Nové normy ČSN za leden 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2009 v 09:00


ČSN EN 80000-6 (011300) - 1.1.2009
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus. (Platnost do 21.12.2025).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20643 (011423) - 1.1.2009
Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13753 (011433) - 1.1.2009
Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10846-1 (011676) - 1.1.2009
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10846-2 (011676) - 1.1.2009
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb.
350.00 Kč

ČSN EN 473 (015004) - 1.1.2009
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady.
338.00 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - 1.1.2009
Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou.
223.00 Kč

ČSN ISO 7001 (018021) - 1.1.2009
Grafické značky - Veřejné informační značky.
567.00 Kč

ČSN 018027 (018027) - 1.1.2009
Značení a zabezpečení v zimním středisku.
350.00 Kč

ČSN ISO/TR 17452 (018203) - 1.1.2009
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14814 (018339) - 1.1.2009
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.1.2009
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - 1.1.2009
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50505 (050695) - 1.1.2009
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052025) - 1.1.2009
Odporové svařování - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště se zabudovaným transformátorem - Transformátory s usměrňovačem pracující při kmitočtu 1000 Hz.
338.00 Kč

ČSN EN 50504 (052203) - 1.1.2009
Validace zařízení pro obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.11.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 15033:2007/Oprava1 (061463) - 1.1.2009
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě.
29.00 Kč

ČSN EN 15389 (133240) - 1.1.2009
Průmyslové armatury - Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN 817 (135822) - 1.1.2009
Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15092 (135823) - 1.1.2009
Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15542 (138105) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12102 (143019) - 1.1.2009
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

PNE 184311-ed.2 (184311) - 1.1.2009
Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy.
NA DOTAZ

ČSN EN 818-1+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 818-2+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8.
223.00 Kč

ČSN EN 818-3+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4.
223.00 Kč

ČSN EN 818-4+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8.
338.00 Kč

ČSN EN 818-5+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4.
338.00 Kč

ČSN EN 818-6+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
338.00 Kč

ČSN EN 818-7+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT).
350.00 Kč

ČSN EN 1677-2+A1 (271910) - 1.1.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8.
223.00 Kč

ČSN EN 1677-3+A1 (271910) - 1.1.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8.
223.00 Kč

ČSN EN 81-3+A1 (274003) - 1.1.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-82 (274003) - 1.1.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omeznou schopností pohybu.
338.00 Kč

ČSN 274014:2007/Z1 (274014) - 1.1.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy.
62.00 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - 1.1.2009
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T.
223.00 Kč

ČSN EN 13015+A1 (274090) - 1.1.2009
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN 12016+A1 (274101) - 1.1.2009
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
338.00 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - 1.1.2009
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
768.00 Kč

ČSN EN 15573 (277586) - 1.1.2009
Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - 1.1.2009
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1645-1+A1 (300046) - 1.1.2009
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 1646-1+A1 (300047) - 1.1.2009
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 1647+A1 (300048) - 1.1.2009
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 60079-27-ed.2 (332320) - 1.1.2009
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO). (Od 4.8.2014 dle V 6/12 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60079-11-ed.2 (33 2320) z 1.6.2012).
223.00 Kč

PNE 333160-1 (333160) - 1.1.2009
Generátorové systémy větrných turbín. Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě.
NA DOTAZ

PNE 333160-2 (333160) - 1.1.2009
Větrné elektrárny - Ochrana před bleskem.
NA DOTAZ

ČSN EN 54-25 (342710) - 1.1.2009
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje.
434.00 Kč

ČSN EN 60404-2:1999/A1 (345862) - 1.1.2009
Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60216-5-ed.2 (346416) - 1.1.2009
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2025).
350.00 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.3 (353412) - 1.1.2009
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.4.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60512-16-11 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-16-13 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-16-18 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-16-8 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-16-9 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61076-2-104 (354621) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.10.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 62317-13 (358475) - 1.1.2009
Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-50 (359223) - 1.1.2009
Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-2 (359249) - 1.1.2009
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-101-3 (359255) - 1.1.2009
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-3: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 61758-1 (359258) - 1.1.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní krytů - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.3 (359270) - 1.1.2009
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhašecího poměru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.11.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 61290-11-1-ed.2 (359271) - 1.1.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62343-1-2 (359278) - 1.1.2009
Dynamické moduly - Část 1-2: Funkčnost - Dynamický kompenzátor chromatické disperze s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 50490 (360065) - 1.1.2009
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů.
223.00 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A1 (360160) - 1.1.2009
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-83:2003/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů.
120.00 Kč

