Nové normy ČSN za prosinec 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN ISO 25178-72 (014451) - 1.12.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17034 (015245) - 1.12.2017
Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17021-3 (015257) - 1.12.2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13141:2016/A1 (018391) - 1.12.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.12.2017
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15257 (038391) - 1.12.2017
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.12.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - 1.12.2017
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.12.2017
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15459-1 (060405) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách - Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.12.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - 1.12.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - 1.12.2017
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.12.2017
Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 61587-6 (188003) - 1.12.2017
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2024).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.12.2017
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.12.2017
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.12.2017
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15163 (277999) - 1.12.2017
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
567.00 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14033-2 (281005) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14033-3 (281005) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16584-1 (287252) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast.
543.00 Kč

ČSN EN 16584-2 (287252) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace.
593.00 Kč

ČSN EN 16584-3 (287252) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 16587 (287253) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-50-15 (310540) - 1.12.2017
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 2714-013 (311727) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3773-006 (311742) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4674-003 (311779) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 003: Pouzdro volné - uvnitř tlakové oblasti - Ochrana EMI 5 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-001 (311811) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 4804 (313963) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4805 (313964) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4806 (313965) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4807 (313966) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4809 (313968) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60664-3-ed.2 (330420) - 1.12.2017
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění.
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-39 (333432) - 1.12.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50152-3-1-ed.2 (333580) - 1.12.2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje.
338.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A6 (334201) - 1.12.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - 1.12.2017
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - 1.12.2017
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60500 (340880) - 1.12.2017
Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62127-2:2008/A2 (340882) - 1.12.2017
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-18-ed.2 (345791) - 1.12.2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda.
434.00 Kč

ČSN EN 60154-4 (347911) - 1.12.2017
Příruby pro vlnovody - Část 4: Příslušné specifikace přírub kruhových vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62772 (348123) - 1.12.2017
Kompozitní duté staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1000 V a stejnosměrným napětím nad 1500 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
338.00 Kč

ČSN EN 61800-9-1 (351720) - 1.12.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61800-9-2 (351720) - 1.12.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61169-11 (353811) - 1.12.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 11: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 4,1-9,5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A12 (354181) - 1.12.2017
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
62.00 Kč

ČSN EN 61242:1999/A13 (354530) - 1.12.2017
Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití.
62.00 Kč

ČSN EN 60603-7-81:2016/Oprava1 (354620) - 1.12.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 61076-3-104-ed.3 (354621) - 1.12.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61076-3-122 (354621) - 1.12.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace v drsných prostředích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.5.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 62056-7-3 (356131) - 1.12.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62052-31 (356134) - 1.12.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
1159.00 Kč

ČSN EN 62561-1-ed.2 (357605) - 1.12.2017
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti. (Platnost do 4.5.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-15 (358291) - 1.12.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 15: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60749-28 (358799) - 1.12.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - Úroveň součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.4.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 60749-5-ed.2 (358799) - 1.12.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61189-5-503 (359039) - 1.12.2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-503: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení desek s plošnými spoji, vodivá anodická vlákna (CAF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61191-2-ed.3 (359041) - 1.12.2017
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží.
350.00 Kč

ČSN EN 60794-1-3 (359223) - 1.12.2017
Optické vláknové kabely - Část 1-3: Kmenová specifikace - Prvky optických kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62150-5 (359277) - 1.12.2017
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - 1.12.2017
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení.
338.00 Kč

ČSN EN 62612:2014/A1 (360701) - 1.12.2017
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-89-ed.2:2010/A2 (361045) - 1.12.2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-13 (361510) - 1.12.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky.
223.00 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.4 (364385) - 1.12.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.4 (364385) - 1.12.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61724-1 (364620) - 1.12.2017
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.8.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 61724:1999/Z1 (364620) - 1.12.2017
Kontrola výkonnosti fotovoltaického systému - Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu.
29.00 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.12.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56-ed.2 (364801) - 1.12.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty.
543.00 Kč

