Nové normy ČSN za září 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2009 v 09:00


ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - 1.9.2009
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb.
338.00 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023) - 1.9.2009
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.9.2009
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifickými vlastnostmi - Hrubé a jemné stoupání (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.9.2009
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.9.2009
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - 1.9.2009
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15012-2 (050682) - 1.9.2009
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14175 (052510) - 1.9.2009
Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy.
186.00 Kč

ČSN EN 12717+A1 (200708) - 1.9.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky.
434.00 Kč

ČSN EN 12417+A2 (200710) - 1.9.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra.
434.00 Kč

ČSN EN 12957+A1 (200721) - 1.9.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje.
434.00 Kč

ČSN EN 693+A1 (210701) - 1.9.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy.
434.00 Kč

ČSN EN 692+A1 (210711) - 1.9.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7590 (260388) - 1.9.2009
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy.
186.00 Kč

ČSN EN 415-1+A1 (267600) - 1.9.2009
Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 1398 (269710) - 1.9.2009
Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13155+A2 (270139) - 1.9.2009
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen.
543.00 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - 1.9.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.9.2009
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2854-003 (311716) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Průřez rovný nebo větší než 9 mm2 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-003 (311734) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Kabel koaxiální, 50 Ohm, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-006 (311734) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Kabel koaxiální, 50 Ohm, 200 °C, typ WM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-067 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 067: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-068 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 068: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, dutinky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-069 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 069: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 16, dutinky, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-012 (311811) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 012: Matice pro zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-013 (311811) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 013: Těsnící O-kroužek pro zásuvky připevňované maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4626-201 (311824) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt (podskupina) pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4642 (312234) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a desky - 0,6 mm <= a <= 50 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2115 (312435) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2117-T42 - Drát pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2116 (312436) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2017A-T42 - Drát pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2117 (312437) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5056A (5056A)-H32 - Drát pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3323 (313170) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM 38 (FV 535) - Třída: 1000 MPa / 550 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3034 (313319) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 20283-2 (320033) - 1.9.2009
Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací.
223.00 Kč

ČSN 332130-ed.2 (332130) - 1.9.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody. (Platnost do 31.1.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-30-ed.2 (333432) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.3.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60519-21-ed.2 (335002) - 1.9.2009
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla.
120.00 Kč

ČSN EN 62535 (346708) - 1.9.2009
Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji.
223.00 Kč

ČSN EN 60758-ed.2 (358416) - 1.9.2009
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.10.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-35 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-36 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-37 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-37: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-38 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-38: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61754-25 (359244) - 1.9.2009
Rozhraní optických konektorů - Část 25: Druh optických konektorů typu RAO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-2-ed.2 (359251) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-2-ed.2 (359252) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-34-ed.2 (359252) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61755-3-8 (359256) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61073-1-ed.2 (359261) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Mechanické spoje a chránítka svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62007-2-ed.2 (359282) - 1.9.2009
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62137-1-3 (359391) - 1.9.2009
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62137-1-4 (359391) - 1.9.2009
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50342-3 (364310) - 1.9.2009
Olověné startovací baterie - Část 3: Systém pólových vývodů pro baterie se jmenovitým napětím 36 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21647 (364825) - 1.9.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů. (Platnost do 31.12.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 50492 (367918) - 1.9.2009
Základní norma pro měření intenzity elektromagnetického pole in situ ve vztahu k vystavení člověka v blízkosti základnových stanic. (Platnost do 27.9.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 50496 (367919) - 1.9.2009
Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. (Platnost do 25.12.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 50085-2-2 (370010) - 1.9.2009
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu.
350.00 Kč

TPG 70403 (380704) - 30.9.2009
Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
109.10 Kč

ČSN EN 14382+A1 (386450) - 1.9.2009
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně.
593.00 Kč

ČSN EN 671-3 (389201) - 1.9.2009
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí.
186.00 Kč

ČSN EN 1846-2+A3 (389301) - 1.9.2009
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
543.00 Kč

ČSN EN 1777+A1 (389330) - 1.9.2009
Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 14043+A1 (389331) - 1.9.2009
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 14044+A1 (389332) - 1.9.2009
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 15089 (389697) - 1.9.2009
Systémy pro oddělení výbuchu.
350.00 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - 1.9.2009
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů.
223.00 Kč

ČSN ISO 24213 (420411) - 1.9.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při ohybovém zakružování.
223.00 Kč

ČSN EN 15690-2 (420623) - 1.9.2009
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN ISO 4701 (441560) - 1.9.2009
Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14982 (470196) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria.
434.00 Kč

ČSN EN 12733+A1 (470631) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. (Platnost do 31.1.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 14930+A1 (470636) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria.
338.00 Kč

ČSN EN 316 (490009) - 1.9.2009
Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky.
186.00 Kč

ČSN EN 975-1 (491200) - 1.9.2009
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk.
338.00 Kč

