Nové normy ČSN za únor 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 9001 (010321) - 1.2.2016
Systémy managementu kvality - Požadavky.
388.00 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - 1.2.2016
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
493.90 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - 1.2.2016
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - 1.2.2016
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - 1.2.2016
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - 1.2.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9934-2 (015046) - 1.2.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - 1.2.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN 15531-1 (018234) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15531-2 (018234) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15531-3 (018234) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16454 (018465) - 1.2.2016
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1584.60 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - 1.2.2016
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - 1.2.2016
Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - 1.2.2016
Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - 1.2.2016
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60534-2-1-ed.2:2011/Oprava1 (134510) - 1.2.2016
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1487 (135800) - 1.2.2016
Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1490 (135803) - 1.2.2016
Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 62657-2 (184002) - 1.2.2016
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.6.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 62769-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-101-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.12.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-101-2 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.12.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-103-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-103-4 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62769-109-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 62769-2 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
859.10 Kč

ČSN EN 62769-3 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
539.00 Kč

ČSN EN 62769-4 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
698.50 Kč

ČSN EN 62769-5 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
515.90 Kč

ČSN EN 62769-6 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
317.90 Kč

ČSN EN 62769-7 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
539.00 Kč

ČSN EN 12882 (260369) - 1.2.2016
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - 1.2.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
394.90 Kč

ČSN EN 16307-1+A1 (268814) - 1.2.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
202.40 Kč

ČSN EN 1908 (273011) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - 1.2.2016
Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 15572 (278002) - 1.2.2016
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje pro konečnou úpravu hran (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - 1.2.2016
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 536 (278336) - 1.2.2016
Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.2.2016
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel.
539.00 Kč

ČSN ISO 26684 (300644) - 1.2.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu.
202.40 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 22241-4 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-60 (310510) - 1.2.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - 1.2.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na využití komerčně dostupných součástek (COTS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2266-008 (311728) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), DRT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-011 (311729) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2267-012 (311729) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6113 (311748) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Jističe, spojovací a upevňovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4728 (311756) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Jističe, jednopólové a třípólové modely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2591-227 (311810) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 227: Zkouška částečných výbojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4165-018 (311812) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro všechny zásuvky série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-410 (311925) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4121 (313290) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4552 (313931) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4727 (316840) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-114 (330050) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie.
539.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A3 (334201) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A4 (334201) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A5 (334201) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
56.10 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/Oprava1 (334210) - 1.2.2016
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 50134-3-ed.2:2013/Oprava1 (334594) - 1.2.2016
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér.
26.40 Kč

ČSN EN 60695-11-20-ed.2 (345615) - 1.2.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W.
317.90 Kč

ČSN EN 61788-21 (345685) - 1.2.2016
Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - 1.2.2016
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky.
306.90 Kč

ČSN EN 60885-3-ed.2 (347003) - 1.2.2016
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů.
306.90 Kč

ČSN EN 60172-ed.2 (347304) - 1.2.2016
Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.12.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 60851-2-ed.2:2010/A1 (347308) - 1.2.2016
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů.
108.90 Kč

ČSN EN 61010-2-091:2013/Oprava1 (356502) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 60793-2-30-ed.4 (359213) - 1.2.2016
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-35-ed.2 (359252) - 1.2.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62005-9-1 (359253) - 1.2.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-1: Kvalifikace pasivních optických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61755-3-31 (359256) - 1.2.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-31: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové polyfenylensulfidové pravoúhlé ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62343-1-2-ed.2 (359278) - 1.2.2016
Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62841-3-6:2015/Oprava1 (361510) - 1.2.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
26.40 Kč

