Nové normy ČSN za květen 2009

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2009 v 09:00


ČSN EN ISO 22867 (011437) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15548-1 (015086) - 1.5.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15548-2 (015086) - 1.5.2009
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 26945 (038505) - 1.5.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt (ISO 26945: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2082 (038509) - 1.5.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (ISO 2082: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2081 (038511) - 1.5.2009
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli (ISO 2081: 2008) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1265+A1 (040010) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.5.2009
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 30-1-1 (061410) - 1.5.2009
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
859.10 Kč

ČSN EN 15181 (061905) - 1.5.2009
Metody měření spotřeby energie pečicích trub na plynná paliva.
202.40 Kč

ČSN EN 14394+A1 (075307) - 1.5.2009
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C.
859.10 Kč

ČSN EN 13951+A1 (110071) - 1.5.2009
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení - Konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5801 (122014) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1413.60 Kč

ČSN EN ISO 5802 (122015) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 12499 (122016) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Mechanická bezpečnost ventilátoru - Ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13350 (122018) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13351 (122019) - 1.5.2009
Průmyslové ventilátory - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1124-3 (132220) - 1.5.2009
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Systém X; Rozměry.
394.90 Kč

ČSN EN 60751 (258340) - 1.5.2009
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové snímače teploty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 528 (267402) - 1.5.2009
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 15629 (269634) - 1.5.2009
Ocelové statické skladovací systémy - Specifikace skladovacího zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 13262+A1 (280521) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek.
394.90 Kč

ČSN EN 15427 (280555) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice - Mazání okolků.
306.90 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy.
493.90 Kč

ČSN EN 15327-1 (284045) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Podsystém nouzové signalizace pro cestující - Část 1: Všeobecné požadavky a rozhraní pro ovládání systému záchranné brzdy cestujícími.
202.40 Kč

ČSN EN 15220-1 (284054) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele - Část 1: Pneumatické brzdové ukazatele.
306.90 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - 1.5.2009
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače.
306.90 Kč

ČSN EN 3637:2009/Oprava1 (313352) - 1.5.2009
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1210 MPa / 730 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 15272-3 (323371) - 1.5.2009
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62428 (330111) - 1.5.2009
Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace.
306.90 Kč

ČSN 332000-1-ed.2 (332000) - 1.5.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.
394.90 Kč

ČSN 332000-5-534 (332000) - 1.5.2009
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. (Platnost do 14.12.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 50521 (344634) - 1.5.2009
Konektory pro fotovoltaické systémy - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60641-3-1-ed.2 (346564) - 1.5.2009
Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na lesklou lepenku, typy B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3. a B.6.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60626-3-ed.2 (346575) - 1.5.2009
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60229 (347011) - 1.5.2009
Elektrické kabely - Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí.
202.40 Kč

ČSN EN 60851-5-ed.2 (347303) - 1.5.2009
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 60255-22-3-ed.2 (353522) - 1.5.2009
Elektrická relé - Část 22-3: Zkoušky měřicích relé a ochranných zařízení elektrickým rušením - Zkoušky rušením vyzařovaným elektromagnetickým polem (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 28.6.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 60512-25-9 (354055) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61076-3-001-ed.2 (354621) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-001: Obdélníkové konektory - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61076-3-116 (354621) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-116: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty pro použití v 8-pólových stíněných a nestíněných konektorech pro frekvence do 600 Mhz pro průmyslové použití zahrnující IEC 60603 sérii rozhraní - Varianta 13 podle IEC 61076-3-106 - Pružná svorka (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61076-3-ed.2 (354621) - 1.5.2009
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60793-2-50-ed.3 (359213) - 1.5.2009
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-3-30-ed.2 (359223) - 1.5.2009
Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61290-3-2-ed.2 (359271) - 1.5.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-2: Parametry šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-3-ed.2 (359271) - 1.5.2009
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3: Parametry šumového čísla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60400-ed.3 (360381) - 1.5.2009
Objímky pro zářivky a pro startéry. (Platnost do 20.7.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 61184-ed.2 (360382) - 1.5.2009
Bajonetové objímky. (Platnost do 26.6.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 60399-ed.2:2005/A1 (360384) - 1.5.2009
Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A1 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-43-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-61-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.5.2009
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
108.90 Kč

ČSN EN 61174-ed.2 (367827) - 1.5.2009
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Elektronické zobrazování mapy a informační systém (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.9.2018).
859.10 Kč

ČSN EN 62040-1 (369066) - 1.5.2009
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS. (Platnost do 19.7.2022).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC TR 19795-3 (369861) - 1.5.2009
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Testování specifické pro danou modalitu.
306.90 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420) - 1.5.2009
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - 1.5.2009
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-1 (389280) - 1.5.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-2 (389280) - 1.5.2009
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1846-3+A1 (389301) - 1.5.2009
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení.
317.90 Kč

