Nové normy ČSN za říjen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN ISO 10013 (010331) - 1.10.2021
Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím.
338.00 Kč

ČSN ISO 21500 (010345) - 1.10.2021
Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce.
338.00 Kč

ČSN ISO 37301 (010394) - 1.10.2021
Systémy managementu shody - Požadavky s návodem pro použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 14009 (010909) - 1.10.2021
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

TNI CWA 17675 (010960) - 1.10.2021
Mapování povinných a dobrovolných nástrojů pro řízení uhlíkového hospodářství v EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14091 (010991) - 1.10.2021
Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - 1.10.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21362 (012031) - 1.10.2021
Nanotechnologie - Analýza nanoobjektů pomocí rozdělení na díly asymetrickým a odstředivým polem toku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - 1.10.2021
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - 1.10.2021
Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17496 (018489) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy - Komunikační profily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-2 (018505) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 21186-3 (018505) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21184 (018506) - 1.10.2021
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Rámec pro správu dat GT (GTDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - 1.10.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11124-5 (038234) - 1.10.2021
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Sekaný ocelový drát (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8205 (052031) - 1.10.2021
Zařízení pro odporové svařování - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10225 (052115) - 1.10.2021
Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy.
120.00 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - 1.10.2021
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 52127-1 (120556) - 1.10.2021
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-17 (125301) - 1.10.2021
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - 1.10.2021
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - 1.10.2021
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - 1.10.2021
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - 1.10.2021
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - 1.10.2021
Spoje kovových potrubí pro hydraulické/pneumatické systémy a pro obecné použití - Metody zkoušení spojů pro hydraulické/pneumatické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22153 (133001) - 1.10.2021
Elektrické pohony pro průmyslové armatury - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16867 (165195) - 1.10.2021
Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - 1.10.2021
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Okenní klika - půloliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - 1.10.2021
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 7: Okenní sklapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-1-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-2-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2026).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-3-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2026).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-4-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.5.2026).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-5-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.5.2026).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-6-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 11.5.2026).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-7-ed.2 (184005) - 1.10.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 11.5.2026).
593.00 Kč

ČSN ISO 230-3 (200300) - 1.10.2021
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

TNV 259305 (259305) - 1.10.2021
Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou.
324.00 Kč

ČSN EN 1459-9 (268804) - 1.10.2021
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 81-70-ed.3 (274003) - 1.10.2021
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.10.2021
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel.
593.00 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - 1.10.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení.
338.00 Kč

ČSN EN 1501-1 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1501-3-ed.2 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1501-5-ed.2 (300350) - 1.10.2021
Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17347 (307102) - 1.10.2021
Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 3572 (313986) - 1.10.2021
Letectví a kosmonautika - Sestava ohebných hadic z PTFE se spirálovou vnitřní trubicí pro jmenovitý tlak do 6800 kPa a titanovou tvarovkou 8°30’ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6099 (314783) - 1.10.2021
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kulovým kluzným ložiskem, kov na kov - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.10.2021
Malá plavidla - Základní údaje.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.10.2021
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - 1.10.2021
Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.10.2021
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8099-2 (325532) - 1.10.2021
Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 2: Systémy zpracování odpadních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.10.2021
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326615) - 1.10.2021
Malá plavidla - Elektrický pohonný systém.
350.00 Kč

ČSN IEC 50(411):1998/A2 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 50(725):2000/A3 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A6 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A2 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN IEC 50(801):2001/A3 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-112:2013/A2 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky.
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A4 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A5 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A3 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A5 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-802:2012/A1 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-841:2007/A1 (330050) - 1.10.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev.
62.00 Kč

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A2 (334225) - 1.10.2021
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
186.00 Kč

ČSN EN 50136-3:2014/A1 (334596) - 1.10.2021
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT).
186.00 Kč

