Nové normy ČSN za červen 2022

od NORMSERVISČSN EN ISO 8041-2 (011403) - 1.6.2022
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.6.2022
Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 26101-1 (011644) - 1.6.2022
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - 1.6.2022
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - 1.6.2022
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/ASTM/TS 52930 (011801) - 1.6.2022
Aditivní výroba - Zásady kvalifikace - Instalace, provoz a výkon (IQ/OQ/PQ) zařízení PBF-LB (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - 1.6.2022
Aditivní výroba - Obecné zásady - Základy a slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - 1.6.2022
Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22081 (014406) - 1.6.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Obecné geometrické specifikace a obecné rozměrové specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16610-1 (014445) - 1.6.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní pojmy.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234) - 1.6.2022
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-3 (018369) - 1.6.2022
Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 3: Použití karet s integrovanými obvody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13411-4 (024470) - 1.6.2022
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4524-3 (038519) - 1.6.2022
Kovové povlaky - Metody zkoušení pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin - Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - 1.6.2022
Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.6.2022
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.6.2022
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.6.2022
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23864 (051178) - 1.6.2022
Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení - Použití automatizované techniky celkového ostření (TFM) a souvisejících technologií (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60974-8-ed.2:2009/Z1 (052205) - 1.6.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-8-ed.3 (052205) - 1.6.2022
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání.
338.00 Kč

ČSN EN 1949 (061461) - 1.6.2022
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - 1.6.2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 746-3 (065011) - 1.6.2022
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12952-10 (077604) - 1.6.2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12952-2 (077604) - 1.6.2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - 1.6.2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - 1.6.2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11439:2014/A1 (078339) - 1.6.2022
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
186.00 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - 1.6.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - 1.6.2022
Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1488 (135801) - 1.6.2022
Armatury budov - Pojistné skupiny pro expanzní vodu - Zkoušky a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.6.2022
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12320 (165123) - 1.6.2022
Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1527+A1 (165761) - 1.6.2022
Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17526 (257866) - 1.6.2022
Plynoměry - Termální hmotnostní průtokoměry plynu.
593.00 Kč

ČSN EN 13757-1 (258513) - 1.6.2022
Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 748 (259310) - 1.6.2022
Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Metody rychlostního pole s použitím bodových měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12158-1 (274404) - 1.6.2022
Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16228-1+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16228-2+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16228-3+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16228-4+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16228-5+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16228-6+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16228-7+A1 (277991) - 1.6.2022
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12418 (278605) - 1.6.2022
Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14752+A1 (280326) - 1.6.2022
Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel.
567.00 Kč

ČSN EN 14067-5 (281901) - 1.6.2022
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15734-1+A1 (284060) - 1.6.2022
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice.
434.00 Kč

ČSN EN 15734-2+A1 (284060) - 1.6.2022
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 4179 (310430) - 1.6.2022
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 9721 (310480) - 1.6.2022
Letectví a kosmonautika - Obecná doporučení pro architekturu BIT v integrovaném systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - 1.6.2022
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení - EEE součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16602-70-80 (310510) - 1.6.2022
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality technologií fúze kovového práškového lože pro vesmírné aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - 1.6.2022
Kosmické inženýrství - Řízení lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-50-16 (310540) - 1.6.2022
Zabezpečování kosmických produktů - Časově řízený Ethernet (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 2854-002 (311716) - 1.6.2022
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-195 (330050) - 1.6.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem.
945.00 Kč

ČSN EN 62262+A1 (330335) - 1.6.2022
Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód).
223.00 Kč

ČSN EN 50678:2021/Oprava3 (331610) - 1.6.2022
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.
29.00 Kč

ČSN 332000-4-42-ed.2:2012/Z2 (332000) - 1.6.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60652-ed.2 (333304) - 1.6.2022
Podpěrné body venkovních vedení - Zatěžovací zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 60652:2004/Z1 (333304) - 1.6.2022
Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení.
29.00 Kč

ČSN EN 50155-ed.5 (333555) - 1.6.2022
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
768.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A10 (334201) - 1.6.2022
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61375-2-8 (342690) - 1.6.2022
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-8: Zkouška shody TCN (Norma k přímému použití jako ČSN).
2109.00 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - 1.6.2022
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-2-13-ed.2:2011/Z1 (345615) - 1.6.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-13-ed.3 (345615) - 1.6.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT).
223.00 Kč

ČSN EN 60695-6-1-ed.2:2006/Z1 (345615) - 1.6.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-1-ed.3 (345615) - 1.6.2022
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-3-ed.2:2020/Oprava1 (345791) - 1.6.2022
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické a zkušební metody pro zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-17 (345884) - 1.6.2022
Magnetické materiály - Část 17: Metody měření magnetostrikčních charakteristik anizotropních pásů a plechů pro elektrotechniku pomocí jednoduchého tabulového měřicího přístroje a optického snímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62037-1-ed.2 (347705) - 1.6.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62037-1:2013/Z1 (347705) - 1.6.2022
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody.
29.00 Kč

