Nové normy ČSN za červenec 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2005 v 09:00


ČSN EN 62309 (010695) - 1.7.2005
Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20643 (011423) - 1.7.2005
Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.7.2005
Silniční doprava a dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků - Definice aplikačního rozhraní pro radiový přenos na krátkou vzdálenost (DSRC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17574 (018384) - 1.7.2005
Silniční doprava a dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13523-16 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru.
108.90 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici.
202.40 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.
108.90 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost při stohování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - 1.7.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682) - 1.7.2005
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 1: Zkoušení separační účinnosti pro svářečský dým (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1860-4 (061207) - 1.7.2005
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1514-8 (131550) - 1.7.2005
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby.
169.40 Kč

ČSN EN 14525 (132040) - 1.7.2005
Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru.
306.90 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - 1.7.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro odvádění odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy ve výstavbě lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.7.2005
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - 1.7.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN ISO 6155 (200307) - 1.7.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - 1.7.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena.
394.90 Kč

ČSN ISO 3686-1 (200320) - 1.7.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje.
306.90 Kč

ČSN ISO 8636-1 (200329) - 1.7.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s pevným portálem.
394.90 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - 1.7.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního obrobku.
202.40 Kč

ČSN ISO 10791-9 (200360) - 1.7.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet.
202.40 Kč

ČSN EN 13814 (276001) - 1.7.2005
Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost. (Platnost do 31.5.2022).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - 1.7.2005
Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN 14198 (284021) - 1.7.2005
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - 1.7.2005
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3833 (313106) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), pasivované - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3818 (313114) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3724 (313163) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3907 (313164) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4322 (313165) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4352 (313177) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4321 (313178) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4009 (313179) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3832 (313180) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3725 (313240) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, potažené MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4323 (313245) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4122 (313289) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4121 (313290) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3752 (313308) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4048 (313309) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3005 (313312) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4047 (313313) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice, s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4116 (313342) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4011 (313354) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4117 (313355) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s postříbřeným závitem - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4120 (313356) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4119 (313357) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4118 (313358) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4012 (313359) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4013 (313385) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4123 (313386) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s postříbřeným závitem - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4124 (313387) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), s postříbřeným závitem, pro 60° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3741 (313390) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Matice se sponou, metrické - Zástavbové otvory a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3726 (313391) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3152 (313392) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4054 (313905) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3869 (313906) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3868 (313907) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Spojovací příruby, k přivaření, ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3867 (313908) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Příruby ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4168 (314115) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnější příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4167 (314116) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnitřní příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4166 (314117) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - PTFE vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4014 (314203) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4015 (314204) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Postup při montáži a odstraňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3899 (314205) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, se závity MJ, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3831 (314206) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH), s povlakem MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1915-4 (319322) - 1.7.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11812 (321250) - 1.7.2005
Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15652 (323215) - 1.7.2005
Malá plavidla - Zařízení dálkového ovládání pro malé čluny s vodometem.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-393 (330050) - 1.7.2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 393: Přístroje jaderné techniky - Fyzikální jevy a základní pojmy.
2542.20 Kč

ČSN EN 61241-18 (332335) - 1.7.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 18: Ochrana zalitím zalévací hmotou "mD". (Platnost do 1.10.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 50163-ed.2 (333500) - 1.7.2005
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
202.40 Kč

ČSN EN 50134-5 (334594) - 1.7.2005
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - 1.7.2005
Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.2 (343100) - 1.7.2005
Obsluha a práce na elektrických zařízeních. + komentář TNI 34 3100 z 1.10.2005. (Platnost do 11.2.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 61857-21-ed.2 (346220) - 1.7.2005
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 1.6.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 60228 (347201) - 1.7.2005
Jádra izolovaných kabelů.
306.90 Kč

ČSN EN 60034-11 (350000) - 1.7.2005
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana.
202.40 Kč

ČSN IEC 884-2-5 (354515) - 1.7.2005
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné použití - Část 2: Zvláštní požadavky na adaptory.
698.50 Kč

