Nové normy ČSN za březen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 9000 (010300) - 1.3.2016
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.
698.50 Kč

ČSN EN 61175-1 (013731) - 1.3.2016
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - 1.3.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava1 (015257) - 1.3.2016
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8044 (038001) - 1.3.2016
Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.3.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.3.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 62135-1-ed.2 (052013) - 1.3.2016
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.
515.90 Kč

ČSN EN 16647 (061315) - 1.3.2016
Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16752 (113172) - 1.3.2016
Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13350 (122018) - 1.3.2016
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1171 (133720) - 1.3.2016
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka.
306.90 Kč

ČSN EN 61804-3-ed.3 (184003) - 1.3.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.7.2023).
1995.00 Kč

ČSN EN 61804-5 (184003) - 1.3.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.7.2023).
1379.40 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - 1.3.2016
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - 1.3.2016
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 2936:2015/Oprava1 (231605) - 1.3.2016
Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.
26.40 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.3.2016
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.3.2016
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu.
202.40 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.3.2016
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel.
1379.40 Kč

ČSN EN 16452 (284048) - 1.3.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - 1.3.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 11067 (300644) - 1.3.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 9277 (310409) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.3.2016
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-015 (311812) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) pro 2 a 4 moduly - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4652-110 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-111 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-112 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 112: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-113 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 113: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka přepážková - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-211 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 211: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-212 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 212: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-310 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 310: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-100 (311934) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 100: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4377 (312144) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4723 (316841) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Standardizované metody měření kritérií pohodlí a prostoru pro sedadla pro cestující v letadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4726 (316842) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Přijetí estetických změn ve vzhledu součástí kabiny letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16747 (320051) - 1.3.2016
Námořní a přístavní bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3 (332320) - 1.3.2016
Výbušné atmosféry - Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením "e" (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1: 2012).
515.90 Kč

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50341-2-9 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 26.4.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - 1.3.2016
Drážní zařízení - Základní parametry systémů pro detekování vlaků - Část 1: Kolejové obvody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - 1.3.2016
Drážní zařízení - Základní parametry systémů pro detekování vlaků - Část 2: Počítače náprav (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62676-4 (334592) - 1.3.2016
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace.
515.90 Kč

ČSN EN 60839-11-2 (334593) - 1.3.2016
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace.
317.90 Kč

ČSN EN 62559-2 (334905) - 1.3.2016
Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50502 (341515) - 1.3.2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60695-11-10-ed.2:2014/Oprava1 (345615) - 1.3.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku.
26.40 Kč

ČSN EN 60455-2-ed.2 (346571) - 1.3.2016
Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60836-ed.2 (346731) - 1.3.2016
Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61169-52 (353811) - 1.3.2016
Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4 (354508) - 1.3.2016
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60309-1-ed.3:2000/A1/Oprava1 (354513) - 1.3.2016
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - 1.3.2016
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61338-1-5 (358454) - 1.3.2016
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50411-3-5 (359249) - 1.3.2016
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-5: Nástěnná zásuvka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60968-ed.2 (360290) - 1.3.2016
Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 62733 (360511) - 1.3.2016
Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62386-201-ed.2 (360540) - 1.3.2016
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62756-1 (360541) - 1.3.2016
Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A1/Oprava4 (361045) - 1.3.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5:2012/A1 (361050) - 1.3.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
108.90 Kč

ČSN EN 50229-ed.4 (361060) - 1.3.2016
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 13.11.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 50342-7 (364310) - 1.3.2016
Olověné startovací baterie - Část 7: Obecné požadavky a metody zkoušek pro motocyklové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-2-ed.3 (364801) - 1.3.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky.
698.50 Kč

ČSN EN 60601-2-43-ed.2:2011/Oprava1 (364801) - 1.3.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - 1.3.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62379-7 (367009) - 1.3.2016
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50090-4-3-ed.2 (368051) - 1.3.2016
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2:2007/A2 (368308) - 1.3.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-5 (369701) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 30111 (369706) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 29128 (369707) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Verifikace kryptografických protokolů.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3 (369782) - 1.3.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6142-1 (385609) - 1.3.2016
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16726 (386120) - 1.3.2016
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.3.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11085 (461087) - 1.3.2016
Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16231-2 (470602) - 1.3.2016
Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 2: Stanovení statické stability a zkušební postupy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - 1.3.2016
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15199-4 (656116) - 1.3.2016
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14885 (665021) - 1.3.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika.
493.90 Kč

ČSN EN 14680-ed.2 (668694) - 1.3.2016
Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8623 (670610) - 1.3.2016
Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení a charakteristické hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16499 (672014) - 1.3.2016
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16498 (672015) - 1.3.2016
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16700 (672016) - 1.3.2016
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12150-1 (701570) - 1.3.2016
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13892-3:2015/Oprava1 (722482) - 1.3.2016
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme.
26.40 Kč

ČSN EN 771-1+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 771-2+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 771-3+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 771-4+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 771-5+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 771-6+A1 (722634) - 1.3.2016
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 494+A1 (723402) - 1.3.2016
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14528-ed.2 (724870) - 1.3.2016
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14688-ed.2 (724872) - 1.3.2016
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16703 (730514) - 1.3.2016
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - 1.3.2016
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 730895 (730895) - 1.3.2016
Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek.
317.90 Kč

ČSN EN 16580 (746484) - 1.3.2016
Dveře do vlhkých prostor - Odolnost proti vodě - Zkouška a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 755050-1 (755050) - 1.3.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty.
306.90 Kč

ČSN 755050-3 (755050) - 1.3.2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením.
202.40 Kč

ČSN 756560 (756560) - 1.3.2016
Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti.
202.40 Kč

ČSN EN 16691 (757557) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
306.90 Kč

ČSN EN 16694 (757595) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
306.90 Kč

ČSN EN 16693 (757596) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10703:2008/Z1 (757630) - 1.3.2016
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením.
56.10 Kč

ČSN EN 16695 (757736) - 1.3.2016
Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - 1.3.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19074 (793835) - 1.3.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3379 (793840) - 1.3.2016
Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3380 (793841) - 1.3.2016
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11268-1:2014/Z1 (836456) - 1.3.2016
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11268-2:2014/Z1 (836456) - 1.3.2016
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11268-3 (836456) - 1.3.2016
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 556-2 (855255) - 1.3.2016
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16408 (856005) - 1.3.2016
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23640-ed.2 (857015) - 1.3.2016
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301192-V1.6.1 (879028) - 1.3.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16582-1 (940929) - 1.3.2016
Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16582-2 (940929) - 1.3.2016
Rodinné bazény - Část 2: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro zabudované bazény (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16582-3 (940929) - 1.3.2016
Rodinné bazény - Část 3: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro nadzemní bazény (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)