ČSN EN 60700-1-ed.2:2016/A1 (351610) - 1.6.2022
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60700-2:2017/A1 (351610) - 1.6.2022
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61954-ed.2:2011/Z1 (351611) - 1.6.2022
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61954-ed.3 (351611) - 1.6.2022
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-2-ed.3:2022/Oprava1 (351720) - 1.6.2022
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem.
29.00 Kč

ČSN EN 60898-2-ed.3 (354170) - 1.6.2022
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63121 (354587) - 1.6.2022
Přístroje radiační ochrany - Mobilní systémy montované do vozidel pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62586-2-ed.2:2018/A1 (356240) - 1.6.2022
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61010-031-ed.2:2016/A1 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou.
223.00 Kč

ČSN EN 61010-031-ed.2:2016/A11 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-011-ed.2 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-011-ed.2:2022/A11 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-011:2017/Z1 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 61010-2-032-ed.3:2013/Z1 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-032-ed.4 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-032-ed.4:2022/A11 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-033-ed.2 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-033-ed.2:2022/A11 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí.
120.00 Kč

ČSN EN 61010-2-033:2013/Z1 (356502) - 1.6.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61051-2 (358080) - 1.6.2022
Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace pro varistory potlačující přepětí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63041-1-ed.2 (358431) - 1.6.2022
Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63041-1:2018/Z1 (358431) - 1.6.2022
Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN 60444-6-ed.2:2014/Z1 (358490) - 1.6.2022
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60444-6-ed.3 (358490) - 1.6.2022
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI IEC/TR 61547-1 (360090) - 1.6.2022
Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

TNI IEC/TR 63158 (360093) - 1.6.2022
Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60238-ed.5:2018/A11 (360383) - 1.6.2022
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62031-ed.2:2020/A11 (360701) - 1.6.2022
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63013:2020/A1 (360701) - 1.6.2022
LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-105:2005/Z1 (361045) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2:2005/Z2 (361045) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-84-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-96:2003/Z1 (361045) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105-ed.2 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-21-ed.3:2021/A1 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5:2012/Z1 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-25-ed.6 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-25-ed.6:2022/A11 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.4:2014/Oprava1 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-41-ed.3 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-41-ed.3:2022/A11 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76-ed.3 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76-ed.3:2022/A11 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-84-ed.3 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-84-ed.3:2022/A11 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-87-ed.3:2020/A1 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-96-ed.2 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-96-ed.2:2022/A11 (361050) - 1.6.2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 50632-1:2016/A2 (361520) - 1.6.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-11:2016/A1 (361520) - 1.6.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-22:2016/A1 (361520) - 1.6.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-3:2016/A1 (361520) - 1.6.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-4:2016/A1 (361520) - 1.6.2022
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14-ed.2:2019/A2 (361960) - 1.6.2022
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8-ed.3:2021/A1 (361960) - 1.6.2022
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků.
120.00 Kč

ČSN EN 50524-ed.2 (364638) - 1.6.2022
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-41-ed.3 (364801) - 1.6.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62563-2 (364815) - 1.6.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 2: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti zdravotnických zobrazovačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63246-1 (367214) - 1.6.2022
Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CCIS) - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63087-1 (367223) - 1.6.2022
Asistivní poslechová zařízení a systémy pro aktivní asistované žití - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50600-5-1 (367260) - 1.6.2022
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20675 (386500) - 1.6.2022
Bioplyn - Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu - Termíny, definice a klasifikační schéma (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22580 (386501) - 1.6.2022
Fléry pro spalování bioplynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23590 (386502) - 1.6.2022
Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 395118 (395118) - 1.6.2022
Střelivo pro plynové zbraně.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - 1.6.2022
Ocel - Přepočet hodnot tažností - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - 1.6.2022
Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10264-2 (421072) - 1.6.2022
Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro obecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10365:2017/Oprava1 (425547) - 1.6.2022
Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - 1.6.2022
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Management hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6368 (451213) - 1.6.2022
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Suché plynové těsnicí systémy pro axiální, odstředivé a rotační šroubové kompresory a expandéry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 35102 (453101) - 1.6.2022
Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Útěk, evakuace a záchrana z příbřežních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 17517 (467008) - 1.6.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí online HPLC-GC-FID analýzy.
350.00 Kč

