Nové normy ČSN za březen 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2008 v 09:00


ČSN OHSAS 18001 (010801) - 1.3.2008
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky.
394.90 Kč

ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (050331) - 1.3.2008
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834.
306.90 Kč

TNI CEN/TR 15481 (051318) - 1.3.2008
Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek.
169.40 Kč

ČSN EN 15378 (060402) - 1.3.2008
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14829 (061404) - 1.3.2008
Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW.
515.90 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.3.2008
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.3.2008
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
859.10 Kč

ČSN EN 1123-2+A1 (132201) - 1.3.2008
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - 1.3.2008
Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické součásti instalované na motoru.
169.40 Kč

ČSN EN 60446-ed.2 (330165) - 1.3.2008
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi. (Platnost do 1.11.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-1-ed.2 (332320) - 1.3.2008
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d". (Platnost do 1.8.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/A1 (333500) - 1.3.2008
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
56.10 Kč

ČSN EN 50155-ed.3 (333555) - 1.3.2008
Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel. (Platnost do 13.10.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.2 (345685) - 1.3.2008
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.8.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 60068-3-11 (345791) - 1.3.2008
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-11: Doprovodná dokumentace a návod - Výpočet nejistoty podmínek v klimatických zkušebních komorách.
306.90 Kč

ČSN 347616-1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN 347616-2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 2: Zvláštní zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN 347616-3A1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm.
169.40 Kč

ČSN 347616-3A2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A2: Vícepárový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm.
202.40 Kč

ČSN 347616-3E (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl E: Vícežilový kabel 450/750 V s polyethylenovou izolací a pláštěm.
202.40 Kč

ČSN 347616-3F1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F1: Stíněné pancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
56.10 Kč

ČSN 347616-3F2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F2: Jedno a vícepárové pancéřované stíněné signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm.
56.10 Kč

ČSN 347616-3F3 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F3: Vícežilové pancéřované kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm.
56.10 Kč

ČSN 347616-3K (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl K: Vícepárové a vícečtyřkové kabely s měděnými jádry, plná nebo pěnová izolace s nebo bez podélných a/nebo radiálních nepropustností s pancířem a s pláštěm z PVC nebo polyethylenu.
306.90 Kč

ČSN 347616-4B1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem a bez kovového obalu.
202.40 Kč

ČSN 347616-4B2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem a bez kovového obalu.
202.40 Kč

ČSN 347616-4C1 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C1: Kabely 300/500 V s plnými nebo lanovanými jádry a se společným stíněním nebo bez společného stínění.
202.40 Kč

ČSN 347616-4C2 (347616) - 1.3.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V.
202.40 Kč

ČSN EN 50290-2-21:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci.
108.90 Kč

ČSN EN 50290-2-22:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro pláště.
108.90 Kč

ČSN EN 50290-2-26:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene.
108.90 Kč

ČSN EN 50290-2-27:2002/A1 (347820) - 1.3.2008
Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene.
108.90 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.4 (354101) - 1.3.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Platnost do 19.2.2024).
1140.00 Kč

ČSN EN 60309-4 (354513) - 1.3.2008
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování.
306.90 Kč

ČSN 354701-2 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až I. (Platnost do 1.9.2013).
859.10 Kč

ČSN 354701-3 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F. (Platnost do 1.9.2013).
859.10 Kč

ČSN EN 60269-1-ed.3 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.2 (354701) - 1.3.2008
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků. (Platnost do 1.9.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 61098 (356619) - 1.3.2008
Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob.
493.90 Kč

ČSN EN 62421 (359330) - 1.3.2008
Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-13 (361550) - 1.3.2008
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily.
317.90 Kč

ČSN EN 61097-1-ed.2 (367810) - 1.3.2008
Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN CLC/TR 50090-9-2 (368051) - 1.3.2008
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 9-2: Požadavky na instalaci - Kontrola a zkoušení instalací HBES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - 1.3.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-3 (369860) - 1.3.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 3: Spektrální data vzoru prstu.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-8 (369860) - 1.3.2008
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19795-1 (369861) - 1.3.2008
Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 1: Principy a základní struktura.
515.90 Kč

