Nové normy ČSN za listopad 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2007 v 09:00


ČSN EN 61025 (010676) - 1.11.2007
Analýza stromu poruchových stavů (FTA).
434.00 Kč

ČSN EN 62347 (010696) - 1.11.2007
Návod pro specifikace spolehlivosti systémů.
350.00 Kč

ČSN EN 15509 (018203) - 1.11.2007
Dopravní telematika - Elektronický výběr mýtného - Interoperabilita DSRC: Aplikační profil (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8501-1 (038221) - 1.11.2007
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků.
223.00 Kč

ČSN EN 12487 (038633) - 1.11.2007
Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku.
223.00 Kč

ČSN EN 15250 (061208) - 1.11.2007
Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13175+A2 (078465) - 1.11.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
350.00 Kč

ČSN EN 13322-2:2003/A1 (078526) - 1.11.2007
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli.
62.00 Kč

ČSN EN 15240 (120014) - 1.11.2007
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci klimatizačních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1670 (165705) - 1.11.2007
Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61987-1 (180410) - 1.11.2007
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62337 (180411) - 1.11.2007
Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 62381 (180412) - 1.11.2007
Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 62382 (180413) - 1.11.2007
Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2015).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11810-2 (192024) - 1.11.2007
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Část 2: Sekundární zapálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla.
223.00 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vysokorychlostní vlaky - Část 2: Výstražné houkačky.
186.00 Kč

ČSN EN 2349-409 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-410 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-411 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-412 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-413 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-414 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-415 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2349-601 (311761) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3155-004 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-029 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 029: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-039 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 039: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-040 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 040: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-041 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 041: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-044 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-046 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 046: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-047 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 047: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-052 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 052: Elektrické kontakty s kolíky 052, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-053 (311809) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 053: Elektrické kontakty s dutinkami 053, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-001 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-004 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 004: Těleso spoje pro montáž 2 a 4 modulů, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-005 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 005: Těleso spoje pro montáž 2 a 4 modulů, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-006 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 006: Zástrčka s vodicím kolíkem pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-007 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 007: Zástrčka s vodicím kolíkem pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-008 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 008: Zástrčka do panelu pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-009 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 009: Zástrčka do panelu pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-010 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 010: Zástrčka do panelu s montáží ze zadu pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-011 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 011: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-018 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro těleso 2 a 4 modulů, série 2 a série 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-020 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 020: Klíčovaný spojovací systém pro těleso - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-021 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 021: Klíčovaný spojovací systém pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-023 (311812) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 023: Nástroj pro montáž kódovaných součástí tělesa - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 3645-002 (311813) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3645-013 (311813) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 013: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-001 (311814) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojování, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 3646-002 (311814) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, bajonetové spojování, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3683 (312040) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení primárního obsahu - Metoda sčítání bodů a metoda přerušení linií (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3684 (312041) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení teploty beta přeměny - Metalografická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3114-002 (312042) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 002: Mikrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2003-009 (312503) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Titan a slitiny titanu - Část 009: Stanovení kontaminace povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2003-010 (312503) - 1.11.2007
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metody - Část 010: Odebírání vzorků pro stanovení obsahu vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-841 (330050) - 1.11.2007
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev.
2280.00 Kč

ČSN EN 60445-ed.3 (330160) - 1.11.2007
Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů. (Platnost do 1.11.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 61400-25-1 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61400-25-2 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.8.2018).
768.00 Kč

ČSN EN 61400-25-3 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 4.8.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 61400-25-5 (333160) - 1.11.2007
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61000-4-1-ed.2 (333432) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-1: Zkušební a měřicí technika - Přehled o souboru IEC 61000-4.
338.00 Kč

ČSN EN 61000-6-1-ed.2 (333432) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu. (Platnost do 22.2.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 55011-ed.2 (334225) - 1.11.2007
Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 1.9.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 50328:2003/Oprava1 (341583) - 1.11.2007
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice.
29.00 Kč

