Nové normy ČSN za září 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2009 v 09:00


ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - 1.9.2009
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17030:2004/Z1 (015262) - 1.9.2009
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.
26.40 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023) - 1.9.2009
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.9.2009
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifickými vlastnostmi - Hrubé a jemné stoupání (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - 1.9.2009
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - 1.9.2009
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15648 (038714) - 1.9.2009
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15012-2 (050682) - 1.9.2009
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14175 (052510) - 1.9.2009
Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy.
169.40 Kč

ČSN EN 12717+A1 (200708) - 1.9.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky.
394.90 Kč

ČSN EN 12417+A2 (200710) - 1.9.2009
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra.
394.90 Kč

ČSN EN 12957+A1 (200721) - 1.9.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje.
394.90 Kč

ČSN EN 693+A1 (210701) - 1.9.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy.
394.90 Kč

ČSN EN 692+A1 (210711) - 1.9.2009
Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7590 (260388) - 1.9.2009
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy.
169.40 Kč

ČSN EN 415-1+A1 (267600) - 1.9.2009
Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 1398 (269710) - 1.9.2009
Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13155+A2 (270139) - 1.9.2009
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen.
493.90 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - 1.9.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.9.2009
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2854-003 (311716) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Průřez rovný nebo větší než 9 mm2 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-003 (311734) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Kabel koaxiální, 50 Ohm, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-006 (311734) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Kabel koaxiální, 50 Ohm, 200 °C, typ WM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-067 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 067: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-068 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 068: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, dutinky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-069 (311809) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 069: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 16, dutinky, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-012 (311811) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 012: Matice pro zásuvky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-013 (311811) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 013: Těsnící O-kroužek pro zásuvky připevňované maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4626-201 (311824) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt (podskupina) pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4642 (312234) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a desky - 0,6 mm <= a <= 50 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2115 (312435) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2117-T42 - Drát pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2116 (312436) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2017A-T42 - Drát pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2117 (312437) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5056A (5056A)-H32 - Drát pro nýty plné - D <= 10 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3323 (313170) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM 38 (FV 535) - Třída: 1000 MPa / 550 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3034 (313319) - 1.9.2009
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 20283-2 (320033) - 1.9.2009
Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací.
202.40 Kč

ČSN 332130-ed.2 (332130) - 1.9.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody. (Platnost do 31.1.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-30-ed.2 (333432) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.3.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60519-21-ed.2 (335002) - 1.9.2009
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla.
108.90 Kč

ČSN EN 62535 (346708) - 1.9.2009
Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji.
202.40 Kč

ČSN EN 60758-ed.2 (358416) - 1.9.2009
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.10.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-35 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-36 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-37 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-37: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-38 (359062) - 1.9.2009
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-38: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61754-25 (359244) - 1.9.2009
Rozhraní optických konektorů - Část 25: Druh optických konektorů typu RAO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-2-ed.2 (359251) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-2-ed.2 (359252) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-34-ed.2 (359252) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61755-3-8 (359256) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61073-1-ed.2 (359261) - 1.9.2009
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Mechanické spoje a chránítka svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62007-2-ed.2 (359282) - 1.9.2009
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62137-1-3 (359391) - 1.9.2009
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62137-1-4 (359391) - 1.9.2009
Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50342-3 (364310) - 1.9.2009
Olověné startovací baterie - Část 3: Systém pólových vývodů pro baterie se jmenovitým napětím 36 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21647 (364825) - 1.9.2009
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů. (Platnost do 31.12.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 50492 (367918) - 1.9.2009
Základní norma pro měření intenzity elektromagnetického pole in situ ve vztahu k vystavení člověka v blízkosti základnových stanic. (Platnost do 27.9.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 50496 (367919) - 1.9.2009
Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti. (Platnost do 25.12.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 50085-2-2 (370010) - 1.9.2009
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky na úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, v rovině s podlahou nebo na podlahu.
317.90 Kč

TPG 70403 (380704) - 30.9.2009
Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
120.00 Kč

ČSN EN 14382+A1 (386450) - 1.9.2009
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně.
539.00 Kč

ČSN EN 671-3 (389201) - 1.9.2009
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí.
169.40 Kč

ČSN EN 1846-2+A3 (389301) - 1.9.2009
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
493.90 Kč

ČSN EN 1777+A1 (389330) - 1.9.2009
Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 14043+A1 (389331) - 1.9.2009
Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 14044+A1 (389332) - 1.9.2009
Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN EN 15089 (389697) - 1.9.2009
Systémy pro oddělení výbuchu.
317.90 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - 1.9.2009
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů.
202.40 Kč

ČSN ISO 24213 (420411) - 1.9.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při ohybovém zakružování.
202.40 Kč

ČSN EN 15690-2 (420623) - 1.9.2009
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN ISO 4701 (441560) - 1.9.2009
Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14982 (470196) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria.
394.90 Kč

ČSN EN 12733+A1 (470631) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. (Platnost do 31.1.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 14930+A1 (470636) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - 1.9.2009
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria.
306.90 Kč

ČSN EN 316 (490009) - 1.9.2009
Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky.
169.40 Kč

ČSN EN 975-1 (491200) - 1.9.2009
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk.
306.90 Kč

ČSN EN 14279+A1 (492920) - 1.9.2009
Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - 1.9.2009
Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1672-2+A1 (512000) - 1.9.2009
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN ISO 5496 (560031) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4120 (560032) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5495 (560032) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška.
306.90 Kč