ČSN EN 50695 (334597) - 1.10.2021
Veřejně adresované - obecné - nouzové poplachové systémy, komunikační systémy pro námořní aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-457 (334910) - 1.10.2021
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 457: Profily dynamiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
2667.60 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-7 (335000) - 1.10.2021
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-7: Vyrovnávací procesy, kontextové modely a modely sestavení pro evropský typ trhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50696 (341590) - 1.10.2021
Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61851-21-2 (341590) - 1.10.2021
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61851-25 (341590) - 1.10.2021
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-1-ed.2 (351720) - 1.10.2021
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-8-ed.2 (354101) - 1.10.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62020-1 (354184) - 1.10.2021
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 63171 (354622) - 1.10.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Stíněné a nestíněné, volné a pevné konektory pro symetrický jednopárový přenos dat s proudovou zatížitelností, obecné požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030-ed.2 (356502) - 1.10.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030-ed.2:2021/A11 (356502) - 1.10.2021
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-1-ed.3 (357107) - 1.10.2021
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61967-4-ed.2 (358798) - 1.10.2021
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 4: Měření emisí šířených vedením, metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-1 (359038) - 1.10.2021
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-1: Návrh obrazce plošek - Generické požadavky na obrazce plošek na desce s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-301 (359039) - 1.10.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-301: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta používající jemné částice pájky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-34-ed.3 (359213) - 1.10.2021
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-40-ed.5 (359213) - 1.10.2021
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-211 (359223) - 1.10.2021
Optické vláknové kabely - Část 1-211: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Smrštivost pláště, metoda F11. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-10-ed.3 (359251) - 1.10.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-14-ed.4 (359251) - 1.10.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61280-2-8-ed.2 (359270) - 1.10.2021
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-3-ed.4 (359271) - 1.10.2021
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda s měřidlem optického výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61472-2 (359732) - 1.10.2021
Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV.
223.00 Kč

ČSN EN 60400-ed.4:2018/A1 (360381) - 1.10.2021
Objímky pro zářivky a pro startéry.
223.00 Kč

ČSN EN 60838-1-ed.3:2017/A2 (360385) - 1.10.2021
Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50636-2-107:2015/A3 (361050) - 1.10.2021
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.3 (361050) - 1.10.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-32-ed.3 (361050) - 1.10.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83:2020/A11 (364801) - 1.10.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801) - 1.10.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 63245-1 (367213) - 1.10.2021
Bezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63154 (367854) - 1.10.2021
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22259 (368351) - 1.10.2021
Konferenční systémy - Vybavení - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.5 (368691) - 1.10.2021
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.10.2025).
3705.00 Kč

ČSN ISO 22739 (369009) - 1.10.2021
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27701 (369770) - 1.10.2021
Bezpečnostní techniky - Rozšíření ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro řízení ochrany soukromí - Požadavky a směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13565-2+AC:2021/Oprava1 (389221) - 1.10.2021
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba.
62.00 Kč

ČSN 395105:2014/Z2 (395105) - 1.10.2021
Zkoušení střeliva.
120.00 Kč

ČSN 395106:2014/Z2 (395106) - 1.10.2021
Kontrola střeliva.
29.00 Kč

ČSN 395107 (395107) - 1.10.2021
Kontrola referenčního střeliva.
120.00 Kč

ČSN 395301:1994/Z2 (395301) - 1.10.2021
Balistická měřidla - Tlakoměrné hlavně - Technické požadavky.
186.00 Kč

ČSN 395302 (395302) - 1.10.2021
Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači.
120.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11665-12 (404013) - 1.10.2021
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - 1.10.2021
Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací.
223.00 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - 1.10.2021
Kovové materiály - Zkušební metoda pro malé razníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - 1.10.2021
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28080 (420848) - 1.10.2021
Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů.
223.00 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě.
434.00 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
350.00 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách.
543.00 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
350.00 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
434.00 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - 1.10.2021
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
434.00 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - 1.10.2021
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11960 (451391) - 1.10.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1630.20 Kč

