Nové normy ČSN za únor 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2005 v 09:00


ČSN ISO 1940-1 (011410) - 1.2.2005
Vibrace - Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu - Část 1: Stanovení vyvažovacích tolerancí a ověření nevyváženosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 13091-1 (011460) - 1.2.2005
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů.
338.00 Kč

ČSN ISO 13091-2 (011460) - 1.2.2005
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů.
338.00 Kč

ČSN EN 61360-5 (013720) - 1.2.2005
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 10226-1 (014032) - 1.2.2005
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6157-2 (021016) - 1.2.2005
Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - 1.2.2005
Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10484 (021066) - 1.2.2005
Zkouška matic rozšiřováním.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10485 (021067) - 1.2.2005
Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce.
120.00 Kč

ČSN EN 13411-3 (024470) - 1.2.2005
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky.
338.00 Kč

ČSN EN 13411-6 (024470) - 1.2.2005
Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7369 (028301) - 1.2.2005
Potrubí - Kovové hadice a montáž hadic - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - 1.2.2005
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4526 (038512) - 1.2.2005
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18273 (055322) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty, páskové elektrody a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 756 (055801) - 1.2.2005
Svařovací materiály - Svařovací dráty, kombinace svařovací drát-tavidlo a plněná elektroda-tavidlo pro svařování ocelí nelegovaných a jemnozrnných pod tavidlem - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13786 (061822) - 1.2.2005
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
945.00 Kč

ČSN EN 12952-14 (077604) - 1.2.2005
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody.
338.00 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - 1.2.2005
Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-5 (125301) - 1.2.2005
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.2.2005
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.2.2005
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10434 (133750) - 1.2.2005
Ocelová šoupátka s přišroubovaným víkem s otvorem pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17292 (134105) - 1.2.2005
Kohouty kovové kulové pro ropný průmysl, petrochemický průmysl a příbuzná průmyslová odvětví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1433:2003/Oprava1 (136302) - 1.2.2005
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
29.00 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.2.2005
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
350.00 Kč

ČSN ISO 14649-10 (184320) - 1.2.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 10: Obecná data procesu.
1159.00 Kč

ČSN ISO 3338-1 (220412) - 1.2.2005
Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 1: Rozměry válcových stopek.
62.00 Kč

ČSN ISO 3338-2 (220412) - 1.2.2005
Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 2: Rozměry válcových stopek s ploškou.
120.00 Kč

ČSN ISO 5413 (220428) - 1.2.2005
Obráběcí stroje - Kužele Morse s předním unášečem.
120.00 Kč

ČSN ISO 239 (220444) - 1.2.2005
Kužele pro vrtačková sklíčidla.
120.00 Kč

ČSN ISO 8486-1 (224012) - 1.2.2005
Pojená brusiva - Stanovení a označování zrnitostního složení - Část 1: Hrubá zrna F4 až F220.
186.00 Kč

ČSN ISO 5414-1 (241484) - 1.2.2005
Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou - Část 1: Rozměry upínací části pouzdra.
186.00 Kč

ČSN ISO 5414-2 (241484) - 1.2.2005
Upínací pouzdra (držáky stopkových fréz) s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou - Část 2: Připojovací rozměry pouzder a označování.
186.00 Kč

ČSN EN 1492-4 (270147) - 1.2.2005
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken.
434.00 Kč

ČSN EN 12629-5-1 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze.
338.00 Kč

ČSN EN 12629-5-2 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-3 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-4 (278713) - 1.2.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 13775-4 (280911) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 4: Dvounápravové podvozky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13775-5 (280911) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 5: Třínápravové podvozky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13775-6 (280911) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Měření nových a modifikovaných nákladních vozů - Část 6: Vícedílné a článkové vozy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13129-2 (281521) - 1.2.2005
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 2: Typové zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - 1.2.2005
Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.2.2005
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice.
223.00 Kč

ČSN EN 50065-4-6 (333435) - 1.2.2005
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen. (Platnost do 24.3.2026).
186.00 Kč

ČSN EN 61850-6 (334850) - 1.2.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED (Norma k přímému použití jako ČSN).
1742.00 Kč

ČSN EN 61850-8-1 (334850) - 1.2.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61968-3 (334900) - 1.2.2005
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy. (Platnost do 18.5.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60684-3-228-ed.2 (346553) - 1.2.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné polotuhé polyvinylidenfluoridové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1.
186.00 Kč

