Nové normy ČSN za červenec 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 2922 (011665) - 1.7.2021
Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 81346-12 (013710) - 1.7.2021
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710) - 1.7.2021
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd.
698.50 Kč

ČSN EN 81346-2:2010/Z2 (013710) - 1.7.2021
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - 1.7.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - 1.7.2021
Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.7.2021
Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 16157-4 (018295) - 1.7.2021
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - 1.7.2021
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - 1.7.2021
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - 1.7.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - 1.7.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.7.2021
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9809-2:2021/Oprava1 (078521) - 1.7.2021
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7866:2013/A1 (078524) - 1.7.2021
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20475 (078537) - 1.7.2021
Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23088 (078537) - 1.7.2021
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1000 l (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62832-1 (184022) - 1.7.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62832-2 (184022) - 1.7.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 2: Modelové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62832-3 (184022) - 1.7.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 3: Aplikace digitálního podniku pro management životního cyklu výrobních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 3310-1 (259610) - 1.7.2021
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1459-4 (268804) - 1.7.2021
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1459-5 (268804) - 1.7.2021
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - 1.7.2021
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115.
539.00 Kč

ČSN EN 15746-1 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15746-2 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15746-3 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 3: Technické požadavky na jízdu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15746-4 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 4: Technické požadavky na jízdu, převážení a pracovní nasazení na městských kolejových systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15328 (284033) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky.
539.00 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - 1.7.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - 1.7.2021
Malá plavidla - Příručka uživatele.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.7.2021
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - 1.7.2021
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.7.2021
Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla.
306.90 Kč

PNE 333430-7-ed.5 (333430) - 1.7.2021
Charakteristiky napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti.
NA DOTAZ

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - 1.7.2021
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP).
493.90 Kč

ČSN EN 61850-4-ed.2:2012/A1 (334850) - 1.7.2021
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-10 (335000) - 1.7.2021
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-10: Profily pro data týkající se spotřeby energie ("Moje data týkající se energie") (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 54-5-ed.2:2017/Z2 (342710) - 1.7.2021
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 54-5+A1 (342710) - 1.7.2021
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot.
493.90 Kč

ČSN EN 60172-ed.2:2016/Z1 (347304) - 1.7.2021
Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60172-ed.3 (347304) - 1.7.2021
Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60799-ed.2 (347502) - 1.7.2021
Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody.
202.40 Kč

ČSN EN 60799:2001/Z1 (347502) - 1.7.2021
Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody.
26.40 Kč

TNI IEC/TR 62222 (347833) - 1.7.2021
Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 63185 (353012) - 1.7.2021
Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkodrátových dielektrických substrátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61810-4 (353412) - 1.7.2021
Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61169-15 (353811) - 1.7.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61169-65 (353811) - 1.7.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 65: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,35 mm, se šroubovým spojením, charakteristická impedance 50 ohm (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63138-2 (353813) - 1.7.2021
Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61058-2-5-ed.2:2011/Z1 (354107) - 1.7.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-5-ed.3 (354107) - 1.7.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-4-ed.2 (354508) - 1.7.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů.
317.90 Kč

ČSN EN 60320-2-4:2006/Z1 (354508) - 1.7.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů.
26.40 Kč

ČSN EN 60603-7-ed.2:2010/Z1 (354620) - 1.7.2021
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60603-7-ed.3 (354620) - 1.7.2021
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61563 (356576) - 1.7.2021
Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity koncentrace radionuklidů emitujících záření gama v potravinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62566-2 (356675) - 1.7.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL - Část 2: Integrované obvody programované pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie B, nebo C (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62793-ed.2 (357605) - 1.7.2021
Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62793:2018/Z1 (357605) - 1.7.2021
Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60384-16-ed.2:2020/Oprava1 (358291) - 1.7.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60384-17-ed.2:2019/Oprava1 (358291) - 1.7.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62435-7 (358793) - 1.7.2021
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 7: Mikroelektromechanické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.4:2017/Z1 (359223) - 1.7.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-2-ed.5 (359223) - 1.7.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-30-ed.2 (359252) - 1.7.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Geometrie čela pravoúhlé ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-30:2003/Z1 (359252) - 1.7.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Úhel leštění a poloha vláken v jednoduché feruli mnohovláknových konektorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-53-ed.2 (359252) - 1.7.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-3-53:2015/Z1 (359252) - 1.7.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62149-3-ed.3:2021/Oprava1 (359276) - 1.7.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z51 (360340) - 1.7.2021
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z49 (360340) - 1.7.2021
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-1-ed.2 (360600) - 1.7.2021
Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla.
202.40 Kč

ČSN EN 60598-2-1:1997/Z1 (360600) - 1.7.2021
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Stacionární svítidla.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63193 (364328) - 1.7.2021
Olověné baterie pro pohon lehkých vozidel - Obecné požadavky a metody zkoušek.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62485-5 (364380) - 1.7.2021
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií.
394.90 Kč

ČSN EN 60904-1-ed.2:2007/Z1 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60904-1-ed.3 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60904-10-ed.2:2010/Z1 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60904-10-ed.3 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60904-9-ed.2 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60904-9:2008/Z1 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru.
26.40 Kč

ČSN EN 62788-1-4:2017/A1 (364660) - 1.7.2021
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60522-1 (364729) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Diagnostické rentgenové zařízení - Část 1: Stanovení ekvivalentní filtrace a trvalé filtrace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60336-ed.2:2006/Z1 (364744) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60336-ed.3 (364744) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60601-1-2-ed.3:2016/A1 (364801) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61828-ed.2 (364904) - 1.7.2021
Ultrazvuk - Měniče - Definice a měřicí metody týkající se zaostření vyzařovaných polí (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 61828:2002/Z1 (364904) - 1.7.2021
Ultrazvuk - Fokusované měniče - Definice a metody měření přenášených polí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60268-22 (368305) - 1.7.2021
Elektroakustická zařízení - Část 22: Elektrická a mechanická měření na snímačích (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27017:2017/Z1 (369710) - 1.7.2021
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002.
56.10 Kč

