Nové normy ČSN za říjen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2014 v 09:00


ČSN ISO 6336-6 (014687) - 1.10.2014
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení.
350.00 Kč

ČSN ISO 14635-1 (014691) - 1.10.2014
Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání.
338.00 Kč

ČSN ISO 14635-2 (014691) - 1.10.2014
Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 2: Zkušební metoda FZG A10/16, 6R/120 relativní únosnosti (EP) olejů proti zadírání při vysokých tlacích.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16810 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16811 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16823 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16826 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16827 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16828 (015023) - 1.10.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit.
338.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-3 (015257) - 1.10.2014
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality.
186.00 Kč

ČSN ISO 17185-1 (018241) - 1.10.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - 1.10.2014
Kovové a jiné anorganické povlaky - Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - 1.10.2014
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - 1.10.2014
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů.
567.00 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - 1.10.2014
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary.
223.00 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - 1.10.2014
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně.
186.00 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.10.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
350.00 Kč

ČSN EN 15888 (078537) - 1.10.2014
Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - 1.10.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG.
338.00 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.10.2014
Armatury pro systémy rozvodu plynu s nejvyšším provozním tlakem 16 bar - Požadavky na provedení.
338.00 Kč

ČSN EN 12881-1 (260390) - 1.10.2014
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814) - 1.10.2014
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob.
223.00 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - 1.10.2014
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 13000+A1 (270570) - 1.10.2014
Jeřáby - Mobilní jeřáby.
768.00 Kč

ČSN EN 81-22 (274003) - 1.10.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou. (Platnost do 30.9.2023).
1159.00 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - 1.10.2014
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování.
223.00 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - 1.10.2014
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.
338.00 Kč

ČSN EN 50436-1-ed.2 (305120) - 1.10.2014
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. (Platnost do 19.6.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 50436-2-ed.2 (305120) - 1.10.2014
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití. (Platnost do 19.6.2026).
186.00 Kč

ČSN EN 6059-406 (311712) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 406: Vibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6059-601 (311712) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 601: Otevírání a zavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4199-003 (311713) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Komplementování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4651 (311717) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely s vodiči ze slitiny hliníku plátované mědí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-514 (311725) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4708-001 (311827) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2402 (312143) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu NiCr20Co3Fe3 - Žíhaná - Dráty - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4627 (312293) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De <= 200 mm - 1150 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4293 (312428) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4549 (313904) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze žáruvzdorné oceli nebo žáruvzdorné slitiny niklu - Spojovací koncovky, k přivaření - Konstrukční konfigurace - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4057-402 (314120) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 402: Životnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - 1.10.2014
Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - 1.10.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet.
338.00 Kč

ČSN ISO 16363 (319621) - 1.10.2014
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť.
543.00 Kč

ČSN IEC 60050-901 (330050) - 1.10.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace.
543.00 Kč

ČSN EN 50491-6-1 (332151) - 1.10.2014
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování. (Platnost do 3.8.2024).
434.00 Kč

ČSN 332165 (332165) - 1.10.2014
Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-10 (334591) - 1.10.2014
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty). (Platnost do 28.9.2021).
350.00 Kč

ČSN IEC/TS 62282-1 (336000) - 1.10.2014
Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 61375-3-4 (342690) - 1.10.2014
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny.
350.00 Kč

ČSN EN 60695-11-2-ed.2 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod. (Platnost do 13.7.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60695-2-12-ed.2:2011/A1 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI).
120.00 Kč

ČSN EN 60695-2-13-ed.2:2011/A1 (345615) - 1.10.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT).
120.00 Kč

ČSN EN 61212-1-ed.2:2007/Oprava1 (346520) - 1.10.2014
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60893-3-4-ed.2:2004/Oprava1 (346572) - 1.10.2014
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60317-51-ed.2 (347307) - 1.10.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 51: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 180.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-52-ed.2 (347307) - 1.10.2014
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 52: Měděný vodič kruhového průřezu ovinutý páskou z aromatického polyamidu (aramidu), teplotní index 220.
223.00 Kč

ČSN EN 50599 (347822) - 1.10.2014
Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šňůry a přímé šňůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace.
186.00 Kč

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228) - 1.10.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu.
223.00 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2 (357181) - 1.10.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn. (Platnost do 27.7.2025).
768.00 Kč

