Nové normy ČSN za leden 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2007 v 09:00


ČSN P ISO/TS 21749 (010291) - 1.1.2007
Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty.
434.00 Kč

ČSN EN 60812 (010675) - 1.1.2007
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). (Platnost do 14.9.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 61078 (010677) - 1.1.2007
Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody. (Platnost do 16.9.2019).
350.00 Kč

ČSN ISO 14063 (010963) - 1.1.2007
Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 1: Úvod, číslování a verze (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané prostřednictvím datových proudů Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (SSF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané prostřednictvím datových proudů Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 3: Aplikace služeb a informační sítě (SNI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-4 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: Použití zpráv silniční dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-5 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 5: tpeg-ptiML (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-6 (018256) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 6: Užití odkazů na polohu (TPEG-Loc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-1 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 1: Úvod, typy společných dat a tpegML (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-2 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 2: tpeg-locML (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-3 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 3: tpeg-rtmML (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24530-4 (018257) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) - Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 4: tpeg-ptiML (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14822-1 (018258) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Předběžné informace předávané vyhrazeným spojením středního dosahu - Část 1: Downlink (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - 1.1.2007
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-2 (018360) - 1.1.2007
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Pokrádežové systémy a navracení odcizených vozidel - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.1.2007
Dopravní telematika - Elektronické vybírání poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systémů EFC (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - 1.1.2007
Vnější katodická ochrana pažnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - 1.1.2007
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 25: Odolnost proti vlhkosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - 1.1.2007
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě.
120.00 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - 1.1.2007
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.1.2007
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.1.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a cisteren.
186.00 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - 1.1.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1000 litrů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - 1.1.2007
Lahve na přepravu plynů - Značení ražením.
338.00 Kč

ČSN EN 14638-1 (078538) - 1.1.2007
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - 1.1.2007
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové bezešvé lahve na plyny - Periodická kontrola metodou akustické emise.
338.00 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - 1.1.2007
Větrání budov - Jednotky pro úpravu vzduchu - Třídění a provedení jednotek, prvků a částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16135 (133210) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16136 (133215) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16137 (133220) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16138 (133225) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16139 (133230) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21787 (133235) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů.
223.00 Kč

ČSN EN 1983 (134107) - 1.1.2007
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 61499-4 (180441) - 1.1.2007
Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60297-3-104 (188001) - 1.1.2007
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60917-2-3 (188002) - 1.1.2007
Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-3: Dílčí specifikace - Rozhraní v uspořádání rozměrů s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozšířená předmětová specifikace - Rozměry koster, panelových jednotek, zadních desek, čelních panelů a zásuvných jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 14973 (260384) - 1.1.2007
Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 415-7 (267600) - 1.1.2007
Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení.
593.00 Kč

ČSN 277008 (277008) - 1.1.2007
Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů.
593.00 Kč

ČSN 277015 (277015) - 1.1.2007
Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky.
350.00 Kč

ČSN ISO 13766 (278003) - 1.1.2007
Stroje pro zemní práce - Elektromagnetická kompatibilita. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13035-11 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 13035-5 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání.
338.00 Kč

ČSN EN 13035-6 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování.
223.00 Kč

ČSN EN 13035-7 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo.
223.00 Kč

ČSN EN 13035-9 (278809) - 1.1.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 2713-002 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-005 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-009 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2713-011 (311724) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2714-005 (311727) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-001 (311734) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-002 (311734) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4008-001 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-002 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 002: Seznam norem výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4008-005 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 005: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-006 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 006: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-007 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-008 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-011 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 011: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-012 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 012: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-013 (311808) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 013: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-002 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití v kontaktech (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-012 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 012: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-013 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 013: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-017 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-022 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 022: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-054 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 054: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-055 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 055: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-056 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 056: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-057 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 057: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-058 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 058: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 16, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-060 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 060: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-061 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 061: Elektrické kontakty koaxiální, s dutinkami, velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-066 (311809) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 066: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2591-420 (311810) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 420: Mechanická pevnost koncového příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-005 (311813) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 005: Kódování dutinek a připojení systémem montáže na volný konec kabelu (zástrčka) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3545-006 (311813) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 006: Kódování kolíků a připojení systémem montáže na pevné těleso (zásuvka) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-001 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 3682-002 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3682-003 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-004 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-005 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-006 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-007 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-008 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3682-009 (311818) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 009: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4533-001 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 4533-002 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4533-003 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4533-004 (311910) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba a inspekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4311 (313107) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4312 (313108) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4495 (313127) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby, šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4501 (313153) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Osazené šrouby, nízká šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4509 (313264) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Šrouby, zapuštěná hlava s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2647 (313335) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, s kulovou dosedací plochou, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4494 (313422) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Kroužky, dělené, z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3425 (313511) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnitřních pojistných kroužků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3426 (313512) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3427 (313513) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro radiální montáž pojistných kroužků (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4425 (313530) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem, z korozivzdorné oceli, pro táhla řízení letadel - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2856 (313565) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, rohové, redukovaná řada, s válcovým zahloubením - Třída: 1100 MPa/235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2434-005 (317920) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2435-001 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2435-002 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2435-003 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2435-004 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2435-005 (317922) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů s obsahem chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2436-001 (317923) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2436-003 (317923) - 1.1.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.1.2007
Malá plavidla - Palivové hadice neodolné ohni.
186.00 Kč

