Nové normy ČSN za listopad 2006

od NORMSERVISČSN EN ISO 14040 (010940) - 1.11.2006
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - 1.11.2006
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
567.00 Kč

ČSN ISO 2017-1 (011473) - 1.11.2006
Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 1: Technické informace pro provedení izolace vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11442 (013196) - 1.11.2006
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty.
223.00 Kč

ČSN 013705 (013705) - 1.11.2006
Terminologie v oblasti informační struktury, dokumentace a grafických značek.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14698-2:2004/Oprava1 (125370) - 1.11.2006
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14901 (132080) - 1.11.2006
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.11.2006
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14880-3 (193003) - 1.11.2006
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 3: Zkušební metody pro optické vlastnosti jiné než optické aberace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - 1.11.2006
Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - 1.11.2006
Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - 1.11.2006
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12079-1 (269500) - 1.11.2006
Offshore kontejnery a přidružené zdvihací soupravy - Část 1: Offshore kontejner - Koncepce, výroba a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12079-2 (269500) - 1.11.2006
Offshore kontejnery a přidružené zdvihací soupravy - Část 2: Zdvihací soupravy - Koncepce, výroba a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12079-3 (269500) - 1.11.2006
Offshore kontejnery a přidružené zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelné prohlídky, ověření a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - 1.11.2006
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy.
223.00 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - 1.11.2006
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - 1.11.2006
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 9102 (310404) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systém kvality - První kontrolovaný kus (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9104 (310405) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky na certifikační registrační programy systému managementu kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4199-001 (311713) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4199-002 (311713) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4199-006 (311713) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 006: Kruhové pletené měděné vodiče pro pásy vodivého propojení, pocínované do 150 °C nebo poniklované do 260 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-203 (311725) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-302 (311725) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-501 (311725) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2267-005 (311729) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2235 (311731) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jedno a mnohožilové, stíněné a potahované (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2346-002 (311732) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2346-003 (311732) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DL řada, jednožilové - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2346-004 (311732) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DN řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4608-001 (311733) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4608-002 (311733) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-014 (311808) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 014: Hlavice pro mačkací kleště M22520/31-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-005 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-023 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 023: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-024 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 024: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-025 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 025: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-028 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 028: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-042 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 042: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky 042, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-043 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 043: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami 043, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-045 (311809) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-003 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-005 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-006 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-007 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Zásuvka hermetická, kruhová příruba, připojení svařením nebo pájením natvrdo - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-008 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-009 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-010 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3646-011 (311814) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Prázdná zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-001 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3218-002 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3218-005 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 005: Zástrčka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-006 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 006: Zásuvka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-007 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 007: Zástrčka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-008 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 008: Zásuvka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-009 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 009: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-005 a EN 3218-007 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-010 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 010: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-006 a EN 3218-008 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3218-011 (311816) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 011: Nástroj na vyjmutí vložky pro konektory podle EN 3218-005 až EN 3218-008 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3716-001 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3716-002 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 002: Podmínky pro použití a seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3716-003 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 003: Pájená zásuvka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3716-004 (311817) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 004: Pájená zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4529-001 (311819) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4529-002 (311819) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4529-003 (311819) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 003: Třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4530-001 (311820) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4530-002 (311820) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 002: Seznam a používání těsnicích návleků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3708-001 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3708-002 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 002: Specifikace výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3708-003 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 003: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3708-004 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 004: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, neutěsněné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3708-005 (311821) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 005: Rámy s příslušenstvím pro vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné a neutěsněné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4198 (314722) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, se samostavitelným kulovým ložiskem se samomaznou výstelkou a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4424 (314723) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3727 (314971) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel, tuhá, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4041 (314972) - 1.11.2006
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá, tuhá, kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, s rozšířeným vnitřním kroužkem a přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - 1.11.2006
Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový systém.
186.00 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.2 (332000) - 1.11.2006
Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy. (Platnost do 1.4.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 60079-27 (332320) - 1.11.2006
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO) a nezápalného sběrnicového systému (FNICO). (Platnost do 1.4.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 61000-3-2-ed.3 (333432) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). (Platnost do 30.6.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.3 (333432) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti. (Platnost do 13.10.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 62305-1 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 13.1.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 62305-2 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 13.1.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 62305-3 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 2.1.2014).
1159.00 Kč

