Nové normy ČSN za duben 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2009 v 09:00


ČSN EN ISO 9001 (010321) - 1.4.2009
Systémy managementu kvality - Požadavky.
413.00 Kč

ČSN ISO 2017-2 (011473) - 1.4.2009
Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1683 (011626) - 1.4.2009
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích.
108.90 Kč

ČSN EN 62491 (013733) - 1.4.2009
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - 1.4.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15548-3 (015086) - 1.4.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 3: Charakteristiky a ověřování systému.
169.40 Kč

ČSN EN 15305 (015094) - 1.4.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4521 (038516) - 1.4.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 27874 (038518) - 1.4.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 676+A2 (075802) - 1.4.2009
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. (Platnost do 31.1.2023).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15744 (106009) - 1.4.2009
Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2).
317.90 Kč

ČSN EN 15239 (120015) - 1.4.2009
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro kontrolu větracích systémů.
317.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.4.2009
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 14846 (165192) - 1.4.2009
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 61512-3 (182001) - 1.4.2009
Dávkové řízení - Část 3: Předpisy pro celkové a místní systémy a prezentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 13218+A1 (200717) - 1.4.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky.
539.00 Kč

ČSN EN 1550+A1 (200800) - 1.4.2009
Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel.
169.40 Kč

ČSN EN 62460 (258333) - 1.4.2009
Teplota - Tabulky elektromotorického napětí (EMF) pro kombinace termočlánků z čistých prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15000 (268866) - 1.4.2009
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indikátory a omezovače podélného zatěžovacího momentu.
202.40 Kč

ČSN EN 15620 (269633) - 1.4.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle.
515.90 Kč

ČSN EN 81-40:2009/Oprava1 (274003) - 1.4.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí.
26.40 Kč

ČSN 277015:2007/Z1 (277015) - 1.4.2009
Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - 1.4.2009
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí.
306.90 Kč

ČSN EN 60204-32-ed.2 (332200) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů.
859.10 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.3 (332320) - 1.4.2009
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací. (Platnost do 2.1.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 50131-2-3 (334591) - 1.4.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory.
317.90 Kč

ČSN EN 50131-2-5 (334591) - 1.4.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory.
394.90 Kč

ČSN EN 50131-2-6 (334591) - 1.4.2009
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty).
306.90 Kč

ČSN EN 61970-402 (334910) - 1.4.2009
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 402: Obecné služby.
317.90 Kč

ČSN EN 61970-403 (334910) - 1.4.2009
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 403: Generický přístup k datům.
394.90 Kč

ČSN EN 61970-453 (334910) - 1.4.2009
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Grafická výměna založená na CIM. (Platnost do 1.4.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-31 (345791) - 1.4.2009
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-31: Zkoušky - Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-64-ed.2 (345791) - 1.4.2009
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod.
317.90 Kč

ČSN 347010-82 (347010) - 1.4.2009
Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody. (Platnost do 1.7.2022).
1053.80 Kč

ČSN EN 50117-4-1 (347740) - 1.4.2009
Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz. (Platnost do 29.3.2022).
169.40 Kč

ČSN EN 60034-4-ed.2 (350000) - 1.4.2009
Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek. (Platnost do 1.6.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 62310-3 (351810) - 1.4.2009
Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 60512-26-100 (354055) - 1.4.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62317-14 (358475) - 1.4.2009
Feritová jádra - Rozměry - Část 14: EFD-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-41 (359223) - 1.4.2009
Optické kabely - Část 2-41: Vnitřní kabely - Výrobní specifikace pro simplexní a duplexní A4 vlákna s ochranným pláštěm (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61291-4-ed.2 (359273) - 1.4.2009
Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 61291-6-1 (359273) - 1.4.2009
Optické zesilovače - Část 6-1: Styková rozhraní - Soubor instrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z30 (360340) - 1.4.2009
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
317.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z29 (360340) - 1.4.2009
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN EN 62031 (360701) - 1.4.2009
Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 18.12.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-32-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3:2003/A2 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-49-ed.3:2003/A1 (361045) - 1.4.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu.
169.40 Kč

ČSN EN 60779:2006/Oprava1 (361113) - 1.4.2009
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62220-1-3 (364730) - 1.4.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-3: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané u dynamického zobrazování.
317.90 Kč

ČSN EN 62288 (367828) - 1.4.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.8.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 62227 (368635) - 1.4.2009
Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62503 (368636) - 1.4.2009
Kvalita multimédií - Metoda hodnocení synchronizace zvuku a obrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-1 (369864) - 1.4.2009
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 1: Specifikace datového prvku.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-2 (369864) - 1.4.2009
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority.
202.40 Kč

TPG 92121 (380921) - 22.4.2009
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo.
159.00 Kč

