Nové normy ČSN za červenec 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 362-1 (011686) - 1.7.2015
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - 1.7.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16610-71 (014445) - 1.7.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry.
306.90 Kč

ČSN ISO 21771 (014630) - 1.7.2015
Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie.
698.50 Kč