Nové normy ČSN za leden 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2009 v 09:00


ČSN EN 80000-6 (011300) - 1.1.2009
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20643 (011423) - 1.1.2009
Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13753 (011433) - 1.1.2009
Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10846-1 (011676) - 1.1.2009
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10846-2 (011676) - 1.1.2009
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb.
317.90 Kč

ČSN EN 473 (015004) - 1.1.2009
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady.
306.90 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - 1.1.2009
Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou.
202.40 Kč

ČSN ISO 7001 (018021) - 1.1.2009
Grafické značky - Veřejné informační značky.
515.90 Kč

ČSN 018027 (018027) - 1.1.2009
Značení a zabezpečení v zimním středisku.
317.90 Kč

ČSN ISO/TR 17452 (018203) - 1.1.2009
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14814 (018339) - 1.1.2009
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.1.2009
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - 1.1.2009
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50505 (050695) - 1.1.2009
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052025) - 1.1.2009
Odporové svařování - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště se zabudovaným transformátorem - Transformátory s usměrňovačem pracující při kmitočtu 1000 Hz.
306.90 Kč

ČSN EN 50504 (052203) - 1.1.2009
Validace zařízení pro obloukové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.11.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 15033:2007/Oprava1 (061463) - 1.1.2009
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě.
26.40 Kč

ČSN EN 15389 (133240) - 1.1.2009
Průmyslové armatury - Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN 817 (135822) - 1.1.2009
Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15092 (135823) - 1.1.2009
Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15542 (138105) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12102 (143019) - 1.1.2009
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

PNE 184311-ed.2 (184311) - 1.1.2009
Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy.
NA DOTAZ

ČSN EN 818-1+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 818-2+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8.
202.40 Kč

ČSN EN 818-3+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4.
202.40 Kč

ČSN EN 818-4+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8.
306.90 Kč

ČSN EN 818-5+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4.
306.90 Kč

ČSN EN 818-6+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
306.90 Kč

ČSN EN 818-7+A1 (270083) - 1.1.2009
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT).
317.90 Kč

ČSN EN 1677-2+A1 (271910) - 1.1.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8.
202.40 Kč

ČSN EN 1677-3+A1 (271910) - 1.1.2009
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8.
202.40 Kč

ČSN EN 81-3+A1 (274003) - 1.1.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 81-82 (274003) - 1.1.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omeznou schopností pohybu.
306.90 Kč

ČSN 274014:2007/Z1 (274014) - 1.1.2009
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy.
56.10 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - 1.1.2009
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T.
202.40 Kč

ČSN EN 13015+A1 (274090) - 1.1.2009
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu.
306.90 Kč

ČSN EN 12016+A1 (274101) - 1.1.2009
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
306.90 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - 1.1.2009
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
698.50 Kč

ČSN EN 15573 (277586) - 1.1.2009
Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - 1.1.2009
Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1645-1+A1 (300046) - 1.1.2009
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 1646-1+A1 (300047) - 1.1.2009
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 1647+A1 (300048) - 1.1.2009
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 60079-27-ed.2 (332320) - 1.1.2009
Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO). (Od 4.8.2014 dle V 6/12 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60079-11-ed.2 (33 2320) z 1.6.2012).
202.40 Kč

PNE 333160-1 (333160) - 1.1.2009
Generátorové systémy větrných turbín. Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě.
NA DOTAZ

PNE 333160-2 (333160) - 1.1.2009
Větrné elektrárny - Ochrana před bleskem.
NA DOTAZ

ČSN EN 54-25 (342710) - 1.1.2009
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje.
394.90 Kč

ČSN EN 60404-2:1999/A1 (345862) - 1.1.2009
Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60216-5-ed.2 (346416) - 1.1.2009
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61810-1-ed.3 (353412) - 1.1.2009
Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.4.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60512-16-11 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-16-13 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-16-18 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-16-8 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-16-9 (354055) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61076-2-104 (354621) - 1.1.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-104: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou nebo západkovou aretací M8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.10.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 62317-13 (358475) - 1.1.2009
Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-50 (359223) - 1.1.2009
Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-2 (359249) - 1.1.2009
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-101-3 (359255) - 1.1.2009
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-3: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61758-1 (359258) - 1.1.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní krytů - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.3 (359270) - 1.1.2009
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhašecího poměru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.11.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 61290-11-1-ed.2 (359271) - 1.1.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-1-2 (359278) - 1.1.2009
Dynamické moduly - Část 1-2: Funkčnost - Dynamický kompenzátor chromatické disperze s pigtaily pro použití v řízeném prostředí (Kategorie C). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 50490 (360065) - 1.1.2009
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 60357-ed.2:2003/A1 (360160) - 1.1.2009
Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-12-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2:2003/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-82-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-83:2003/A1 (361045) - 1.1.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů.
108.90 Kč

