Nové normy ČSN za červenec 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2011 v 09:00


ČSN ISO 26000 (010390) - 1.7.2011
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.
768.00 Kč

ČSN EN 62502 (010676) - 1.7.2011
Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA).
434.00 Kč

ČSN ISO 80000-1 (011300) - 1.7.2011
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9493 (014106) - 1.7.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN ISO 15784-1 (018271) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 15784-3 (018271) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 22951 (018274) - 1.7.2011
Datový slovník a sada zpráv pro systémy nuceného přerušení světelné signalizace a přidělení priority pro vozy záchranné služby a veřejné dopravy osob (PRESTO). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 17572-2 (018284) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 2: Před-kódované označování pozic (Profil před-kódování). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25110 (018387) - 1.7.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Propojovací body rozhraní (SAP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 24101-1 (018403) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 24102 (018404) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management CALM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - 1.7.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12690 (038712) - 1.7.2011
Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14921 (038732) - 1.7.2011
Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - 1.7.2011
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 1949 (061461) - 1.7.2011
Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15420 (075324) - 1.7.2011
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1000 kW.
945.00 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - 1.7.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace.
223.00 Kč

ČSN EN 12816 (078519) - 1.7.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-11 (106010) - 1.7.2011
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-4 (106010) - 1.7.2011
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky.
338.00 Kč

ČSN EN 14276-1+A1 (142020) - 1.7.2011
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 14276-2+A1 (142020) - 1.7.2011
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN ISO 10649-1 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 1: Všeobecné rozměry.
186.00 Kč

ČSN ISO 10649-2 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 2: Rozměry a označení nástrojových držáků pro rozhraní s kuželovou dutinou a kontaktním povrchem příruby.
186.00 Kč

ČSN ISO 10649-3 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 3: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu nástrojů.
186.00 Kč

ČSN ISO 10649-4 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 4: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 bez automatické výměny nástrojů.
186.00 Kč

ČSN ISO 9270-1 (220435) - 1.7.2011
Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 1: Rozměry a označení konců vřeten tvaru S a SF.
186.00 Kč

ČSN ISO 9270-2 (220435) - 1.7.2011
Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 2: Rozměry a označení konců vřeten tvaru J a JF.
186.00 Kč

ČSN EN 12413+A1 (224501) - 1.7.2011
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 8695 (226330) - 1.7.2011
Tvářecí nástroje - Střižníky - Přehled a terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN 741+A1 (260081) - 1.7.2011
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů.
350.00 Kč

ČSN EN 617+A1 (260082) - 1.7.2011
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách.
434.00 Kč

ČSN EN 618+A1 (260083) - 1.7.2011
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků.
543.00 Kč

ČSN EN 619+A1 (260084) - 1.7.2011
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek.
567.00 Kč

ČSN EN 620+A1 (260085) - 1.7.2011
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál.
543.00 Kč

ČSN ISO 18334 (269137) - 1.7.2011
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet.
186.00 Kč

ČSN ISO 12776 (269139) - 1.7.2011
Palety - Kluzné podložky.
223.00 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery.
223.00 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - vratné přepravní prostředky.
338.00 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky.
338.00 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků.
338.00 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy.
434.00 Kč

ČSN EN 13044-1 (269379) - 1.7.2011
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci.
186.00 Kč

ČSN EN 13044-2 (269379) - 1.7.2011
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici.
223.00 Kč

ČSN EN 13044-3 (269379) - 1.7.2011
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici.
186.00 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - 1.7.2011
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.7.2011
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 81-41 (274003) - 1.7.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu.
593.00 Kč

TNI 274012 (274012) - 1.7.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh.
120.00 Kč

ČSN ISO 22178 (300637) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 2481 (312230) - 1.7.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1250 MPa <= Rm <= 1400 MPa - Výkovky - De <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2482 (312231) - 1.7.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Tyče - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2483 (312232) - 1.7.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-212 (330050) - 1.7.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
1204.00 Kč

ČSN EN 60445-ed.4 (330160) - 1.7.2011
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. (Platnost do 8.9.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 12601 (333130) - 1.7.2011
Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/Z2 (334591) - 1.7.2011
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
223.00 Kč

ČSN 354190:2002/Z2 (354190) - 1.7.2011
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD).
29.00 Kč