ČSN EN 60684-3-271-ed.2 (346553) - 1.2.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerní trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1. (Platnost do 26.7.2014).
186.00 Kč

ČSN EN 60893-2-ed.2 (346572) - 1.2.2005
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 50289-1-13 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-13: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění propojovacích šňůr / sestav koaxiálních kabelů / kabelů s konektory.
338.00 Kč

ČSN EN 50289-1-14 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-14: Elektrické zkušební metody - Stykový útlum nebo útlum stínění spojovacích prvků.
338.00 Kč

ČSN EN 50289-1-15 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-15: Elektromagnetické vlastnosti - Stykový útlum spojů a kanálů (laboratorní podmínky).
338.00 Kč

ČSN EN 50289-4-12 (347819) - 1.2.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů.
120.00 Kč

ČSN EN 50406-1 (347823) - 1.2.2005
Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely.
223.00 Kč

ČSN EN 50406-2 (347823) - 1.2.2005
Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země.
223.00 Kč

ČSN EN 50407-1 (347824) - 1.2.2005
Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Venkovní kabely.
223.00 Kč

ČSN EN 60034-1 (350000) - 1.2.2005
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti. (Platnost do 1.10.2013).
593.00 Kč

ČSN EN 60947-5-1-ed.2 (354101) - 1.2.2005
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů. (Platnost do 15.12.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 61076-2-103 (354621) - 1.2.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-103: Kruhové konektory - Dílčí specifikace pro řadu vícepólových konektorů (typ ’XLR’).
350.00 Kč

ČSN EN 60286-5-ed.2 (358292) - 1.2.2005
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče. (Platnost do 30.5.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 61338-2 (358454) - 1.2.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60444-7 (358490) - 1.2.2005
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 7: Měření náhlých změn aktivity a kmitočtu křemenných krystalových jednotek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61747-6 (358787) - 1.2.2005
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 6: Měřicí metody pro moduly s kapalnými krystaly - Typ transmisní. (Platnost do 30.7.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-6-2 (359242) - 1.2.2005
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2010).
350.00 Kč

ČSN EN 50172 (360631) - 1.2.2005
Systémy nouzového únikového osvětlení.
223.00 Kč

ČSN EN 62281 (364361) - 1.2.2005
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy. (Platnost do 9.1.2016).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-7 (369111) - 1.2.2005
Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 7: Latinská/řecká abeceda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - 1.2.2005
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - 1.2.2005
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura.
338.00 Kč

ČSN EN 50379-2 (378390) - 1.2.2005
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení. (Platnost do 19.3.2015).
186.00 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - 1.2.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Elektrické zařízení - Část 2-8: Silové kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TPG 90201 (380902) - 23.2.2005
Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu.
204.60 Kč

ČSN 386479:1998/Z1 (386479) - 1.2.2005
Stavba a provoz acetylenovodů.
29.00 Kč

ČSN EN 12094-4 (389231) - 1.2.2005
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče.
350.00 Kč

ČSN EN 13463-8 (389641) - 1.2.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k". (Platnost do 31.10.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 12441-1:2002/A1 (420630) - 1.2.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku - Titrační metoda.
62.00 Kč

ČSN EN 14242 (420673) - 1.2.2005
Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.
223.00 Kč

ČSN EN 10169-3 (421017) - 1.2.2005
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 3: Výrobky pro interiéry budov.
338.00 Kč

ČSN EN 10217-3 (421045) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí.
434.00 Kč

ČSN EN 10217-4 (421046) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
338.00 Kč

ČSN EN 10217-5 (421047) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách.
350.00 Kč

ČSN EN 10217-6 (421048) - 1.2.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách.
350.00 Kč

