Nové normy ČSN za červenec 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2005 v 09:00


ČSN EN 62309 (010695) - 1.7.2005
Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20643 (011423) - 1.7.2005
Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.7.2005
Silniční doprava a dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků - Definice aplikačního rozhraní pro radiový přenos na krátkou vzdálenost (DSRC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17574 (018384) - 1.7.2005
Silniční doprava a dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13523-16 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru.
120.00 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici.
223.00 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.
120.00 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - 1.7.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost při stohování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - 1.7.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682) - 1.7.2005
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 1: Zkoušení separační účinnosti pro svářečský dým (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1860-4 (061207) - 1.7.2005
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 1514-8 (131550) - 1.7.2005
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby.
186.00 Kč

ČSN EN 14525 (132040) - 1.7.2005
Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru.
338.00 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - 1.7.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro odvádění odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy ve výstavbě lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - 1.7.2005
Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - 1.7.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 6155 (200307) - 1.7.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - 1.7.2005
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena.
434.00 Kč

ČSN ISO 3686-1 (200320) - 1.7.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje.
338.00 Kč

ČSN ISO 8636-1 (200329) - 1.7.2005
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s pevným portálem.
434.00 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - 1.7.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního obrobku.
223.00 Kč

ČSN ISO 10791-9 (200360) - 1.7.2005
Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet.
223.00 Kč

ČSN EN 13814 (276001) - 1.7.2005
Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost. (Platnost do 31.5.2022).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - 1.7.2005
Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN 14198 (284021) - 1.7.2005
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - 1.7.2005
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3833 (313106) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), pasivované - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3818 (313114) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3724 (313163) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3907 (313164) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4322 (313165) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4352 (313177) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4321 (313178) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4009 (313179) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3832 (313180) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3725 (313240) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, potažené MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4323 (313245) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4122 (313289) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4121 (313290) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3752 (313308) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4048 (313309) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3005 (313312) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4047 (313313) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice, s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4116 (313342) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4011 (313354) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4117 (313355) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s postříbřeným závitem - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4120 (313356) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4119 (313357) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4118 (313358) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřený závit - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4012 (313359) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4013 (313385) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4123 (313386) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s postříbřeným závitem - Třída: 1550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4124 (313387) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), s postříbřeným závitem, pro 60° roznýtování - Třída: 1210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3741 (313390) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Matice se sponou, metrické - Zástavbové otvory a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3726 (313391) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s povlakem MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3152 (313392) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4054 (313905) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3869 (313906) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3868 (313907) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Spojovací příruby, k přivaření, ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3867 (313908) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Příruby ze slitiny titanu TI-P64001 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4168 (314115) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnější příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4167 (314116) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnitřní příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4166 (314117) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - PTFE vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4014 (314203) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4015 (314204) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Postup při montáži a odstraňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3899 (314205) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, se závity MJ, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH) - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3831 (314206) - 1.7.2005
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH), s povlakem MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1915-4 (319322) - 1.7.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11812 (321250) - 1.7.2005
Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15652 (323215) - 1.7.2005
Malá plavidla - Zařízení dálkového ovládání pro malé čluny s vodometem.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-393 (330050) - 1.7.2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 393: Přístroje jaderné techniky - Fyzikální jevy a základní pojmy.
2542.20 Kč

ČSN EN 61241-18 (332335) - 1.7.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 18: Ochrana zalitím zalévací hmotou "mD". (Platnost do 1.10.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2 (333500) - 1.7.2005
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
223.00 Kč

ČSN EN 50134-5 (334594) - 1.7.2005
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace. (Platnost do 7.6.2024).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - 1.7.2005
Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 50110-1-ed.2 (343100) - 1.7.2005
Obsluha a práce na elektrických zařízeních. + komentář TNI 34 3100 z 1.10.2005. (Platnost do 11.2.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 61857-21-ed.2 (346220) - 1.7.2005
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 1.6.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 60228 (347201) - 1.7.2005
Jádra izolovaných kabelů.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-11 (350000) - 1.7.2005
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana.
223.00 Kč