ČSN EN 60939-1-ed.2 (358281) - 1.7.2011
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 62374-1 (358768) - 1.7.2011
Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-15-ed.2 (358799) - 1.7.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 62148-3-ed.2 (359274) - 1.7.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A12 (361045) - 1.7.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3:2009/A11 (361581) - 1.7.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 60349-1-ed.2 (362205) - 1.7.2011
Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů.
543.00 Kč

ČSN EN 60086-3-ed.3 (364110) - 1.7.2011
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 50342-5 (364310) - 1.7.2011
Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50272-1 (364380) - 1.7.2011
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace a bezpečnosti. (Platnost do 9.4.2021).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-1 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-2 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 2: Karty s magnetickými proužky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-5 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 5: Optické paměťové karty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-7 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 7: Karty s vazbou na dálku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.7.2011
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
338.00 Kč

ČSN EN 14034-1+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 14034-2+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 14034-3+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu.
338.00 Kč

ČSN EN 14034-4+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24817 (451393) - 1.7.2011
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29001 (452001) - 1.7.2011
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 16532-3 (500360) - 1.7.2011
Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - 1.7.2011
Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12853+A1:2010/Oprava1 (514050) - 1.7.2011
Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3656 (588796) - 1.7.2011
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - 1.7.2011
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - 1.7.2011
Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - 1.7.2011
Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20843 (656022) - 1.7.2011
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843: 2011) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - 1.7.2011
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1: 2011) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29621 (681560) - 1.7.2011
Kosmetika - Mikrobiologie - Pokyny pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1097-1 (721194) - 1.7.2011
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval).
223.00 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - 1.7.2011
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů.
186.00 Kč

ČSN EN 15991 (726078) - 1.7.2011
Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektrospopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV).
338.00 Kč

ČSN EN 15979 (726079) - 1.7.2011
Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC).
338.00 Kč

ČSN EN 1849-1:2000/Oprava1 (727641) - 1.7.2011
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.
29.00 Kč

ČSN EN 15812 (727682) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení schopnosti přemostění trhlin.
186.00 Kč

ČSN EN 15813 (727683) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot.
120.00 Kč

ČSN EN 15815 (727684) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení.
120.00 Kč

ČSN EN 15816 (727685) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti.
120.00 Kč

ČSN EN 15817 (727686) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě.
120.00 Kč

ČSN EN 15818 (727687) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě.
120.00 Kč

ČSN EN 15819 (727688) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí.
120.00 Kč

ČSN EN 15820 (727689) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z3 (730035) - 1.7.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
29.00 Kč

ČSN 730834:2011/Z1 (730834) - 1.7.2011
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
223.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1-ed.2 (731201) - 1.7.2011
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1204.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z2 (731201) - 1.7.2011
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1992-3:2007/NA-ed.A (731201) - 1.7.2011
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1-ed.2 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
768.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Z3 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8-ed.2 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku.
945.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Z2 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
29.00 Kč

ČSN EN 13670:2010/Oprava1 (732400) - 1.7.2011
Provádění betonových konstrukcí.
29.00 Kč

ČSN EN 445 (732408) - 1.7.2011
Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 446 (732409) - 1.7.2011
Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže.
223.00 Kč

ČSN EN 447 (732410) - 1.7.2011
Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky.
186.00 Kč

ČSN 736100-1:2008/Z1 (736100) - 1.7.2011
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví.
29.00 Kč

ČSN 736200 (736200) - 1.7.2011
Mosty - Terminologie a třídění.
434.00 Kč

ČSN 736242:2010/Oprava1 (736242) - 1.7.2011
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.
29.00 Kč

ČSN EN 15461+A1 (736340) - 1.7.2011
Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 13910 (770155) - 1.7.2011
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13365 (793874) - 1.7.2011
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - 1.7.2011
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou.
223.00 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.7.2011
Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN ISO 10390 (836221) - 1.7.2011
Kvalita půdy - Stanovení pH.
186.00 Kč

ČSN EN 15290 (838223) - 1.7.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15297 (838224) - 1.7.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15296 (838225) - 1.7.2011
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - 1.7.2011
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - 1.7.2011
Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii.
350.00 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - 1.7.2011
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. (Platnost do 31.3.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.7.2011
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 958+A1 (942008) - 1.7.2011
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 893 (942015) - 1.7.2011
Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21090 (980020) - 1.7.2011
Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.