Nové normy ČSN za červenec 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2007 v 09:00


ČSN EN ISO 389-5 (011630) - 1.7.2007
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-3 (018360) - 1.7.2007
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v systému krátkého spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-4 (018360) - 1.7.2007
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v systému dlouhého spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-5 (018360) - 1.7.2007
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 5: Rozhraní předávaných zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - 1.7.2007
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17660-1 (050326) - 1.7.2007
Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17660-2 (050326) - 1.7.2007
Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - 1.7.2007
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.7.2007
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary.
223.00 Kč

ČSN EN 13096:2004/Oprava1 (078326) - 1.7.2007
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů.
62.00 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - 1.7.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.7.2007
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody. (+ Pokyny pro používání EN 545 - TNI CEN/TR 15545/13 2071 z 1.2.2008).
593.00 Kč

ČSN EN 1123-2 (132201) - 1.7.2007
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry.
543.00 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - 1.7.2007
Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14880-2 (193003) - 1.7.2007
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 2: Zkušební metody pro aberace vlnoplochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14236 (257864) - 1.7.2007
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50446 (258332) - 1.7.2007
Sestavy přímých termočlánků s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou a příslušenstvím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - 1.7.2007
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - 1.7.2007
Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem.
768.00 Kč

ČSN EN 81-71+A1 (274003) - 1.7.2007
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům. (Platnost do 31.5.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 3375-006 (311718) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 006: Jednoduché opletení - 78 ohmů - Typ XM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3375-007 (311718) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4008-017 (311808) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 017: Hlavice pro mačkací kleště M22520/4-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-014 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-015 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-030 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 030: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-031 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 031: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-035 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-059 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 059: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájený spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3645-003 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-004 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-005 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou, přichycená pájením - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-006 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-009 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-010 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-011 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 1 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-012 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 012: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3716-005 (311817) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 005: Zásuvka mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3716-006 (311817) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 006: Zástrčka mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4530-005 (311820) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 005: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 3 mm až 4,1 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4530-006 (311820) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 006: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 4,68 mm až 5,05 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4049-001 (311839) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4049-003 (311839) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 003: Jednožilový kabel niklchromový/niklhliníkový - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4049-004 (311839) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 004: Dvoužilový kabel niklchromový/niklhliníkový stíněný a opláštěný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3114-001 (312042) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3114-003 (312042) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 003: Mikrostruktura desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3114-004 (312042) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 004: Mikrostruktura plechů pro superplastické tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3816 (312206) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná a válcovaná za studena - Plechy a pásy - a <= 3 mm - Rm >= 800 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3972 (312243) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 50 mm - 1250 <= Rm <= 1400 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4382 (312250) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Žárovzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Kalená - Bezešvé trubky - Pro hydrauliku - D <= 50 mm a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2947 (312261) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3004 (X10CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Bez tepelného zpracování - Dráty tažené za studena - a nebo D <= 2,3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3476 (312270) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo 12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3491 (312271) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 100 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3507 (312272) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo12) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 100 mm - 930 MPa <= Rm <= 1080 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3668 (312277) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH2301 (NiCR21Fe18Mo9) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3969 (312278) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D <= 350 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3971 (312279) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D <= 350 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3973 (312285) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Odlitek litý na vytavitelný model - De <= 50 mm - Rm >= 1030 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4383 (312286) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH2601 (NiCrFe19Nb5Mo3) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3976 (312504) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metoda - Chemický rozbor pro určení obsahu vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4496:2006/Oprava1 (313263) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4057-100 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4057-302 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 302: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-304 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 304: Pevnost oka v tahu při maximální pracovní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-306 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 306: Zkouška stárnutí působením tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-307 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 307: Odolnost proti ultrafialovému záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-401 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 401: Pevnost oka v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-402 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 402: Životnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4057-404 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 404: Montáž při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4057-406 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 406: Držení zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4108 (318721) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s vnitřním čtyřhranným unášečem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4109 (318722) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené stranové klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4110 (318723) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené stranové a nástrčné klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4359 (318740) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčné klíče - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4354 (318741) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s unášecím šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4356 (318743) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s krátkým unášecím šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4357 (318744) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s rukojetí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4358 (318745) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Ohnutý zástrčný klíč, oboustranný, 90° (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - 1.7.2007
Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-11 (332320) - 1.7.2007
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i". (Platnost do 4.8.2014).
768.00 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.2 (332320) - 1.7.2007
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e". (Platnost do 31.7.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 61241-0 (332335) - 1.7.2007
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 0: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 61241-11 (332335) - 1.7.2007
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností "iD". (Platnost do 4.8.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 61241-4 (332335) - 1.7.2007
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 4: Typ ochrany "pD". (Platnost do 25.8.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 50308:2005/Oprava1 (333165) - 1.7.2007
Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu.
29.00 Kč

