Nové normy ČSN za září 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2010 v 09:00


ČSN ISO 3534-2 (010216) - 1.9.2010
Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 9001-ed.2 (010321) - 1.9.2010
Systémy managementu kvality - Požadavky.
454.00 Kč

ČSN ISO 14025:2006/Z1 (010925) - 1.9.2010
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.
29.00 Kč

ČSN ISO 7919-2 (011414) - 1.9.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min, 1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min.
223.00 Kč

ČSN ISO 7919-4 (011414) - 1.9.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - 1.9.2010
Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Směrnice pro výpočet šíření zvuku.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - 1.9.2010
Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku.
350.00 Kč

ČSN ISO 3040 (013135) - 1.9.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele.
223.00 Kč

ČSN ISO 10135:2008/Z1 (013154) - 1.9.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-6 (014451) - 1.9.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN 12668-1 (015026) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje.
434.00 Kč

ČSN EN 12668-2 (015026) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy.
434.00 Kč

ČSN EN 15856 (015098) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady zkoušení AE pro detekci koroze uvnitř kovového pláště naplněného kapalinou.
186.00 Kč

ČSN EN 15857 (015098) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení polymerů vyztužených vlákny - Specifická metoda a všeobecná kritéria hodnocení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - 1.9.2010
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13141 (018391) - 1.9.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy.
350.00 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - 1.9.2010
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - 1.9.2010
Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14344 (050341) - 1.9.2010
Svařovací materiály - Opatřování přídavných materiálů a tavidel.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - 1.9.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály.
338.00 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - 1.9.2010
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nejvýše 13 m3.
350.00 Kč

ČSN EN 1829-1 (117911) - 1.9.2010
Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky.
338.00 Kč

ČSN EN 15650 (120552) - 1.9.2010
Větrání budov - Požární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12351 (133070) - 1.9.2010
Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 230-3 (200300) - 1.9.2010
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů.
434.00 Kč

ČSN ISO 230-4 (200300) - 1.9.2010
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 13035-11+A1 (278809) - 1.9.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 13035-9+A1 (278809) - 1.9.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 4632-003 (311201) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4650 (311708) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 6049-002 (311711) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 6059-501 (311712) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 501: Zkouška elektrické pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2241 (311780) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Patice žárovek - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-006 (311822) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 006: Kabelový vývod samojistný, typu C, přímý, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-007 (311822) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 007: Kabelový vývod samojistný, typu C, 90°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-008 (311822) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 008: Kabelový vývod samojistný, typu C, 45°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-021 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 021: Žárovka, klasifikace 313 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-022 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 022: Žárovka, klasifikace 315 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-023 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 023: Žárovka, klasifikace 316 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-024 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 024: Žárovka, klasifikace 327 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-025 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 025: Žárovka, klasifikace 328 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-026 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 026: Žárovka, klasifikace 330 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-027 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 027: Žárovka, klasifikace 334 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-028 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 028: Žárovka, klasifikace 337 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-029 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 029: Žárovka, klasifikace 338 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-030 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 030: Žárovka, klasifikace 345 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-031 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 031: Žárovka, klasifikace 356 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-032 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 032: Žárovka, klasifikace 376 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-033 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 033: Žárovka, klasifikace 377 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-034 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 034: Žárovka, klasifikace 382 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-035 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 035: Žárovka, klasifikace 387 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-036 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 036: Žárovka, klasifikace 388 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-037 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 037: Žárovka, klasifikace 394 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-038 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 038: Žárovka, klasifikace 401 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-039 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 039: Žárovka, klasifikace 600 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-040 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 040: Žárovka, klasifikace 680 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-041 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 041: Žárovka, klasifikace 682 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-042 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 042: Žárovka, klasifikace 683 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-043 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 043: Žárovka, klasifikace 685 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-044 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 044: Žárovka, klasifikace 713 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-045 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 045: Žárovka, klasifikace 714 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-046 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 046: Žárovka, klasifikace 715 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-047 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 047: Žárovka, klasifikace 718 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-048 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 048: Žárovka, klasifikace 718 NPC - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-049 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 049: Žárovka, klasifikace 757 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-050 (311845) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 050: Žárovka, klasifikace 1064 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3529 (312257) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená obloukově ve vakuu - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačně zpracovaná - Výkovky - nebo D <= 150 mm - 1750 MPa <= Rm <= 2000 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3459 (312508) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Desky - 6 mm < a <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2954-001 (312509) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2954-002 (312509) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 002: Makrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4115 (314114) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Podložky, pryžové pro příchytky - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4622 (314213) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4623 (314214) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4624 (314215) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřená (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4662 (318053) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky dílů tlumících vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4637 (318325) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Bílý korund (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4638 (318326) - 1.9.2010
Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Hnědý korund (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 332000-5-551-ed.2 (332000) - 1.9.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.
186.00 Kč

