Nové normy ČSN za duben 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN P ISO/TS 10020 (010349) - 1.4.2023
Systémy managementu kvality - Management organizačních změn - Procesy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 28000 (010381) - 1.4.2023
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 17666 (010668) - 1.4.2023
Údržba - Inženýrství údržby - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 14074 (010974) - 1.4.2023
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady, požadavky a směrnice pro normalizaci, vážení a interpretaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 20816-3 (011412) - 1.4.2023
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a provozními otáčkami mezi 120 r/min a 30000 r/min.
338.00 Kč

ČSN ISO 14839-5 (011482) - 1.4.2023
Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 5: Dosedací ložiska.
434.00 Kč

ČSN EN 17669 (011508) - 1.4.2023
Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52909 (011802) - 1.4.2023
Aditivní výroba - Vlastnosti hotového dílu - Orientační a lokalizační závislost mechanických vlastností pro tavení kovového prášku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23302 (012007) - 1.4.2023
Nanotechnologie - Požadavky a doporučení pro identifikaci měřených veličin, které charakterizují nanoobjekty a materiály, které je obsahují (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22361 (012307) - 1.4.2023
Bezpečnost a odolnost - Krizový management - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - 1.4.2023
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - 1.4.2023
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14827-4 (018270) - 1.4.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními informačními centry a řídicími centry - Část 4: Datová rozhraní ve formátu XML (profil B) mezi centry inteligentních dopravních systémů (ITS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-4 (018277) - 1.4.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 4: Notifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-5 (018277) - 1.4.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 5: Logy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-7 (018277) - 1.4.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 7: Prvky podpory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-6 (018295) - 1.4.2023
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 6: Publikace o parkování.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 14571 (038192) - 1.4.2023
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - 1.4.2023
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16866 (038522) - 1.4.2023
Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - 1.4.2023
Povlaky žárového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23131 (039050) - 1.4.2023
Elipsometrie - Principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23216 (039051) - 1.4.2023
Vrstvy na bázi uhlíku - Určování optických vlastností amorfních uhlíkových vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - 1.4.2023
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - 1.4.2023
Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 298-ed.2:2012/Z1 (061805) - 1.4.2023
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 298-ed.3 (061805) - 1.4.2023
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12067-2-ed.2 (061809) - 1.4.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12067-2:2004/Z1 (061809) - 1.4.2023
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení.
29.00 Kč

ČSN EN 1643-ed.2:2014/Z1 (061830) - 1.4.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů.
29.00 Kč

ČSN EN 1643-ed.3 (061830) - 1.4.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 303-5+A1 (075303) - 1.4.2023
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12952-3 (077604) - 1.4.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN 078304:2022/Oprava1 (078304) - 1.4.2023
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 21789 (083501) - 1.4.2023
Aplikace plynových turbín - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - 1.4.2023
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) s pružným těsněním (typ E) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13349-1 (122001) - 1.4.2023
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13349-2 (122001) - 1.4.2023
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 2: Kategorie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13480-5:2018/A2/Oprava2 (130020) - 1.4.2023
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.4.2023
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23632 (133032) - 1.4.2023
Průmyslové armatury - Validace návrhu - zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - 1.4.2023
Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15714-6 (133096) - 1.4.2023
Průmyslové armatury - Pohony - Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1491 (135804) - 1.4.2023
Armatury budov - Pojistné ventily pro expanzní vodu - Zkoušky a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 17646 (165111) - 1.4.2023
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření - Dělené systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - 1.4.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - 1.4.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-6 (257710) - 1.4.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 4359 (259341) - 1.4.2023
Hydrometrie - Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7623 (260395) - 1.4.2023
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1493 (270809) - 1.4.2023
Zvedáky vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12929-2+A1 (273016) - 1.4.2023
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 7465:2009/Oprava1 (274081) - 1.4.2023
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T.
29.00 Kč

ČSN EN 17736 (276010) - 1.4.2023
Zábavní technologie - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových jevištních palub a rámů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17843 (280308) - 1.4.2023
Železniční aplikace - Vyšetřování na vozidlech pro kvantifikaci zatížení koleje v obloucích o poloměrech do 250 m (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14067-5 (281901) - 1.4.2023
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a postupy posuzování pro aerodynamiku v tunelech.
593.00 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - 1.4.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15085-6 (284401) - 1.4.2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16602-70-61 (310510) - 1.4.2023
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou, smíšenou technologii a ruční elektrická spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1459.20 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - 1.4.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - 1.4.2023
Malá plavidla - Hydraulické systémy řízení.
338.00 Kč

