Nové normy ČSN za březen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2011 v 09:00


ČSN ISO 690 (010197) - 1.3.2011
Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) - 1.3.2011
Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - 1.3.2011
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - 1.3.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura.
394.90 Kč

ČSN EN 50325-5 (183060) - 1.3.2011
Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů - Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13309 (278004) - 1.3.2011
Stavební strojní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie.
394.90 Kč

ČSN EN 50491-5-1 (332151) - 1.3.2011
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC. (Platnost do 1.11.2026).
202.40 Kč

ČSN EN 50491-5-2 (332151) - 1.3.2011
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu. (Platnost do 1.11.2026).
202.40 Kč

ČSN EN 50491-5-3 (332151) - 1.3.2011
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí. (Platnost do 1.11.2026).
169.40 Kč

ČSN EN 61400-24 (333160) - 1.3.2011
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem. (Platnost do 7.8.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 61000-4-18:2007/A1 (333432) - 1.3.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.3:2006/A2 (333432) - 1.3.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 60684-3-280 (346553) - 1.3.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-281 (346553) - 1.3.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 281: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, částečně vodivé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-282 (346553) - 1.3.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-3-ed.2 (351330) - 1.3.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-5-ed.2 (351330) - 1.3.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků.
202.40 Kč

ČSN EN 61558-2-8-ed.2 (351330) - 1.3.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy.
202.40 Kč

ČSN EN 60512-20-1 (354055) - 1.3.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-20-3 (354055) - 1.3.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/A12 (354106) - 1.3.2011
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
56.10 Kč

ČSN EN 62317-2 (358475) - 1.3.2011
Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 50528 (359709) - 1.3.2011
Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti.
202.40 Kč

ČSN EN 50340-ed.2 (359726) - 1.3.2011
Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.3.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.3.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
169.40 Kč

ČSN EN 62109-1 (364651) - 1.3.2011
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 10025-1:2005/Oprava1 (420904) - 1.3.2011
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
26.40 Kč

ČSN EN 10219-1:2006/Oprava1 (421052) - 1.3.2011
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.3.2011
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 459-1-ed.2 (722201) - 1.3.2011
Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody. (Platnost do 31.1.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 459-2 (722201) - 1.3.2011
Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 998-1-ed.2 (722401) - 1.3.2011
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky. (Platnost do 31.8.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 998-2-ed.2 (722401) - 1.3.2011
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění. (Platnost do 31.8.2018).
306.90 Kč

ČSN 727221-1:2008/Z1 (727221) - 1.3.2011
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití.
26.40 Kč

ČSN 727221-3 (727221) - 1.3.2011
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.3.2011
Požární bezpečnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 730834 (730834) - 1.3.2011
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
317.90 Kč

ČSN EN 1536 (731031) - 1.3.2011
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.
539.00 Kč

ČSN EN 1538 (731061) - 1.3.2011
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny.
394.90 Kč

ČSN 736056 (736056) - 1.3.2011
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
306.90 Kč

ČSN EN 13285 (736155) - 1.3.2011
Nestmelené směsi - Specifikace. (Platnost do 31.3.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - 1.3.2011
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese.
202.40 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - 1.3.2011
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.
317.90 Kč

ČSN 736220 (736220) - 1.3.2011
Evidence mostních objektů pozemních komunikací.
317.90 Kč

ČSN 736221 (736221) - 1.3.2011
Prohlídky mostů pozemních komunikací.
317.90 Kč

ČSN EN 15795 (755800) - 1.3.2011
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany.
202.40 Kč

ČSN 757315 (757315) - 1.3.2011
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou.
202.40 Kč

ČSN 757367 (757367) - 1.3.2011
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP).
169.40 Kč

ČSN 757481 (757481) - 1.3.2011
Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným.
169.40 Kč

ČSN 757536 (757536) - 1.3.2011
Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL).
169.40 Kč

ČSN EN 13277-5:2003/Oprava1 (832776) - 1.3.2011
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 25140 (834744) - 1.3.2011
Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID).
317.90 Kč

ČSN EN 1911 (834750) - 1.3.2011
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda.
394.90 Kč

ČSN EN 1865-1 (842111) - 1.3.2011
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem.
317.90 Kč

ČSN EN 1865-2 (842111) - 1.3.2011
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.3.2011
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jedno použití.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.4.1 (875042) - 1.3.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
7341.60 Kč

ČSN EN 15886 (961506) - 1.3.2011
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO/HL7 27931 (981027) - 1.3.2011
Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm, verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD).
1094.50 Kč

Kategorie (nové normy)