Nové normy ČSN za březen 2024

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2024 v 09:00


ČSN P ISO/TS 37008 (010396) - 1.3.2024
Interní vyšetřování organizací - Návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - 1.3.2024
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - 1.3.2024
Spojovací součásti - Šestihranné matice (typ 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - 1.3.2024
Spojovací součásti - Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - 1.3.2024
Spojovací součásti - Šestihranné vysoké matice (typ 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - 1.3.2024
Spojovací součásti - Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - 1.3.2024
Spojovací součásti - Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - 1.3.2024
Spojovací součásti - Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-4-ed.2:2019/Oprava1 (038900) - 1.3.2024
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 1089 (052670) - 1.3.2024
Odporová svařovací zařízení - Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení - Rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - 1.3.2024
Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.3.2024
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-1:2021/A1 (078609) - 1.3.2024
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-18 (125301) - 1.3.2024
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 18: Posuzování vhodnosti spotřebního materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5210 (133090) - 1.3.2024
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.3.2024
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16035 (166210) - 1.3.2024
Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63376 (180302) - 1.3.2024
Systém energetického managementu průmyslových zařízení (FEMS) - Funkce a informační toky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 7135+Amd.1 (277450) - 1.3.2024
Strojní zařízení pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-3 (280555) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-3: Vybavení a aplikace - Přilnavé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (280555) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky - Přilnavé materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-9 (300559) - 1.3.2024
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 9: Zkouška shody fyzické a datové vrstvy pro bezdrátovou komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 23374-1 (300652) - 1.3.2024
Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro automatizaci (parkování typu) Valet Parking (AVPS) - Část 1: Systémový rámec, požadavky na automatizované řízení a komunikační rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN P ISO/TS 23374-2 (300652) - 1.3.2024
Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro automatizaci (parkování typu) Valet Parking (AVPS) - Část 2: Zabezpečení pro systém AVP typu 3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - 1.3.2024
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - 1.3.2024
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - 1.3.2024
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - 1.3.2024
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4842 (312135) - 1.3.2024
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou (ESR nebo VAR) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením (H1025) - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 250 mm - 1070 MPa <= Rm <= 1200 MPa - Prémiová kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13590-ed.2 (320880) - 1.3.2024
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - 1.3.2024
Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21487-ed.2 (325230) - 1.3.2024
Malá plavidla - Trvale instalované benzinové a naftové palivové nádrže.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-3:2022/Oprava1 (333160) - 1.3.2024
Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - 1.3.2024
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.4:2017/A2 (334210) - 1.3.2024
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
186.00 Kč

ČSN EN 60870-5-104-ed.2:2007/A1/Oprava1 (334650) - 1.3.2024
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily.
62.00 Kč

ČSN CLC/TS 51643-32 (341394) - 1.3.2024
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61851-1-ed.3:2020/Oprava1 (341590) - 1.3.2024
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 60068-2-14-ed.2:2010/Z1 (345791) - 1.3.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-14-ed.3 (345791) - 1.3.2024
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty.
350.00 Kč

ČSN EN 60455-2-ed.2:2016/Z1 (346571) - 1.3.2024
Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60455-2-ed.3 (346571) - 1.3.2024
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-3-ed.2 (346573) - 1.3.2024
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Polykarbonátové (PC) fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60674-3-3:1999/Z1 (346573) - 1.3.2024
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Požadavky na polykarbonátové (PC) fólie užívané k elektroizolačním účelům.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-7-ed.2 (346573) - 1.3.2024
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Fluorethylenpropylenové (FEP) fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60674-3-7:1999/Z1 (346573) - 1.3.2024
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Požadavky na fluorethylenpropylenové (FEP) fólie užívané k elektroizolačním účelům.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60626-1-ed.2 (346575) - 1.3.2024
Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60626-1:2012/Z1 (346575) - 1.3.2024
Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN 347405-ed.2:2010/Z1 (347405) - 1.3.2024
Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně.
29.00 Kč

ČSN 347405-ed.3 (347405) - 1.3.2024
Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4913.40 Kč

