Nové normy ČSN za říjen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2014 v 09:00


ČSN ISO 6336-6 (014687) - 1.10.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení.
317.90 Kč

ČSN ISO 14635-1 (014691) - 1.10.2014
Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání.
306.90 Kč

ČSN ISO 14635-2 (014691) - 1.10.2014
Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 2: Zkušební metoda FZG A10/16, 6R/120 relativní únosnosti (EP) olejů proti zadírání při vysokých tlacích.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16810 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16811 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16823 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16826 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16827 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16828 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit.
306.90 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (015257) - 1.10.2014
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality.
169.40 Kč

ČSN ISO 17185-1 (018241) - 1.10.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - 1.10.2014
Kovové a jiné anorganické povlaky - Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - 1.10.2014
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - 1.10.2014
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů.
515.90 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - 1.10.2014
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary.
202.40 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - 1.10.2014
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně.
169.40 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.10.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
317.90 Kč

ČSN EN 15888 (078537) - 1.10.2014
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - 1.10.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG.
306.90 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.10.2014
Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 12881-1 (260390) - 1.10.2014
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814) - 1.10.2014
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
202.40 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - 1.10.2014
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN 13000+A1 (270570) - 1.10.2014
Jeřáby - Mobilní jeřáby.
698.50 Kč

ČSN EN 81-22 (274003) - 1.10.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou.
1053.80 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - 1.10.2014
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování.
202.40 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - 1.10.2014
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.
306.90 Kč

ČSN EN 50436-1-ed.2 (305120) - 1.10.2014
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu.
317.90 Kč

ČSN EN 50436-2-ed.2 (305120) - 1.10.2014
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití.
169.40 Kč

ČSN EN 6059-406 (311712) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 406: Vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6059-601 (311712) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 601: Otevírání a zavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4199-003 (311713) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Komplementování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4651 (311717) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely s vodiči ze slitiny hliníku plátované mědí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-514 (311725) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4708-001 (311827) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2402 (312143) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu NiCr20Co3Fe3 - Žíhaná - Dráty - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4293 (312428) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4549 (313904) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze žáruvzdorné oceli nebo žáruvzdorné slitiny niklu - Spojovací koncovky, k přivaření - Konstrukční konfigurace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4057-402 (314120) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 402: Životnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - 1.10.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet.
306.90 Kč

ČSN ISO 16363 (319621) - 1.10.2014
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť.
493.90 Kč

ČSN IEC 60050-901 (330050) - 1.10.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace.
493.90 Kč

ČSN EN 50491-6-1 (332151) - 1.10.2014
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování.
394.90 Kč

ČSN 332165 (332165) - 1.10.2014
Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn.
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-10 (334591) - 1.10.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty). (Platnost do 28.9.2021).
317.90 Kč

ČSN IEC/TS 62282-1 (336000) - 1.10.2014
Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 61375-3-4 (342690) - 1.10.2014
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny.
317.90 Kč

ČSN EN 60695-11-2-ed.2 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod. (Platnost do 13.7.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60695-2-12-ed.2:2011/A1 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI).
108.90 Kč

ČSN EN 60695-2-13-ed.2:2011/A1 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT).
108.90 Kč

ČSN EN 61212-1-ed.2:2007/Oprava1 (346520) - 1.10.2014
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60893-3-4-ed.2:2004/Oprava1 (346572) - 1.10.2014
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60317-51-ed.2 (347307) - 1.10.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 51: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 180.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-52-ed.2 (347307) - 1.10.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 52: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220.
202.40 Kč

ČSN EN 50599 (347822) - 1.10.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šňůry a přímé šňůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace.
169.40 Kč

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228) - 1.10.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2 (357181) - 1.10.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn.
698.50 Kč

ČSN EN 60793-1-51-ed.2 (359213) - 1.10.2014
Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Suché teplo konstantní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-52-ed.2 (359213) - 1.10.2014
Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Změna teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-53-ed.2 (359213) - 1.10.2014
Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Ponoření do vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-5-10 (359223) - 1.10.2014
Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-5-20 (359223) - 1.10.2014
Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62522 (359283) - 1.10.2014
Kalibrace laditelných laserových zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61190-1-2-ed.3 (359320) - 1.10.2014
Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky.
306.90 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.3 (364385) - 1.10.2014
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 50700 (367257) - 1.10.2014
Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí.
317.90 Kč

