Nové normy ČSN za prosinec 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2012 v 09:00


ČSN EN 16341 (010181) - 1.12.2012
Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20643:2009/A1 (011423) - 1.12.2012
Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - 1.12.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17007 (015269) - 1.12.2012
Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.
306.90 Kč

ČSN ISO 3864-2+Amd.1 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků.
306.90 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách.
317.90 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - 1.12.2012
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
859.10 Kč

TNI ISO/TR 13185-1 (018473) - 1.12.2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9227 (038132) - 1.12.2012
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou.
306.90 Kč

ČSN EN 14597 (060335) - 1.12.2012
Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 298-ed.2 (061805) - 1.12.2012
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv.
493.90 Kč

ČSN EN 378-1+A2 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
493.90 Kč

ČSN EN 378-2+A2 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
515.90 Kč

ČSN EN 378-3+A1 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
202.40 Kč

ČSN EN 378-4+A1 (140647) - 1.12.2012
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
306.90 Kč

ČSN EN 62439-1:2010/A1 (184022) - 1.12.2012
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - 1.12.2012
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - 1.12.2012
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8611-3 (269118) - 1.12.2012
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena.
202.40 Kč

ČSN ISO 12488-1 (270202) - 1.12.2012
Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN ISO 16653-3 (275008) - 1.12.2012
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce.
169.40 Kč

ČSN EN 4677-001 (311202) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3706 (311560) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3707 (311561) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2234 (311738) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2242 (311807) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Zamačkávání elektrických kabelů s vodiči definovaných podle EN 2083, EN 4434 a EN 2346 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-003 (311811) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-001 (311825) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 4644-002 (311825) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4644-142 (311825) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-301 (311925) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4531-001 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4531-002 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-003 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4531-004 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4531-005 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4531-101 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 -55 °C až 125 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4531-901 (311930) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 901: Plnicí uzávěry - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4697 (319010) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4817 (319135) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4818 (319136) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Pasivní HF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4819 (319137) - 1.12.2012
Letectví a kosmonautika - Dotykové paměťové tlačítko (CMB) pro tagy, určené pro letecké použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - 1.12.2012
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic.
539.00 Kč

ČSN 332000-4-442-ed.2 (332000) - 1.12.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí.
202.40 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.2:2010/Z1 (332000) - 1.12.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
26.40 Kč

ČSN 332000-7-714-ed.2 (332000) - 1.12.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace.
169.40 Kč

ČSN EN 61000-4-25:2002/A1 (333432) - 1.12.2012
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP.
169.40 Kč

ČSN EN 55103-2-ed.2:2010/Z1 (334292) - 1.12.2012
Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 2: Odolnost.
56.10 Kč

ČSN EN 62282-2-ed.2 (336000) - 1.12.2012
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků. (Platnost do 11.6.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 60947-3-ed.3:2010/A1 (354101) - 1.12.2012
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
169.40 Kč

ČSN EN 60947-4-2-ed.3 (354101) - 1.12.2012
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud.
698.50 Kč

ČSN EN 60947-8:2004/A2 (354101) - 1.12.2012
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů.
169.40 Kč

ČSN EN 61076-2-101-ed.3 (354621) - 1.12.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory se závitovou aretací M12. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61076-4-116 (354621) - 1.12.2012
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 4-116: Konektory pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro vysokorychlostní nepřímé konektory s integrovanou stínicí funkcí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62561-1 (357605) - 1.12.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti. (Platnost do 13.4.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 62561-3 (357605) - 1.12.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště. (Platnost do 20.7.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 60794-2-11-ed.2 (359223) - 1.12.2012
Optické kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.5.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-38 (359252) - 1.12.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61291-1-ed.3 (359273) - 1.12.2012
Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 27.3.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 62149-7 (359276) - 1.12.2012
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60432-2-ed.2:2000/A2 (360131) - 1.12.2012
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.12.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
169.40 Kč

