Nové normy ČSN za prosinec 2023

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2023 v 09:00


ČSN ISO 13528 (010248) - 1.12.2023
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
768.00 Kč

ČSN EN 61124-ed.2:2013/Z1 (010644) - 1.12.2023
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61124-ed.3 (010644) - 1.12.2023
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-4:2020/Oprava2 (011300) - 1.12.2023
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
29.00 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - 1.12.2023
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - 1.12.2023
Posuzování shody - Obecné požadavky na kompetenci poskytovatelů zkoušení způsobilosti.
593.00 Kč

ČSN EN 549+A1 (029283) - 1.12.2023
Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - 1.12.2023
Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - 1.12.2023
Svařování, pájení na tvrdo, pájení na měkko a řezání - Přehled metod a jejich číslování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - 1.12.2023
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - 1.12.2023
Svařování - Obecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 30-1-2-ed.2 (061410) - 1.12.2023
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s troubami s nucenou konvekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 30-1-2:2012/Z1 (061410) - 1.12.2023
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí.
29.00 Kč

ČSN EN 303-5+A1 (075303) - 1.12.2023
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.
593.00 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - 1.12.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60534-1-ed.2 (134510) - 1.12.2023
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60534-1:2006/Z1 (134510) - 1.12.2023
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 5117 (134800) - 1.12.2023
Automatické odvaděče kondenzátu - Zkoušky výrobních a výkonnostních charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1253-8 (136366) - 1.12.2023
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou.
350.00 Kč

ČSN EN 16440-2 (140648) - 1.12.2023
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 2: Eutektická chladírenská zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-0 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 1-0: Profily sběrnice pole - Obecné pojmy a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-1 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-1: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-16 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-16: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-19 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-19: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-2 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-2: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-22 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 1-22: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 22 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-3 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-3: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-4 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-4: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-5 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-5: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-6 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-6: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-8 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-8: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-9 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-9: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-1-ed.5:2019/Z1 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-0 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-0: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-10 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-10: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-11 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-11: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-12 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-12: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-13 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-13: Doplňkové profily v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-14 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-14: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-15 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-15: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-16 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-16: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-17 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-17: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-18 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-18: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-19 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-19: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 19 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-2 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-2: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-20 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-20: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 20 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-21 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-21: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 21 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-3 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-3: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-4 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-4: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-6 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové sítě - Profily - Část 2-6: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-8 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2-8: Dodatečné profily sběrnice pole založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61784-2-ed.4:2019/Z1 (184001) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62439-3-ed.4:2022/Oprava1 (184022) - 1.12.2023
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - 1.12.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - 1.12.2023
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 772 (259300) - 1.12.2023
Hydrometrie - Slovník a značky.
768.00 Kč

ČSN EN 16194 (269387) - 1.12.2023
Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 7131 (277410) - 1.12.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Nakladače - Terminologie a obchodní specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15654-1+A1 (280515) - 1.12.2023
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu.
350.00 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - 1.12.2023
Inteligentní dopravní systémy - Asistence při manévrování v nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 3323 (310134) - 1.12.2023
Letadla - Hydraulické součásti - Značení udávající kapalinu, pro kterou je součást schválena.
120.00 Kč

ČSN EN 9215 (310437) - 1.12.2023
Management programu - Definice zdůvodnění a kvalifikace - Návod k vypracování plánu odůvodnění definice a dokumentace odůvodnění definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-60 (310510) - 1.12.2023
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16602-60-13 (310510) - 1.12.2023
Zabezpečování kosmických produktů - Standardní elektrické, elektronické a elektromechanické součástky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 4165-002 (311812) - 1.12.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4269 (313394) - 1.12.2023
Letectví a kosmonautika - Matice k přinýtování samojistné, posuvné, s oboustrannou zkrácenou přírubou, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - 1.12.2023
Malá plavidla - Požární ochrana.
350.00 Kč

