Nové normy ČSN za leden 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN ISO 7870-2:2018/Oprava1 (010272) - 1.1.2021
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy.
29.00 Kč

ČSN P ISO/TS 23406 (010383) - 1.1.2021
Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-4:2020/Oprava1 (011300) - 1.1.2021
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - 1.1.2021
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - 1.1.2021
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, řezy a průřezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-10:2011/A1 (015061) - 1.1.2021
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-11:2011/A1 (015061) - 1.1.2021
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-9:2011/A1 (015061) - 1.1.2021
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - 1.1.2021
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky.
2013.00 Kč

ČSN EN 16157-5 (018295) - 1.1.2021
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14907-1 (018381) - 1.1.2021
Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15722 (018461) - 1.1.2021
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall.
434.00 Kč

ČSN EN 17358 (018504) - 1.1.2021
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - OAD eCall pro vícenásobný volitelný dodatečný soubor údajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11844-1 (038211) - 1.1.2021
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11844-2 (038211) - 1.1.2021
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách.
223.00 Kč

ČSN EN 17393 (038708) - 1.1.2021
Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - 1.1.2021
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - 1.1.2021
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-6 (038761) - 1.1.2021
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - 1.1.2021
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - 1.1.2021
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
338.00 Kč

ČSN ISO 24394 (050719) - 1.1.2021
Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 17038-2:2019/Oprava1 (113152) - 1.1.2021
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8624 (195101) - 1.1.2021
Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14955-3 (200060) - 1.1.2021
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - 1.1.2021
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - 1.1.2021
Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým obrobkovým vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 17543-1 (200350) - 1.1.2021
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy - Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 14531-1+A1 (284007) - 1.1.2021
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla.
593.00 Kč

ČSN EN 9130 (310432) - 1.1.2021
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9131 (310433) - 1.1.2021
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16604-30-03 (310550) - 1.1.2021
Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN IEC 50(221)+A1:1997/A4 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(531):1997/A2 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-561:2015/A2 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A6 (330050) - 1.1.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
62.00 Kč

ČSN EN 62745:2017/A11 (332209) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 50155-ed.4:2018/Oprava2 (333555) - 1.1.2021
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-301-ed.6 (334910) - 1.1.2021
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
3214.80 Kč

ČSN EN IEC 61643-331-ed.3 (341392) - 1.1.2021
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60068-2-27-ed.2:2010/Oprava1 (345791) - 1.1.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-27: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Rázy.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-3-ed.3 (350000) - 1.1.2021
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-9-5-ed.2 (354055) - 1.1.2021
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60352-3-ed.2 (354061) - 1.1.2021
Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-108-ed.2 (354226) - 1.1.2021
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-8 (356131) - 1.1.2021
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-8: Komunikační profil pro sítě podle souboru ISl/IEC 14908 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60401-1-ed.2 (358460) - 1.1.2021
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti a odkazy pro značení rozměrů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63182-1:2020/Oprava1 (358473) - 1.1.2021
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62433-1:2019/Oprava1 (358795) - 1.1.2021
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-1-ed.2:2019/A1 (359255) - 1.1.2021
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-11 (359276) - 1.1.2021
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 11: Vícekanálový vysílač/přijímač s pouzdrem velikosti čipu s mnohovidovým vláknovým rozhraním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62614-1 (359291) - 1.1.2021
Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 45553 (360823) - 1.1.2021
Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9-ed.4+A1:2020/A2 (361960) - 1.1.2021
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty.
120.00 Kč

ČSN EN 62920:2018/A11 (364641) - 1.1.2021
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62788-1-7 (364660) - 1.1.2021
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-7: Zapouzdřovací materiály - Zkušební postup pro zkoušky optické trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62366-1:2019/A1 (364861) - 1.1.2021
Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63181-2 (367012) - 1.1.2021
Víceobrazovkové LCD terminály - Část 2: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63034 (367014) - 1.1.2021
Mikroreproduktory (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50174-1-ed.3:2019/A1 (369071) - 1.1.2021
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.
120.00 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.1.2021
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně.
945.00 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - 1.1.2021
Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.1.2021
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.
593.00 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - 1.1.2021
Měď a slitiny mědi - Odhad střední velikosti zrna ultrazvukem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4947 (420519) - 1.1.2021
Ocel a litina - Stanovení obsahu vanadu - Potenciometrická titrační metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3183 (421907) - 1.1.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11961:2019/A1 (451392) - 1.1.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12404 (490678) - 1.1.2021
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-4 (560078) - 1.1.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-5 (560078) - 1.1.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - 1.1.2021
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - 1.1.2021
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 2: Polyvinylchlorid (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - 1.1.2021
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - 1.1.2021
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - 1.1.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) a/nebo částečně těkavých organických látek (SVOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20430 (691700) - 1.1.2021
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - 1.1.2021
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - 1.1.2021
Přírodní kámen - Terminologie.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 16534 (727066) - 1.1.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16546 (727067) - 1.1.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29470 (727068) - 1.1.2021
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - 1.1.2021
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12414 (737080) - 1.1.2021
Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - 1.1.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15096 (755429) - 1.1.2021
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNV 756925 (756925) - 1.1.2021
Obsluha a údržba stokových systémů.
264.00 Kč

TNV 756930 (756930) - 1.1.2021
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.
324.00 Kč

ČSN 757611 (757611) - 1.1.2021
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa.
223.00 Kč

ČSN EN 13850 (760201) - 1.1.2021
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 20136 (793866) - 1.1.2021
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - 1.1.2021
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - 1.1.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesteru s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-29 (800216) - 1.1.2021
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 29: Směsi polyamidu s bikomponentním vláknem polypropylen/polyamid (metoda s použitím kyseliny sírové).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20418-3 (800220) - 1.1.2021
Textilie - Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat - Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17323 (806122) - 1.1.2021
Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460) - 1.1.2021
Stany pro táboření - Požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21420 (832300) - 1.1.2021
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14116 (832751) - 1.1.2021
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13854 (833211) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - 1.1.2021
Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh.
434.00 Kč

ČSN EN 17322 (838153) - 1.1.2021
Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - 1.1.2021
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22569 (856058) - 1.1.2021
Stomatologie - Multifunkční násadce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22052 (856059) - 1.1.2021
Stomatologie - Centrální zdroj stlačeného vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23325 (856316) - 1.1.2021
Stomatologie - Korozní odolnost zubního amalgámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20776-1-ed.2 (857006) - 1.1.2021
Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody mikroředění v tekuté půdě pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobující infekční nemoci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303681-1-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 1: Generalizované vícenásobné rádiové rozhraní (gMURI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303681-2-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 2: Generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (gRRFI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303681-3-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 3: Generalizované rozhraní jednotných rádiových aplikací (gURAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303681-4-V1.1.2 (870029) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 4: Generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303645-V2.1.1 (870030) - 1.1.2021
CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303648-V1.1.2 (870031) - 1.1.2021
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.2.1 (874008) - 1.1.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.2.1 (874008) - 1.1.2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-V3.1.1 (875005) - 1.1.2021
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17396 (917833) - 1.1.2021
Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17229 (940400) - 1.1.2021
Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení.
223.00 Kč

ČSN EN 13451-2+A1 (940915) - 1.1.2021
Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla.
223.00 Kč

ČSN EN 14988+A1 (943418) - 1.1.2021
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 1064 (982008) - 1.1.2021
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.