Nové normy ČSN za listopad 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2013 v 09:00


ČSN EN ISO 14065 (010965) - 1.11.2013
Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání.
394.90 Kč

ČSN ISO 10068 (011419) - 1.11.2013
Vibrace a rázy - Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže.
394.90 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování.
202.40 Kč

ČSN ISO 18436-3 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku.
202.40 Kč

ČSN ISO 18436-5 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva.
306.90 Kč

ČSN ISO 18436-8 (011445) - 1.11.2013
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk.
202.40 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - 1.11.2013
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-3 (011720) - 1.11.2013
Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 22301 (012306) - 1.11.2013
Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.
394.90 Kč

TNI ISO/TR 10064-6 (014671) - 1.11.2013
Praktické předpisy pro přejímku - Část 6: Metody měření kuželových ozubených kol.
493.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 24014-3 (018240) - 1.11.2013
Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 (018256) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 (018256) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) - Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 15213-1 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 15213-2 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15213-3 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 15213-4 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15213-5 (018360) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv.
306.90 Kč

ČSN ISO 29281-1 (018405) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 29281-2 (018405) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 2: Podpora stávajících používaných komunikačních rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI ISO/TR 13184-1 (018472) - 1.11.2013
Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.11.2013
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - 1.11.2013
Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12496 (038334) - 1.11.2013
Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15609-6 (050312) - 1.11.2013
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682) - 1.11.2013
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - 1.11.2013
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.11.2013
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor.
169.40 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - 1.11.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů.
202.40 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - 1.11.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - 1.11.2013
Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 22435:2008/A1 (078535) - 1.11.2013
Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - 1.11.2013
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně.
202.40 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
539.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
1835.40 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž.
394.90 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
317.90 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020) - 1.11.2013
Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin.
317.90 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.11.2013
Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně - Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14141 (137405) - 1.11.2013
Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 11054 (220050) - 1.11.2013
Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí.
108.90 Kč

ČSN ISO 10649-5 (220431) - 1.11.2013
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 5: Rozměry a označení nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním s kontaktním povrchem příruby.
169.40 Kč

ČSN ISO 10649-6 (220431) - 1.11.2013
Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem.
169.40 Kč

ČSN ISO 10911 (222136) - 1.11.2013
Celistvé válcové čelní frézy z tvrdokovu s válcovou stopkou - Rozměry.
108.90 Kč

ČSN ISO 11900-1 (226260) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 1: Typy A a B, obdélníkové a čtvercové pro lehký provoz.
169.40 Kč

ČSN ISO 11900-2 (226260) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz.
169.40 Kč

ČSN ISO 11900-3 (226260) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 3: Typ E, redukované pro těžký provoz.
108.90 Kč

ČSN ISO 10071-1 (226335) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 1: Střižníky jištěné kuličkou pro lehký provoz.
202.40 Kč

ČSN ISO 10071-2 (226335) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 2: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz.
202.40 Kč

ČSN ISO 10907-1 (228650) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 1: Středicí kroužky pro tváření bez tepelněizolačních desek v malých nebo středních formách (typy A a B).
169.40 Kč

ČSN ISO 10907-2 (228650) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 2: Středicí kroužky pro tváření s tepelněizolačními deskami v malých nebo středních formách (typy C a D).
169.40 Kč

ČSN ISO 10073 (228835) - 1.11.2013
Tvářecí nástroje - Podpěrné sloupky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-12 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - 1.11.2013
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 16469 (259371) - 1.11.2013
Hydrometrie - Měření intenzity deště (kapalných srážek): požadavky, kalibrační metody a měření v terénu (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16851 (260389) - 1.11.2013
Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 415-6 (267600) - 1.11.2013
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 3164 (277538) - 1.11.2013
Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6683:2009/Oprava1 (277539) - 1.11.2013
Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 474-1+A3 (277911) - 1.11.2013
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328) - 1.11.2013
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů.
169.40 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.11.2013
Drážní aplikace - Požární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13104+A2 (280514) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu.
394.90 Kč

ČSN EN 15839 (280912) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil.
306.90 Kč

ČSN EN 15085-1+A1 (284401) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně.
169.40 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4701-002 (311826) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4701-003 (311826) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 003: Modulová řada 2 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3864 (317574) - 1.11.2013
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50341-1-ed.2 (333300) - 1.11.2013
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace.
1311.00 Kč

ČSN EN 61373-ed.2:2011/Oprava1 (333565) - 1.11.2013
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi.
56.10 Kč

ČSN EN 60519-10-ed.2 (335002) - 1.11.2013
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití.
202.40 Kč

ČSN EN 62282-6-300-ed.2 (336000) - 1.11.2013
Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků.
698.50 Kč

ČSN EN 62127-1:2008/A1 (340882) - 1.11.2013
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62127-2:2008/A1 (340882) - 1.11.2013
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61161-ed.3 (340884) - 1.11.2013
Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN 343085-ed.2 (343085) - 1.11.2013
Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách.
169.40 Kč

ČSN EN 60068-2-55 (345791) - 1.11.2013
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků.
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-65-ed.2 (345791) - 1.11.2013
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace - Akusticky indukovaná metoda.
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-78-ed.2 (345791) - 1.11.2013
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní.
169.40 Kč

ČSN EN 60034-28-ed.2 (350000) - 1.11.2013
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko.
317.90 Kč

ČSN 354701-3-ed.2:2011/Z1 (354701) - 1.11.2013
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F.
169.40 Kč