ČSN IEC 27-1:1995/Z3 (330100) - 1.1.2007
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.
29.00 Kč

ČSN EN 62013-1-ed.2 (330384) - 1.1.2007
Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu. (Platnost do 30.6.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 62013-2-ed.2 (330384) - 1.1.2007
Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 2: Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti. (Platnost do 11.1.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 50065-2-2:2003/A1/Oprava2 (333435) - 1.1.2007
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN 61970-501 (334910) - 1.1.2007
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF).
223.00 Kč

ČSN EN 62282-3-2 (336000) - 1.1.2007
Technologie palivových článků - Část 3-2: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.11.2014).
1204.00 Kč

ČSN EN 54-20 (342710) - 1.1.2007
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče.
543.00 Kč

ČSN EN 54-21 (342710) - 1.1.2007
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 60556 (345823) - 1.1.2007
Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60205-ed.2 (345889) - 1.1.2007
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 60216-3-ed.2 (346416) - 1.1.2007
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.4.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 61212-1-ed.2 (346520) - 1.1.2007
Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 60819-3-3 (346570) - 1.1.2007
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.10.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 60371-3-1 (346610) - 1.1.2007
Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60422 (346739) - 1.1.2007
Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu. (Platnost do 14.2.2016).
434.00 Kč

PNE 347509 (347509) - 1.1.2007
Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů.
NA DOTAZ

ČSN EN 50441-1 (347825) - 1.1.2007
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.1.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 50441-2 (347825) - 1.1.2007
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.1.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825) - 1.1.2007
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60076-5-ed.2 (351001) - 1.1.2007
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost.
350.00 Kč

ČSN EN 61810-7 (353412) - 1.1.2007
Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62197-1 (354056) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 175301-803-ed.2 (354610) - 1.1.2007
Předmětová specifikace - Obdélníkové konektory - Ploché kontakty tloušťky 0,8 mm, neoddělitelný zajišťovací šroub. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60603-7-7-ed.2 (354620) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 600 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2013).
768.00 Kč

ČSN EN 61076-1 (354621) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 61076-7-100 (354621) - 1.1.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 7-100: Příslušenství kabelových vývodů - Předmětová specifikace pro metrické kabelové těsnění skládající se z integrovaného dílu obdélníkové nebo kruhové konektorové krytky pro vysoké zatížení a těsnícího systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61582 (356671) - 1.1.2007
Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 60738-1-ed.2 (358151) - 1.1.2007
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 18.11.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 62391-2 (358252) - 1.1.2007
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62391-2-1 (358252) - 1.1.2007
Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-49-ed.2 (359213) - 1.1.2007
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.9.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 61290-5-1-ed.2 (359271) - 1.1.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 5-1: Odrazové parametry - Metoda analýzy optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61760-1-ed.2 (359310) - 1.1.2007
Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 50461 (364636) - 1.1.2007
Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62304 (364830) - 1.1.2007
Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 61937-6-ed.2 (367552) - 1.1.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle zvukových formátů MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61924 (367840) - 1.1.2007
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50400 (367911) - 1.1.2007
Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu. (Platnost do 27.9.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 50401 (367912) - 1.1.2007
Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu. (Platnost do 24.7.2020).
186.00 Kč

ČSN EN 50421 (367914) - 1.1.2007
Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz).
186.00 Kč

ČSN EN 61966-7-1-ed.2 (368610) - 1.1.2007
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 10325 (420343) - 1.1.2007
Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening).
120.00 Kč

ČSN EN 14977 (420489) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem.
120.00 Kč

ČSN EN 14935 (420621) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS).
223.00 Kč

ČSN EN 14936-1 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 14936-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 14937-1 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 14937-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 14939 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 14940-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 14941 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 14942-2 (420623) - 1.1.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 10083-1 (420931) - 1.1.2007
Oceli k zušlechťování - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10083-2 (420931) - 1.1.2007
Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 10083-3 (420931) - 1.1.2007
Oceli k zušlechťování - Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli.
543.00 Kč

ČSN EN 10268 (420946) - 1.1.2007
Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN ISO 13909-7 (441314) - 1.1.2007
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení shodnosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení.
434.00 Kč

ČSN ISO 13909-8 (441314) - 1.1.2007
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby.
350.00 Kč

