Nové normy ČSN za únor 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 9001 (010321) - 1.2.2016
Systémy managementu kvality - Požadavky.
427.00 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - 1.2.2016
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
543.00 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - 1.2.2016
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - 1.2.2016
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - 1.2.2016
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - 1.2.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9934-2 (015046) - 1.2.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 2: Zkušební prostředky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9934-3 (015046) - 1.2.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje.
223.00 Kč

ČSN EN 15531-1 (018234) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15531-2 (018234) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15531-3 (018234) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - 1.2.2016
Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16454 (018465) - 1.2.2016
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1538.00 Kč

ČSN EN ISO 16701 (038122) - 1.2.2016
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - 1.2.2016
Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - 1.2.2016
Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - 1.2.2016
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-3 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-4 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11855-5 (060407) - 1.2.2016
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60534-2-1-ed.2:2011/Oprava1 (134510) - 1.2.2016
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1487 (135800) - 1.2.2016
Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1490 (135803) - 1.2.2016
Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 62657-2 (184002) - 1.2.2016
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 15.6.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 62769-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 62769-101-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.12.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62769-101-2 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.12.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62769-103-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-1: Profily - PROFIBUS (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62769-103-4 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 103-4: Profily - PROFINET (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62769-109-1 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 109-1: HARTR a WirelessHARTR (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 62769-2 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
945.00 Kč

ČSN EN 62769-3 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
593.00 Kč

ČSN EN 62769-4 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 62769-5 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 62769-6 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 62769-7 (184005) - 1.2.2016
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.3.2024).
593.00 Kč

ČSN EN 12882 (260369) - 1.2.2016
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - 1.2.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
434.00 Kč

ČSN EN 16307-1+A1 (268814) - 1.2.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
223.00 Kč

ČSN EN 1908 (273011) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - 1.2.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - 1.2.2016
Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 15572 (278002) - 1.2.2016
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje pro konečnou úpravu hran (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - 1.2.2016
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 536 (278336) - 1.2.2016
Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.2.2016
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel.
593.00 Kč

ČSN ISO 26684 (300644) - 1.2.2016
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu.
223.00 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 22241-4 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - 1.2.2016
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-60 (310510) - 1.2.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - 1.2.2016
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na využití komerčně dostupných součástek (COTS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2266-008 (311728) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), DRT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2267-002 (311729) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-011 (311729) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2267-012 (311729) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6113 (311748) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Jističe, spojovací a upevňovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4728 (311756) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Jističe, jednopólové a třípólové modely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2591-227 (311810) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 227: Zkouška částečných výbojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4165-018 (311812) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro všechny zásuvky série 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-410 (311925) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4121 (313290) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4552 (313931) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4727 (316840) - 1.2.2016
Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-114 (330050) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie.
593.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A3 (334201) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A4 (334201) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A5 (334201) - 1.2.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
62.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/Oprava1 (334210) - 1.2.2016
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 50134-3-ed.2:2013/Oprava1 (334594) - 1.2.2016
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér.
29.00 Kč

ČSN EN 60695-11-20-ed.2 (345615) - 1.2.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W.
350.00 Kč

ČSN EN 61788-21 (345685) - 1.2.2016
Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - 1.2.2016
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky.
338.00 Kč

ČSN EN 60885-3-ed.2 (347003) - 1.2.2016
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů.
338.00 Kč

ČSN EN 60172-ed.2 (347304) - 1.2.2016
Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.12.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 60851-2-ed.2:2010/A1 (347308) - 1.2.2016
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů.
120.00 Kč

ČSN EN 60793-2-30-ed.4 (359213) - 1.2.2016
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-35-ed.2 (359252) - 1.2.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.10.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 62005-9-1 (359253) - 1.2.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-1: Kvalifikace pasivních optických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61755-3-31 (359256) - 1.2.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-31: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové polyfenylensulfidové pravoúhlé ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-1-2-ed.2 (359278) - 1.2.2016
Dynamické moduly - Část 1-2: Normy funkčnosti - Laditelný kompenzátor chromatické disperze (nekonektorovaný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62841-3-6:2015/Oprava1 (361510) - 1.2.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
29.00 Kč

ČSN EN 50632-1 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-1 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky s diamantovým korunkovým vrtákem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-22 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-6 (361520) - 1.2.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 62670-2 (364606) - 1.2.2016
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 2: Měření energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62716:2014/Oprava1 (364614) - 1.2.2016
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - 1.2.2016
Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62087-6 (367004) - 1.2.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 6: Zvuková zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62753 (367005) - 1.2.2016
Přijímače digitálního pozemního televizního vysílání pro systém DTMB (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62379-3 (367009) - 1.2.2016
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 3: Obraz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50625-2-2 (369082) - 1.2.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (369082) - 1.2.2016
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění - Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.2.2016
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.2.2016
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12101-3-ed.2 (389700) - 1.2.2016
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - 1.2.2016
Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
434.00 Kč

