Nové normy ČSN za březen 2008

od NORMSERVISČSN OHSAS 18001 (010801) - 1.3.2008
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (050331) - 1.3.2008
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15481 (051318) - 1.3.2008
Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek.
186.00 Kč

ČSN EN 15378 (060402) - 1.3.2008
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14829 (061404) - 1.3.2008
Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW.
567.00 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.3.2008
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.3.2008
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
945.00 Kč

ČSN EN 1123-2+A1 (132201) - 1.3.2008
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - 1.3.2008
Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické součásti instalované na motoru.
186.00 Kč

ČSN EN 60446-ed.2 (330165) - 1.3.2008
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi. (Platnost do 1.11.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-1-ed.2 (332320) - 1.3.2008
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d". (Platnost do 1.8.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/A1 (333500) - 1.3.2008
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
62.00 Kč

ČSN EN 50155-ed.3 (333555) - 1.3.2008
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel. (Platnost do 13.10.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.2 (345685) - 1.3.2008
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.8.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 60068-3-11 (345791) - 1.3.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách.
338.00 Kč

ČSN 347616-1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN 347616-2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 2: Zvláštní zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN 347616-3A1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm.
186.00 Kč

ČSN 347616-3A2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A2: Vícepárový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm.
223.00 Kč

ČSN 347616-3E (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl E: Vícežilový kabel 450/750 V s polyethylenovou izolací a pláštěm.
223.00 Kč

ČSN 347616-3F1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F1: Stíněné pancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
62.00 Kč

ČSN 347616-3F2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F2: Jedno a vícepárové pancéřované stíněné signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm.
62.00 Kč

ČSN 347616-3F3 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F3: Vícežilové pancéřované kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
62.00 Kč

ČSN 347616-3K (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl K: Vícepárové a vícečtyřkové kabely s měděnými jádry, plná nebo pěnová izolace s nebo bez podélných a/nebo radiálních nepropustností s pancířem a s pláštěm z PVC nebo polyethylenu.
338.00 Kč

ČSN 347616-4B1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem a bez kovového obalu.
223.00 Kč

ČSN 347616-4B2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem a bez kovového obalu.
223.00 Kč

ČSN 347616-4C1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C1: Kabely 300/500 V s plnými nebo lanovanými jádry a se společným stíněním nebo bez společného stínění.
223.00 Kč

ČSN 347616-4C2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V.
223.00 Kč

ČSN EN 50290-2-21:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci.
120.00 Kč

ČSN EN 50290-2-22:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro pláště.
120.00 Kč

ČSN EN 50290-2-26:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene.
120.00 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.4 (354101) - 1.3.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Platnost do 19.2.2024).
1254.00 Kč

ČSN EN 60309-4 (354513) - 1.3.2008
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování. (Platnost do 17.6.2025).
338.00 Kč

ČSN 354701-2 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až I. (Platnost do 1.9.2013).
945.00 Kč

ČSN 354701-3 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F. (Platnost do 1.9.2013).
945.00 Kč

ČSN EN 60269-1-ed.3 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.2 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků. (Platnost do 1.9.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 61098 (356619) - 1.3.2008
Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob.
543.00 Kč

ČSN EN 62421 (359330) - 1.3.2008
Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-13 (361550) - 1.3.2008
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily.
350.00 Kč

ČSN EN 61097-1-ed.2 (367810) - 1.3.2008
Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN CLC/TR 50090-9-2 (368051) - 1.3.2008
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 9-2: Požadavky na instalaci - Kontrola a zkoušení instalací HBES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - 1.3.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860) - 1.3.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - 1.3.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861) - 1.3.2008
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 1: Principy a základní struktura.
567.00 Kč

ČSN EN 60670-21 (370100) - 1.3.2008
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky.
223.00 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - 1.3.2008
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - 1.3.2008
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování větracích systémů pro odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700) - 1.3.2008
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - 1.3.2008
Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3954 (420751) - 1.3.2008
Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků.
186.00 Kč

