Nové normy ČSN za září 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2010 v 09:00


ČSN ISO 3534-2 (010216) - 1.9.2010
Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 9001-ed.2 (010321) - 1.9.2010
Systémy managementu kvality - Požadavky.
413.00 Kč

ČSN ISO 14015:2003/Z1 (010915) - 1.9.2010
Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO).
26.40 Kč

ČSN ISO 14025:2006/Z1 (010925) - 1.9.2010
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.
26.40 Kč

ČSN ISO 7919-2 (011414) - 1.9.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min, 1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min.
202.40 Kč

ČSN ISO 7919-4 (011414) - 1.9.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - 1.9.2010
Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - 1.9.2010
Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku.
317.90 Kč

ČSN ISO 3040 (013135) - 1.9.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele.
202.40 Kč

ČSN ISO 10135:2008/Z1 (013154) - 1.9.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-6 (014451) - 1.9.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN 12668-1 (015026) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje.
394.90 Kč

ČSN EN 12668-2 (015026) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy.
394.90 Kč

ČSN EN 15856 (015098) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady zkoušení AE pro detekci koroze uvnitř kovového pláště naplněného kapalinou.
169.40 Kč

ČSN EN 15857 (015098) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - 1.9.2010
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13141 (018391) - 1.9.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy.
317.90 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - 1.9.2010
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - 1.9.2010
Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14344 (050341) - 1.9.2010
Svařovací materiály - Opatřování přídavných materiálů a tavidel.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály.
306.90 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - 1.9.2010
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nejvýše 13 m3.
317.90 Kč

ČSN EN 1829-1 (117911) - 1.9.2010
Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky.
306.90 Kč

ČSN EN 15650 (120552) - 1.9.2010
Větrání budov - Požární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12351 (133070) - 1.9.2010
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 230-3 (200300) - 1.9.2010
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů.
394.90 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - 1.9.2010
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 13035-11+A1 (278809) - 1.9.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje.
202.40 Kč

ČSN EN 13035-9+A1 (278809) - 1.9.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 4632-003 (311201) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4650 (311708) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 6049-002 (311711) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 6059-501 (311712) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 501: Zkouška elektrické pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2241 (311780) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Patice žárovek - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3660-006 (311822) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 006: Kabelový vývod samojistný, typu C, přímý, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-007 (311822) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 007: Kabelový vývod samojistný, typu C, 90°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-008 (311822) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 008: Kabelový vývod samojistný, typu C, 45°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2240-021 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 021: Žárovka, klasifikace 313 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-022 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 022: Žárovka, klasifikace 315 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-023 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 023: Žárovka, klasifikace 316 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-024 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 024: Žárovka, klasifikace 327 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-025 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 025: Žárovka, klasifikace 328 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-026 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 026: Žárovka, klasifikace 330 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-027 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 027: Žárovka, klasifikace 334 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-028 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 028: Žárovka, klasifikace 337 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-029 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 029: Žárovka, klasifikace 338 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-030 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 030: Žárovka, klasifikace 345 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-031 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 031: Žárovka, klasifikace 356 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-032 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 032: Žárovka, klasifikace 376 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-033 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 033: Žárovka, klasifikace 377 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-034 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 034: Žárovka, klasifikace 382 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-035 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 035: Žárovka, klasifikace 387 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-036 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 036: Žárovka, klasifikace 388 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-037 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 037: Žárovka, klasifikace 394 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-038 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 038: Žárovka, klasifikace 401 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-039 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 039: Žárovka, klasifikace 600 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-040 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 040: Žárovka, klasifikace 680 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-041 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 041: Žárovka, klasifikace 682 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-042 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 042: Žárovka, klasifikace 683 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-043 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 043: Žárovka, klasifikace 685 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-044 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 044: Žárovka, klasifikace 713 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-045 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 045: Žárovka, klasifikace 714 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-046 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 046: Žárovka, klasifikace 715 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-047 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 047: Žárovka, klasifikace 718 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-048 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 048: Žárovka, klasifikace 718 NPC - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-049 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 049: Žárovka, klasifikace 757 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-050 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 050: Žárovka, klasifikace 1064 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3529 (312257) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená obloukově ve vakuu - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačně zpracovaná - Výkovky - nebo D <= 150 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3459 (312508) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Desky - 6 mm < a <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2954-001 (312509) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2954-002 (312509) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 002: Makrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4115 (314114) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Podložky, pryžové pro příchytky - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4622 (314213) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4623 (314214) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4624 (314215) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4662 (318053) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky dílů tlumících vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4637 (318325) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Bílý korund (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4638 (318326) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Hnědý korund (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 332000-5-551-ed.2 (332000) - 1.9.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.
169.40 Kč

ČSN 332000-7-717-ed.2 (332000) - 1.9.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky.
306.90 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - 1.9.2010
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60255-1 (353501) - 1.9.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 60255-11 (353511) - 1.9.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátkodobá přerušení, odchylky a zvlnění na pomocném napájecím portu. (Platnost do 28.6.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 62080 (354112) - 1.9.2010
Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely.
539.00 Kč

ČSN EN 61300-2-21-ed.2 (359251) - 1.9.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-111-7 (359255) - 1.9.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii A - Venkovní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-111-8 (359255) - 1.9.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-8: Těsněná krytí pro kategorii G - Povrchová. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-111-9 (359255) - 1.9.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61280-1-4-ed.2 (359270) - 1.9.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62148-15 (359274) - 1.9.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 61760-3 (359310) - 1.9.2010
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR). (Platnost do 10.3.2024).
306.90 Kč

