Nové normy ČSN za únor 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN ISO 10010 (010344) - 1.2.2023
Management kvality - Návod k pochopení, hodnocení a zlepšování kultury kvality organizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19443:2019/Z1 (010382) - 1.2.2023
Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - 1.2.2023
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654) - 1.2.2023
Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-6 (011690) - 1.2.2023
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-6 (011720) - 1.2.2023
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.2.2023
Bezpečnost a odolnost - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - 1.2.2023
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 81346-1-ed.2 (013710) - 1.2.2023
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla.
768.00 Kč

ČSN EN 81346-1:2010/Z1 (013710) - 1.2.2023
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - 1.2.2023
Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem.
223.00 Kč

ČSN EN 17501 (015070) - 1.2.2023
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-12 (018295) - 1.2.2023
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti.
945.00 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - 1.2.2023
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2-ed.2:2018/Oprava2 (038900) - 1.2.2023
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - 1.2.2023
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem.
223.00 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - 1.2.2023
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace.
223.00 Kč

ČSN EN 676:2020/Oprava1 (075802) - 1.2.2023
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10298:2021/A1 (078311) - 1.2.2023
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-6 (078609) - 1.2.2023
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 6: Zkoušení tlakovým rázem kyslíkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29461-2 (125005) - 1.2.2023
Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 2: Zkouška životnosti filtračního prvku v mlžném prostředí a při mrholení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 29462 (125006) - 1.2.2023
Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - 1.2.2023
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.2.2023
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - 1.2.2023
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - 1.2.2023
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Obecné požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - 1.2.2023
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.2.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.2.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.2.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.2.2023
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17650 (198213) - 1.2.2023
Rámec pro digitální uchovávání kinematografických děl - Balíček pro uchovávání kinematografického díla (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 26303 (200070) - 1.2.2023
Obráběcí stroje - Vyhodnocení krátkodobé způsobilosti obráběcích procesů na kovoobráběcích strojích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 230-10 (200300) - 1.2.2023
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - 1.2.2023
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28881 (200721) - 1.2.2023
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje.
567.00 Kč

ČSN EN 1434-1 (258511) - 1.2.2023
Měřidla tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-2 (258511) - 1.2.2023
Měřidla tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-4 (258511) - 1.2.2023
Měřidla tepelné energie - Část 4: Zkoušky schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1434-5 (258511) - 1.2.2023
Měřidla tepelné energie - Část 5: Úvodní ověřovací zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1434-6 (258511) - 1.2.2023
Měřidla tepelné energie - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, provozní monitorování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 772 (259300) - 1.2.2023
Hydrometrická měření - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 26906 (259360) - 1.2.2023
Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku.
434.00 Kč

ČSN EN 280-1 (275004) - 1.2.2023
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky.
768.00 Kč

ČSN EN 16228-1+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 16228-2+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin.
338.00 Kč

ČSN EN 16228-3+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD).
350.00 Kč

ČSN EN 16228-4+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 16228-5+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny.
338.00 Kč

ČSN EN 16228-6+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže.
223.00 Kč

ČSN EN 16228-7+A1 (277991) - 1.2.2023
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15020 (280120) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14363+A2 (280307) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15427-1-1 (280555) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Mazací zařízení a nanášení - Mazání okolků.
350.00 Kč

ČSN EN 17530 (281571) - 1.2.2023
Drážní aplikace - Vnitřní zasklení pro kolejová vozidla.
338.00 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Brzdění - Potrubní zrychlovač.
338.00 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.2.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 2287 (314862) - 1.2.2023
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - 1.2.2023
Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - 1.2.2023
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lano-kladka.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11592-2 (324011) - 1.2.2023
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu 8 m až 24 m.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.2.2023
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8099-2 (325532) - 1.2.2023
Malá plavidla - Odpadní soustavy - Část 2: Úprava odpadních vod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.2.2023
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu.
434.00 Kč

ČSN IEC 60050-103+A1+A2+A3+A4:2022/Oprava1 (330050) - 1.2.2023
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 103: Matematika - Funkce.
29.00 Kč

ČSN EN 50715 (334213) - 1.2.2023
Elektromagnetická kompatibilita - Vysokofrekvenční emise - Statistické úvahy v určení shody s požadavky na nežádoucí emise pro hromadně vyráběné výrobky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-101-ed.2 (336000) - 1.2.2023
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62282-4-101:2015/Z1 (336000) - 1.2.2023
Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-4-600 (336000) - 1.2.2023
Technologie palivových článků - Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61643-31:2019/Oprava1 (341392) - 1.2.2023
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-11-ed.2:2022/Oprava1 (345862) - 1.2.2023
Magnetické materiály - Část 11: Metody měření povrchového izolačního odporu ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 61340-2-1-ed.2:2016/A1 (346440) - 1.2.2023
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-4 (346573) - 1.2.2023
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60674-3-4÷6:1997/Z1 (346573) - 1.2.2023
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60475-ed.2 (346702) - 1.2.2023
Metoda vzorkování izolačních kapalin.
350.00 Kč

