Nové normy ČSN za duben 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2009 v 09:00


ČSN EN ISO 9001 (010321) - 1.4.2009
Systémy managementu kvality - Požadavky.
454.00 Kč

ČSN ISO 2017-2 (011473) - 1.4.2009
Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1683 (011626) - 1.4.2009
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích.
120.00 Kč

ČSN EN 62491 (013733) - 1.4.2009
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - 1.4.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15548-3 (015086) - 1.4.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému.
186.00 Kč

ČSN EN 15305 (015094) - 1.4.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4521 (038516) - 1.4.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27874 (038518) - 1.4.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 676+A2 (075802) - 1.4.2009
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. (Platnost do 31.1.2023).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15744 (106009) - 1.4.2009
Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2).
350.00 Kč

ČSN EN 15239 (120015) - 1.4.2009
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu větracích systémů.
350.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.4.2009
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 14846 (165192) - 1.4.2009
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 61512-3 (182001) - 1.4.2009
Dávkové řízení - Část 3: Předpisy pro celkové a místní systémy a prezentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 13218+A1 (200717) - 1.4.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky.
593.00 Kč

ČSN EN 1550+A1 (200800) - 1.4.2009
Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel.
186.00 Kč

ČSN EN 62460 (258333) - 1.4.2009
Teplota - Tabulky elektromotorického napětí (EMF) pro kombinace termočlánků z čistých prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15000 (268866) - 1.4.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indikátory a omezovače podélného zatěžovacího momentu.
223.00 Kč

ČSN EN 15620 (269633) - 1.4.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle.
567.00 Kč

ČSN 277015:2007/Z1 (277015) - 1.4.2009
Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - 1.4.2009
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí.
338.00 Kč

ČSN EN 60204-32-ed.2 (332200) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů.
945.00 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.3 (332320) - 1.4.2009
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací. (Platnost do 2.1.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 50131-2-3 (334591) - 1.4.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory. (Platnost do 11.11.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 50131-2-5 (334591) - 1.4.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory.
434.00 Kč

ČSN EN 50131-2-6 (334591) - 1.4.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty).
338.00 Kč

ČSN EN 61970-402 (334910) - 1.4.2009
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 402: Obecné služby.
350.00 Kč

ČSN EN 61970-403 (334910) - 1.4.2009
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 403: Generický přístup k datům.
434.00 Kč

ČSN EN 61970-453 (334910) - 1.4.2009
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Grafická výměna založená na CIM. (Platnost do 1.4.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-31 (345791) - 1.4.2009
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-64-ed.2 (345791) - 1.4.2009
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod.
350.00 Kč

ČSN 347010-82 (347010) - 1.4.2009
Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody. (Platnost do 1.7.2022).
1159.00 Kč

ČSN EN 50117-4-1 (347740) - 1.4.2009
Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Platnost do 29.3.2022).
186.00 Kč

ČSN EN 60034-4-ed.2 (350000) - 1.4.2009
Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek. (Platnost do 1.6.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 62310-3 (351810) - 1.4.2009
Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 60512-26-100 (354055) - 1.4.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 62317-14 (358475) - 1.4.2009
Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-41 (359223) - 1.4.2009
Optické kabely - Část 2-41: Vnitřní kabely - Výrobní specifikace pro simplexní a duplexní A4 vlákna s ochranným pláštěm (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61291-4-ed.2 (359273) - 1.4.2009
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 61291-6-1 (359273) - 1.4.2009
Optické zesilovače - Část 6-1: Styková rozhraní - Soubor instrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z30 (360340) - 1.4.2009
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
350.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z29 (360340) - 1.4.2009
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN EN 62031 (360701) - 1.4.2009
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 18.12.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
186.00 Kč

ČSN EN 62220-1-3 (364730) - 1.4.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování.
350.00 Kč

ČSN EN 62288 (367828) - 1.4.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.8.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 62227 (368635) - 1.4.2009
Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62503 (368636) - 1.4.2009
Kvalita multimédií - Metoda hodnocení synchronizace zvuku a obrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-1 (369864) - 1.4.2009
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 1: Specifikace datového prvku.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-2 (369864) - 1.4.2009
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority.
223.00 Kč

TPG 92121 (380921) - 22.4.2009
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo.
144.60 Kč

