Nové normy ČSN za leden 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 2: Management strategických informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-5 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 5: Management spolupráce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-6 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 6: Management kreativity (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-7 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - 1.1.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat.
317.90 Kč

ČSN ISO 13373-3 (011440) - 1.1.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku.
317.90 Kč

ČSN ISO 21940-12 (011449) - 1.1.2017
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu.
394.90 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - 1.1.2017
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17425 (018487) - 1.1.2017
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 4759-3 (021014) - 1.1.2017
Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - 1.1.2017
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - 1.1.2017
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2178 (038181) - 1.1.2017
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - 1.1.2017
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.1.2017
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15012-4 (050682) - 1.1.2017
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - 1.1.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG.
394.90 Kč

ČSN EN 19 (133004) - 1.1.2017
Průmyslové armatury - Označování kovových armatur.
169.40 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - 1.1.2017
Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61987-12 (180410) - 1.1.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61987-13 (180410) - 1.1.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-6:2016/Oprava1 (268812) - 1.1.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - 1.1.2017
Jízdní kola - Zavazadlové nosiče pro jízdní kola - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2997-014 (311811) - 1.1.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - 1.1.2017
Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.1.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A1 (330050) - 1.1.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-471:2010/A1 (330050) - 1.1.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory.
56.10 Kč

ČSN EN 55016-1-3-ed.2:2007/A1 (334210) - 1.1.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
108.90 Kč

ČSN EN 55011-ed.4 (334225) - 1.1.2017
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
539.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) - 1.1.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60702-3 (347471) - 1.1.2017
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50290-2-33 (347820) - 1.1.2017
Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50290-2-37 (347820) - 1.1.2017
Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50290-2-38 (347820) - 1.1.2017
Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50629:2016/A1 (351107) - 1.1.2017
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA).
108.90 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A12 (354182) - 1.1.2017
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
108.90 Kč

ČSN 354185:2016/Z1 (354185) - 1.1.2017
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití.
26.40 Kč

ČSN EN 61557-8-ed.3:2015/Oprava1 (356230) - 1.1.2017
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT.
56.10 Kč

ČSN EN 62387 (356674) - 1.1.2017
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 62433-4 (358795) - 1.1.2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61300-2-47-ed.4 (359251) - 1.1.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60598-2-13:2007/A2 (360600) - 1.1.2017
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
108.90 Kč

ČSN EN 50193-1-ed.2 (361060) - 1.1.2017
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50242-ed.3 (361060) - 1.1.2017
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 27.3.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 60086-3-ed.4 (364110) - 1.1.2017
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62563-1:2010/A1 (364815) - 1.1.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62827-1 (367216) - 1.1.2017
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 1: Společné části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61260-1:2014/Z1 (368852) - 1.1.2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61260-2 (368852) - 1.1.2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 61260-3 (368852) - 1.1.2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 3: Periodické zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044) - 1.1.2017
Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - 1.1.2017
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1151.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50194-2:2007/A1 (378370) - 1.1.2017
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - 1.1.2017
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10139 (420043) - 1.1.2017
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.1.2017
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.
539.00 Kč

ČSN ISO 9649 (420419) - 1.1.2017
Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.1.2017
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - 1.1.2017
Ploché výrobky z oceli pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - 1.1.2017
Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - 1.1.2017
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.1.2017
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13348 (421523) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum.
202.40 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 12735-2 (421525) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.1.2017
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - 1.1.2017
Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - 1.1.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - 1.1.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - 1.1.2017
Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - 1.1.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16012 (640228) - 1.1.2017
Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - 1.1.2017
Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - 1.1.2017
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - 1.1.2017
Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - 1.1.2017
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16734 (656519) - 1.1.2017
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - 1.1.2017
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - 1.1.2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - 1.1.2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13160-2 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12488 (701099) - 1.1.2017
Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - 1.1.2017
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - 1.1.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - 1.1.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 492+A1 (723401) - 1.1.2017
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.1.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 12467+A1 (723403) - 1.1.2017
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.1.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 14411-ed.3 (725109) - 1.1.2017
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování a ověřování stálosti vlastností a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - 1.1.2017
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/NA-ed.A (730035) - 1.1.2017
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - 1.1.2017
Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16784 (732864) - 1.1.2017
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16497-1 (734217) - 1.1.2017
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace.
493.90 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce.
306.90 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce.
306.90 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce. (Platnost do 28.2.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 1628+A1 (746002) - 1.1.2017
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení.
515.90 Kč

ČSN EN 1629+A1 (746003) - 1.1.2017
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení.
317.90 Kč

ČSN EN 1630+A1 (746004) - 1.1.2017
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.
317.90 Kč

ČSN EN 16361+A1 (747041) - 1.1.2017
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - 1.1.2017
Lehké obvodové pláště - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12897 (755360) - 1.1.2017
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - 1.1.2017
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody.
202.40 Kč

ČSN EN 862 (770411) - 1.1.2017
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - 1.1.2017
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 943-1 (832726) - 1.1.2017
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14120 (833302) - 1.1.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.1.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - 1.1.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 19694-2 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 19694-3 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 19694-4 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 19694-5 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 19694-6 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704) - 1.1.2017
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15864 (838010) - 1.1.2017
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - 1.1.2017
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - 1.1.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22675 (844020) - 1.1.2017
Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - 1.1.2017
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - 1.1.2017
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-2 (857030) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2022).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3 (857030) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2022).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-1 (857031) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-2 (857031) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16827-1 (857032) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16827-2 (857032) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16827-3 (857032) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16945 (857033) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303146-3-V1.2.1 (870016) - 1.1.2017
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303339-V1.1.1 (870018) - 1.1.2017
Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V2.1.1 (872004) - 1.1.2017
Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V12.5.1 (872781) - 1.1.2017
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.5.1 (875042) - 1.1.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2553.60 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V11.1.1 (875111) - 1.1.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302195-V2.1.1 (875119) - 1.1.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V2.1.1 (875144) - 1.1.2017
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301427-V2.1.1 (876031) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301441-V2.1.1 (876034) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6 GHz/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301360-V2.1.1 (876043) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302574-1-V2.1.2 (876052) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302574-2-V2.1.2 (876052) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1729-1 (911710) - 1.1.2017
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry.
515.90 Kč

ČSN EN 1729-2+A1 (911710) - 1.1.2017
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14527 (914111) - 1.1.2017
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.8.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 16790 (961525) - 1.1.2017
Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)