Nové normy ČSN za červenec 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 2922 (011665) - 1.7.2021
Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 81346-12 (013710) - 1.7.2021
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 81346-2-ed.2 (013710) - 1.7.2021
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 22232-3 (015026) - 1.7.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - 1.7.2021
Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.7.2021
Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 16157-4 (018295) - 1.7.2021
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 18086 (038369) - 1.7.2021
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - 1.7.2021
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - 1.7.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - 1.7.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.7.2021
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-2:2021/Oprava1 (078521) - 1.7.2021
Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 7866:2013/A1 (078524) - 1.7.2021
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20475 (078537) - 1.7.2021
Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23088 (078537) - 1.7.2021
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1000 l (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62832-1 (184022) - 1.7.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62832-2 (184022) - 1.7.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 2: Modelové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62832-3 (184022) - 1.7.2021
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 3: Aplikace digitálního podniku pro management životního cyklu výrobních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 3310-1 (259610) - 1.7.2021
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1459-4 (268804) - 1.7.2021
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1459-5 (268804) - 1.7.2021
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - 1.7.2021
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115.
593.00 Kč

ČSN EN 15746-1 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15746-2 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15746-3 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 3: Technické požadavky na jízdu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15746-4 (281007) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 4: Technické požadavky na jízdu, převážení a pracovní nasazení na městských kolejových systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15328 (284033) - 1.7.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové destičky.
593.00 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - 1.7.2021
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - 1.7.2021
Malá plavidla - Příručka uživatele.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.7.2021
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - 1.7.2021
Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.7.2021
Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla.
338.00 Kč

PNE 333430-7-ed.5 (333430) - 1.7.2021
Charakteristiky napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti.
NA DOTAZ

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - 1.7.2021
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP).
543.00 Kč

ČSN EN 61850-4-ed.2:2012/A1 (334850) - 1.7.2021
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-10 (335000) - 1.7.2021
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-10: Profily pro data týkající se spotřeby energie ("Moje data týkající se energie") (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 54-5+A1 (342710) - 1.7.2021
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60172-ed.3 (347304) - 1.7.2021
Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60799-ed.2 (347502) - 1.7.2021
Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody.
223.00 Kč

TNI IEC/TR 62222 (347833) - 1.7.2021
Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63185 (353012) - 1.7.2021
Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických substrátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61810-4 (353412) - 1.7.2021
Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-15 (353811) - 1.7.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-65 (353811) - 1.7.2021
Vysokofrekvenční konektory - Část 65: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,35 mm, se šroubovým spojením, charakteristická impedance 50 ohm (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63138-2 (353813) - 1.7.2021
Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.11.2026).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-5-ed.3 (354107) - 1.7.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-4-ed.2 (354508) - 1.7.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60603-7-ed.3 (354620) - 1.7.2021
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61563 (356576) - 1.7.2021
Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity koncentrace radionuklidů emitujících záření gama v potravinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62566-2 (356675) - 1.7.2021
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL - Část 2: Integrované obvody programované pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie B, nebo C (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62793-ed.2 (357605) - 1.7.2021
Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-16-ed.2:2020/Oprava1 (358291) - 1.7.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-17-ed.2:2019/Oprava1 (358291) - 1.7.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62435-7 (358793) - 1.7.2021
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 7: Mikroelektromechanické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-2-ed.5 (359223) - 1.7.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-30-ed.2 (359252) - 1.7.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Geometrie čela pravoúhlé ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-53-ed.2 (359252) - 1.7.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-3-ed.3:2021/Oprava1 (359276) - 1.7.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z51 (360340) - 1.7.2021
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z49 (360340) - 1.7.2021
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-1-ed.2 (360600) - 1.7.2021
Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63193 (364328) - 1.7.2021
Olověné baterie pro pohon lehkých vozidel - Obecné požadavky a metody zkoušek.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62485-5 (364380) - 1.7.2021
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-1-ed.3 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-10-ed.3 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60904-9-ed.2 (364604) - 1.7.2021
Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62788-1-4:2017/A1 (364660) - 1.7.2021
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60522-1 (364729) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Diagnostické rentgenové zařízení - Část 1: Stanovení ekvivalentní filtrace a trvalé filtrace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60336-ed.3 (364744) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-1-2-ed.3:2016/A1 (364801) - 1.7.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61828-ed.2 (364904) - 1.7.2021
Ultrazvuk - Měniče - Definice a měřicí metody týkající se zaostření vyzařovaných polí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-22 (368305) - 1.7.2021
Elektroakustická zařízení - Část 22: Elektrická a mechanická měření na snímačích (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27017:2017/Z1 (369710) - 1.7.2021
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002.
62.00 Kč

ČSN EN 50291-1-ed.2:2018/Oprava1 (378372) - 1.7.2021
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413) - 1.7.2021
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17551 (389212) - 1.7.2021
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Pokyny pro ochranu před zemětřesením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17450-1 (389261) - 1.7.2021
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty mlhových hasicích zařízení - Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - 1.7.2021
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.7.2021
Kovové materiály - Zkouška ohybem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - 1.7.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvařitelnosti v lisovně.
223.00 Kč

ČSN EN 1804-1 (444421) - 1.7.2021
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1804-2 (444421) - 1.7.2021
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - 1.7.2021
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 25119-1 (470068) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj.
543.00 Kč

