Nové normy ČSN za březen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2012 v 09:00


ČSN EN 61709-ed.2 (010649) - 1.3.2012
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty. (Platnost do 24.3.2020).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14051 (010951) - 1.3.2012
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec.
515.90 Kč

ČSN ISO 80000-2 (011300) - 1.3.2012
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice.
515.90 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - 1.3.2012
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 1207 (021131) - 1.3.2012
Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - 1.3.2012
Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - 1.3.2012
Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1479 (021231) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1481 (021232) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7053 (021234) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7049 (021235) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1482 (021236) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7050 (021237) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1483 (021238) - 1.3.2012
Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7051 (021239) - 1.3.2012
Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8565 (038110) - 1.3.2012
Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - 1.3.2012
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely.
202.40 Kč

ČSN EN 287-1 (050711) - 1.3.2012
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. (Platnost do 31.10.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60974-12-ed.3 (052205) - 1.3.2012
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-13 (052205) - 1.3.2012
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - 1.3.2012
Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.3.2012
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 1196 (061914) - 1.3.2012
Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10360-7 (252011) - 1.3.2012
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 15700 (273300) - 1.3.2012
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2867-ed.2 (277525) - 1.3.2012
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy.
306.90 Kč

ČSN EN 15432-1 (278328) - 1.3.2012
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky.
306.90 Kč

ČSN EN 16082 (310440) - 1.3.2012
Letištní a letecké bezpečnostní služby.
306.90 Kč

ČSN EN 2240-083 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 083: Žárovka, klasifikace 7152 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-084 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 084: Žárovka, klasifikace 7153 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-085 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 085: Žárovka, klasifikace 7265 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-086 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 086: Žárovka, klasifikace 7333 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-087 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 087: Žárovka, klasifikace 7341 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-088 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 088: Žárovka, klasifikace A7512-12 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-089 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 089: Žárovka, klasifikace A7512-24 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-090 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 090: Žárovka, klasifikace 7683 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-091 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 091: Žárovka, klasifikace 7714 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-092 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 092: Žárovka, klasifikace 7715 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-093 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 093: Žárovka, klasifikace 7839 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-094 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 094: Žárovka, klasifikace 8022 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-095 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 095: Žárovka, klasifikace 8552 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-096 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 096: Žárovka, klasifikace 72301-6 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-097 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 097: Žárovka, klasifikace 72601-12 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-098 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 098: Žárovka, klasifikace 416650 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-099 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 099: Žárovka, klasifikace 416700 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4593 (317907) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.3.2012
Malá plavidla se strojním pohonem - Zorné pole ze stanoviště kormidelníka.
202.40 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2 (334210) - 1.3.2012
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 55017 (334227) - 1.3.2012
Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61850-8-1-ed.2 (334850) - 1.3.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3.
1053.80 Kč

ČSN EN 60068-2-83 (345791) - 1.3.2012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62631-1 (346462) - 1.3.2012
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN 61812-1-ed.2 (353411) - 1.3.2012
Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 60512-9-3-ed.2 (354055) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62271-103 (354211) - 1.3.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
515.90 Kč

ČSN EN 62271-106 (354280) - 1.3.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu.
539.00 Kč

ČSN 354516:2007/Z1 (354516) - 1.3.2012
Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V.
56.10 Kč

ČSN EN 61076-2-001-ed.2 (354621) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-001: Kruhové konektory - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61076-2-106 (354621) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61076-2-ed.2 (354621) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62561-5 (357605) - 1.3.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů. (Platnost do 1.12.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 61837-2-ed.2 (358401) - 1.3.2012
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 62047-10 (358775) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62047-5 (358775) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62047-9 (358775) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61747-5-2 (358787) - 1.3.2012
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním.
202.40 Kč

ČSN EN 61747-6-2 (358787) - 1.3.2012
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61988-1-ed.2 (358788) - 1.3.2012
Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky.
493.90 Kč

ČSN EN 60191-6-12-ed.2 (358791) - 1.3.2012
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-40 (358799) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.3.2012
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.
493.90 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A13 (360340) - 1.3.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
317.90 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.3.2012
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
493.90 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A15 (361045) - 1.3.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 62520 (362220) - 1.3.2012
Drážní zařízení - Elektrická trakce - Lineární asynchronní motory s krátkým primárem (LIM) napájené z výkonových měničů.
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 61836 (364600) - 1.3.2012
Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky.
539.00 Kč

ČSN EN 62634 (367053) - 1.3.2012
Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 50173-1-ed.3 (367253) - 1.3.2012
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 19.3.2021).
1053.80 Kč

ČSN EN 62516-2 (367511) - 1.3.2012
Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62605 (368618) - 1.3.2012
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.11.2019).
859.10 Kč

ČSN EN 15982 (369077) - 1.3.2012
Metadata pro příležitosti ke vzdělávání - Propagace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16020 (389693) - 1.3.2012
Protiexplozní komíny.
306.90 Kč

ČSN ISO 12111 (420392) - 1.3.2012
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací.
306.90 Kč

ČSN ISO 13314 (420439) - 1.3.2012
Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8224-1:2003/A1 (474001) - 1.3.2012
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 12201-2 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN 12201-3 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
394.90 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN EN 12666-1+A1 (646435) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - 1.3.2012
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Oprava2 (730036) - 1.3.2012
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 15725:2010/Oprava1 (730866) - 1.3.2012
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
26.40 Kč

ČSN ISO 15392 (730921) - 1.3.2012
Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 1993-1-11:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-12:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-2:2006/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-3:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-7:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-4-3:2008/NA-ed.A (731443) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-5:2008/NA-ed.A (731451) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1999-1-3:2009/A1 (731501) - 1.3.2012
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16134 (734216) - 1.3.2012
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 734959:2009/Oprava1 (734959) - 1.3.2012
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
26.40 Kč

ČSN EN 16114 (763001) - 1.3.2012
Poradenské služby pro management (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14184-1 (800291) - 1.3.2012
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14184-2 (800291) - 1.3.2012
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou).
202.40 Kč

ČSN ISO 12647-6 (882002) - 1.3.2012
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 6: Flexotisk.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)