ČSN EN 60127-4-ed.2:2005/A2 (354730) - 1.11.2013
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž.
108.90 Kč

ČSN EN 60143-2-ed.2 (358201) - 1.11.2013
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie.
493.90 Kč

ČSN EN 62629-22-1 (358786) - 1.11.2013
3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61747-2-1-ed.2 (358787) - 1.11.2013
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-49 (359252) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-059-2 (359255) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-088-2 (359255) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-089-2 (359255) - 1.11.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z39 (360340) - 1.11.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z38 (360340) - 1.11.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z39 (360340) - 1.11.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
539.00 Kč

ČSN EN 60704-2-14 (361008) - 1.11.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky.
202.40 Kč

ČSN EN 61121-ed.3 (361060) - 1.11.2013
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce.
539.00 Kč

ČSN EN 61157-ed.2:2008/A1 (364882) - 1.11.2013
Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62516-3 (367511) - 1.11.2013
Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62731 (367512) - 1.11.2013
Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky. (Platnost do 14.2.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 419211-2 (369882) - 1.11.2013
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16348 (386430) - 1.11.2013
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - 1.11.2013
Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN 441341 (441341) - 1.11.2013
Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí.
202.40 Kč

ČSN ISO 501 (441373) - 1.11.2013
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 13605 (441396) - 1.11.2013
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19901-7 (450027) - 1.11.2013
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
1140.00 Kč

ČSN EN ISO 17180 (467055) - 1.11.2013
Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - 1.11.2013
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16231-1 (470602) - 1.11.2013
Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady.
169.40 Kč

ČSN EN 1870-10 (496130) - 1.11.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15216-1 (560087) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15216-2 (560087) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 2: Metoda pro kvalitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13307 (560101) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - 1.11.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21569:2005/A1 (569903) - 1.11.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 21570:2006/A1 (569904) - 1.11.2013
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12779 (570580) - 1.11.2013
Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5536 (570581) - 1.11.2013
Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9233-1 (571010) - 1.11.2013
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9233-2 (571010) - 1.11.2013
Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14424 (635353) - 1.11.2013
Armované koncovky se závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - 1.11.2013
Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - 1.11.2013
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - 1.11.2013
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16398 (640515) - 1.11.2013
Plasty - Šablona pro vykazování a oznamování obsahu biouhlíku a opětovného využití biopolymerů a bioplastů - Datový list (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - 1.11.2013
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - 1.11.2013
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit.
202.40 Kč

ČSN EN 1482-1 (654821) - 1.11.2013
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování.
394.90 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - 1.11.2013
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda.
306.90 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - 1.11.2013
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability.
169.40 Kč

ČSN EN 1650+A1 (665203) - 1.11.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a ve veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1499 (665204) - 1.11.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - 1.11.2013
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11890-2 (673029) - 1.11.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 16342 (681515) - 1.11.2013
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16343 (681516) - 1.11.2013
Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13418 (691750) - 1.11.2013
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - 1.11.2013
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu.
515.90 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - 1.11.2013
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
317.90 Kč

ČSN EN 845-2 (722710) - 1.11.2013
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady. (Platnost do 30.4.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 845-3 (722710) - 1.11.2013
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě. (Platnost do 30.4.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.11.2013
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. (Platnost do 30.4.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 16025-1 (727244) - 1.11.2013
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS.
317.90 Kč

ČSN EN 16025-2 (727244) - 1.11.2013
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - 1.11.2013
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - 1.11.2013
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
306.90 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1 (731101) - 1.11.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.
698.50 Kč

ČSN EN 12602+A1 (731221) - 1.11.2013
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 1993-1-8-ed.2 (731401) - 1.11.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
859.10 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Oprava2 (731401) - 1.11.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
56.10 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Z3 (731401) - 1.11.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
26.40 Kč

ČSN EN 14080 (732831) - 1.11.2013
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 1859+A1 (734204) - 1.11.2013
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN P 734450-1 (734450) - 1.11.2013
Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva stmelené cementem.
317.90 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou.
317.90 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem.
317.90 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy.
169.40 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - 1.11.2013
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva stmelené hydraulickými silničními pojivy.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-3 (736160) - 1.11.2013
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 15528+A1 (736330) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
493.90 Kč

ČSN EN 13231-1 (736374) - 1.11.2013
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce.
317.90 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - 1.11.2013
Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12911 (755711) - 1.11.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek.
202.40 Kč

ČSN EN 1018 (755891) - 1.11.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý.
202.40 Kč

ČSN EN 14701-2 (758061) - 1.11.2013
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007) - 1.11.2013
Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-26 (800216) - 1.11.2013
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13934-1 (800812) - 1.11.2013
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip.
202.40 Kč

TNI CEN ISO/TR 18690 (832510) - 1.11.2013
Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13856-1 (833301) - 1.11.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13856-2 (833301) - 1.11.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11269-2 (836446) - 1.11.2013
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.3.1 (872001) - 1.11.2013
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.3.1 (872001) - 1.11.2013
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302999-V1.2.1 (874009) - 1.11.2013
Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.4.1 (875025) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.4.1 (875025) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.5.2 (875090) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.6.1 (875101) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-34-V1.4.1 (875101) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V6.2.1 (875111) - 1.11.2013
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.4.1 (875114) - 1.11.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16337 (910214) - 1.11.2013
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 16396 (940535) - 1.11.2013
Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176: 2008 a jejich částí.
306.90 Kč

ČSN EN 12275 (942013) - 1.11.2013
Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1400 (943429) - 1.11.2013
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - 1.11.2013
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)