Nové normy ČSN za leden 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 10816-21 (011412) - 1.1.2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou.
202.40 Kč

ČSN ISO 13379-2 (011444) - 1.1.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech.
202.40 Kč

ČSN ISO 18129 (011463) - 1.1.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-22 (018259) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-24 (018259) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-7 (018259) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 15638-10 (018318) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 15638-18 (018318) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16405 (018466) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 13111-1 (018471) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 20026 (018490) - 1.1.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 14543 (061462) - 1.1.2018
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
394.90 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - 1.1.2018
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace.
202.40 Kč

ČSN ISO 8643 (277906) - 1.1.2018
Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8665 (324010) - 1.1.2018
Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A2 (330050) - 1.1.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
56.10 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.3 (332000) - 1.1.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
317.90 Kč

ČSN 332000-7-708-ed.4 (332000) - 1.1.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality.
202.40 Kč

ČSN 332130-ed.3:2014/Z1 (332130) - 1.1.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.
26.40 Kč

ČSN EN 61400-12-1-ed.2 (333160) - 1.1.2018
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
1539.00 Kč

ČSN EN 55035 (334235) - 1.1.2018
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
539.00 Kč

ČSN EN 62884-1 (358492) - 1.1.2018
Technika měření piezoelektrických, dielektrických a elektrostatických oscilátorů - Část 1: Základní metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61967-4:2003/Oprava2 (358798) - 1.1.2018
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60749-43 (358799) - 1.1.2018
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61191-3-ed.2 (359041) - 1.1.2018
Osazené desky s plošnými spoji - Část 3: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené do průchozích otvorů.
306.90 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.4:2017/Oprava1 (359223) - 1.1.2018
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60794-2-ed.2 (359223) - 1.1.2018
Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-121-2-ed.2 (359255) - 1.1.2018
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62343-ed.2 (359278) - 1.1.2018
Dynamické moduly - Obecně a návod.
306.90 Kč

ČSN EN 62496-2 (359290) - 1.1.2018
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2: Obecný návod pro definici podmínek měření pro optické vlastnosti desek optických obvodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62717 (360017) - 1.1.2018
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 60809-ed.2:2015/A1 (360180) - 1.1.2018
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16791 (360460) - 1.1.2018
Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62612:2014/A11 (360701) - 1.1.2018
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 62877-1:2016/Oprava1 (364381) - 1.1.2018
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 62827-2 (367216) - 1.1.2018
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 2: Management řízení více zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 63028 (367217) - 1.1.2018
Bezdrátový přenos energie - Specifikace základu rezonančního systému (BSS) AirFuel (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 63035 (367218) - 1.1.2018
MIDI (digitální rozhraní hudebních nástrojů) specifikace 1.0 (zkrácené vydání, 2015) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60825-1-ed.3:2015/Oprava1 (367750) - 1.1.2018
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50849:2017/Oprava1 (368012) - 1.1.2018
Nouzové zvukové systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 62680-1-2-ed.2 (368691) - 1.1.2018
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.5.2021).
2895.60 Kč

ČSN EN 61672-2-ed.2:2014/A1 (368813) - 1.1.2018
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky.
108.90 Kč

ČSN EN 61252:1995/Z3 (368832) - 1.1.2018
Elektroakustika - Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry.
108.90 Kč

ČSN EN 61260-2:2017/A1 (368852) - 1.1.2018
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky.
108.90 Kč

ČSN EN 50174-3-ed.2:2014/A1 (369071) - 1.1.2018
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov.
202.40 Kč

ČSN EN 62321-8 (369080) - 1.1.2018
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 8: Ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) a metodou pyrolýzy/termální desorpce s plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem (Py/TD-GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 419212-1-ed.2 (369890) - 1.1.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 1: Úvod a obecné definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 419212-3 (369890) - 1.1.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16750 (389255) - 1.1.2018
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 377 (420305) - 1.1.2018
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10247 (420472) - 1.1.2018
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.1.2018
Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů - Zkušební tělesa pro zkoušku únavy.
202.40 Kč

ČSN EN 10270-1+A1 (426481) - 1.1.2018
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN ISO 3767-3 (470050) - 1.1.2018
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje.
202.40 Kč

ČSN ISO 3767-4 (470050) - 1.1.2018
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje.
306.90 Kč

ČSN ISO 3767-5 (470050) - 1.1.2018
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje.
169.40 Kč

ČSN EN 14915+A1 (492113) - 1.1.2018
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2021).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - 1.1.2018
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - 1.1.2018
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 570146-3 (570146) - 1.1.2018
Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek.
108.90 Kč

ČSN EN 228+A1 (656505) - 1.1.2018
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 590+A1 (656506) - 1.1.2018
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN 657222-2 (657222) - 1.1.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 2: Asfalty modifikované pryžovým granulátem.
108.90 Kč

ČSN EN 16640:2017/Oprava1 (659805) - 1.1.2018
Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11609 (681540) - 1.1.2018
Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15681-2 (701012) - 1.1.2018
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma.
306.90 Kč

ČSN EN 1096-5 (701030) - 1.1.2018
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem.
317.90 Kč

ČSN EN 12488 (701099) - 1.1.2018
Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - 1.1.2018
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.1.2018
Požární bezpečnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15330-2 (735987) - 1.1.2018
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13108-5-ed.2 (736140) - 1.1.2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový.
394.90 Kč

ČSN EN 13108-9 (736140) - 1.1.2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - 1.1.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14187-1 (736183) - 1.1.2018
Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 736221 (736221) - 1.1.2018
Prohlídky mostů pozemních komunikací.
515.90 Kč

ČSN EN 16432-1 (736368) - 1.1.2018
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P 737505:2017/Z1 (737505) - 1.1.2018
Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí.
26.40 Kč

ČSN 746077 (746077) - 1.1.2018
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
317.90 Kč

TNV 754307 (754307) - 1.1.2018
Závlahová zařízení podrobná pro postřik.
468.00 Kč

TNV 754310 (754310) - 1.1.2018
Závlahová zařízení pro mikrozávlahy.
660.00 Kč

ČSN EN 1017+A1 (755890) - 1.1.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - 1.1.2018
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11731 (757881) - 1.1.2018
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella.
394.90 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 46 (763505) - 1.1.2018
Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9405 (804426) - 1.1.2018
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu.
169.40 Kč

ČSN EN 1102 (806311) - 1.1.2018
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14123-2 (833230) - 1.1.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598) - 1.1.2018
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19743 (838231) - 1.1.2018
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15621 (841033) - 1.1.2018
Inkontinenční pomůcky pro absorpci moči a/nebo stolice - Obecná směrnice pro hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18082:2014/A1 (852121) - 1.1.2018
Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5359-ed.2:2015/A1 (852760) - 1.1.2018
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 25539-1 (852928) - 1.1.2018
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11608-7 (855930) - 1.1.2018
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19490 (856046) - 1.1.2018
Stomatologie - Nástroje pro sinus-lift (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9873 (856080) - 1.1.2018
Stomatologie - Zubní zrcátka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14988 (943418) - 1.1.2018
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19101-1 (979820) - 1.1.2018
Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy.
394.90 Kč

ČSN EN 16931-1 (979901) - 1.1.2018
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)