Nové normy ČSN za říjen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN ISO 10013 (010331) - 1.10.2021
Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím.
306.90 Kč

ČSN ISO 21500 (010345) - 1.10.2021
Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce.
306.90 Kč

ČSN ISO 37301 (010394) - 1.10.2021
Systémy managementu shody - Požadavky s návodem pro použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 14009 (010909) - 1.10.2021
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

TNI CWA 17675 (010960) - 1.10.2021
Mapování povinných a dobrovolných nástrojů pro řízení uhlíkového hospodářství v EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14091 (010991) - 1.10.2021
Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik.
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - 1.10.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21362 (012031) - 1.10.2021
Nanotechnologie - Analýza nanoobjektů pomocí rozdělení na díly asymetrickým a odstředivým polem toku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - 1.10.2021
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 62648:2013/A1 (013766) - 1.10.2021
Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC.
108.90 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - 1.10.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17496 (018489) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy - Komunikační profily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-2 (018505) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-3 (018505) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21184 (018506) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Rámec pro správu dat GT (GTDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.10.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11124-5 (038234) - 1.10.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Sekaný ocelový drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8205 (052031) - 1.10.2021
Zařízení pro odporové svařování - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10225 (052115) - 1.10.2021
Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy.
108.90 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - 1.10.2021
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 52127-1 (120556) - 1.10.2021
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-17 (125301) - 1.10.2021
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - 1.10.2021
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - 1.10.2021
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - 1.10.2021
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - 1.10.2021
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - 1.10.2021
Spoje kovových potrubí pro hydraulické/pneumatické systémy a pro obecné použití - Metody zkoušení spojů pro hydraulické/pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22153 (133001) - 1.10.2021
Elektrické pohony pro průmyslové armatury - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16867 (165195) - 1.10.2021
Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - 1.10.2021
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Okenní klika - půloliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - 1.10.2021
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 7: Okenní sklapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-1-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-1:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-2-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 62769-2:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-3-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62769-3:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-4-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62769-4:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-5-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62769-5:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62769-6:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62769-7-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62769-7:2016/Z1 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN ISO 230-3 (200300) - 1.10.2021
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 1459-9 (268804) - 1.10.2021
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 81-70-ed.3 (274003) - 1.10.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.10.2021
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel.
539.00 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - 1.10.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení.
306.90 Kč

ČSN EN 1501-1 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1501-1+A1:2015/Z1 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním.
26.40 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1501-2+A1:2010/Z1 (300350) - 1.10.2021
Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku.
26.40 Kč

ČSN EN 1501-3-ed.2 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1501-3:2008/Z1 (300350) - 1.10.2021
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu.
26.40 Kč

ČSN EN 1501-5-ed.2 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1501-5:2012/Z1 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu.
26.40 Kč

ČSN EN 17347 (307102) - 1.10.2021
Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 3572 (313986) - 1.10.2021
Letectví a kosmonautika - Sestava ohebných hadic z PTFE se spirálovou vnitřní trubicí pro jmenovitý tlak do 6800 kPa a titanovou tvarovkou 8°30’ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6099 (314783) - 1.10.2021
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kulovým kluzným ložiskem, kov na kov - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.10.2021
Malá plavidla - Základní údaje.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.10.2021
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - 1.10.2021
Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.10.2021
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8099-2 (325532) - 1.10.2021
Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 2: Systémy zpracování odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.10.2021
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326615) - 1.10.2021
Malá plavidla - Elektrický pohonný systém.
317.90 Kč

ČSN IEC 50(411):1998/A2 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 50(725):2000/A3 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A2 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A3 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-112:2013/A2 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky.
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A4 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus.
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A5 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A3 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A5 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-802:2012/A1 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-841:2007/A1 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev.
56.10 Kč

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A2 (334225) - 1.10.2021
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
169.40 Kč

ČSN EN 50136-3:2014/A1 (334596) - 1.10.2021
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT).
169.40 Kč

ČSN EN 50695 (334597) - 1.10.2021
Veřejně adresované - obecné - nouzové poplachové systémy, komunikační systémy pro námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61970-457 (334910) - 1.10.2021
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 457: Profily dynamiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1992.10 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-7 (335000) - 1.10.2021
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-7: Vyrovnávací procesy, kontextové modely a modely sestavení pro evropský typ trhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 50696 (341590) - 1.10.2021
Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61851-21-2 (341590) - 1.10.2021
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla.
493.90 Kč

