Nové normy ČSN za únor 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 16063-1:2000/Amd.1 (011417) - 1.2.2017
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí.
62.00 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - 1.2.2017
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11664-6 (011720) - 1.2.2017
Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10228-1 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10228-2 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 2: Kapilární zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10228-3 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 3: Zkoušení výkovků z feritických nebo martenzitických ocelí ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10228-4 (015040) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků - Část 4: Zkoušení výkovků z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16714-1 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy.
186.00 Kč

ČSN EN 16714-2 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje.
223.00 Kč

ČSN EN 16714-3 (015070) - 1.2.2017
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice.
186.00 Kč

TNI ISO/TR 24097-2 (018205) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI ISO/TR 17185-2 (018241) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN ISO 14296 (018285) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - 1.2.2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 24102-2 (018404) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 2: Vzdálený management ITS-SCU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 17438-1 (018474) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17426 (018486) - 1.2.2017
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.2.2017
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - 1.2.2017
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - 1.2.2017
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17777 (055318) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19288 (055328) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - 1.2.2017
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16892 (056838) - 1.2.2017
Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 736-2 (133001) - 1.2.2017
Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur.
223.00 Kč

ČSN EN 12760 (133015) - 1.2.2017
Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16825 (142742) - 1.2.2017
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61987-14 (180410) - 1.2.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61784-3-ed.3 (184001) - 1.2.2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.3.2024).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - 1.2.2017
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník a obecné vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61515-ed.2 (258337) - 1.2.2017
Termočlánky a kabely termočlánků s minerální izolací a kovovým pláštěm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 5048:1994/Oprava1 (263102) - 1.2.2017
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů - Pásové dopravníky s nosnými válečky - Výpočet výkonu a tahových sil.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-1:2016/Oprava1 (268812) - 1.2.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5:2016/Oprava1 (268812) - 1.2.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
62.00 Kč

ČSN ISO 668:2015/Amd.1 (269341) - 1.2.2017
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti.
62.00 Kč

ČSN ISO 668:2015/Amd.2 (269341) - 1.2.2017
Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti.
62.00 Kč

ČSN EN 13001-3-5 (270105) - 1.2.2017
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16811-1 (278334) - 1.2.2017
Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16811-2 (278334) - 1.2.2017
Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16186-3 (281551) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15220 (284054) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16602-20-07 (310510) - 1.2.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních středisek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16602-20-08 (310510) - 1.2.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-71 (310510) - 1.2.2017
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-32-08 (310540) - 1.2.2017
Kosmické inženýrství - Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 8056-2+Amd.1 (311837) - 1.2.2017
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 2: Koncovky - Obecné požadavky a zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16501 (319807) - 1.2.2017
Uspořádání letového provozu - Specifikace zajištění úrovně letového provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7236 (323551) - 1.2.2017
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50553:2013/A1 (330620) - 1.2.2017
Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel.
120.00 Kč

ČSN EN 50617-1 (333506) - 1.2.2017
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody.
593.00 Kč

ČSN EN 50617-2 (333506) - 1.2.2017
Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 2: Počítače náprav.
543.00 Kč

ČSN EN 62325-351-ed.2 (335000) - 1.2.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 62325-451-6 (335000) - 1.2.2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 12.6.2021).
1159.00 Kč

ČSN EN 62361-100 (335001) - 1.2.2017
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dloudodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schémat XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50628 (341415) - 1.2.2017
Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech.
567.00 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - 1.2.2017
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD).
945.00 Kč

ČSN EN 62625-2 (342671) - 1.2.2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody.
543.00 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - 1.2.2017
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50399:2012/A1 (347113) - 1.2.2017
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
186.00 Kč

ČSN EN 50575:2015/A1 (347113) - 1.2.2017
Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.
120.00 Kč

ČSN EN 60966-2-4-ed.3 (347720) - 1.2.2017
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60153-1 (347910) - 1.2.2017
Kovové neizolované vlnovody - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60153-2 (347910) - 1.2.2017
Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60154-1 (347984) - 1.2.2017
Příruby pro vlnovody - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61466-1-ed.2 (348054) - 1.2.2017
Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61058-1-1 (354107) - 1.2.2017
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61058-1-2 (354107) - 1.2.2017
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61227 (356624) - 1.2.2017
Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60062-ed.3 (358014) - 1.2.2017
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2:2014/A1 (358291) - 1.2.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60384-3-ed.2 (358291) - 1.2.2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60758-ed.3 (358416) - 1.2.2017
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60749-44 (358799) - 1.2.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 44: Zkušební metoda efektu samostatné události (SEE) pomocí ozáření neutronovým svazkem pro polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61189-2-719 (359039) - 1.2.2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61189-5-1 (359039) - 1.2.2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-1: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Návod pro osazené desky s plošnými spoji.
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z45 (360340) - 1.2.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z43 (360340) - 1.2.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z44 (360340) - 1.2.2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60904-3-ed.3 (364604) - 1.2.2017
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.7.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 62788-1-2 (364660) - 1.2.2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62702-1-1 (367008) - 1.2.2017
Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61937-7-ed.2:2006/A1 (367552) - 1.2.2017
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 7: Nelineární bitový tok PCM podle formátů ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62605-ed.2 (368618) - 1.2.2017
Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát výměny pro e-slovníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN 60990-ed.2 (369060) - 1.2.2017
Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem.
543.00 Kč

