Nové normy ČSN za listopad 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2006 v 09:00


ČSN EN ISO 14040 (010940) - 1.11.2006
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - 1.11.2006
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
515.90 Kč

ČSN ISO 2017-1 (011473) - 1.11.2006
Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 1: Technické informace pro provedení izolace vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11442 (013196) - 1.11.2006
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty.
202.40 Kč

ČSN 013705 (013705) - 1.11.2006
Terminologie v oblasti informační struktury, dokumentace a grafických značek.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14698-2:2004/Oprava1 (125370) - 1.11.2006
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14901 (132080) - 1.11.2006
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.11.2006
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14880-3 (193003) - 1.11.2006
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 3: Zkušební metody pro optické vlastnosti jiné než optické aberace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - 1.11.2006
Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - 1.11.2006
Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - 1.11.2006
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12079-1 (269500) - 1.11.2006
Offshore kontejnery a přidružené zdvihací soupravy - Část 1: Offshore kontejner - Koncepce, výroba a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12079-2 (269500) - 1.11.2006
Offshore kontejnery a přidružené zdvihací soupravy - Část 2: Zdvihací soupravy - Koncepce, výroba a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12079-3 (269500) - 1.11.2006
Offshore kontejnery a přidružené zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelné prohlídky, ověření a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - 1.11.2006
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy.
202.40 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - 1.11.2006
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.11.2006
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 9102 (310404) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systém kvality - První kontrolovaný kus (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 9104 (310405) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na certifikační registrační programy systému managementu kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4199-001 (311713) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4199-002 (311713) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4199-006 (311713) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 006: Kruhové pletené měděné vodiče pro pásy vodivého propojení, pocínované do 150 °C nebo poniklované do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-203 (311725) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-302 (311725) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-501 (311725) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2267-005 (311729) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jedno a mnohožilové, stíněné a potahované (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2346-002 (311732) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2346-003 (311732) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DL řada, jednožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2346-004 (311732) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DN řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4608-001 (311733) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4608-002 (311733) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-014 (311808) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 014: Hlavice pro mačkací kleště M22520/31-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-005 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-023 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 023: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-024 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 024: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-025 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 025: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-028 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 028: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-042 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 042: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky 042, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-043 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 043: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami 043, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-045 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-003 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-005 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-006 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-007 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Zásuvka hermetická, kruhová příruba, připojení svařením nebo pájením natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-008 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-009 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-010 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3646-011 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Prázdná zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-001 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3218-002 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3218-005 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 005: Zástrčka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-006 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 006: Zásuvka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-007 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 007: Zástrčka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-008 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 008: Zásuvka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-009 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 009: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-005 a EN 3218-007 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-010 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 010: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-006 a EN 3218-008 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3218-011 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 011: Nástroj na vyjmutí vložky pro konektory podle EN 3218-005 až EN 3218-008 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3716-001 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3716-002 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 002: Podmínky pro použití a seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3716-003 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 003: Pájená zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3716-004 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 004: Pájená zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4529-001 (311819) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4529-002 (311819) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4529-003 (311819) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 003: Třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4530-001 (311820) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4530-002 (311820) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 002: Seznam a používání těsnicích návleků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3708-001 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3708-002 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 002: Specifikace výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3708-003 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 003: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3708-004 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 004: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, neutěsněné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3708-005 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 005: Rámy s příslušenstvím pro vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné a neutěsněné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4198 (314722) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, se samostavitelným kulovým ložiskem se samomaznou výstelkou a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4424 (314723) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3727 (314971) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel, tuhá, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4041 (314972) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá, tuhá, kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, s rozšířeným vnitřním kroužkem a přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - 1.11.2006
Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový systém.
169.40 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.2 (332000) - 1.11.2006
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy. (Platnost do 1.4.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 60079-27 (332320) - 1.11.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO) a nezápalného sběrnicového systému (FNICO). (Platnost do 1.4.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 61000-3-2-ed.3 (333432) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). (Platnost do 30.6.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.3 (333432) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti. (Platnost do 13.10.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 62305-1 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 13.1.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 62305-2 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 13.1.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 62305-3 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 2.1.2014).
1053.80 Kč