ČSN EN 15632-1 (383376) - 1.4.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15632-4 (383376) - 1.4.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - 1.4.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13957 (421426) - 1.4.2009
Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - 1.4.2009
Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.4.2009
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 10324:2005/Oprava1 (426418) - 1.4.2009
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 14591-2:2007/Oprava1 (446440) - 1.4.2009
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - 1.4.2009
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14183 (467019) - 1.4.2009
Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14017+A1 (470609) - 1.4.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 15637 (560011) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12393-1 (560018) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15303 (588775) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23275-2 (588823) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5771 (635413) - 1.4.2009
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - 1.4.2009
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - 1.4.2009
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Všeobecné metody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - 1.4.2009
Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13968 (643132) - 1.4.2009
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - 1.4.2009
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15438 (646408) - 1.4.2009
Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21003-1 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21003-3 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21003-5 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - 1.4.2009
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.4.2009
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech - Metoda multidimensionální plynové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - 1.4.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921) - 1.4.2009
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 648 (704122) - 1.4.2009
Laboratorní sklo - Nedělené pipety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 722301:1978/Z3 (722301) - 1.4.2009
Sádrová pojiva - Klasifikace - Všeobecné technické požadavky - Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - 1.4.2009
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15435 (723065) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku.
434.00 Kč

ČSN EN 15498 (723066) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku.
434.00 Kč

ČSN EN 15422 (723413) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů.
186.00 Kč

ČSN EN 15037-1 (723414) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21068-1 (726076) - 1.4.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 1: Základní informace a příprava vzorku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21068-2 (726076) - 1.4.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku, volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného oxidu křemičitého a celkového a volného křemíku.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21068-3 (726076) - 1.4.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - 1.4.2009
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu.
434.00 Kč

ČSN EN 13859-1+A1 (727621) - 1.4.2009
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
338.00 Kč

ČSN EN 13859-2+A1 (727621) - 1.4.2009
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
338.00 Kč

ČSN ISO 17123-1 (730220) - 1.4.2009
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie.
223.00 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - 1.4.2009
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody.
434.00 Kč

ČSN EN 15603 (730326) - 1.4.2009
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - 1.4.2009
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti.
350.00 Kč

ČSN 730810 (730810) - 1.4.2009
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
434.00 Kč

ČSN 730843:2001/Z1 (730843) - 1.4.2009
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
29.00 Kč

ČSN 730848 (730848) - 1.4.2009
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.
338.00 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852) - 1.4.2009
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken.
567.00 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - 1.4.2009
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - 1.4.2009
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
1159.00 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - 1.4.2009
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
593.00 Kč

ČSN 734959 (734959) - 1.4.2009
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
338.00 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - 1.4.2009
Kalové vrstvy - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 13286-45:2005/Z1 (736185) - 1.4.2009
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy.
62.00 Kč

ČSN 736222 (736222) - 1.4.2009
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
338.00 Kč

ČSN 750000 (750000) - 1.4.2009
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení.
120.00 Kč

ČSN 750101:2003/Z1 (750101) - 1.4.2009
Vodní hospodářství - Základní terminologie.
62.00 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - 1.4.2009
Jakost vod - Slovník - Část 2.
434.00 Kč

ČSN 752101 (752101) - 1.4.2009
Ekologizace úprav vodních toků.
186.00 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - 1.4.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný.
338.00 Kč

ČSN 757347 (757347) - 1.4.2009
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken.
186.00 Kč

ČSN 757440 (757440) - 1.4.2009
Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií.
186.00 Kč

ČSN ISO 4651:1992/Amd.1 (770811) - 1.4.2009
Lehčené pryže a plasty - Stanovení dynamické tlumicí účinnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 15619 (804635) - 1.4.2009
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost prostředků lidové zábavy (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - 1.4.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - 1.4.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8230-1 (819504) - 1.4.2009
Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8230-2 (819504) - 1.4.2009
Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8230-3 (819504) - 1.4.2009
Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla.
223.00 Kč

ČSN EN 813 (832629) - 1.4.2009
Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.
223.00 Kč

ČSN EN 1005-1+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 1005-2+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí.
338.00 Kč

ČSN EN 1005-3+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 1005-4+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - 1.4.2009
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - 1.4.2009
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - 1.4.2009
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - 1.4.2009
Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály.
338.00 Kč

ČSN EN 15445 (834786) - 1.4.2009
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM).
223.00 Kč

ČSN EN 15446 (834787) - 1.4.2009
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí.
223.00 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - 1.4.2009
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích.
223.00 Kč

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - 1.4.2009
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 198 (914104) - 1.4.2009
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Koupací vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 913 (940303) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 914 (940341) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 915 (940342) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13219 (940350) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Trampolíny - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1509 (940514) - 1.4.2009
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro badminton - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - 1.4.2009
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu.
223.00 Kč

ČSN EN 14960 (940530) - 1.4.2009
Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - 1.4.2009
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - 1.4.2009
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - 1.4.2009
Umělé lezecké stěny - část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 19092 (979123) - 1.4.2009
Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-6 (979736) - 1.4.2009
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 6: Registrace.
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.