ČSN EN 10360 (420274) - 1.2.2016
Výkovky kované za tepla nebo za studena - Opravy před dodáním.
186.00 Kč

ČSN EN 10330 (420407) - 1.2.2016
Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.4.2023).
223.00 Kč

ČSN ISO 7530-1 (420640) - 1.2.2016
Slitiny niklu - Analýza plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Část 1: Stanovení obsahu kobaltu, chromu, mědi, železa a manganu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18323 (421621) - 1.2.2016
Klenoty - Důvěra spotřebitelů v průmyslu diamantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1811+A1 (421656) - 1.2.2016
Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13702 (450010) - 1.2.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16961 (450044) - 1.2.2016
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povrchová úprava a obložení ocelových zásobníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - 1.2.2016
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 49-2 (490693) - 1.2.2016
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10504 (566161) - 1.2.2016
Deriváty škrobu - Stanovení obsahu glukózového sirupu, fruktózového sirupu a hydrogenizovaného sirupu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 8455+Amd.1 (580116) - 1.2.2016
Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21033+Amd.1 (580130) - 1.2.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 455-2 (637415) - 1.2.2016
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - 1.2.2016
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16715 (656189) - 1.2.2016
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů - Stanovení prodlevy vznícení a spalování použitím spalovací komory o konstantním objemu s přímým vstřikováním paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6743-4 (656600) - 1.2.2016
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Klasifikace - Část 4: Skupina H (Hydraulické systémy).
186.00 Kč

ČSN EN 16616 (665228) - 1.2.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemicko-termická dezinfekce textilu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16263-1 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 16263-2 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 2: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16263-3 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 3: Kategorie a typy.
350.00 Kč

ČSN EN 16263-4 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 16263-5 (668305) - 1.2.2016
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2813 (673066) - 1.2.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°.
338.00 Kč

ČSN EN 1397 (696397) - 1.2.2016
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16583 (696398) - 1.2.2016
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.2.2016
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 997+A1 (724860) - 1.2.2016
Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13407-ed.2 (724871) - 1.2.2016
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1-ed.2:2011/A1 (731401) - 1.2.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
120.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/A1 (731401) - 1.2.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - 1.2.2016
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - 1.2.2016
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13162 (757636) - 1.2.2016
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13251+A1 (806151) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13252+A1 (806152) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13253+A1 (806153) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů). (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13254+A1 (806154) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13255+A1 (806155) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 13265+A1 (806158) - 1.2.2016
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů. (Platnost do 31.7.2018).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12312-2 (832437) - 1.2.2016
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 2: Prostředky na ochranu očí pro přímé pozorování slunce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 943-1 (832726) - 1.2.2016
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost pro typ 1 (plynotěsných) protichemických ochranných oděvů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - 1.2.2016
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - 1.2.2016
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - 1.2.2016
Kvalita půdy - Návod pro výběr a použití screeningových metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11074 (836150) - 1.2.2016
Kvalita půdy - Slovník.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13196 (836644) - 1.2.2016
Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - 1.2.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - 1.2.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18134-3 (838220) - 1.2.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - 1.2.2016
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro neinvazivní, nekritické zdravotnické prostředky a zdravotnické vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 45502-1-ed.2 (853000) - 1.2.2016
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-7 (855264) - 1.2.2016
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-4 (856270) - 1.2.2016
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 4: Afarézní systémy krevních vaků s integrovanými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4823 (856322) - 1.2.2016
Stomatologie - Elastomerní otiskovací hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15197-ed.3 (857019) - 1.2.2016
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-1 (857030) - 1.2.2016
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 1: Izolovaná buněčná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2022).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1926.60 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2052.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.6.1 (875011) - 1.2.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V7.1.1 (875111) - 1.2.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 12647-2:2014/Oprava1 (883011) - 1.2.2016
Technologie grafické výroby - Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku - Část 2: Postupy ofsetového tisku.
29.00 Kč

ČSN EN 747-1+A1 (910603) - 1.2.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
223.00 Kč

ČSN EN 747-2+A1 (910603) - 1.2.2016
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13310-ed.2 (914108) - 1.2.2016
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14296-ed.2 (914109) - 1.2.2016
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14055+A1 (914640) - 1.2.2016
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16664 (940522) - 1.2.2016
Zařízení hracích ploch - Lehké přenosné branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16648 (961523) - 1.2.2016
Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10781 (980019) - 1.2.2016
Zdravotnická informatika - HL7 Elektronické zdravotní záznamy - Funkční model systémy, Vydání 2 (EHR FM) (ISO 10781: 2015) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.