ČSN 441315 (441315) - 1.1.2007
Tuhá paliva - Skladování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-2 (450020) - 1.1.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 2: Pružné potrubní systémy pro aplikaci pod mořskou hladinou i z námořních plavidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-5 (451402) - 1.1.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 5: Postupy měření dlouhodobé vodivosti výplňových těsnicích materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 461011-24 (461011) - 1.1.2007
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen. (Platnost od 1.3.2007).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - 1.1.2007
Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 1390 (490669) - 1.1.2007
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - 1.1.2007
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku.
223.00 Kč

ČSN EN 14958 (512511) - 1.1.2007
Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN ISO 8870 (560641) - 1.1.2007
Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky.
186.00 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - 1.1.2007
Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C.
223.00 Kč

ČSN 569605 (569605) - 1.1.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN 569606 (569606) - 1.1.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - 1.1.2007
Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - 1.1.2007
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13706-1 (649312) - 1.1.2007
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování.
120.00 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - 1.1.2007
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - 1.1.2007
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 14896 (657054) - 1.1.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Dynamická viskozita asfaltových emulzí, ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv - Metoda s vřetenovým viskozimetrem.
186.00 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.1.2007
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - 1.1.2007
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13445 (668622) - 1.1.2007
Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673018) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16862 (673021) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12137-1 (673113) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti poškrábání - Část 1: Metoda používající oblý hrot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12137-2 (673113) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti poškrábání - Část 2: Metoda používající ostrý hrot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2884-1 (673114) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2884-2 (673114) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15710 (673116) - 1.1.2007
Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14512 (699012) - 1.1.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby.
186.00 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - 1.1.2007
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - 1.1.2007
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Patní ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13022-1 (701060) - 1.1.2007
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení.
338.00 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060) - 1.1.2007
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže.
350.00 Kč

ČSN EN 15434 (701061) - 1.1.2007
Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním).
543.00 Kč

ČSN EN 480-2 (722325) - 1.1.2007
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí.
186.00 Kč

ČSN EN 101 (725126) - 1.1.2007
Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - 1.1.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - 1.1.2007
Zkoušení zatvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování.
338.00 Kč

ČSN 731380 (731380) - 1.1.2007
Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury.
350.00 Kč

ČSN EN 40-4:2006/Oprava1 (732094) - 1.1.2007
Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu.
29.00 Kč

ČSN EN 14383-1 (734400) - 1.1.2007
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-4 (734400) - 1.1.2007
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy.
350.00 Kč

ČSN EN 13674-3 (736361) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice.
338.00 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice pro zvláštní účely - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13232-9 (736371) - 1.1.2007
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka.
567.00 Kč

ČSN CEN/TS 15231 (738530) - 1.1.2007
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Mapování mezi Lonworks a BACnet (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14964 (747718) - 1.1.2007
Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 14897 (755210) - 1.1.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14898 (755211) - 1.1.2007
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 12897 (755360) - 1.1.2007
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody.
338.00 Kč

ČSN EN 12911 (755711) - 1.1.2007
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek.
223.00 Kč

ČSN EN 14996 (757016) - 1.1.2007
Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15130 (760306) - 1.1.2007
Poštovní služby - Infrastruktura DPM - Zprávy podporující aplikace DPM (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - 1.1.2007
Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN CEN/TS 14494 (793847) - 1.1.2007
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN CEN/TS 14495 (793848) - 1.1.2007
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17228 (793854) - 1.1.2007
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Změna barvy při urychleném stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14465:2004/A1 (804206) - 1.1.2007
Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - 1.1.2007
Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN 960 (832140) - 1.1.2007
Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - 1.1.2007
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu.
338.00 Kč

ČSN ISO 11074 (836150) - 1.1.2007
Kvalita půdy - Slovník.
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15234 (838204) - 1.1.2007
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliva.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - 1.1.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - 1.1.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - 1.1.2007
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - 1.1.2007
Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-1 (855253) - 1.1.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.1.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-3 (855253) - 1.1.2007
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Pokyny k dozimetrickým aspektům.
223.00 Kč

ČSN EN 556-1:2002/Oprava1 (855255) - 1.1.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11737-1 (855260) - 1.1.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích.
434.00 Kč

ČSN EN 13795-3 (855810) - 1.1.2007
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 3: Požadavky na provedení a úrovně provedení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 22610 (855813) - 1.1.2007
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21649 (856105) - 1.1.2007
Bezkanylové injektory pro zdravotnické účely - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.5.1 (875026) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-6-V1.4.1 (875042) - 1.1.2007
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.3.1 (875101) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.2.1 (875115) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.2 (875121) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.2.1 (875124) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.2.1 (875124) - 1.1.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.2.1 (878595) - 1.1.2007
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.1.1 (878596) - 1.1.2007
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body.
593.00 Kč

ČSN ISO 12637-1 (883001) - 1.1.2007
Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny.
223.00 Kč

ČSN EN 1729-1 (911710) - 1.1.2007
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1729-2 (911710) - 1.1.2007
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14978 (917845) - 1.1.2007
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15159-1 (945069) - 1.1.2007
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15159-2 (945069) - 1.1.2007
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15159-3 (945069) - 1.1.2007
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.