Nové normy ČSN za červenec 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2007 v 09:00


ČSN ISO 10014:2007/Oprava1 (010335) - 1.7.2007
Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 389-5 (011630) - 1.7.2007
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-3 (018360) - 1.7.2007
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v systému krátkého spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-4 (018360) - 1.7.2007
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v systému dlouhého spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-5 (018360) - 1.7.2007
Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 5: Rozhraní předávaných zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - 1.7.2007
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17660-1 (050326) - 1.7.2007
Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17660-2 (050326) - 1.7.2007
Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - 1.7.2007
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.7.2007
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary.
202.40 Kč

ČSN EN 13096:2004/Oprava1 (078326) - 1.7.2007
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů.
56.10 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - 1.7.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 545 (132070) - 1.7.2007
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody. (+ Pokyny pro používání EN 545 - TNI CEN/TR 15545/13 2071 z 1.2.2008).
539.00 Kč

ČSN EN 1123-2 (132201) - 1.7.2007
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry.
493.90 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - 1.7.2007
Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14880-2 (193003) - 1.7.2007
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 2: Zkušební metody pro aberace vlnoplochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14236 (257864) - 1.7.2007
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50446 (258332) - 1.7.2007
Sestavy přímých termočlánků s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou a příslušenstvím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - 1.7.2007
Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - 1.7.2007
Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem.
698.50 Kč

ČSN EN 81-71+A1 (274003) - 1.7.2007
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům. (Platnost do 31.5.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 3375-006 (311718) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 006: Jednoduché opletení - 78 ohmů - Typ XM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3375-007 (311718) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4008-017 (311808) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 017: Hlavice pro mačkací kleště M22520/4-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-014 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-015 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-030 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 030: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-031 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 031: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-035 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-059 (311809) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 059: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájený spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3645-003 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-004 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-005 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou, přichycená pájením - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-006 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-009 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-010 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-011 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 1 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3645-012 (311813) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 012: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3716-005 (311817) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 005: Zásuvka mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3716-006 (311817) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 006: Zástrčka mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4530-005 (311820) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 005: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 3 mm až 4,1 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4530-006 (311820) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 006: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 4,68 mm až 5,05 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4049-001 (311839) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4049-003 (311839) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 003: Jednožilový kabel niklchromový/niklhliníkový - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4049-004 (311839) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 004: Dvoužilový kabel niklchromový/niklhliníkový stíněný a opláštěný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3114-001 (312042) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3114-003 (312042) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 003: Mikrostruktura desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3114-004 (312042) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 004: Mikrostruktura plechů pro superplastické tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3816 (312206) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná a válcovaná za studena - Plechy a pásy - a <= 3 mm - Rm >= 800 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3972 (312243) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 50 mm - 1250 <= Rm <= 1400 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4382 (312250) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Žárovzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Kalená - Bezešvé trubky - Pro hydrauliku - D <= 50 mm a <= 3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2947 (312261) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3004 (X10CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Bez tepelného zpracování - Dráty tažené za studena - a nebo D <= 2,3 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3476 (312270) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo 12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3491 (312271) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 100 mm - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3507 (312272) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo12) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 100 mm - 930 MPa <= Rm <= 1080 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3668 (312277) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH2301 (NiCR21Fe18Mo9) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 250 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3969 (312278) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D <= 350 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3971 (312279) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D <= 350 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3973 (312285) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Odlitek litý na vytavitelný model - De <= 50 mm - Rm >= 1030 Mpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4383 (312286) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH2601 (NiCrFe19Nb5Mo3) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3976 (312504) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metoda - Chemický rozbor pro určení obsahu vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4496:2006/Oprava1 (313263) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4057-100 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4057-302 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 302: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-304 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 304: Pevnost oka v tahu při maximální pracovní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-306 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 306: Zkouška stárnutí působením tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-307 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 307: Odolnost proti ultrafialovému záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-401 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 401: Pevnost oka v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-402 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 402: Životnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4057-404 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 404: Montáž při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4057-406 (314120) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 406: Držení zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4108 (318721) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s vnitřním čtyřhranným unášečem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4109 (318722) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené stranové klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4110 (318723) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené stranové a nástrčné klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4359 (318740) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčné klíče - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4354 (318741) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s unášecím šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4356 (318743) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s krátkým unášecím šestihranem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4357 (318744) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s rukojetí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4358 (318745) - 1.7.2007
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Ohnutý zástrčný klíč, oboustranný, 90° (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - 1.7.2007
Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG).
202.40 Kč