ČSN EN 50317-ed.2 (362313) - 1.12.2012
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-1 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Specifikace základních pravidel kódování (BER), kanonických pravidel kódování a (CER) rozlišujících pravidel kódování (DER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-2 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Specifikace pravidel zhuštěného kódování (PER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-3 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Specifikace kódování kontrolního způsobu zápisu (ECN). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1185.60 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-4 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Pravidla kódování XML (XER). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-5 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování ASN.1: Mapování definic schématu W3C XML do ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8825-6 (369635) - 1.12.2012
Informační technologie - Pravidla kódování pro ASN.1: Registrace a použití kódovacích instrukcí PER. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13204+A1 (389340) - 1.12.2012
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení.
394.90 Kč

ČSN EN 16124 (420962) - 1.12.2012
Slévárenství - Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot.
317.90 Kč

ČSN 461011-14 (461011) - 1.12.2012
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11747 (461504) - 1.12.2012
Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - 1.12.2012
Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - 1.12.2012
Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-12 (470601) - 1.12.2012
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 131-2+A1 (493830) - 1.12.2012
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. (Platnost do 31.12.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 1034-17 (507010) - 1.12.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru.
394.90 Kč

ČSN EN 12821 (560047) - 1.12.2012
Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2).
306.90 Kč

ČSN 560186-15 (560186) - 1.12.2012
Metody zkoušení piva. Část 15: Stanovení diacetylu a ostatních vicinálních diketonů.
202.40 Kč

ČSN 560186-8 (560186) - 1.12.2012
Metody zkoušení piva. Část 8: Stanovení barvy piva.
202.40 Kč

ČSN 560187-4 (560187) - 1.12.2012
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA.
108.90 Kč

ČSN EN 16155 (560688) - 1.12.2012
Potraviny - Stanovení sukralozy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN ISO 12081 (570514) - 1.12.2012
Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 11869 (571423) - 1.12.2012
Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - 1.12.2012
Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3673-2 (641301) - 1.12.2012
Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1565-2 (643175) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - 1.12.2012
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - 1.12.2012
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Desky o tloušťce 1 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - 1.12.2012
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16109 (654856) - 1.12.2012
Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4404-1 (656248) - 1.12.2012
Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení odolnosti proti korozi způsobené nehořlavými hydraulickými kapalinami - Část 1: Kapaliny obsahující vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR).
202.40 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV).
169.40 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - 1.12.2012
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR).
202.40 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16358 (672011) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16359 (672012) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - 1.12.2012
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 572-1 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 572-2 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float.
202.40 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou.
169.40 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené.
169.40 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo.
169.40 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou.
169.40 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní.
169.40 Kč

ČSN EN 572-8 (701010) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 410:2011/Oprava1 (701018) - 1.12.2012
Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení.
26.40 Kč

ČSN EN 934-2+A1 (722326) - 1.12.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
306.90 Kč

ČSN EN 12004+A1 (722469) - 1.12.2012
Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování. (Platnost do 30.11.2018).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16220 (728009) - 1.12.2012
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků.
493.90 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - 1.12.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
202.40 Kč

ČSN EN 13381-6 (730858) - 1.12.2012
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem.
306.90 Kč

ČSN EN 408+A1 (731741) - 1.12.2012
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.12.2012
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
5859.60 Kč

ČSN 755115:2010/Z1 (755115) - 1.12.2012
Jímání podzemní vody.
108.90 Kč

ČSN EN 16057 (755472) - 1.12.2012
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení.
202.40 Kč

ČSN EN 16058 (755473) - 1.12.2012
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 16038 (755651) - 1.12.2012
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16224 (763102) - 1.12.2012
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 26082-2 (793824) - 1.12.2012
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 2: Metoda v rotujícím bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - 1.12.2012
Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005) - 1.12.2012
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - 1.12.2012
Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.12.2012
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.12.2012
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13504 (856013) - 1.12.2012
Stomatologie - Obecné požadavky na nástroje a příslušenství používané při zavádění implantátu a související léčbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13759 (910219) - 1.12.2012
Nábytek - Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky - Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 747-1 (910603) - 1.12.2012
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.
169.40 Kč

ČSN EN 747-2 (910603) - 1.12.2012
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 19130 (979849) - 1.12.2012
Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)