ČSN IEC 884-2-5 (354515) - 1.7.2005
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné použití - Část 2: Zvláštní požadavky na adaptory.
768.00 Kč

ČSN EN 60939-2-1 (358281) - 1.7.2005
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60939-2-2 (358281) - 1.7.2005
Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-14-2 (358291) - 1.7.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-14-3 (358291) - 1.7.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-3: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 61337-1 (358455) - 1.7.2005
Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60191-6 (358791) - 1.7.2005
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2012).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50429 (359223) - 1.7.2005
Optické kabely - Kabely do kanalizace - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do dešťové a odpadní kanalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50430 (359223) - 1.7.2005
Optické kabely - Kabely do plynovodů - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do vysokotlakých plynových potrubí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50431 (359223) - 1.7.2005
Optické kabely - Kabely do potrubí s pitnou vodou - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do potrubí s pitnou vodou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50433 (359223) - 1.7.2005
Metodické pokyny pro prosazování širokopásmového přístupu "Širokopásmový přístup 25 Mbit/s a více pro všechny uživatele". (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61472 (359732) - 1.7.2005
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda. (Platnost do 16.5.2016).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 61482-1 (359737) - 1.7.2005
Práce pod napětím - Materiály pro oblečení osob odolné proti ohni chránící před tepelným účinkem - Tepelná rizika elektrického oblouku - Část 1: Zkušební metody. (Platnost do 1.6.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 60238-ed.4 (360383) - 1.7.2005
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Platnost do 23.3.2021).
593.00 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.2 (360385) - 1.7.2005
Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 28.4.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 60598-2-25:1997/A1 (360600) - 1.7.2005
Svítidla - Část 2-25: Zvláštní požadavky - Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.7.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.7.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-95-ed.2 (361045) - 1.7.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití. (Platnost do 29.9.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A13 (361960) - 1.7.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 61108-4 (367824) - 1.7.2005
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 4: Lodní přijímací zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62252 (367850) - 1.7.2005
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar pro plavidla, která nespadají pod ustanovení Úmluvy SOLAS kapitola V - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62226-1 (367910) - 1.7.2005
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - 1.7.2005
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62345 (368509) - 1.7.2005
Formát ID pro systém 50 mm magnetooptického disku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62300 (368620) - 1.7.2005
Digitální rozhraní s plastovými optickými vlákny pro zvuková a obrazová zařízení spotřební elektroniky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1923 (369124) - 1.7.2005
Evropské repertoáry znaků a jejich kódování - Kódování jedním 8-bitovým bytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN 369796 (369796) - 1.7.2005
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Struktura detekce průniku do IT.
338.00 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.7.2005
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - 1.7.2005
Hydraulické plošiny pro hasiče a záchranné služby - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 10163-1 (420016) - 1.7.2005
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 10163-2 (420017) - 1.7.2005
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel.
186.00 Kč

ČSN EN 10163-3 (420018) - 1.7.2005
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové.
186.00 Kč

ČSN EN 12441-10 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická.
338.00 Kč

ČSN EN 12441-7 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci.
223.00 Kč

ČSN EN 12441-8 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 12441-9 (420630) - 1.7.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 14361 (420671) - 1.7.2005
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu.
186.00 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - 1.7.2005
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu.
338.00 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - 1.7.2005
Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění.
186.00 Kč

ČSN ISO 8084 (476002) - 1.7.2005
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12037 (490679) - 1.7.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13183-3 (491016) - 1.7.2005
Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou.
186.00 Kč

ČSN EN 14298 (491110) - 1.7.2005
Řezivo - Stanovení kvality sušení.
186.00 Kč

ČSN EN 14279 (492920) - 1.7.2005
Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5269-2 (500218) - 1.7.2005
Vlákniny - Příprava laboratorních archů pro fyzikální zkoušky - Část 2: Metoda Rapid-Köthen (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1010-1 (507020) - 1.7.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6888-3:2003/Oprava1 (560089) - 1.7.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN.
29.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11133-2 (560099) - 1.7.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21567 (560134) - 1.7.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - 1.7.2005
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegrability v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4263-1 (656208) - 1.7.2005
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14998 (658352) - 1.7.2005
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Ředící oleje - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1062-11:2002/Oprava1 (672020) - 1.7.2005
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - 1.7.2005
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.7.2005
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4797 (704008) - 1.7.2005
Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem.
120.00 Kč

