Nové normy ČSN za březen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 9000 (010300) - 1.3.2016
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.
698.50 Kč

ČSN EN 61175-1 (013731) - 1.3.2016
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - 1.3.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava1 (015257) - 1.3.2016
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 8044 (038001) - 1.3.2016
Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - 1.3.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - 1.3.2016
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 62135-1-ed.2 (052013) - 1.3.2016
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.
515.90 Kč

ČSN EN 16647 (061315) - 1.3.2016
Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16752 (113172) - 1.3.2016
Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13350 (122018) - 1.3.2016
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1171 (133720) - 1.3.2016
Průmyslové armatury - Litinová šoupátka.
306.90 Kč

ČSN EN 61804-3-ed.3 (184003) - 1.3.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
1995.00 Kč

ČSN EN 61804-5 (184003) - 1.3.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL (Norma k přímému použití jako ČSN).
1379.40 Kč

ČSN EN ISO 8624:2011/A1 (195101) - 1.3.2016
Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - 1.3.2016
Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - 1.3.2016
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 2936:2015/Oprava1 (231605) - 1.3.2016
Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem.
26.40 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - 1.3.2016
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - 1.3.2016
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu.
202.40 Kč

ČSN EN 15273-2 (280340) - 1.3.2016
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel.
1379.40 Kč

ČSN EN 16452 (284048) - 1.3.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - 1.3.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 11067 (300644) - 1.3.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 9277 (310409) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.3.2016
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 2084 (311719) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-015 (311812) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) pro 2 a 4 moduly - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4652-110 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-111 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-112 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 112: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-113 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 113: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka přepážková - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-211 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 211: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-212 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 212: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-310 (311828) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 310: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-100 (311934) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 100: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4377 (312144) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4723 (316841) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Standardizované metody měření kritérií pohodlí a prostoru pro sedadla pro cestující v letadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4726 (316842) - 1.3.2016
Letectví a kosmonautika - Přijetí estetických změn ve vzhledu součástí kabiny letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16747 (320051) - 1.3.2016
Námořní a přístavní bezpečnostní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60079-7-ed.3 (332320) - 1.3.2016
Výbušné atmosféry - Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením "e" (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - 1.3.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na EN 50341-1: 2012).
515.90 Kč