ČSN EN 50491-4-1:2013/Z1 (332151) - 1.12.2023
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídících systémů budov (BACS).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-4:2022/Oprava1 (332151) - 1.12.2023
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN IEC 55036:2021/A1 (334215) - 1.12.2023
Elektrická a hybridní silniční vozidla - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů mimo vozidla pod 30 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62351-3-ed.2 (335011) - 1.12.2023
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62351-3:2015/Z1 (335011) - 1.12.2023
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62351-9-ed.2 (335011) - 1.12.2023
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 62351-9:2018/Z1 (335011) - 1.12.2023
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-301 (336000) - 1.12.2023
Technologie palivových článků - Část 8-301: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Ukládání do methanových energetických systémů založených na bázi tuhých oxidů včetně reverzního provozu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61340-2-3-ed.2:2017/Oprava1 (346440) - 1.12.2023
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 50399-ed.2 (347113) - 1.12.2023
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
593.00 Kč

ČSN EN 50399:2012/Z1 (347113) - 1.12.2023
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
29.00 Kč

ČSN EN 50575:2015/Oprava1 (347113) - 1.12.2023
Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.
29.00 Kč

ČSN EN 50576 (347113) - 1.12.2023
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň.
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50576:2017/Z1 (347113) - 1.12.2023
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60076-25 (351001) - 1.12.2023
Výkonové transformátory - Část 25: Odporníky pro uzemnění uzlu.
338.00 Kč

ČSN EN 62927:2018/A1 (351613) - 1.12.2023
Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2:2008/Z1 (351720) - 1.12.2023
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-5-1-ed.3 (351720) - 1.12.2023
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické (Norma k přímému použití jako ČSN).
2834.00 Kč

ČSN EN 60947-6-2-ed.2:2003/Z1 (354101) - 1.12.2023
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-6-2-ed.3 (354101) - 1.12.2023
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-1-ed.4:2023/Oprava1 (354513) - 1.12.2023
Vidlice, pevné nebo pohyblivé zásuvky a přívodky pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-115 (354621) - 1.12.2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-115: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro 12pólové konektory se jmenovitým proudem 2 A se západkovou aretací a s kovovým pouzdrem IP65/IP67. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63287-2 (358777) - 1.12.2023
Polovodičové součástky - Směrnice pro kvalifikační spolehlivostní plány polovodičů - Část 2: Koncept profilu nasazení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61967-8-ed.2 (358798) - 1.12.2023
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního páskového vedení IC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61967-8:2012/Z1 (358798) - 1.12.2023
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62228-3:2019/Oprava1 (358798) - 1.12.2023
Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61249-6-3 (359066) - 1.12.2023
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 6-3: Dílčí soubor specifikací pro výztužné materiály - Specifikace hotové tkaniny z "E" skla pro desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61744-ed.2:2006/Z1 (359204) - 1.12.2023
Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61744-ed.3 (359204) - 1.12.2023
Kalibrace zkušebních sestav pro měření chromatické disperze optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-1-1-ed.3:2016/Z1 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-1-ed.4 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z4 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z5 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23-ed.2:2020/Z6 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-301 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-301: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Zkouška ohybem, metoda G1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-303 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-303: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Rozměry pásků - Otvor měrky, metoda G3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-309 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 1-309: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků - Vytékání a odpařování plnicích nebo zalévacích směsí, metoda G9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60794-2-10-ed.2:2012/Z1 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-10-ed.3 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-22-ed.2 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely pro použití v zakončených rozbočovacích kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-22:2017/Z1 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50-ed.2:2020/Z1 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50-ed.3 (359223) - 1.12.2023
Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-3-4-ed.2:2013/Z1 (359252) - 1.12.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-4-ed.3 (359252) - 1.12.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-53-ed.2:2021/Oprava1 (359252) - 1.12.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu (včetně vláknového). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63267-1 (359263) - 1.12.2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Mnohovidová vlákna s průměrem jádra 50 um se zvýšenou odolností proti makroohybu - Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61820-3-4 (360065) - 1.12.2023
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-4: Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z51 (360340) - 1.12.2023
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z51 (360340) - 1.12.2023
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 61770-ed.2:2010/A12/Oprava2 (361020) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-23-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/Z1 (361045) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-45-ed.2:2003/A11 (361045) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-23-ed.3 (361050) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-23-ed.3:2023/A1 (361050) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-23-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-40-ed.3 (361050) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-40-ed.3:2023/A11 (361050) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
223.00 Kč