ČSN EN 60728-101:2017/Oprava1 (367211) - 1.12.2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 62287-1-ed.3 (367826) - 1.12.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50090-3-4 (368051) - 1.12.2017
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50332-3 (368307) - 1.12.2017
Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 3: Metoda měření pro řízení zvukové dávky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61094-3-ed.2:2017/Oprava1 (368880) - 1.12.2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62321-7-2 (369080) - 1.12.2017
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou.
223.00 Kč

ČSN EN 50402-ed.2 (378381) - 1.12.2017
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - 1.12.2017
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení.
543.00 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - 1.12.2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - 1.12.2017
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12101-3-ed.2 (389700) - 1.12.2017
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla.
593.00 Kč

ČSN ISO 24213 (420411) - 1.12.2017
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při zkružování ohybem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - 1.12.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - 1.12.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifické požadavky na drát k obecnému použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - 1.12.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10270-1+A1 (426481) - 1.12.2017
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16936 (467005) - 1.12.2017
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-12:2013/A1 (470601) - 1.12.2017
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje.
120.00 Kč

ČSN ISO 7112 (476010) - 1.12.2017
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN 16995 (560070) - 1.12.2017
Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - 1.12.2017
Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - 1.12.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - 1.12.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16858 (560131) - 1.12.2017
Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16923 (560136) - 1.12.2017
Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS po SPE přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - 1.12.2017
Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11136 (560697) - 1.12.2017
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6806 (635421) - 1.12.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16820 (635460) - 1.12.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16821 (635461) - 1.12.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - 1.12.2017
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 11359-1 (640745) - 1.12.2017
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 11359-2 (640745) - 1.12.2017
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - 1.12.2017
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20568-1 (643801) - 1.12.2017
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20568-2 (643801) - 1.12.2017
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17060 (654859) - 1.12.2017
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích > 10 % gravimetricky s 8-hydroxychinolinem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16935 (659809) - 1.12.2017
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18415 (681550) - 1.12.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21148 (681555) - 1.12.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - 1.12.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - 1.12.2017
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - 1.12.2017
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda.
350.00 Kč

ČSN EN 16382 (732903) - 1.12.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem.
223.00 Kč

ČSN EN 16383 (732904) - 1.12.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS).
223.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z5 (736203) - 1.12.2017
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
29.00 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - 1.12.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16928 (756020) - 1.12.2017
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - 1.12.2017
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11683:1998/Oprava3 (774001) - 1.12.2017
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - 1.12.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb.
350.00 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - 1.12.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů.
434.00 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - 1.12.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů.
434.00 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - 1.12.2017
Přilby pro jezdce na koních (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590) - 1.12.2017
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16913 (835625) - 1.12.2017
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO42-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - 1.12.2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - 1.12.2017
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-3 (855253) - 1.12.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1797 (856004) - 1.12.2017
Stomatologie - Stopky pro rotační a oscilační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7787-3 (856035) - 1.12.2017
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 3: Tvrdokovové frézy pro laboratorní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19715 (856045) - 1.12.2017
Stomatologie - Oboustranné nástroje na výplně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303402-V2.1.1 (870020) - 1.12.2017
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303348-V1.1.2 (870021) - 1.12.2017
Systémy indukčních smyček určené na pomoc sluchově postiženým v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V2.1.1 (874604) - 1.12.2017
RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-V2.1.1 (875124) - 1.12.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Ultraširokopásmová radarová zařízení provozovaná v pásmu 24,25 GHz až 26,65 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302296-V2.1.1 (875125) - 1.12.2017
Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302264-V2.1.1 (875151) - 1.12.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu provozovaná v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303405-V1.1.1 (875179) - 1.12.2017
Pozemní pohyblivá služba - Analogová a digitální zařízení PMR446 - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301428-V2.1.2 (876032) - 1.12.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303413-V1.1.1 (876056) - 1.12.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1164 MHz až 1300 MHz a 1559 MHz až 1610 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-V2.1.1 (878595) - 1.12.2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4: Antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16810 (917844) - 1.12.2017
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19496-1 (945000) - 1.12.2017
Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19496-2 (945000) - 1.12.2017
Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.