Nové normy ČSN za listopad 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2007 v 09:00


ČSN EN 61025 (010676) - 1.11.2007
Analýza stromu poruchových stavů (FTA).
394.90 Kč

ČSN EN 62347 (010696) - 1.11.2007
Návod pro specifikace spolehlivosti systémů.
317.90 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.11.2007
Dopravní telematika - Elektronický výběr mýtného - Interoperabilita DSRC: Aplikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8501-1 (038221) - 1.11.2007
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků.
202.40 Kč

ČSN EN 12487 (038633) - 1.11.2007
Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku.
202.40 Kč

ČSN EN 15250 (061208) - 1.11.2007
Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13175+A2 (078465) - 1.11.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
317.90 Kč

ČSN EN 13322-2:2003/A1 (078526) - 1.11.2007
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli.
56.10 Kč

ČSN EN 15240 (120014) - 1.11.2007
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci klimatizačních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1670 (165705) - 1.11.2007
Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61987-1 (180410) - 1.11.2007
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62337 (180411) - 1.11.2007
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 62381 (180412) - 1.11.2007
Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 62382 (180413) - 1.11.2007
Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2015).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11810-2 (192024) - 1.11.2007
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Část 2: Sekundární zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla.
202.40 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky - Část 2: Výstražné houkačky.
169.40 Kč

ČSN EN 2349-409 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-410 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-411 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-412 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-413 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-414 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-415 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2349-601 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3155-004 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-029 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 029: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-039 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 039: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-040 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 040: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-041 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 041: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-044 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-046 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 046: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-047 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 047: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-052 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 052: Elektrické kontakty s kolíky 052, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-053 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 053: Elektrické kontakty s dutinkami 053, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-001 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-004 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 004: Těleso spoje pro montáž 2 a 4 modulů, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-005 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 005: Těleso spoje pro montáž 2 a 4 modulů, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-006 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 006: Zástrčka s vodicím kolíkem pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-007 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 007: Zástrčka s vodicím kolíkem pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-008 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 008: Zástrčka do panelu pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-009 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 009: Zástrčka do panelu pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-010 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 010: Zástrčka do panelu s montáží ze zadu pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-011 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 011: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-018 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro těleso 2 a 4 modulů, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-020 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 020: Klíčovaný spojovací systém pro těleso - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-021 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 021: Klíčovaný spojovací systém pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-023 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 023: Nástroj pro montáž kódovaných součástí tělesa - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 3645-002 (311813) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3645-013 (311813) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 013: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-001 (311814) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojování, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 3646-002 (311814) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, bajonetové spojování, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3683 (312040) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení primárního obsahu - Metoda sčítání bodů a metoda přerušení linií (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3684 (312041) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení teploty beta přeměny - Metalografická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3114-002 (312042) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 002: Mikrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2003-009 (312503) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Titan a slitiny titanu - Část 009: Stanovení kontaminace povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2003-010 (312503) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metody - Část 010: Odebírání vzorků pro stanovení obsahu vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-841 (330050) - 1.11.2007
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev.
2280.00 Kč

ČSN EN 60445-ed.3 (330160) - 1.11.2007
Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů. (Platnost do 1.11.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 61400-25-1 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61400-25-2 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.8.2018).
698.50 Kč

ČSN EN 61400-25-3 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.8.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 61400-25-5 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61000-4-1-ed.2 (333432) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-1: Zkušební a měřicí technika - Přehled o souboru IEC 61000-4.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-6-1-ed.2 (333432) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu. (Platnost do 22.2.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 55011-ed.2 (334225) - 1.11.2007
Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 1.9.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 50328:2003/Oprava1 (341583) - 1.11.2007
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice.
26.40 Kč

ČSN 347470-15-ed.2 (347470) - 1.11.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Vícežilové kabely z tepelně odolné silikonové pryže. (Platnost do 17.1.2014).
169.40 Kč