ČSN EN 61851-21:2002/Z2 (341590) - 1.10.2021
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61851-25 (341590) - 1.10.2021
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61800-1-ed.2 (351720) - 1.10.2021
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61800-1:1999/Z1 (351720) - 1.10.2021
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-8-ed.2 (354101) - 1.10.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače.
306.90 Kč

ČSN EN 60947-5-8:2007/Z1 (354101) - 1.10.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62020-1 (354184) - 1.10.2021
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití.
698.50 Kč

ČSN EN 62020:2000/Z1 (354184) - 1.10.2021
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63171 (354622) - 1.10.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Stíněné a nestíněné, volné a pevné konektory pro symetrický jednopárový přenos dat s proudovou zatížitelností, obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030-ed.2 (356502) - 1.10.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030-ed.2:2021/A11 (356502) - 1.10.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
108.90 Kč

ČSN EN 61010-2-030:2011/Z1 (356502) - 1.10.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
26.40 Kč

ČSN EN 61439-1-ed.2:2012/Z1 (357107) - 1.10.2021
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61439-1-ed.3 (357107) - 1.10.2021
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 61967-4-ed.2 (358798) - 1.10.2021
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 4: Měření emisí šířených vedením, metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61967-4:2003/Z1 (358798) - 1.10.2021
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm.
26.40 Kč

ČSN EN 61188-5-1:2003/Z1 (359038) - 1.10.2021
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-1 (359038) - 1.10.2021
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-1: Návrh obrazce plošek - Generické požadavky na obrazce plošek na desce s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-301 (359039) - 1.10.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-301: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta používající jemné částice pájky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-1-34-ed.2:2006/Z1 (359213) - 1.10.2021
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-34-ed.3 (359213) - 1.10.2021
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-40-ed.4:2016/Z1 (359213) - 1.10.2021
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-40-ed.5 (359213) - 1.10.2021
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-211 (359223) - 1.10.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-211: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Smrštivost pláště, metoda F11. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-22-ed.2:2018/Z1 (359223) - 1.10.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61300-2-10-ed.2:2013/Z1 (359251) - 1.10.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-10-ed.3 (359251) - 1.10.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-14-ed.3:2013/Z1 (359251) - 1.10.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-14-ed.4 (359251) - 1.10.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61280-2-8-ed.2 (359270) - 1.10.2021
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61280-2-8:2003/Z1 (359270) - 1.10.2021
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti.
26.40 Kč

ČSN EN 61290-1-3-ed.3:2015/Z1 (359271) - 1.10.2021
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-3-ed.4 (359271) - 1.10.2021
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda s měřidlem optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61472-2 (359732) - 1.10.2021
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV.
202.40 Kč

ČSN EN 60400-ed.4:2018/A1 (360381) - 1.10.2021
Objímky pro zářivky a pro startéry.
202.40 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3:2017/A2 (360385) - 1.10.2021
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.10.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-32-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.10.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče.
26.40 Kč

ČSN EN 50636-2-107:2015/A3 (361050) - 1.10.2021
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.3 (361050) - 1.10.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-32-ed.3 (361050) - 1.10.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83:2020/A11 (364801) - 1.10.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801) - 1.10.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 63245-1 (367213) - 1.10.2021
Bezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63154 (367854) - 1.10.2021
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 22259 (368351) - 1.10.2021
Konferenční systémy - Vybavení - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.4:2020/Z1 (368691) - 1.10.2021
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.5 (368691) - 1.10.2021
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
2546.50 Kč

ČSN ISO 22739 (369009) - 1.10.2021
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27701 (369770) - 1.10.2021
Bezpečnostní techniky - Rozšíření ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro řízení ochrany soukromí - Požadavky a směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13565-2+AC:2021/Oprava1 (389221) - 1.10.2021
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
26.40 Kč

ČSN 395105:2014/Z2 (395105) - 1.10.2021
Zkoušení střeliva.
108.90 Kč

ČSN 395106:2014/Z2 (395106) - 1.10.2021
Kontrola střeliva.
26.40 Kč

ČSN 395107 (395107) - 1.10.2021
Kontrola referenčního střeliva.
108.90 Kč

ČSN 395301:1994/Z2 (395301) - 1.10.2021
Balistická měřidla - Tlakoměrné hlavně - Technické požadavky.
169.40 Kč