ČSN EN 50310-ed.4 (369072) - 1.2.2017
Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.
434.00 Kč

ČSN EN 1866-1:2008/Oprava1 (389161) - 1.2.2017
Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - 1.2.2017
Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
338.00 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.2.2017
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely.
434.00 Kč

ČSN EN 10213+A1 (421262) - 1.2.2017
Ocelové odlitky pro tlakové účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - 1.2.2017
Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - 1.2.2017
Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění.
350.00 Kč

ČSN EN 485-1 (421416) - 1.2.2017
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.2.2017
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-4 (450027) - 1.2.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 14244 (461044) - 1.2.2017
Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - 1.2.2017
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače.
350.00 Kč

ČSN EN 16831 (472012) - 1.2.2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 350 (490081) - 1.2.2017
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 49-1 (490693) - 1.2.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 47 (490695) - 1.2.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - 1.2.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - 1.2.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - 1.2.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11816-2 (570532) - 1.2.2017
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - 1.2.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - 1.2.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH).
186.00 Kč

ČSN EN 16643 (635423) - 1.2.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - 1.2.2017
Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4590 (645412) - 1.2.2017
Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - 1.2.2017
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14984 (654852) - 1.2.2017
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - 1.2.2017
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense.
338.00 Kč

ČSN 656508:2013/Z1 (656508) - 1.2.2017
Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení.
62.00 Kč

ČSN 656691:2014/Oprava1 (656691) - 1.2.2017
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 15626 (657055) - 1.2.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv zkouškou ponořením do vody - Metoda s kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 204 (668503) - 1.2.2017
Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 205 (668508) - 1.2.2017
Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12765 (668523) - 1.2.2017
Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - 1.2.2017
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - 1.2.2017
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - 1.2.2017
Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení třecích vlastností filmů potenciálně vhodných pro lepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 764-1+A1 (690004) - 1.2.2017
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - 1.2.2017
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13160-1 (698220) - 1.2.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13160-7 (698220) - 1.2.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14025+A1 (699025) - 1.2.2017
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14595 (699035) - 1.2.2017
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - 1.2.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - 1.2.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - 1.2.2017
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15148:2004/A1 (730314) - 1.2.2017
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.2.2017
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13108-3-ed.2 (736140) - 1.2.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-4-ed.2 (736140) - 1.2.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13108-9 (736140) - 1.2.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 9: Asfaltová směs pro ultra tenké vrstvy z asfaltového betonu (UTLAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.
186.00 Kč

ČSN EN 16729-1 (736390) - 1.2.2017
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky na ultrazvukové zkoušení a principy vyhodnocení.
434.00 Kč

ČSN EN 1794-3 (737061) - 1.2.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12608-1 (746707) - 1.2.2017
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy.
338.00 Kč

TNV 754934 (754934) - 1.2.2017
Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic.
276.00 Kč

ČSN 757615 (757615) - 1.2.2017
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - 1.2.2017
Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly.
223.00 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - 1.2.2017
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14065 (800876) - 1.2.2017
Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - 1.2.2017
Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb.
223.00 Kč

ČSN EN 13249 (806149) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13250 (806150) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13251 (806151) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13252 (806152) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13256 (806156) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13257 (806157) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13265 (806158) - 1.2.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1102 (806311) - 1.2.2017
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14123-1 (833230) - 1.2.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16976 (835733) - 1.2.2017
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16789 (835738) - 1.2.2017
Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-3 (852112) - 1.2.2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13078-2 (856014) - 1.2.2017
Stomatologie - Dentální pec - Část 2: Metoda zkoušení programů pece pomocí vypálení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17254 (856096) - 1.2.2017
Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-V2.1.1 (875005) - 1.2.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300219-V2.1.1 (875014) - 1.2.2017
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v příjímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.4.1 (875042) - 1.2.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V11.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V11.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V11.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-22-V6.1.1 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (mobilní WIMAX TM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.2 (875111) - 1.2.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-20601 (980014) - 1.2.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 20601: Profil aplikace - Optimalizovaný protokol výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
1596.00 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.2.2017
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.