ČSN EN 62065-ed.2 (367852) - 1.10.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61883-8:2009/A1 (368555) - 1.10.2014
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62608-1 (368595) - 1.10.2014
Konfigurace multimediální domácí sítě - Základní referenční model - Část 1: Model systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - 1.10.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - 1.10.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy.
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.10.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50612 (378393) - 1.10.2014
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413) - 1.10.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.10.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - 1.10.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 694 (389501) - 1.10.2014
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - 1.10.2014
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13354 (451333) - 1.10.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Podpovrchové plynové přepínací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16590-1 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16590-2 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16590-3 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16590-4 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 493160-1 (493160) - 1.10.2014
Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení.
169.40 Kč

ČSN 493160-2 (493160) - 1.10.2014
Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve.
108.90 Kč

ČSN 493160-3 (493160) - 1.10.2014
Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky.
108.90 Kč

ČSN EN 12042 (512515) - 1.10.2014
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 560634:2011/Oprava1 (560634) - 1.10.2014
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
26.40 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - 1.10.2014
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - 1.10.2014
Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 29822 (588824) - 1.10.2014
Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6883 (588827) - 1.10.2014
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12872 (588829) - 1.10.2014
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12873 (588830) - 1.10.2014
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - 1.10.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
394.90 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.10.2014
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody.
169.40 Kč

ČSN EN 13368-1 (654851) - 1.10.2014
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií.
169.40 Kč

ČSN EN 16476 (656168) - 1.10.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.10.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimensionální plynové chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - 1.10.2014
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15963 (657095) - 1.10.2014
Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16701 (668080) - 1.10.2014
Energetické materiály pro obranné účely - Bezpečnost, zranitelnost - Drobivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.10.2014
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
202.40 Kč

ČSN ISO 16474-4 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 16521 (681518) - 1.10.2014
Kosmetika - Analytické metody - Metoda GC/MS pro identifikaci a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích připravených pro analytické vstřikování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - 1.10.2014
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva.
202.40 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - 1.10.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody.
169.40 Kč

ČSN EN 1367-7 (721195) - 1.10.2014
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování.
169.40 Kč

ČSN EN 1367-8 (721195) - 1.10.2014
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu.
169.40 Kč

ČSN EN 1304:2013/Z1 (722684) - 1.10.2014
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16283-1 (730511) - 1.10.2014
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
394.90 Kč

ČSN 730580-2:2007/Oprava1 (730580) - 1.10.2014
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
26.40 Kč

ČSN EN 16481 (731703) - 1.10.2014
Dřevěné schody - Navrhování únosnosti - Výpočetní metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - 1.10.2014
Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16502 (732415) - 1.10.2014
Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1992-2:2007/NA-ed.A (736208) - 1.10.2014
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 1873 (747716) - 1.10.2014
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15362 (755645) - 1.10.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - 1.10.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - 1.10.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16070 (755720) - 1.10.2014
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit.
202.40 Kč

ČSN 756401 (756401) - 1.10.2014
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836) - 1.10.2014
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu.
394.90 Kč

ČSN EN 16489-1 (763502) - 1.10.2014
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15619 (804635) - 1.10.2014
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 1953 (824001) - 1.10.2014
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 250 (832242) - 1.10.2014
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11508 (836610) - 1.10.2014
Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11461 (836612) - 1.10.2014
Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11275 (836630) - 1.10.2014
Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 16457 (838053) - 1.10.2014
Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva.
306.90 Kč

ČSN EN 12183-ed.2 (841021) - 1.10.2014
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 12184-ed.2 (841022) - 1.10.2014
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN 852762 (852762) - 1.10.2014
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry.
108.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13004 (855258) - 1.10.2014
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281) - 1.10.2014
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 16635-1 (856028) - 1.10.2014
Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 1: Děrování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9173-3 (856029) - 1.10.2014
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 3: Tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302636-6-1-V1.2.1 (875166) - 1.10.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 12647-2 (883011) - 1.10.2014
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16163 (961518) - 1.10.2014
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)