Nové normy ČSN za květen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 3951-1 (010258) - 1.5.2017
Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL.
698.50 Kč

ČSN EN 61703-ed.2 (010607) - 1.5.2017
Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - 1.5.2017
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - 1.5.2017
Fotokatalýza - Terminologický slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61360-6 (013720) - 1.5.2017
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - 1.5.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15589 (015004) - 1.5.2017
Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9934-1 (015046) - 1.5.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Obecné principy.
306.90 Kč

ČSN EN 16984 (026060) - 1.5.2017
Talířové pružiny - Výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16983 (026063) - 1.5.2017
Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16813 (038722) - 1.5.2017
Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.5.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - 1.5.2017
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-1:2014/A1 (134310) - 1.5.2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-5:2014/A1 (134310) - 1.5.2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-7:2015/A1 (134310) - 1.5.2017
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje.
108.90 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - 1.5.2017
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - 1.5.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62424-ed.2 (180415) - 1.5.2017
Znázornění v technice řízení procesů - Požadavky v P&I diagramech a pro výměnu dat mezi nářadím P&ID a PCE-CAE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62264-5-ed.2 (182002) - 1.5.2017
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 5: Transakce mezi obchodem a výrobou (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 10938 (195006) - 1.5.2017
Oční optika - Zobrazení znaků pro měření zrakové ostrosti - Tištěné, promítané a elektronické (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11381 (195103) - 1.5.2017
Oční optika - Brýlové obruby - Závity šroubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4230 (223214) - 1.5.2017
Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro trubkové kuželové závity série R (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10360-12 (252011) - 1.5.2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 12: Kloubové rameno souřadnicových měřicích strojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16836-1 (258512) - 1.5.2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 1: Úvod a normalizační rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16836-2 (258512) - 1.5.2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16836-3 (258512) - 1.5.2017
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.5.2017
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - 1.5.2017
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16796-1 (268816) - 1.5.2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - 1.5.2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - 1.5.2017
Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - 1.5.2017
Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - 1.5.2017
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná stanoviště v budově, pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15273-1+A1 (280340) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1219.80 Kč

ČSN EN 15273-2+A1 (280340) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
1755.60 Kč

ČSN EN 15273-3+A1 (280340) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 14198 (284021) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16241+A1 (284046) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16230-2 (300204) - 1.5.2017
Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 711 (322305) - 1.5.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Zábradlí na palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy.
202.40 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3:2010/Oprava1 (332000) - 1.5.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
26.40 Kč

ČSN EN 60079-29-1-ed.2 (332320) - 1.5.2017
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů.
394.90 Kč

ČSN IEC/TS 60079-40 (332320) - 1.5.2017
Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61400-12-2:2014/Oprava1 (333160) - 1.5.2017
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly.
56.10 Kč

ČSN EN 50533:2012/A1 (333509) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku.
108.90 Kč

ČSN EN 62864-1 (333540) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém.
493.90 Kč

ČSN EN 62325-451-2:2015/Oprava1 (335000) - 7.5.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh.
56.10 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A3 (341520) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
108.90 Kč

ČSN EN 62621:2016/A1 (341536) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení.
108.90 Kč

ČSN EN 62625-1:2014/Oprava1 (342671) - 1.5.2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému.
56.10 Kč

ČSN EN 62580-1 (342691) - 1.5.2017
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura.
539.00 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - 1.5.2017
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče.
515.90 Kč

ČSN EN 54-3-ed.2 (342710) - 1.5.2017
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení. (Platnost do 31.3.2022).
515.90 Kč

ČSN 347605-ed.3 (347605) - 1.5.2017
Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2838.60 Kč

ČSN EN 62689-1 (351351) - 1.5.2017
Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - 1.5.2017
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61169-58 (353811) - 1.5.2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62056-4-7 (356131) - 1.5.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62056-7-5 (356131) - 1.5.2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61010-2-012 (356502) - 1.5.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 50052 (357176) - 1.5.2017
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky.
306.90 Kč

ČSN EN 62317-12 (358475) - 1.5.2017
Feritová jádra - Rozměry - Část 12: Toroidní jádra (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 9.5.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.6:2015/Oprava1 (360600) - 1.5.2017
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
56.10 Kč

ČSN EN 60598-2-22-ed.2:2015/Oprava1 (360600) - 1.5.2017
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení.
56.10 Kč