ČSN EN 62002-1-ed.2 (367526) - 1.1.2009
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 1: Specifikace rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62002-2-ed.2 (367526) - 1.1.2009
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62311 (367909) - 1.1.2009
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz). (Platnost do 24.1.2023).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - 1.1.2009
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci.
306.90 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba.
698.50 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541.
202.40 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12.
202.40 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A.
202.40 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125.
202.40 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea.
202.40 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23.
169.40 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01.
169.40 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100.
169.40 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - 1.1.2009
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4490 (420755) - 1.1.2009
Kovové prášky - Stanovení tekutosti kalibrovanou nálevkou (Hallův průtokoměr) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1173 (421309) - 1.1.2009
Měď a slitiny mědi - Označování stavů.
108.90 Kč

ČSN EN 1715-1 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 1715-2 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 2: Zvláštní požadavky pro použití v elektrotechnice.
169.40 Kč

ČSN EN 1715-3 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromě svařování).
108.90 Kč

ČSN EN 1715-4 (421421) - 1.1.2009
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svařování.
108.90 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - 1.1.2009
Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13628-11 (450020) - 1.1.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 11: Pružné potrubní systémy pro podmořské a námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - 1.1.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 28300 (450042) - 1.1.2009
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Odvzdušňování/odplyňování skladovacích zásobníků provozovaných při atmosférickém nebo nízkém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10426-6 (451394) - 1.1.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 6: Metody stanovení pevnosti statických gelů cementačních směsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 217 (500041) - 1.1.2009
Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6785 (560646) - 1.1.2009
Mléko a mléčné výrobky - Průkaz bakterií rodu Salmonella.
306.90 Kč

ČSN ISO 21527-1 (560650) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95.
169.40 Kč

ČSN ISO 21527-2 (560650) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-1 (560651) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - 1.1.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae.
306.90 Kč

ČSN ISO 8070 (570519) - 1.1.2009
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - 1.1.2009
Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - 1.1.2009
Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - 1.1.2009
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - 1.1.2009
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - 1.1.2009
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky.
169.40 Kč

ČSN EN 14398-2+A2 (697228) - 1.1.2009
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.1.2009
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16282 (726041) - 1.1.2009
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě.
202.40 Kč

ČSN EN 1094-1 (726080) - 1.1.2009
Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků.
202.40 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.1.2009
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny.
1053.80 Kč

ČSN EN 1999-1-2 (731501) - 1.1.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
493.90 Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501) - 1.1.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily.
493.90 Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501) - 1.1.2009
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce.
493.90 Kč

ČSN EN 13848-1+A1 (736359) - 1.1.2009
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje.
306.90 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - 1.1.2009
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - 1.1.2009
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody.
493.90 Kč

ČSN 751500 (751500) - 1.1.2009
Hydrologické údaje podzemních vod.
169.40 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.1.2009
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
202.40 Kč

ČSN EN 15552 (770649) - 1.1.2009
Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20848-1 (771050) - 1.1.2009
Obaly - Plastové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20848-2 (771050) - 1.1.2009
Obaly - Plastové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 208,2 l a 220 l.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - 1.1.2009
Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15750-1 (771060) - 1.1.2009
Obaly - Ocelové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 208 l, 210 l a 216,5 l.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15750-2 (771060) - 1.1.2009
Obaly - Ocelové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 212 l, 216,5 l a 230 l.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - 1.1.2009
Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Uzavírací systémy se vsazenou přírubou uzávěru.
394.90 Kč

ČSN 800523 (800523) - 1.1.2009
Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace.
108.90 Kč

ČSN 800601 (800601) - 1.1.2009
Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy.
306.90 Kč

ČSN 800623 (800623) - 1.1.2009
Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - 1.1.2009
Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - 1.1.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - 1.1.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806192) - 1.1.2009
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 18: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti netkaných materiálů pomocí tahové zkoušky grab (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12198-3+A1 (833260) - 1.1.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - 1.1.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15527 (838029) - 1.1.2009
Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS).
317.90 Kč

ČSN EN 13718-2 (842120) - 1.1.2009
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11135-2 (855252) - 1.1.2009
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 11135-1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.7.2017).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20795-1 (856338) - 1.1.2009
Stomatologie - Bazální polymery - Polymery pro baze zubních náhrad (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20776-2 (857006) - 1.1.2009
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V1.2.1 (874605) - 1.1.2009
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302500-1-V1.2.1 (875136) - 1.1.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 1176-2 (940515) - 1.1.2009
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky. (Platnost do 31.10.2018).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.1.2009
Zdravotnická informatika - Použití ISO/IEC 27002 (ISO 27799) pro management bezpečnosti informací ve zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

Kategorie (nové normy)