ČSN 395302 (395302) - 1.10.2021
Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači.
108.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11665-12 (404013) - 1.10.2021
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - 1.10.2021
Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací.
202.40 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - 1.10.2021
Kovové materiály - Zkušební metoda pro malé razníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - 1.10.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28080 (420848) - 1.10.2021
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů.
202.40 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě.
394.90 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
317.90 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách.
493.90 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
317.90 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
394.90 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
394.90 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - 1.10.2021
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.10.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1398.10 Kč

ČSN EN 17462 (467066) - 1.10.2021
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 3767-1:2017/Amd.1 (470050) - 1.10.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky.
108.90 Kč

ČSN ISO 3767-2:2017/Amd.1 (470050) - 1.10.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory.
169.40 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - 1.10.2021
Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdění.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22868 (471654) - 1.10.2021
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.10.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15216-1:2017/A1 (560087) - 1.10.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17425 (560149) - 1.10.2021
Potraviny - Stanovení námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin předčištěním pomocí disperzní SPE a metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 7270-1 (621140) - 1.10.2021
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - 1.10.2021
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - 1.10.2021
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Obecné principy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - 1.10.2021
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2719:2017/A1 (656064) - 1.10.2021
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.10.2021
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - 1.10.2021
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - 1.10.2021
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17416 (700586) - 1.10.2021
Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - 1.10.2021
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - 1.10.2021
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - 1.10.2021
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.10.2021
Tepelné izolace - Terminologie.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - 1.10.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
306.90 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - 1.10.2021
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - 1.10.2021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky.
169.40 Kč

ČSN EN 15254-4:2020/Oprava1 (730855) - 1.10.2021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - 1.10.2021
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/A2 (731401) - 1.10.2021
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
108.90 Kč

ČSN EN 206+A2 (732403) - 1.10.2021
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
539.00 Kč

TNI CEN/TR 17621 (734002) - 1.10.2021
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Technické prováděcí požadavky a specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1368.00 Kč

TNI CEN/TR 17622 (734002) - 1.10.2021
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Posouzení shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 736132:2021/Oprava1 (736132) - 1.10.2021
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
26.40 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - 1.10.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích.
317.90 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - 1.10.2021
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17372 (747042) - 1.10.2021
Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 17614 (756781) - 1.10.2021
Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - 1.10.2021
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod.
394.90 Kč

TNI CWA 5643-1 (761402) - 1.10.2021
Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu.
394.90 Kč

TNI CWA 5643-2 (761402) - 1.10.2021
Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu - Evropská vizuální identita.
306.90 Kč

ČSN EN 17371-1 (763604) - 1.10.2021
Poskytování služeb - Část 1: Nákup služby - Návod k posuzování způsobilosti poskytovatelů služby a hodnocení nabídek služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17130 (793831) - 1.10.2021
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22818 (800320) - 1.10.2021
Textilie - Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCl-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - 1.10.2021
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16429 (834749) - 1.10.2021
Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - 1.10.2021
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22167 (838306) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21656 (838307) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21660-3 (838318) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21645 (838320) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21801-1 (841003) - 1.10.2021
Kognitivní přístupnost - Část 1: Obecná směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19223 (852115) - 1.10.2021
Plicní ventilátory a související přístroje - Slovník a sémantika (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.10.2021
Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.10.2021
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-23 (855220) - 1.10.2021
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 23: Zkoušky dráždivosti.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - 1.10.2021
Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23450 (856062) - 1.10.2021
Stomatologie - lntraorální kamery (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17254:2017/A1 (856096) - 1.10.2021
Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 301549-V3.2.1 (870009) - 1.10.2021
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V2.2.1 (876037) - 1.10.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303413-V1.2.1 (876056) - 1.10.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1164 MHz až 1300 MHz a 1559 MHz až 1610 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303981-V1.2.1 (876059) - 1.10.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 24496 (911102) - 1.10.2021
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle - Metody stanovení rozměrů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4918 (917836) - 1.10.2021
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - 1.10.2021
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 71-3+A1 (943095) - 1.10.2021
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 23903 (982003) - 1.10.2021
Zdravotnická informatika - Referenční architektura interoperability a integrace - Model a rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)