Nové normy ČSN za květen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2009 v 09:00


ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - 1.5.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - 1.5.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - 1.5.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt (ISO 26945: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - 1.5.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (ISO 2082: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - 1.5.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (ISO 2081: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1265+A1 (040010) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.5.2009
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 30-1-1 (061410) - 1.5.2009
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
945.00 Kč

ČSN EN 15181 (061905) - 1.5.2009
Metody měření spotřeby energie pečicích trub na plynná paliva.
223.00 Kč

ČSN EN 14394+A1 (075307) - 1.5.2009
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C.
945.00 Kč

ČSN EN 13951+A1 (110071) - 1.5.2009
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení - Konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5801 (122014) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN ISO 5802 (122015) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 12499 (122016) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Mechanická bezpečnost ventilátoru - Ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13350 (122018) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13351 (122019) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1124-3 (132220) - 1.5.2009
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X; Rozměry.
434.00 Kč

ČSN EN 60751 (258340) - 1.5.2009
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové snímače teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 528 (267402) - 1.5.2009
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 15629 (269634) - 1.5.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Specifikace skladovacího zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 13262+A1 (280521) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek.
434.00 Kč

ČSN EN 15427 (280555) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků.
338.00 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy.
543.00 Kč

ČSN EN 15327-1 (284045) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Podsystém nouzové signalizace pro cestující - Část 1: Všeobecné požadavky a rozhraní pro ovládání systému záchranné brzdy cestujícími.
223.00 Kč

ČSN EN 15220-1 (284054) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele - Část 1: Pneumatické brzdové ukazatele.
338.00 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače.
338.00 Kč

ČSN EN 15272-3 (323371) - 1.5.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62428 (330111) - 1.5.2009
Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace.
338.00 Kč

ČSN 332000-1-ed.2 (332000) - 1.5.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.
434.00 Kč

ČSN 332000-5-534 (332000) - 1.5.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. (Platnost do 14.12.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 50521 (344634) - 1.5.2009
Konektory pro fotovoltaické systémy - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60641-3-1-ed.2 (346564) - 1.5.2009
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na lesklou lepenku, typy B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3. a B.6.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60626-3-ed.2 (346575) - 1.5.2009
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60229 (347011) - 1.5.2009
Elektrické kabely - Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí.
223.00 Kč

ČSN EN 60851-5-ed.2 (347303) - 1.5.2009
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 60255-22-3-ed.2 (353522) - 1.5.2009
Elektrická relé - Část 22-3: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky rušením vyzařovaným elektromagnetickým polem (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 60512-25-9 (354055) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61076-3-001-ed.2 (354621) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-001: Obdélníkové konektory - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61076-3-116 (354621) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-116: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8-pólových stíněných a nestíněných konektorech pro frekvence do 600 Mhz pro průmyslové použití zahrnující IEC 60603 sérii rozhraní - Varianta 13 podle IEC 61076-3-106 - Pružná svorka (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61076-3-ed.2 (354621) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.3 (359213) - 1.5.2009
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-3-30-ed.2 (359223) - 1.5.2009
Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61290-3-2-ed.2 (359271) - 1.5.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-2: Parametry šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-3-ed.2 (359271) - 1.5.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3: Parametry šumového čísla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60400-ed.3 (360381) - 1.5.2009
Objímky pro zářivky a pro startéry. (Platnost do 20.7.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 61184-ed.2 (360382) - 1.5.2009
Bajonetové objímky. (Platnost do 26.6.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 60399-ed.2:2005/A1 (360384) - 1.5.2009
Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A1 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
120.00 Kč

ČSN EN 61174-ed.2 (367827) - 1.5.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Elektronické zobrazování mapy a informační systém (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.9.2018).
945.00 Kč

ČSN EN 62040-1 (369066) - 1.5.2009
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS. (Platnost do 19.7.2022).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861) - 1.5.2009
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu.
338.00 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420) - 1.5.2009
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - 1.5.2009
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-1 (389280) - 1.5.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-2 (389280) - 1.5.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1846-3+A1 (389301) - 1.5.2009
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.
350.00 Kč

