Nové normy ČSN za červenec 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 362-1 (011686) - 1.7.2015
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - 1.7.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-71 (014445) - 1.7.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry.
338.00 Kč

ČSN ISO 21771 (014630) - 1.7.2015
Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie.
768.00 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682) - 1.7.2015
Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola.
567.00 Kč

ČSN ISO 20807 (015004) - 1.7.2015
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení.
350.00 Kč

ČSN ISO 24531 (018202) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

TNI CEN/TR 16742 (018218) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16690 (018399) - 1.7.2015
Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17427 (018482) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní systémy - Popis rolí a odpovědností v kontextu kooperativních systémů založený na architektuře (architekturách) pro kooperativní systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - 1.7.2015
Vnitřní hexalobulár pro šrouby.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - 1.7.2015
Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - 1.7.2015
Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - 1.7.2015
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-11 (038172) - 1.7.2015
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - 1.7.2015
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky - Přístrojová metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 442-1-ed.2 (061100) - 1.7.2015
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 442-2 (061100) - 1.7.2015
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování.
593.00 Kč

ČSN EN 16430-1 (061170) - 1.7.2015
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12309-3 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12309-4 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12309-5 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12309-6 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12309-7 (061520) - 1.7.2015
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - 1.7.2015
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - 1.7.2015
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 19078 (078340) - 1.7.2015
Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.7.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
543.00 Kč

ČSN EN 13175 (078465) - 1.7.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
434.00 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - 1.7.2015
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG.
223.00 Kč

ČSN EN 16644 (113150) - 1.7.2015
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami.
338.00 Kč

ČSN ISO 513 (220801) - 1.7.2015
Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů s určenou řeznou hranou - Označování skupin a podskupin použití.
186.00 Kč

ČSN ISO 242 (220808) - 1.7.2015
Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje.
186.00 Kč

ČSN ISO 243 (220809) - 1.7.2015
Soustružnické nástroje s tvrdokovovými břitovými destičkami - Vnější nástroje.
186.00 Kč

ČSN ISO 883 (220912) - 1.7.2015
Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru - Rozměry.
223.00 Kč

ČSN ISO 514 (223601) - 1.7.2015
Soustružnické nože s tvrdokovovými břitovými destičkami - Nože na vnitřní obrábění.
186.00 Kč

ČSN ISO 525 (224507) - 1.7.2015
Pojené brousicí nástroje - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12645 (257013) - 1.7.2015
Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 415-10:2014/Oprava1 (267600) - 1.7.2015
Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 15571 (277990) - 1.7.2015
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - 1.7.2015
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16185-1 (284022) - 1.7.2015
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16185-2 (284022) - 1.7.2015
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 9320 (310408) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-10-04 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-10-09 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-20 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16602-20-10 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-30-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-30-09 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení EEE součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-40-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-40-12 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16602-60-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16602-60-05 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-60-12 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování EEE součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-60-15 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-01 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-70-02 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-03 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-04 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-05 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16602-70-06 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-07 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-18 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-20 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi "red-plague" (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-21 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-22 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-28 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16602-70-29 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-30 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-31 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-36 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-70-37 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-45 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-70-46 (310510) - 1.7.2015
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16603-31 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16603-35 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-35-01 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16603-35-02 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-35-03 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-35-10 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50-01 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Telemetrická synchronizace a kódování kanálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50-02 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-50-03 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokol telemetrického přenosového rámce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-50-04 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokoly, synchronizace a kódování kanálu dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16603-50-05 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50-13 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-50-14 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-50-51 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16603-50-52 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-60-10 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-70-32 (310540) - 1.7.2015
Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - 1.7.2015
Udržitelný vesmír - Upozornění na převzetí ISO 24113: Kosmické systémy - Požadavky na snížení kosmického odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6049-005 (311711) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6059-308 (311712) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 308: Rychlá změna teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6059-502 (311712) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4199-004 (311713) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-411 (311725) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3773-001 (311742) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3774-001 (311743) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2593-001 (311762) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Podklady pro 10 A elektromagnetické paticové relé, dva a čtyř pólové přepínače - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-078 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-079 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-080 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-081 (311809) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-005 (311813) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 005: Kódování dutinek a připojení systémem montáže na volný konec kabelu (zástrčka) - Normy výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-007 (311813) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 007: Kabelová svorka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3716-004 (311817) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro digitální přenos dat - Část 004: Pájená zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4701-001 (311826) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2512 (312429) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4725 (312491) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T351 - Deska - 6 mm < a <= 150 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3631 (313813) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, s ohybem 90° - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3268 (313826) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30’ ze slitiny titanu - Tlakové zátky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4686 (313883) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30’ ze slitiny titanu - Zaslepovací nákružky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4550-1 (313903) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 1: Koncovky s vnější těsnicí kulovou plochou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4550-4 (313903) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 4: Koncovky s vnitřním těsnicím kuželem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4551 (313938) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3635 (313945) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4056-004 (314121) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 004: Plastové příchytky kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 105 °C a -55 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3825 (317115) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 60 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3826 (317116) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 70 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3827 (317117) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4826 (318216) - 1.7.2015
Letectví a kosmonautika - Zinko-niklové (12 % až 16 % Ni) pokovování ocelí s předepsanou pevností v tahu <= 1450 MPa, slitin mědi, slitin niklu a slitin hliníku pro díly a spojovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1915-4+A1 (319322) - 1.7.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku.
338.00 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611) - 1.7.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití.
543.00 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - 1.7.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních.
338.00 Kč