ČSN EN 61000-4-12-ed.2 (333432) - 1.7.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti. (Platnost do 22.8.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-5-ed.2 (333432) - 1.7.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti. (Platnost do 19.6.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61287-1 (333551) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody. (Platnost do 14.8.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.2 (333590) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení. (Platnost do 5.1.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.2 (333590) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. (Platnost do 5.1.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.2 (333590) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy. (Platnost do 5.1.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 55016-1-3-ed.2 (334210) - 1.7.2007
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
350.00 Kč

ČSN EN 50329:2003/Oprava1 (341582) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory.
29.00 Kč

ČSN EN 60060-3:2006/Oprava1 (345640) - 1.7.2007
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě.
29.00 Kč

ČSN EN 60270:2001/Oprava1 (345641) - 1.7.2007
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů.
29.00 Kč

ČSN EN 60454-3-8-ed.2:2006/Oprava1 (346542) - 1.7.2007
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62153-4-7 (347003) - 1.7.2007
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu - Metoda koncentrických trubek. (Platnost do 13.1.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60947-8:2004/A1 (354101) - 1.7.2007
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
223.00 Kč

ČSN EN 62271-201 (357180) - 1.7.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 1.5.2017).
593.00 Kč

ČSN EN 60384-3 (358291) - 1.7.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.8.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-3-1 (358291) - 1.7.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62317-8 (358475) - 1.7.2007
Feritová jádra - Rozměry - Část 8: E-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 50286:2000/Oprava1 (359725) - 1.7.2007
Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí.
29.00 Kč

ČSN EN 60155+A1:1997/A2 (360295) - 1.7.2007
Startéry pro zářivky.
120.00 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.2 (360510) - 1.7.2007
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení. (Platnost do 11.1.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2 (364801) - 1.7.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
1959.00 Kč

ČSN EN 61391-1 (364889) - 1.7.2007
Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60825-4-ed.2 (367750) - 1.7.2007
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů.
543.00 Kč

ČSN EN 61672-3 (368813) - 1.7.2007
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky. (Platnost do 4.11.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60118-4-ed.2 (368860) - 1.7.2007
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy magnetických smyček pro účely sluchadel - Intenzita magnetického pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.1.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60670-22 (370100) - 1.7.2007
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty.
338.00 Kč

ČSN EN 60998-2-3-ed.2:2005/Oprava1 (370670) - 1.7.2007
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci.
29.00 Kč

ČSN EN 62271-202 (383716) - 1.7.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn. (Platnost do 1.5.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 3-8 (389100) - 1.7.2007
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar.
338.00 Kč

ČSN EN 3-9 (389100) - 1.7.2007
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15176 (389200) - 1.7.2007
Hodnocení shody podle norem pro stabilní hasicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14756 (389668) - 1.7.2007
Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry. (Platnost do 11.1.2018).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14938-2 (420623) - 1.7.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 10021 (420905) - 1.7.2007
Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN 10130 (420908) - 1.7.2007
Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 12588 (421351) - 1.7.2007
Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví.
186.00 Kč