ČSN EN 60670-21 (370100) - 1.3.2008
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky.
202.40 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - 1.3.2008
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - 1.3.2008
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování větracích systémů pro odvod kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700) - 1.3.2008
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - 1.3.2008
Plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3954 (420751) - 1.3.2008
Prášky pro práškovou metalurgii - Odběr vzorků.
169.40 Kč

ČSN EN 848-3 (496123) - 1.3.2008
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 7218 (560103) - 1.3.2008
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 3582:2001/A1 (645464) - 1.3.2008
Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - 1.3.2008
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (přísadami) (PP-MD) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14596 (656036) - 1.3.2008
Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - 1.3.2008
Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - 1.3.2008
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4628-6 (673071) - 1.3.2008
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky.
169.40 Kč

ČSN EN 13043:2004/Z2 (721501) - 1.3.2008
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
26.40 Kč

ČSN EN 13224+A1 (723051) - 1.3.2008
Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky. (Platnost do 1.9.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 12794+A1 (723056) - 1.3.2008
Betonové prefabrikáty - Základové piloty.
394.90 Kč

ČSN EN 15050 (723063) - 1.3.2008
Betonové prefabrikáty - Mostní prvky. (Platnost do 1.12.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 14845-1 (723433) - 1.3.2008
Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony.
169.40 Kč

ČSN EN 1991-4 (730035) - 1.3.2008
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
698.50 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - 1.3.2008
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí.
515.90 Kč

ČSN EN 15255 (730323) - 1.3.2008
Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15265 (730325) - 1.3.2008
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami - Obecná kritéria a ověřovací postupy.
515.90 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.3.2008
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN 1997-2 (731000) - 1.3.2008
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
1053.80 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - 1.3.2008
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování.
202.40 Kč

ČSN 733610 (733610) - 1.3.2008
Navrhování klempířských konstrukcí.
539.00 Kč

ČSN 736121 (736121) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
317.90 Kč

ČSN 736122 (736122) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody.
317.90 Kč

ČSN 736124-1 (736124) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
169.40 Kč

ČSN 736124-2 (736124) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton.
169.40 Kč

ČSN 736127-1 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou.
108.90 Kč

ČSN 736127-2 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam.
108.90 Kč

ČSN 736127-3 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton.
169.40 Kč

ČSN 736127-4 (736127) - 1.3.2008
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí.
108.90 Kč

ČSN EN 13108-1 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton. (Platnost do 30.3.2018).
515.90 Kč

ČSN EN 13108-2 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy. (Platnost do 30.3.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-20 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu. (Platnost do 30.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 13108-21 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce. (Platnost do 30.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 13108-5 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový. (Platnost do 30.3.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-6 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt. (Platnost do 30.3.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-7 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní. (Platnost do 30.3.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-8 (736140) - 1.3.2008
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál. (Platnost do 30.3.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 12970 (736153) - 1.3.2008
Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi stmelené cementem.
317.90 Kč

ČSN EN 14227-10 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem.
306.90 Kč

ČSN EN 14227-11 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem.
306.90 Kč

ČSN EN 14227-12 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou.
306.90 Kč

ČSN EN 14227-13 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy.
306.90 Kč

ČSN EN 14227-14 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené popílkem.
306.90 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou.
394.90 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi stmelené popílkem.
394.90 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy.
169.40 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - 1.3.2008
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy.
317.90 Kč

ČSN EN 13443-1+A1 (755463) - 1.3.2008
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15178 (770056) - 1.3.2008
Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1077 (832164) - 1.3.2008
Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - 1.3.2008
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9185 (832747) - 1.3.2008
Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem.
202.40 Kč

ČSN EN 343+A1 (832761) - 1.3.2008
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.
202.40 Kč

ČSN EN 1486 (832801) - 1.3.2008
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - 1.3.2008
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15428 (836633) - 1.3.2008
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení distribuce velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.3.2008
Primární obalové materiály zdravotnických výrobků - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001: 2000 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - 1.3.2008
Tužkové injektory pro lékařské účely - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro elektronické a elektromechanické tužkové injektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10650-2 (856073) - 1.3.2008
Stomatologie - Aktivní aktivátory polymerizace - Část 2: Diodové (LED) světelné zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302194-2-V1.1.2 (875135) - 1.3.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.2.3 (878595) - 1.3.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12586 (943428) - 1.3.2008
Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN ISO 15531-1 (974104) - 1.3.2008
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)