ČSN 332000-7-717-ed.2 (332000) - 1.9.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky.
338.00 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - 1.9.2010
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60255-1 (353501) - 1.9.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky. (Platnost do 19.1.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 60255-11 (353511) - 1.9.2010
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 11: Krátkodobé poklesy napětí, krátkodobá přerušení, odchylky a zvlnění na pomocném napájecím portu. (Platnost do 28.6.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 62080 (354112) - 1.9.2010
Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely.
593.00 Kč

ČSN EN 61300-2-21-ed.2 (359251) - 1.9.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-111-7 (359255) - 1.9.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii A - Venkovní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.10.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-111-8 (359255) - 1.9.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-8: Těsněná krytí pro kategorii G - Povrchová. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-111-9 (359255) - 1.9.2010
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.10.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61280-1-4-ed.2 (359270) - 1.9.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.2.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 62148-15 (359274) - 1.9.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 61760-3 (359310) - 1.9.2010
Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR). (Platnost do 10.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62493 (360091) - 1.9.2010
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli. (Platnost do 14.4.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/A11 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-69-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití. (Platnost do 28.3.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.3 (361045) - 1.9.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou. (Platnost do 3.4.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 80601-2-59 (364801) - 1.9.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí. (Platnost do 11.10.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60728-13 (367211) - 1.9.2010
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

TPG 20101 (380201) - 30.9.2010
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu.
218.20 Kč

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - 1.9.2010
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - 1.9.2010
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech.
223.00 Kč

ČSN ISO 148-1 (420381) - 1.9.2010
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 148-2 (420381) - 1.9.2010
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 2: Ověřování zkušebních strojů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 148-3 (420381) - 1.9.2010
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 3: Příprava a charakteristika zkušebních těles typu Charpy pro nepřímé ověřování kyvadlových rázových strojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4945 (420538) - 1.9.2010
Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15622 (420623) - 1.9.2010
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 10283 (420957) - 1.9.2010
Odlitky z oceli odolné korozi.
223.00 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - 1.9.2010
Hliník a slitiny hliníku - Slitinové hliníkové ingoty pro přetavení - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - 1.9.2010
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 1057+A1 (421526) - 1.9.2010
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení.
350.00 Kč

ČSN ISO 602 (441330) - 1.9.2010
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin.
186.00 Kč

ČSN ISO 10329 (441343) - 1.9.2010
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem.
223.00 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - 1.9.2010
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku.
186.00 Kč

ČSN ISO 11323 (441500) - 1.9.2010
Železné rudy a přímo redukované železo - Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-1:2005/A1 (451331) - 1.9.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Postranní kapsy vřeten (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17078-4 (451331) - 1.9.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 4: Techniky pro vřetena s postranními kapsami a související zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-1:2010/Oprava1 (451394) - 1.9.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 734-2 (461042) - 1.9.2010
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Část 2: Rychlá extrakční metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - 1.9.2010
Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12872 (492605) - 1.9.2010
Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15845 (500422) - 1.9.2010
Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 14957+A1 (514011) - 1.9.2010
Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 1871 (560020) - 1.9.2010
Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - 1.9.2010
Senzorická analýza - Metodologie - Všeobecné pokyny pro vytvoření senzorického profilu.
338.00 Kč

