Nové normy ČSN za únor 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2005 v 09:00


ČSN ISO 1940-1 (011410) - 1.2.2005
Vibrace - Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu - Část 1: Stanovení vyvažovacích tolerancí a ověření nevyváženosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 13091-1 (011460) - 1.2.2005
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů.
306.90 Kč

ČSN ISO 13091-2 (011460) - 1.2.2005
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů.
306.90 Kč

ČSN EN 61360-5 (013720) - 1.2.2005
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 10226-1 (014032) - 1.2.2005
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6157-2 (021016) - 1.2.2005
Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - 1.2.2005
Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10484 (021066) - 1.2.2005
Zkouška matic rozšiřováním.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10485 (021067) - 1.2.2005
Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce.
108.90 Kč

ČSN EN 13411-3 (024470) - 1.2.2005
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky.
306.90 Kč

ČSN EN 13411-6 (024470) - 1.2.2005
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7369 (028301) - 1.2.2005
Potrubí - Kovové hadice a montáž hadic - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - 1.2.2005
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4526 (038512) - 1.2.2005
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18273 (055322) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty, páskové elektrody a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 756 (055801) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty, kombinace svařovací drát-tavidlo a plněná elektroda-tavidlo pro svařování ocelí nelegovaných a jemnozrnných pod tavidlem - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13786 (061822) - 1.2.2005
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
859.10 Kč

ČSN EN 12952-14 (077604) - 1.2.2005
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody.
306.90 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - 1.2.2005
Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-5 (125301) - 1.2.2005
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.2.2005
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.2.2005
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10434 (133750) - 1.2.2005
Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17292 (134105) - 1.2.2005
Kohouty kovové kulové pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1433:2003/Oprava1 (136302) - 1.2.2005
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
26.40 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.2.2005
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
317.90 Kč

ČSN ISO 14649-10 (184320) - 1.2.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 10: Obecná data procesu.
1053.80 Kč

ČSN ISO 3338-1 (220412) - 1.2.2005
Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 1: Rozměry válcových stopek.
56.10 Kč

ČSN ISO 3338-2 (220412) - 1.2.2005
Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 2: Rozměry válcových stopek s ploškou.
108.90 Kč

ČSN ISO 5413 (220428) - 1.2.2005
Obráběcí stroje - Kužele Morse s předním unášečem.
108.90 Kč

ČSN ISO 239 (220444) - 1.2.2005
Kužele pro vrtačková sklíčidla.
108.90 Kč

ČSN ISO 8486-1 (224012) - 1.2.2005
Pojená brusiva - Stanovení a označování zrnitostního složení - Část 1: Hrubá zrna F4 až F220.
169.40 Kč

ČSN ISO 5414-1 (241484) - 1.2.2005
Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou - Část 1: Rozměry upínací části pouzdra.
169.40 Kč

ČSN ISO 5414-2 (241484) - 1.2.2005
Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou - Část 2: Připojovací rozměry pouzder a označování.
169.40 Kč

ČSN EN 1492-4 (270147) - 1.2.2005
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken.
394.90 Kč

ČSN EN 12629-5-1 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze.
306.90 Kč

ČSN EN 12629-5-2 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-3 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-4 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 13775-4 (280911) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 4: Dvounápravové podvozky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13775-5 (280911) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 5: Třínápravové podvozky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13775-6 (280911) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 6: Vícedílné a článkové vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13129-2 (281521) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 2: Typové zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - 1.2.2005
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.2.2005
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice.
202.40 Kč

ČSN EN 50065-4-6 (333435) - 1.2.2005
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen.
169.40 Kč

ČSN EN 61850-6 (334850) - 1.2.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED (Norma k přímému použití jako ČSN).
1584.00 Kč

ČSN EN 61850-8-1 (334850) - 1.2.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 61968-3 (334900) - 1.2.2005
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy. (Platnost do 18.5.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60684-3-228-ed.2 (346553) - 1.2.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné polotuhé polyvinylidenfluoridové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1.
169.40 Kč