ČSN 347470-16-ed.2 (347470) - 1.11.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 16: Vodě odolné kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru. (Platnost do 17.1.2014).
202.40 Kč

ČSN 347616-7D1 (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V bez stínění.
169.40 Kč

ČSN 347616-7D2 (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem.
169.40 Kč

ČSN 347616-7H (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s izolací XLPE, s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra.
108.90 Kč

ČSN 347616-7K (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu.
169.40 Kč

ČSN 347616-7L1 (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl L1: Kabely v párech a trojkách a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu a s kovovým obalem.
202.40 Kč

ČSN 347659-3A:1996/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3A: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2).
306.90 Kč

ČSN 347659-3B:1997/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3B: Kabely bez koncentrického jádra (typ 3B-1).
202.40 Kč

ČSN 347659-3F:1996/Z3 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra (typ 3F).
202.40 Kč

ČSN 347659-3G:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2).
306.90 Kč

ČSN 347659-3M:1996/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3M: Nepancéřované kabely (typ 3M).
169.40 Kč

ČSN 347659-4A:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A).
202.40 Kč

ČSN 347659-4C:1996/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C).
169.40 Kč

ČSN 347659-5E:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5E: Kabely (pro energetické rozvaděče) bez koncentrického jádra (typ 5E).
202.40 Kč

ČSN 347659-5F:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5F: Kabely s koncentrickou stínicí mezivrstvou a neizolovaným středním vodičem (typ 5F).
202.40 Kč

ČSN 347659-5G:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2).
317.90 Kč

ČSN 347659-5N:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5N).
169.40 Kč

ČSN 347659-7A:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A).
56.10 Kč

ČSN 347659-7B:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B).
56.10 Kč

ČSN EN 61558-2-1-ed.2 (351330) - 1.11.2007
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-2-ed.2 (351330) - 1.11.2007
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory.
202.40 Kč

ČSN EN 60934-ed.2:2001/A1 (354175) - 1.11.2007
Jističe pro zařízení (CBE).
202.40 Kč

ČSN EN 60309-2-ed.3:2000/A1 (354513) - 1.11.2007
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami.
202.40 Kč

ČSN EN 62056-46:2003/A1 (356131) - 1.11.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62056-53-ed.2 (356131) - 1.11.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 20.6.2016 dle V 3/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62056-7-6 (35 6131) z 1.3.2014 a od 28.5.2016 dle V 3/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62056-9-7 (35 6131) z 1.3.2014). (Platnost do 10.7.2016).
1053.80 Kč

ČSN EN 60793-1-47-ed.2 (359213) - 1.11.2007
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-22-ed.2 (359251) - 1.11.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-22: Zkoušky - Změna teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-7-1-ed.2 (359271) - 1.11.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 7-1: Vložný útlum mimo pracovní pásmo - Metoda filtrovaného optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61760-2-ed.2 (359310) - 1.11.2007
Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití.
169.40 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z28 (360340) - 1.11.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z27 (360340) - 1.11.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z29 (360340) - 1.11.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Z1 (361045) - 1.11.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60745-2-5-ed.2 (361550) - 1.11.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. (Platnost do 1.10.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 60086-1-ed.3 (364110) - 1.11.2007
Primární baterie - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 24.3.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 61730-1 (364650) - 1.11.2007
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci. (Platnost do 27.4.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 62272-2 (367161) - 1.11.2007
Celosvětový digitální rozhlasový systém (DRM) - Část 2: Digitální rozhlas v pásmech do 30 MHz - Metody měření vysílačů DRM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - 1.11.2007
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování.
169.40 Kč

TPG 92302 (380923) - 21.11.2007
Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav.
143.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15399 (386433) - 1.11.2007
Zásobování plynem - Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 694+A1 (389501) - 1.11.2007
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10720 (420539) - 1.11.2007
Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Tepelná konduktometrická metoda po roztavení v proudu inertního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - 1.11.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - 1.11.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 461200-10:2003/Z1 (461200) - 1.11.2007
Obiloviny - Část 10: Čirok.
26.40 Kč