ČSN EN 15632-1 (383376) - 1.4.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15632-4 (383376) - 1.4.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - 1.4.2009
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13957 (421426) - 1.4.2009
Hliník a slitiny hliníku - Lisované kruhové trubky v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13958 (421428) - 1.4.2009
Hliník a slitiny hliníku - Trubky kruhové tažené za studena v kruzích pro všeobecné použití - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.4.2009
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 10324:2005/Oprava1 (426418) - 1.4.2009
Ocelový drát a výrobky z drátu - Drát pro výztuž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 14591-2:2007/Oprava1 (446440) - 1.4.2009
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - 1.4.2009
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14183 (467019) - 1.4.2009
Krmiva - Stanovení obsahu monensinu, narasinu a salinomycinu - Metoda kapalinové chromatografie s postkolonovou derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14017+A1 (470609) - 1.4.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 15637 (560011) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12393-1 (560018) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - 1.4.2009
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15303 (588775) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23275-2 (588823) - 1.4.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5771 (635413) - 1.4.2009
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - 1.4.2009
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - 1.4.2009
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Všeobecné metody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - 1.4.2009
Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13968 (643132) - 1.4.2009
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - 1.4.2009
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TR 15438 (646408) - 1.4.2009
Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21003-1 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21003-3 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21003-5 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - 1.4.2009
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - 1.4.2009
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.4.2009
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech - Metoda multidimensionální plynové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN 15492 (656558) - 1.4.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921) - 1.4.2009
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 648 (704122) - 1.4.2009
Laboratorní sklo - Nedělené pipety (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 722301:1978/Z3 (722301) - 1.4.2009
Sádrová pojiva - Klasifikace - Všeobecné technické požadavky - Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - 1.4.2009
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15435 (723065) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku.
394.90 Kč

ČSN EN 15498 (723066) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku.
394.90 Kč

ČSN EN 15422 (723413) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů.
169.40 Kč

ČSN EN 15037-1 (723414) - 1.4.2009
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21068-1 (726076) - 1.4.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 1: Základní informace a příprava vzorku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21068-2 (726076) - 1.4.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku, volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného oxidu křemičitého a celkového a volného křemíku.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21068-3 (726076) - 1.4.2009
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - 1.4.2009
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu.
394.90 Kč

ČSN EN 13859-1+A1 (727621) - 1.4.2009
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
306.90 Kč

ČSN EN 13859-2+A1 (727621) - 1.4.2009
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
306.90 Kč

ČSN ISO 17123-1 (730220) - 1.4.2009
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie.
202.40 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - 1.4.2009
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody.
394.90 Kč

ČSN EN 15603 (730326) - 1.4.2009
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - 1.4.2009
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti.
317.90 Kč

ČSN 730810 (730810) - 1.4.2009
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
394.90 Kč

ČSN 730843:2001/Z1 (730843) - 1.4.2009
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.
26.40 Kč

ČSN 730848 (730848) - 1.4.2009
Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody.
306.90 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852) - 1.4.2009
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken.
515.90 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - 1.4.2009
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkoušky pro charakterizování požární odolnosti prvků stavebního kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - 1.4.2009
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
1053.80 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - 1.4.2009
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
539.00 Kč

ČSN 734959 (734959) - 1.4.2009
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
306.90 Kč

ČSN EN 12273 (736146) - 1.4.2009
Kalové vrstvy - Specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 13286-45:2005/Z1 (736185) - 1.4.2009
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy.
56.10 Kč

ČSN 736222 (736222) - 1.4.2009
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
306.90 Kč

ČSN 750000 (750000) - 1.4.2009
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení.
108.90 Kč

ČSN 750101:2003/Z1 (750101) - 1.4.2009
Vodní hospodářství - Základní terminologie.
56.10 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - 1.4.2009
Jakost vod - Slovník - Část 2.
394.90 Kč

ČSN 752101 (752101) - 1.4.2009
Ekologizace úprav vodních toků.
169.40 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - 1.4.2009
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný.
306.90 Kč

ČSN 757347 (757347) - 1.4.2009
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken.
169.40 Kč

ČSN 757440 (757440) - 1.4.2009
Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií.
169.40 Kč

ČSN ISO 4651:1992/Amd.1 (770811) - 1.4.2009
Lehčené pryže a plasty - Stanovení dynamické tlumicí účinnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 15619 (804635) - 1.4.2009
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost prostředků lidové zábavy (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - 1.4.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - 1.4.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8230-1 (819504) - 1.4.2009
Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8230-2 (819504) - 1.4.2009
Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8230-3 (819504) - 1.4.2009
Bezpečnostní požadavky na chemicky čisticí stroje - Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla.
202.40 Kč

ČSN EN 813 (832629) - 1.4.2009
Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.
202.40 Kč

ČSN EN 1005-1+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 1005-2+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí.
306.90 Kč

ČSN EN 1005-3+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 1005-4+A1 (833503) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14738 (833505) - 1.4.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - 1.4.2009
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13732-1 (833557) - 1.4.2009
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13732-3 (833557) - 1.4.2009
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7731 (833591) - 1.4.2009
Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály.
306.90 Kč

ČSN EN 15445 (834786) - 1.4.2009
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM).
202.40 Kč

ČSN EN 15446 (834787) - 1.4.2009
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - 1.4.2009
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích.
202.40 Kč

ČSN EN 45502-2-2 (853000) - 1.4.2009
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 198 (914104) - 1.4.2009
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Koupací vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 913 (940303) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Všeobecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 914 (940341) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 915 (940342) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13219 (940350) - 1.4.2009
Gymnastické nářadí - Trampolíny - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1509 (940514) - 1.4.2009
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro badminton - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - 1.4.2009
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu.
202.40 Kč

ČSN EN 14960 (940530) - 1.4.2009
Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - 1.4.2009
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - 1.4.2009
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - 1.4.2009
Umělé lezecké stěny - část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 19092 (979123) - 1.4.2009
Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-6 (979736) - 1.4.2009
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 6: Registrace.
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)