ČSN EN 14710-1+A2 (389315) - 1.5.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 14710-2+A2 (389315) - 1.5.2009
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12004-1 (420434) - 1.5.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - 1.5.2009
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři.
317.90 Kč

ČSN EN 15093 (433010) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla.
493.90 Kč

ČSN EN 15094 (433011) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena.
493.90 Kč

ČSN EN 15061+A1 (433013) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14310 (451211) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Utěsňovací zařízení a mechanické můstky v sondě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10407-2 (451240) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 2: Kontrola a klasifikace použití těles vrtáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 13500 (451400) - 1.5.2009
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály k vrtným výplachům - Specifikace a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - 1.5.2009
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11806 (470620) - 1.5.2009
Zemědělské a lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače trávy se spalovacím motorem - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 15662 (560680) - 1.5.2009
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů s použitím GC-MS a/nebo LC-MS/MS po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Metoda QuEChERS (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6886 (588774) - 1.5.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - 1.5.2009
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - 1.5.2009
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami s drátovou výztuží - Dynamická tlaková zkouška s ohýbáním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3861 (635308) - 1.5.2009
Pryžové hadice pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6224 (635309) - 1.5.2009
Plastové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - 1.5.2009
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - 1.5.2009
Pryžové hadice pro sání a vypouštění vody - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1403 (635331) - 1.5.2009
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - 1.5.2009
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - 1.5.2009
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - 1.5.2009
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4).
202.40 Kč

ČSN EN 13245-2 (643212) - 1.5.2009
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - 1.5.2009
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - 1.5.2009
Trubky a tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 15268 (699122) - 1.5.2009
Benzinové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24998 (706101) - 1.5.2009
Laboratorní vybavení z plastů - Jednorázové Petriho misky pro mikrobiologické postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15677 (722060) - 1.5.2009
Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě.
394.90 Kč

TNI CEN/TR 15697 (722115) - 1.5.2009
Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav.
306.90 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - 1.5.2009
Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody.
306.90 Kč

ČSN 730802 (730802) - 1.5.2009
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.
859.10 Kč

TNI CEN/TR 15678 (731349) - 1.5.2009
Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů.
306.90 Kč

ČSN EN 1995-1-1:2006/A1 (731701) - 1.5.2009
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
202.40 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - 1.5.2009
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11348-1 (757734) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11348-3 (757734) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15088 (757762) - 1.5.2009
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio).
202.40 Kč

ČSN EN 15170 (758066) - 1.5.2009
Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - 1.5.2009
Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností.
317.90 Kč

ČSN EN 15707 (761801) - 1.5.2009
Analýza tiskových médií - Slovník a požadavky na služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15696 (762002) - 1.5.2009
Samoskladování - Specifikace služeb samoskladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14878:2008/Oprava1 (800801) - 1.5.2009
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10472-1 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10472-2 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10472-3 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10472-4 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10472-5 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10472-6 (819005) - 1.5.2009
Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy.
202.40 Kč

ČSN EN 13138-1 (832763) - 1.5.2009
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel obléká.
306.90 Kč

ČSN EN 15613 (832785) - 1.5.2009
Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-1 (833240) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod.
202.40 Kč

ČSN EN 614-2+A1 (833501) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly.
306.90 Kč

ČSN EN 547-1+A1 (833502) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 547-2+A1 (833502) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory.
306.90 Kč

ČSN EN 547-3+A1 (833502) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-302 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 9241-303 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-304 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-305 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 306: Terénní hodnoticí metody pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-307 (833582) - 1.5.2009
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
1345.20 Kč

ČSN EN 894-1+A1 (833585) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači.
202.40 Kč

ČSN EN 894-2+A1 (833585) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače.
306.90 Kč

ČSN EN 894-3+A1 (833585) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače.
317.90 Kč

ČSN EN 842+A1 (833592) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 981+A1 (833593) - 1.5.2009
Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů.
169.40 Kč

ČSN EN 15483 (835775) - 1.5.2009
Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - 1.5.2009
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5359 (852760) - 1.5.2009
Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny. (Platnost do 15.10.2017).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - 1.5.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak. (Platnost do 30.6.2023).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - 1.5.2009
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - 1.5.2009
Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů.
306.90 Kč

ČSN EN 1041 (855201) - 1.5.2009
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.3.1 (875004) - 1.5.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-12-V2.2.2 (875101) - 1.5.2009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302571-V1.1.1 (875146) - 1.5.2009
Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)