Nové normy ČSN za únor 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 16063-1:2000/Amd.1 (011417) - 1.2.2017
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí.
56.10 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - 1.2.2017
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-6 (011720) - 1.2.2017
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10228-1 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10228-2 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10228-3 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10228-4 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16714-1 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy.
169.40 Kč

ČSN EN 16714-2 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN 16714-3 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice.
169.40 Kč

TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ISO 14296 (018285) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.2.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 24102-2 (018404) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 2: Vzdálený management ITS-SCU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 17438-1 (018474) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.2.2017
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - 1.2.2017
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - 1.2.2017
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17777 (055318) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19288 (055328) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16892 (056838) - 1.2.2017
Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 736-2 (133001) - 1.2.2017
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur.
202.40 Kč

ČSN EN 12760 (133015) - 1.2.2017
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16825 (142742) - 1.2.2017
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61987-14 (180410) - 1.2.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61784-3-ed.3 (184001) - 1.2.2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - 1.2.2017
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník a obecné vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61515-ed.2 (258337) - 1.2.2017
Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 5048:1994/Oprava1 (263102) - 1.2.2017
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů - Pásové dopravníky s nosnými válečky - Výpočet výkonu a tahových sil.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-1:2016/Oprava1 (268812) - 1.2.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 3691-5:2016/Oprava1 (268812) - 1.2.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
56.10 Kč

ČSN ISO 668:2015/Amd.1 (269341) - 1.2.2017
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti.
56.10 Kč

ČSN ISO 668:2015/Amd.2 (269341) - 1.2.2017
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti.
56.10 Kč

ČSN EN 13001-3-5 (270105) - 1.2.2017
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16811-1 (278334) - 1.2.2017
Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16811-2 (278334) - 1.2.2017
Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16186-3 (281551) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15220 (284054) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16602-20-07 (310510) - 1.2.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16602-20-08 (310510) - 1.2.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-70-71 (310510) - 1.2.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-32-08 (310540) - 1.2.2017
Kosmické inženýrství - Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 8056-2+Amd.1 (311837) - 1.2.2017
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 2: Koncovky - Obecné požadavky a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16501 (319807) - 1.2.2017
Uspořádání letového provozu - Specifikace zajištění úrovně letového provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7236 (323551) - 1.2.2017
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50553:2013/A1 (330620) - 1.2.2017
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
108.90 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - 1.2.2017
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody.
539.00 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - 1.2.2017
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav.
493.90 Kč

ČSN EN 62325-351-ed.2 (335000) - 1.2.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 62325-451-6 (335000) - 1.2.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.6.2021).
1053.80 Kč

ČSN EN 62361-100 (335001) - 1.2.2017
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dloudodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schémat XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50628 (341415) - 1.2.2017
Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech.
515.90 Kč

ČSN EN 61851-1-ed.2:2011/Z1 (341590) - 1.2.2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - 1.2.2017
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD).
859.10 Kč

ČSN EN 62625-2 (342671) - 1.2.2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody.
493.90 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - 1.2.2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50399:2012/A1 (347113) - 1.2.2017
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
169.40 Kč

ČSN EN 50575:2015/A1 (347113) - 1.2.2017
Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.
108.90 Kč

ČSN EN 60966-2-4-ed.3 (347720) - 1.2.2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60153-1 (347910) - 1.2.2017
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60153-2 (347910) - 1.2.2017
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60154-1 (347984) - 1.2.2017
Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61466-1-ed.2 (348054) - 1.2.2017
Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61058-1-1 (354107) - 1.2.2017
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61058-1-2 (354107) - 1.2.2017
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61227 (356624) - 1.2.2017
Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60062-ed.3 (358014) - 1.2.2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2:2014/A1 (358291) - 1.2.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60384-3-ed.2 (358291) - 1.2.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60758-ed.3 (358416) - 1.2.2017
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60749-44 (358799) - 1.2.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61189-2-719 (359039) - 1.2.2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61189-5-1 (359039) - 1.2.2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-1: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Návod pro osazené desky s plošnými spoji.
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z45 (360340) - 1.2.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z43 (360340) - 1.2.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z44 (360340) - 1.2.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 62841-3-9:2016/Oprava1 (361510) - 1.2.2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
56.10 Kč