ČSN EN 60475:2012/Z1 (346702) - 1.2.2023
Metodika vzorkování kapalných dielektrik.
29.00 Kč

ČSN EN 60599-ed.2:2016/Z1 (346726) - 1.2.2023
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60599-ed.3 (346726) - 1.2.2023
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů.
434.00 Kč

ČSN EN 50397-2-ed.2 (347620) - 1.2.2023
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50397-2:2010/Z1 (347620) - 1.2.2023
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-2-8 (347720) - 1.2.2023
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-8: Předmětová specifikace pro kabelové svazky pro rozhlasové a TV přijímače - Kmitočtový rozsah do 3000 MHz, Třída stínění A++, konektory IEC 61169-47 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-4-2 (347720) - 1.2.2023
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-2: Předmětová specifikace pro polotuhé kabelové svazky (propojovací) - Kmitočtový rozsah do 6000 MHz, polotuhý koaxiální kabel typu 50-9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-4-3 (347720) - 1.2.2023
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-3: Předmětová specifikace pro polotuhé kabelové svazky - Kmitočtový rozsah do 6000 MHz, polotuhý nízkoztrátový koaxiální kabel typu 50-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60153-4-ed.2 (347910) - 1.2.2023
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60153-4:2018/Z1 (347910) - 1.2.2023
Kovové neizolované vlnovody - Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-100-ed.3:2022/Oprava1 (354220) - 1.2.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 50470-3-ed.2 (356137) - 1.2.2023
Vybavení pro měření elektrické energie - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické střídavé činné elektroměry (třídy A, B a C).
338.00 Kč

ČSN EN 50470-3:2007/Z1 (356137) - 1.2.2023
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61226-ed.2 (356643) - 1.2.2023
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů.
434.00 Kč

ČSN EN 61754-20-ed.2:2012/A1 (359244) - 1.2.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-051-02 (359255) - 1.2.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-2: Jednovidové vláknové neproměnné atenuátory stylu zástrčka-zásuvka pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-051-3-ed.2:2013/Z1 (359255) - 1.2.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-053-02 (359255) - 1.2.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-02: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 360459 (360459) - 1.2.2023
Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení.
223.00 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3:2012/A2/Oprava1 (360510) - 1.2.2023
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62722-1-ed.2 (360610) - 1.2.2023
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 62722-1:2016/Z1 (360610) - 1.2.2023
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-62-ed.2:2003/Z1 (361045) - 1.2.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-62-ed.3 (361050) - 1.2.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60312-1-ed.2:2017/A11 (361060) - 1.2.2023
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61855-ed.2 (361060) - 1.2.2023
Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61855:2003/Z1 (361060) - 1.2.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů - Metody měření funkce.
29.00 Kč

ČSN EN 62841-3-10:2016/A1 (361510) - 1.2.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-6:2015/A1 (361510) - 1.2.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
223.00 Kč

ČSN EN 62841-4-2:2019/A1 (361510) - 1.2.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
434.00 Kč

ČSN EN 62841-4-2:2019/A11 (361510) - 1.2.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů.
186.00 Kč

ČSN EN 62108-ed.2:2017/Z1 (364632) - 1.2.2023
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62108-ed.3 (364632) - 1.2.2023
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60731-ed.2:2012/A1 (364727) - 1.2.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60318-7 (368820) - 1.2.2023
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 7: Modelová hlava a trup pro měření zdrojů zvuku v blízkosti ucha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-2 (369716) - 1.2.2023
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 2: Referenční architektura a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-3 (369716) - 1.2.2023
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 3: Postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17640 (369806) - 1.2.2023
Metodika hodnocení kybernetické bezpečnosti pro ICT produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50642:2019/A1 (370005) - 1.2.2023
Systémy vedení kabelů - Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10101-1 (385576) - 1.2.2023
Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10101-2 (385576) - 1.2.2023
Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Objemová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - 1.2.2023
Ocelové anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16808 (420412) - 1.2.2023
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4943 (420515) - 1.2.2023
Ocel a litina - Stanovení obsahu mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - 1.2.2023
Za studena válcované pocínované plechy - Elektrolyticky pocínovaný a chrom/oxidem chromu pochromovaný ocelový plech.
543.00 Kč

ČSN EN 10169 (420923) - 1.2.2023
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23875 (444101) - 1.2.2023
Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13942 (450025) - 1.2.2023
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury.
593.00 Kč

ČSN EN 12369-3 (491717) - 1.2.2023
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva.
186.00 Kč

ČSN EN 13353 (492810) - 1.2.2023
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5270 (500221) - 1.2.2023
Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17830 (500426) - 1.2.2023
Papír a lepenka - Návod k použití termínu 2.2 "Zakázané materiály" uvedeného v normě EN 643: 2014 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17641 (560073) - 1.2.2023
Potraviny - Multimetoda pro stanovení aflatoxinů, deoxynivalenolu, fumonisinů, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu pomocí LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17633 (569556) - 1.2.2023
Základní principy a požadavky na zkoušení kvality a úrovně nikotinu v náplních do elektronických cigaret (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24211 (569559) - 1.2.2023
Vaporizační produkty - Stanovení vybraných karbonylů v emisích vaporizačních produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 570192 (570192) - 1.2.2023
Stanovení cukrů v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12872 (588829) - 1.2.2023
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 8013 (621420) - 1.2.2023
Pryž - Stanovení krípu (tečení) při namáhání tlakem nebo smykem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - 1.2.2023
Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - 1.2.2023
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - 1.2.2023
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - 1.2.2023
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-1:2013/A1 (646415) - 1.2.2023
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-2:2013/A2 (646415) - 1.2.2023
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
120.00 Kč