ČSN IEC 60092-501 (326611) - 1.7.2015
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.7.2015
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu.
350.00 Kč

ČSN EN 50178:1999/Z1 (330610) - 1.7.2015
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích.
29.00 Kč

ČSN EN 60079-26-ed.3 (332320) - 1.7.2015
Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-9 (334591) - 1.7.2015
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy.
338.00 Kč

ČSN EN 62676-3 (334592) - 1.7.2015
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 54-27 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - 1.7.2015
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60684-3-284 (346553) - 1.7.2015
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 284: Teplem smrštitelné trubičky pro olejivzdorné aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-285 (346553) - 1.7.2015
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61196-10-1 (347721) - 1.7.2015
Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60034-19 (350000) - 1.7.2015
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače.
223.00 Kč

ČSN EN 62477-1:2013/A11 (351534) - 1.7.2015
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
62.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3:2013/A1 (354181) - 1.7.2015
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
543.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A1 (354182) - 1.7.2015
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
543.00 Kč

ČSN EN 60846-1 (356569) - 1.7.2015
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61439-1-ed.2:2012/Oprava1 (357107) - 1.7.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN 61439-5-ed.2 (357107) - 1.7.2015
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-17-2 (359242) - 1.7.2015
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-2: Simplexní konektor typu FPFT (továrně leštěný provozně zkompletovaný) továrně ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na kabel s těsným pláštěm obsahující jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6_a1 nebo B6_a2 (s omezeným MFD) podle IEC 60793-2-50, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-2-10 (359249) - 1.7.2015
Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-14-ed.3 (359252) - 1.7.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-51 (359252) - 1.7.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-51: Zkoušení a měření - Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-031-3-ed.2 (359255) - 1.7.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-18 (359274) - 1.7.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 18: Součásti sériových vysílačů a přijímačů 40 Gbit/s pro použití s rozhraním konektorů LC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62343-5-1-ed.2 (359278) - 1.7.2015
Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61243-3-ed.3 (359724) - 1.7.2015
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí.
593.00 Kč

ČSN EN 61482-1-2-ed.2 (359728) - 1.7.2015
Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu).
350.00 Kč

ČSN EN 62035-ed.2 (360220) - 1.7.2015
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 61195-ed.2:2000/A2 (360276) - 1.7.2015
Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - 1.7.2015
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/A1 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/A1 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/A2 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/A12 (361045) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-103-ed.2 (361050) - 1.7.2015
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken. (Platnost do 12.5.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 60086-4-ed.3 (364110) - 1.7.2015
Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií. (Platnost do 30.5.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 62675 (364373) - 1.7.2015
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211) - 1.7.2015
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62489-2-ed.2 (368883) - 1.7.2015
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 419212-1 (369890) - 1.7.2015
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 1: Základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1447.80 Kč

