Nové normy ČSN za prosinec 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN EN ISO 25178-72 (014451) - 1.12.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17034 (015245) - 1.12.2017
Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17021-3 (015257) - 1.12.2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13141:2016/A1 (018391) - 1.12.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.12.2017
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15257 (038391) - 1.12.2017
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.12.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - 1.12.2017
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.12.2017
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15459-1 (060405) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách - Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - 1.12.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - 1.12.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - 1.12.2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - 1.12.2017
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.12.2017
Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 61587-6 (188003) - 1.12.2017
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - 1.12.2017
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - 1.12.2017
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - 1.12.2017
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15163 (277999) - 1.12.2017
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15566 (280119) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
515.90 Kč

ČSN EN 14033-1 (281005) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14033-2 (281005) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14033-3 (281005) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16584-1 (287252) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast.
493.90 Kč

ČSN EN 16584-2 (287252) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace.
539.00 Kč

ČSN EN 16584-3 (287252) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 16587 (287253) - 1.12.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16603-50-15 (310540) - 1.12.2017
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 2714-013 (311727) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3773-006 (311742) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4674-003 (311779) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 003: Pouzdro volné - uvnitř tlakové oblasti - Ochrana EMI 5 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-001 (311811) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 4804 (313963) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4805 (313964) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4806 (313965) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze slitiny niklu - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4807 (313966) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4809 (313968) - 1.12.2017
Letectví a kosmonautika - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60664-3-ed.2 (330420) - 1.12.2017
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-11-ed.2:2005/A1 (333432) - 1.12.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 61000-4-39 (333432) - 1.12.2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50152-3-1-ed.2 (333580) - 1.12.2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje.
306.90 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A6 (334201) - 1.12.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - 1.12.2017
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - 1.12.2017
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60500 (340880) - 1.12.2017
Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62127-2:2008/A2 (340882) - 1.12.2017
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-18-ed.2 (345791) - 1.12.2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda.
394.90 Kč

ČSN EN 60154-4 (347911) - 1.12.2017
Příruby pro vlnovody - Část 4: Příslušné specifikace přírub kruhových vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62772 (348123) - 1.12.2017
Kompozitní duté staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1000 V a stejnosměrným napětím nad 1500 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
306.90 Kč

ČSN EN 61800-9-1 (351720) - 1.12.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61800-9-2 (351720) - 1.12.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61169-11 (353811) - 1.12.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 11: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 4,1-9,5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A12 (354181) - 1.12.2017
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
56.10 Kč

ČSN EN 61242:1999/A13 (354530) - 1.12.2017
Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití.
56.10 Kč

ČSN EN 60603-7-81:2016/Oprava1 (354620) - 1.12.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61076-3-104-ed.3 (354621) - 1.12.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61076-3-122 (354621) - 1.12.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace v drsných prostředích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62056-7-3 (356131) - 1.12.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62052-31 (356134) - 1.12.2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
1053.80 Kč

ČSN EN 62561-1-ed.2 (357605) - 1.12.2017
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti.
306.90 Kč

ČSN EN 60384-15 (358291) - 1.12.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 15: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60749-28 (358799) - 1.12.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - Úroveň součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60749-5-ed.2 (358799) - 1.12.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61189-5-503 (359039) - 1.12.2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-503: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení desek s plošnými spoji, vodivá anodická vlákna (CAF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61191-2-ed.3 (359041) - 1.12.2017
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží.
317.90 Kč

ČSN EN 60794-1-3 (359223) - 1.12.2017
Optické vláknové kabely - Část 1-3: Kmenová specifikace - Prvky optických kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62150-5 (359277) - 1.12.2017
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - 1.12.2017
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení.
306.90 Kč

ČSN EN 62612:2014/A1 (360701) - 1.12.2017
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-89-ed.2:2010/A2 (361045) - 1.12.2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-3-13 (361510) - 1.12.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky.
202.40 Kč

ČSN EN 61951-1-ed.4 (364385) - 1.12.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 1: Nikl-kadmium. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.4 (364385) - 1.12.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61724-1 (364620) - 1.12.2017
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61724:1999/Z1 (364620) - 1.12.2017
Kontrola výkonnosti fotovoltaického systému - Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu.
26.40 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.12.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56-ed.2 (364801) - 1.12.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty.
493.90 Kč