ČSN 347413 (347413) - 1.3.2024
Signální a ovládací kabely pro řídicí systémy - Typ JYTY.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-19-1 (351001) - 1.3.2024
Výkonové transformátory - Část 19-1: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát výkonových transformátorů.
434.00 Kč

ČSN EN 60076-19:2016/Z1 (351001) - 1.3.2024
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách.
29.00 Kč

ČSN EN 62751-2:2015/A2 (351545) - 1.3.2024
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-5-3 (351720) - 1.3.2024
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-3: Bezpečnostní požadavky - Funkční, elektrické a ekonomické požadavky na kodéry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-6-ed.2:2018/Z1 (357605) - 1.3.2024
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-6-ed.3 (357605) - 1.3.2024
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60393-3 (358195) - 1.3.2024
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Přesné otočné potenciometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60939-2:2005/A1 (358281) - 1.3.2024
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-2:2022/Oprava1 (359350) - 1.3.2024
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-2: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivých textilií a izolačních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z39/Oprava1 (360340) - 1.3.2024
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/Z1 (361045) - 1.3.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-14-ed.4 (361050) - 1.3.2024
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
350.00 Kč

ČSN EN 60456-ed.4:2016/A12 (361060) - 1.3.2024
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce.
768.00 Kč

ČSN EN 60730-2-5-ed.3:2015/Oprava1 (361960) - 1.3.2024
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62877-1-ed.2 (364381) - 1.3.2024
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62877-1:2016/Z1 (364381) - 1.3.2024
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62788-2-1 (364660) - 1.3.2024
Postupy měření materiálů používaných ve fotovoltaických modulech - Část 2-1: Polymerní materiály - Přední a zadní stěny - Požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62220-2-1 (364730) - 1.3.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 2-1: Stanovení účinnosti energetická subtrakce - Detektory používané při zobrazování energetickou subtrakční skiagrafií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-76:2019/A1 (364800) - 1.3.2024
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50600-5-1 (367260) - 1.3.2024
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2:2019/A1 (369066) - 1.3.2024
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2:2021/Oprava1 (369760) - 1.3.2024
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní.
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2:2021/Oprava2 (369760) - 1.3.2024
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní.
62.00 Kč

ČSN EN 17740 (369768) - 1.3.2024
Požadavky na odborné profily související se zpracováním a ochranou osobních údajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17799 (369769) - 1.3.2024
Požadavky na ochranu osobních údajů pro zpracovatelské operace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1:2013/Amd.1 (369782) - 1.3.2024
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru.
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3:2016/Amd.1 (369782) - 1.3.2024
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci.
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - 1.3.2024
Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 1: Principy a proces.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - 1.3.2024
Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-2:2020/Amd.1 (369867) - 1.3.2024
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik.
120.00 Kč

ČSN EN 60670-23:2009/A1 (370100) - 1.3.2024
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty.
120.00 Kč

ČSN EN 60670-23:2009/A11 (370100) - 1.3.2024
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty.
120.00 Kč

ČSN EN 50292-ed.2:2014/Z1 (378373) - 1.3.2024
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu.
29.00 Kč

ČSN EN 50292-ed.3 (378373) - 1.3.2024
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech, karavanech a na lodích - Pokyn pro výběr, instalaci, použití a údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - 1.3.2024
Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování -Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - 1.3.2024
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - 1.3.2024
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6306 (420502) - 1.3.2024
Chemický rozbor oceli - Uváděné pořadí prvků v normách na ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - 1.3.2024
Ocel a železo - Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení.
434.00 Kč