ČSN 704039:1997/Z1 (704039) - 1.7.2005
Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky.
29.00 Kč

ČSN 704041:1998/Z1 (704041) - 1.7.2005
Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - 1.7.2005
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele.
223.00 Kč

ČSN EN 14581 (721131) - 1.7.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 934-3 (722326) - 1.7.2005
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
223.00 Kč

ČSN 722452:1968/Z1 (722452) - 1.7.2005
Zkouška mrazuvzdornosti malty.
29.00 Kč

ČSN EN 13748-1 (723209) - 1.7.2005
Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití.
350.00 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - 1.7.2005
Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 993-11 (726020) - 1.7.2005
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty.
186.00 Kč

ČSN P ENV 14232 (727500) - 1.7.2005
Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-5 (727513) - 1.7.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-10 (727570) - 1.7.2005
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku pomocí příčného výbrusu.
223.00 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - 1.7.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles.
186.00 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - 1.7.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu.
186.00 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - 1.7.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - 1.7.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - 1.7.2005
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor.
186.00 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - 1.7.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101) - 1.7.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu.
434.00 Kč

ČSN EN 1504-8 (732101) - 1.7.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody. (Platnost do 28.2.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - 1.7.2005
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody.
350.00 Kč

ČSN 734301:2004/Z1 (734301) - 1.7.2005
Obytné budovy.
62.00 Kč

ČSN EN 13744 (735957) - 1.7.2005
Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody.
120.00 Kč

ČSN EN 13817 (735960) - 1.7.2005
Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu.
120.00 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - 1.7.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace.
223.00 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - 1.7.2005
Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - 1.7.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
1159.00 Kč

ČSN EN 612 (747705) - 1.7.2005
Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby.
223.00 Kč

ČSN EN 12902 (755702) - 1.7.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 881 (755802) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer).
223.00 Kč

ČSN EN 882 (755803) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 883 (755804) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý.
223.00 Kč

ČSN EN 888 (755806) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý.
350.00 Kč

ČSN EN 889 (755807) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý.
338.00 Kč

ČSN EN 890 (755808) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný.
350.00 Kč

ČSN EN 891 (755809) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý.
350.00 Kč

ČSN EN 885 (755817) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý.
223.00 Kč

ČSN EN 886 (755818) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý.
223.00 Kč

ČSN EN 887 (755819) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý.
223.00 Kč

ČSN EN 935 (755820) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer).
223.00 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - 1.7.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - 1.7.2005
Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 62 prvků.
338.00 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - 1.7.2005
Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8692 (757740) - 1.7.2005
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14931 (792310) - 1.7.2005
Usně - Vlastnosti oděvnických usní (s výjimkou kožešin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13520:2002/A1 (795231) - 1.7.2005
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Odolnost proti odírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13186 (808825) - 1.7.2005
Peří a prachové peří - Požadavky na ložní výrobky plněné peřím nebo prachovým peřím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 362 (832623) - 1.7.2005
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13982-1 (832727) - 1.7.2005
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13982-2 (832727) - 1.7.2005
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu.
223.00 Kč

ČSN EN 14404 (832784) - 1.7.2005
Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301515-V2.3.0 (872793) - 1.7.2005
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302077-1-V1.1.1 (875123) - 1.7.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.1.1 (875124) - 1.7.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 910000 (910000) - 1.7.2005
Nábytek - Názvosloví.
543.00 Kč

ČSN EN 14434 (911230) - 1.7.2005
Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-1 (917886) - 1.7.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-2 (917886) - 1.7.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-3 (917886) - 1.7.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny.
223.00 Kč

ČSN EN 892 (942007) - 1.7.2005
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.7.2005
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 19106 (979825) - 1.7.2005
Geografická informace - Profily.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.