Nové normy ČSN za červenec 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 362-1 (011686) - 1.7.2015
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - 1.7.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-71 (014445) - 1.7.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry.
306.90 Kč

ČSN ISO 21771 (014630) - 1.7.2015
Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie.
698.50 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682) - 1.7.2015
Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola.
515.90 Kč

ČSN ISO 20807 (015004) - 1.7.2015
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení.
317.90 Kč

ČSN ISO 24531 (018202) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

TNI CEN/TR 16742 (018218) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16690 (018399) - 1.7.2015
Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17427 (018482) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní systémy - Popis rolí a odpovědností v kontextu kooperativních systémů založený na architektuře (architekturách) pro kooperativní systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - 1.7.2015
Vnitřní hexalobulár pro šrouby.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.7.2015
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - 1.7.2015
Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - 1.7.2015
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-11 (038172) - 1.7.2015
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - 1.7.2015
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky - Přístrojová metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 442-1-ed.2 (061100) - 1.7.2015
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 442-2 (061100) - 1.7.2015
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování.
539.00 Kč

ČSN EN 16430-1 (061170) - 1.7.2015
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12309-3 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12309-4 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12309-5 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12309-6 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12309-7 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - 1.7.2015
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - 1.7.2015
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 19078 (078340) - 1.7.2015
Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.7.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
493.90 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.7.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
394.90 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - 1.7.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG.
202.40 Kč

ČSN EN 16644 (113150) - 1.7.2015
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami.
306.90 Kč

ČSN ISO 513 (220801) - 1.7.2015
Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů s určenou řeznou hranou - Označování skupin a podskupin použití.
169.40 Kč

ČSN ISO 242 (220808) - 1.7.2015
Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje.
169.40 Kč

ČSN ISO 243 (220809) - 1.7.2015
Soustružnické nástroje s tvrdokovovými břitovými destičkami - Vnější nástroje.
169.40 Kč

ČSN ISO 883 (220912) - 1.7.2015
Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru - Rozměry.
202.40 Kč

ČSN ISO 514 (223601) - 1.7.2015
Soustružnické nože s tvrdokovovými břitovými destičkami - Nože na vnitřní obrábění.
169.40 Kč

ČSN ISO 525 (224507) - 1.7.2015
Pojené brousicí nástroje - Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12645 (257013) - 1.7.2015
Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 415-10:2014/Oprava1 (267600) - 1.7.2015
Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 15571 (277990) - 1.7.2015
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - 1.7.2015
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16185-1 (284022) - 1.7.2015
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16185-2 (284022) - 1.7.2015
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 9320 (310408) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-10-04 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16602-20-10 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-30-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-30-09 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení EEE součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-40-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-40-12 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16602-60-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16602-60-05 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-60-12 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování EEE součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-60-15 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-01 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-70-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-70-03 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-04 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-05 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16602-70-06 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-07 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-18 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-70-20 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi "red-plague" (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-21 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-70-22 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-70-28 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16602-70-29 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-30 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-70-31 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-36 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-70-37 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-45 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-70-46 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16603-31 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16603-35 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16603-35-01 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16603-35-02 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-35-03 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-35-10 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-50-01 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Telemetrická synchronizace a kódování kanálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-50-02 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-50-03 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokol telemetrického přenosového rámce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-50-04 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokoly, synchronizace a kódování kanálu dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16603-50-05 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-50-13 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16603-50-14 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-50-51 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16603-50-52 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16603-60-10 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-70-32 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - 1.7.2015
Udržitelný vesmír - Upozornění na převzetí ISO 24113: Kosmické systémy - Požadavky na snížení kosmického odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6049-005 (311711) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6059-308 (311712) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 308: Rychlá změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 6059-502 (311712) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4199-004 (311713) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3773-001 (311742) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3774-001 (311743) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2593-001 (311762) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Podklady pro 10 A elektromagnetické paticové relé, dva a čtyř pólové přepínače - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-078 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-079 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-080 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-081 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-005 (311813) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 005: Kódování dutinek a připojení systémem montáže na volný konec kabelu (zástrčka) - Normy výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-007 (311813) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 007: Kabelová svorka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3716-004 (311817) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro digitální přenos dat - Část 004: Pájená zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4701-001 (311826) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2512 (312429) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4725 (312491) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T351 - Deska - 6 mm < a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3631 (313813) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, s ohybem 90° - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3268 (313826) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30’ ze slitiny titanu - Tlakové zátky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4686 (313883) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30’ ze slitiny titanu - Zaslepovací nákružky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4550-1 (313903) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 1: Koncovky s vnější těsnicí kulovou plochou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4550-4 (313903) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 4: Koncovky s vnitřním těsnicím kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4551 (313938) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3635 (313945) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4056-004 (314121) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 004: Plastové příchytky kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 105 °C a -55 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3825 (317115) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3826 (317116) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3827 (317117) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4826 (318216) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Zinko-niklové (12 % až 16 % Ni) pokovování ocelí s předepsanou pevností v tahu <= 1450 MPa, slitin mědi, slitin niklu a slitin hliníku pro díly a spojovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1915-4+A1 (319322) - 1.7.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku.
306.90 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611) - 1.7.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití.
493.90 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - 1.7.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních.
306.90 Kč

