Nové normy ČSN za listopad 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2013 v 09:00


ČSN EN ISO 14065 (010965) - 1.11.2013
Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání.
434.00 Kč

ČSN ISO 10068 (011419) - 1.11.2013
Vibrace a rázy - Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže.
434.00 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování.
223.00 Kč

ČSN ISO 18436-3 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku.
223.00 Kč

ČSN ISO 18436-5 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva.
338.00 Kč

ČSN ISO 18436-8 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk.
223.00 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - 1.11.2013
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11664-3 (011720) - 1.11.2013
Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 22301 (012306) - 1.11.2013
Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.
434.00 Kč

TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - 1.11.2013
Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol.
543.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240) - 1.11.2013
Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 (018256) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (018256) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) - Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 15213-1 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 15213-2 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15213-3 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 15213-4 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15213-5 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv.
338.00 Kč

ČSN ISO 29281-1 (018405) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 29281-2 (018405) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 2: Podpora stávajících používaných komunikačních rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.11.2013
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - 1.11.2013
Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12496 (038334) - 1.11.2013
Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-6 (050312) - 1.11.2013
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682) - 1.11.2013
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - 1.11.2013
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.11.2013
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor.
186.00 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.11.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů.
223.00 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - 1.11.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - 1.11.2013
Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 22435:2008/A1 (078535) - 1.11.2013
Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - 1.11.2013
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
593.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1835.40 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
434.00 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
350.00 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin.
350.00 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.11.2013
Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - 1.11.2013
Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 11054 (220050) - 1.11.2013
Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí.
120.00 Kč

ČSN ISO 10649-5 (220431) - 1.11.2013
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 5: Rozměry a označení nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním s kontaktním povrchem příruby.
186.00 Kč

ČSN ISO 10649-6 (220431) - 1.11.2013
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem.
186.00 Kč

ČSN ISO 10911 (222136) - 1.11.2013
Celistvé válcové čelní frézy z tvrdokovu s válcovou stopkou - Rozměry.
120.00 Kč

ČSN ISO 11900-1 (226260) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 1: Typy A a B, obdélníkové a čtvercové pro lehký provoz.
186.00 Kč

ČSN ISO 11900-2 (226260) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz.
186.00 Kč

ČSN ISO 11900-3 (226260) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 3: Typ E, redukované pro těžký provoz.
120.00 Kč

ČSN ISO 10071-1 (226335) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 1: Střižníky jištěné kuličkou pro lehký provoz.
223.00 Kč

ČSN ISO 10071-2 (226335) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 2: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz.
223.00 Kč

ČSN ISO 10907-1 (228650) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 1: Středicí kroužky pro tváření bez tepelněizolačních desek v malých nebo středních formách (typy A a B).
186.00 Kč

ČSN ISO 10907-2 (228650) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 2: Středicí kroužky pro tváření s tepelněizolačními deskami v malých nebo středních formách (typy C a D).
186.00 Kč

ČSN ISO 10073 (228835) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Podpěrné sloupky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-12 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16469 (259371) - 1.11.2013
Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16851 (260389) - 1.11.2013
Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 415-6 (267600) - 1.11.2013
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3164 (277538) - 1.11.2013
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6683:2009/Oprava1 (277539) - 1.11.2013
Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN 474-1+A3 (277911) - 1.11.2013
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328) - 1.11.2013
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů.
186.00 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.11.2013
Drážní aplikace - Požární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13104+A2 (280514) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu.
434.00 Kč

ČSN EN 15839 (280912) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil.
338.00 Kč

ČSN EN 15085-1+A1 (284401) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně.
186.00 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4701-002 (311826) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4701-003 (311826) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 003: Modulová řada 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3864 (317574) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50341-1-ed.2 (333300) - 1.11.2013
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace.
1377.00 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava1 (333565) - 1.11.2013
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
62.00 Kč

ČSN EN 60519-10-ed.2 (335002) - 1.11.2013
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití.
223.00 Kč

ČSN EN 62282-6-300-ed.2 (336000) - 1.11.2013
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků.
768.00 Kč

ČSN EN 62127-1:2008/A1 (340882) - 1.11.2013
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62127-2:2008/A1 (340882) - 1.11.2013
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61161-ed.3 (340884) - 1.11.2013
Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN 343085-ed.2 (343085) - 1.11.2013
Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách.
186.00 Kč

ČSN EN 60068-2-55 (345791) - 1.11.2013
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků.
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-65-ed.2 (345791) - 1.11.2013
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda.
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-78-ed.2 (345791) - 1.11.2013
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní.
186.00 Kč

ČSN EN 60034-28-ed.2 (350000) - 1.11.2013
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko.
350.00 Kč

ČSN 354701-3-ed.2:2011/Z1 (354701) - 1.11.2013
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F.
186.00 Kč

