Nové normy ČSN za leden 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN ISO 7870-2:2018/Oprava1 (010272) - 1.1.2021
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy.
26.40 Kč

ČSN P ISO/TS 23406 (010383) - 1.1.2021
Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-4:2020/Oprava1 (011300) - 1.1.2021
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - 1.1.2021
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - 1.1.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, řezy a průřezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-10:2011/A1 (015061) - 1.1.2021
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-11:2011/A1 (015061) - 1.1.2021
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-9:2011/A1 (015061) - 1.1.2021
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - 1.1.2021
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
1829.70 Kč

ČSN EN 16157-5 (018295) - 1.1.2021
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14907-1 (018381) - 1.1.2021
Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - 1.1.2021
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall.
394.90 Kč

ČSN EN 17358 (018504) - 1.1.2021
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - OAD eCall pro vícenásobný volitelný dodatečný soubor údajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11844-1 (038211) - 1.1.2021
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11844-2 (038211) - 1.1.2021
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách.
202.40 Kč

ČSN EN 17393 (038708) - 1.1.2021
Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - 1.1.2021
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - 1.1.2021
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-6 (038761) - 1.1.2021
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - 1.1.2021
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - 1.1.2021
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
306.90 Kč

ČSN ISO 24394 (050719) - 1.1.2021
Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 17038-2:2019/Oprava1 (113152) - 1.1.2021
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.1.2021
Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14955-3 (200060) - 1.1.2021
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - 1.1.2021
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - 1.1.2021
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým obrobkovým vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 17543-1 (200350) - 1.1.2021
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 14531-1+A1 (284007) - 1.1.2021
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla.
539.00 Kč

ČSN EN 9130 (310432) - 1.1.2021
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - 1.1.2021
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16604-30-03 (310550) - 1.1.2021
Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN IEC 50(221)+A1:1997/A4 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(531):1997/A2 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A2 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
108.90 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A6 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
56.10 Kč

ČSN EN 62745:2017/A11 (332209) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 50155-ed.4:2018/Oprava2 (333555) - 1.1.2021
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
26.40 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.5:2017/Z1 (334910) - 1.1.2021
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61970-301-ed.6 (334910) - 1.1.2021
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
3214.80 Kč

ČSN EN IEC 61643-331-ed.2:2018/Z1 (341392) - 1.1.2021
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61643-331-ed.3 (341392) - 1.1.2021
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60068-2-27-ed.2:2010/Oprava1 (345791) - 1.1.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy.
26.40 Kč

ČSN EN 60034-3-ed.2:2009/Z1 (350000) - 1.1.2021
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60034-3-ed.3 (350000) - 1.1.2021
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60512-9-5-ed.2 (354055) - 1.1.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-9-5:2010/Z1 (354055) - 1.1.2021
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60352-3-ed.2 (354061) - 1.1.2021
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60352-3:1996/Z1 (354061) - 1.1.2021
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62271-108-ed.2 (354226) - 1.1.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62271-108:2006/Z1 (354226) - 1.1.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-8 (356131) - 1.1.2021
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-8: Komunikační profil pro sítě podle souboru ISl/IEC 14908 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 60401-1-ed.2 (358460) - 1.1.2021
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti a odkazy pro značení rozměrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60401-1:2005/Z1 (358460) - 1.1.2021
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63182-1:2020/Oprava1 (358473) - 1.1.2021
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62433-1:2019/Oprava1 (358795) - 1.1.2021
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61753-1-ed.2:2019/A1 (359255) - 1.1.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62149-11 (359276) - 1.1.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 11: Vícekanálový vysílač/přijímač s pouzdrem velikosti čipu s mnohovidovým vláknovým rozhraním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62614-1 (359291) - 1.1.2021
Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62614:2011/Z1 (359291) - 1.1.2021
Vláknová optika - Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu.
26.40 Kč

ČSN EN 45553 (360823) - 1.1.2021
Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9-ed.4+A1:2020/A2 (361960) - 1.1.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.
108.90 Kč