ČSN EN 17547 (467009) - 1.6.2022
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu vitaminu A, E a D - Metoda využívající extrakci a přečištění na pevné fázi (SPE) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - 1.6.2022
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - 1.6.2022
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-1:2016/A1 (470601) - 1.6.2022
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.6.2022
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - 1.6.2022
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - 1.6.2022
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - 1.6.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - 1.6.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20836 (560630) - 1.6.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů - Zkoušení teplotní výkonnosti termocyklérů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20714 (569553) - 1.6.2022
Náplně do elektronických cigaret - Stanovení nikotinu, propylenglykolu a glycerolu v kapalinách používaných v elektronických zařízeních pro dodávání nikotinu - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20768 (569554) - 1.6.2022
Vaporizační produkty - Rutinní analytický vapovací přístroj - Definice a standardní podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24223 (571005) - 1.6.2022
Sýr - Návod na přípravu vzorku pro fyzikální a chemické zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18363-1 (588725) - 1.6.2022
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 1: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 3-MCPD a diferenční měření glycidolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18363-3 (588725) - 1.6.2022
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 3: Metoda využívající kyselé transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6801 (635209) - 1.6.2022
Pryžové a plastové hadice - Stanovení objemové roztažnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - 1.6.2022
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - 1.6.2022
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - 1.6.2022
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17616 (650123) - 1.6.2022
Venkovní svíčky - Specifikace požární bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17617 (650124) - 1.6.2022
Venkovní svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.6.2022
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 23322 (673023) - 1.6.2022
Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23973 (673053) - 1.6.2022
Kapalinová chromatografie v kritických podmínkách (LCCC) - Chemická heterogenita polyethylenoxidů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 24443 (681508) - 1.6.2022
Kosmetika - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16217 (681509) - 1.6.2022
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Postup ponoření do vody pro stanovení voděodolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18861 (681510) - 1.6.2022
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Procentuální hodnota voděodolnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21322 (681553) - 1.6.2022
Kosmetika - Mikrobiologie - Zkoušení ubrousků a masek s absorbovaným nebo adsorbovaným kosmetickým přípravkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17527 (697240) - 1.6.2022
Heliové kryostaty - Ochrana před nadměrným tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - 1.6.2022
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - 1.6.2022
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-2 (701015) - 1.6.2022
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-3 (701015) - 1.6.2022
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - 1.6.2022
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - 1.6.2022
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - 1.6.2022
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4787 (704103) - 1.6.2022
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-1 (721023) - 1.6.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 1: Kvalifikovaný technik a kvalifikovaný mechanik (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-2 (721023) - 1.6.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 2: Odpovědný expert (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-3 (721023) - 1.6.2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 3: Kvalifikovaná společnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - 1.6.2022
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.6.2022
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - 1.6.2022
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - 1.6.2022
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - 1.6.2022
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - 1.6.2022
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty.
434.00 Kč

ČSN EN 17037+A1 (730582) - 1.6.2022
Denní osvětlení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12350-7:2020/Oprava1 (731301) - 1.6.2022
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody.
62.00 Kč

ČSN EN 17435 (735993) - 1.6.2022
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení kritéria poranění hlavy (HIC) a kritické výšky pádu (CFH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-48 (736160) - 1.6.2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 48: Spojení vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13286-1 (736185) - 1.6.2022
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-4 (736185) - 1.6.2022
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.6.2022
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.
223.00 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.6.2022
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - 1.6.2022
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1004-2 (738112) - 1.6.2022
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 2: Pravidla a pokyny pro přípravu návodu k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1529 (747013) - 1.6.2022
Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 12453+A1 (747029) - 1.6.2022
Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - 1.6.2022
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13434 (755428) - 1.6.2022
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - 1.6.2022
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - 1.6.2022
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16189 (795617) - 1.6.2022
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16190 (795618) - 1.6.2022
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21061 (795645) - 1.6.2022
Obuv - Chemické zkoušky - Obecné zásady pro přípravu vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2076 (800010) - 1.6.2022
Textilie - Chemicky vyrobená vlákna - Obecné názvy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20932-1:2020/A1 (800886) - 1.6.2022
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - 1.6.2022
Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - 1.6.2022
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - 1.6.2022
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - 1.6.2022
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1540 (833610) - 1.6.2022
Expozice pracoviště - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14583 (833629) - 1.6.2022
Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21596 (838234) - 1.6.2022
Tuhá biopaliva - Stanovení melitelnosti - Metoda Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21637 (838300) - 1.6.2022
Tuhá alternativní paliva - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21640 (838302) - 1.6.2022
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21644 (838303) - 1.6.2022
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10535 (841050) - 1.6.2022
Kompenzační pomůcky - Zvedáky pro přepravu osob - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14971:2020/A11 (855231) - 1.6.2022
Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9680 (855353) - 1.6.2022
Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5832-3 (856358) - 1.6.2022
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4307 (857037) - 1.6.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro sliny - Izolovaná lidská DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-V2.3.1 (875090) - 1.6.2022
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a funkcí pro tísňové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301390-V2.1.1 (878584) - 1.6.2022
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-2-V1.2.1 (879053) - 1.6.2022
Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303345-5-V1.2.1 (879053) - 1.6.2022
Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23999 (917822) - 1.6.2022
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 892+A2 (942007) - 1.6.2022
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 926-2+A1 (942810) - 1.6.2022
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12491+A1 (942812) - 1.6.2022
Zařízení pro padákové létání - Záložní padáky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.