ČSN EN 62305-4 (341390) - 1.11.2006
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách. + Komentář TNI 34 1390. (Platnost do 13.1.2014).
768.00 Kč

ČSN EN 60060-3 (345640) - 1.11.2006
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě.
350.00 Kč

ČSN EN 61212-3-1-ed.2 (346520) - 1.11.2006
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60455-3-5-ed.2 (346571) - 1.11.2006
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60464-3-2:2002/A1 (346580) - 1.11.2006
Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62217 (348056) - 1.11.2006
Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1000 V - Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria. (Platnost do 1.11.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60512-1-100-ed.2 (354055) - 1.11.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Všeobecně - Použitelné normy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-13-1-ed.2 (354055) - 1.11.2006
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN IEC 62271-111 (354225) - 1.11.2006
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 111: Stožárové, soklové, kobkové a ponorné vypínače s funkcí opětného zapínání (autoreclosery) a vypínače zkratu pro sítě střídavého proudu na napětí do 38 kV.
567.00 Kč

ČSN EN 62132-1 (358798) - 1.11.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice. (Platnost do 3.12.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 62132-4 (358798) - 1.11.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu.
338.00 Kč

ČSN EN 60793-1-34-ed.2 (359213) - 1.11.2006
Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.3.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 60793-2-40-ed.2 (359213) - 1.11.2006
Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 50411-2-4 (359249) - 1.11.2006
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikacích - Specifikace výrobku - Část 2-4: Hermetické kopulovité kryty optických vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-2-14-ed.2 (359251) - 1.11.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Odolávání optickému výkonu a stanovení prahu poškození. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.12.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-18-ed.2 (359252) - 1.11.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-29 (359252) - 1.11.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Měřicí metody pro stanovení amplitudy spektrální přenosové funkce součástek DWDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.4.2015).
593.00 Kč

ČSN EN 60064:1998/A3 (360130) - 1.11.2006
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
338.00 Kč

ČSN EN 60929-ed.3 (360596) - 1.11.2006
Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 1.7.2012 dle V 3/10 částečně zrušena a nahrazena normami ČSN EN 62386-101 (36 0540) z 1.3.2010, ČSN EN 62386-102 (36 0540) z 1.3.2010 a ČSN EN 62386-201 (36 0450) z 1.3.2010). (Platnost do 23.6.2014).
1653.00 Kč

ČSN EN 60335-2-77-ed.2 (361045) - 1.11.2006
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené ze sítě. (Platnost do 1.9.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 50367 (362315) - 1.11.2006
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu). (Platnost do 19.3.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 50342-1 (364310) - 1.11.2006
Olověné startovací baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Platnost do 5.10.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-27-ed.2 (364800) - 1.11.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na bezpečnost a náležité vlastnosti elektrokardiografických monitorovacích přístrojů. (Platnost do 22.8.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 62403 (368510) - 1.11.2006
Formát záznamu na disk CD-R/RW s vysokou hustotou - Formát HD-BURN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61966-6 (368610) - 1.11.2006
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 6: Displeje pro přední projekci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61925 (368612) - 1.11.2006
Multimediální systémy a zařízení - Systémy domácího multimediálního serveru - Slovník domácího serveru.
186.00 Kč

ČSN EN 60950-1-ed.2 (369060) - 1.11.2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 20.12.2020).
1596.00 Kč

ČSN EN 60950-22 (369060) - 1.11.2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku. (Platnost do 14.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 1332-5 (369747) - 1.11.2006
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 5: Zvýšené taktilní značky pro odlišné aplikace na ID-1 karty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - 1.11.2006
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15173 (386431) - 1.11.2006
Zásobování plynem - Systém pro zajištění integrity potrubí (PIMS) - Referenční příručka (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12094-5 (389231) - 1.11.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče.
338.00 Kč

ČSN EN 12094-6 (389231) - 1.11.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 12094-8 (389231) - 1.11.2006
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti.
223.00 Kč

ČSN EN 12101-1:2006/A1 (389700) - 1.11.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany.
120.00 Kč

ČSN 395004 (395004) - 1.11.2006
Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 395005 (395005) - 1.11.2006
Zkoušení civilních palných zbraní.
338.00 Kč

ČSN EN 10143 (420036) - 1.11.2006
Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN ISO 3738-1 (420360) - 1.11.2006
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3738-2 (420360) - 1.11.2006
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček.
186.00 Kč

ČSN EN 10219-1 (421052) - 1.11.2006
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - 1.11.2006
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 2: Rozměry, úchylky a statické hodnoty.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15136-2 (451320) - 1.11.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolávání vztlakové síly - Část 2: Povrchově řízené systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - 1.11.2006
Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - 1.11.2006
Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1309-2 (490018) - 1.11.2006
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu.
223.00 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - 1.11.2006
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (Laboratorní metoda).
223.00 Kč

ČSN EN 14762 (492107) - 1.11.2006
Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody.
186.00 Kč

ČSN EN 14951 (492112) - 1.11.2006
Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky.
223.00 Kč

ČSN EN 14761 (492131) - 1.11.2006
Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky.
223.00 Kč

ČSN ISO 4046-3 (500010) - 1.11.2006
Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník - Část 3: Názvosloví výroby papíru.
350.00 Kč

ČSN ISO 11866-1 (560098) - 1.11.2006
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-beta-D-glukuronidu (MUG).
186.00 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - 1.11.2006
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán.
186.00 Kč

ČSN ISO 7251 (560107) - 1.11.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - 1.11.2006
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - 1.11.2006
Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8257-1 (643401) - 1.11.2006
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8257-2 (643401) - 1.11.2006
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14663-1 (643901) - 1.11.2006
Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14663-2 (643901) - 1.11.2006
Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - 1.11.2006
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - 1.11.2006
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14910-1 (644102) - 1.11.2006
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14910-2 (644102) - 1.11.2006
Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9988-1 (645703) - 1.11.2006
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11833-2 (646301) - 1.11.2006
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Desky o tloušťce menší než 1 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13244-7 (646411) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1456-2 (646430) - 1.11.2006
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN 14364 (646438) - 1.11.2006
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
543.00 Kč

ČSN EN 15136 (647136) - 1.11.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení BADGE, BFDGE a jejich hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů v simulantech potravin.
350.00 Kč

ČSN EN 15137 (647137) - 1.11.2006
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů.
338.00 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - 1.11.2006
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15360 (654853) - 1.11.2006
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysoce-účinné plynové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 6618 (656070) - 1.11.2006
Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor.
223.00 Kč

ČSN ISO 6619 (656214) - 1.11.2006
Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací.
223.00 Kč

ČSN EN 14538 (656515) - 1.11.2006
Tuky a deriváty olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku optickou emisní spektrální analýzou s induktivně vázanou plazmou (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12353 (665206) - 1.11.2006
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organizmů používaných ke stanovení baktericidního, mykobaktericidního, sporicidního a fungicidního účinku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1392 (668655) - 1.11.2006
Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15062 (668661) - 1.11.2006
Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - 1.11.2006
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Soubor požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6860 (673080) - 1.11.2006
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu).
186.00 Kč

ČSN EN 14246 (723615) - 1.11.2006
Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-4 (730035) - 1.11.2006
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12975-1 (730301) - 1.11.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12975-2 (730301) - 1.11.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - 1.11.2006
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - 1.11.2006
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - 1.11.2006
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na lehké prvky s podstatným vlivem styku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18233 (730524) - 1.11.2006
Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - 1.11.2006
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
1377.00 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - 1.11.2006
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
768.00 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - 1.11.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles.
186.00 Kč

ČSN EN 14488-5 (731304) - 1.11.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles.
186.00 Kč

ČSN EN 14488-7 (731304) - 1.11.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu.
120.00 Kč

ČSN 734231 (734231) - 1.11.2006
Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna.
338.00 Kč

ČSN 734232 (734232) - 1.11.2006
Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky.
223.00 Kč

ČSN 735710 (735710) - 1.11.2006
Požární stanice a požární zbrojnice.
223.00 Kč

ČSN EN 14904 (735926) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 14810 (735950) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům.
120.00 Kč

ČSN EN 14877 (735951) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 14837 (735985) - 1.11.2006
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti uklouznutí.
186.00 Kč

ČSN EN 14227-10 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14227-11 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14227-12 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené granulovanou vysokopecní struskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14227-13 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14227-14 (736156) - 1.11.2006
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené popílky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.11.2006
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce na koleji s kolejovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - 1.11.2006
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Práce na výhybkách a výhybkových konstrukcích s kolejovým ložem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13231-3 (736374) - 1.11.2006
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka broušení, frézování a hoblování kolejnic v koleji (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14351-1 (746075) - 1.11.2006
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22478 (757583) - 1.11.2006
Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23631 (757584) - 1.11.2006
Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC - ECD a/nebo GC - MS) po extrakci kapalina - kapalina a po derivatizaci.
338.00 Kč

ČSN EN 14702-1 (758060) - 1.11.2006
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu).
186.00 Kč

ČSN EN 14702-2 (758060) - 1.11.2006
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14701-1 (758061) - 1.11.2006
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST).
223.00 Kč

ČSN EN 15038 (761501) - 1.11.2006
Překladatelské služby - Požadavky na poskytování služby.
338.00 Kč

ČSN EN 12710 (771035) - 1.11.2006
Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelným víkem se svěrnými kruhy se jmenovitým objemem od 15 l do 250 l.
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 14689 (793865) - 1.11.2006
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení roztažnosti, krípu a relaxace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-3:1999/Oprava1 (800846) - 1.11.2006
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-4:1999/Oprava1 (800846) - 1.11.2006
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu.
29.00 Kč

ČSN EN 511 (832340) - 1.11.2006
Ochranné rukavice proti chladu.
223.00 Kč

ČSN EN 14786 (832734) - 1.11.2006
Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem.
223.00 Kč

ČSN EN 1948-1 (834745) - 1.11.2006
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15289 (838226) - 1.11.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu síry a chloru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15439 (838400) - 1.11.2006
Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 285 (847108) - 1.11.2006
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - 1.11.2006
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - 1.11.2006
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky, atd..
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - 1.11.2006
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - 1.11.2006
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - 1.11.2006
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22870 (855102) - 1.11.2006
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost. (Platnost do 30.11.2019).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-4 (855226) - 1.11.2006
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 11139 (855256) - 1.11.2006
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18472 (855267) - 1.11.2006
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9173-1 (856061) - 1.11.2006
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.4.1 (875013) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.3.1 (875026) - 1.11.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-7-V2.3.1 (875042) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.3.1 (875086) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-5-V1.2.1 (875086) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.3.1 (875086) - 1.11.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301443-V1.3.1 (876036) - 1.11.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz.
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301360-V1.2.1 (876043) - 1.11.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300401-V1.4.1 (879008) - 1.11.2006
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300468-V1.7.1 (879012) - 1.11.2006
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301234-V2.1.1 (879029) - 1.11.2006
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302307-V1.1.2 (879045) - 1.11.2006
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14527 (914111) - 1.11.2006
Vany pro sprchové kouty pro domovní použití.
223.00 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.11.2006
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN ISO 10303-108 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ISO 10303-109 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10303-11-ed.2 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1596.00 Kč

ČSN ISO 10303-14 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 10303-215 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
6110.40 Kč

ČSN ISO 10303-55 (974101) - 1.11.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-1 (979736) - 1.11.2006
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 1: Rámec pro specifikaci a normalizaci dat.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-3 (979736) - 1.11.2006
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 3: Metamodel registru a základní atributy.
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736) - 1.11.2006
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.