ČSN EN 14279+A1 (492920) - 1.9.2009
Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - 1.9.2009
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1672-2+A1 (512000) - 1.9.2009
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN ISO 5496 (560031) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška.
338.00 Kč

ČSN EN 12821 (560047) - 1.9.2009
Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 4121 (560052) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic.
223.00 Kč

ČSN ISO 15213 (560652) - 1.9.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu.
186.00 Kč

ČSN 566610 (566610) - 1.9.2009
Slad.
120.00 Kč

ČSN 566635 (566635) - 1.9.2009
České pivo.
120.00 Kč

ČSN ISO 14461-1 (570518) - 1.9.2009
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií.
350.00 Kč

ČSN ISO 14461-2 (570518) - 1.9.2009
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16931 (588805) - 1.9.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1447 (643140) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - 1.9.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - 1.9.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a těkavých nečistot - Plynová chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem.
186.00 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru.
223.00 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí.
186.00 Kč

ČSN EN 12591 (657201) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23811 (673032) - 1.9.2009
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek měřením hmotnostního podílu netěkavých látek a hustoty nátěrové hmoty a výpočet teoretické vydatnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1626 (697226) - 1.9.2009
Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami.
223.00 Kč

ČSN EN 933-11 (721193) - 1.9.2009
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva.
223.00 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - 1.9.2009
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování.
223.00 Kč

ČSN EN 14844+A1 (723061) - 1.9.2009
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Oprava1 (730035) - 1.9.2009
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3382-2:2009/Oprava1 (730534) - 1.9.2009
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3822-1:2000/A1 (730536) - 1.9.2009
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření.
62.00 Kč

ČSN 730581 (730581) - 1.9.2009
Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot.
223.00 Kč

ČSN EN 15882-3 (730856) - 1.9.2009
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.9.2009
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
768.00 Kč

ČSN EN 1997-1:2006/Oprava1 (731000) - 1.9.2009
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN 15287-2 (734241) - 1.9.2009
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv.
593.00 Kč

ČSN 734301:2004/Z2 (734301) - 1.9.2009
Obytné budovy.
29.00 Kč

ČSN 736177 (736177) - 1.9.2009
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.
223.00 Kč

ČSN 736425-2 (736425) - 1.9.2009
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště.
338.00 Kč

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404) - 1.9.2009
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11885 (757387) - 1.9.2009
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) - 1.9.2009
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22032 (758056) - 1.9.2009
Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15809 (758110) - 1.9.2009
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů.
338.00 Kč

ČSN EN 14462+A1 (821001) - 1.9.2009
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
350.00 Kč

ČSN EN 13355+A1 (824016) - 1.9.2009
Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12981+A1 (824017) - 1.9.2009
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15154-3 (831901) - 1.9.2009
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15154-4 (831901) - 1.9.2009
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15333-2 (832248) - 1.9.2009
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem.
434.00 Kč

ČSN EN 659+A1:2008/Oprava1 (832366) - 1.9.2009
Ochranné rukavice pro hasiče.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - 1.9.2009
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24415-1 (841013) - 1.9.2009
Koncové části pomůcek pro podporu chůze - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Tření na koncových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 794-1+A2 (852101) - 1.9.2009
Plicní ventilátory - Část 1: Zvláštní požadavky na ventilátory pro intenzivní péči. (Platnost do 15.4.2014).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-2 (852103) - 1.9.2009
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 2: Ventilátory pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru. (Platnost do 30.9.2018).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - 1.9.2009
Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10651-6 (852103) - 1.9.2009
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 6: Prostředky pro podporu ventilace v domácí péči.
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17510-2 (852104) - 1.9.2009
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - 1.9.2009
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-4 (852109) - 1.9.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 4: Anestetické odpařovače. (Platnost do 31.12.2015).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-5 (852109) - 1.9.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 5: Anestetické ventilátory. (Platnost do 31.12.2015).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - 1.9.2009
Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - 1.9.2009
Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-1 (852703) - 1.9.2009
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 30.11.2018).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 (852703) - 1.9.2009
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná ručně. (Platnost do 31.5.2017).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 (852703) - 1.9.2009
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná vakuovým nebo tlakovým zdrojem. (Platnost do 31.5.2017).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.2.2 (875011) - 1.9.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.2.1 (875011) - 1.9.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.2.1 (875025) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.2.1 (875025) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-29-V1.1.1 (875101) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-33-V1.1.1 (875101) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302752-V1.1.1 (875150) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 12721 (910278) - 1.9.2009
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla.
223.00 Kč

ČSN EN 12720 (910280) - 1.9.2009
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN 12722 (910287) - 1.9.2009
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla.
186.00 Kč

ČSN EN 15706 (911040) - 1.9.2009
Kování pro nábytek - Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - 1.9.2009
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1335-3 (911101) - 1.9.2009
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 581-2 (913010) - 1.9.2009
Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13834+A1 (944304) - 1.9.2009
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - 1.9.2009
Normalizovaná reprezentace geografické polohy bodu souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.