ČSN EN 60079-11 (332320) - 1.7.2007
Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i". (Platnost do 4.8.2014).
698.50 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.2 (332320) - 1.7.2007
Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e". (Platnost do 31.7.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 61241-0 (332335) - 1.7.2007
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 0: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 61241-11 (332335) - 1.7.2007
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností "iD". (Platnost do 4.8.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 61241-4 (332335) - 1.7.2007
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 4: Typ ochrany "pD". (Platnost do 25.8.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 50308:2005/Oprava1 (333165) - 1.7.2007
Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu.
26.40 Kč

ČSN EN 61000-4-12-ed.2 (333432) - 1.7.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti. (Platnost do 22.8.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-5-ed.2 (333432) - 1.7.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti. (Platnost do 19.6.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61287-1 (333551) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody. (Platnost do 14.8.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.2 (333590) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení. (Platnost do 5.1.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.2 (333590) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. (Platnost do 5.1.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.2 (333590) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy. (Platnost do 5.1.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 55016-1-3-ed.2 (334210) - 1.7.2007
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
317.90 Kč

ČSN EN 50329:2003/Oprava1 (341582) - 1.7.2007
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory.
26.40 Kč

ČSN EN 60060-3:2006/Oprava1 (345640) - 1.7.2007
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě.
26.40 Kč

ČSN EN 60270:2001/Oprava1 (345641) - 1.7.2007
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů.
26.40 Kč

ČSN EN 60454-3-8-ed.2:2006/Oprava1 (346542) - 1.7.2007
Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62153-4-7 (347003) - 1.7.2007
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu - Metoda koncentrických trubek. (Platnost do 13.1.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60317-0-6:2002/A1 (347307) - 1.7.2007
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem.
108.90 Kč

ČSN EN 50216-3:2002/A2 (351190) - 1.7.2007
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu.
56.10 Kč

ČSN EN 50216-5:2002/A2/Oprava1 (351190) - 1.7.2007
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny, pojistné tlakové ventily a vysoušeče.
26.40 Kč

ČSN EN 50216-5:2002/A3 (351190) - 1.7.2007
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny, pojistné tlakové ventily a vysoušeče.
108.90 Kč

ČSN EN 50216-8:2005/A1 (351190) - 1.7.2007
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou.
108.90 Kč

ČSN EN 60947-8:2004/A1 (354101) - 1.7.2007
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-201 (357180) - 1.7.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 1.5.2017).
539.00 Kč

ČSN EN 60384-3 (358291) - 1.7.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.8.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-3-1 (358291) - 1.7.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62317-8 (358475) - 1.7.2007
Feritová jádra - Rozměry - Část 8: E-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 50286:2000/Oprava1 (359725) - 1.7.2007
Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí.
26.40 Kč

ČSN EN 60155+A1:1997/A2 (360295) - 1.7.2007
Startéry pro zářivky.
108.90 Kč

ČSN EN 61347-2-7-ed.2 (360510) - 1.7.2007
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení. (Platnost do 11.1.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2 (364801) - 1.7.2007
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
1972.20 Kč

ČSN EN 61391-1 (364889) - 1.7.2007
Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60825-4-ed.2 (367750) - 1.7.2007
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů.
493.90 Kč

ČSN EN 61672-3 (368813) - 1.7.2007
Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky. (Platnost do 4.11.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60118-4-ed.2 (368860) - 1.7.2007
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy magnetických smyček pro účely sluchadel - Intenzita magnetického pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.1.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60670-22 (370100) - 1.7.2007
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty.
306.90 Kč

ČSN EN 60998-2-3-ed.2:2005/Oprava1 (370670) - 1.7.2007
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci.
26.40 Kč

ČSN EN 62271-202 (383716) - 1.7.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn. (Platnost do 1.5.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 3-8 (389100) - 1.7.2007
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar.
306.90 Kč

ČSN EN 3-9 (389100) - 1.7.2007
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15176 (389200) - 1.7.2007
Hodnocení shody podle norem pro stabilní hasicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14756 (389668) - 1.7.2007
Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry. (Platnost do 11.1.2018).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14938-2 (420623) - 1.7.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 10021 (420905) - 1.7.2007
Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN 10130 (420908) - 1.7.2007
Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 12588 (421351) - 1.7.2007
Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví.
169.40 Kč