ČSN EN 62305-4 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 13.1.2014).
698.50 Kč

ČSN EN 60060-3 (345640) - 1.11.2006
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě.
317.90 Kč

ČSN EN 61212-3-1-ed.2 (346520) - 1.11.2006
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60455-3-5-ed.2 (346571) - 1.11.2006
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60464-3-2:2002/A1 (346580) - 1.11.2006
Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62217 (348056) - 1.11.2006
Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1000 V - Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria. (Platnost do 1.11.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60512-1-100-ed.2 (354055) - 1.11.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Všeobecně - Použitelné normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-13-1-ed.2 (354055) - 1.11.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN IEC 62271-111 (354225) - 1.11.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 111: Stožárové, soklové, kobkové a ponorné vypínače s funkcí opětného zapínání (autoreclosery) a vypínače zkratu pro sítě střídavého proudu na napětí do 38 kV.
515.90 Kč

ČSN EN 62132-1 (358798) - 1.11.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice. (Platnost do 3.12.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 62132-4 (358798) - 1.11.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu.
306.90 Kč

ČSN EN 60793-1-34-ed.2 (359213) - 1.11.2006
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60793-2-40-ed.2 (359213) - 1.11.2006
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 50411-2-4 (359249) - 1.11.2006
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikacích - Specifikace výrobku - Část 2-4: Hermetické kopulovité kryty optických vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-2-14-ed.2 (359251) - 1.11.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Odolávání optickému výkonu a stanovení prahu poškození. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-18-ed.2 (359252) - 1.11.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-29 (359252) - 1.11.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Měřicí metody pro stanovení amplitudy spektrální přenosové funkce součástek DWDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.4.2015).
539.00 Kč

ČSN EN 60064:1998/A3 (360130) - 1.11.2006
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 60929-ed.3 (360596) - 1.11.2006
Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 1.7.2012 dle V 3/10 částečně zrušena a nahrazena normami ČSN EN 62386-101 (36 0540) z 1.3.2010, ČSN EN 62386-102 (36 0540) z 1.3.2010 a ČSN EN 62386-201 (36 0450) z 1.3.2010). (Platnost do 23.6.2014).
1653.00 Kč

ČSN EN 60335-2-77-ed.2 (361045) - 1.11.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené ze sítě. (Platnost do 1.9.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60311-ed.2:2004/A1 (361060) - 1.11.2006
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce.
108.90 Kč

ČSN EN 50367 (362315) - 1.11.2006
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu). (Platnost do 19.3.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 50342-1 (364310) - 1.11.2006
Olověné startovací baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Platnost do 5.10.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-27-ed.2 (364800) - 1.11.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na bezpečnost a náležité vlastnosti elektrokardiografických monitorovacích přístrojů. (Platnost do 22.8.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 62403 (368510) - 1.11.2006
Formát záznamu na disk CD-R/RW s vysokou hustotou - Formát HD-BURN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61966-6 (368610) - 1.11.2006
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 6: Displeje pro přední projekci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61925 (368612) - 1.11.2006
Multimediální systémy a zařízení - Systémy domácího multimediálního serveru - Slovník domácího serveru.
169.40 Kč

ČSN EN 60950-1-ed.2 (369060) - 1.11.2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 20.12.2020).
1596.00 Kč

ČSN EN 60950-22 (369060) - 1.11.2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku. (Platnost do 14.4.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 1332-5 (369747) - 1.11.2006
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 5: Zvýšené taktilní značky pro odlišné aplikace na ID-1 karty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - 1.11.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15173 (386431) - 1.11.2006
Zásobování plynem - Systém pro zajištění integrity potrubí (PIMS) - Referenční příručka (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12094-5 (389231) - 1.11.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče.
306.90 Kč