ČSN EN 419212-2 (369890) - 1.7.2015
Aplikační rozhraní pro čipové karty používané jako zařízení pro vytváření bezpečného podpisu - Část 2: Dodatečné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15703-2 (420623) - 1.7.2015
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - 1.7.2015
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - 1.7.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 12736 (451216) - 1.7.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Mokré tepelné izolační nátěry potrubí, proudnic, zařízení a podmořských konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 16119-4 (470410) - 1.7.2015
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače.
338.00 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - 1.7.2015
Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1870-3 (496130) - 1.7.2015
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12041 (512555) - 1.7.2015
Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12268 (513020) - 1.7.2015
Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-1 (588767) - 1.7.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - 1.7.2015
Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI ISO/TR 4191 (643188) - 1.7.2015
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9029:1997/Oprava1 (656062) - 1.7.2015
Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda.
29.00 Kč

ČSN EN 15307 (668554) - 1.7.2015
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - 1.7.2015
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 327 (696327) - 1.7.2015
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 328 (696328) - 1.7.2015
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1048 (696349) - 1.7.2015
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090) - 1.7.2015
Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12633 (724320) - 1.7.2015
Metoda leštění zkušebních těles před měřením odolnosti proti kluzu a smyku.
223.00 Kč

ČSN ISO 5019-6 (726200) - 1.7.2015
Žárovzdorné tvarovky - Rozměry - Část 6: Zásadité tvarovky pro vyzdívky ocelářských kyslíkových konvertorů.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013) - 1.7.2015
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013) - 1.7.2015
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu.
543.00 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - 1.7.2015
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - 1.7.2015
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 736222:2013/Z1 (736222) - 1.7.2015
Zatížitelnost mostů pozemních komunikací .
120.00 Kč

ČSN EN 16273 (736357) - 1.7.2015
Železniční aplikace - Kolej - Kované přechodové kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 17378-2 (757403) - 1.7.2015
Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS).
338.00 Kč

ČSN ISO 17289 (757461) - 1.7.2015
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480) - 1.7.2015
Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS).
338.00 Kč

ČSN 757714 (757714) - 1.7.2015
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15448 (760734) - 1.7.2015
Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní mezi obrazovou řídicí jednotkou a rozšiřujícími zařízeními (OCR, systémy kódování obrazu, rozhodovací systémy) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN ISO 13611 (761502) - 1.7.2015
Tlumočnické služby - Směrnice pro komunitní tlumočení.
338.00 Kč

ČSN EN 16372 (763103) - 1.7.2015
Služby estetické chirurgie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16489-2 (763502) - 1.7.2015
Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16489-3 (763502) - 1.7.2015
Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6938 (801105) - 1.7.2015
Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 14159 (804442) - 1.7.2015
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16641 (804448) - 1.7.2015
Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - 1.7.2015
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - 1.7.2015
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - 1.7.2015
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23771 (810114) - 1.7.2015
Textilní stroje - Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku.
350.00 Kč

ČSN ISO 93-1+Amd.1 (811951) - 1.7.2015
Textilní stroje a příslušenství - Válcové konve na prameny - Část 1: Hlavní rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 16471 (832146) - 1.7.2015
Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.
223.00 Kč

ČSN EN 16473 (832147) - 1.7.2015
Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy.
338.00 Kč

ČSN EN 374-2 (832310) - 1.7.2015
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci.
186.00 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - 1.7.2015
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží.
223.00 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - 1.7.2015
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14119:2014/Oprava1 (833315) - 1.7.2015
Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16198 (836501) - 1.7.2015
Kvalita půdy - Zkouška s rostlinami pro hodnocení environmentální biopřístupnosti stopových prvků pro rostliny.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16995 (838217) - 1.7.2015
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 13060 (847112) - 1.7.2015
Malé parní sterilizátory.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.7.2015
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - 1.7.2015
Anestetické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9680 (855353) - 1.7.2015
Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - 1.7.2015
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2025).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302969-V1.2.1 (870011) - 1.7.2015
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení, související s rádiovou rekonfigurací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.4.1 (875042) - 1.7.2015
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-3-V1.2.1 (875166) - 1.7.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 3: Síťová architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.1.1 (879045) - 1.7.2015
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 1021-1 (910232) - 1.7.2015
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16354 (917847) - 1.7.2015
Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1466 (943410) - 1.7.2015
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 30.6.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 16581 (961520) - 1.7.2015
Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 19155 (979875) - 1.7.2015
Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.