Nové normy ČSN za březen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2012 v 09:00


ČSN EN 61709-ed.2 (010649) - 1.3.2012
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty. (Platnost do 24.3.2020).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14051 (010951) - 1.3.2012
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec.
567.00 Kč

ČSN ISO 80000-2 (011300) - 1.3.2012
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice.
567.00 Kč

ČSN EN 16062 (018463) - 1.3.2012
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 1207 (021131) - 1.3.2012
Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - 1.3.2012
Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - 1.3.2012
Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1479 (021231) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1481 (021232) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7053 (021234) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7049 (021235) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1482 (021236) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7050 (021237) - 1.3.2012
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1483 (021238) - 1.3.2012
Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7051 (021239) - 1.3.2012
Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8565 (038110) - 1.3.2012
Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - 1.3.2012
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely.
223.00 Kč

ČSN EN 287-1 (050711) - 1.3.2012
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. (Platnost do 31.10.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60974-12-ed.3 (052205) - 1.3.2012
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-13 (052205) - 1.3.2012
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka. (Platnost do 20.5.2024).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - 1.3.2012
Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - 1.3.2012
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 1196 (061914) - 1.3.2012
Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-7 (252011) - 1.3.2012
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 15700 (273300) - 1.3.2012
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2867-ed.2 (277525) - 1.3.2012
Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy.
338.00 Kč

ČSN EN 15432-1 (278328) - 1.3.2012
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky.
338.00 Kč

ČSN EN 16082 (310440) - 1.3.2012
Letištní a letecké bezpečnostní služby.
338.00 Kč

ČSN EN 2240-083 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 083: Žárovka, klasifikace 7152 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-084 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 084: Žárovka, klasifikace 7153 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-085 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 085: Žárovka, klasifikace 7265 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-086 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 086: Žárovka, klasifikace 7333 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-087 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 087: Žárovka, klasifikace 7341 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-088 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 088: Žárovka, klasifikace A7512-12 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-089 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 089: Žárovka, klasifikace A7512-24 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-090 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 090: Žárovka, klasifikace 7683 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-091 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 091: Žárovka, klasifikace 7714 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-092 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 092: Žárovka, klasifikace 7715 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-093 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 093: Žárovka, klasifikace 7839 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-094 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 094: Žárovka, klasifikace 8022 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-095 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 095: Žárovka, klasifikace 8552 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-096 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 096: Žárovka, klasifikace 72301-6 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-097 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 097: Žárovka, klasifikace 72601-12 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-098 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 098: Žárovka, klasifikace 416650 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-099 (311845) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 099: Žárovka, klasifikace 416700 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4593 (317907) - 1.3.2012
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - 1.3.2012
Malá plavidla se strojním pohonem - Zorné pole ze stanoviště kormidelníka.
223.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2 (334210) - 1.3.2012
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 55017 (334227) - 1.3.2012
Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61850-8-1-ed.2 (334850) - 1.3.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3.
1159.00 Kč

ČSN EN 60068-2-83 (345791) - 1.3.2012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62631-1 (346462) - 1.3.2012
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN 61812-1-ed.2 (353411) - 1.3.2012
Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 60512-9-3-ed.2 (354055) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62271-103 (354211) - 1.3.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 10.11.2026).
567.00 Kč

ČSN EN 62271-106 (354280) - 1.3.2012
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu. (Platnost do 31.5.2024).
593.00 Kč

ČSN 354516:2007/Z1 (354516) - 1.3.2012
Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V.
62.00 Kč

ČSN EN 61076-2-001-ed.2 (354621) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-001: Kruhové konektory - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61076-2-106 (354621) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61076-2-ed.2 (354621) - 1.3.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62561-5 (357605) - 1.3.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů. (Platnost do 1.12.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 61837-2-ed.2 (358401) - 1.3.2012
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.6.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 62047-10 (358775) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-5 (358775) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62047-9 (358775) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61747-5-2 (358787) - 1.3.2012
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním.
223.00 Kč

ČSN EN 61747-6-2 (358787) - 1.3.2012
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61988-1-ed.2 (358788) - 1.3.2012
Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky.
543.00 Kč

ČSN EN 60191-6-12-ed.2 (358791) - 1.3.2012
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-40 (358799) - 1.3.2012
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.3.2012
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.
543.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A13 (360340) - 1.3.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
350.00 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - 1.3.2012
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
543.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/A15 (361045) - 1.3.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 62520 (362220) - 1.3.2012
Drážní zařízení - Elektrická trakce - Lineární asynchronní motory s krátkým primárem (LIM) napájené z výkonových měničů.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 61836 (364600) - 1.3.2012
Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky.
593.00 Kč

ČSN EN 62634 (367053) - 1.3.2012
Rádiový datový systém (RDS) - Přijímače a vlastnosti - Metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 50173-1-ed.3 (367253) - 1.3.2012
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 19.3.2021).
1159.00 Kč

ČSN EN 62516-2 (367511) - 1.3.2012
Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62605 (368618) - 1.3.2012
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.11.2019).
945.00 Kč

ČSN EN 15982 (369077) - 1.3.2012
Metadata pro příležitosti ke vzdělávání - Propagace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16020 (389693) - 1.3.2012
Protiexplozní komíny.
338.00 Kč

ČSN ISO 12111 (420392) - 1.3.2012
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací.
338.00 Kč

ČSN ISO 13314 (420439) - 1.3.2012
Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8224-1:2003/A1 (474001) - 1.3.2012
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 12201-2 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN 12201-3 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
434.00 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN 12666-1+A1 (646435) - 1.3.2012
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 16105 (673052) - 1.3.2012
Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Oprava2 (730036) - 1.3.2012
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN ISO 15392 (730921) - 1.3.2012
Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-11:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-12:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-2:2006/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-3:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-7:2008/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/NA-ed.A (731401) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-4-3:2008/NA-ed.A (731443) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-5:2008/NA-ed.A (731451) - 1.3.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1999-1-3:2009/A1 (731501) - 1.3.2012
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16134 (734216) - 1.3.2012
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 734959:2009/Oprava1 (734959) - 1.3.2012
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
29.00 Kč

ČSN EN 16114 (763001) - 1.3.2012
Poradenské služby pro management (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14184-1 (800291) - 1.3.2012
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14184-2 (800291) - 1.3.2012
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou).
223.00 Kč

ČSN ISO 12647-6 (882002) - 1.3.2012
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 6: Flexotisk.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.