ČSN 461200-6:2001/Z1 (461200) - 1.11.2007
Obiloviny - Část 6: Kukuřice.
26.40 Kč

ČSN EN 942 (492104) - 1.11.2007
Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN ISO 8553 (560647) - 1.11.2007
Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - 1.11.2007
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky.
169.40 Kč

ČSN EN 13566-7 (646420) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami.
202.40 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13476-2 (646444) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A. (Platnost do 30.4.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 13476-3 (646444) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B.
394.90 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - 1.11.2007
Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 835 (704120) - 1.11.2007
Laboratorní sklo - Dělené pipety.
202.40 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - 1.11.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor.
202.40 Kč

ČSN EN 1367-1 (721195) - 1.11.2007
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování.
169.40 Kč

ČSN EN 1916:2004/Oprava1 (723146) - 1.11.2007
Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
108.90 Kč

ČSN EN 1917:2004/Oprava1 (723147) - 1.11.2007
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12680-1 (726040) - 1.11.2007
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky - Část 1: Stanovení dynamického Youngova modulu (MOE) z vibrace vybuzené úderem.
202.40 Kč

ČSN EN 1990:2004/Oprava1 (730002) - 1.11.2007
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 1996-3 (731101) - 1.11.2007
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí.
493.90 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - 1.11.2007
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14754-1 (731346) - 1.11.2007
Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky.
169.40 Kč

ČSN EN 1993-1-7 (731401) - 1.11.2007
Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Příčně zatížené deskostěnové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1993-6 (731460) - 1.11.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 731702 (731702) - 1.11.2007
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1053.80 Kč

ČSN EN 14629 (732155) - 1.11.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 736100-3 (736100) - 1.11.2007
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací.
515.90 Kč

ČSN 736102 (736102) - 1.11.2007
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
1094.50 Kč

ČSN EN 13481-1+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice.
108.90 Kč

ČSN EN 13481-2+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-3+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce.
169.40 Kč

ČSN EN 13481-4+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13481-5+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu.
202.40 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek.
108.90 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly.
169.40 Kč

ČSN EN 74-3 (738109) - 1.11.2007
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy.
169.40 Kč

ČSN EN 13850+A1 (760201) - 1.11.2007
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.
515.90 Kč

ČSN EN 14508+A1 (760203) - 1.11.2007
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy.
169.40 Kč

ČSN EN 14534+A1 (760204) - 1.11.2007
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky.
515.90 Kč

ČSN ISO 20252 (761601) - 1.11.2007
Studie trhu, veřejného mínění a sociální studie - Požadavky na služby, termíny a definice.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách.
515.90 Kč

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování.
493.90 Kč

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7396-1 (852761) - 1.11.2007
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak. (Platnost do 31.3.2019).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 7396-2 (852761) - 1.11.2007
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101) - 1.11.2007
Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. (Platnost do 30.11.2015).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.11.2007
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.11.2007
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11135-1 (855252) - 1.11.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15424 (855254) - 1.11.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V1.1.1 (874605) - 1.11.2007
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302500-1-V1.1.1 (875136) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.1.1 (875136) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 747-1 (910603) - 1.11.2007
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
169.40 Kč

ČSN EN 747-2 (910603) - 1.11.2007
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 14703 (910646) - 1.11.2007
Nábytek - Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady - Požadavky na pevnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15373 (910650) - 1.11.2007
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na sedací nebytový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - 1.11.2007
Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 71-1+A4 (943095) - 1.11.2007
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 71-9+A1 (943095) - 1.11.2007
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15284 (944315) - 1.11.2007
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení stanovení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 19123:2007/Z1 (979842) - 1.11.2007
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí.
26.40 Kč

Kategorie (nové normy)