Nové normy ČSN za červenec 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2011 v 09:00


ČSN ISO 26000 (010390) - 1.7.2011
Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.
698.50 Kč

ČSN EN 62502 (010676) - 1.7.2011
Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA).
394.90 Kč

ČSN ISO 80000-1 (011300) - 1.7.2011
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9493 (014106) - 1.7.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN ISO 15784-1 (018271) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 15784-3 (018271) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 22951 (018274) - 1.7.2011
Datový slovník a sada zpráv pro systémy nuceného přerušení světelné signalizace a přidělení priority pro vozy záchranné služby a veřejné dopravy osob (PRESTO). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 17572-2 (018284) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 2: Před-kódované označování pozic (Profil před-kódování). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25110 (018387) - 1.7.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 21218 (018402) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Propojovací body rozhraní (SAP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 24101-1 (018403) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 24102 (018404) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management CALM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - 1.7.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12690 (038712) - 1.7.2011
Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14921 (038732) - 1.7.2011
Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - 1.7.2011
Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - 1.7.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.7.2011
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 1949 (061461) - 1.7.2011
Instalace systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech a jiných vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15420 (075324) - 1.7.2011
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1000 kW.
859.10 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - 1.7.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace.
202.40 Kč

ČSN EN 12816 (078519) - 1.7.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 28927-11 (106010) - 1.7.2011
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-4 (106010) - 1.7.2011
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky.
306.90 Kč

ČSN EN 14276-1+A1 (142020) - 1.7.2011
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 14276-2+A1 (142020) - 1.7.2011
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN ISO 10649-1 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 1: Všeobecné rozměry.
169.40 Kč

ČSN ISO 10649-2 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 2: Rozměry a označení nástrojových držáků pro rozhraní s kuželovou dutinou a kontaktním povrchem příruby.
169.40 Kč

ČSN ISO 10649-3 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 3: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu nástrojů.
169.40 Kč

ČSN ISO 10649-4 (220431) - 1.7.2011
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 4: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 bez automatické výměny nástrojů.
169.40 Kč

ČSN ISO 9270-1 (220435) - 1.7.2011
Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 1: Rozměry a označení konců vřeten tvaru S a SF.
169.40 Kč

ČSN ISO 9270-2 (220435) - 1.7.2011
Kužel 7/24 konce vřeten pro automatickou výměnu nástrojů - Část 2: Rozměry a označení konců vřeten tvaru J a JF.
169.40 Kč

ČSN EN 12413+A1 (224501) - 1.7.2011
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 8695 (226330) - 1.7.2011
Tvářecí nástroje - Střižníky - Přehled a terminologie.
169.40 Kč

ČSN EN 741+A1 (260081) - 1.7.2011
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů.
317.90 Kč

ČSN EN 617+A1 (260082) - 1.7.2011
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách.
394.90 Kč

ČSN EN 618+A1 (260083) - 1.7.2011
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků.
493.90 Kč

ČSN EN 619+A1 (260084) - 1.7.2011
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek.
515.90 Kč

ČSN EN 620+A1 (260085) - 1.7.2011
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál.
493.90 Kč

ČSN ISO 18334 (269137) - 1.7.2011
Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet.
169.40 Kč

ČSN ISO 12776 (269139) - 1.7.2011
Palety - Kluzné podložky.
202.40 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery.
202.40 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - vratné přepravní prostředky.
306.90 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky.
306.90 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků.
306.90 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - 1.7.2011
Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy.
394.90 Kč

ČSN EN 13044-1 (269379) - 1.7.2011
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci.
169.40 Kč

ČSN EN 13044-2 (269379) - 1.7.2011
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici.
202.40 Kč

ČSN EN 13044-3 (269379) - 1.7.2011
Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici.
169.40 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - 1.7.2011
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - 1.7.2011
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
539.00 Kč

ČSN EN 81-41 (274003) - 1.7.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu.
539.00 Kč

TNI 274012 (274012) - 1.7.2011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh.
108.90 Kč

ČSN ISO 22178 (300637) - 1.7.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 2481 (312230) - 1.7.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1250 MPa <= Rm <= 1400 MPa - Výkovky - De <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2482 (312231) - 1.7.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Tyče - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2483 (312232) - 1.7.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa - Výkovky - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-212 (330050) - 1.7.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.
1094.50 Kč

ČSN EN 60445-ed.4 (330160) - 1.7.2011
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. (Platnost do 8.9.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 12601 (333130) - 1.7.2011
Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 61400-1-ed.2:2006/A1 (333160) - 1.7.2011
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/Z2 (334591) - 1.7.2011
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
202.40 Kč

ČSN 354190:2002/Z2 (354190) - 1.7.2011
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD).
26.40 Kč

ČSN EN 60939-1-ed.2 (358281) - 1.7.2011
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 62374-1 (358768) - 1.7.2011
Polovodičové součástky - Část 1: Zkouška časově závislého průrazu dielektrika pro intermetalické vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-15-ed.2 (358799) - 1.7.2011
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 62148-3-ed.2 (359274) - 1.7.2011
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A12 (361045) - 1.7.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-13:2009/A1 (361551) - 1.7.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily.
108.90 Kč