ČSN EN 60684-3-271-ed.2 (346553) - 1.2.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerní trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Platnost do 26.7.2014).
169.40 Kč

ČSN EN 60893-2-ed.2 (346572) - 1.2.2005
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 50289-1-13 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-13: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění propojovacích šňůr / sestav koaxiálních kabelů / kabelů s konektory.
306.90 Kč

ČSN EN 50289-1-14 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-14: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění spojovacích prvků.
306.90 Kč

ČSN EN 50289-1-15 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-15: Elektromagnetické vlastnosti - Stykový útlum spojů a kanálů (laboratorní podmínky).
306.90 Kč

ČSN EN 50289-4-12 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů.
108.90 Kč

ČSN EN 50406-1 (347823) - 1.2.2005
Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely.
202.40 Kč

ČSN EN 50406-2 (347823) - 1.2.2005
Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země.
202.40 Kč

ČSN EN 50407-1 (347824) - 1.2.2005
Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Venkovní kabely.
202.40 Kč

ČSN EN 60034-1 (350000) - 1.2.2005
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti. (Platnost do 1.10.2013).
539.00 Kč

ČSN EN 60947-5-1-ed.2 (354101) - 1.2.2005
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů. (Platnost do 15.12.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 61076-2-103 (354621) - 1.2.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-103: Kruhové konektory - Dílčí specifikace pro řadu vícepólových konektorů (typ ’XLR’).
317.90 Kč

ČSN EN 60286-5-ed.2 (358292) - 1.2.2005
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče. (Platnost do 30.5.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 61338-2 (358454) - 1.2.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60444-7 (358490) - 1.2.2005
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 7: Měření náhlých změn aktivity a kmitočtu křemenných krystalových jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61747-6 (358787) - 1.2.2005
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 6: Měřicí metody pro moduly s kapalnými krystaly - Typ transmisní. (Platnost do 30.7.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 50377-6-2 (359242) - 1.2.2005
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2010).
317.90 Kč

ČSN EN 50172 (360631) - 1.2.2005
Systémy nouzového únikového osvětlení.
202.40 Kč

ČSN EN 62281 (364361) - 1.2.2005
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy. (Platnost do 9.1.2016).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-7 (369111) - 1.2.2005
Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 7: Latinská/řecká abeceda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - 1.2.2005
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - 1.2.2005
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura.
306.90 Kč

ČSN EN 50379-2 (378390) - 1.2.2005
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení. (Platnost do 19.3.2015).
169.40 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - 1.2.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Elektrické zařízení - Část 2-8: Silové kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TPG 90201 (380902) - 23.2.2005
Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu.
225.00 Kč

ČSN 386479:1998/Z1 (386479) - 1.2.2005
Stavba a provoz acetylenovodů.
26.40 Kč

ČSN EN 12094-4 (389231) - 1.2.2005
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče.
317.90 Kč

ČSN EN 13463-8 (389641) - 1.2.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k". (Platnost do 31.10.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 12441-1:2002/A1 (420630) - 1.2.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda.
56.10 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - 1.2.2005
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.
202.40 Kč

ČSN EN 10169-3 (421017) - 1.2.2005
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 3: Výrobky pro interiéry budov.
306.90 Kč

ČSN EN 10217-3 (421045) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí.
394.90 Kč

ČSN EN 10217-4 (421046) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
306.90 Kč

ČSN EN 10217-5 (421047) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
317.90 Kč

ČSN EN 10217-6 (421048) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
317.90 Kč

