Nové normy ČSN za říjen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2013 v 09:00


ČSN 010391 (010391) - 1.10.2013
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - 1.10.2013
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - 1.10.2013
Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla.
338.00 Kč

ČSN EN 60974-2-ed.3 (052205) - 1.10.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy. (Platnost do 6.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60974-7-ed.3 (052205) - 1.10.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky. (Platnost do 8.11.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 16304 (061812) - 1.10.2013
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 30.10.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 15502-1 (075316) - 1.10.2013
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
945.00 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316) - 1.10.2013
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1000 kW.
593.00 Kč

ČSN EN 61131-3-ed.2 (187050) - 1.10.2013
Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN 61587-3-ed.2 (188003) - 1.10.2013
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8094 (260391) - 1.10.2013
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7622-1 (260392) - 1.10.2013
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16330 (278339) - 1.10.2013
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 45545-1 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 45545-3 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran.
338.00 Kč

ČSN EN 45545-4 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 45545-5 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel.
223.00 Kč

ČSN EN 45545-6 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení.
223.00 Kč

ČSN EN 45545-7 (280160) - 1.10.2013
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny.
223.00 Kč

ČSN EN 16286-1 (281512) - 1.10.2013
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace.
350.00 Kč

ČSN EN 16286-2 (281512) - 1.10.2013
Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření.
338.00 Kč

ČSN EN 16230-1 (300204) - 1.10.2013
Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry.
434.00 Kč

ČSN EN 9104-001 (310405) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 4632-006 (311201) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4629 (312294) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4266 (314826) - 1.10.2013
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - 1.10.2013
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.10.2013
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - 1.10.2013
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m.
593.00 Kč

ČSN IEC 60050-112 (330050) - 1.10.2013
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky.
768.00 Kč

ČSN EN 50463-1 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně. (Platnost do 6.10.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 50463-2 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie. (Platnost do 6.10.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 50463-3 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat. (Platnost do 6.10.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 50463-4 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace. (Platnost do 6.10.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 50463-5 (341566) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody. (Platnost do 6.10.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61788-16 (345685) - 1.10.2013
Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-17 (345685) - 1.10.2013
Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 2.6.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 60404-11 (345862) - 1.10.2013
Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.8.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 62037-5 (347705) - 1.10.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62037-6 (347705) - 1.10.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.12.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-10-1 (347818) - 1.10.2013
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-11-1 (347818) - 1.10.2013
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50288-9-1 (347818) - 1.10.2013
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61169-26 (353811) - 1.10.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61169-42 (353811) - 1.10.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61169-44 (353811) - 1.10.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-28-100 (354055) - 1.10.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.12.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 62026-2 (354105) - 1.10.2013
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN 62026-7 (354105) - 1.10.2013
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 140401-803-ed.2:2008/A2 (358174) - 1.10.2013
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60679-3-ed.2 (358430) - 1.10.2013
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62664-1-1 (359242) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - 1.10.2013
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-52 (359251) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-051-3-ed.2 (359255) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.8.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-058-2 (359255) - 1.10.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-34-ed.4 (361050) - 1.10.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory. (Platnost do 5.5.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 50559 (361060) - 1.10.2013
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60745-2-22:2012/A11 (361551) - 1.10.2013
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky.
186.00 Kč

ČSN EN 60349-4 (362205) - 1.10.2013
Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů.
434.00 Kč

ČSN EN 62281-ed.2 (364361) - 1.10.2013
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy. (Platnost do 10.1.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 62133-ed.2 (364379) - 1.10.2013
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené. (Platnost do 14.3.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-1-8-ed.2:2008/A1 (364801) - 1.10.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů.
338.00 Kč

ČSN EN 62698 (368315) - 1.10.2013
Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - 1.10.2013
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb.
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27032 (369790) - 1.10.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost.
543.00 Kč

TPG 91301 (380913) - 16.10.2013
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách.
151.80 Kč

ČSN EN 12732 (386412) - 1.10.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161) - 1.10.2013
Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a pevnost v tlakuáhasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-4 (420767) - 1.10.2013
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí.
186.00 Kč

ČSN EN 12680-3:2012/Oprava1 (429717) - 1.10.2013
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 16119-1 (470410) - 1.10.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16119-2 (470410) - 1.10.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16119-3 (470410) - 1.10.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury).
223.00 Kč

ČSN EN 13683+A2:2011/Oprava1 (479010) - 1.10.2013
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN EN 1807-1 (496125) - 1.10.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily.
567.00 Kč

ČSN EN 1807-2 (496125) - 1.10.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-18 (496130) - 1.10.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670) - 1.10.2013
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21571:2007/A1 (569902) - 1.10.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24276:2008/A1 (569905) - 1.10.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - 1.10.2013
Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16011 (645811) - 1.10.2013
Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - 1.10.2013
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
350.00 Kč

ČSN EN 16245-2 (649315) - 1.10.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16245-3 (649315) - 1.10.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16245-5 (649315) - 1.10.2013
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - 1.10.2013
Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění.
223.00 Kč

ČSN EN 1482-2 (654821) - 1.10.2013
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku.
223.00 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - 1.10.2013
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - 1.10.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15110 (673122) - 1.10.2013
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek.
223.00 Kč

ČSN EN 14617-1 (721450) - 1.10.2013
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti.
120.00 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - 1.10.2013
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu.
223.00 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - 1.10.2013
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu.
186.00 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - 1.10.2013
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - 1.10.2013
Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky.
350.00 Kč

ČSN EN 15037-5 (723414) - 1.10.2013
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění.
543.00 Kč

ČSN EN 15501 (727243) - 1.10.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace. (Platnost do 30.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 1109 (727633) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot.
186.00 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 12316-2 (727638) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 495-5 (727645) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 1844 (727651) - 1.10.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 1365-1:2013/Oprava1 (730854) - 1.10.2013
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny.
29.00 Kč

ČSN EN 1156 (732079) - 1.10.2013
Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P ISO 21542 (734001) - 1.10.2013
Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí.
945.00 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - 1.10.2013
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály.
223.00 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - 1.10.2013
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13374 (738125) - 1.10.2013
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1013 (747707) - 1.10.2013
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.9.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 16153 (747722) - 1.10.2013
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.12.2016).
567.00 Kč

TNI CEN/TR 16364 (755474) - 1.10.2013
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15072 (755642) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15073 (755643) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15075 (755646) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15077 (755647) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15078 (755648) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15076 (755649) - 1.10.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16283 (770428) - 1.10.2013
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány.
120.00 Kč

ČSN EN 16289 (771033) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF.
186.00 Kč

ČSN EN 16291-1 (771038) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2.
186.00 Kč

ČSN EN 16291-2 (771038) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2.
186.00 Kč

ČSN EN 16292 (771042) - 1.10.2013
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity.
120.00 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - 1.10.2013
Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17502 (793803) - 1.10.2013
Usně - Stanovení odrazivosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17130 (793831) - 1.10.2013
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-22 (800216) - 1.10.2013
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20471 (832820) - 1.10.2013
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16450 (835735) - 1.10.2013
Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10930 (836632) - 1.10.2013
Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20857 (855250) - 1.10.2013
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3630-2 (856021) - 1.10.2013
Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6873 (856332) - 1.10.2013
Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - 1.10.2013
Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23640 (857015) - 1.10.2013
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro. (Platnost do 30.6.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 12503-1 (940349) - 1.10.2013
Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 567 (942004) - 1.10.2013
Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 71-4 (943095) - 1.10.2013
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti. (Platnost do 31.12.2021).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 27789 (982025) - 1.10.2013
Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.