ČSN EN 62920:2018/A11 (364641) - 1.1.2021
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62788-1-7 (364660) - 1.1.2021
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-7: Zapouzdřovací materiály - Zkušební postup pro zkoušky optické trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62366-1:2019/A1 (364861) - 1.1.2021
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63181-2 (367012) - 1.1.2021
Víceobrazovkové LCD terminály - Část 2: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63034 (367014) - 1.1.2021
Mikroreproduktory (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50174-1-ed.3:2019/A1 (369071) - 1.1.2021
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.
108.90 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.1.2021
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně.
859.10 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - 1.1.2021
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.1.2021
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.
539.00 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - 1.1.2021
Měď a slitiny mědi - Odhad střední velikosti zrna ultrazvukem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4947 (420519) - 1.1.2021
Ocel a litina - Stanovení obsahu vanadu - Potenciometrická titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.1.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11961:2019/A1 (451392) - 1.1.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12404 (490678) - 1.1.2021
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16140-4 (560078) - 1.1.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16140-5 (560078) - 1.1.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - 1.1.2021
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - 1.1.2021
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 2: Polyvinylchlorid (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - 1.1.2021
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - 1.1.2021
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - 1.1.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 201-ed.2:2010/Z1 (691700) - 1.1.2021
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 20430 (691700) - 1.1.2021
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - 1.1.2021
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - 1.1.2021
Přírodní kámen - Terminologie.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 16534 (727066) - 1.1.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16546 (727067) - 1.1.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 29470 (727068) - 1.1.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - 1.1.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12414 (737080) - 1.1.2021
Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - 1.1.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - 1.1.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNV 756925 (756925) - 1.1.2021
Obsluha a údržba stokových systémů.
264.00 Kč

TNV 756930 (756930) - 1.1.2021
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.
324.00 Kč

ČSN 757611 (757611) - 1.1.2021
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa.
202.40 Kč

ČSN EN 13850 (760201) - 1.1.2021
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 20136 (793866) - 1.1.2021
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - 1.1.2021
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - 1.1.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesteru s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-29 (800216) - 1.1.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 29: Směsi polyamidu s bikomponentním vláknem polypropylen/polyamid (metoda s použitím kyseliny sírové).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20418-3 (800220) - 1.1.2021
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17323 (806122) - 1.1.2021
Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.1.2021
Stany pro táboření - Požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - 1.1.2021
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - 1.1.2021
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh.
394.90 Kč

ČSN EN 17322 (838153) - 1.1.2021
Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - 1.1.2021
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 22569 (856058) - 1.1.2021
Stomatologie - Multifunkční násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22052 (856059) - 1.1.2021
Stomatologie - Centrální zdroj stlačeného vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23325 (856316) - 1.1.2021
Stomatologie - Korozní odolnost zubního amalgámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20776-1-ed.2 (857006) - 1.1.2021
Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody mikroředění v tekuté půdě pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobující infekční nemoci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20776-1:2007/Z1 (857006) - 1.1.2021
Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci.
26.40 Kč

ČSN ETSI EN 303681-1-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 1: Generalizované vícenásobné rádiové rozhraní (gMURI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303681-2-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 2: Generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (gRRFI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303681-3-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 3: Generalizované rozhraní jednotných rádiových aplikací (gURAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303681-4-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 4: Generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303645-V2.1.1 (870030) - 1.1.2021
CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303648-V1.1.2 (870031) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.2.1 (874008) - 1.1.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.2.1 (874008) - 1.1.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300113-V3.1.1 (875005) - 1.1.2021
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 17396 (917833) - 1.1.2021
Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17229 (940400) - 1.1.2021
Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení.
202.40 Kč

ČSN EN 13451-2+A1 (940915) - 1.1.2021
Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla.
202.40 Kč

ČSN EN 14988+A1 (943418) - 1.1.2021
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 1064 (982008) - 1.1.2021
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1390.80 Kč

Kategorie (nové normy)