ČSN EN 10031 (429033) - 1.2.2005
Předvýrobky pro kování - Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 13675 (433001) - 1.2.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10424-1 (451330) - 1.2.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 1: Součásti rotační vrtné tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 1735 (571007) - 1.2.2005
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN 1361 (635450) - 1.2.2005
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu leteckého paliva - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - 1.2.2005
Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů - Část 1: Obecné směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14851 (640510) - 1.2.2005
Stanovení úplné aerobní biodegradibility plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - 1.2.2005
Stanovení úplné aerobní biodegrability plastů ve vodném prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14855 (640512) - 1.2.2005
Stanovení úplné aerobní biodegradibility a rozkladu plastů za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7792-1 (644101) - 1.2.2005
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7792-2 (644101) - 1.2.2005
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15103-1 (645101) - 1.2.2005
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15103-2 (645101) - 1.2.2005
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15526-1 (645701) - 1.2.2005
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15526-2 (645701) - 1.2.2005
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.2.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - 1.2.2005
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování konstrukčních slepů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - 1.2.2005
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování konstrukčních slepů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1062-1 (672020) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1062-7 (672020) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15880 (673048) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontu mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20° (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 764-1 (690004) - 1.2.2005
Tlaková zařízení - Část 1: Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost.
169.40 Kč

ČSN EN 13418 (691750) - 1.2.2005
Stroje pro zpracování pryže a plastů - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13616 (699116) - 1.2.2005
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva.
493.90 Kč

ČSN EN 572-9 (701010) - 1.2.2005
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 13279-2 (722485) - 1.2.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - 1.2.2005
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14316-1 (727218) - 1.2.2005
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Tepelně izolační výrobky vyráběné in situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro pojené a volně sypané výrobky před zabudováním do stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14317-1 (727219) - 1.2.2005
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Tepelně izolační výrobky vyráběné in situ z odlupovaného vermiculitu (EV) - Část 1: Specifikace pro pojené a volně sypané výrobky před zabudováním do stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14063-1 (727220) - 1.2.2005
Tepelně izolační materiály a výrobky - Lehčené tepelně izolační výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu (LWA) - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním do stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.2.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - 1.2.2005
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti stékání (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-2 (738521) - 1.2.2005
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14019 (747210) - 1.2.2005
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 1462 (747706) - 1.2.2005
Žlabové háky - Požadavky a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6878 (757465) - 1.2.2005
Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným.
306.90 Kč

ČSN EN 13427 (770145) - 1.2.2005
Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů.
202.40 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - 1.2.2005
Obaly - Opakované použití.
202.40 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - 1.2.2005
Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu.
306.90 Kč

ČSN EN 14401 (770425) - 1.2.2005
Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů.
108.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17226 (793886) - 1.2.2005
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu formaldehydu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17234 (793887) - 1.2.2005
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení určitých azobarviv v barvených usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19953 (795234) - 1.2.2005
Obuv - Metody zkoušení podpatků - Odolnost proti příčnému nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1760-3 (833301) - 1.2.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.
493.90 Kč

ČSN EN 14181 (834780) - 1.2.2005
Stacionární zdroje emisí - Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů.
493.90 Kč

ČSN EN 13965-1 (838001) - 1.2.2005
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu.
394.90 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - 1.2.2005
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady.
394.90 Kč

ČSN EN 1060-4 (852701) - 1.2.2005
Neinvazivní tonometry - Část 4: Zkušební postupy k určení celkové přesnosti systému automatických neinvazivních tonometrů. (Platnost do 30.4.2017).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.2.2005
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jednorázové použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - 1.2.2005
Infuzní zařízení pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní zařízení pro použití s tlakovým infuzním přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-16-V1.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-16-V1.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-16-V1.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-7-V2.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300718-3-V1.2.1 (875064) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.2.1 (875090) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.2.1 (875090) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.2.1 (875090) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-28-V1.1.1 (875101) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.1 (875121) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.1.1 (875121) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300757-V1.5.1 (875504) - 1.2.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301473-V1.3.1 (876042) - 1.2.2005
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13722 (910273) - 1.2.2005
Nábytek - Stanovení lesku povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13721 (910288) - 1.2.2005
Nábytek - Stanovení povrchového odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14073-3 (911115) - 1.2.2005
Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14074 (911116) - 1.2.2005
Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - 1.2.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 748 (940510) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 749 (940511) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Branky pro házenou - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 750 (940512) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1510 (940513) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro tenis - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1271 (940517) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14430 (945057) - 1.2.2005
Smalty - Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14483-1 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14483-2 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14483-3 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14483-4 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14483-5 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14431 (945067) - 1.2.2005
Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)