ČSN EN 60793-1-51-ed.2 (359213) - 1.10.2014
Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Suché teplo konstantní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-52-ed.2 (359213) - 1.10.2014
Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Změna teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-53-ed.2 (359213) - 1.10.2014
Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Ponoření do vody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-5-10 (359223) - 1.10.2014
Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-5-20 (359223) - 1.10.2014
Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62522 (359283) - 1.10.2014
Kalibrace laditelných laserových zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61190-1-2-ed.3 (359320) - 1.10.2014
Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky.
338.00 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.3 (364385) - 1.10.2014
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.4.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 50700 (367257) - 1.10.2014
Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí. (Platnost do 20.10.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 62065-ed.2 (367852) - 1.10.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systémy řízení dráhy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61883-8:2009/A1 (368555) - 1.10.2014
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 8: Přenos digitálních obrazových dat podle ITU-R BT.601. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62608-1 (368595) - 1.10.2014
Konfigurace multimediální domácí sítě - Základní referenční model - Část 1: Model systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - 1.10.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - 1.10.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy.
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.10.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50612 (378393) - 1.10.2014
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413) - 1.10.2014
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - 1.10.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - 1.10.2014
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 694 (389501) - 1.10.2014
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - 1.10.2014
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13354 (451333) - 1.10.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Podpovrchové plynové přepínací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16590-1 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16590-2 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16590-3 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16590-4 (470068) - 1.10.2014
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 493160-1 (493160) - 1.10.2014
Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení.
186.00 Kč

ČSN 493160-2 (493160) - 1.10.2014
Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve.
120.00 Kč

ČSN 493160-3 (493160) - 1.10.2014
Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky.
120.00 Kč

ČSN EN 12042 (512515) - 1.10.2014
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 560634:2011/Oprava1 (560634) - 1.10.2014
Ryby a vodní živočichové - Terminologie.
29.00 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - 1.10.2014
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - 1.10.2014
Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29822 (588824) - 1.10.2014
Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6883 (588827) - 1.10.2014
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12872 (588829) - 1.10.2014
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12873 (588830) - 1.10.2014
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - 1.10.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
434.00 Kč

ČSN EN 12945 (654845) - 1.10.2014
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody.
186.00 Kč

ČSN EN 13368-1 (654851) - 1.10.2014
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií.
186.00 Kč

ČSN EN 16476 (656168) - 1.10.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku, fosforu, mědi a zinku v motorové naftě - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - 1.10.2014
Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimensionální plynové chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN 15751 (656570) - 1.10.2014
Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) a směsi s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15963 (657095) - 1.10.2014
Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16701 (668080) - 1.10.2014
Energetické materiály pro obranné účely - Bezpečnost, zranitelnost - Drobivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.10.2014
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16474-1 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16474-2 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
223.00 Kč

ČSN ISO 16474-4 (673117) - 1.10.2014
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 16521 (681518) - 1.10.2014
Kosmetika - Analytické metody - Metoda GC/MS pro identifikaci a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích připravených pro analytické vstřikování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - 1.10.2014
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - 1.10.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody.
186.00 Kč

ČSN EN 1367-7 (721195) - 1.10.2014
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování.
186.00 Kč

ČSN EN 1367-8 (721195) - 1.10.2014
Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu.
186.00 Kč

ČSN EN 1304:2013/Z1 (722684) - 1.10.2014
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-1 (730511) - 1.10.2014
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
434.00 Kč

ČSN 730580-2:2007/Oprava1 (730580) - 1.10.2014
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
29.00 Kč

ČSN EN 16481 (731703) - 1.10.2014
Dřevěné schody - Navrhování únosnosti - Výpočetní metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - 1.10.2014
Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16502 (732415) - 1.10.2014
Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1873 (747716) - 1.10.2014
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15362 (755645) - 1.10.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15363 (755652) - 1.10.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15514 (755653) - 1.10.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16070 (755720) - 1.10.2014
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit.
223.00 Kč

ČSN 756401 (756401) - 1.10.2014
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9308-2 (757836) - 1.10.2014
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu.
434.00 Kč

ČSN EN 16489-1 (763502) - 1.10.2014
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15619 (804635) - 1.10.2014
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 1953 (824001) - 1.10.2014
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 250 (832242) - 1.10.2014
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11508 (836610) - 1.10.2014
Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11461 (836612) - 1.10.2014
Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11275 (836630) - 1.10.2014
Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 16457 (838053) - 1.10.2014
Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva.
338.00 Kč

ČSN EN 12183-ed.2 (841021) - 1.10.2014
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.5.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 12184-ed.2 (841022) - 1.10.2014
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.5.2024).
543.00 Kč

ČSN 852762 (852762) - 1.10.2014
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry.
120.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13004 (855258) - 1.10.2014
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281) - 1.10.2014
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 16635-1 (856028) - 1.10.2014
Stomatologie - Zubní technika kofferdam - Část 1: Děrování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9173-3 (856029) - 1.10.2014
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 3: Tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-6-1-V1.2.1 (875166) - 1.10.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 12647-2 (883011) - 1.10.2014
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16163 (961518) - 1.10.2014
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.