Nové normy ČSN za leden 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 10816-21 (011412) - 1.1.2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou.
223.00 Kč

ČSN ISO 13379-2 (011444) - 1.1.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech.
223.00 Kč

ČSN ISO 18129 (011463) - 1.1.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-24 (018259) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-7 (018259) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 15638-10 (018318) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 15638-18 (018318) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16405 (018466) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 13111-1 (018471) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20026 (018490) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 14543 (061462) - 1.1.2018
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
434.00 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - 1.1.2018
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace.
223.00 Kč

ČSN ISO 8643 (277906) - 1.1.2018
Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8665 (324010) - 1.1.2018
Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A2 (330050) - 1.1.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
62.00 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.3 (332000) - 1.1.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
350.00 Kč

ČSN 332000-7-708-ed.4 (332000) - 1.1.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality.
223.00 Kč

ČSN 332130-ed.3:2014/Z1 (332130) - 1.1.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.
29.00 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2 (333160) - 1.1.2018
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.12.2025).
1539.00 Kč

ČSN EN 55035 (334235) - 1.1.2018
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
593.00 Kč

ČSN EN 62884-1 (358492) - 1.1.2018
Technika měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 1: Základní metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60749-43 (358799) - 1.1.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.9.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 61191-3-ed.2 (359041) - 1.1.2018
Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů.
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-ed.2 (359223) - 1.1.2018
Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-121-2-ed.2 (359255) - 1.1.2018
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-ed.2 (359278) - 1.1.2018
Dynamické moduly - Obecně a návod. (Platnost do 10.2.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 62496-2 (359290) - 1.1.2018
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62717 (360017) - 1.1.2018
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
543.00 Kč

TNI CEN/TR 16791 (360460) - 1.1.2018
Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62612:2014/A11 (360701) - 1.1.2018
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 62877-1:2016/Oprava1 (364381) - 1.1.2018
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 62827-2 (367216) - 1.1.2018
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 2: Management řízení více zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 63028 (367217) - 1.1.2018
Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 63035 (367218) - 1.1.2018
MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.3:2015/Oprava1 (367750) - 1.1.2018
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 50849:2017/Oprava1 (368012) - 1.1.2018
Nouzové zvukové systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 62680-1-2-ed.2 (368691) - 1.1.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.5.2021).
2895.60 Kč

ČSN EN 61672-2-ed.2:2014/A1 (368813) - 1.1.2018
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky.
120.00 Kč

ČSN EN 61252:1995/Z3 (368832) - 1.1.2018
Elektroakustika - Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry.
120.00 Kč

ČSN EN 61260-2:2017/A1 (368852) - 1.1.2018
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky.
120.00 Kč

ČSN EN 50174-3-ed.2:2014/A1 (369071) - 1.1.2018
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov.
223.00 Kč

ČSN EN 62321-8 (369080) - 1.1.2018
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 419212-1-ed.2 (369890) - 1.1.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 419212-3 (369890) - 1.1.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16750 (389255) - 1.1.2018
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 377 (420305) - 1.1.2018
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - 1.1.2018
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.1.2018
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy.
223.00 Kč

ČSN EN 10270-1+A1 (426481) - 1.1.2018
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN ISO 3767-3 (470050) - 1.1.2018
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje.
223.00 Kč

ČSN ISO 3767-4 (470050) - 1.1.2018
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje.
338.00 Kč

ČSN ISO 3767-5 (470050) - 1.1.2018
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje.
186.00 Kč

ČSN EN 14915+A1 (492113) - 1.1.2018
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2021).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - 1.1.2018
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - 1.1.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz potenciálně enteropatogenních Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae a Vibrio vulnificus (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 570146-3 (570146) - 1.1.2018
Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek.
120.00 Kč

ČSN EN 228+A1 (656505) - 1.1.2018
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 590+A1 (656506) - 1.1.2018
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN 657222-2 (657222) - 1.1.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem.
120.00 Kč

ČSN EN 16640:2017/Oprava1 (659805) - 1.1.2018
Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11609 (681540) - 1.1.2018
Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15681-2 (701012) - 1.1.2018
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma.
338.00 Kč

ČSN EN 1096-5 (701030) - 1.1.2018
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem.
350.00 Kč

ČSN EN 12488 (701099) - 1.1.2018
Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - 1.1.2018
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.1.2018
Požární bezpečnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15330-2 (735987) - 1.1.2018
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13108-5-ed.2 (736140) - 1.1.2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový.
434.00 Kč

ČSN EN 13108-9 (736140) - 1.1.2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - 1.1.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14187-1 (736183) - 1.1.2018
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 736221 (736221) - 1.1.2018
Prohlídky mostů pozemních komunikací.
567.00 Kč

ČSN EN 16432-1 (736368) - 1.1.2018
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P 737505:2017/Z1 (737505) - 1.1.2018
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí.
29.00 Kč

ČSN 746077 (746077) - 1.1.2018
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
350.00 Kč

TNV 754307 (754307) - 1.1.2018
Závlahová zařízení podrobná pro postřik.
468.00 Kč

TNV 754310 (754310) - 1.1.2018
Závlahová zařízení pro mikrozávlahy.
660.00 Kč

ČSN EN 1017+A1 (755890) - 1.1.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - 1.1.2018
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11731 (757881) - 1.1.2018
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella.
434.00 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - 1.1.2018
Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9405 (804426) - 1.1.2018
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu.
186.00 Kč

ČSN EN 1102 (806311) - 1.1.2018
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14123-2 (833230) - 1.1.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - 1.1.2018
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19743 (838231) - 1.1.2018
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15621 (841033) - 1.1.2018
Inkontinenční pomůcky pro absorpci moči a/nebo stolice - Obecná směrnice pro hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18082:2014/A1 (852121) - 1.1.2018
Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5359-ed.2:2015/A1 (852760) - 1.1.2018
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - 1.1.2018
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-7 (855930) - 1.1.2018
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19490 (856046) - 1.1.2018
Stomatologie - Nástroje pro sinus-lift (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9873 (856080) - 1.1.2018
Stomatologie - Zubní zrcátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14988 (943418) - 1.1.2018
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - 1.1.2018
Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy.
434.00 Kč

ČSN EN 16931-1 (979901) - 1.1.2018
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.