ČSN IEC 60092-501 (326611) - 1.7.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.7.2015
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu.
317.90 Kč

ČSN EN 50178:1999/Z1 (330610) - 1.7.2015
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích.
26.40 Kč

ČSN EN 60079-26-ed.3 (332320) - 1.7.2015
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50131-9 (334591) - 1.7.2015
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy.
306.90 Kč

ČSN EN 62676-3 (334592) - 1.7.2015
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 54-27 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60684-3-284 (346553) - 1.7.2015
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 284: Teplem smrštitelné trubičky pro olejivzdorné aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-285 (346553) - 1.7.2015
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61196-10-1 (347721) - 1.7.2015
Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60034-19 (350000) - 1.7.2015
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače.
202.40 Kč

ČSN EN 62477-1:2013/A11 (351534) - 1.7.2015
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
56.10 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A1 (354181) - 1.7.2015
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
493.90 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A1 (354182) - 1.7.2015
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
493.90 Kč

ČSN EN 60846-1 (356569) - 1.7.2015
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61439-1-ed.2:2012/Oprava1 (357107) - 1.7.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN 61439-5-ed.2 (357107) - 1.7.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-17-2 (359242) - 1.7.2015
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-2: Simplexní konektor typu FPFT (továrně leštěný provozně zkompletovaný) továrně ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na kabel s těsným pláštěm obsahující jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6_a1 nebo B6_a2 (s omezeným MFD) podle IEC 60793-2-50, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50411-2-10 (359249) - 1.7.2015
Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-14-ed.3 (359252) - 1.7.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-51 (359252) - 1.7.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-51: Zkoušení a měření - Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-031-3-ed.2 (359255) - 1.7.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-18 (359274) - 1.7.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 18: Součásti sériových vysílačů a přijímačů 40 Gbit/s pro použití s rozhraním konektorů LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62343-5-1-ed.2 (359278) - 1.7.2015
Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61243-3-ed.3 (359724) - 1.7.2015
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí.
539.00 Kč

ČSN EN 61482-1-2-ed.2 (359728) - 1.7.2015
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu).
317.90 Kč

ČSN EN 62035-ed.2 (360220) - 1.7.2015
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 61195-ed.2:2000/A2 (360276) - 1.7.2015
Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
108.90 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - 1.7.2015
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/A1 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-32-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A2 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/A12 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-103-ed.2 (361050) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken.
493.90 Kč

ČSN EN 60086-4-ed.3 (364110) - 1.7.2015
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií. (Platnost do 30.5.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 62675 (364373) - 1.7.2015
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211) - 1.7.2015
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 62489-2-ed.2 (368883) - 1.7.2015
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 419212-1 (369890) - 1.7.2015
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN EN 419212-2 (369890) - 1.7.2015
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Dodatečné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15703-2 (420623) - 1.7.2015
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - 1.7.2015
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - 1.7.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 12736 (451216) - 1.7.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Mokré tepelné izolační nátěry potrubí, proudnic, zařízení a podmořských konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 16119-4 (470410) - 1.7.2015
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače.
306.90 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - 1.7.2015
Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1870-3 (496130) - 1.7.2015
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12041 (512555) - 1.7.2015
Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12268 (513020) - 1.7.2015
Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12966-1 (588767) - 1.7.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - 1.7.2015
Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI ISO/TR 4191 (643188) - 1.7.2015
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9029:1997/Oprava1 (656062) - 1.7.2015
Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda.
26.40 Kč