ČSN EN 848-3 (496123) - 1.3.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7218 (560103) - 1.3.2008
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 3582:2001/A1 (645464) - 1.3.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - 1.3.2008
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (přísadami) (PP-MD) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14596 (656036) - 1.3.2008
Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - 1.3.2008
Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - 1.3.2008
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - 1.3.2008
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky.
186.00 Kč

ČSN EN 13043:2004/Z2 (721501) - 1.3.2008
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
29.00 Kč

ČSN EN 13224+A1 (723051) - 1.3.2008
Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky. (Platnost do 1.9.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 12794+A1 (723056) - 1.3.2008
Betonové prefabrikáty - Základové piloty.
434.00 Kč

ČSN EN 15050 (723063) - 1.3.2008
Betonové prefabrikáty - Mostní prvky. (Platnost do 1.12.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 14845-1 (723433) - 1.3.2008
Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony.
186.00 Kč

ČSN EN 1991-4 (730035) - 1.3.2008
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
768.00 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - 1.3.2008
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí.
567.00 Kč

ČSN EN 15255 (730323) - 1.3.2008
Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15265 (730325) - 1.3.2008
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami - Obecná kritéria a ověřovací postupy.
567.00 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.3.2008
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN 1997-2 (731000) - 1.3.2008
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
1159.00 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - 1.3.2008
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování.
223.00 Kč

ČSN 733610 (733610) - 1.3.2008
Navrhování klempířských konstrukcí.
593.00 Kč

ČSN 736121 (736121) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
350.00 Kč

ČSN 736122 (736122) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody.
350.00 Kč

ČSN 736124-1 (736124) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
186.00 Kč

ČSN 736124-2 (736124) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton.
186.00 Kč

ČSN 736127-1 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou.
120.00 Kč

ČSN 736127-2 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam.
120.00 Kč

ČSN 736127-3 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton.
186.00 Kč

ČSN 736127-4 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí.
120.00 Kč

ČSN EN 13108-1 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton. (Platnost do 30.3.2018).
567.00 Kč

ČSN EN 13108-2 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy. (Platnost do 30.3.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-20 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu. (Platnost do 30.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 13108-21 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce. (Platnost do 30.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 13108-5 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový. (Platnost do 30.3.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-6 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt. (Platnost do 30.3.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-7 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní. (Platnost do 30.3.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-8 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál. (Platnost do 30.3.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 12970 (736153) - 1.3.2008
Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi stmelené cementem.
350.00 Kč

ČSN EN 14227-10 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem.
338.00 Kč

ČSN EN 14227-11 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem.
338.00 Kč

ČSN EN 14227-12 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou.
338.00 Kč

ČSN EN 14227-13 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy.
338.00 Kč

ČSN EN 14227-14 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené popílkem.
338.00 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou.
434.00 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi stmelené popílkem.
434.00 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy.
186.00 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy.
350.00 Kč

ČSN EN 13443-1+A1 (755463) - 1.3.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15178 (770056) - 1.3.2008
Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1077 (832164) - 1.3.2008
Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - 1.3.2008
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9185 (832747) - 1.3.2008
Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem.
223.00 Kč

ČSN EN 343+A1 (832761) - 1.3.2008
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.
223.00 Kč

ČSN EN 1486 (832801) - 1.3.2008
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - 1.3.2008
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15428 (836633) - 1.3.2008
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení distribuce velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.3.2008
Primární obalové materiály zdravotnických výrobků - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2000 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - 1.3.2008
Tužkové injektory pro lékařské účely - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro elektronické a elektromechanické tužkové injektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10650-2 (856073) - 1.3.2008
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace - Část 2: Diodové (LED) světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302194-2-V1.1.2 (875135) - 1.3.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.2.3 (878595) - 1.3.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12586 (943428) - 1.3.2008
Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN ISO 15531-1 (974104) - 1.3.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.