Nové normy ČSN za červenec 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.7.2022
Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
350.00 Kč

ČSN ISO 14830-1 (011461) - 1.7.2022
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Monitorování a diagnostika založené na tribologii - Část 1: Obecné požadavky a pokyny.
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 15666 (011637) - 1.7.2022
Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21388 (011640) - 1.7.2022
Akustika - Management přizpůsobování sluchadel.
434.00 Kč

TNI ISO/TR 17534-4 (011693) - 1.7.2022
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 4: Doporučení pro implementaci SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/996 v softwaru se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 21363 (012008) - 1.7.2022
Nanotechnologie - Měření distribuce velikosti a tvaru částic transmisní elektronovou mikroskopií (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5459 (014402) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Základny a soustavy základen.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21920-1 (014457) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 1: Indikace struktury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21920-2 (014457) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 2: Termíny, definice a parametry struktury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 21920-3 (014457) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profil - Část 3: Operátory specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17290 (015066) - 1.7.2022
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Měření úbytku tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí techniky TOFD.
223.00 Kč

ČSN 018027-ed.2:2009/Z1 (018027) - 1.7.2022
Značení a zabezpečení v zimním středisku.
29.00 Kč

ČSN EN 62135-2-ed.2:2015/Z1 (052013) - 1.7.2022
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62135-2-ed.3 (052013) - 1.7.2022
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
350.00 Kč

ČSN EN 60974-10-ed.3:2015/Z1 (052205) - 1.7.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-10-ed.4 (052205) - 1.7.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18496 (055706) - 1.7.2022
Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 30-1-1 (061410) - 1.7.2022
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 613 (061412) - 1.7.2022
Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - 1.7.2022
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - 1.7.2022
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (wok) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - 1.7.2022
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - 1.7.2022
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16119 (078213) - 1.7.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.7.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - 1.7.2022
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály.
338.00 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - 1.7.2022
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22044 (142805) - 1.7.2022
Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - 1.7.2022
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13126-13 (166111) - 1.7.2022
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 13: Protizávaží posuvných oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - 1.7.2022
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13126-4 (166111) - 1.7.2022
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12179 (252330) - 1.7.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Kalibrace dotykových (hrotových) přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - 1.7.2022
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - 1.7.2022
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13862 (278612) - 1.7.2022
Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - 1.7.2022
Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy.
338.00 Kč

ČSN EN 14601+A2 (284051) - 1.7.2022
Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu.
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A4 (330050) - 1.7.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
62.00 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3+Z1+Z2 (332000) - 1.7.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy.
434.00 Kč

ČSN EN 61400-13:2016/A1 (333160) - 1.7.2022
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 55035:2018/Oprava2 (334235) - 1.7.2022
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost.
29.00 Kč

ČSN EN 61970-452-ed.3:2018/Z1 (334910) - 1.7.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-452-ed.4 (334910) - 1.7.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1618.80 Kč

ČSN EN 60519-4-ed.3:2014/Z1 (335002) - 1.7.2022
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60519-4-ed.4 (335002) - 1.7.2022
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-9-2-ed.2 (345615) - 1.7.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod.
434.00 Kč

ČSN EN 60695-9-2:2014/Z1 (345615) - 1.7.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-22-2 (345685) - 1.7.2022
Supravodivost - Část 22-2: Měření odporu v normálním stavu a kritického proudu Josephsonova přechodu ve vysokoteplotních supravodičích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-2-ed.2 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62037-2:2013/Z1 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-3-ed.2 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62037-3:2013/Z1 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-5-ed.2 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62037-5:2013/Z1 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-6-ed.2 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62037-6:2013/Z1 (347705) - 1.7.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách.
29.00 Kč

ČSN EN 50708-1-2 (351001) - 1.7.2022
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A13 (354182) - 1.7.2022
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
186.00 Kč

ČSN EN 62271-1-ed.2:2018/A1 (354205) - 1.7.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu.
120.00 Kč

ČSN EN 61010-2-051-ed.3:2016/Z1 (356502) - 1.7.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-051-ed.4 (356502) - 1.7.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-051-ed.4:2022/A11 (356502) - 1.7.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení.
186.00 Kč

ČSN EN 61010-2-061-ed.3:2016/Z1 (356502) - 1.7.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-061-ed.4 (356502) - 1.7.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-061-ed.4:2022/A11 (356502) - 1.7.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62484-ed.2 (356591) - 1.7.2022
Přístroje radiační ochrany - Spektrometrické portálové monitory zařízení (SRPM) použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62484:2016/Z1 (356591) - 1.7.2022
Přístroje radiační ochrany - Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 60987-ed.2:2016/Z1 (356615) - 1.7.2022
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60987-ed.3 (356615) - 1.7.2022
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Hardwarové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-1-ed.3 (357107) - 1.7.2022
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 63182-4 (358473) - 1.7.2022
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 4: Bloková jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63182-5 (358473) - 1.7.2022
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: Válcová jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-39-ed.2 (358799) - 1.7.2022
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-39:2007/Z1 (358799) - 1.7.2022
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 39: Měření difúzního koeficientu vlhkosti a rozpustnosti vody v organických materiálech používaných pro polovodičové součástky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-219 (359223) - 1.7.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-219: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkouška kompatibility materiálu, metoda F19. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-46-ed.2:2019/Oprava1 (359251) - 1.7.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1-ed.3:2020/A1 (359270) - 1.7.2022
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-406-1 (359350) - 1.7.2022
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 406-1: Zkušební metoda pro měření povrchové teploty na zápěstí nošených elektronických zařízení, která jsou v kontaktu s lidskou kůží (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.7.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-82-ed.3 (361050) - 1.7.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63174 (361060) - 1.7.2022
Elektrické zubní kartáčky - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60086-5-ed.4:2017/Z1 (364110) - 1.7.2022
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-5-ed.5 (364110) - 1.7.2022
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem.
434.00 Kč