ČSN EN 15307 (668554) - 1.7.2015
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - 1.7.2015
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 327 (696327) - 1.7.2015
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 328 (696328) - 1.7.2015
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1048 (696349) - 1.7.2015
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090) - 1.7.2015
Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12633 (724320) - 1.7.2015
Metoda leštění zkušebních těles před měřením odolnosti proti kluzu a smyku.
202.40 Kč

ČSN ISO 5019-6 (726200) - 1.7.2015
Žárovzdorné tvarovky - Rozměry - Část 6: Zásadité tvarovky pro vyzdívky ocelářských kyslíkových konvertorů.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013) - 1.7.2015
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013) - 1.7.2015
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu.
493.90 Kč

ČSN 730802:2009/Z2 (730802) - 1.7.2015
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
26.40 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - 1.7.2015
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - 1.7.2015
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 736222:2013/Z1 (736222) - 1.7.2015
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací .
108.90 Kč

ČSN EN 16273 (736357) - 1.7.2015
Železniční aplikace - Kolej - Kované přechodové kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 17378-2 (757403) - 1.7.2015
Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS).
306.90 Kč

ČSN ISO 17289 (757461) - 1.7.2015
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480) - 1.7.2015
Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS).
306.90 Kč

ČSN 757714 (757714) - 1.7.2015
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15448 (760734) - 1.7.2015
Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní mezi obrazovou řídicí jednotkou a rozšiřujícími zařízeními (OCR, systémy kódování obrazu, rozhodovací systémy) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1368.00 Kč

ČSN ISO 13611 (761502) - 1.7.2015
Tlumočnické služby - Směrnice pro komunitní tlumočení.
306.90 Kč

ČSN EN 16372 (763103) - 1.7.2015
Služby estetické chirurgie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16489-2 (763502) - 1.7.2015
Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16489-3 (763502) - 1.7.2015
Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6938 (801105) - 1.7.2015
Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 14159 (804442) - 1.7.2015
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16641 (804448) - 1.7.2015
Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - 1.7.2015
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - 1.7.2015
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - 1.7.2015
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23771 (810114) - 1.7.2015
Textilní stroje - Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku.
317.90 Kč

ČSN ISO 93-1+Amd.1 (811951) - 1.7.2015
Textilní stroje a příslušenství - Válcové konve na prameny - Část 1: Hlavní rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 16471 (832146) - 1.7.2015
Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.
202.40 Kč

ČSN EN 16473 (832147) - 1.7.2015
Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy.
306.90 Kč

ČSN EN 374-2 (832310) - 1.7.2015
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci.
169.40 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.7.2015
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží.
202.40 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.7.2015
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14119:2014/Oprava1 (833315) - 1.7.2015
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 16198 (836501) - 1.7.2015
Kvalita půdy - Zkouška s rostlinami pro hodnocení environmentální biopřístupnosti stopových prvků pro rostliny.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16995 (838217) - 1.7.2015
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN 13060 (847112) - 1.7.2015
Malé parní sterilizátory.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.7.2015
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - 1.7.2015
Anestetické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9680 (855353) - 1.7.2015
Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - 1.7.2015
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302969-V1.2.1 (870011) - 1.7.2015
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení, související s rádiovou rekonfigurací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.4.1 (875042) - 1.7.2015
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302636-3-V1.2.1 (875166) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 3: Síťová architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.1.1 (879045) - 1.7.2015
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 1021-1 (910232) - 1.7.2015
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16354 (917847) - 1.7.2015
Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1466 (943410) - 1.7.2015
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 16581 (961520) - 1.7.2015
Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 19155 (979875) - 1.7.2015
Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení.
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)