ČSN ISO 4832 (560085) - 1.9.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií.
186.00 Kč

ČSN EN 15842 (560675) - 1.9.2010
Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Všeobecné zásady a validace metod.
223.00 Kč

ČSN EN 15850 (560676) - 1.9.2010
Potraviny - Stanovení zearalenonu v potravinách pro kojence vyrobených z kukuřice, v ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15851 (560677) - 1.9.2010
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 570107:1965/Z5 (570107) - 1.9.2010
Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek.
29.00 Kč

ČSN ISO 3432 (571008) - 1.9.2010
Sýry - Stanovení obsahu tuku - Butyrometr pro Van Gulikovu metodu.
186.00 Kč

ČSN ISO 3433 (571009) - 1.9.2010
Sýry - Stanovení obsahu tuku - Van Gulikova metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8292-1 (588768) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8292-2 (588768) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - 1.9.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - 1.9.2010
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15477 (654865) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku.
186.00 Kč

ČSN EN 15478 (654866) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině.
223.00 Kč

ČSN EN 15479 (654867) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky.
186.00 Kč

ČSN EN 15559 (654868) - 1.9.2010
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda.
223.00 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - 1.9.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem.
223.00 Kč

ČSN EN 13121-3+A1 (698921) - 1.9.2010
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - 1.9.2010
Laboratorní sklo - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13747+A2 (723058) - 1.9.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy.
593.00 Kč

ČSN EN 14064-1 (727235) - 1.9.2010
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním. (Platnost do 31.7.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 14064-2 (727235) - 1.9.2010
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Oprava1 (730036) - 1.9.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
120.00 Kč

ČSN 730833 (730833) - 1.9.2010
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
223.00 Kč

ČSN 731201 (731201) - 1.9.2010
Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb.
567.00 Kč

ČSN 731208 (731208) - 1.9.2010
Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů.
350.00 Kč

ČSN EN 1995-1-2:2006/Oprava1 (731701) - 1.9.2010
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1912+A4 (731713) - 1.9.2010
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
223.00 Kč

ČSN EN 14351-1+A1 (746075) - 1.9.2010
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 806-4 (755410) - 1.9.2010
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž.
543.00 Kč

ČSN EN 15664-2 (755470) - 1.9.2010
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody.
120.00 Kč

ČSN EN 15848 (755480) - 1.9.2010
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1302:2000/Oprava2 (755816) - 1.9.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody.
29.00 Kč

ČSN EN 1278 (755832) - 1.9.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon.
223.00 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - 1.9.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E09 (800137) - 1.9.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E09: Stálobarevnost při krabování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E12 (800156) - 1.9.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15619+A1 (804635) - 1.9.2010
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15019 (806196) - 1.9.2010
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi.
223.00 Kč

ČSN EN 838 (833632) - 1.9.2010
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13060+A2 (847112) - 1.9.2010
Malé parní sterilizátory. (Platnost do 31.12.2015).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-16 (855220) - 1.9.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - 1.9.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9917-2 (856345) - 1.9.2010
Stomatologie - Vodou tuhnoucí cementy - Část 2: Cementy modifikované pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.3.1 (875015) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.5.1 (875026) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.3.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.3.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: Třída A/B DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.1.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: Třída D DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-4-V1.1.1 (875031) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: Třída E DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.4.1 (875090) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.3.1 (875121) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.3.1 (875121) - 1.9.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302550-1-1-V1.1.1 (876051) - 1.9.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 1: Vnější fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302550-1-2-V1.1.1 (876051) - 1.9.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 2: Modulace jedné nosné ve vnitřní fyzické vrstvě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302550-1-3-V1.1.1 (876051) - 1.9.2010
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SDR) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 3: Modulace více nosných ve vnitřní fyzické vrstvě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.3.1 (878595) - 1.9.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 249 (914117) - 1.9.2010
Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty vyrobené z odlévaných síťovaných akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15636 (914118) - 1.9.2010
Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty vyrobené z rázově modifikovaných vytlačovaných akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 957-4+A1 (940201) - 1.9.2010
Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - 1.9.2010
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - 1.9.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.