ČSN EN 12916+A1 (656115) - 1.2.2023
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
338.00 Kč

ČSN EN 590:2022/Oprava1 (656506) - 1.2.2023
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 16734:2022/Oprava1 (656519) - 1.2.2023
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 17668 (668639) - 1.2.2023
Lepidla na podlahové krytiny - Příprava nanášení lepidla - Zkušební metody pro stanovení odpovídající vlhkosti minerálních podkladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23821 (681522) - 1.2.2023
Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství rtuti v kosmetice atomovou absorpční spektrometrií (AAS) metodou studených par po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23674 (681523) - 1.2.2023
Kosmetika - Analytické metody - Přímé stanovení stopových množství rtuti v kosmetice metodou atomové absorpční spektrometrie s tepelným rozkladem (analyzátor rtuti) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13922+A1 (699032) - 1.2.2023
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 29465 (727041) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 822:2013/Z1 (727041) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 29468 (727044) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 825:2013/Z1 (727044) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti.
29.00 Kč

ČSN EN 12085:2013/Z1 (727054) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 29768 (727054) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12431:2013/Z1 (727063) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 29770 (727063) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12628 (727212) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13467:2019/Z1 (727212) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12624 (727213) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13468:2002/Z1 (727213) - 1.2.2023
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12629 (727214) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13469:2013/Z1 (727214) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN 13470:2002/Z1 (727215) - 1.2.2023
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 18098 (727215) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12623 (727217) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13472:2013/Z1 (727217) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření.
29.00 Kč

ČSN EN 14706:2013/Z1 (727221) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 18097 (727221) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14707:2013/Z1 (727222) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 18096 (727222) - 1.2.2023
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - 1.2.2023
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1366-10 (730857) - 1.2.2023
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - 1.2.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 17020-1 (730871) - 1.2.2023
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17020-3 (730871) - 1.2.2023
Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14487-1 (732431) - 1.2.2023
Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17678-1 (732440) - 1.2.2023
Montáž sestav pro dodatečné předpínání konstrukcí - Část 1: Odborná způsobilost osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17495 (736345) - 1.2.2023
Železniční aplikace - Akustika - Stanovení dynamické tuhosti elastických komponentů koleje ve vztahu k hluku a vibracím - Podložky pod patu kolejnice a sestavy upevnění kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16933-1 (756109) - 1.2.2023
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - 1.2.2023
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14826 (760323) - 1.2.2023
Poštovní služby - Automatická identifikace zásilek - Specifikace kvality tisku dvourozměrných symbolů čárových kódů pro strojově čitelné digitální výplatní otisky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17665 (771044) - 1.2.2023
Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - 1.2.2023
Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Systémy vkládaných přírubových uzávěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - 1.2.2023
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16779-2 (807620) - 1.2.2023
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 2: Povlečení na přikrývky (bez přikrývky).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20347-ed.2 (832503) - 1.2.2023
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6942 (832744) - 1.2.2023
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17732 (836212) - 1.2.2023
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17730 (836215) - 1.2.2023
Vlastnosti kompostu a digestátu při použití v hnojivých výrobcích.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17729 (836216) - 1.2.2023
Pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17728 (836217) - 1.2.2023
Organické pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - 1.2.2023
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12183-ed.3 (841021) - 1.2.2023
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12184-ed.3 (841022) - 1.2.2023
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 23372 (852117) - 1.2.2023
Anesteziologické a respirační přístroje - Zařízení pro strhávání vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23368 (852723) - 1.2.2023
Anesteziologické a respirační přístroje - Nosní kanyly s nízkým průtokem pro kyslíkovou terapii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21606 (856091) - 1.2.2023
Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-0-V2.2.1 (872001) - 1.2.2023
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 0: Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V2.2.1 (872004) - 1.2.2023
Zařízení telekomunikační sítě - Harmonizovaná norma pro požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.7.1 (872006) - 1.2.2023
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-19-V2.2.1 (875101) - 1.2.2023
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302077-V2.3.1 (875123) - 1.2.2023
Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13451-3 (940915) - 1.2.2023
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a bublinkové a vodní atrakce instalované v bazénech pro veřejné užívání.
350.00 Kč

ČSN EN 17645 (940926) - 1.2.2023
Domácí bazény - Účinnost environmentálních vlastností - Hodnocení provedení, metodika a klasifikace použití venkovních bazénů a jejich zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14344 (943457) - 1.2.2023
Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 17652 (961560) - 1.2.2023
Kulturní dědictví - Posuzování a monitorování archeologických nalezišť určených k uchování na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11615:2018/A1 (981035) - 1.2.2023
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.