ČSN EN 12821 (560047) - 1.9.2009
Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 4121 (560052) - 1.9.2009
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic.
202.40 Kč

ČSN ISO 15213 (560652) - 1.9.2009
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu.
169.40 Kč

ČSN 566610 (566610) - 1.9.2009
Slad.
108.90 Kč

ČSN 566635 (566635) - 1.9.2009
České pivo.
108.90 Kč

ČSN ISO 14461-1 (570518) - 1.9.2009
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií.
317.90 Kč

ČSN ISO 14461-2 (570518) - 1.9.2009
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16931 (588805) - 1.9.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1447 (643140) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - 1.9.2009
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15691 (656559) - 1.9.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení netěkavého podílu (odparku) - Vážková metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - 1.9.2009
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a těkavých nečistot - Plynová chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem.
169.40 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru.
202.40 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí.
169.40 Kč

ČSN EN 12591 (657201) - 1.9.2009
Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23811 (673032) - 1.9.2009
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek měřením hmotnostního podílu netěkavých látek a hustoty nátěrové hmoty a výpočet teoretické vydatnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1626 (697226) - 1.9.2009
Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami.
202.40 Kč

ČSN EN 933-11 (721193) - 1.9.2009
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva.
202.40 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - 1.9.2009
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování.
202.40 Kč

ČSN EN 14844+A1 (723061) - 1.9.2009
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Oprava1 (730035) - 1.9.2009
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3382-2:2009/Oprava1 (730534) - 1.9.2009
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3822-1:2000/A1 (730536) - 1.9.2009
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření.
56.10 Kč

ČSN 730581 (730581) - 1.9.2009
Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot.
202.40 Kč

ČSN EN 15882-3 (730856) - 1.9.2009
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.9.2009
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
698.50 Kč

ČSN EN 1997-1:2006/Oprava1 (731000) - 1.9.2009
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN 15287-2 (734241) - 1.9.2009
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv.
539.00 Kč

ČSN 734301:2004/Z2 (734301) - 1.9.2009
Obytné budovy.
26.40 Kč

ČSN 736177 (736177) - 1.9.2009
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.
202.40 Kč

ČSN 736425-2 (736425) - 1.9.2009
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště.
306.90 Kč

ČSN CEN/TR 12566-5 (756404) - 1.9.2009
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11885 (757387) - 1.9.2009
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) - 1.9.2009
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22032 (758056) - 1.9.2009
Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15809 (758110) - 1.9.2009
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů.
306.90 Kč

ČSN EN 14462+A1 (821001) - 1.9.2009
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
317.90 Kč

ČSN EN 13355+A1 (824016) - 1.9.2009
Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12981+A1 (824017) - 1.9.2009
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15154-3 (831901) - 1.9.2009
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15154-4 (831901) - 1.9.2009
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15333-2 (832248) - 1.9.2009
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem.
394.90 Kč

ČSN EN 659+A1:2008/Oprava1 (832366) - 1.9.2009
Ochranné rukavice pro hasiče.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11612 (832749) - 1.9.2009
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24415-1 (841013) - 1.9.2009
Koncové části pomůcek pro podporu chůze - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Tření na koncových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 794-1+A2 (852101) - 1.9.2009
Plicní ventilátory - Část 1: Zvláštní požadavky na ventilátory pro intenzivní péči. (Platnost do 15.4.2014).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10651-2 (852103) - 1.9.2009
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 2: Ventilátory pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru. (Platnost do 30.9.2018).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - 1.9.2009
Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10651-6 (852103) - 1.9.2009
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 6: Prostředky pro podporu ventilace v domácí péči.
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17510-2 (852104) - 1.9.2009
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - 1.9.2009
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8835-4 (852109) - 1.9.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 4: Anestetické odpařovače. (Platnost do 31.12.2015).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8835-5 (852109) - 1.9.2009
Inhalační anestetické systémy - Část 5: Anestetické ventilátory. (Platnost do 31.12.2015).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - 1.9.2009
Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - 1.9.2009
Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10079-1 (852703) - 1.9.2009
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení - Požadavky na bezpečnost. (Platnost do 30.11.2018).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 (852703) - 1.9.2009
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná ručně. (Platnost do 31.5.2017).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 (852703) - 1.9.2009
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná vakuovým nebo tlakovým zdrojem. (Platnost do 31.5.2017).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky na dráždivost a přecitlivělost oddáleného typu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-6 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - 1.9.2009
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 22367:2009/Oprava1 (855232) - 1.9.2009
Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování.
26.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.2.2 (875011) - 1.9.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.2.1 (875011) - 1.9.2009
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.2.1 (875025) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.2.1 (875025) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-29-V1.1.1 (875101) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-33-V1.1.1 (875101) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302752-V1.1.1 (875150) - 1.9.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 12721 (910278) - 1.9.2009
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla.
202.40 Kč

ČSN EN 12720 (910280) - 1.9.2009
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN 12722 (910287) - 1.9.2009
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla.
169.40 Kč

ČSN EN 15706 (911040) - 1.9.2009
Kování pro nábytek - Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - 1.9.2009
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1335-3 (911101) - 1.9.2009
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 581-2 (913010) - 1.9.2009
Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13834+A1 (944304) - 1.9.2009
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6709 (979870) - 1.9.2009
Normalizovaná reprezentace geografické polohy bodu souřadnicemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)