Nové normy ČSN za prosinec 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2012 v 09:00


ČSN EN 16341 (010181) - 1.12.2012
Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20643:2009/A1 (011423) - 1.12.2012
Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - 1.12.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17007 (015269) - 1.12.2012
Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.
338.00 Kč

ČSN ISO 3864-2+Amd.1 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků.
338.00 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách.
350.00 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
945.00 Kč

TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - 1.12.2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.12.2012
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
338.00 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - 1.12.2012
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 298-ed.2 (061805) - 1.12.2012
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv. (Platnost do 30.11.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 378-1+A2 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
543.00 Kč

ČSN EN 378-2+A2 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
567.00 Kč

ČSN EN 378-3+A1 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
223.00 Kč

ČSN EN 378-4+A1 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
338.00 Kč

ČSN EN 62439-1:2010/A1 (184022) - 1.12.2012
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - 1.12.2012
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - 1.12.2012
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8611-3 (269118) - 1.12.2012
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena.
223.00 Kč

ČSN ISO 12488-1 (270202) - 1.12.2012
Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN ISO 16653-3 (275008) - 1.12.2012
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce.
186.00 Kč

ČSN EN 4677-001 (311202) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3706 (311560) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3707 (311561) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2234 (311738) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2242 (311807) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Zamačkávání elektrických kabelů s vodiči definovaných podle EN 2083, EN 4434 a EN 2346 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-003 (311811) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-001 (311825) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 4644-002 (311825) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4644-142 (311825) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-301 (311925) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-003 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4531-004 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4531-005 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 -55 °C až 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4531-901 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 901: Plnicí uzávěry - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4697 (319010) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4817 (319135) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4818 (319136) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Pasivní HF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4819 (319137) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Dotykové paměťové tlačítko (CMB) pro tagy, určené pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - 1.12.2012
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic.
593.00 Kč

ČSN 332000-4-442-ed.2 (332000) - 1.12.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí.
223.00 Kč

ČSN 332000-7-714-ed.2 (332000) - 1.12.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace.
186.00 Kč

ČSN EN 61000-4-25:2002/A1 (333432) - 1.12.2012
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP.
186.00 Kč

ČSN EN 62282-2-ed.2 (336000) - 1.12.2012
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků. (Platnost do 11.6.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-4-2-ed.3 (354101) - 1.12.2012
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud. (Platnost do 11.1.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 60947-8:2004/A2 (354101) - 1.12.2012
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
186.00 Kč

ČSN EN 61076-2-101-ed.3 (354621) - 1.12.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61076-4-116 (354621) - 1.12.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62561-1 (357605) - 1.12.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti. (Platnost do 13.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 62561-3 (357605) - 1.12.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště. (Platnost do 20.7.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-2-11-ed.2 (359223) - 1.12.2012
Optické kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-38 (359252) - 1.12.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61291-1-ed.3 (359273) - 1.12.2012
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 27.3.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 62149-7 (359276) - 1.12.2012
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60432-2-ed.2:2000/A2 (360131) - 1.12.2012
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN 50317-ed.2 (362313) - 1.12.2012
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-1 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Specifikace základních pravidel kódování (BER), kanonických pravidel kódování a (CER) rozlišujících pravidel kódování (DER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-2 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Specifikace pravidel zhuštěného kódování (PER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-3 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Specifikace kódování kontrolního způsobu zápisu (ECN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-4 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Pravidla kódování XML (XER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-5 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Mapování definic schématu W3C XML do ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-6 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Registrace a použití kódovacích instrukcí PER. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 13204+A1 (389340) - 1.12.2012
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení.
434.00 Kč

ČSN EN 16124 (420962) - 1.12.2012
Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot.
350.00 Kč

ČSN 461011-14 (461011) - 1.12.2012
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11747 (461504) - 1.12.2012
Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - 1.12.2012
Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - 1.12.2012
Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-12 (470601) - 1.12.2012
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 131-2+A1 (493830) - 1.12.2012
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. (Platnost do 31.12.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 1034-17 (507010) - 1.12.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru.
434.00 Kč

ČSN EN 12821 (560047) - 1.12.2012
Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2).
338.00 Kč

ČSN 560186-15 (560186) - 1.12.2012
Metody zkoušení piva. Část 15: Stanovení diacetylu a ostatních vicinálních diketonů.
223.00 Kč

ČSN 560186-8 (560186) - 1.12.2012
Metody zkoušení piva. Část 8: Stanovení barvy piva.
223.00 Kč

ČSN 560187-4 (560187) - 1.12.2012
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA.
120.00 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - 1.12.2012
Potraviny - Stanovení sukralozy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN ISO 12081 (570514) - 1.12.2012
Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 11869 (571423) - 1.12.2012
Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - 1.12.2012
Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3673-2 (641301) - 1.12.2012
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1565-2 (643175) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - 1.12.2012
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Desky o tloušťce 1 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - 1.12.2012
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16109 (654856) - 1.12.2012
Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - 1.12.2012
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR).
223.00 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV).
186.00 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR).
223.00 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16358 (672011) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16359 (672012) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 572-1 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 572-2 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float.
223.00 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou.
186.00 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené.
186.00 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo.
186.00 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou.
186.00 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní.
186.00 Kč

ČSN EN 572-8 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 410:2011/Oprava1 (701018) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení.
29.00 Kč

ČSN EN 934-2+A1 (722326) - 1.12.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
338.00 Kč

ČSN EN 12004+A1 (722469) - 1.12.2012
Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování. (Platnost do 30.11.2018).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16220 (728009) - 1.12.2012
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků.
543.00 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - 1.12.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
223.00 Kč

ČSN EN 13381-6 (730858) - 1.12.2012
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem.
338.00 Kč

ČSN EN 408+A1 (731741) - 1.12.2012
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.12.2012
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
5859.60 Kč

ČSN 755115:2010/Z1 (755115) - 1.12.2012
Jímání podzemní vody.
120.00 Kč

ČSN EN 16057 (755472) - 1.12.2012
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení.
223.00 Kč

ČSN EN 16058 (755473) - 1.12.2012
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 16038 (755651) - 1.12.2012
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16224 (763102) - 1.12.2012
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26082-2 (793824) - 1.12.2012
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 2: Metoda v rotujícím bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - 1.12.2012
Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - 1.12.2012
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - 1.12.2012
Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.12.2012
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.12.2012
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13504 (856013) - 1.12.2012
Stomatologie - Obecné požadavky na nástroje a příslušenství používané při zavádění implantátu a související léčbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13759 (910219) - 1.12.2012
Nábytek - Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky - Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 747-1 (910603) - 1.12.2012
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
186.00 Kč

ČSN EN 747-2 (910603) - 1.12.2012
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19130 (979849) - 1.12.2012
Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.