ČSN EN 61029-1-ed.3:2009/A11 (361581) - 1.7.2011
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 60349-1-ed.2 (362205) - 1.7.2011
Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů.
493.90 Kč

ČSN EN 60086-3-ed.3 (364110) - 1.7.2011
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 50342-5 (364310) - 1.7.2011
Olověné startovací baterie - Část 5: Vlastnosti bateriových pouzder a jejich úchytných částí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50272-1 (364380) - 1.7.2011
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace a bezpečnosti. (Platnost do 9.4.2021).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-1 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-2 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 2: Karty s magnetickými proužky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-5 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 5: Optické paměťové karty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-7 (369737) - 1.7.2011
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 7: Karty s vazbou na dálku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.7.2011
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
306.90 Kč

ČSN EN 14034-1+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 14034-2+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 14034-3+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 14034-4+A1 (389604) - 1.7.2011
Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu.
306.90 Kč

ČSN EN 13942:2009/Oprava1 (450025) - 1.7.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24817 (451393) - 1.7.2011
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29001 (452001) - 1.7.2011
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 16532-3 (500360) - 1.7.2011
Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - 1.7.2011
Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12853+A1:2010/Oprava1 (514050) - 1.7.2011
Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3656 (588796) - 1.7.2011
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - 1.7.2011
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - 1.7.2011
Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - 1.7.2011
Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20843 (656022) - 1.7.2011
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843: 2011) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - 1.7.2011
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1: 2011) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29621 (681560) - 1.7.2011
Kosmetika - Mikrobiologie - Pokyny pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1097-1 (721194) - 1.7.2011
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval).
202.40 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - 1.7.2011
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů.
169.40 Kč

ČSN EN 15991 (726078) - 1.7.2011
Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektrospopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV).
306.90 Kč

ČSN EN 15979 (726079) - 1.7.2011
Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci stejnosměrným obloukem (DC).
306.90 Kč

ČSN EN 1849-1:2000/Oprava1 (727641) - 1.7.2011
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.
26.40 Kč

ČSN EN 15812 (727682) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení schopnosti přemostění trhlin.
169.40 Kč

ČSN EN 15813 (727683) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot.
108.90 Kč

ČSN EN 15815 (727684) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení.
108.90 Kč

ČSN EN 15816 (727685) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti.
108.90 Kč

ČSN EN 15817 (727686) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě.
108.90 Kč

ČSN EN 15818 (727687) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě.
108.90 Kč

ČSN EN 15819 (727688) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí.
108.90 Kč

ČSN EN 15820 (727689) - 1.7.2011
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Z3 (730035) - 1.7.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
26.40 Kč

ČSN 730834:2011/Z1 (730834) - 1.7.2011
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
202.40 Kč

ČSN EN 1992-1-1-ed.2 (731201) - 1.7.2011
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1151.40 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Z2 (731201) - 1.7.2011
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1992-3:2007/NA-ed.A (731201) - 1.7.2011
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-1-ed.2 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
698.50 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Z3 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-8-ed.2 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníku.
859.10 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Z2 (731401) - 1.7.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
26.40 Kč

ČSN EN 13670:2010/Oprava1 (732400) - 1.7.2011
Provádění betonových konstrukcí.
26.40 Kč

ČSN EN 445 (732408) - 1.7.2011
Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 446 (732409) - 1.7.2011
Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže.
202.40 Kč

ČSN EN 447 (732410) - 1.7.2011
Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky.
169.40 Kč

ČSN 736100-1:2008/Z1 (736100) - 1.7.2011
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví.
26.40 Kč

ČSN 736200 (736200) - 1.7.2011
Mosty - Terminologie a třídění.
394.90 Kč

ČSN 736242:2010/Oprava1 (736242) - 1.7.2011
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací.
26.40 Kč

ČSN EN 15461+A1 (736340) - 1.7.2011
Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 13910 (770155) - 1.7.2011
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13365 (793874) - 1.7.2011
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - 1.7.2011
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou.
202.40 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.7.2011
Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN ISO 10390 (836221) - 1.7.2011
Kvalita půdy - Stanovení pH.
169.40 Kč

ČSN EN 15290 (838223) - 1.7.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15297 (838224) - 1.7.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15296 (838225) - 1.7.2011
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - 1.7.2011
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 7405 (856301) - 1.7.2011
Stomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii.
317.90 Kč

ČSN EN 14055 (914640) - 1.7.2011
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry. (Platnost do 31.3.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 1069-1 (940910) - 1.7.2011
Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 958+A1 (942008) - 1.7.2011
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 893 (942015) - 1.7.2011
Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21090 (980020) - 1.7.2011
Zdravotnická informatika - Harmonizované datové typy pro informační výměnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1185.60 Kč

Kategorie (nové normy)