ČSN EN 60939-2-1 (358281) - 1.7.2005
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60939-2-2 (358281) - 1.7.2005
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-14-2 (358291) - 1.7.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-14-3 (358291) - 1.7.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-3: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 61337-1 (358455) - 1.7.2005
Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60191-6 (358791) - 1.7.2005
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2012).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50429 (359223) - 1.7.2005
Optické kabely - Kabely do kanalizace - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do dešťové a odpadní kanalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50430 (359223) - 1.7.2005
Optické kabely - Kabely do plynovodů - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do vysokotlakých plynových potrubí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50431 (359223) - 1.7.2005
Optické kabely - Kabely do potrubí s pitnou vodou - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do potrubí s pitnou vodou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50433 (359223) - 1.7.2005
Metodické pokyny pro prosazování širokopásmového přístupu "Širokopásmový přístup 25 Mbit/s a více pro všechny uživatele". (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61472 (359732) - 1.7.2005
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda. (Platnost do 16.5.2016).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 61482-1 (359737) - 1.7.2005
Práce pod napětím - Materiály pro oblečení osob odolné proti ohni chránící před tepelným účinkem - Tepelná rizika elektrického oblouku - Část 1: Zkušební metody. (Platnost do 1.6.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 60238-ed.4 (360383) - 1.7.2005
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Platnost do 23.3.2021).
539.00 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.2 (360385) - 1.7.2005
Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 28.4.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 60598-2-25:1997/A1 (360600) - 1.7.2005
Svítidla - Část 2-25: Zvláštní požadavky - Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.7.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.7.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.2 (361045) - 1.7.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití. (Platnost do 29.9.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A13 (361960) - 1.7.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 61108-4 (367824) - 1.7.2005
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 4: Lodní přijímací zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62252 (367850) - 1.7.2005
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar pro plavidla, která nespadají pod ustanovení Úmluvy SOLAS kapitola V - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62226-1 (367910) - 1.7.2005
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - 1.7.2005
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62345 (368509) - 1.7.2005
Formát ID pro systém 50 mm magnetooptického disku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62300 (368620) - 1.7.2005
Digitální rozhraní s plastovými optickými vlákny pro zvuková a obrazová zařízení spotřební elektroniky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1923 (369124) - 1.7.2005
Evropské repertoáry znaků a jejich kódování - Kódování jedním 8-bitovým bytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 369796 (369796) - 1.7.2005
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Struktura detekce průniku do IT.
306.90 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.7.2005
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - 1.7.2005
Hydraulické plošiny pro hasiče a záchranné služby - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 10163-1 (420016) - 1.7.2005
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 10163-2 (420017) - 1.7.2005
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel.
169.40 Kč

ČSN EN 10163-3 (420018) - 1.7.2005
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové.
169.40 Kč

ČSN EN 12441-10 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická.
306.90 Kč

ČSN EN 12441-7 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci.
202.40 Kč

ČSN EN 12441-8 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 12441-9 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN 14361 (420671) - 1.7.2005
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu.
169.40 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - 1.7.2005
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu.
306.90 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - 1.7.2005
Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění.
169.40 Kč

ČSN ISO 8084 (476002) - 1.7.2005
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12037 (490679) - 1.7.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13183-3 (491016) - 1.7.2005
Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou.
169.40 Kč

ČSN EN 14298 (491110) - 1.7.2005
Řezivo - Stanovení kvality sušení.
169.40 Kč

ČSN EN 14279 (492920) - 1.7.2005
Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5269-2 (500218) - 1.7.2005
Vlákniny - Příprava laboratorních archů pro fyzikální zkoušky - Část 2: Metoda Rapid-Köthen (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1010-1 (507020) - 1.7.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6888-3:2003/Oprava1 (560089) - 1.7.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN.
26.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11133-2 (560099) - 1.7.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21567 (560134) - 1.7.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - 1.7.2005
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegrability v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4263-1 (656208) - 1.7.2005
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14998 (658352) - 1.7.2005
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Ředící oleje - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1062-11:2002/Oprava1 (672020) - 1.7.2005
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - 1.7.2005
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.
169.40 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.7.2005
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4797 (704008) - 1.7.2005
Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem.
108.90 Kč