ČSN EN 10031 (429033) - 1.2.2005
Předvýrobky pro kování - Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 13675 (433001) - 1.2.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10424-1 (451330) - 1.2.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Rotační vrtné zařízení - Část 1: Součásti rotační vrtné tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 1735 (571007) - 1.2.2005
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN 1361 (635450) - 1.2.2005
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu leteckého paliva - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - 1.2.2005
Vývoj a používání požárních testů středního měřítka pro výrobky z plastů - Část 1: Obecné směrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14851 (640510) - 1.2.2005
Stanovení úplné aerobní biodegradibility plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - 1.2.2005
Stanovení úplné aerobní biodegrability plastů ve vodném prostředí - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14855 (640512) - 1.2.2005
Stanovení úplné aerobní biodegradibility a rozkladu plastů za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7792-1 (644101) - 1.2.2005
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7792-2 (644101) - 1.2.2005
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15103-1 (645101) - 1.2.2005
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15103-2 (645101) - 1.2.2005
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15526-1 (645701) - 1.2.2005
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15526-2 (645701) - 1.2.2005
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.2.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - 1.2.2005
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování konstrukčních slepů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - 1.2.2005
Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování konstrukčních slepů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1062-1 (672020) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1062-7 (672020) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15880 (673048) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontu mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - 1.2.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20° (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 764-1 (690004) - 1.2.2005
Tlaková zařízení - Část 1: Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost.
186.00 Kč

ČSN EN 13418 (691750) - 1.2.2005
Stroje pro zpracování pryže a plastů - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13616 (699116) - 1.2.2005
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva.
543.00 Kč

ČSN EN 572-9 (701010) - 1.2.2005
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 13279-2 (722485) - 1.2.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - 1.2.2005
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14316-1 (727218) - 1.2.2005
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Tepelně izolační výrobky vyráběné in situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro pojené a volně sypané výrobky před zabudováním do stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14317-1 (727219) - 1.2.2005
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Tepelně izolační výrobky vyráběné in situ z odlupovaného vermiculitu (EV) - Část 1: Specifikace pro pojené a volně sypané výrobky před zabudováním do stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14063-1 (727220) - 1.2.2005
Tepelně izolační materiály a výrobky - Lehčené tepelně izolační výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu (LWA) - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním do stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.2.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13880-5 (736182) - 1.2.2005
Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti stékání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-2 (738521) - 1.2.2005
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14019 (747210) - 1.2.2005
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 1462 (747706) - 1.2.2005
Žlabové háky - Požadavky a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6878 (757465) - 1.2.2005
Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným.
338.00 Kč

ČSN EN 13427 (770145) - 1.2.2005
Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů.
223.00 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - 1.2.2005
Obaly - Opakované použití.
223.00 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - 1.2.2005
Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu.
338.00 Kč

ČSN EN 14401 (770425) - 1.2.2005
Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů.
120.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17226 (793886) - 1.2.2005
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu formaldehydu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17234 (793887) - 1.2.2005
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení určitých azobarviv v barvených usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19953 (795234) - 1.2.2005
Obuv - Metody zkoušení podpatků - Odolnost proti příčnému nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1760-3 (833301) - 1.2.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.
543.00 Kč

ČSN EN 14181 (834780) - 1.2.2005
Stacionární zdroje emisí - Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů.
543.00 Kč

ČSN EN 13965-1 (838001) - 1.2.2005
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu.
434.00 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - 1.2.2005
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady.
434.00 Kč

ČSN EN 1060-4 (852701) - 1.2.2005
Neinvazivní tonometry - Část 4: Zkušební postupy k určení celkové přesnosti systému automatických neinvazivních tonometrů. (Platnost do 30.4.2017).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.2.2005
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jednorázové použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - 1.2.2005
Infuzní zařízení pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní zařízení pro použití s tlakovým infuzním přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-16-V1.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-16-V1.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-16-V1.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-7-V2.2.1 (875042) - 1.2.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300718-3-V1.2.1 (875064) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.2.1 (875090) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.2.1 (875090) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.2.1 (875090) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-28-V1.1.1 (875101) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.1 (875121) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.1.1 (875121) - 1.2.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300757-V1.5.1 (875504) - 1.2.2005
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301473-V1.3.1 (876042) - 1.2.2005
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13722 (910273) - 1.2.2005
Nábytek - Stanovení lesku povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13721 (910288) - 1.2.2005
Nábytek - Stanovení povrchového odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14073-3 (911115) - 1.2.2005
Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14074 (911116) - 1.2.2005
Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - 1.2.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 748 (940510) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 749 (940511) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Branky pro házenou - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 750 (940512) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1510 (940513) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro tenis - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1271 (940517) - 1.2.2005
Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14430 (945057) - 1.2.2005
Smalty - Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14483-1 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14483-2 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14483-3 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14483-4 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14483-5 (945066) - 1.2.2005
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14431 (945067) - 1.2.2005
Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.