Nové normy ČSN za červenec 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2004 v 09:00


ČSN EN 61014 (010645) - 1.7.2004
Programy růstu bezporuchovosti.
394.90 Kč

ČSN EN 14253 (011436) - 1.7.2004
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod.
306.90 Kč

ČSN ISO 18436-2 (011445) - 1.7.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.7.2004
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
394.90 Kč

ČSN 013420 (013420) - 1.7.2004
Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
539.00 Kč

ČSN EN 13184:2002/A1 (015040) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku.
56.10 Kč

ČSN EN 1779:2000/A1 (015059) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů.
56.10 Kč

ČSN EN 1593:2001/A1 (015060) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.7.2004
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 2342 (021180) - 1.7.2004
Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4026 (021188) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4028 (021189) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4027 (021191) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4029 (021192) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem.
169.40 Kč

ČSN 022320 (022320) - 1.7.2004
Přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 022380 (022380) - 1.7.2004
Trubkové nýty tenkostěnné válcové - Rozměry.
56.10 Kč

ČSN 022381 (022381) - 1.7.2004
Trubkové nýty s lisovanou hlavou - Rozměry.
56.10 Kč

ČSN EN 13414-1 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce.
202.40 Kč

ČSN EN 13414-2 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
306.90 Kč

ČSN EN 13414-3 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím.
306.90 Kč

ČSN EN 562 (054250) - 1.7.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech.
202.40 Kč

ČSN EN 442-3 (061100) - 1.7.2004
Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody. (Platnost do 30.9.2016).
108.90 Kč

ČSN EN 12952-13:2003/A1 (077604) - 1.7.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin.
108.90 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.7.2004
Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2151 (105020) - 1.7.2004
Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2).
317.90 Kč

ČSN EN 1092-3 (131170) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
394.90 Kč

ČSN EN 1759-3 (131175) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
317.90 Kč

ČSN EN 1759-4 (131175) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 4: Příruby ze slitin hliníku.
202.40 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.7.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.7.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Podlahové vpusti a střešní vtoky s uzávěrem s lehkými kapalinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - 1.7.2004
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Prokazování jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.7.2004
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - 1.7.2004
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - 1.7.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - 1.7.2004
Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.7.2004
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13827 (260399) - 1.7.2004
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 274210 (274210) - 1.7.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.
169.40 Kč

ČSN EN 60664-5 (330420) - 1.7.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm. (Platnost do 1.10.2010).
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-21 (333432) - 1.7.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory. (Platnost do 3.3.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 61850-5 (334850) - 1.7.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení. (Platnost do 6.3.2016).
859.10 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.2 (335002) - 1.7.2004
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 3.1.2014).
306.90 Kč