ČSN EN 50723 (361060) - 1.12.2023
Metoda měření pro posuzování kompatibility indukční varné desky a nádoby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60350-1-ed.2:2017/Z1 (361060) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60350-1-ed.3 (361060) - 1.12.2023
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 63474 (361060) - 1.12.2023
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných spotřebních a okrajových zařízení v pohotovostním stavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7:2023/Oprava1 (361510) - 1.12.2023
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-3-ed.5:2021/Oprava1 (364110) - 1.12.2023
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62620:2015/A1 (364362) - 1.12.2023
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - 1.12.2023
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 2382-37 (369001) - 1.12.2023
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika.
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 23053 (369017) - 1.12.2023
Rámec pro systémy umělé inteligence (Al) používající strojové učení (ML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 22989 (369019) - 1.12.2023
Informační technologie - Umělá inteligence - Pojmy a terminologie umělé inteligence (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - 1.12.2023
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro management rizik informační bezpečnosti.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 2610 (385582) - 1.12.2023
Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu aminů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20785-3 (404308) - 1.12.2023
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - 1.12.2023
Prášková metalurgie - Slovník.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5842 (420051) - 1.12.2023
Prášková metalurgie - Izostatické lisování za tepla - Detekce argonu pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3785 (420307) - 1.12.2023
Kovové materiály - Označování os zkušebních těles v návaznosti na texturu výrobku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14556 (420380) - 1.12.2023
Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN ISO 9649 (420419) - 1.12.2023
Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3995 (420761) - 1.12.2023
Kovové prášky - Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-1 (420767) - 1.12.2023
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 1: Obecné pokyny.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4491-2 (420767) - 1.12.2023
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem (vodíková ztráta).
223.00 Kč

ČSN EN 12449 (421320) - 1.12.2023
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
434.00 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - 1.12.2023
Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 10244-2 (426611) - 1.12.2023
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27971 (461028) - 1.12.2023
Obiloviny a výrobky z obilovin - Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) - Stanovení vlastností těsta z komerčně dostupné nebo pro zkušební účely určené mouky při konstantní hydrataci pomocí alveografu a metodika zkušebního mletí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17853 (467070) - 1.12.2023
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení intaktních glukosinolátů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17697 (467071) - 1.12.2023
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - PFGE typizace laktobacilů, pediokoků, enterokoků a bacilů v krmivech.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19472-2 (476015) - 1.12.2023
Lesnická strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Navijáky pro pomocnou trakci.
434.00 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - 1.12.2023
Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17851 (560668) - 1.12.2023
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, TI, U a Zn v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 22003-1 (569611) - 1.12.2023
Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin.
350.00 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - 1.12.2023
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN EN 17867 (656179) - 1.12.2023
Benzinová paliva pro malé spalovací motory - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - 1.12.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - 1.12.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - 1.12.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - 1.12.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - 1.12.2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-12 (671300) - 1.12.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 12: Slída muskovitovitého typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-2 (671300) - 1.12.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-22 (671300) - 1.12.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-3 (671300) - 1.12.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Blanc fixe (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-4 (671300) - 1.12.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 4: Plavená křída (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-5 (671300) - 1.12.2023
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1247-1 (671421) - 1.12.2023
Hliníkové pigmenty pro nátěrové hmoty - Část 1: Obecná ustanovení pro hliníkové pigmenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1247-2 (671421) - 1.12.2023
Hliníkové pigmenty pro nátěrové hmoty - Část 2: Vakuově metalizované hliníkové pigmenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - 1.12.2023
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4803 (704024) - 1.12.2023
Laboratorní sklo - Trubice z boritokřemičitého skla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - 1.12.2023
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení změn hmotnosti a objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - 1.12.2023
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky.
543.00 Kč