ČSN EN 62493 (360091) - 1.9.2010
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli. (Platnost do 14.4.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/A11 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití. (Platnost do 28.3.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou. (Platnost do 3.4.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 80601-2-59 (364801) - 1.9.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí. (Platnost do 11.10.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60728-13 (367211) - 1.9.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60670-1:2005/Z1 (370100) - 1.9.2010
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

TPG 20101 (380201) - 30.9.2010
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu.
240.00 Kč

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - 1.9.2010
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - 1.9.2010
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech.
202.40 Kč

ČSN ISO 148-1 (420381) - 1.9.2010
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - 1.9.2010
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - 1.9.2010
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních těles typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4945 (420538) - 1.9.2010
Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15622 (420623) - 1.9.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - 1.9.2010
Odlitky z oceli odolné korozi.
202.40 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - 1.9.2010
Hliník a slitiny hliníku - Slitinové hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - 1.9.2010
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 1057+A1 (421526) - 1.9.2010
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení.
317.90 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - 1.9.2010
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin.
169.40 Kč

ČSN ISO 10329 (441343) - 1.9.2010
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem.
202.40 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - 1.9.2010
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku.
169.40 Kč

ČSN ISO 11323 (441500) - 1.9.2010
Železné rudy a přímo redukované železo - Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17078-1:2005/A1 (451331) - 1.9.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17078-4 (451331) - 1.9.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10426-1:2010/Oprava1 (451394) - 1.9.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 734-2 (461042) - 1.9.2010
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 2: Rychlá extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - 1.9.2010
Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 12872 (492605) - 1.9.2010
Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15845 (500422) - 1.9.2010
Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 14957+A1 (514011) - 1.9.2010
Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
306.90 Kč

ČSN ISO 1871 (560020) - 1.9.2010
Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - 1.9.2010
Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny pro vytvoření senzorického profilu.
306.90 Kč

ČSN ISO 4832 (560085) - 1.9.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií.
169.40 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - 1.9.2010
Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Všeobecné zásady a validace metod.
202.40 Kč

ČSN EN 15850 (560676) - 1.9.2010
Potraviny - Stanovení zearalenonu v potravinách pro kojence vyrobených z kukuřice, v ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15851 (560677) - 1.9.2010
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 570107:1965/Z5 (570107) - 1.9.2010
Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek.
26.40 Kč

ČSN ISO 3432 (571008) - 1.9.2010
Sýry - Stanovení obsahu tuku - Butyrometr pro Van Gulikovu metodu.
169.40 Kč

ČSN ISO 3433 (571009) - 1.9.2010
Sýry - Stanovení obsahu tuku - Van Gulikova metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8292-1 (588768) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8292-2 (588768) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - 1.9.2010
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15477 (654865) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku.
169.40 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině.
202.40 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky.
169.40 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda.
202.40 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - 1.9.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem.
202.40 Kč

ČSN EN 13121-3+A1 (698921) - 1.9.2010
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - 1.9.2010
Laboratorní sklo - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13747+A2 (723058) - 1.9.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 14064-1 (727235) - 1.9.2010
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním. (Platnost do 31.7.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 14064-2 (727235) - 1.9.2010
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Oprava1 (730036) - 1.9.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
108.90 Kč

ČSN 730833 (730833) - 1.9.2010
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
202.40 Kč

ČSN 731201 (731201) - 1.9.2010
Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb.
515.90 Kč

ČSN 731208 (731208) - 1.9.2010
Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů.
317.90 Kč

ČSN EN 1995-1-2:2006/Oprava1 (731701) - 1.9.2010
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1912+A4 (731713) - 1.9.2010
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
202.40 Kč

ČSN EN 14351-1+A1 (746075) - 1.9.2010
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 806-4 (755410) - 1.9.2010
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž.
493.90 Kč

ČSN EN 15664-2 (755470) - 1.9.2010
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody.
108.90 Kč

ČSN EN 15848 (755480) - 1.9.2010
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1302:2000/Oprava2 (755816) - 1.9.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody.
26.40 Kč

ČSN EN 1278 (755832) - 1.9.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon.
202.40 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - 1.9.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-E09 (800137) - 1.9.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E09: Stálobarevnost při krabování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-E12 (800156) - 1.9.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15619+A1 (804635) - 1.9.2010
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - 1.9.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi.
202.40 Kč

ČSN EN 838 (833632) - 1.9.2010
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13060+A2 (847112) - 1.9.2010
Malé parní sterilizátory. (Platnost do 31.12.2015).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - 1.9.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - 1.9.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - 1.9.2010
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.3.1 (875015) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.5.1 (875026) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.3.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.3.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: Třída A/B DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.1.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: Třída D DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-4-V1.1.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: Třída E DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.4.1 (875090) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.3.1 (875121) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.3.1 (875121) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302550-1-1-V1.1.1 (876051) - 1.9.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 1: Vnější fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302550-1-2-V1.1.1 (876051) - 1.9.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 2: Modulace jedné nosné ve vnitřní fyzické vrstvě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302550-1-3-V1.1.1 (876051) - 1.9.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SDR) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 3: Modulace více nosných ve vnitřní fyzické vrstvě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.3.1 (878595) - 1.9.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 249 (914117) - 1.9.2010
Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty vyrobené z odlévaných síťovaných akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15636 (914118) - 1.9.2010
Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty vyrobené z rázově modifikovaných vytlačovaných akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 957-4+A1 (940201) - 1.9.2010
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - 1.9.2010
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - 1.9.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)