ČSN EN 50549-10 (330127) - 1.4.2023
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 10: Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3+Z1+Z2:2022/Oprava1 (332000) - 1.4.2023
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy.
29.00 Kč

TNI IEC/TR 63161 (332202) - 1.4.2023
Přiřazení požadavků na integritu bezpečnosti - Základní zdůvodnění.
434.00 Kč

ČSN EN 60079-25-ed.2:2011/Z1 (332320) - 1.4.2023
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60079-25-ed.3 (332320) - 1.4.2023
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - 1.4.2023
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11-ed.3:2020/Oprava1 (333432) - 1.4.2023
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11-ed.3:2020/Oprava2 (333432) - 1.4.2023
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A.
62.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/A3 (333500) - 1.4.2023
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
120.00 Kč

ČSN EN 50388-1 (333508) - 1.4.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi elektrickými trakčními napájecími soustavami a drážními vozidly pro dosažení interoperability - Část 1: Obecně.
567.00 Kč

ČSN EN 50388-ed.2:2013/Z1 (333508) - 1.4.2023
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability.
29.00 Kč

ČSN EN 50155-ed.5:2022/Oprava1 (333555) - 1.4.2023
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-33 (334592) - 1.4.2023
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-33: Video přenosové protokoly - Cloudový uplink a přístup k systému vzdálené správy.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-22-3 (345685) - 1.4.2023
Supravodivost - Část 22-3: Supravodivý páskový detektor fotonů - Četnost temných pulzů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60544-5-ed.2:2012/Z1 (346411) - 1.4.2023
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60544-5-ed.3 (346411) - 1.4.2023
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61726-ed.2:2016/Z1 (347705) - 1.4.2023
Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61726-ed.3 (347705) - 1.4.2023
Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50243-ed.2 (348159) - 1.4.2023
Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory.
350.00 Kč

ČSN EN 50243:2003/Z1 (348159) - 1.4.2023
Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory.
29.00 Kč

ČSN EN 62423-ed.2:2013/A12 (354183) - 1.4.2023
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B.
120.00 Kč

ČSN EN 60320-3:2015/A2 (354508) - 1.4.2023
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 354701-2-ed.3:2014/Z1 (354701) - 1.4.2023
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K.
120.00 Kč

ČSN EN 61010-2-101-ed.2:2017/Z1 (356502) - 1.4.2023
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-101-ed.3 (356502) - 1.4.2023
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50089 (357175) - 1.4.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Izolační přepážky vystavené tlaku pro plynem plněné kovové kryty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50089+A1:1997/Z1 (357175) - 1.4.2023
Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-212-ed.2 (357192) - 1.4.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV.
593.00 Kč

ČSN EN 62271-212:2019/Z1 (357192) - 1.4.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63299 (358476) - 1.4.2023
Třídění magnetických práškových jader (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62604-1-ed.2 (358495) - 1.4.2023
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) a s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62604-1:2016/Z1 (358495) - 1.4.2023
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62604-2-ed.2:2018/Z1 (358495) - 1.4.2023
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62604-2-ed.3 (358495) - 1.4.2023
Duplexery hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) a s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-43-ed.3 (359251) - 1.4.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-043-02 (359255) - 1.4.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 043-02: Simplexní propojovací šňůra jednovidových vláknových vlnově selektivních součástek s konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61755-2-1-ed.2 (359256) - 1.4.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů pro jednovidová vlákna - Část 2-1: Parametry spojení vláken s neposunutou disperzí s kolmým optickým kontaktem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61755-2-2-ed.2 (359256) - 1.4.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů pro jednovidová vlákna - Část 2-2: Parametry spojení vláken s neposunutou disperzí s úhlovým optickým kontaktem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-3 (359270) - 1.4.2023
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-3: Instalované pasivní optické sítě - Měření útlumu a optického útlumu odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). + CD
593.00 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.3:2012/Oprava2 (360510) - 1.4.2023
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-18-ed.2 (360600) - 1.4.2023
Svítidla - Část 2-18: Zvláštní požadavky - Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60598-2-18:1996/Z1 (360600) - 1.4.2023
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely.
29.00 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/Z2 (360600) - 1.4.2023
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-22-ed.3 (360600) - 1.4.2023
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A13 (361045) - 1.4.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A2 (361045) - 1.4.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3:2016/A11 (361050) - 1.4.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3:2016/A12 (361050) - 1.4.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3:2016/A2 (361050) - 1.4.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62947 (361060) - 1.4.2023
Elektricky ovládaná sprchovací sedátka toalet pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce - Obecné zkušební metody pro sprchovací sedátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7 (361510) - 1.4.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7:2023/A11 (361510) - 1.4.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou.
223.00 Kč