ČSN EN 12094-6 (389231) - 1.11.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 12094-8 (389231) - 1.11.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti.
202.40 Kč

ČSN EN 12101-1:2006/A1 (389700) - 1.11.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany.
108.90 Kč

ČSN 395004 (395004) - 1.11.2006
Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení.
169.40 Kč

ČSN 395005 (395005) - 1.11.2006
Zkoušení civilních palných zbraní.
306.90 Kč

ČSN EN 10143 (420036) - 1.11.2006
Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
202.40 Kč

ČSN ISO 3738-1 (420360) - 1.11.2006
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3738-2 (420360) - 1.11.2006
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček.
169.40 Kč

ČSN EN 10219-1 (421052) - 1.11.2006
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - 1.11.2006
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15136-2 (451320) - 1.11.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolávání vztlakové síly - Část 2: Povrchově řízené systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - 1.11.2006
Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - 1.11.2006
Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1309-2 (490018) - 1.11.2006
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu.
202.40 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - 1.11.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (Laboratorní metoda).
202.40 Kč

ČSN EN 14762 (492107) - 1.11.2006
Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody.
169.40 Kč

ČSN EN 14951 (492112) - 1.11.2006
Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky.
202.40 Kč

ČSN EN 14761 (492131) - 1.11.2006
Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky.
202.40 Kč

ČSN ISO 4046-3 (500010) - 1.11.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 3: Názvosloví výroby papíru.
317.90 Kč

ČSN ISO 11866-1 (560098) - 1.11.2006
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-beta-D-glukuronidu (MUG).
169.40 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - 1.11.2006
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán.
169.40 Kč

ČSN ISO 7251 (560107) - 1.11.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - 1.11.2006
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - 1.11.2006
Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8257-1 (643401) - 1.11.2006
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8257-2 (643401) - 1.11.2006
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14663-1 (643901) - 1.11.2006
Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14663-2 (643901) - 1.11.2006
Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - 1.11.2006
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - 1.11.2006
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14910-1 (644102) - 1.11.2006
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14910-2 (644102) - 1.11.2006
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9988-1 (645703) - 1.11.2006
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11833-2 (646301) - 1.11.2006
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Desky o tloušťce menší než 1 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13244-7 (646411) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1456-2 (646430) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN 14364 (646438) - 1.11.2006
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
493.90 Kč

ČSN EN 15136 (647136) - 1.11.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení BADGE, BFDGE a jejich hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů v simulantech potravin.
317.90 Kč

ČSN EN 15137 (647137) - 1.11.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů.
306.90 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - 1.11.2006
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15360 (654853) - 1.11.2006
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysoce-účinné plynové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 6618 (656070) - 1.11.2006
Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor.
202.40 Kč

ČSN ISO 6619 (656214) - 1.11.2006
Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací.
202.40 Kč

ČSN EN 14538 (656515) - 1.11.2006
Tuky a deriváty olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku optickou emisní spektrální analýzou s induktivně vázanou plazmou (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - 1.11.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organizmů používaných ke stanovení baktericidního, mykobaktericidního, sporicidního a fungicidního účinku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1392 (668655) - 1.11.2006
Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15062 (668661) - 1.11.2006
Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - 1.11.2006
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Soubor požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6860 (673080) - 1.11.2006
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu).
169.40 Kč

ČSN EN 14246 (723615) - 1.11.2006
Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-4 (730035) - 1.11.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12975-1 (730301) - 1.11.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12975-2 (730301) - 1.11.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - 1.11.2006
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - 1.11.2006
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - 1.11.2006
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na lehké prvky s podstatným vlivem styku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18233 (730524) - 1.11.2006
Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - 1.11.2006
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1251.80 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - 1.11.2006
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
698.50 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - 1.11.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 14488-5 (731304) - 1.11.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles.
169.40 Kč

ČSN EN 14488-7 (731304) - 1.11.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu.
108.90 Kč