ČSN EN 60728-101:2017/Oprava1 (367211) - 1.12.2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 62287-1-ed.3 (367826) - 1.12.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 50090-3-4 (368051) - 1.12.2017
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 50332-3 (368307) - 1.12.2017
Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 3: Metoda měření pro řízení zvukové dávky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61094-3-ed.2:2017/Oprava1 (368880) - 1.12.2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62321-7-2 (369080) - 1.12.2017
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou.
202.40 Kč

ČSN EN 50402-ed.2 (378381) - 1.12.2017
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - 1.12.2017
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení.
493.90 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - 1.12.2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - 1.12.2017
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12101-3-ed.2 (389700) - 1.12.2017
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla.
539.00 Kč

ČSN ISO 24213 (420411) - 1.12.2017
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při zkružování ohybem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - 1.12.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - 1.12.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifické požadavky na drát k obecnému použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - 1.12.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10270-1+A1 (426481) - 1.12.2017
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16936 (467005) - 1.12.2017
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-12:2013/A1 (470601) - 1.12.2017
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje.
108.90 Kč

ČSN ISO 7112 (476010) - 1.12.2017
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN 16995 (560070) - 1.12.2017
Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - 1.12.2017
Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - 1.12.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - 1.12.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16858 (560131) - 1.12.2017
Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16923 (560136) - 1.12.2017
Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS po SPE přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - 1.12.2017
Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11136 (560697) - 1.12.2017
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6806 (635421) - 1.12.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16820 (635460) - 1.12.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16821 (635461) - 1.12.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - 1.12.2017
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 11359-1 (640745) - 1.12.2017
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 11359-2 (640745) - 1.12.2017
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - 1.12.2017
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20568-1 (643801) - 1.12.2017
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20568-2 (643801) - 1.12.2017
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17060 (654859) - 1.12.2017
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích > 10 % gravimetricky s 8-hydroxychinolinem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16935 (659809) - 1.12.2017
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18415 (681550) - 1.12.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21148 (681555) - 1.12.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - 1.12.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - 1.12.2017
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - 1.12.2017
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda.
317.90 Kč

ČSN EN 16382 (732903) - 1.12.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem.
202.40 Kč

ČSN EN 16383 (732904) - 1.12.2017
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS).
202.40 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Z5 (736203) - 1.12.2017
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
26.40 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - 1.12.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16928 (756020) - 1.12.2017
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - 1.12.2017
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11683:1998/Oprava3 (774001) - 1.12.2017
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - 1.12.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb.
317.90 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - 1.12.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů.
394.90 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - 1.12.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů.
394.90 Kč

ČSN EN 1384 (832168) - 1.12.2017
Přilby pro jezdce na koních (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590) - 1.12.2017
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16913 (835625) - 1.12.2017
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO42-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - 1.12.2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - 1.12.2017
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-3 (855253) - 1.12.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1797 (856004) - 1.12.2017
Stomatologie - Stopky pro rotační a oscilační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7787-3 (856035) - 1.12.2017
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 3: Tvrdokovové frézy pro laboratorní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19715 (856045) - 1.12.2017
Stomatologie - Oboustranné nástroje na výplně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303402-V2.1.1 (870020) - 1.12.2017
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303348-V1.1.2 (870021) - 1.12.2017
Systémy indukčních smyček určené na pomoc sluchově postiženým v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V2.1.1 (874604) - 1.12.2017
RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302288-V2.1.1 (875124) - 1.12.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Ultraširokopásmová radarová zařízení provozovaná v pásmu 24,25 GHz až 26,65 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302296-V2.1.1 (875125) - 1.12.2017
Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302264-V2.1.1 (875151) - 1.12.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu provozovaná v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303405-V1.1.1 (875179) - 1.12.2017
Pozemní pohyblivá služba - Analogová a digitální zařízení PMR446 - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301428-V2.1.2 (876032) - 1.12.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303413-V1.1.1 (876056) - 1.12.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1164 MHz až 1300 MHz a 1559 MHz až 1610 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-V2.1.1 (878595) - 1.12.2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4: Antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16810 (917844) - 1.12.2017
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19496-1 (945000) - 1.12.2017
Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19496-2 (945000) - 1.12.2017
Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)