ČSN 347470-15-ed.2 (347470) - 1.11.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Vícežilové kabely z tepelně odolné silikonové pryže. (Platnost do 17.1.2014).
186.00 Kč

ČSN 347470-16-ed.2 (347470) - 1.11.2007
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 16: Vodě odolné kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru. (Platnost do 17.1.2014).
223.00 Kč

ČSN 347616-7D1 (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V bez stínění.
186.00 Kč

ČSN 347616-7D2 (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem.
186.00 Kč

ČSN 347616-7H (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s izolací XLPE, s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra.
120.00 Kč

ČSN 347616-7K (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu.
186.00 Kč

ČSN 347616-7L1 (347616) - 1.11.2007
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl L1: Kabely v párech a trojkách a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu a s kovovým obalem.
223.00 Kč

ČSN 347659-3A:1996/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3A: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2).
338.00 Kč

ČSN 347659-3B:1997/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3B: Kabely bez koncentrického jádra (typ 3B-1).
223.00 Kč

ČSN 347659-3F:1996/Z3 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra (typ 3F).
223.00 Kč

ČSN 347659-3G:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2).
338.00 Kč

ČSN 347659-3M:1996/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3M: Nepancéřované kabely (typ 3M).
186.00 Kč

ČSN 347659-4A:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A).
223.00 Kč

ČSN 347659-4C:1996/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C).
186.00 Kč

ČSN 347659-5E:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5E: Kabely (pro energetické rozvaděče) bez koncentrického jádra (typ 5E).
223.00 Kč

ČSN 347659-5F:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5F: Kabely s koncentrickou stínicí mezivrstvou a neizolovaným středním vodičem (typ 5F).
223.00 Kč

ČSN 347659-5G:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2).
350.00 Kč

ČSN 347659-5N:1997/Z2 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5N).
186.00 Kč

ČSN 347659-7A:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A).
62.00 Kč

ČSN 347659-7B:2004/Z1 (347659) - 1.11.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B).
62.00 Kč

ČSN EN 61558-2-1-ed.2 (351330) - 1.11.2007
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-2-ed.2 (351330) - 1.11.2007
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory.
223.00 Kč

ČSN EN 60309-2-ed.3:2000/A1 (354513) - 1.11.2007
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami.
223.00 Kč

ČSN EN 62056-46:2003/A1 (356131) - 1.11.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62056-53-ed.2 (356131) - 1.11.2007
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 20.6.2016 dle V 3/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62056-7-6 (35 6131) z 1.3.2014 a od 28.5.2016 dle V 3/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 62056-9-7 (35 6131) z 1.3.2014). (Platnost do 10.7.2016).
1159.00 Kč

ČSN EN 60793-1-47-ed.2 (359213) - 1.11.2007
Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-22-ed.2 (359251) - 1.11.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-22: Zkoušky - Změna teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-7-1-ed.2 (359271) - 1.11.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 7-1: Vložný útlum mimo pracovní pásmo - Metoda filtrovaného optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61760-2-ed.2 (359310) - 1.11.2007
Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití. (Platnost do 20.8.2024).
186.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z28 (360340) - 1.11.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z27 (360340) - 1.11.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z29 (360340) - 1.11.2007
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Z1 (361045) - 1.11.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60745-2-5-ed.2 (361550) - 1.11.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. (Platnost do 1.10.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 60086-1-ed.3 (364110) - 1.11.2007
Primární baterie - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 24.3.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 61730-1 (364650) - 1.11.2007
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci. (Platnost do 27.4.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62272-2 (367161) - 1.11.2007
Celosvětový digitální rozhlasový systém (DRM) - Část 2: Digitální rozhlas v pásmech do 30 MHz - Metody měření vysílačů DRM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - 1.11.2007
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování.
186.00 Kč

TPG 92302 (380923) - 21.11.2007
Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav.
130.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15399 (386433) - 1.11.2007
Zásobování plynem - Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 694+A1 (389501) - 1.11.2007
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10720 (420539) - 1.11.2007
Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Tepelná konduktometrická metoda po roztavení v proudu inertního plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1804-3 (444421) - 1.11.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - 1.11.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 461200-10:2003/Z1 (461200) - 1.11.2007
Obiloviny - Část 10: Čirok.
29.00 Kč