ČSN EN 62002-1-ed.2 (367526) - 1.1.2009
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62002-2-ed.2 (367526) - 1.1.2009
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62311 (367909) - 1.1.2009
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Platnost do 24.1.2023).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - 1.1.2009
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci.
338.00 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba.
768.00 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541.
223.00 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12.
223.00 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A.
223.00 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125.
223.00 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea.
223.00 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23.
186.00 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01.
186.00 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100.
186.00 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - 1.1.2009
Kovové prášky - Stanovení tekutosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1173 (421309) - 1.1.2009
Měď a slitiny mědi - Označování stavů.
120.00 Kč

ČSN EN 1715-1 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 1715-2 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 2: Zvláštní požadavky pro použití v elektrotechnice.
186.00 Kč

ČSN EN 1715-3 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování).
120.00 Kč

ČSN EN 1715-4 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svařování.
120.00 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - 1.1.2009
Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-11 (450020) - 1.1.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - 1.1.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 28300 (450042) - 1.1.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - 1.1.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 217 (500041) - 1.1.2009
Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6785 (560646) - 1.1.2009
Mléko a mléčné výrobky - Průkaz bakterií rodu Salmonella.
338.00 Kč

ČSN ISO 21527-1 (560650) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95.
186.00 Kč

ČSN ISO 21527-2 (560650) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-1 (560651) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae.
338.00 Kč

ČSN ISO 8070 (570519) - 1.1.2009
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - 1.1.2009
Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - 1.1.2009
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - 1.1.2009
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - 1.1.2009
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky.
186.00 Kč

ČSN EN 14398-2+A2 (697228) - 1.1.2009
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.1.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16282 (726041) - 1.1.2009
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě.
223.00 Kč

ČSN EN 1094-1 (726080) - 1.1.2009
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků.
223.00 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.1.2009
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny.
1159.00 Kč

ČSN EN 1999-1-2 (731501) - 1.1.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
543.00 Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501) - 1.1.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily.
543.00 Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501) - 1.1.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce.
543.00 Kč

ČSN EN 13848-1+A1 (736359) - 1.1.2009
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje.
338.00 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.1.2009
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - 1.1.2009
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody.
543.00 Kč

ČSN 751500 (751500) - 1.1.2009
Hydrologické údaje podzemních vod.
186.00 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.1.2009
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
223.00 Kč

ČSN EN 15552 (770649) - 1.1.2009
Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20848-1 (771050) - 1.1.2009
Obaly - Plastové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20848-2 (771050) - 1.1.2009
Obaly - Plastové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 208,2 l a 220 l.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - 1.1.2009
Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15750-1 (771060) - 1.1.2009
Obaly - Ocelové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 208 l, 210 l a 216,5 l.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15750-2 (771060) - 1.1.2009
Obaly - Ocelové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 212 l, 216,5 l a 230 l.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - 1.1.2009
Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Uzavírací systémy se vsazenou přírubou uzávěru.
434.00 Kč

ČSN 800523 (800523) - 1.1.2009
Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace.
120.00 Kč

ČSN 800601 (800601) - 1.1.2009
Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy.
338.00 Kč

ČSN 800623 (800623) - 1.1.2009
Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - 1.1.2009
Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - 1.1.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - 1.1.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806192) - 1.1.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 18: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti netkaných materiálů pomocí tahové zkoušky grab (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12198-3+A1 (833260) - 1.1.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - 1.1.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15527 (838029) - 1.1.2009
Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS).
350.00 Kč

ČSN EN 13718-2 (842120) - 1.1.2009
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11135-2 (855252) - 1.1.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 11135-1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.7.2017).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - 1.1.2009
Stomatologie - Bazální polymery - Polymery pro baze zubních náhrad (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20776-2 (857006) - 1.1.2009
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti. (Platnost do 31.1.2025).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V1.2.1 (874605) - 1.1.2009
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-1-V1.2.1 (875136) - 1.1.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 1176-2 (940515) - 1.1.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky. (Platnost do 31.10.2018).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.1.2009
Zdravotnická informatika - Použití ISO/IEC 27002 (ISO 27799) pro management bezpečnosti informací ve zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.