Nové normy ČSN za říjen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2013 v 09:00


ČSN 010391 (010391) - 1.10.2013
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - 1.10.2013
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - 1.10.2013
Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla.
306.90 Kč

ČSN EN 60974-2-ed.3 (052205) - 1.10.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 6.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60974-7-ed.3 (052205) - 1.10.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky. (Platnost do 8.11.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 16304 (061812) - 1.10.2013
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
306.90 Kč

ČSN EN 15502-1 (075316) - 1.10.2013
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
859.10 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316) - 1.10.2013
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW.
539.00 Kč

ČSN EN 61131-3-ed.2 (187050) - 1.10.2013
Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1356.60 Kč

ČSN EN 61587-3-ed.2 (188003) - 1.10.2013
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8094 (260391) - 1.10.2013
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7622-1 (260392) - 1.10.2013
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16330 (278339) - 1.10.2013
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 45545-1 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně.
306.90 Kč

ČSN EN 45545-3 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran.
306.90 Kč

ČSN EN 45545-4 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 45545-5 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel.
202.40 Kč

ČSN EN 45545-6 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení.
202.40 Kč

ČSN EN 45545-7 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny.
202.40 Kč

ČSN EN 16286-1 (281512) - 1.10.2013
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace.
317.90 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - 1.10.2013
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření.
306.90 Kč

ČSN EN 15734-2:2011/Oprava1 (284060) - 1.10.2013
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 16230-1 (300204) - 1.10.2013
Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry.
394.90 Kč

ČSN EN 9104-001 (310405) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 4632-006 (311201) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4629 (312294) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4266 (314826) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - 1.10.2013
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.10.2013
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - 1.10.2013
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m.
539.00 Kč

ČSN IEC 60050-112 (330050) - 1.10.2013
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky.
698.50 Kč

ČSN EN 50463-1 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně. (Platnost do 6.10.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 50463-2 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie. (Platnost do 6.10.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 50463-3 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat. (Platnost do 6.10.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 50463-4 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace. (Platnost do 6.10.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 50463-5 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody. (Platnost do 6.10.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61788-16 (345685) - 1.10.2013
Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-17 (345685) - 1.10.2013
Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60404-11 (345862) - 1.10.2013
Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62037-5 (347705) - 1.10.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62037-6 (347705) - 1.10.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-10-1 (347818) - 1.10.2013
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-11-1 (347818) - 1.10.2013
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50288-9-1 (347818) - 1.10.2013
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61169-26 (353811) - 1.10.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61169-42 (353811) - 1.10.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61169-44 (353811) - 1.10.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-28-100 (354055) - 1.10.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.12.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 62026-2 (354105) - 1.10.2013
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1333.80 Kč

ČSN EN 62026-7 (354105) - 1.10.2013
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1094.50 Kč

ČSN EN 60934-ed.2:2001/A2 (354175) - 1.10.2013
Jističe pro zařízení (CBE).
169.40 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2:2008/A2 (358174) - 1.10.2013
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60679-3-ed.2 (358430) - 1.10.2013
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62664-1-1 (359242) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - 1.10.2013
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-52 (359251) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-051-3-ed.2 (359255) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-058-2 (359255) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-34-ed.4 (361050) - 1.10.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory.
317.90 Kč

ČSN EN 50559 (361060) - 1.10.2013
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60745-2-22:2012/A11 (361551) - 1.10.2013
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky.
169.40 Kč

ČSN EN 60349-4 (362205) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů.
394.90 Kč

ČSN EN 62281-ed.2 (364361) - 1.10.2013
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy. (Platnost do 10.1.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 62133-ed.2 (364379) - 1.10.2013
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené. (Platnost do 14.3.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A1 (364801) - 1.10.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
306.90 Kč

ČSN EN 62698 (368315) - 1.10.2013
Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - 1.10.2013
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb.
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 27032 (369790) - 1.10.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost.
493.90 Kč

TPG 91301 (380913) - 16.10.2013
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách.
167.00 Kč

TPG 92022 (380920) - 16.10.2013
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany.
94.00 Kč

ČSN EN 12732 (386412) - 1.10.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161) - 1.10.2013
Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlakuáhasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - 1.10.2013
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí.
169.40 Kč

ČSN EN 12680-3:2012/Oprava1 (429717) - 1.10.2013
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 16119-1 (470410) - 1.10.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16119-2 (470410) - 1.10.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16119-3 (470410) - 1.10.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury).
202.40 Kč

ČSN EN 13683+A2:2011/Oprava1 (479010) - 1.10.2013
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN 1807-1 (496125) - 1.10.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily.
515.90 Kč

ČSN EN 1807-2 (496125) - 1.10.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-18 (496130) - 1.10.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670) - 1.10.2013
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21571:2007/A1 (569902) - 1.10.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24276:2008/A1 (569905) - 1.10.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - 1.10.2013
Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16011 (645811) - 1.10.2013
Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - 1.10.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
317.90 Kč

ČSN EN 16245-2 (649315) - 1.10.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16245-3 (649315) - 1.10.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16245-5 (649315) - 1.10.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - 1.10.2013
Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění.
202.40 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - 1.10.2013
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku.
202.40 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - 1.10.2013
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - 1.10.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - 1.10.2013
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek.
202.40 Kč

ČSN EN 14617-1 (721450) - 1.10.2013
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti.
108.90 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - 1.10.2013
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu.
202.40 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - 1.10.2013
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu.
169.40 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - 1.10.2013
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - 1.10.2013
Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky.
317.90 Kč

ČSN EN 15037-5 (723414) - 1.10.2013
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění.
493.90 Kč

ČSN EN 15501 (727243) - 1.10.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 1109 (727633) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot.
169.40 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 12316-2 (727638) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 495-5 (727645) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 1844 (727651) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 1365-1:2013/Oprava1 (730854) - 1.10.2013
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny.
26.40 Kč

ČSN EN 1156 (732079) - 1.10.2013
Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ISO 21542 (734001) - 1.10.2013
Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí.
859.10 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.10.2013
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály.
202.40 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.10.2013
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13374 (738125) - 1.10.2013
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 1013 (747707) - 1.10.2013
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.9.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 16153 (747722) - 1.10.2013
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.12.2016).
515.90 Kč

TNI CEN/TR 16364 (755474) - 1.10.2013
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16283 (770428) - 1.10.2013
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány.
108.90 Kč

ČSN EN 16289 (771033) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF.
169.40 Kč

ČSN EN 16291-1 (771038) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2.
169.40 Kč

ČSN EN 16291-2 (771038) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2.
169.40 Kč

ČSN EN 16292 (771042) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity.
108.90 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - 1.10.2013
Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17502 (793803) - 1.10.2013
Usně - Stanovení odrazivosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17130 (793831) - 1.10.2013
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - 1.10.2013
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20471 (832820) - 1.10.2013
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16450 (835735) - 1.10.2013
Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10930 (836632) - 1.10.2013
Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20857 (855250) - 1.10.2013
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-2 (856021) - 1.10.2013
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6873 (856332) - 1.10.2013
Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - 1.10.2013
Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23640 (857015) - 1.10.2013
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro. (Platnost do 30.6.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 12503-1 (940349) - 1.10.2013
Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 567 (942004) - 1.10.2013
Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 71-4 (943095) - 1.10.2013
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti. (Platnost do 31.12.2021).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 27789 (982025) - 1.10.2013
Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů.
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)