ČSN EN 541 (421450) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Válcované výrobky pro plechovky, uzávěry a víčka - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 546-2 (424083) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 2: Mechanické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 546-4 (424083) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 4: Zvláštní požadované vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 683-2 (424084) - 1.7.2007
Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 2: Mechanické vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15568 (569906) - 1.7.2007
Potraviny - Analytické metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Strategie vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - 1.7.2007
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14421 (635354) - 1.7.2007
Hadicové koncovky s lisovací objímkou a vnitřní (kovovou) výztuhou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 455-3 (637415) - 1.7.2007
Lékařské rukavice pro jednorázové použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení.
317.90 Kč

ČSN EN 14987 (640030) - 1.7.2007
Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - 1.7.2007
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14995 (640781) - 1.7.2007
Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1874-2 (643610) - 1.7.2007
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - 1.7.2007
Plasty - Napínací termoplastické fólie pro balení - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442) - 1.7.2007
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 12766-3:2005/Oprava1 (656205) - 1.7.2007
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD).
26.40 Kč

ČSN ISO 7120 (656249) - 1.7.2007
Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody.
202.40 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - 1.7.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse.
202.40 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - 1.7.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 15529 (658000) - 1.7.2007
Deriváty z pyrolýzy uhlí - Terminologie.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - 1.7.2007
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - 1.7.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - 1.7.2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1520 (673081) - 1.7.2007
Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12012-4 (691602) - 1.7.2007
Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.
202.40 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.7.2007
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin.
306.90 Kč

ČSN EN 13530-2:2003/Oprava1 (697230) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 1251-2:2000/Oprava1 (697251) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 14197-2:2004/Oprava1 (697257) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 13458-2:2003/Oprava1 (697258) - 1.7.2007
Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 15207 (699040) - 1.7.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1926 (721142) - 1.7.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku.
202.40 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - 1.7.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - 1.7.2007
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN 14688 (724872) - 1.7.2007
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 13947 (730321) - 1.7.2007
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 140-18 (730511) - 1.7.2007
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/Oprava1 (731470) - 1.7.2007
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1544 (732152) - 1.7.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení.
108.90 Kč

ČSN EN 12271 (736145) - 1.7.2007
Nátěry - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CEN/TS 15379 (738535) - 1.7.2007
Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 755455 (755455) - 1.7.2007
Výpočet vnitřních vodovodů.
493.90 Kč

ČSN EN 15161 (755468) - 1.7.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy.
169.40 Kč

ČSN EN 15219 (755469) - 1.7.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17294-1 (757388) - 1.7.2007
Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15252 (758086) - 1.7.2007
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15523 (760324) - 1.7.2007
Poštovní služby - Výkaz podání sady zásilek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 15525 (760730) - 1.7.2007
Poštovní služby - Standardní rozhraní - Rozhraní mezi řízením stroje a tiskárnami čárových kódů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15115 (804445) - 1.7.2007
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1805 (806420) - 1.7.2007
Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny.
169.40 Kč

ČSN EN 1496 (832670) - 1.7.2007
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 1498 (832672) - 1.7.2007
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - 1.7.2007
Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.7.2007
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
306.90 Kč

ČSN EN 14346 (838016) - 1.7.2007
Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu vody.
202.40 Kč

ČSN EN 15192 (838022) - 1.7.2007
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15400 (838304) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15401 (838305) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení sypné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15402 (838306) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15403 (838307) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15404 (838308) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15405 (838309) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení hustoty pelet a briket (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15406 (838310) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení klenbování hromadného materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15407 (838311) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15408 (838312) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15410 (838314) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15411 (838315) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15412 (838316) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15413 (838317) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro přípravu zkušebního vzorku z laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15414-3 (838318) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15415 (838319) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Stanovení zrnitostního rozdělení metodou třídění sítem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15442 (838320) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15443 (838321) - 1.7.2007
Tuhá alternativní paliva - Metody pro úpravu laboratorního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14607 (852930) - 1.7.2007
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61223-3-5:2005/Oprava1 (854012) - 1.7.2007
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 (857006) - 1.7.2007
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci. (Platnost do 31.7.2023).
306.90 Kč

ČSN 910001:2007/Oprava1 (910001) - 1.7.2007
Dřevěný nábytek - Technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 14960 (940520) - 1.7.2007
Dětská nafukovací zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - 1.7.2007
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15211 (980017) - 1.7.2007
Zdravotnická informatika - Mapování hierarchického popisu zpráv do XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.7.2007
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)