ČSN EN 541 (421450) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Válcované výrobky pro plechovky, uzávěry a víčka - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 546-2 (424083) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 2: Mechanické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 546-4 (424083) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 4: Zvláštní požadované vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 683-2 (424084) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 2: Mechanické vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15568 (569906) - 1.7.2007
Potraviny - Analytické metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Strategie vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - 1.7.2007
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14421 (635354) - 1.7.2007
Hadicové koncovky s lisovací objímkou a vnitřní (kovovou) výztuhou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 455-3 (637415) - 1.7.2007
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení.
350.00 Kč

ČSN EN 14987 (640030) - 1.7.2007
Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - 1.7.2007
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14995 (640781) - 1.7.2007
Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1874-2 (643610) - 1.7.2007
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - 1.7.2007
Plasty - Napínací termoplastické fólie pro balení - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442) - 1.7.2007
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 12766-3:2005/Oprava1 (656205) - 1.7.2007
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD).
29.00 Kč

ČSN ISO 7120 (656249) - 1.7.2007
Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody.
223.00 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - 1.7.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse.
223.00 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - 1.7.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 15529 (658000) - 1.7.2007
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Terminologie.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - 1.7.2007
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - 1.7.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - 1.7.2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1520 (673081) - 1.7.2007
Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12012-4 (691602) - 1.7.2007
Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
223.00 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.7.2007
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin.
338.00 Kč

ČSN EN 13530-2:2003/Oprava1 (697230) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 1251-2:2000/Oprava1 (697251) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 14197-2:2004/Oprava1 (697257) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 13458-2:2003/Oprava1 (697258) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 15207 (699040) - 1.7.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1926 (721142) - 1.7.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku.
223.00 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - 1.7.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - 1.7.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 14688 (724872) - 1.7.2007
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 13947 (730321) - 1.7.2007
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 140-18 (730511) - 1.7.2007
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/Oprava1 (731470) - 1.7.2007
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1544 (732152) - 1.7.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení.
120.00 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - 1.7.2007
Nátěry - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CEN/TS 15379 (738535) - 1.7.2007
Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 755455 (755455) - 1.7.2007
Výpočet vnitřních vodovodů.
543.00 Kč

ČSN EN 15161 (755468) - 1.7.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy.
186.00 Kč

ČSN EN 15219 (755469) - 1.7.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17294-1 (757388) - 1.7.2007
Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15252 (758086) - 1.7.2007
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - 1.7.2007
Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15525 (760730) - 1.7.2007
Poštovní služby - Standardní rozhraní - Rozhraní mezi řízením stroje a tiskárnami čárových kódů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15115 (804445) - 1.7.2007
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1805 (806420) - 1.7.2007
Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny.
186.00 Kč

ČSN EN 1496 (832670) - 1.7.2007
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1498 (832672) - 1.7.2007
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - 1.7.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.7.2007
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
338.00 Kč

ČSN EN 14346 (838016) - 1.7.2007
Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody.
223.00 Kč

ČSN EN 15192 (838022) - 1.7.2007
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15400 (838304) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení sypné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15402 (838306) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15403 (838307) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15404 (838308) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení hustoty pelet a briket (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení klenbování hromadného materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15407 (838311) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15408 (838312) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15410 (838314) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15411 (838315) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15413 (838317) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro přípravu zkušebního vzorku z laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-3 (838318) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15415 (838319) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení zrnitostního rozdělení metodou třídění sítem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15442 (838320) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15443 (838321) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro úpravu laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.7.2007
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 (857006) - 1.7.2007
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci. (Platnost do 31.7.2023).
338.00 Kč

ČSN 910001:2007/Oprava1 (910001) - 1.7.2007
Dřevěný nábytek - Technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 14960 (940520) - 1.7.2007
Dětská nafukovací zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.7.2007
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15211 (980017) - 1.7.2007
Zdravotnická informatika - Mapování hierarchického popisu zpráv do XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.7.2007
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.