ČSN EN 62288-ed.2:2015/Z1 (367828) - 1.7.2022
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62288-ed.3 (367828) - 1.7.2022
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.3:2009/Z1 (368308) - 1.7.2022
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60958-1-ed.4 (368308) - 1.7.2022
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2:2007/Z1 (368308) - 1.7.2022
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60958-3-ed.3 (368308) - 1.7.2022
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27007:2020/Z1 (369790) - 1.7.2022
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61386-21-ed.2:2021/Oprava1 (370000) - 1.7.2022
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 61914-ed.2:2016/Z1 (370550) - 1.7.2022
Kabelové příchytky pro elektrické instalace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61914-ed.3 (370550) - 1.7.2022
Kabelové příchytky pro elektrické instalace.
434.00 Kč

ČSN EN 15967 (389662) - 1.7.2022
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par.
350.00 Kč

ČSN 395008 (395008) - 1.7.2022
Palné zbraně nabíjené ústím - Ruční a lafetované zbraně - Technické požadavky - Zkoušení.
223.00 Kč

ČSN 395360:2018/Z1 (395360) - 1.7.2022
Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - 1.7.2022
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - 1.7.2022
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22868 (471654) - 1.7.2022
Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7213 (500202) - 1.7.2022
Vlákniny - Odběr vzorků ke zkouškám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 11056 (560035) - 1.7.2022
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3501 (643113) - 1.7.2022
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - 1.7.2022
Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela.
338.00 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - 1.7.2022
Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce s fluorescenčním indikátorem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - 1.7.2022
Plynný vodík - Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík.
543.00 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - 1.7.2022
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor.
186.00 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - 1.7.2022
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera.
186.00 Kč

ČSN EN 12301:2021/Oprava1 (691286) - 1.7.2022
Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - 1.7.2022
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 933-9 (721193) - 1.7.2022
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - 1.7.2022
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P ISO 6707-3 (730000) - 1.7.2022
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P ISO 6707-4 (730000) - 1.7.2022
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - 1.7.2022
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - 1.7.2022
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - 1.7.2022
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
543.00 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.7.2022
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty.
338.00 Kč

ČSN EN 14592 (732862) - 1.7.2022
Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky kolíkového typu - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 736129:2021/Oprava1 (736129) - 1.7.2022
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
29.00 Kč

ČSN EN 13286-41 (736185) - 1.7.2022
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy.
186.00 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.7.2022
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
567.00 Kč

ČSN EN 16432-3 (736368) - 1.7.2022
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 3: Přejímka.
338.00 Kč

ČSN EN 17319 (736372) - 1.7.2022
Drážní aplikace - Infrastruktura - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění tramvajových kolejnic.
223.00 Kč

ČSN 750150:2008/Oprava1 (750150) - 1.7.2022
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 20236 (757524) - 1.7.2022
Kvalita vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového vázaného dusíku (TNb) a rozpuštěného vázaného dusíku (DNb) po katalytickém spalování za vysoké teploty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16266-2 (757850) - 1.7.2022
Kvalita vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu.
945.00 Kč

ČSN ISO 16075-5 (759023) - 1.7.2022
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy.
434.00 Kč

ČSN EN 17478 (762001) - 1.7.2022
Dopravní služby - Zákaznická komunikace týkající se služeb osobní dopravy - Koncept Univerzální design.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6330 (800821) - 1.7.2022
Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - 1.7.2022
Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb.
338.00 Kč

ČSN EN 19694-2 (834798) - 1.7.2022
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli.
567.00 Kč

ČSN EN 14735 (838004) - 1.7.2022
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 54321 (838127) - 1.7.2022
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-7 (854012) - 1.7.2022
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-7: Přejímací zkoušky a kontrola jakosti stomatologických extraorálních rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii s konickým svazkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-7:2009/A1 (855220) - 1.7.2022
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17688-1 (857042) - 1.7.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro aspiraci tenkou jehlou (FNA) - Část 1: Izolovaná buněčná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17688-2 (857042) - 1.7.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro aspiraci tenkou jehlou (FNA) - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17688-3 (857042) - 1.7.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro aspiraci tenkou jehlou (FNA) - Část 3: Izolovaná genomická DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13089+A2 (942016) - 1.7.2022
Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.