ČSN EN 50632-1 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50632-2-1 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky s diamantovým korunkovým vrtákem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50632-2-22 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50632-2-6 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 62670-2 (364606) - 1.2.2016
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 2: Měření energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62716:2014/Oprava1 (364614) - 1.2.2016
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - 1.2.2016
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62087-6 (367004) - 1.2.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62753 (367005) - 1.2.2016
Přijímače digitálního pozemního televizního vysílání pro systém DTMB (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62379-3 (367009) - 1.2.2016
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 3: Obraz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50625-2-2 (369082) - 1.2.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (369082) - 1.2.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění - Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.2.2016
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.2.2016
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12101-3-ed.2 (389700) - 1.2.2016
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - 1.2.2016
Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
394.90 Kč

ČSN EN 10360 (420274) - 1.2.2016
Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním.
169.40 Kč

ČSN EN 10330 (420407) - 1.2.2016
Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.4.2023).
202.40 Kč

ČSN ISO 7530-1 (420640) - 1.2.2016
Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18323 (421621) - 1.2.2016
Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1811+A1 (421656) - 1.2.2016
Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13702 (450010) - 1.2.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16961 (450044) - 1.2.2016
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - 1.2.2016
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 49-2 (490693) - 1.2.2016
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10504 (566161) - 1.2.2016
Deriváty škrobu - Stanovení obsahu glukózového sirupu, fruktózového sirupu a hydrogenizovaného sirupu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 8455+Amd.1 (580116) - 1.2.2016
Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 21033+Amd.1 (580130) - 1.2.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - 1.2.2016
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - 1.2.2016
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16715 (656189) - 1.2.2016
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - 1.2.2016
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy).
169.40 Kč

ČSN EN 16616 (665228) - 1.2.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16263-1 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 16263-2 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 2: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 16263-3 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 3: Kategorie a typy.
317.90 Kč

ČSN EN 16263-4 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 16263-5 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - 1.2.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°.
306.90 Kč

ČSN EN 1397 (696397) - 1.2.2016
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - 1.2.2016
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.2.2016
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 997+A1 (724860) - 1.2.2016
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13407-ed.2 (724871) - 1.2.2016
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1993-1-1-ed.2:2011/A1 (731401) - 1.2.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
108.90 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/A1 (731401) - 1.2.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - 1.2.2016
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - 1.2.2016
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13162 (757636) - 1.2.2016
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13251+A1 (806151) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13252+A1 (806152) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13253+A1 (806153) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů). (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13254+A1 (806154) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13255+A1 (806155) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 13265+A1 (806158) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů. (Platnost do 31.7.2018).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12312-2 (832437) - 1.2.2016
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 2: Prostředky na ochranu očí pro přímé pozorování slunce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 943-1 (832726) - 1.2.2016
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost pro typ 1 (plynotěsných) protichemických ochranných oděvů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - 1.2.2016
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - 1.2.2016
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - 1.2.2016
Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11074 (836150) - 1.2.2016
Kvalita půdy - Slovník.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 13196 (836644) - 1.2.2016
Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - 1.2.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - 1.2.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - 1.2.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - 1.2.2016
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro neinvazivní, nekritické zdravotnické prostředky a zdravotnické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 45502-1-ed.2 (853000) - 1.2.2016
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13408-7 (855264) - 1.2.2016
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3826-4 (856270) - 1.2.2016
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 4: Afarézní systémy krevních vaků s integrovanými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - 1.2.2016
Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15197-ed.3 (857019) - 1.2.2016
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-1 (857030) - 1.2.2016
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2022).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1926.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2052.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V7.1.1 (875111) - 1.2.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 12647-2:2014/Oprava1 (883011) - 1.2.2016
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku.
26.40 Kč

ČSN EN 747-1+A1 (910603) - 1.2.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
202.40 Kč

ČSN EN 747-2+A1 (910603) - 1.2.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13310-ed.2 (914108) - 1.2.2016
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14296-ed.2 (914109) - 1.2.2016
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14055+A1 (914640) - 1.2.2016
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16664 (940522) - 1.2.2016
Zařízení hracích ploch - Lehké přenosné branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16648 (961523) - 1.2.2016
Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10781 (980019) - 1.2.2016
Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781: 2015) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)