Nové normy ČSN za březen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2011 v 09:00


ČSN ISO 690 (010197) - 1.3.2011
Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) - 1.3.2011
Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - 1.3.2011
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - 1.3.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura.
434.00 Kč

ČSN EN 50325-5 (183060) - 1.3.2011
Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů - Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13309 (278004) - 1.3.2011
Stavební strojní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie.
434.00 Kč

ČSN EN 50491-5-1 (332151) - 1.3.2011
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC. (Platnost do 1.11.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 50491-5-2 (332151) - 1.3.2011
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu. (Platnost do 1.11.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 50491-5-3 (332151) - 1.3.2011
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí. (Platnost do 1.11.2026).
186.00 Kč

ČSN EN 61400-24 (333160) - 1.3.2011
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem. (Platnost do 7.8.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 60684-3-280 (346553) - 1.3.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-281 (346553) - 1.3.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 281: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, částečně vodivé. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-282 (346553) - 1.3.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-3-ed.2 (351330) - 1.3.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-5-ed.2 (351330) - 1.3.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků.
223.00 Kč

ČSN EN 61558-2-8-ed.2 (351330) - 1.3.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy.
223.00 Kč

ČSN EN 60512-20-1 (354055) - 1.3.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-20-3 (354055) - 1.3.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60669-2-1-ed.3:2005/A12 (354106) - 1.3.2011
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače.
62.00 Kč

ČSN EN 62317-2 (358475) - 1.3.2011
Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 50528 (359709) - 1.3.2011
Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti.
223.00 Kč

ČSN EN 50340-ed.2 (359726) - 1.3.2011
Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.3.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.3.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
186.00 Kč

ČSN EN 62109-1 (364651) - 1.3.2011
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 10025-1:2005/Oprava1 (420904) - 1.3.2011
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
29.00 Kč

ČSN EN 10219-1:2006/Oprava1 (421052) - 1.3.2011
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.3.2011
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 459-1-ed.2 (722201) - 1.3.2011
Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody. (Platnost do 31.1.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 459-2 (722201) - 1.3.2011
Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 998-1-ed.2 (722401) - 1.3.2011
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky. (Platnost do 31.8.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 998-2-ed.2 (722401) - 1.3.2011
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění. (Platnost do 31.8.2018).
338.00 Kč

ČSN 727221-1:2008/Z1 (727221) - 1.3.2011
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití.
29.00 Kč

ČSN 727221-3 (727221) - 1.3.2011
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - 1.3.2011
Požární bezpečnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 730834 (730834) - 1.3.2011
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
350.00 Kč

ČSN EN 1536 (731031) - 1.3.2011
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.
593.00 Kč

ČSN EN 1538 (731061) - 1.3.2011
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny.
434.00 Kč

ČSN 736056 (736056) - 1.3.2011
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 13285 (736155) - 1.3.2011
Nestmelené směsi - Specifikace. (Platnost do 31.3.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - 1.3.2011
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese.
223.00 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - 1.3.2011
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.
350.00 Kč

ČSN 736220 (736220) - 1.3.2011
Evidence mostních objektů pozemních komunikací.
350.00 Kč

ČSN 736221 (736221) - 1.3.2011
Prohlídky mostů pozemních komunikací.
350.00 Kč

ČSN EN 15795 (755800) - 1.3.2011
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany.
223.00 Kč

ČSN 757315 (757315) - 1.3.2011
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou.
223.00 Kč

ČSN 757367 (757367) - 1.3.2011
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP).
186.00 Kč

ČSN 757481 (757481) - 1.3.2011
Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným.
186.00 Kč

ČSN 757536 (757536) - 1.3.2011
Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL).
186.00 Kč

ČSN EN 13277-5:2003/Oprava1 (832776) - 1.3.2011
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 25140 (834744) - 1.3.2011
Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID).
350.00 Kč

ČSN EN 1911 (834750) - 1.3.2011
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda.
434.00 Kč

ČSN EN 1865-1 (842111) - 1.3.2011
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem.
350.00 Kč

ČSN EN 1865-2 (842111) - 1.3.2011
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.3.2011
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jedno použití.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.4.1 (875042) - 1.3.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
7341.60 Kč

ČSN EN 15886 (961506) - 1.3.2011
Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO/HL7 27931 (981027) - 1.3.2011
Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm, verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD).
1204.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.