ČSN EN 60127-4-ed.2:2005/A2 (354730) - 1.11.2013
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž.
120.00 Kč

ČSN EN 60143-2-ed.2 (358201) - 1.11.2013
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie.
543.00 Kč

ČSN EN 62629-22-1 (358786) - 1.11.2013
3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61747-2-1-ed.2 (358787) - 1.11.2013
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-49 (359252) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-059-2 (359255) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-088-2 (359255) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-089-2 (359255) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.9.2023).
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z39 (360340) - 1.11.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z38 (360340) - 1.11.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z39 (360340) - 1.11.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 60704-2-14 (361008) - 1.11.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky.
223.00 Kč

ČSN EN 61121-ed.3 (361060) - 1.11.2013
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce.
593.00 Kč

ČSN EN 61157-ed.2:2008/A1 (364882) - 1.11.2013
Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62516-3 (367511) - 1.11.2013
Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62731 (367512) - 1.11.2013
Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky. (Platnost do 14.2.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 419211-2 (369882) - 1.11.2013
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16348 (386430) - 1.11.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - 1.11.2013
Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN 441341 (441341) - 1.11.2013
Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí.
223.00 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - 1.11.2013
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 13605 (441396) - 1.11.2013
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - 1.11.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 17180 (467055) - 1.11.2013
Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.11.2013
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16231-1 (470602) - 1.11.2013
Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady.
186.00 Kč

ČSN EN 1870-10 (496130) - 1.11.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15216-1 (560087) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15216-2 (560087) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 2: Metoda pro kvalitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13307 (560101) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21569:2005/A1 (569903) - 1.11.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 21570:2006/A1 (569904) - 1.11.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12779 (570580) - 1.11.2013
Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5536 (570581) - 1.11.2013
Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9233-1 (571010) - 1.11.2013
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9233-2 (571010) - 1.11.2013
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14424 (635353) - 1.11.2013
Armované koncovky se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - 1.11.2013
Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - 1.11.2013
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - 1.11.2013
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16398 (640515) - 1.11.2013
Plasty - Šablona pro vykazování a oznamování obsahu biouhlíku a opětovného využití biopolymerů a bioplastů - Datový list (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - 1.11.2013
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - 1.11.2013
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit.
223.00 Kč

ČSN EN 1482-1 (654821) - 1.11.2013
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování.
434.00 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - 1.11.2013
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda.
338.00 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - 1.11.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability.
186.00 Kč

ČSN EN 1650+A1 (665203) - 1.11.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a ve veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1499 (665204) - 1.11.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - 1.11.2013
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - 1.11.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 16342 (681515) - 1.11.2013
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16343 (681516) - 1.11.2013
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13418 (691750) - 1.11.2013
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - 1.11.2013
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu.
567.00 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - 1.11.2013
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
350.00 Kč

ČSN EN 845-2 (722710) - 1.11.2013
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady. (Platnost do 30.4.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 845-3 (722710) - 1.11.2013
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě. (Platnost do 30.4.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.11.2013
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. (Platnost do 30.4.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 16025-1 (727244) - 1.11.2013
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS.
350.00 Kč

ČSN EN 16025-2 (727244) - 1.11.2013
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - 1.11.2013
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - 1.11.2013
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
338.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1 (731101) - 1.11.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. (Platnost do 30.3.2028).
768.00 Kč

ČSN EN 12602+A1 (731221) - 1.11.2013
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8-ed.2 (731401) - 1.11.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
945.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Oprava2 (731401) - 1.11.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Z3 (731401) - 1.11.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
29.00 Kč

ČSN EN 14080 (732831) - 1.11.2013
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 1859+A1 (734204) - 1.11.2013
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN P 734450-1 (734450) - 1.11.2013
Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem.
350.00 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou.
350.00 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem.
350.00 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy.
186.00 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - 1.11.2013
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 15528+A1 (736330) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
543.00 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce.
350.00 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - 1.11.2013
Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12911 (755711) - 1.11.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek.
223.00 Kč

ČSN EN 1018 (755891) - 1.11.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý.
223.00 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - 1.11.2013
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - 1.11.2013
Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - 1.11.2013
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13934-1 (800812) - 1.11.2013
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip.
223.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - 1.11.2013
Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13856-1 (833301) - 1.11.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13856-2 (833301) - 1.11.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11269-2 (836446) - 1.11.2013
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.3.1 (872001) - 1.11.2013
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.3.1 (872001) - 1.11.2013
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302999-V1.2.1 (874009) - 1.11.2013
Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.4.1 (875025) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.4.1 (875025) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.5.2 (875090) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.6.1 (875101) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V1.4.1 (875101) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V6.2.1 (875111) - 1.11.2013
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.4.1 (875114) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16337 (910214) - 1.11.2013
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12275 (942013) - 1.11.2013
Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1400 (943429) - 1.11.2013
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - 1.11.2013
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.