ČSN EN 60904-3-ed.3 (364604) - 1.2.2017
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.7.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 62788-1-2 (364660) - 1.2.2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62702-1-1 (367008) - 1.2.2017
Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61937-7-ed.2:2006/A1 (367552) - 1.2.2017
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62605-ed.2 (368618) - 1.2.2017
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1390.80 Kč

ČSN EN 60990-ed.2 (369060) - 1.2.2017
Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem.
493.90 Kč

ČSN EN 50310-ed.4 (369072) - 1.2.2017
Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.
394.90 Kč

ČSN EN 1866-1:2008/Oprava1 (389161) - 1.2.2017
Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - 1.2.2017
Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
306.90 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.2.2017
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely.
394.90 Kč

ČSN EN 10213+A1 (421262) - 1.2.2017
Ocelové odlitky pro tlakové účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - 1.2.2017
Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - 1.2.2017
Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění.
317.90 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - 1.2.2017
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.2.2017
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - 1.2.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN EN ISO 14244 (461044) - 1.2.2017
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - 1.2.2017
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače.
317.90 Kč

ČSN EN 16831 (472012) - 1.2.2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 350 (490081) - 1.2.2017
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 49-1 (490693) - 1.2.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 47 (490695) - 1.2.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - 1.2.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - 1.2.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - 1.2.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - 1.2.2017
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.2.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - 1.2.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH).
169.40 Kč

ČSN EN 16643 (635423) - 1.2.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - 1.2.2017
Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4590 (645412) - 1.2.2017
Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - 1.2.2017
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - 1.2.2017
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - 1.2.2017
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
306.90 Kč

ČSN 656508:2013/Z1 (656508) - 1.2.2017
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
56.10 Kč

ČSN 656691:2014/Oprava1 (656691) - 1.2.2017
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - 1.2.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 204 (668503) - 1.2.2017
Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 205 (668508) - 1.2.2017
Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12765 (668523) - 1.2.2017
Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - 1.2.2017
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - 1.2.2017
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - 1.2.2017
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení třecích vlastností filmů potenciálně vhodných pro lepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 764-1+A1 (690004) - 1.2.2017
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - 1.2.2017
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - 1.2.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - 1.2.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14025+A1 (699025) - 1.2.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14595 (699035) - 1.2.2017
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - 1.2.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - 1.2.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - 1.2.2017
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15148:2004/A1 (730314) - 1.2.2017
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.2.2017
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13108-3-ed.2 (736140) - 1.2.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-4-ed.2 (736140) - 1.2.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13108-9 (736140) - 1.2.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultra tenké vrstvy z asfaltového betonu (UTLAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.
169.40 Kč

ČSN EN 16729-1 (736390) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení.
394.90 Kč

ČSN EN 1794-3 (737061) - 1.2.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12608-1 (746707) - 1.2.2017
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy.
306.90 Kč

TNV 754934 (754934) - 1.2.2017
Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic.
276.00 Kč

ČSN 757615 (757615) - 1.2.2017
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - 1.2.2017
Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly.
202.40 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - 1.2.2017
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14065 (800876) - 1.2.2017
Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - 1.2.2017
Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb.
202.40 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1102 (806311) - 1.2.2017
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - 1.2.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16976 (835733) - 1.2.2017
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16789 (835738) - 1.2.2017
Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - 1.2.2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13078-2 (856014) - 1.2.2017
Stomatologie - Dentální pec - Část 2: Metoda zkoušení programů pece pomocí vypálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17254 (856096) - 1.2.2017
Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300113-V2.1.1 (875005) - 1.2.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300219-V2.1.1 (875014) - 1.2.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v příjímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.4.1 (875042) - 1.2.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V11.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V11.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V11.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-22-V6.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (mobilní WIMAX TM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.2 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - 1.2.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1596.00 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.2.2017
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)