ČSN EN 50317-ed.2:2012/A1 (362313) - 1.4.2023
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření.
120.00 Kč

ČSN EN 50367-ed.3:2021/A1 (362315) - 1.4.2023
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením.
186.00 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000) - 1.4.2023
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 6.7.2024).
2029.20 Kč

ČSN EN 62368-1:2023/A11 (367000) - 1.4.2023
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62232-ed.2 (367927) - 1.4.2023
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
2006.40 Kč

ČSN EN 62232:2018/Z1 (367927) - 1.4.2023
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 22739:2021/Z1 (369009) - 1.4.2023
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník.
62.00 Kč

ČSN EN 60950-22-ed.2 (369060) - 1.4.2023
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 6.7.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - 1.4.2023
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 6.7.2024).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002 (369798) - 1.4.2023
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Opatření informační bezpečnosti.
945.00 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - 1.4.2023
Ocelové anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
338.00 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - 1.4.2023
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - 1.4.2023
Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11652 (420511) - 1.4.2023
Ocel a železo - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4943 (420515) - 1.4.2023
Ocel a litina - Stanovení obsahu mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9647 (420519) - 1.4.2023
Ocel - Stanovení obsahu vanadu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN 15094 (433011) - 1.4.2023
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena.
593.00 Kč

ČSN ISO 1013 (441323) - 1.4.2023
Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velkém kontejneru.
120.00 Kč

ČSN ISO 20360 (441350) - 1.4.2023
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku: metoda jedné pícky.
223.00 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - 1.4.2023
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13704 (450034) - 1.4.2023
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-17 (470601) - 1.4.2023
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 187 (500303) - 1.4.2023
Papír, lepenka a vlákniny - Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení a metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-15 (500371) - 1.4.2023
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí C/2° (vnitřní denní světlo) iluminantu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24197 (569560) - 1.4.2023
Vaporizační produkty - Stanovení odpařené hmotnosti náplně do elektronických cigaret a hmotnosti zachyceného aerosolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - 1.4.2023
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - 1.4.2023
Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - 1.4.2023
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - 1.4.2023
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15354 (646011) - 1.4.2023
Plasty - Vytlačované a/nebo kalandrované nevyztužené fólie a tenké desky z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) - Charakterizace a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17176-2+A1 (646446) - 1.4.2023
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12177 (656149) - 1.4.2023
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - 1.4.2023
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - 1.4.2023
Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23157 (671430) - 1.4.2023
Stanovení obsahu silanolových skupin na povrchu pyrogenního oxidu křemičitého - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - 1.4.2023
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13300 (673000) - 1.4.2023
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - 1.4.2023
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16474-2:2014/A1 (673117) - 1.4.2023
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18416:2016/A1 (681551) - 1.4.2023
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - 1.4.2023
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17635 (701560) - 1.4.2023
Sklo ve stavebnictví - Chování při rozbití - Požadavky a metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8872 (703362) - 1.4.2023
Hliníkové a hliníkovo-plastové lemovací uzávěry pro infuzní láhve a injekční lahvičky - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - 1.4.2023
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - 1.4.2023
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 29466 (727042) - 1.4.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 823:2013/Z1 (727042) - 1.4.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 29469 (727045) - 1.4.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 826:2013/Z1 (727045) - 1.4.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem.
29.00 Kč

