Nové normy ČSN za únor 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 16063-1:2000/Amd.1 (011417) - 1.2.2017
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí.
56.10 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - 1.2.2017
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 389-7:2006/A1 (011630) - 1.2.2017
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11664-6 (011720) - 1.2.2017
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10228-1 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10228-2 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10228-3 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10228-4 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16714-1 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy.
169.40 Kč

ČSN EN 16714-2 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN 16714-3 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice.
169.40 Kč

TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ISO 14296 (018285) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.2.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 24102-2 (018404) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 2: Vzdálený management ITS-SCU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč