Nové normy ČSN za leden 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2007 v 09:00


ČSN P ISO/TS 21749 (010291) - 1.1.2007
Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty.
394.90 Kč

ČSN EN 60812 (010675) - 1.1.2007
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). (Platnost do 14.9.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 61078 (010677) - 1.1.2007
Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody. (Platnost do 16.9.2019).
317.90 Kč

ČSN ISO 14063 (010963) - 1.1.2007
Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady.
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 1: Úvod, číslování a verze (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané prostřednictvím datových proudů Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (SSF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané prostřednictvím datových proudů Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 3: Aplikace služeb a informační sítě (SNI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-4 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: Použití zpráv silniční dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-5 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 5: tpeg-ptiML (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-6 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 6: Užití odkazů na polohu (TPEG-Loc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-1 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 1: Úvod, typy společných dat a tpegML (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-2 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 2: tpeg-locML (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-3 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 3: tpeg-rtmML (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-4 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: tpeg-ptiML (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14822-1 (018258) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Předběžné informace předávané vyhrazeným spojením středního dosahu - Část 1: Downlink (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - 1.1.2007
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-2 (018360) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Pokrádežové systémy a navracení odcizených vozidel - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.1.2007
Dopravní telematika - Elektronické vybírání poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systémů EFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - 1.1.2007
Vnější katodická ochrana pažnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - 1.1.2007
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 25: Odolnost proti vlhkosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - 1.1.2007
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě.
108.90 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - 1.1.2007
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.1.2007
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 656:2000/A1 (075327) - 1.1.2007
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW.
202.40 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.1.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a cisteren.
169.40 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - 1.1.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1000 litrů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - 1.1.2007
Lahve na přepravu plynů - Značení ražením.
306.90 Kč

ČSN EN 14638-1 (078538) - 1.1.2007
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - 1.1.2007
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové bezešvé lahve na plyny - Periodická kontrola metodou akustické emise.
306.90 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - 1.1.2007
Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16135 (133210) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16136 (133215) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16137 (133220) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16138 (133225) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16139 (133230) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21787 (133235) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN 1983 (134107) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli.
202.40 Kč

ČSN EN 61499-4 (180441) - 1.1.2007
Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60297-3-104 (188001) - 1.1.2007
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60917-2-3 (188002) - 1.1.2007
Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-3: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozšířená předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 14973 (260384) - 1.1.2007
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 415-7 (267600) - 1.1.2007
Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení.
539.00 Kč

ČSN 277008 (277008) - 1.1.2007
Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů.
539.00 Kč

ČSN 277015 (277015) - 1.1.2007
Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky.
317.90 Kč

ČSN ISO 13766 (278003) - 1.1.2007
Stroje pro zemní práce - Elektromagnetická kompatibilita. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 13035-11 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje.
202.40 Kč

ČSN EN 13035-5 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání.
306.90 Kč

ČSN EN 13035-6 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování.
202.40 Kč

ČSN EN 13035-7 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo.
202.40 Kč

ČSN EN 13035-9 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 2713-002 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-005 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-009 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2713-011 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2714-005 (311727) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-002 (311734) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4008-001 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-002 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4008-005 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 005: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-006 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 006: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-007 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-008 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-011 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 011: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-012 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 012: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-013 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 013: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-002 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití v kontaktech (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-012 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 012: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-013 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 013: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-017 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-022 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 022: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-054 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 054: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-055 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 055: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-056 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 056: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-057 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 057: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-058 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 058: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 16, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-060 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 060: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-061 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 061: Elektrické kontakty koaxiální, s dutinkami, velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-066 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 066: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2591-420 (311810) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 420: Mechanická pevnost koncového příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-005 (311813) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 005: Kódování dutinek a připojení systémem montáže na volný konec kabelu (zástrčka) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3545-006 (311813) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 006: Kódování kolíků a připojení systémem montáže na pevné těleso (zásuvka) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-001 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 3682-002 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3682-003 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-004 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-005 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-006 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-007 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-008 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3682-009 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 009: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4533-001 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 4533-002 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4533-003 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4533-004 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba a inspekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4311 (313107) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4312 (313108) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4495 (313127) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby, šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4501 (313153) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Osazené šrouby, nízká šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4509 (313264) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby, zapuštěná hlava s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2647 (313335) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, s kulovou dosedací plochou, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4494 (313422) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Kroužky, dělené, z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3425 (313511) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnitřních pojistných kroužků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3426 (313512) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3427 (313513) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro radiální montáž pojistných kroužků (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4425 (313530) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem, z korozivzdorné oceli, pro táhla řízení letadel - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2856 (313565) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, rohové, redukovaná řada, s válcovým zahloubením - Třída: 1100 MPa/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2434-005 (317920) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2435-001 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2435-002 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2435-003 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2435-004 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2435-005 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2436-001 (317923) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2436-003 (317923) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.1.2007
Malá plavidla - Palivové hadice neodolné ohni.
169.40 Kč

ČSN IEC 27-1:1995/Z3 (330100) - 1.1.2007
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.
26.40 Kč

ČSN EN 62013-1-ed.2 (330384) - 1.1.2007
Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu. (Platnost do 30.6.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 62013-2-ed.2 (330384) - 1.1.2007
Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 2: Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti. (Platnost do 11.1.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 50065-2-2:2003/A1/Oprava2 (333435) - 1.1.2007
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN 61970-501 (334910) - 1.1.2007
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF).
202.40 Kč

ČSN EN 62282-3-2 (336000) - 1.1.2007
Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.11.2014).
1094.50 Kč

ČSN EN 54-20 (342710) - 1.1.2007
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče.
493.90 Kč

ČSN EN 54-21 (342710) - 1.1.2007
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 60556 (345823) - 1.1.2007
Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60205-ed.2 (345889) - 1.1.2007
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 60216-3-ed.2 (346416) - 1.1.2007
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61212-1-ed.2 (346520) - 1.1.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 60819-3-3 (346570) - 1.1.2007
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.10.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 60371-3-1 (346610) - 1.1.2007
Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60422 (346739) - 1.1.2007
Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu. (Platnost do 14.2.2016).
394.90 Kč

PNE 347509 (347509) - 1.1.2007
Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů.
NA DOTAZ

ČSN EN 50441-1 (347825) - 1.1.2007
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.1.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 50441-2 (347825) - 1.1.2007
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.1.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825) - 1.1.2007
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60076-5-ed.2 (351001) - 1.1.2007
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost.
317.90 Kč

ČSN EN 61810-7 (353412) - 1.1.2007
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62197-1 (354056) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 175301-803-ed.2 (354610) - 1.1.2007
Předmětová specifikace - Obdélníkové konektory - Ploché kontakty tloušťky 0,8 mm, neoddělitelný zajišťovací šroub. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60603-7-7-ed.2 (354620) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 600 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
698.50 Kč

ČSN EN 61076-1 (354621) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 61076-7-100 (354621) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 7-100: Příslušenství kabelových vývodů - Předmětová specifikace pro metrické kabelové těsnění skládající se z integrovaného dílu obdélníkové nebo kruhové konektorové krytky pro vysoké zatížení a těsnícího systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61582 (356671) - 1.1.2007
Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 60738-1-ed.2 (358151) - 1.1.2007
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
493.90 Kč

ČSN EN 62391-2 (358252) - 1.1.2007
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62391-2-1 (358252) - 1.1.2007
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-49-ed.2 (359213) - 1.1.2007
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.9.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 61290-5-1-ed.2 (359271) - 1.1.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-1: Odrazové parametry - Metoda analýzy optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61760-1-ed.2 (359310) - 1.1.2007
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 50461 (364636) - 1.1.2007
Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62304 (364830) - 1.1.2007
Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 61937-6-ed.2 (367552) - 1.1.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61924 (367840) - 1.1.2007
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50400 (367911) - 1.1.2007
Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu. (Platnost do 27.9.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 50401 (367912) - 1.1.2007
Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu. (Platnost do 24.7.2020).
169.40 Kč

ČSN EN 50421 (367914) - 1.1.2007
Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz).
169.40 Kč

ČSN EN 61966-7-1-ed.2 (368610) - 1.1.2007
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 10325 (420343) - 1.1.2007
Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening).
108.90 Kč

ČSN EN 14977 (420489) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem.
108.90 Kč

ČSN EN 14935 (420621) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS).
202.40 Kč

ČSN EN 14936-1 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 14936-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 14937-1 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 14937-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 14939 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 14940-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 14941 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 14942-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 10083-1 (420931) - 1.1.2007
Oceli k zušlechťování - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10083-2 (420931) - 1.1.2007
Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 10083-3 (420931) - 1.1.2007
Oceli k zušlechťování - Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli.
493.90 Kč

ČSN EN 10268 (420946) - 1.1.2007
Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - 1.1.2007
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení shodnosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení.
394.90 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - 1.1.2007
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby.
317.90 Kč

ČSN 441315 (441315) - 1.1.2007
Tuhá paliva - Skladování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-2 (450020) - 1.1.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-5 (451402) - 1.1.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 461011-24 (461011) - 1.1.2007
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen. (Platnost od 1.3.2007).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - 1.1.2007
Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 1390 (490669) - 1.1.2007
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - 1.1.2007
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku.
202.40 Kč

ČSN EN 14958 (512511) - 1.1.2007
Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN ISO 8870 (560641) - 1.1.2007
Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky.
169.40 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - 1.1.2007
Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C.
202.40 Kč

ČSN 569605 (569605) - 1.1.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN 569606 (569606) - 1.1.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - 1.1.2007
Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - 1.1.2007
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13706-1 (649312) - 1.1.2007
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování.
108.90 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - 1.1.2007
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - 1.1.2007
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 14896 (657054) - 1.1.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Dynamická viskozita asfaltových emulzí, ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv - Metoda s vřetenovým viskozimetrem.
169.40 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.1.2007
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - 1.1.2007
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13445 (668622) - 1.1.2007
Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673018) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16862 (673021) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12137-1 (673113) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti poškrábání - Část 1: Metoda používající oblý hrot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12137-2 (673113) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti poškrábání - Část 2: Metoda používající ostrý hrot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15710 (673116) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14512 (699012) - 1.1.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby.
169.40 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.1.2007
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.1.2007
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Patní ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13022-1 (701060) - 1.1.2007
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení.
306.90 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060) - 1.1.2007
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže.
317.90 Kč

ČSN EN 15434 (701061) - 1.1.2007
Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním).
493.90 Kč

ČSN EN 480-2 (722325) - 1.1.2007
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí.
169.40 Kč

ČSN EN 101 (725126) - 1.1.2007
Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - 1.1.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - 1.1.2007
Zkoušení zatvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování.
306.90 Kč

ČSN 731380 (731380) - 1.1.2007
Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury.
317.90 Kč

ČSN EN 40-4:2006/Oprava1 (732094) - 1.1.2007
Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu.
26.40 Kč

ČSN EN 14383-1 (734400) - 1.1.2007
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-4 (734400) - 1.1.2007
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy.
317.90 Kč

ČSN EN 13674-3 (736361) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice.
306.90 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice pro zvláštní účely - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13232-9 (736371) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka.
515.90 Kč

ČSN CEN/TS 15231 (738530) - 1.1.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Mapování mezi Lonworks a BACnet (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14964 (747718) - 1.1.2007
Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN 14897 (755210) - 1.1.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14898 (755211) - 1.1.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 12897 (755360) - 1.1.2007
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody.
306.90 Kč

ČSN EN 12911 (755711) - 1.1.2007
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek.
202.40 Kč

ČSN EN 14996 (757016) - 1.1.2007
Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - 1.1.2007
Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - 1.1.2007
Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN CEN/TS 14494 (793847) - 1.1.2007
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN CEN/TS 14495 (793848) - 1.1.2007
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17228 (793854) - 1.1.2007
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Změna barvy při urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14465:2004/A1 (804206) - 1.1.2007
Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - 1.1.2007
Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN 960 (832140) - 1.1.2007
Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - 1.1.2007
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu.
306.90 Kč

ČSN ISO 11074 (836150) - 1.1.2007
Kvalita půdy - Slovník.
698.50 Kč

ČSN P CEN/TS 15234 (838204) - 1.1.2007
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliva.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - 1.1.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - 1.1.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.1.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - 1.1.2007
Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11137-1 (855253) - 1.1.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.1.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-3 (855253) - 1.1.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Pokyny k dozimetrickým aspektům.
202.40 Kč

ČSN EN 556-1:2002/Oprava1 (855255) - 1.1.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11737-1 (855260) - 1.1.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích.
394.90 Kč

ČSN EN 13795-3 (855810) - 1.1.2007
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 3: Požadavky na provedení a úrovně provedení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 22610 (855813) - 1.1.2007
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - 1.1.2007
Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.5.1 (875026) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-6-V1.4.1 (875042) - 1.1.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.3.1 (875101) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.2.1 (875115) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.2 (875121) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.2.1 (875124) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.2.1 (875124) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.2.1 (878595) - 1.1.2007
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.1.1 (878596) - 1.1.2007
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body.
539.00 Kč

ČSN ISO 12637-1 (883001) - 1.1.2007
Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny.
202.40 Kč

ČSN EN 1729-1 (911710) - 1.1.2007
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1729-2 (911710) - 1.1.2007
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14978 (917845) - 1.1.2007
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15159-1 (945069) - 1.1.2007
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15159-2 (945069) - 1.1.2007
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15159-3 (945069) - 1.1.2007
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)