Nové normy ČSN za únor 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 15628 (010666) - 1.2.2015
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14067 (010967) - 1.2.2015
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci a komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.2.2015
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profil interoperability pro DSRC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-4 (018295) - 1.2.2015
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace proměnného dopravního značení.
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-5 (018295) - 1.2.2015
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat.
945.00 Kč

ČSN EN 13523-4 (038761) - 1.2.2015
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - 1.2.2015
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - 1.2.2015
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.3 (052205) - 1.2.2015
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Platnost do 10.11.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 16340 (061824) - 1.2.2015
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - 1.2.2015
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje.
350.00 Kč

ČSN EN 61158-1 (184020) - 1.2.2015
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.5.2022).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8598-1 (195015) - 1.2.2015
Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13212 (195223) - 1.2.2015
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Směrnice pro stanovení doby životnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-2 (195300) - 1.2.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - 1.2.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinická hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-9:2007/A1 (195300) - 1.2.2015
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 18333 (269136) - 1.2.2015
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety.
223.00 Kč

ČSN EN 15380-5 (280081) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16334 (284045) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 16207 (284065) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech.
350.00 Kč

ČSN EN 6059-504 (311712) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 504: Růst teploty kabelového svazku vlivem vlastního oteplování v ochranném pouzdře (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4008-018 (311808) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 018: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2032-001 (312060) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2226 (312171) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.4125) - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové - De <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4056-002 (314121) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4056-006 (314121) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 006: Uchycení kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 240 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4538-2 (314823) - 1.2.2015
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A1 (330050) - 1.2.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 50125-1-ed.2 (333504) - 1.2.2015
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 50131-10 (334591) - 1.2.2015
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT).
223.00 Kč

ČSN EN 62325-301 (335000) - 1.2.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy. (Platnost do 16.4.2021).
1881.00 Kč

ČSN EN 62325-451-2 (335000) - 1.2.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh.
768.00 Kč

ČSN EN 50565-1 (347402) - 1.2.2015
Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny.
338.00 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402) - 1.2.2015
Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525.
543.00 Kč

ČSN EN 50182:2002/Oprava3 (347509) - 1.2.2015
Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60214-1-ed.2 (351451) - 1.2.2015
Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 62566 (356675) - 1.2.2015
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60871-4-ed.2 (358207) - 1.2.2015
Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Část 4: Vnitřní pojistky.
186.00 Kč

ČSN EN 61300-2-43-ed.2 (359251) - 1.2.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-47 (359252) - 1.2.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-47: Zkoušení a měření - Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-27-ed.3 (364801) - 1.2.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704) - 1.2.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17824 (451321) - 1.2.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8589:2008/A1 (560036) - 1.2.2015
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11133:2014/Oprava1 (560099) - 1.2.2015
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3493 (580200) - 1.2.2015
Vanilka - Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8030 (635218) - 1.2.2015
Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - 1.2.2015
Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - 1.2.2015
Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.2.2015
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6806 (635421) - 1.2.2015
Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - 1.2.2015
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 13801 (643197) - 1.2.2015
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - 1.2.2015
Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3385 (645451) - 1.2.2015
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16680 (656581) - 1.2.2015
Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16251-1 (730539) - 1.2.2015
Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16272-6 (736342) - 1.2.2015
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 900 (755834) - 1.2.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý.
338.00 Kč

ČSN 757422 (757422) - 1.2.2015
Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách.
223.00 Kč

TNI 757507 (757507) - 1.2.2015
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem.
186.00 Kč

ČSN EN 16503 (757789) - 1.2.2015
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNV 758090 (758090) - 1.2.2015
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod.
216.00 Kč

TNI CR 14311 (770052) - 1.2.2015
Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu.
186.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - 1.2.2015
Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - 1.2.2015
Textilie - Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji.
223.00 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.2.2015
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20471:2013/Oprava1 (832820) - 1.2.2015
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 15238 (836634) - 1.2.2015
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm.
223.00 Kč

ČSN EN 12580 (836637) - 1.2.2015
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - 1.2.2015
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11135 (855252) - 1.2.2015
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302099-V2.1.1 (872010) - 1.2.2015
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.