ČSN 704039:1997/Z1 (704039) - 1.7.2005
Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky.
26.40 Kč

ČSN 704041:1998/Z1 (704041) - 1.7.2005
Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - 1.7.2005
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele.
202.40 Kč

ČSN EN 14581 (721131) - 1.7.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 934-3 (722326) - 1.7.2005
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
202.40 Kč

ČSN 722452:1968/Z1 (722452) - 1.7.2005
Zkouška mrazuvzdornosti malty.
26.40 Kč

ČSN EN 13748-1 (723209) - 1.7.2005
Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití.
317.90 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - 1.7.2005
Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 993-11 (726020) - 1.7.2005
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty.
169.40 Kč

ČSN P ENV 14232 (727500) - 1.7.2005
Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-5 (727513) - 1.7.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-10 (727570) - 1.7.2005
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku pomocí příčného výbrusu.
202.40 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - 1.7.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - 1.7.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu.
169.40 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - 1.7.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - 1.7.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - 1.7.2005
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.
169.40 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - 1.7.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - 1.7.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu.
394.90 Kč

ČSN EN 1504-8 (732101) - 1.7.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody. (Platnost do 28.2.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - 1.7.2005
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody.
317.90 Kč

ČSN 734301:2004/Z1 (734301) - 1.7.2005
Obytné budovy.
56.10 Kč

ČSN EN 13744 (735957) - 1.7.2005
Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody.
108.90 Kč

ČSN EN 13817 (735960) - 1.7.2005
Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu.
108.90 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - 1.7.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace.
202.40 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - 1.7.2005
Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - 1.7.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
1053.80 Kč

ČSN EN 612 (747705) - 1.7.2005
Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby.
202.40 Kč

ČSN EN 12902 (755702) - 1.7.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 881 (755802) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer).
202.40 Kč

ČSN EN 882 (755803) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 883 (755804) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý.
202.40 Kč

ČSN EN 888 (755806) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý.
317.90 Kč

ČSN EN 889 (755807) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý.
306.90 Kč

ČSN EN 890 (755808) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný.
317.90 Kč

ČSN EN 891 (755809) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý.
317.90 Kč

ČSN EN 885 (755817) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý.
202.40 Kč

ČSN EN 886 (755818) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý.
202.40 Kč

ČSN EN 887 (755819) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý.
202.40 Kč

ČSN EN 935 (755820) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer).
202.40 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - 1.7.2005
Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků.
306.90 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - 1.7.2005
Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - 1.7.2005
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14931 (792310) - 1.7.2005
Usně - Vlastnosti oděvnických usní (s výjimkou kožešin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13520:2002/A1 (795231) - 1.7.2005
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti odírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13186 (808825) - 1.7.2005
Peří a prachové peří - Požadavky na ložní výrobky plněné peřím nebo prachovým peřím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 362 (832623) - 1.7.2005
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13982-1 (832727) - 1.7.2005
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13982-2 (832727) - 1.7.2005
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu.
202.40 Kč

ČSN EN 14404 (832784) - 1.7.2005
Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301515-V2.3.0 (872793) - 1.7.2005
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302077-1-V1.1.1 (875123) - 1.7.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.1.1 (875124) - 1.7.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 910000 (910000) - 1.7.2005
Nábytek - Názvosloví.
493.90 Kč

ČSN EN 14434 (911230) - 1.7.2005
Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-1 (917886) - 1.7.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-2 (917886) - 1.7.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-3 (917886) - 1.7.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny.
202.40 Kč

ČSN EN 892 (942007) - 1.7.2005
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.7.2005
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 19106 (979825) - 1.7.2005
Geografická informace - Profily.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)