ČSN ISO 27447 (727405) - 1.12.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro antibakteriální účinnost polovodičových fotokatalytických materiálů.
338.00 Kč

ČSN ISO 27448 (727406) - 1.12.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro samočisticí vlastnosti polovodičových fotokatalytických materiálů - Měření kontaktního úhlu kapky vody.
223.00 Kč

ČSN EN 12354-5 (730512) - 1.12.2023
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 16733-1 (730825) - 1.12.2023
Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 16733-2 (730825) - 1.12.2023
Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 2: Návrhové požáry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 23932-1 (730826) - 1.12.2023
Požárněbezpečnostní inženýrství - Obecné zásady - Část 1: Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 29761 (730827) - 1.12.2023
Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových scénářů chování uživatelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 13501-6-ed.2:2019/Z2 (730860) - 1.12.2023
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů.
29.00 Kč

ČSN EN 13501-6+A1 (730860) - 1.12.2023
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - 1.12.2023
Zkoušky reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.
350.00 Kč

TNI PREN 1995-1-1 (731701) - 1.12.2023
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2796.00 Kč

TNI PREN 1995-1-2 (731701) - 1.12.2023
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

TNI PREN 1995-3 (732810) - 1.12.2023
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Provádění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 12697-47 (736160) - 1.12.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

TNI PREN 1995-2 (736212) - 1.12.2023
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 1004-2 (738112) - 1.12.2023
Pojízdná dílcová věžová lešení - Část 2: Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání.
223.00 Kč

ČSN EN 508-3+A1 (747715) - 1.12.2023
Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - 1.12.2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - 1.12.2023
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - 1.12.2023
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7704 (757812) - 1.12.2023
Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23702-1 (793870) - 1.12.2023
Usně - Perfluoralkylové a polyfluoralkylové sloučeniny - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrakční metodou pomocí kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18218-1 (793891) - 1.12.2023
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů (APEO) - Část 1: Přímá metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 17945 (800084) - 1.12.2023
Textilie a textilní výrobky - Textilie s integrovanou elektronikou a ICT - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4484-3 (800088) - 1.12.2023
Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 3: Měření hmotnosti zachyceného materiálu uvolněného z textilních finálních výrobků při domácím praní.
350.00 Kč

ČSN EN 14058+A1 (832766) - 1.12.2023
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN 17558 (833515) - 1.12.2023
Ergonomie - Ergonomie souprav OOP (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15267-1 (834790) - 1.12.2023
Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 1: Obecné principy certifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15267-2 (834790) - 1.12.2023
Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce a dohled nad výrobním procesem po certifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14470-1 (847520) - 1.12.2023
Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24072 (852132) - 1.12.2023
Zkušební metoda zadržování bakterií v aerosolu u přívodu vzduchu pro aplikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-15 (855220) - 1.12.2023
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22367 (855232) - 1.12.2023
Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře.
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 11137-4 (855253) - 1.12.2023
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 4: Návod pro řízení procesu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13004 (855258) - 1.12.2023
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20749 (856309) - 1.12.2023
Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - 1.12.2023
Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17861 (917893) - 1.12.2023
Pružné textilní, laminátové a modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem - Cirkulární ekonomika - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 564 (942001) - 1.12.2023
Horolezecká výzbroj - Pomocné šňůry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 892+A3 (942007) - 1.12.2023
Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13089+A3 (942016) - 1.12.2023
Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1466-ed.2 (943410) - 1.12.2023
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1466:2015/Z1 (943410) - 1.12.2023
Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 17820 (961581) - 1.12.2023
Ochrana kulturního dědictví - Specifikace pro správu sbírek movitého kulturního dědictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19123-1 (979842) - 1.12.2023
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19123-3 (979842) - 1.12.2023
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí - Část 3: Základy zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19150-6 (979871) - 1.12.2023
Geografické informace - Ontologie - Část 6: Registr ontologie služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17117-1:2019/Z1 (980030) - 1.12.2023
Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - 1.12.2023
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.