ČSN 461200-6:2001/Z1 (461200) - 1.11.2007
Obiloviny - Část 6: Kukuřice.
29.00 Kč

ČSN EN 942 (492104) - 1.11.2007
Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 8553 (560647) - 1.11.2007
Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - 1.11.2007
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky.
186.00 Kč

ČSN EN 13566-7 (646420) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami.
223.00 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13476-2 (646444) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A. (Platnost do 30.4.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 13476-3 (646444) - 1.11.2007
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B.
434.00 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - 1.11.2007
Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 835 (704120) - 1.11.2007
Laboratorní sklo - Dělené pipety.
223.00 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - 1.11.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor.
223.00 Kč

ČSN EN 1367-1 (721195) - 1.11.2007
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování.
186.00 Kč

ČSN EN 1916:2004/Oprava1 (723146) - 1.11.2007
Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
120.00 Kč

ČSN EN 1917:2004/Oprava1 (723147) - 1.11.2007
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12680-1 (726040) - 1.11.2007
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky - Část 1: Stanovení dynamického Youngova modulu (MOE) z vibrace vybuzené úderem.
223.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/Oprava1 (730002) - 1.11.2007
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 1996-3 (731101) - 1.11.2007
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí.
543.00 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - 1.11.2007
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14754-1 (731346) - 1.11.2007
Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky.
186.00 Kč

ČSN EN 1993-1-7 (731401) - 1.11.2007
Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Příčně zatížené deskostěnové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1993-6 (731460) - 1.11.2007
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 731702 (731702) - 1.11.2007
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1159.00 Kč

ČSN EN 14629 (732155) - 1.11.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 736100-3 (736100) - 1.11.2007
Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací.
567.00 Kč

ČSN 736102 (736102) - 1.11.2007
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
1204.00 Kč

ČSN EN 13481-1+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice.
120.00 Kč

ČSN EN 13481-2+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-3+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce.
186.00 Kč

ČSN EN 13481-4+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-5+A1 (736370) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu.
223.00 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek.
120.00 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.11.2007
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly.
186.00 Kč

ČSN EN 74-3 (738109) - 1.11.2007
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy.
186.00 Kč

ČSN EN 13850+A1 (760201) - 1.11.2007
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.
567.00 Kč

ČSN EN 14508+A1 (760203) - 1.11.2007
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy.
186.00 Kč

ČSN EN 14534+A1 (760204) - 1.11.2007
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky.
567.00 Kč

ČSN ISO 20252 (761601) - 1.11.2007
Studie trhu, veřejného mínění a sociální studie - Požadavky na služby, termíny a definice.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15310-1 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách.
567.00 Kč

TNI CEN/TR 15310-2 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování.
543.00 Kč

TNI CEN/TR 15310-3 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15310-4 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15310-5 (838040) - 1.11.2007
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7396-1 (852761) - 1.11.2007
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak. (Platnost do 31.3.2019).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 7396-2 (852761) - 1.11.2007
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101) - 1.11.2007
Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. (Platnost do 30.11.2015).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.11.2007
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.11.2007
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11135-1 (855252) - 1.11.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15424 (855254) - 1.11.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V1.1.1 (874605) - 1.11.2007
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-1-V1.1.1 (875136) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.1.1 (875136) - 1.11.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 747-1 (910603) - 1.11.2007
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
186.00 Kč

ČSN EN 747-2 (910603) - 1.11.2007
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 14703 (910646) - 1.11.2007
Nábytek - Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady - Požadavky na pevnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15373 (910650) - 1.11.2007
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na sedací nebytový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - 1.11.2007
Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 71-1+A4 (943095) - 1.11.2007
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 71-9+A1 (943095) - 1.11.2007
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15284 (944315) - 1.11.2007
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení stanovení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.