ČSN ISO 25119-3 (470068) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software.
338.00 Kč

ČSN ISO 25119-4 (470068) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16122-5 (470413) - 1.7.2021
Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 5: Letecké postřikovací systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 113-1 (490670) - 1.7.2021
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 113-2 (490670) - 1.7.2021
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1672-2 (512000) - 1.7.2021
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické a čisticí požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - 1.7.2021
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 899-1:2018/Oprava1 (640621) - 1.7.2021
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu.
29.00 Kč

ČSN ISO 22196 (640782) - 1.7.2021
Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 21702 (640783) - 1.7.2021
Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - 1.7.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3385:2015/Oprava1 (645451) - 1.7.2021
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15494:2019/A1 (646403) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-2:2004/A2 (646413) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-3:2004/A1 (646413) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-5:2004/A1 (646413) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-2:2009/A2 (646414) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-5:2009/A2 (646414) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-3:2017/A1 (646416) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-3:2010/A1 (646425) - 1.7.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-1+A1+A2 (656003) - 1.7.2021
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
593.00 Kč

ČSN EN 15199-1 (656116) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 1: Střední destiláty a mazací oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15199-2 (656116) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 2: Těžké destiláty a zbytková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15199-3 (656116) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 3: Ropa (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 6614:2006/Amd.1 (656229) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost).
62.00 Kč

ČSN ISO 9120:2006/Amd.1 (656260) - 1.7.2021
Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru.
62.00 Kč

ČSN ISO 2176:2006/Amd.1 (656305) - 1.7.2021
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 22636 (668632) - 1.7.2021
Lepidla - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21545 (673015) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22516 (673032) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22969 (673068) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22557 (673078) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Zkouška vrypem s použitím pružinového pera.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21546 (673112) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-1 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-2 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 2: Rovnoměrnost pokrytí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-3 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 3: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s referenčním olejem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-4 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 4: Kompatibilita elektroforeticky nanášených nátěrových hmot s kapalnými, pastovitými a pevnými znečišťujícími látkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-5 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 5: Stanovení zbytku na sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22553-6 (673161) - 1.7.2021
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 6: Stopy po ponoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12301 (691286) - 1.7.2021
Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - 1.7.2021
Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN 722609:2017/Z1 (722609) - 1.7.2021
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků.
29.00 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - 1.7.2021
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků.
223.00 Kč

ČSN EN 12086:2013/Oprava1 (727055) - 1.7.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry.
29.00 Kč

ČSN EN 13497+A1 (727106) - 1.7.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14705 (727595) - 1.7.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda tvrdosti monolitické keramiky při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17172 (727596) - 1.7.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18610 (727597) - 1.7.2021
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí v atmosferickém tlaku vzduchu - Stanovení elastických vlastností pomocí ultrazvukové techniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21597-2 (730123) - 1.7.2021
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17412-1 (730141) - 1.7.2021
Informační modelování staveb - Úroveň potřeby informací - Pojmy a principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - 1.7.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace.
338.00 Kč

ČSN EN 12390-18 (731302) - 1.7.2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 206+A2 (732403) - 1.7.2021
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16351-ed.2 (732832) - 1.7.2021
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12414 (737080) - 1.7.2021
Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Požadavky a zkušební metody pro parkovací terminály.
567.00 Kč

ČSN EN 1004-1 (738112) - 1.7.2021
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12604+A1 (747018) - 1.7.2021
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 2: Sanace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - 1.7.2021
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 5667-10 (757051) - 1.7.2021
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod.
434.00 Kč

ČSN 800021 (800021) - 1.7.2021
Textilie - Terminologie a charakteristika tkanin.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-3 (800216) - 1.7.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8559-1 (807036) - 1.7.2021
Označování velikosti oblečení - Část 1: Antropometrické definice tělesných rozměrů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8559-2 (807036) - 1.7.2021
Označování velikosti oblečení - Část 2: Ukazatele primárních a sekundárních rozměrů.
350.00 Kč

ČSN EN 13594:2016/Oprava1 (832302) - 1.7.2021
Ochranné rukavice pro řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - 1.7.2021
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů.
543.00 Kč

ČSN EN 17289-1 (833643) - 1.7.2021
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 1: Obecné informace a výběr zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17289-2 (833643) - 1.7.2021
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 2: Metoda výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17289-3 (833643) - 1.7.2021
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 3: Sedimentační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21637 (838300) - 1.7.2021
Tuhá alternativní paliva - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - 1.7.2021
Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303276-V1.2.1 (870024) - 1.7.2021
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5852 MHz až 5872 MHz a/nebo 5880 MHz až 5900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302099-V2.2.1 (872010) - 1.7.2021
Environmentální inženýrství (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.3.1 (875101) - 1.7.2021
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1130:2020/Oprava1 (911020) - 1.7.2021
Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
62.00 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - 1.7.2021
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalovaná v bazénech pro veřejné užívání.
350.00 Kč

ČSN ISO 6005 (941864) - 1.7.2021
Lyže pro sjezdové lyžování - Šrouby pro lyžařské vázání - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.7.2021
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
350.00 Kč

ČSN EN 1273-ed.2 (943452) - 1.7.2021
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-1:2020/A2 (979834) - 1.7.2021
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.