Nové normy ČSN za květen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 3951-1 (010258) - 1.5.2017
Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL.
768.00 Kč

ČSN EN 61703-ed.2 (010607) - 1.5.2017
Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - 1.5.2017
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - 1.5.2017
Fotokatalýza - Terminologický slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61360-6 (013720) - 1.5.2017
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - 1.5.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15589 (015004) - 1.5.2017
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - 1.5.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy.
338.00 Kč

ČSN EN 16984 (026060) - 1.5.2017
Talířové pružiny - Výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16983 (026063) - 1.5.2017
Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16813 (038722) - 1.5.2017
Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.5.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - 1.5.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-1:2014/A1 (134310) - 1.5.2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-5:2014/A1 (134310) - 1.5.2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-7:2015/A1 (134310) - 1.5.2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje.
120.00 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - 1.5.2017
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - 1.5.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62424-ed.2 (180415) - 1.5.2017
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62264-5-ed.2 (182002) - 1.5.2017
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 10938 (195006) - 1.5.2017
Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11381 (195103) - 1.5.2017
Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4230 (223214) - 1.5.2017
Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro trubkové kuželové závity série R (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - 1.5.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16836-1 (258512) - 1.5.2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16836-2 (258512) - 1.5.2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16836-3 (258512) - 1.5.2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.5.2017
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - 1.5.2017
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16796-1 (268816) - 1.5.2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - 1.5.2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - 1.5.2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - 1.5.2017
Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - 1.5.2017
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15273-1+A1 (280340) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 15273-2+A1 (280340) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1755.60 Kč

ČSN EN 15273-3+A1 (280340) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14198 (284021) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16241+A1 (284046) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16230-2 (300204) - 1.5.2017
Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 711 (322305) - 1.5.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Zábradlí na palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy.
223.00 Kč

ČSN EN 60079-29-1-ed.2 (332320) - 1.5.2017
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů.
434.00 Kč

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - 1.5.2017
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61400-12-2:2014/Oprava1 (333160) - 1.5.2017
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly.
62.00 Kč

ČSN EN 50533:2012/A1 (333509) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku.
120.00 Kč

ČSN EN 62864-1 (333540) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém.
543.00 Kč

ČSN EN 62325-451-2:2015/Oprava1 (335000) - 7.5.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh.
62.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A3 (341520) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
120.00 Kč

ČSN EN 62621:2016/A1 (341536) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení.
120.00 Kč

ČSN EN 62625-1:2014/Oprava1 (342671) - 1.5.2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému.
62.00 Kč

ČSN EN 62580-1 (342691) - 1.5.2017
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura.
593.00 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - 1.5.2017
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče.
567.00 Kč

ČSN EN 54-3-ed.2 (342710) - 1.5.2017
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení. (Platnost do 31.3.2022).
567.00 Kč

ČSN 347605-ed.3 (347605) - 1.5.2017
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2838.60 Kč

ČSN EN 62689-1 (351351) - 1.5.2017
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - 1.5.2017
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-58 (353811) - 1.5.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62056-4-7 (356131) - 1.5.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62056-7-5 (356131) - 1.5.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61010-2-012 (356502) - 1.5.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2025).
768.00 Kč

ČSN EN 50052 (357176) - 1.5.2017
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky.
338.00 Kč

ČSN EN 62317-12 (358475) - 1.5.2017
Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/Oprava1 (360600) - 1.5.2017
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
62.00 Kč

ČSN EN 50405-ed.2:2016/A1 (362316) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62660-3 (364328) - 1.5.2017
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 5.4.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 62788-1-5 (364660) - 1.5.2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-10-ed.2:2015/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-19:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
186.00 Kč

ČSN EN 60601-2-21-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-50-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
120.00 Kč

ČSN EN 80601-2-35:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
120.00 Kč

ČSN EN 62226-3-1:2008/A1 (367910) - 1.5.2017
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.5.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17789 (369866) - 1.5.2017
Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6978-2:2006/Oprava1 (385580) - 1.5.2017
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - 1.5.2017
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - 1.5.2017
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.5.2017
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - 1.5.2017
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky.
338.00 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.5.2017
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - 1.5.2017
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 233 (503403) - 1.5.2017
Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - 1.5.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - 1.5.2017
Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - 1.5.2017
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - 1.5.2017
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 18489:2016/Oprava1 (646482) - 1.5.2017
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB).
29.00 Kč

ČSN EN 12945+A1 (654845) - 1.5.2017
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody.
223.00 Kč

ČSN EN 16896 (656026) - 1.5.2017
Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16807 (656050) - 1.5.2017
Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2719:2017/Oprava1 (656064) - 1.5.2017
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - 1.5.2017
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16942 (656565) - 1.5.2017
Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele.
338.00 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - 1.5.2017
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 998-1-ed.3 (722401) - 1.5.2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky.
338.00 Kč

ČSN EN 998-2-ed.3 (722401) - 1.5.2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění.
338.00 Kč

ČSN 722609 (722609) - 1.5.2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
120.00 Kč

ČSN EN 771-1+A1 (722634) - 1.5.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky.
543.00 Kč

ČSN EN 13163+A2 (727202) - 1.5.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO 12006-2 (730101) - 1.5.2017
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci.
350.00 Kč

ČSN ISO 16757-1 (730112) - 1.5.2017
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model.
NA DOTAZ

ČSN EN 1766-ed.2 (732116) - 1.5.2017
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 206+A1 (732403) - 1.5.2017
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16725 (736353) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Obnova a oprava manganových srdcovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro kolejové varovné systémy (TWS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16704-3 (736395) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16949 (737001) - 1.5.2017
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí.
434.00 Kč

ČSN EN 937 (755833) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor.
338.00 Kč

ČSN EN 938 (755837) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný.
338.00 Kč

ČSN EN 939 (755838) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková.
338.00 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky.
567.00 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16175-1 (838133) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16175-2 (838133) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - 1.5.2017
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 80369-5 (852112) - 1.5.2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21535:2009/A1 (852950) - 1.5.2017
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - 1.5.2017
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-3-1-V2.1.1 (875015) - 1.5.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-1-V2.1.1 (875089) - 1.5.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Pozemní vozidlové radary (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-2-V2.1.1 (875089) - 1.5.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-V2.1.1 (875095) - 1.5.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303039-V2.1.2 (875167) - 1.5.2017
Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300700-V2.1.1 (875501) - 1.5.2017
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300487-V2.1.2 (876020) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301426-V2.1.2 (876030) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V2.1.2 (876037) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301681-V2.1.2 (876040) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301473-V2.1.2 (876042) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R) S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303978-V2.1.2 (876053) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303979-V2.1.2 (876054) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - 1.5.2017
Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - 1.5.2017
Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16873 (961526) - 1.5.2017
Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.