSN za únor 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 15628 (010666) - 1.2.2015
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14067 (010967) - 1.2.2015
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci a komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.2.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profil interoperability pro DSRC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-4 (018295) - 1.2.2015
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace proměnného dopravního značení.
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-5 (018295) - 1.2.2015
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat.
859.10 Kč

ČSN EN 13523-4 (038761) - 1.2.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - 1.2.2015
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - 1.2.2015
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.3 (052205) - 1.2.2015
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
317.90 Kč

ČSN EN 16340 (061824) - 1.2.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - 1.2.2015
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje.
317.90 Kč

ČSN EN 61158-1 (184020) - 1.2.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8598-1 (195015) - 1.2.2015
Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13212 (195223) - 1.2.2015
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Směrnice pro stanovení doby životnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-2 (195300) - 1.2.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.2.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinická hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11979-9:2007/A1 (195300) - 1.2.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 18333 (269136) - 1.2.2015
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety.
202.40 Kč

ČSN EN 15380-5 (280081) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16334 (284045) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 16207 (284065) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech.
317.90 Kč

ČSN EN 6059-504 (311712) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 504: Růst teploty kabelového svazku vlivem vlastního oteplování v ochranném pouzdře (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4008-018 (311808) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 018: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2032-001 (312060) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2226 (312171) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.4125) - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4056-002 (314121) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4056-006 (314121) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 006: Uchycení kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 240 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4538-2 (314823) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A1 (330050) - 1.2.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 50125-1-ed.2 (333504) - 1.2.2015
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 50131-10 (334591) - 1.2.2015
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT).
202.40 Kč

ČSN EN 62325-301 (335000) - 1.2.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy. (Platnost do 16.4.2021).
1881.00 Kč

ČSN EN 62325-451-2 (335000) - 1.2.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh.
698.50 Kč

ČSN EN 50565-1 (347402) - 1.2.2015
Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny.
306.90 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402) - 1.2.2015
Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525.
493.90 Kč

ČSN EN 50182:2002/Oprava3 (347509) - 1.2.2015
Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60214-1-ed.2 (351451) - 1.2.2015
Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 62566 (356675) - 1.2.2015
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60871-4-ed.2 (358207) - 1.2.2015
Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Část 4: Vnitřní pojistky.
169.40 Kč

ČSN EN 61300-2-43-ed.2 (359251) - 1.2.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-47 (359252) - 1.2.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-47: Zkoušení a měření - Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-27-ed.3 (364801) - 1.2.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704) - 1.2.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17824 (451321) - 1.2.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8589:2008/A1 (560036) - 1.2.2015
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11133:2014/Oprava1 (560099) - 1.2.2015
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3493 (580200) - 1.2.2015
Vanilka - Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8030 (635218) - 1.2.2015
Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - 1.2.2015
Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - 1.2.2015
Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.2.2015
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6806 (635421) - 1.2.2015
Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - 1.2.2015
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 13801 (643197) - 1.2.2015
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - 1.2.2015
Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3385 (645451) - 1.2.2015
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16680 (656581) - 1.2.2015
Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16251-1 (730539) - 1.2.2015
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 730804:2010/Z2 (730804) - 1.2.2015
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.
169.40 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 900 (755834) - 1.2.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý.
306.90 Kč

ČSN 757422 (757422) - 1.2.2015
Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách.
202.40 Kč

TNI 757507 (757507) - 1.2.2015
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem.
169.40 Kč

ČSN EN 16503 (757789) - 1.2.2015
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNV 758090 (758090) - 1.2.2015
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod.
216.00 Kč

TNI CR 14311 (770052) - 1.2.2015
Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu.
169.40 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - 1.2.2015
Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - 1.2.2015
Textilie - Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji.
202.40 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.2.2015
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20471:2013/Oprava1 (832820) - 1.2.2015
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - 1.2.2015
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm.
202.40 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - 1.2.2015
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - 1.2.2015
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11135 (855252) - 1.2.2015
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302099-V2.1.1 (872010) - 1.2.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)