ČSN EN 17462 (467066) - 1.10.2021
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 3767-1:2017/Amd.1 (470050) - 1.10.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky.
120.00 Kč

ČSN ISO 3767-2:2017/Amd.1 (470050) - 1.10.2021
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory.
186.00 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - 1.10.2021
Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdění.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22868 (471654) - 1.10.2021
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.10.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15216-1:2017/A1 (560087) - 1.10.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17425 (560149) - 1.10.2021
Potraviny - Stanovení námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin předčištěním pomocí disperzní SPE a metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 7270-1 (621140) - 1.10.2021
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - 1.10.2021
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - 1.10.2021
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Obecné principy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - 1.10.2021
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2719:2017/A1 (656064) - 1.10.2021
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.10.2021
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - 1.10.2021
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - 1.10.2021
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17416 (700586) - 1.10.2021
Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - 1.10.2021
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - 1.10.2021
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - 1.10.2021
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.10.2021
Tepelné izolace - Terminologie.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - 1.10.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
338.00 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - 1.10.2021
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - 1.10.2021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky.
186.00 Kč

ČSN EN 15254-4:2020/Oprava1 (730855) - 1.10.2021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - 1.10.2021
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/A2 (731401) - 1.10.2021
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli.
120.00 Kč

ČSN EN 206+A2 (732403) - 1.10.2021
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
593.00 Kč

TNI CEN/TR 17621 (734002) - 1.10.2021
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Technické prováděcí požadavky a specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

TNI CEN/TR 17622 (734002) - 1.10.2021
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Posouzení shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 736132:2021/Oprava1 (736132) - 1.10.2021
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
29.00 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - 1.10.2021
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích.
350.00 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - 1.10.2021
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17372 (747042) - 1.10.2021
Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 17614 (756781) - 1.10.2021
Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - 1.10.2021
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod.
434.00 Kč

TNI CWA 5643-1 (761402) - 1.10.2021
Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu.
434.00 Kč

TNI CWA 5643-2 (761402) - 1.10.2021
Cestovní ruch a souvisící služby - Požadavky a směrnice pro omezení šíření covidu-19 v odvětví cestovního ruchu - Evropská vizuální identita.
338.00 Kč

ČSN EN 17371-1 (763604) - 1.10.2021
Poskytování služeb - Část 1: Nákup služby - Návod k posuzování způsobilosti poskytovatelů služby a hodnocení nabídek služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17130 (793831) - 1.10.2021
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22818 (800320) - 1.10.2021
Textilie - Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCl-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - 1.10.2021
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16429 (834749) - 1.10.2021
Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - 1.10.2021
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22167 (838306) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21656 (838307) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21660-3 (838318) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21645 (838320) - 1.10.2021
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21801-1 (841003) - 1.10.2021
Kognitivní přístupnost - Část 1: Obecná směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19223 (852115) - 1.10.2021
Plicní ventilátory a související přístroje - Slovník a sémantika (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - 1.10.2021
Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.10.2021
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-23 (855220) - 1.10.2021
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 23: Zkoušky dráždivosti.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - 1.10.2021
Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23450 (856062) - 1.10.2021
Stomatologie - lntraorální kamery (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17254:2017/A1 (856096) - 1.10.2021
Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 301549-V3.2.1 (870009) - 1.10.2021
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V2.2.1 (876037) - 1.10.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303413-V1.2.1 (876056) - 1.10.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1164 MHz až 1300 MHz a 1559 MHz až 1610 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303981-V1.2.1 (876059) - 1.10.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 24496 (911102) - 1.10.2021
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle - Metody stanovení rozměrů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4918 (917836) - 1.10.2021
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - 1.10.2021
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 71-3+A1 (943095) - 1.10.2021
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 23903 (982003) - 1.10.2021
Zdravotnická informatika - Referenční architektura interoperability a integrace - Model a rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.