Nové normy ČSN za březen 2016

od NORMSERVISČSN EN ISO 9000 (010300) - 1.3.2016
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.
768.00 Kč

ČSN EN 61175-1 (013731) - 1.3.2016
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - 1.3.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava1 (015257) - 1.3.2016
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 8044 (038001) - 1.3.2016
Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.3.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.3.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 62135-1-ed.2 (052013) - 1.3.2016
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.
567.00 Kč

ČSN EN 16647 (061315) - 1.3.2016
Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16752 (113172) - 1.3.2016
Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13350 (122018) - 1.3.2016
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1171 (133720) - 1.3.2016
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka.
338.00 Kč

ČSN EN 61804-3-ed.3 (184003) - 1.3.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.7.2023).
1995.00 Kč

ČSN EN 61804-5 (184003) - 1.3.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.7.2023).
1377.00 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - 1.3.2016
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - 1.3.2016
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 2936:2015/Oprava1 (231605) - 1.3.2016
Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.
29.00 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.3.2016
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.3.2016
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu.
223.00 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.3.2016
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel.
1377.00 Kč

ČSN EN 16452 (284048) - 1.3.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - 1.3.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 11067 (300644) - 1.3.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 9277 (310409) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.3.2016
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-015 (311812) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) pro 2 a 4 moduly - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4652-110 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-111 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-112 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 112: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-113 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 113: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka přepážková - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-211 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 211: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-212 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 212: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-310 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 310: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4641-100 (311934) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 100: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4377 (312144) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4723 (316841) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Standardizované metody měření kritérií pohodlí a prostoru pro sedadla pro cestující v letadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4726 (316842) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Přijetí estetických změn ve vzhledu součástí kabiny letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16747 (320051) - 1.3.2016
Námořní a přístavní bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3 (332320) - 1.3.2016
Výbušné atmosféry - Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením "e" (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1: 2012).
567.00 Kč

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-9 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 26.4.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - 1.3.2016
Drážní zařízení - Základní parametry systémů pro detekování vlaků - Část 1: Kolejové obvody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - 1.3.2016
Drážní zařízení - Základní parametry systémů pro detekování vlaků - Část 2: Počítače náprav (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62676-4 (334592) - 1.3.2016
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace.
567.00 Kč

ČSN EN 60839-11-2 (334593) - 1.3.2016
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace.
350.00 Kč

ČSN EN 62559-2 (334905) - 1.3.2016
Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50502 (341515) - 1.3.2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60695-11-10-ed.2:2014/Oprava1 (345615) - 1.3.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku.
29.00 Kč

ČSN EN 60455-2-ed.2 (346571) - 1.3.2016
Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.8.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 60836-ed.2 (346731) - 1.3.2016
Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61169-52 (353811) - 1.3.2016
Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4 (354508) - 1.3.2016
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/A1/Oprava1 (354513) - 1.3.2016
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - 1.3.2016
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.11.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 61338-1-5 (358454) - 1.3.2016
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50411-3-5 (359249) - 1.3.2016
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-5: Nástěnná zásuvka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60968-ed.2 (360290) - 1.3.2016
Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 62733 (360511) - 1.3.2016
Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62386-201-ed.2 (360540) - 1.3.2016
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62756-1 (360541) - 1.3.2016
Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A1/Oprava4 (361045) - 1.3.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5:2012/A1 (361050) - 1.3.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
120.00 Kč

ČSN EN 50229-ed.4 (361060) - 1.3.2016
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 13.11.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 50342-7 (364310) - 1.3.2016
Olověné startovací baterie - Část 7: Obecné požadavky a metody zkoušek pro motocyklové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-2-ed.3 (364801) - 1.3.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky.
768.00 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/Oprava1 (364801) - 1.3.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - 1.3.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62379-7 (367009) - 1.3.2016
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50090-4-3-ed.2 (368051) - 1.3.2016
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2:2007/A2 (368308) - 1.3.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-5 (369701) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30111 (369706) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29128 (369707) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Verifikace kryptografických protokolů.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3 (369782) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6142-1 (385609) - 1.3.2016
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16726 (386120) - 1.3.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11085 (461087) - 1.3.2016
Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16231-2 (470602) - 1.3.2016
Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 2: Stanovení statické stability a zkušební postupy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - 1.3.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - 1.3.2016
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.3.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.
543.00 Kč

ČSN EN 14680-ed.2 (668694) - 1.3.2016
Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8623 (670610) - 1.3.2016
Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení a charakteristické hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16499 (672014) - 1.3.2016
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16498 (672015) - 1.3.2016
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16700 (672016) - 1.3.2016
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12150-1 (701570) - 1.3.2016
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13892-3:2015/Oprava1 (722482) - 1.3.2016
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme.
29.00 Kč

ČSN EN 771-1+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 771-2+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 771-3+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 771-4+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 771-5+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 771-6+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 494+A1 (723402) - 1.3.2016
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14528-ed.2 (724870) - 1.3.2016
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14688-ed.2 (724872) - 1.3.2016
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16703 (730514) - 1.3.2016
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - 1.3.2016
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 730895 (730895) - 1.3.2016
Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek.
350.00 Kč

ČSN EN 16580 (746484) - 1.3.2016
Dveře do vlhkých prostor - Odolnost proti vodě - Zkouška a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 755050-1 (755050) - 1.3.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty.
338.00 Kč

ČSN 755050-3 (755050) - 1.3.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením.
223.00 Kč

ČSN 756560 (756560) - 1.3.2016
Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti.
223.00 Kč

ČSN EN 16691 (757557) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
338.00 Kč

ČSN EN 16694 (757595) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
338.00 Kč

ČSN EN 16693 (757596) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
338.00 Kč

ČSN EN 16695 (757736) - 1.3.2016
Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - 1.3.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19074 (793835) - 1.3.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3379 (793840) - 1.3.2016
Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3380 (793841) - 1.3.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11268-1:2014/Z1 (836456) - 1.3.2016
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11268-3 (836456) - 1.3.2016
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 556-2 (855255) - 1.3.2016
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16408 (856005) - 1.3.2016
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23640-ed.2 (857015) - 1.3.2016
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.6.1 (879028) - 1.3.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16582-1 (940929) - 1.3.2016
Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16582-2 (940929) - 1.3.2016
Rodinné bazény - Část 2: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro zabudované bazény (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16582-3 (940929) - 1.3.2016
Rodinné bazény - Část 3: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro nadzemní bazény (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.