ČSN ISO 567 (441320) - 1.3.2024
Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě.
186.00 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - 1.3.2024
Uhlí - Volba metod pro stanovení stopových prvků - Návod a požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13703-3 (450023) - 1.3.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 3: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - 1.3.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 12736-1 (451216) - 1.3.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení - Část 1: Ověřování materiálů a izolačních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12736-2 (451216) - 1.3.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení - Část 2: Kvalifikační procesy pro výrobní a aplikační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12736-3 (451216) - 1.3.2024
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení - Část 3: Rozhraní mezi systémy, systémy svarových spojů, opravami v terénu a prefabrikovanými izolacemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15551 (451334) - 1.3.2024
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 17750 (472013) - 1.3.2024
Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Světelná signalizační zařízení a instalace na nesených nářadích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 21191 (474426) - 1.3.2024
Zařízení na ochranu rostlin - Uzavřené přepravní systémy - Specifikace parametrů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - 1.3.2024
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5537 (570832) - 1.3.2024
Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN ISO 9232:2004/Amd.1 (571421) - 1.3.2024
Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.3.2024
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24187 (640504) - 1.3.2024
Principy pro analýzu mikroplastů přítomných v životním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3671 (642014) - 1.3.2024
Plasty - Aminoplastové lisovací hmoty - Stanovení těkavých složek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15560 (654869) - 1.3.2024
Anorganická hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů.
186.00 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - 1.3.2024
Anorganická hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů.
186.00 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - 1.3.2024
Anorganická hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.3.2024
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4973 (681554) - 1.3.2024
Kosmetika - Mikrobiologie - Řízení kvality kultivačních půd a roztoků používaných v kosmetických standardech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17839 (701059) - 1.3.2024
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Postup validace výpočtových nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23783-1 (704273) - 1.3.2024
Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 1: Slovník a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23783-2 (704273) - 1.3.2024
Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 2: Postupy měření pro stanovení objemové výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 23783-3 (704273) - 1.3.2024
Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 3: Stanovení, specifikace a uvádění objemové výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.3.2024
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17886 (727070) - 1.3.2024
Tepelněizolační výrobky - Posouzení náchylnosti k růstu plísní - Laboratorní zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18755 (727536) - 1.3.2024
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tepelné difuzity monolitické keramiky metodou záblesku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16637-1 (728013) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16637-2 (728013) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16637-3 (728013) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 3: Horizontální perkolační zkouška směrem nahoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17195 (728016) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v eluátech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17196 (728017) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Digesce lučavkou královskou pro následnou analýzu anorganických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17197 (728018) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17200 (728019) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17201 (728020) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Obsah anorganických látek - Metody pro analýzu rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17844 (728021) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) - Metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17845 (728022) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Stanovení reziduí biocidů pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17331 (728023) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah organických látek - Metody extrakce a analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17332 (728024) - 1.3.2024
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza organických látek v eluátech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9488 (730300) - 1.3.2024
Solární energie - Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 52016-3 (730336) - 1.3.2024
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 3: Výpočtové postupy pro adaptivní prvky obálky budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22097 (730341) - 1.3.2024
Tepelná izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení tepelných vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10534-2 (730501) - 1.3.2024
Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Metoda dvou mikrofonů pro činitel zvukové pohltivosti a povrchovou impedanci při kolmém dopadu zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - 1.3.2024
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken.
945.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - 1.3.2024
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.
945.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1:2013/NA-ed.A/Z2 (731101) - 1.3.2024
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1:2013/Z2 (731101) - 1.3.2024
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - 1.3.2024
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí.
223.00 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - 1.3.2024
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu.
223.00 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - 1.3.2024
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - 1.3.2024
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - 1.3.2024
Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles z vláknobetonu (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.3.2024
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.3.2024
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17636 (736351) - 1.3.2024
Drážní aplikace - Infrastruktura - Parametry návrhu polohy koleje - Městské dráhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13232-2 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13232-3 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13232-4 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13232-5 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13232-6 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13232-7 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13232-8 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13232-9 (736371) - 1.3.2024
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 755490:2001/Oprava1 (755490) - 1.3.2024
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod.
29.00 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - 1.3.2024
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23196 (757783) - 1.3.2024
Kvalita vod - Výpočet koncentrací biologické ekvivalence (BEQ) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16484 (790020) - 1.3.2024
Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - 1.3.2024
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-6-V3.1.1 (872001) - 1.3.2024
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 6: Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.4.1 (874007) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.5.1 (874007) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.5.1 (874008) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.3.1 (874008) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.3.1 (874008) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.3.1 (874008) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.4.1 (874008) - 1.3.2024
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QCStatements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-5-1-V2.1.1 (878801) - 1.3.2024
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - 1.3.2024
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14350:2021/Z1 (943455) - 1.3.2024
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 14350+A1 (943455) - 1.3.2024
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.