ČSN EN 1608:2013/Z1 (727052) - 1.4.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 29766 (727052) - 1.4.2023
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17686 (727690) - 1.4.2023
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti střešních plášťů s lepenými hydroizolačními systémy proti zatížení větrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17637 (728015) - 1.4.2023
Stavební výrobky - Uvolňování nebezpečných látek - Hodnocení dávky emitovaného záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 29481-3 (730122) - 1.4.2023
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - 1.4.2023
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21597-2 (730123) - 1.4.2023
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24019 (730508) - 1.4.2023
Platformy pro simultánní tlumočení - Požadavky a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13501-6+A1 (730860) - 1.4.2023
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17672 (730914) - 1.4.2023
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 37101:2022/Z1 (730931) - 1.4.2023
Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití.
62.00 Kč

TNI CWA 17727 (730970) - 1.4.2023
Budování odolnosti měst - Směrnice pro spojení managementu rizik katastrof s adaptací na změnu klimatu - Historické oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 13031-1:2020/Oprava1 (734120) - 1.4.2023
Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 12697-26+A1 (736160) - 1.4.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12697-33+A1 (736160) - 1.4.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.4.2023
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
8401.80 Kč

ČSN 755201 (755201) - 1.4.2023
Navrhování úpraven vody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20595 (757570) - 1.4.2023
Kvalita vod - Stanovení vybraných vysoce těkavých organických látek ve vodách - Metoda používající plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii se statickou technikou headspace (HS-GC-MS).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - 1.4.2023
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 757628 (757628) - 1.4.2023
Kvalita vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou.
186.00 Kč

ČSN 761702 (761702) - 1.4.2023
Poskytovatelé soukromých bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 32210 (763610) - 1.4.2023
Udržitelné financování - Návod na aplikaci principů udržitelnosti pro organizace ve finančním sektoru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15987 (790015) - 1.4.2023
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14087 (793825) - 1.4.2023
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - 1.4.2023
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7906 (793896) - 1.4.2023
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Obecné principy zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19410-1 (795636) - 1.4.2023
Velikosti obuvi - Měření uvnitř obuvi - Část 1: Délka obuvi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4465 (801110) - 1.4.2023
Textilie - Pohoda zvířat v dodavatelském řetězci - Obecné požadavky na produkci, přípravu a sledovatelnost zpracování srsti angorského králíka, včetně etických tvrzení a doprovodných informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 807606 (807606) - 1.4.2023
Kusové textilní výrobky - Terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN 17656 (834777) - 1.4.2023
Stacionární zdroje emisí - Požadavky na režimy zkoušení způsobilosti pro měření emisí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15799:2020/Z1 (836133) - 1.4.2023
Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 17616:2020/Z1 (836134) - 1.4.2023
Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19204 (836135) - 1.4.2023
Kvalita půdy - Postup pro místně specifické posuzování ekologických rizik kontaminace půdy (přístup TRIAD pro kvalitu půdy) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - 1.4.2023
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 1: Referenční metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - 1.4.2023
Respirační přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro kojenecké kardiorespirační monitory (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (856050) - 1.4.2023
Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 2: Systémy pro vzduch, vodu, sání a odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5467-1 (856060) - 1.4.2023
Stomatologie - Mobilní stomatologické jednotky a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5467-2 (856060) - 1.4.2023
Stomatologie - Mobilní stomatologické jednotky a stomatologická křesla - Část 2: Vzduchové, vodní, odsávací a odpadní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - 1.4.2023
Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-1-V2.2.1 (872006) - 1.4.2023
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.4.1 (875012) - 1.4.2023
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-54-V1.1.1 (875101) - 1.4.2023
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 54: Specifické podmínky pro pevné letecké a meteorologické radary umístěné na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 17737 (910215) - 1.4.2023
Nábytkové kování - Metody zkoušení a hodnocení odolnosti nábytkového kování vůči korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17676 (940401) - 1.4.2023
Směrnice pro bezpečný provoz fitness center během epidemie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 17842-1 (940536) - 1.4.2023
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176: 2017 a jejich částí (2018-2019). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4530 (945052) - 1.4.2023
Smaltované výrobky - Stanovení odolnosti proti teplu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - 1.4.2023
Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - 1.4.2023
Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6769 (945074) - 1.4.2023
Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13131 (980031) - 1.4.2023
Zdravotnická informatika - Telemedicínské služby - Směrnice pro plánování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - 1.4.2023
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.