ČSN 734231 (734231) - 1.11.2006
Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna.
306.90 Kč

ČSN 734232 (734232) - 1.11.2006
Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky.
202.40 Kč

ČSN 735710 (735710) - 1.11.2006
Požární stanice a požární zbrojnice.
202.40 Kč

ČSN EN 14904 (735926) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 14810 (735950) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům.
108.90 Kč

ČSN EN 14877 (735951) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 14837 (735985) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti uklouznutí.
169.40 Kč

ČSN EN 14227-10 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14227-11 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14227-12 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené granulovanou vysokopecní struskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14227-13 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14227-14 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené popílky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.11.2006
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce na koleji s kolejovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.11.2006
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Práce na výhybkách a výhybkových konstrukcích s kolejovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13231-3 (736374) - 1.11.2006
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka broušení, frézování a hoblování kolejnic v koleji (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14351-1 (746075) - 1.11.2006
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22478 (757583) - 1.11.2006
Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23631 (757584) - 1.11.2006
Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC - ECD a/nebo GC - MS) po extrakci kapalina - kapalina a po derivatizaci.
306.90 Kč

ČSN EN 14702-1 (758060) - 1.11.2006
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu).
169.40 Kč

ČSN EN 14702-2 (758060) - 1.11.2006
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14701-1 (758061) - 1.11.2006
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST).
202.40 Kč

ČSN EN 15038 (761501) - 1.11.2006
Překladatelské služby - Požadavky na poskytování služby.
306.90 Kč

ČSN EN 12710 (771035) - 1.11.2006
Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelným víkem se svěrnými kruhy se jmenovitým objemem od 15 l do 250 l.
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 14689 (793865) - 1.11.2006
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení roztažnosti, krípu a relaxace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19957:2005/Oprava1 (795238) - 1.11.2006
Obuv - Zkoušení podpatků - Pevnost držení hřebíku pro přibíjení podpatku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 12947-3:1999/Oprava1 (800846) - 1.11.2006
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12947-4:1999/Oprava1 (800846) - 1.11.2006
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu.
26.40 Kč

ČSN EN 511 (832340) - 1.11.2006
Ochranné rukavice proti chladu.
202.40 Kč

ČSN EN 14786 (832734) - 1.11.2006
Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem.
202.40 Kč

ČSN EN 1948-1 (834745) - 1.11.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15289 (838226) - 1.11.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu síry a chloru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15439 (838400) - 1.11.2006
Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 285 (847108) - 1.11.2006
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - 1.11.2006
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - 1.11.2006
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky, atd..
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - 1.11.2006
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - 1.11.2006
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - 1.11.2006
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22870 (855102) - 1.11.2006
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost. (Platnost do 30.11.2019).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8871-4 (855226) - 1.11.2006
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 11139 (855256) - 1.11.2006
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18472 (855267) - 1.11.2006
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - 1.11.2006
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.4.1 (875013) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.3.1 (875026) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V2.3.1 (875042) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.3.1 (875086) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-5-V1.2.1 (875086) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.3.1 (875086) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301443-V1.3.1 (876036) - 1.11.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz.
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301360-V1.2.1 (876043) - 1.11.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300401-V1.4.1 (879008) - 1.11.2006
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300468-V1.7.1 (879012) - 1.11.2006
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301234-V2.1.1 (879029) - 1.11.2006
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302307-V1.1.2 (879045) - 1.11.2006
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14527 (914111) - 1.11.2006
Vany pro sprchové kouty pro domovní použití.
202.40 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.11.2006
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN ISO 10303-108 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ISO 10303-109 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10303-11-ed.2 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1596.00 Kč

ČSN ISO 10303-14 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 10303-215 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
6110.40 Kč

ČSN ISO 10303-55 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-1 (979736) - 1.11.2006
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 1: Rámec pro specifikaci a normalizaci dat.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-3 (979736) - 1.11.2006
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 3: Metamodel registru a základní atributy.
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736) - 1.11.2006
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)