ČSN EN 50291-1-ed.2:2018/Oprava1 (378372) - 1.7.2021
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413) - 1.7.2021
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17551 (389212) - 1.7.2021
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Pokyny pro ochranu před zemětřesením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17450-1 (389261) - 1.7.2021
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty mlhových hasicích zařízení - Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - 1.7.2021
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.7.2021
Kovové materiály - Zkouška ohybem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - 1.7.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvařitelnosti v lisovně.
202.40 Kč

ČSN EN 1804-1 (444421) - 1.7.2021
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1804-2 (444421) - 1.7.2021
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - 1.7.2021
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 25119-1 (470068) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj.
306.90 Kč

ČSN ISO 25119-3 (470068) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software.
493.90 Kč

ČSN ISO 25119-4 (470068) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16122-5 (470413) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 5: Letecké postřikovací systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 113-1 (490670) - 1.7.2021
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 113-2 (490670) - 1.7.2021
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1672-2 (512000) - 1.7.2021
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické a čisticí požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.7.2021
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 899-1:2018/Oprava1 (640621) - 1.7.2021
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu.
26.40 Kč

ČSN ISO 22196 (640782) - 1.7.2021
Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 21702 (640783) - 1.7.2021
Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - 1.7.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3385:2015/Oprava1 (645451) - 1.7.2021
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15494:2019/A1 (646403) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15875-2:2004/A2 (646413) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-3:2004/A1 (646413) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15875-5:2004/A1 (646413) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-2:2009/A2 (646414) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-5:2009/A2 (646414) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15876-3:2017/A1 (646416) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22391-3:2010/A1 (646425) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4259-1+A1+A2 (656003) - 1.7.2021
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
539.00 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 6614:2006/Amd.1 (656229) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost).
56.10 Kč

ČSN ISO 9120:2006/Amd.1 (656260) - 1.7.2021
Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru.
56.10 Kč

ČSN ISO 2176:2006/Amd.1 (656305) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 22636 (668632) - 1.7.2021
Lepidla - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21545 (673015) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22516 (673032) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22969 (673068) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22557 (673078) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21546 (673112) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22553-1 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22553-2 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 2: Rovnoměrnost pokrytí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22553-3 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22553-4 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22553-5 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 5: Stanovení zbytku na sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22553-6 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 6: Stopy po ponoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12301 (691286) - 1.7.2021
Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - 1.7.2021
Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN 722609:2017/Z1 (722609) - 1.7.2021
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků.
26.40 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - 1.7.2021
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků.
202.40 Kč

ČSN EN 12086:2013/Oprava1 (727055) - 1.7.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry.
26.40 Kč

ČSN EN 13497+A1 (727106) - 1.7.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14705 (727595) - 1.7.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda tvrdosti monolitické keramiky při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17172 (727596) - 1.7.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18610 (727597) - 1.7.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí v atmosferickém tlaku vzduchu - Stanovení elastických vlastností pomocí ultrazvukové techniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21597-2 (730123) - 1.7.2021
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17412-1 (730141) - 1.7.2021
Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - 1.7.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace.
306.90 Kč

ČSN EN 12390-18 (731302) - 1.7.2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 206+A2 (732403) - 1.7.2021
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16351-ed.2 (732832) - 1.7.2021
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16351:2016/Z1 (732832) - 1.7.2021
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 12414 (737080) - 1.7.2021
Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Požadavky a zkušební metody pro parkovací terminály.
515.90 Kč

ČSN EN 1004-1 (738112) - 1.7.2021
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12604+A1 (747018) - 1.7.2021
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 2: Sanace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 5667-10 (757051) - 1.7.2021
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod.
394.90 Kč

ČSN 800021 (800021) - 1.7.2021
Textilie - Terminologie a charakteristika tkanin.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - 1.7.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8559-1 (807036) - 1.7.2021
Označování velikosti oblečení - Část 1: Antropometrické definice tělesných rozměrů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8559-2 (807036) - 1.7.2021
Označování velikosti oblečení - Část 2: Ukazatele primárních a sekundárních rozměrů.
317.90 Kč

ČSN EN 13594:2016/Oprava1 (832302) - 1.7.2021
Ochranné rukavice pro řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - 1.7.2021
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů.
493.90 Kč

ČSN EN 17289-1 (833643) - 1.7.2021
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 1: Obecné informace a výběr zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17289-2 (833643) - 1.7.2021
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 2: Metoda výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17289-3 (833643) - 1.7.2021
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 3: Sedimentační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21637 (838300) - 1.7.2021
Tuhá alternativní paliva - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.7.2021
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303276-V1.2.1 (870024) - 1.7.2021
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5852 MHz až 5872 MHz a/nebo 5880 MHz až 5900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302099-V2.2.1 (872010) - 1.7.2021
Environmentální inženýrství (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.3.1 (875101) - 1.7.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1130:2020/Oprava1 (911020) - 1.7.2021
Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
56.10 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - 1.7.2021
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalovaná v bazénech pro veřejné užívání.
317.90 Kč

ČSN ISO 6005 (941864) - 1.7.2021
Lyže pro sjezdové lyžování - Šrouby pro lyžařské vázání - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.7.2021
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
317.90 Kč

ČSN EN 71-2+A1:2014/Z1 (943095) - 1.7.2021
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
26.40 Kč

ČSN EN 1273-ed.2 (943452) - 1.7.2021
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19115-1:2020/A2 (979834) - 1.7.2021
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)