ČSN EN 14710-1+A2 (389315) - 1.5.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 14710-2+A2 (389315) - 1.5.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - 1.5.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - 1.5.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři.
350.00 Kč

ČSN EN 15093 (433010) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla.
543.00 Kč

ČSN EN 15094 (433011) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena.
543.00 Kč

ČSN EN 15061+A1 (433013) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14310 (451211) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Utěsňovací zařízení a mechanické můstky v sondě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10407-2 (451240) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13500 (451400) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11806 (470620) - 1.5.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače trávy se spalovacím motorem - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 15662 (560680) - 1.5.2009
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů s použitím GC-MS a/nebo LC-MS/MS po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Metoda QuEChERS (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6886 (588774) - 1.5.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - 1.5.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - 1.5.2009
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami s drátovou výztuží - Dynamická tlaková zkouška s ohýbáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3861 (635308) - 1.5.2009
Pryžové hadice pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6224 (635309) - 1.5.2009
Plastové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - 1.5.2009
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - 1.5.2009
Pryžové hadice pro sání a vypouštění vody - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1403 (635331) - 1.5.2009
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - 1.5.2009
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - 1.5.2009
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - 1.5.2009
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4).
223.00 Kč

ČSN EN 13245-2 (643212) - 1.5.2009
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - 1.5.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - 1.5.2009
Trubky a tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 15268 (699122) - 1.5.2009
Benzinové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24998 (706101) - 1.5.2009
Laboratorní vybavení z plastů - Jednorázové Petriho misky pro mikrobiologické postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15677 (722060) - 1.5.2009
Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě.
434.00 Kč

TNI CEN/TR 15697 (722115) - 1.5.2009
Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav.
338.00 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - 1.5.2009
Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody.
338.00 Kč

ČSN 730802 (730802) - 1.5.2009
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. (Platnost do 1.1.2024).
945.00 Kč

TNI CEN/TR 15678 (731349) - 1.5.2009
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů.
338.00 Kč

ČSN EN 1995-1-1:2006/A1 (731701) - 1.5.2009
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
223.00 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - 1.5.2009
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-1 (757734) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11348-3 (757734) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15088 (757762) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio).
223.00 Kč

ČSN EN 15170 (758066) - 1.5.2009
Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - 1.5.2009
Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností.
350.00 Kč

ČSN EN 15707 (761801) - 1.5.2009
Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15696 (762002) - 1.5.2009
Samoskladování - Specifikace služeb samoskladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14878:2008/Oprava1 (800801) - 1.5.2009
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10472-1 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10472-2 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10472-3 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10472-4 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10472-5 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10472-6 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy.
223.00 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.5.2009
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel obléká.
338.00 Kč

ČSN EN 15613 (832785) - 1.5.2009
Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-1 (833240) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod.
223.00 Kč

ČSN EN 614-2+A1 (833501) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly.
338.00 Kč

ČSN EN 547-1+A1 (833502) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 547-2+A1 (833502) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory.
338.00 Kč

ČSN EN 547-3+A1 (833502) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 306: Terénní hodnoticí metody pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 894-1+A1 (833585) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači.
223.00 Kč

ČSN EN 894-2+A1 (833585) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače.
338.00 Kč

ČSN EN 894-3+A1 (833585) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače.
350.00 Kč

ČSN EN 842+A1 (833592) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 981+A1 (833593) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů.
186.00 Kč

ČSN EN 15483 (835775) - 1.5.2009
Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - 1.5.2009
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5359 (852760) - 1.5.2009
Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny. (Platnost do 15.10.2017).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - 1.5.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak. (Platnost do 30.6.2023).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - 1.5.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - 1.5.2009
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů.
338.00 Kč

ČSN EN 1041 (855201) - 1.5.2009
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.3.1 (875004) - 1.5.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V2.2.2 (875101) - 1.5.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302571-V1.1.1 (875146) - 1.5.2009
Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.