ČSN EN 50405-ed.2:2016/A1 (362316) - 1.5.2017
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62660-3 (364328) - 1.5.2017
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 62788-1-5 (364660) - 1.5.2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-10-ed.2:2015/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-19:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů.
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-20-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů.
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-21-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-50-ed.2:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.
108.90 Kč

ČSN EN 80601-2-35:2010/A1 (364801) - 1.5.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
108.90 Kč

ČSN EN 62226-3-1:2008/A1 (367910) - 1.5.2017
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - 1.5.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17789 (369866) - 1.5.2017
Informační technologie - Cloud computing - Referenční architektura.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6978-2:2006/Oprava1 (385580) - 1.5.2017
Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - 1.5.2017
Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - 1.5.2017
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.5.2017
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14577-4 (420378) - 1.5.2017
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky.
306.90 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.5.2017
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - 1.5.2017
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 233 (503403) - 1.5.2017
Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - 1.5.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - 1.5.2017
Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - 1.5.2017
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - 1.5.2017
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 18489:2016/Oprava1 (646482) - 1.5.2017
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB).
26.40 Kč

ČSN EN 12945+A1 (654845) - 1.5.2017
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody.
202.40 Kč

ČSN EN 16896 (656026) - 1.5.2017
Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16807 (656050) - 1.5.2017
Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2719:2017/Oprava1 (656064) - 1.5.2017
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 17268 (656521) - 1.5.2017
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16942 (656565) - 1.5.2017
Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele.
306.90 Kč

ČSN EN 15947-1:2016/Oprava1 (668300) - 1.5.2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie.
26.40 Kč

ČSN EN 15947-3:2016/Oprava1 (668300) - 1.5.2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování.
26.40 Kč

ČSN EN 15947-4:2016/Oprava1 (668300) - 1.5.2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 15947-5:2016/Oprava1 (668300) - 1.5.2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - 1.5.2017
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 998-1-ed.3 (722401) - 1.5.2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky.
306.90 Kč

ČSN EN 998-2-ed.3 (722401) - 1.5.2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění.
306.90 Kč

ČSN 722609 (722609) - 1.5.2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
108.90 Kč

ČSN EN 771-1+A1 (722634) - 1.5.2017
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky.
493.90 Kč

ČSN EN 13163+A2 (727202) - 1.5.2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO 12006-2 (730101) - 1.5.2017
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci.
317.90 Kč

ČSN ISO 16757-1 (730112) - 1.5.2017
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model.
NA DOTAZ

ČSN EN 1766-ed.2 (732116) - 1.5.2017
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 206+A1 (732403) - 1.5.2017
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16725 (736353) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Obnova a oprava manganových srdcovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro kolejové varovné systémy (TWS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16704-2-2 (736395) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-2: Společná řešení a technologie - Požadavky na zábrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16704-3 (736395) - 1.5.2017
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16949 (737001) - 1.5.2017
Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí.
394.90 Kč

ČSN EN 937 (755833) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor.
306.90 Kč

ČSN EN 938 (755837) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný.
306.90 Kč

ČSN EN 939 (755838) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková.
306.90 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - 1.5.2017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.5.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky.
515.90 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16171 (838131) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16175-1 (838133) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16175-2 (838133) - 1.5.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - 1.5.2017
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 80369-5 (852112) - 1.5.2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21535:2009/A1 (852950) - 1.5.2017
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - 1.5.2017
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300220-3-1-V2.1.1 (875015) - 1.5.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-1-V2.1.1 (875089) - 1.5.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Pozemní vozidlové radary (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-2-V2.1.1 (875089) - 1.5.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301166-V2.1.1 (875095) - 1.5.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303039-V2.1.2 (875167) - 1.5.2017
Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300700-V2.1.1 (875501) - 1.5.2017
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300487-V2.1.2 (876020) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301426-V2.1.2 (876030) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301444-V2.1.2 (876037) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301681-V2.1.2 (876040) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301473-V2.1.2 (876042) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R) S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 303978-V2.1.2 (876053) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303979-V2.1.2 (876054) - 1.5.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - 1.5.2017
Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné a rozměrové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - 1.5.2017
Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16873 (961526) - 1.5.2017
Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení pro ochranu a management archeologických nalezišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)